Covid-19 vaccin

Experiment - risico's - controle

Feiten en vragen over het COVID-19 “vaccin”

 

In de volgende uitklapblokken wordt aan de hand van de thema’s ‘noodzaak’, ‘effectiviteit’ en ‘veiligheid’ het COVID-19 vaccin besproken.

 

Feiten en vragen over de noodzaak

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 1

 
Feit 1: De meeste mensen denken dat COVID-19 gevaarlijk is. Dit Is NIET het geval.1

COVID-19 is zelden dodelijk.
COVID-19 is minder gevaarlijk dan griep bij kinderen.
COVID-19 is goed behandelbaar.

 
Feit 2: De Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) maakten een berekening van overlevingspercentages uitgesplitst per leeftijdsgroep.2

Leeftijdsgroep 0-19: overlevingspercentage = 99,997%
Leeftijdsgroep 20-49: overlevingspercentage = 99,98%
Leeftijdsgroep 50-69: overlevingspercentage = 99,5%
Leeftijdsgroep 70+: overlevingspercentage = 94.6%

 

Feit 3: Infection Fatality Rate (IFR) is de term die wordt gebruikt om het percentage aan te geven van het aantal mensen dat sterft aan een besmetting.

De IFR – kans om te sterven aan COVID-19 is volgens de CDC 0,0003% onder de 19 jaar.2

Wereldwijd is de IFR volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05 voor mensen onder de 70 jaar.3

 

Vraag 1: Waarom maken de media ons bang voor COVID-19?

Vraag 2: Waarom maakt de overheid ons bang voor COVID-19?

Vraag 3: Waarom maakt het Outbreak Management Team (OMT) ons bang voor COVID-19?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 2

 
Feit 1: Op 14-02-2021 zijn er In Nederland 14.816 mensen overleden aan COVID-19 sinds het begin van de crisis. Laten we zeggen 15.000. Daarvan is grofweg 65% ouder dan 80 jaar.4

Feit 2: De gemiddelde leeftijd om te overlijden in Nederland is 80 jaar.5

65% van 15.000 = 9.750

9.750 van de mensen die gestorven zijn aan COVID-19 zijn ouder dan de gemiddelde leeftijd waarop men in Nederland sterft.

Met andere woorden: de meeste mensen die “aan COVID-19 sterven” hadden – statistisch gezien – al overleden moeten zijn.

 
Meisje met vraagtekenVraag 1: Zijn deze mensen gestorven aan COVID-19? Of mét COVID-19

Vraag 2: Waarom is het niet glashelder voor de hele Nederlandse bevolking dat COVID-19 geen gevaarlijke ziekte is?
 

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 3

 
Feit 1: – Uit een rapport van het RIVM getiteld ‘Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland’ komt de volgende informatie:6

In 2020 zijn 1127 mensen overleden die jonger zijn dan 70 jaar. Daarvan hadden slechts 111 mensen géén onderliggende aandoening.

Met andere woorden: Over het hele jaar, op een bevolking van 17.474.677 mensen in 2020 zijn er 111 mensen overleden aan alléén COVID-19.7

Het is niet bekend of er sprake was van andere factoren die in verband worden gebracht met COVID-19: milieuvervuiling, 5G, (griep)vaccinatie etc. die ook nog als co-morbiditeit aangerekend zouden kunnen worden.

 

 

 
Feit 2: Uitgaande van het getal 111 was de kans om aan COVID-19 te sterven voor mensen jonger dan 70 jaar die geen onderliggende aandoeningen hebben 0,00063% in 2020.

 

 

Vraag 1: Waarom is de aanpak van COVID-19 alleen gericht op het “onder controle krijgen van het virus”, en niet op de genezen of verminderen van de onderliggende aandoeningen?

Vraag 2: Heeft het zin om de hele GEZONDE bevolking in een lockdown te zetten?

Vraag 3: Hoe groot is de sterfte aan zelfmoorden als gevolg van de lockdown?

Vraag 4: Hoe groot is de sterfte als gevolg van het afschalen van de zorg voor ouderen?

Vraag 5: Hoe groot is de sterfte als gevolg aan bijvoorbeeld kanker en hart- en vaatziektes door uitgestelde, of geannuleerde operaties of behandelingen?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 4

 

Feit 1: Vanaf 2010 is Nederland geregeerd door kabinet Rutte-I, II en III.8,9,10 Ruim 10 jaar bezuinigingen en sollen met ouderenzorg heeft de ouderenzorg “afgebroken”.

 
Feit 2: Een aflevering van Zembla van 17-02-20 (net voor de start van de “Corona-crisis”) laat zien hoe schrijnend de situatie toen was:11

“Eind 2019 staan boze huisartsen op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid: ze krijgen hun meest kwetsbare patiënten niet doorverwezen naar de juiste zorg.”
 
“Sinds een aantal jaren moedigt de overheid ouderen aan om zo lang mogelijk thuis te wonen. Totdat het echt niet meer gaat, dan kunnen ze naar een verpleeghuis. Huisartsen luiden nu de noodklok: hun thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om. Zembla volgt een aantal thuiswonende ouderen en hun huisartsen en onderzoekt zo de gevolgen van het ‘langer thuis’-beleid in de praktijk.” – Zembla11

 
Kijk alstublieft naar de eerste paar minuten. Het zegt genoeg.

 

 

 
Vraag 1: Waarom is kabinet Rutte er opeens zo op gebrand om de ouderen te “beschermen”? Zelfs als ze ouder zijn de gemiddelde sterfteleeftijd is het nu opeens belangrijk dat ze gevaccineerd worden? Wat zit hierachter?

Vraag 2: Waarom wordt er niets gevraagd aan de ouderen zelf? Zijn die niet meer gebaat met betere zorg dan met een vaccin?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 5

 
Feit 1: De voornaamste doodsoorzaken in Nederland zijn kanker en hart- en vaatziekten

“Elk jaar overlijden er ongeveer 40.000 mensen aan en vorm van kanker. Longkanker is daarbij voor zowel mannen als vrouwen het vaakst oorzaak van overlijden. De tweede doodsoorzaak in Nederland zijn hart- en vaatziekten. Per jaar sterven er in Nederland tussen de 30.000 en 35.000 mensen aan deze ziektes.” – gemiddeldgezien.nl12

 
Feit 2: Aan Covid-19 zijn vanaf het begin van de “crisis” tot februari 2021 een kleine 15.000 mensen overleden.4

 

 
Vraag 1 – Waarom is een “COVID-dode” kennelijk belangrijker dan een overlijden aan kanker of aan hart- en vaatziekten?

Vraag 2 – Waarom staat er niet dagelijks in de kranten hoeveel mensen er overlijden aan of gediagnosticeerd worden met kanker?

Vraag 3 – Waarom staat er niet dagelijks in de kranten hoeveel mensen er overlijden aan of gediagnosticeerd worden met hart- en vaatziekten?

Vraag 4 – Waarom begint men in 2021 niet weer vanaf 0 te tellen? Of waarom telt men niet per jaar zoals dat gebruikelijk is voor elke andere ziekte?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 6

Feit 1: Babyboomers – de duidelijke stijging van geboortes in de na-oorlogse periode (1946 – 1964) zorgt voor een toenemende vergrijzing van de bevolking.13

Er zijn in 2020 naar verhouding veel meer bejaarden ten opzichte van de rest van de populatie dan in 1950.14

 

1950 – Weinig 80-plussers ten opzichte van de rest van de bevolking

 

 

 

 

2020 – Veel 80-plussers ten opzichte van de rest van de bevolking

 

 

 Een natuurlijke consequentie van een vergrijzende populatie is dat de behoefte aan zorg toeneemt.
 

 
Vraag 1 – Waarom wordt er geen rekening gehouden met de vergrijzing? (meer noodzaak voor zorg, grotere behoefte aan IC)

Vraag 2 – Had Rutte er niet juist voor moeten zorgen dat de zorg en de IC-capaciteit werd opgeschaald in plaats van afgeschaald – al in de tijd vóór de uitbraak van COVID?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 7

 
Feit 1: Er is verwarring over het aantal IC-bedden. Volksgezondheidenzorg.nl zegt:15

“Op dit moment is er nog geen eenduidig en actueel cijfer over het aantal IC-bedden beschikbaar.”
 
“De inventarisatie door het Ministerie van VWS kwam op een aantal van 1.032 IC-bedden op 1 juli 2020. Hoe dit cijfer precies tot stand is gekomen, is niet toegelicht.”

 

Feit 2: In 2017 was het totale aantal IC-bedden 2056.15 Dat betekent dat bijna de helft van de IC-bedden is wegbezuinigd in de periode 2017-2020.

 

 

Vraag 1 – Is het probleem van een overbelaste zorg eigenlijk wel te wijten aan COVID? Of is dit het gevolg van het wanbeleid van kabinet Rutte?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het coronavaccin – 8

 
Feit 1 : Op 30-02-20 heeft volgens de NOS Duitsland bijna 30 IC-bedden per 100.000 inwoners. Op 30-03-20 heeft Nederland 6,5 IC-bedden per 100.000 inwoners.16

Feit 2 : Nederland zit op 30-02-20 zelfs ver onder het gemiddelde in Europa van 11,5 IC-bedden.16

 

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 9

 
Feit 1 – De mantra in de media is dat we het virus onder controle moeten krijgen om de zorg te ontlasten, mat name de IC.
 
Feit 2 – Is dat terecht?
 

“De Lockdown is niet legitiem want 98% van alle mensen die besmet raakten met het coronavirus hebben het virus met hun eigen afweersysteem overwonnen zonder ziek te worden of met milde klachten” stelt immunoloog Professor Dr. Theo Schetters17

 
Feit 3 – Hij baseert zich op een presentatie van Jaap van Dissel, de voorzitter van het OMT, die hij op 13-12-20 gaf ten voorstaande van de Tweede Kamer in het Catshuis.18

Hij stelde dat 98% van de mensen die positief zijn getest voor Covid-19 “weinig ziek tot vrijwel zonder klachten zijn”.
 

 

 
Dus voor 98% van de mensen in Nederland is er niets aan de hand. Het probleem is de 0,35% – die groep is kennelijk te groot? De verhaallijn van Kabinet Rutte in de media blijft volhouden dat de IC-s overbelast zijn…
 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 10

 
Feit 1: Volgens registratie-autoriteit stichting NICE is het totale aantal (bewezen en verdachte) COVID-19 IC-patiënten op 18-02-2021: 52419
 

 
Vraag 1: Waarom horen we nog steeds dat de IC’s en de zorg overbelast zijn?
 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 11

 
Feit 1: Normaal zijn er in Nederland ongeveer 1150 IC-bedden beschikbaar die voor 70 tot 75 procent bezet zijn.19
 
Feit 2: Roland Brautigam heeft de Nederlandse regering al in Oktober 2020 een kant-en-klaar coronaschip met 500 IC-bedden aangeboden.20

Het is een tot ziekenhuis omgebouwd cruiseschip, heeft gediend in Italië – en is volledig uitgerust met medische apparatuur en zelfs medisch personeel. De powerpoint ‘Corona-schip met 500 IC-bedden’ kunt u hier downloaden

 

 
Vraag 1: Hoe komt het dat de Nederlandse regering dit aanbod niet met beide handen heeft aangenomen?
 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 12

 
Feit 1: Er zijn vele manieren om Covid-19 te voorkomen:

• Gezonde voeding21,22
• Voedingssupplementen o.a. vit C, Vit D en zink23,24,25,26,27
• Voldoende beweging, vooral in de buitenlucht
• Voldoende ventilatie28

 

Vraag 1: Waarom geeft de overheid geen voorlichting over het belang van een gezonde levenswijze bij het voorkomen van infectieziektes?
 

 

Feiten en vragen over de noodzaak – 13

 
Feit 1: Er zijn vele manieren om Covid-19 te genezen:

• Hydroxychloroquine29

Kim-Caroline Grashoff schreef een document van maar liefst 74 pagina’s met informatie en voorbeelden van de werkzaamheid van hydroxychloroquine. Dit is niet alleen wereldwijd gebleken uit het gebruik ervan, maar ook wetenschappelijk aangetoond.

U kunt het volledige document hier downloaden.

• Ivermectine30,31
• Intraveneuze toediening van vitamine C32,33,34,35
• Medicijnen: remdesvir, dexamathason36,37
• Ionisatie38

 

 
Vraag 1: Waarom hebben Kabinet Rutte en de overheid systematisch alle alternatieven voor vaccins terzijde geschoven, ZELFS toen er nog geen vaccins beschikbaar waren?
 
Vraag 2: Is de intentie van kabinet Rutte en de overheid zuiver?
 

 

Hoe zit het met de EFFECTIVITEIT van het vaccin? Dat leest u in het volgende uitklapblok!

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit

Feiten en vragen over de effectiviteit van het coronavaccin – 1

 
Feit 1 : Er is geen bewijs dat dit vaccin werkt.

“Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat een vaccinatie met Comirnaty niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt. Personen zijn mogelijk pas 7 dagen na hun tweede dosis van het vaccin volledig beschermd”. – Bijsluiter Pfizer1

 

Feit 2: Het is niet bekend hoe lang het vaccin zou werken, als het werkt…

“De duur van de bescherming die het vaccin biedt is niet bekend, omdat dit met lopende klinische onderzoeken nog wordt bepaald.” – Bijsluiter Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca1,2,3

 
Feit 3: Het is niet bekend of dit vaccin werkt bij kinderen en bij jongeren.

“De veiligheid en werkzaamheid van COVID-19 Vaccine AstraZeneca bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar) zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.” – Bijsluiter Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca1,2,3

 
Feit 4: Er is niet bekend of dit vaccin werkt bij zwangere vrouwen.

“Er is beperkte ervaring met het gebruik van het COVID-19 Vaccine Pfizer/ Moderna/AstraZeneca bij zwangere vrouwen.”1,2,3

 
Feit 5: Het is niet bekend of COVID-19 Vaccine Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca in de moedermelk wordt uitgescheiden. 1,2,3

 
Feit 6: Het is niet bekend of we met één keer twee (of drie) doses klaar zijn, of dat dit elk jaar opnieuw herhaald moet worden.

 
Feit 7: Het is niet bekend of dit vaccin werkt tegen mutaties van het virus.

Bill Gates heeft al geopperd dat een derde dosis van het vaccin nodig is omdat het COVID-19-vaccin niet werkt tegen de Afrikaanse en Braziliaanse variant.

Meer informatie: ‘Bill Gates denkt dat een derde vaccinatie nodig is om varianten van het Coronavirus te bestrijden’

 
Feit 8: Het is niet bekend of dit vaccin de overdracht van het virus kan voorkomen. 4 De data over de werkzaamheid van het vaccin zijn voornamelijk gebaseerd op symptomen, niet op transmissie (overdracht).5

Dit is onvoorstelbaar want het gevolg is dat als we zijn gevaccineerd we nog steeds de kans lopen op besmetting, en onder andere volgens de WHO nog steeds mondkapjes moeten dragen en 1,5 meter afstand moeten houden etc.

“The vaccine on it’s own will not end the pandemic. Surveillance will need to continue, people will still need to be tested, isolated and cared for”. Tedros Gebreyesus, voorzitter WHO5

 

 

 

Het bedrijf Pfizer heeft zelfs toegegeven dat dit “vaccin” de overdracht van virussen tussen mensen niet kan voorkomen. Met andere woorden het vaccin kan geen COVID-besmetting tegengaan.6

 

 
Feit 9: Het is niet bekend of het vaccin de sterfte aan COVID-19 vermindert. Zeker niet onder de 70 jaar omdat de kans om onder die leeftijd aan COVID-19 te sterven sowieso al zo klein is.

Volgens de CDC is de overlevingskans aan COVID-19 – zonder behandeling – per leeftijdsgroep het volgende percentage:

Leeftijdsgroep 0-19: overlevingspercentage = 99,997%
Leeftijdsgroep 20-49: overlevingspercentage = 99,98%
Leeftijdsgroep 50-69: overlevingspercentage = 99,5%
Leeftijdsgroep 70+: overlevingspercentage = 94.6%

Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is het bijna niet mogelijk om überhaupt te bepalen of het vaccin werkt, want sterfte aan COVID-19 komt praktisch niet voor in die groep.

De enige groep die wat aan het vaccin zou kunnen hebben zijn de hoogbejaarden, maar het vaccin is niet in die leeftijdsgroep onderzocht, dus de data over het verminderen van de sterfte aan COVID-19 door het gebruik van een vaccin ontbreken.

 

 
Vraag 1: Wat hebben we eigenlijk aan dit vaccin?

Vraag 2: Kunnen we het geld niet beter besteden? Bijvoorbeeld aan medicijnen die hun werkzaamheid al hebben bewezen zoals Ivermectine in plaats van een experimenteel vaccin?

Vraag 3: Waarom is er het afgelopen jaar niet geïnvesteerd in een noodziekenhuis met gespecialiseerde hulp voor COVID-19 patiënten?

Vraag 4: Waarom richten we ons niet op de BEHANDELING van Covid-19 in plaats van op het voorkomen ervan?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van het coronavaccin – 2

 
Feit 1 – mRNA-vaccins zijn experimenteel. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die nog nooit ergens op de wereld is toegepast.

Feit 2 – Het vaccin wordt gegeven aan gezonde mensen.

Feit 3 – De overheid stelt de farmaceutische industrie NIET aansprakelijk bij vaccinatieschade door het COVID-vaccin.

Meer informatie: klik hier

 

 

Vraag 1: Kan dit vaccin a-symptomatische dragers creëren die het virus ongewild juist doorgeven aan anderen?

Vraag 2: Kan het risico op bijwerkingen van het vaccin een groter risico vormen dan het risico op de ziekte?

Vraag 3: Kan dit experiment verkeerd aflopen? En zo ja, wie is er wel aansprakelijk voor vaccinatieschade als gevolg van een experimenteel vaccin?

 

 

Hoe zit het met de VEILIGHEID van het vaccin? Dat leest u in het volgende uitklapblok!

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid

Feiten en vragen over de veiligheid van het coronavaccin – 1

 
Feit 1: Er is niet bewezen dat COVID-19 vaccins veilig zijn.
 
Feit 2: Tot op heden hebben drie vaccin-fabrikanten een voorwaardelijke goedkeuring gekregen om hun COVID-19 vaccin op de markt te brengen in Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.1,2,3

 
Feit 3: Normaal gesproken duurt het minstens 10 jaar om alle onderzoeksfases te doorlopen die voorafgaan aan de aanvraag om een medicijn/ vaccin op de markt te mogen brengen.4,5

 
Feit 4: Vanwege de claim dat we te maken hebben met een noodtoestand is dit verkort tot enkele maanden.6,7

 
Feit 5: Een voorwaardelijke goedkeuring betekent dat het vaccin al op de markt komt, en de ontbrekende data wordt verzameld uit de praktijk. Het farmaceutisch bedrijf moet deze data na enkele jaren overleggen aan de registratie autoriteit voordat de definitieve goedkeuring wordt verleend.8

 
Feit 6: In het geval van de vaccins tegen COVID-19 zullen de data die nu verzameld wordt uit de bevolking in 2023 moeten worden overlegd om te bepalen of het vaccin een definitieve goedkeuring krijgt.9,10

 
Feit 7: Iedereen die een COVID-19 vaccin krijgt in de periode 2021-2023 is in feite proefpersoon in fase 3 van het vaccin onderzoek.

 

 
Vraag 1: Waarom is het niet voor iedereen duidelijk dat het gaat om een experiment?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het coronavaccin – 2

 
Feit 1: Er zijn geen onafhankelijke gepubliceerde studies op proefdieren.11 Dit is een belangrijk gegeven, want dieren overlijden vaak in studies. En als die data er niet zijn betekent dit:

1. dat we niet weten of het veilig is voor mensen
2. dat we zelf de ‘proefdieren’ zijn

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het coronavaccin – 3

 
Feit 1: Voorwaardelijke toestemming houdt in dat het vaccin onder “extra toezicht staat”.

 

 

 
Feit 2: Op de bijsluiter staat dat beroepsbeoefenaren worden verzocht bijwerkingen te melden.12,13,14
 

 
“Nieuwe veiligheidsinformatie” is een ander woord voor “ongewenste neveneffecten”, oftewel bijwerkingen. Of een vaccin echt veilig is moet blijken uit de praktijk. Het wordt vastgesteld aan de hand van de bijwerkingen die worden gemeld. Maar niemand wordt voorgelicht over de noodzaak van het melden van bijwerkingen, dus de burger weet over het algemeen niet dat dit zou moeten, en hoe en waar het gedaan moet worden.

Helaas leert de praktijk dat artsen amper bijwerkingen melden. Zoals op de onderstaande afbeelding voor Comirmaty is te zien worden de meeste bijwerkingen door de gevaccineerden zelf gemeld (paars weergegeven). Deze verhouding – meer dan 90% door de gevaccineerden zelf – geldt grofweg voor alle vaccins. Er is dus een enorme onderrapportage, wat een vertekend beeld geeft wat betreft de veiligheid.

 

 

 

Vraag 1: Waarom is het aantal artsen dat bijwerkingen meldt zo laag?

Vraag 2: Waarom worden burgers er niet specifiek en herhaaldelijk over geïnformeerd hoe en waarom zij bijwerkingen dienen te melden?

 

 

Feiten en vragen over veiligheid van het coronavaccin – 4

 
Feit 1: De (alom aanwezige) voorlichting om een vaccin te nemen staat in geen enkele verhouding met de (afwezige) voorlichting om de bijwerkingen ervan te melden.

 
Feit 2: Het is bekend dat afhankelijk van de schatting of het onderzoek dat hiervoor wordt aangehouden tussen de 1% -10% van de bijwerkingen wordt gemeld.
 
Meer informatie: Waarom stopt de Amerikaanse CDC met het één miljoen kostende Harvard project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccin-veiligheid?

 
Feit 3: In Nederland zijn (ernstige) bijwerkingen en zelfs sterfte gemeld. Dit aantal is waarschijnlijk een fractie van het totale aantal bijwerkingen. Het zijn bovendien alleen de bijwerkingen op korte termijn.

 
Feit 4: Op 17-03-21 zijn er in Nederland 10.887 meldingen met 57.391 bijwerkingen gemeld.

“In totaal betreft het nu 10.887 meldingen met 57.391 vermoede bijwerkingen. Waarvan 8853 meldingen na Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech), 708 meldingen voor het vaccin van Moderna en 1210 bij AstraZeneca. Bij 116 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.” – LAREB15

 
Feit 5: Op 17-03-21 zijn er in Nederland 138 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins.

“Tot nu toe zijn er 138 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 111 ouderen van 80 jaar of ouder, 23 tussen de 65 en 79 jaar en 2 onder de 65. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend. Vrijwel allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd.” – LAREB15

 
Feit 6: De enige groep die eventueel wat aan het vaccin zou hebben zijn de ouderen. De meeste sterfgevallen aan COVID-19 vinden plaats bij ouderen boven de 80 jaar.16

 

 

 
Feit 7: Praktisch alle sterfgevallen aan COVID-19 zijn personen met onderliggende aandoeningen.

 
Feit 8: Wanneer iemand een onderliggende aandoening heeft en positief is getest, wordt het geregistreerd als een “corona-dode”. Wanneer iemand sterft na het COVID-19 vaccin is het geen “vaccin-dode”, maar wordt de onderliggende aandoening geregistreerd als doodsoorzaak.

 

 
Vraag 1: Waarom wordt er met twee maten gemeten?

Vraag 2: Waarom worden jonge, gezonde mensen blootgesteld aan de risico’s van het naar alle waarschijnlijkheid herhaaldelijk gebruik van (nieuwe) experimentele vaccins?

 

 

coronavirus groene achtergrondFeit 9: Corona-virussen muteren (veranderen) constant. Eén corona-vaccin volstaat niet, we zullen “nieuwe corona-vaccins nodig hebben tegen nieuwe varianten”. Gezonde mensen zullen de komende jaren telkens weer blootgesteld worden aan de risico’s van nieuwe experimentele corona-vaccins.

 
Feit 10: Virussen muteren sneller dan wij vaccins kunnen ontwikkelen; we zullen dus altijd achter de feiten aanlopen. Volgens hoogleraar en immunoloog Pierre Capel is een vaccin een utopie, en heeft het grootste gedeelte van de bevolking afweer genoeg ook zonder een vaccin.17,18
 

 

Vraag 1: Waarom worden we er niet over voorgelicht dat ook “als we dit virus eronder krijgen”, we nog te maken zullen hebben met talloze andere (gemuteerde) corona-virussen?

Vraag 2: Waarom kunnen we wel gemakkelijk vinden hoeveel geteste COVID-doden er zijn, maar niet gemakkelijk vinden hoeveel gemelde COVID-vaccin doden er zijn?

Vraag 3: Is het risico van het vaccin groter dan het risico van de ziekte?

 

 

Feit 11: In dit filmpje krijgt u uitleg over het Amerikaanse bijwerkingen centrum VAERS: https://europa.is/video/vaers-vaccine-adverse-event-reporting-system-cdc-usa/

 
Feit 12: De WHO registreert wereldwijd gemelde bijwerkingen op de website Vigiaccess. Hieronder vindt u een screenshot van de bijwerkingen die wereldwijd zijn geregistreerd van Comirnaty – het COVID-vaccin van multinational Pfizer.

 
Op 18-03-21 zijn er wereldwijd 276.272 bijwerkingen gerapporteerd van het vaccin Comirnaty. 99% hiervan is gerapporteerd in 2021 (1% in 2020).19

 

 

 

Gezien het feit dat slechts 1% – 10% van de bijwerkingen wordt gerapporteerd – en dit slechts één van de inmiddels vier top de markt toegelaten vaccins is – moet het totaal aantal bijwerkingen van COVID-vaccins wereldwijde gigantisch groot zijn. Volgens sommige schattingen zijn er meer slachtoffers door het vaccin dan door COVID-19.

 
Feit 13: Het is opvallend dat het grootste gedeelte van de bijwerkingen plaatsvindt in een jongere leeftijdsgroep, in tegenstelling tot de ziekte zelf die voornamelijk voorkomt in een oudere leeftijdsgroep.19

 

 

 
Feit 15: Een Europees overzicht van bijwerkingen uitgesplitst per vaccin kunt u vinden onder de volgende link: http://www.adrreports.eu/nl/search_subst.html# Klik op C en scroll naar beneden tot COVID-vaccin
 

 

 

 

Feiten en vragen over veiligheid van het coronavaccin – 5

 

Feit 1: Tot op heden zijn alle eerdere pogingen om een vaccin tegen corona-virussen te maken allemaal mislukt.20

Feit 2: In 2002 was er een epidemie van Sars-CoV-1. We hebben nu een pandemie van Sars-CoV-2. Deze beide virussen zijn voor 78% identiek. Het is nooit gelukt om een veilig vaccin te maken tegen Sars-CoV-1.20

Feit 3: Normaal gesproken duurt de ontwikkeling van een vaccin rond de tien jaar. In dit geval is het vaccin in enkele maanden ontwikkeld en op de markt gebracht. Er wordt gezegd dat het nu wel gelukt is om een veilig vaccin te maken.

 
Vraag 1: Moeten we dat geloven?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het coronavaccin – 6

 
Feit 1: Vaccin-producenten zijn onbetrouwbaar. Ze hebben zonder uitzondering een strafblad en miljarden boetes betaald voor onderzoeksfraude. Spiros Skouras geeft een indruk van wat feiten waarover de media zwijgen.
 

 

 
Vraag 1: Waarom kiezen overheden ervoor om zaken te doen met bedrijven die een strafblad hebben?

Vraag 2: Waarom negeren overheden alternatieven die we al kennen en die hebben laten zien dat ze goed werken?

 

Meer informatie over de alternatieve in het uitklapblok: Feiten en vragen over de effectiviteit van het coronavaccin

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het coronavaccin – 7

 
Feit 1: Vaccin-producenten zijn niet aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het vaccin. Ze dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor sterfte of levenslange aandoeningen als gevolg van het vaccin.20,21

 

 
Vraag 1: Wie is er wel verantwoordelijk voor vaccinatieschade? God? U? Ik?

Vraag 2: Waarom weten veel mensen niet dat vaccin-producenten hoe dan ook geen enkel (financieel) risico lopen?

Vraag 3: Bent u bereid om het risico te nemen van een experimenteel, gedeeltelijk getest, versneld ingevoerd vaccin voor een ziekte die niet gevaarlijker is dan een normale griep?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van coronavaccins – 8

 
Feit 1: Wereldwijd waarschuwen wetenschappers en artsen voor dit “vaccin”. Bijvoorbeeld:

 

“Prof. Dr. Theo Schetters

 

 

 

Neurowetenschapper Chris Shaw

 

 

 

Immunologe Dolores Cahill

 


 

 
Feit 2: wereldwijd hebben duizenden artsen zich verenigd om een gezamenlijk tegengeluid te geven: Bijvoorbeeld:
 

I. Doctors for open debate

“Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.”

Meer informatie: Doctors for open debate
 

 

II. Artsen voor waarheid

Het corona ‘vaccin’ is feitelijk nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijzigingen aan uw DNA als gevolg. Berichten over ernstige schade en de dood als gevolg van de injectie stromen van over de hele wereld binnen.”

Meer informatie: Artsen voor waarheid

 
Beide websites hebben zeer uitgebreide en zeer goede informatie over zowel de ziekte als het vaccin.
 
 
Vraag 1 – Waarom worden artsen die andere – zeer goed onderbouwde – informatie naar buiten brengen dan de “verhaallijn” van onze politici: genegeerd, gecensureerd, en gestigmatiseerd?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van coronavaccins – 8

 
Feit 1: Voor elke medische handeling, dus ook voor vaccins, is Informed Consent wettelijk verplicht.

Informed Consent betekent dat de persoon informatie krijgt over zowel de positieve effecten als de risico’s van de medische handeling. Pas nadat de persoon volledig is geïnformeerd stemt hij wel of niet in met – in dit geval – toediening van het vaccin.

In de praktijk wordt er géén voorlichting gegeven over de risico’s van dit vaccin, noch over het feit dat degenen die het vaccin ontvangen proefpersonen zijn in fase 3 van de vaccin-trials.

 

 

Vraag 1 – Zijn artsen en anderen die het vaccin toedienen strafbaar vanwege nalatigheid?

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van coronavaccins – 9

Feit 1: In Nederland, bestaat in tegenstelling tot andere landen geen financiële of andere compensatie voor de slachtoffers van vaccinatieschade.
 

 

Vraag 1: Ziekte kost veel geld (levert veel geld op voor de medische industrie). Is het terecht dat het slachtoffer degene is die opdraait voor de kosten van het behandelen van, of leven met, vaccinatie-schade?

 
Vraag 2: Valt het verlies van gezondheid überhaupt financieel te compenseren?

 

 

Bronnenlijst
 

Bronnen Noodzaak

 
1. AFLDS White Paper: Covid-19 – Experimental Vaccine Candidates https://stopmedicaldiscrimination.org/
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html
3. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
4. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte
5. https://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-leeftijd-overlijden
6. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201229_1229.pdf
7. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingsteller
8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I
9. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
11. https://www.youtube.com/watch?v=ez9hnKkpayo&t=87s
12. https://gemiddeldgezien.nl/gemiddelde-leeftijd-overlijden
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers
14. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
15. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekenhuiszorg/cijfers-context/aanbod#node-toelichting-op-beschikbaarheid-cijfers-ic-bedden
16. https://nos.nl/artikel/2328874-waarom-nederland-vergeleken-met-andere-landen-weinig-ic-bedden-heeft.html
17. https://nos.nl/artikel/2328874-waarom-nederland-vergeleken-met-andere-landen-weinig-ic-bedden-heeft.html
18. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/14/catshuis-briefing-13-december-presentatie-rivm-jaap-van-dissel
19. https://stichting-nice.nl/
20. https://stichtingvaccinvrij.nl/coronaschip-met-500-ic-bedden-aangeboden-het-kabinet-heeft-het-niet-eens-overwogen-en-tamara-van-ark-liegt/
21. https://www.ahealthylife.nl/
22. https://leefbewust.nu/
23. https://www.orthokennis.nl/nutrienten/vitamine%20C
24. https://www.orthokennis.nl/artikelen/vitamine-c-en-ester-c
25. https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/
26. https://zelfzorgcovid19.nl/voeding/
27. https://zelfzorgcovid19.nl/
28. https://www.npostart.nl/arts-microbioloog-peter-de-man-kreeg-verzoek-van-ggd-niet-in-de-pers-te-communiceren-over-zijn-onderzoek-naar-ventilatiesysteem-in-verpleeghuis/11-08-2020/POMS_BV_16257649
29. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
30. https://stichtingvaccinvrij.nl/dr-pierre-kory-ivermectine-moet-nu-toegepast-gaan-worden/
31. https://www.rd.nl/artikel/900341-ivermectine-zeer-effectief-bij-corona
32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32662690/
33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641343/
34. https://orthomolecular.org/resources/omns/v16n19.shtml
35. https://www.orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml
36. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764
37. https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/09/18/gebruik-van-dexamethason-is-effectief-bij-covid-19-patienten-aan-beademing
38. https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs

 

 

Bronnen Effectiviteit

 

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
2. https://www.lareb.nl/media/e4kdkodd/spc-astrazeneca.pdf
3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf
4. AFLDS White Paper https://stopmedicaldiscrimination.org/
5. https://www.medscape.com/viewarticle/941388
6. https://www.youtube.com/watch?v=rXyO1l3VdTc
7. https://ahrp.org/pfizer-admitted-its-vaccine-does-not-prevent-covid-infection/
8. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

 

 

Bronnen Veiligheid

 
1. https://www.pfizer.nl/nieuws/aanvraag-voorwaardelijke-vergunning-covid19-vaccin
2. https://www.pfizer.nl/nieuws/pfizer-biontech-ontvangen-europese-unie-goedkeuring-voor-covid19-vaccin
3. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/29/ema-keurt-astrazeneca-vaccin-goed-voor-18-plussers-a4029841
4. https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/28229-verschillende-fasen-van-medicijnontwikkeling.html
5. https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/133246-ontwikkelen-van-nieuwe-medicijnen.html
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Warp_Speed
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Warp_Speed#Pfizer-BioNTech
8. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
9. https://viruswaarheid.nl/medisch/artsenbrief/
10. https://stichtingvaccinvrij.nl/onderwerping-bij-wet-voorzien-sven-hulleman-in-gesprek-met-juriste-maria-louise-genet/
11. AFLDS White Paper: Covid-19 – Experimental Vaccine Candidates https://stopmedicaldiscrimination.org/
12. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
13. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf
14. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf
15. https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen
16. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
17. https://www.cafeweltschmerz.nl/het-vaccin-een-utopie-pierre-capel-en-ramon-bril/
18. https://www.cafeweltschmerz.nl/4-afweer-genoeg-ook-zonder-vaccin-college-pierre-capel/
19. https://www.vigiaccess.org/
20. https://stichtingvaccinvrij.nl/must-see-lezing-van-dr-simone-gold-over-de-absurde-uitspraken-en-tegenstrijdigheden-van-machtshebbers-en-instituten/
21. https://stichtingvaccinvrij.nl/overheid-stelt-farmaceutische-industrie-n-i-e-t-aansprakelijk-bij-vaccinatieschade-door-covid-vaccin/
22. https://stichtingvaccinvrij.nl/waarom-bill-gates-geen-aansprakelijkheid-wil-bent-u-bereid-het-risico-te-nemen/

 

 

I. Wetten worden aangepast en rechten geschonden

 
Juriste Maria-Louise Genet maakt duidelijk hoe onze rechten worden geschonden.

 

De schending van onze rechten - bronnen interview
De spoedwet, een mondkapjes-plicht, de avondklok en een eventuele vaccinatie-plicht; de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn in de eerste plaats een juridische aangelegenheid. Hoe ver kan de overheid gaan in het beperken van de vrijheden van haar burgers, waar liggen de grenzen en wie bewaakt deze? Zelfs voor hen die jarenlange opleidingen in het recht gevolgd hebben is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien; uitvoerige studie van zowel de relevante wetten als de jurisprudentie en overkoepelende rechtsleer zijn nodig om complexe zaken volledig te doorgronden.

Te gast is juriste Maria-Louise Genet, die in haar onderzoek naar de juridische onderbouwing van de corona-maatregelen een aantal opmerkelijke wetten en wetswijzigingen tegenkwam die, in het licht van de tunnelvisie van het kabinet, het meer dan waard zijn om eens nauwkeurig onder de loep te nemen…

Linken:

Officiële bijsluiters coronavaccins: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters
VERORDENING (EU) 2020/1043 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
Mexicaanse griep in Nederland: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915
Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations: https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

 

Maria-Louise’s volledige aantekeningen en bronnen (ook welke niet ter sprake zijn gekomen) zijn hier te vinden: https://drive.google.com/file/d/18M94Z2NpjLGVvjbF9xYgeWcU_jXs33rl/view?usp=sharing

 

 

 

II. Het gevaar van de ziekte wordt overdreven

 
Simone Gold geeft een briljante lezing over het “gevaar” van Covid-19, succesvolle behandeling ertegen, en het grote (vaccin)-experiment
 

Het gevaar van de ziekte versus het gevaar van het vaccin - bronnen lezing
Bij deze lezing hoort een uitgebreid document voorzien van bronnen van alles wat is gezegd en geschreven, dat is opgesteld door een team artsen van ‘America’s Front Line Doctors’.

U kunt het hier downloaden.

 

 

 

III. Het gevaar van het vaccin wordt onderschat

 
Tal Zacks van het bedrijf Moderna: “We hacken de software van het leven” – wat zijn de implicaties daarvan?
 

Vragen over het hacken van de "Software of Life"
Vraag 1: Wie schrijft de nieuwe software en kunnen we deze bedrijven vertrouwen?
Vraag 2: Wat kost deze software/ wat verdienen farmaceutische multinationals aan de hele wereld die klant is?
Vraag 3: Is het hacken van de software van het leven legaal?

 

 

 

 

De agenda van het duister en de agenda van het licht

Moeten we beschermd worden, of wakker worden… Wat is de agenda achter COVID-19?

 

I. De duistere agenda van COVID-19

 

I. Vaccins en artificiële intelligentie (AI)

1. Vaccins en artificiële intelligentie

 
Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om volledige controle over de mensheid te hebben. Bestaan er plannen die dat voor ogen hebben? En zou de pandemie de perfecte dekmantel kunnen zijn om deze plannen versneld ten uitvoer te brengen?
 

 

 
Het Covid-19 vaccin is geen “gewoon” vaccin. Er wordt gebruik gemaakt van een totaal nieuwe technologie en het vaccin bevat totaal nieuwe ingrediënten. Dr. Carrie Madej is een Amerikaanse arts die informatie naar buiten brengt over de schaduwkanten van dit bizarre “vaccin”.

 

 

II. Het nieuwe normaal

2. Het nieuwe normaal

Is ‘het nieuwe normaal’ onderdeel van de transitie naar een maatschappij waar wij blijvend in onze vrijheden en (grond)rechten worden beperkt? Heeft de agenda weinig of niets te maken met gezondheid, maar alles met controle?
 
 


 

 

III. Het elimineren van de vrije mens

III. Het elimineren van zelfstandige, kritische denkers die opkomen voor hun rechten.

 
Wat zijn de plannen van de elite voor de mensen die de duistere agenda doorzien? Voor de mensen die zich verzetten? Voor de zelfstandige, kritische denkers die opkomen voor hun rechten? De weerstand bieden aan ‘het nieuwe normaal’ en experimentele vaccins?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die plannen niet ten uitvoer gebracht kunnen worden?
 

1 – Medische Apartheid

 

 

“Het heet het Groene Paspoort. Er wordt ons niet verteld dat we het moeten dragen, maar wat ze in wezen hebben gedaan is van de ene op de andere dag een tweederangs burgerij creëren – een ware medische apartheid die gezonde, gezagsgetrouwe, belastingbetalende burgers de toegang tot de maatschappij ontzegt als ze niet aan dit experiment (covid-19 vaccins) deelnemen.” – Ilana Rachel Daniel

Ilana Rachel Daniel is in Jeruzalem actief als gezondheidsadviseur en voorlichter van een nieuwe politieke partij die flink wordt tegengewerkt door het regime. Ilana vertelt in bovenstaande film over de Green Pass, de Freedom Bracelet, het mRNA vaccin en de mensenrechten schendingen die op dit moment plaatsvinden in Jerusalem.

 

 

2 – Genocide

 
“Genocide (of volkerenmoord of volkenmoord) is een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als ‘de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.'”Wikipedia

Er zijn tien fases te onderscheiden bij elke Genocide die op de aarde heeft plaatsgevonden. Henna Maria legt verbanden tussen de fases van Genocide en de “behandeling” van het verzet tegen vaccins.

 

 

 
Henna Maria is oprichtster van de stichting ‘Dawn of Peace’ en ‘Police for Freedom’.

 

 

 

 

 

De lichte agenda van COVID-19

 

Ontwaken
De bevolking wordt massaal wakker op dit moment. Oude systemen beginnen te kraken. In welke wereld willen wij leven? Heeft 1% een schijn van kans tegen 99%?

De agenda van ons licht helpt wegen te vinden om onszelf te bevrijden van onderdrukking en zelf te bepalen wat onze nieuwe normaal zal zijn!
 

 

 

 

 

 

 

Share This