HPV-vaccin

Wie wil er nou proefkonijn zijn?

 

Meisjes van 12 jaar worden gevaccineerd met een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Is het nodig? Is het gewenst? En vooral… is het veilig?

 

Op deze pagina vindt u feiten en vragen over HPV vaccinatie aan de hand van de volgende vier thema’s:

Neem de tijd om de informatie in de uitklapblokken tot u te nemen! Denk na, denk mee.

Feiten en vragen over:

1. de invoering van HPV vaccinatie

Feiten en vragen over de invoering van HPV vaccinatie – 1

Feit 1: Op 1 April 2008 adviseerde de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid om de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar.1

 
Feit 2: In September 2008 stelden vijf wetenschappers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dit advies ter discussie.2 Reden: “Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma”. Zij concludeerden dat aan 5 van de 7 criteria die de gezondheidsraad hiervoor hanteert, niet of niet volledig wordt voldaan.3 Later bleek tevens dat er sprake was van belangenverstrengeling.

 
Vraag 1: Waarom is het besluit niet opnieuw bekeken en herzien?
 

 

Feiten en vragen over de invoering van HPV vaccinatie – 2

ZemblaDe documentaire van Zembla: ‘Het omstreden kankervaccin’(19-10-2008) geeft veel informatie over de gebruikte marketingtechnieken bij de invoering van HPV vaccinatie in Nederland.4

 
Feit 1: Vanaf het allereerste begin is er sprake van leugens, misleiding en corruptie. Journalisten doen hun werk en brengen dit aan het licht.

 
Vraag 1: Waarom wordt er niets gedaan met deze informatie? Hoe kan het dat corruptie bij overheidsinstanties en het bedrijfsleven wel zichtbaar wordt gemaakt, maar niet wordt aangepakt?

 
Screenshot uitzending Zembla
Het bekijken van deze uitzending is zeer verhelderend. Wacht niet te lang: sinds er op Europees niveau maatregelen zijn aangenomen om de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen wordt het internet onder het mom van het verwijderen van ‘nepnieuws’, opgeschoond.

 

Citaten en thema’s uit de uitzending over de marketing van het HPV vaccin:

0:00 De documentaire begint met de reclamespot van Angela Groothuizen, die in Nederland gebruikt werd.

 
9.25 ‘De farmaceutische industrie geeft 3 tot 4 keer zoveel geld uit aan marketing dan aan wetenschappelijk onderzoek’ ~ Professor Schellekens, hoogleraar biotechnologie

10.10 en verder: Sandra van Nuland ex-consultant voor Merck over haar marketing-activiteiten; het gestructureerd bespelen van de media om de publieke opinie te beïnvloeden. 16.48 en verder: artsen hebben banden met de industrie. In lezingen door het hele land heen gegeven, wordt door artsen niet alleen reclame gemaakt voor een bepaald vaccin, maar ook gelogen over de feiten met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin.

17.40 en verder: marketing/seeding trial – onderzoek wat geen wetenschappelijke waarde heeft, maar bedoeld is om mensen voor te bereiden op het vaccin (met andere woorden: reclame).

 
Vraag 2: Is de consument op de een of andere manier (juridisch?) gezien beschermd tegen onethisch en immoreel gedrag van farmaceutische bedrijven? (bijvoorbeeld het bespelen van artsen, beïnvloeden van de media, reclamecampagnes, kadootjes).

 
Vraag 3: Is de consument beschermd tegen manipulatieve informatie van farmaceutische bedrijven en/ of een door farmaceutische bedrijven geïnformeerde overheid? (bijvoorbeeld: het geven van onvolledige of onjuiste informatie, het creëren van onnodige angst, het creëren van verwarring).

 

 

Feiten en vragen over de invoering van HPV vaccinatie – 3

Feit 1: Zowel het bedrijf Merck (producent van Gardasil), als het bedrijf SanofiPasteur (producent van Cervarix) zijn diverse keren door de rechter veroordeeld. De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche beschrijft in zijn boek ‘Dodelijke medicijnen’ over de ‘georganiseerde misdaad’ waaraan farmaceutische bedrijven zich schuldig maken. Het bedrijf Merck is meerdere malen door de rechter veroordeeld, evenals het bedrijf Sanofi Adventis (een overkoepelend bedrijf waaronder Sanofi Pasteur valt).5

 
Vraag 1: De Nederlandse overheid doet zaken met bedrijven die door de rechter zijn veroordeeld. Is dat ethisch? Is het verstandig? Is het verantwoord? (zie het antwoord van professor van der Noordaa (lid van de Gezondheidsraad op 28.44 hieronder)

Feit 2: Een belangrijk onderdeel van de onethische praktijken van farmaceutische bedrijven om hun medicijn en vaccins aan de man te brengen is het beïnvloeden van politici. In de eerdergenoemde documentaire van Zembla: ‘Het omstreden kankervaccin’ (19-10-2008) komt naar voren dat zowel politici als adviesraden banden hebben met de farmaceutische industrie.

 
Vraag 2: Als we er niet van op aan kunnen dat politici en adviesraden onafhankelijke van de farmaceutische industrie opereren hoe kan de burger dan nog vertrouwen hebben in het Rijksvaccinatieprogramma?

 

Citaten en thema’s uit de Zembla-uitzending over de belangenverstrengeling ten tijde van de introductie van het HPV-vaccin:

 
23.12 en verder: leden van de gezondheidsraad hebben banden met farmaceutische bedrijven en politici worden beïnvloed door farmaceutische bedrijven!

28.44 Zembla reporter: ‘Hoe kun je er zeker van zijn dat de industrie een eerlijk antwoord geeft?’ Antwoord Professor J. van der Noordaa (lid van de Gezondheidsraad): ‘Dat kun je niet. Dat moet je dan maar hopen. We hebben de mensen bevraagd en aangenomen dat wat ze zeggen waar is.’

29.22 en verder: Vijf van de acht leden die advies uit moeten brengen hebben banden met GlaxoSmithKline (ontvangen onderzoeksgeld, worden betaald voor lezingen etc.) WOB verzoek

Feit 3: Door een beroep te doen op de wet Openbaarheid Bestuur (het recht van de burger om inzage te hebben in beleidsmatige stukken van de overheid) is uitgekomen dat vijf van de acht leden die advies uit moesten brengen over de invoering van het HPV-vaccin banden met de farmaceutische industrie hadden ten tijde van dit advies.

Feit 4: Het zou ons niet moeten verbazen… De gezondheidsraad heeft in 2008 een positief advies gegeven over toevoeging van het HPV-vaccin voor meisjes aan het Rijksvaccinatieprogramma.

 

Conclusie:

Het HPV vaccin voldeed niet aan de criteria die de gezondheidsraad hanteert om een vaccin toe te laten tot het Rijksvaccinatieprogramma. En er was sprake van belangenverstrengeling en van onethische marketing ten tijde van de introductie van het HPV vaccin.

 

Werkt HPV vaccinatie eigenlijk wel?

2. de effectiviteit van HPV vaccinatie

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 1

Feit 1: Het is moeilijk te geloven, maar er is tot op de dag van vandaag geen bewijs dat het vaccin in staat is om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het vaccin is in Amerika via een ‘fast-track’ (versnelde procedure) in 2006 toegevoegd aan het vaccinatieprogramma in U.S.A. De reden hiervoor was ver te zoeken. Meer info in de onderstaande film vanaf 24.12 min (Nederlands ondertiteld).

Voor mensen die de hele film willen bekijken (zeer de moeite waard):

De belangrijkste pro-vaccinator die in ‘The Greater Good’ aan het woord komt is Paul Offit, bijgenaamd Dr. Profit Hij heeft banden met de farmaceutische industrie en patent op het antidiarree vaccin Rotateq dat hij voor het bedrijf Merck ontwikkelde. De toekomstige royalties voor dit vaccin werden verkocht voor $182 miljoen. (bron: Ideological constructs of vaccination Mateja Cernic, PhD)

 

 

Vraag 1: Als er geen bewijs is dat het vaccin werkt en veilig is, maar deze informatie nog verzameld moet worden terwijl het vaccin al op de markt is, nemen de meisjes dan in feite niet deel aan een ‘experiment?’

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 2

Diane HarperFeit 1: Nog voor de invoering van het HPV vaccin in Nederland was er al duidelijk dat het een experiment betrof. Professor Diane Harper stond als leidinggevende jarenlang aan de top van wetenschappelijk onderzoek van zowel Gardasil als Cervarix. Harper was een van de eerste wetenschappers die getracht heeft tegengas te geven aan de misleidende informatie afkomstig van de marketing afdeling van Merck. Zij is uitvoerig in de media aanwezig geweest wegens haar standpunt: “Het HPV vaccin inspuiten bij elf jarige meisjes is een groot publiek experiment voor de volksgezondheid”.

 

Vraag 1: Is het ethisch gezien verantwoord om – als er sprake is van een onderzoek dat nog niet afgerond is – de meisjes en hun ouders hier niet uitdrukkelijk over te informeren?!

Vraag 2: Is het wettelijk gezien een overtreding om experimenten uit te voeren op mensen – zonder dat zij hier toestemming voor hebben gegeven?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 3

De prik en het meisje

Feit 1: Wereldwijd – ook in Nederland – werd de term: ‘experiment’ veelvuldig gebruikt. Op 19-05-2011 werd de documentaire: De Prik en het meisje uitgezonden.

Hierin zegt wetenschapster Mathilde Boon het volgende:

 

Citaten uit de documentaire (beginnend bij 19.40):

Boon: ‘Ik ben meer geïnteresseerd in de kudde dan in het individu’

Moeder: ‘Ja, maar ik weet helemaal niet wat de bijwerkingen zijn op de lange termijn. En daar ben ik als de dood voor.’

Boon: ‘Nee dat weet niemand. En ik denk dat dat onterecht is. En in feite vind ik het een uitdaging.Ik vind het zo’n hoogstandje van de techniek. Ik vind dit een waanzinnig goed experiment! En als je durft het als een experiment te zien in plaats van dat je bang voor iets bent.’

Moeder: ‘Ja, dat is wat ik erop tegen heb. Ik laat mijn kind niet voor een wereldwijd experiment gebruiken’

Boon: ‘Ja maar daarmee maak je het experiment kapot. Dus je laadt eigenlijk een een hele grote verantwoordelijkheid op je, mevrouw. Dus misschien moet je het niet voor je dochter doen, maar voor de wereld, de gemeenschap.’

 

Vraag 1: Ehhhh… In zijn algemeenheid. Kunnen we wetenschappers en deskundigen vertrouwen? Wie zijn dit? Hoe zijn ze opgeleid? Wat zijn hun (persoonlijke) belangen?

 

Feit 2: In de eerdergenoemde documentaire Zembla: ‘Het omstreden kankervaccin’ (19-10-2008) worden meer voorbeelden gegeven. Professor Schellekens (hoogleraar biotechnologie en lid van college ter beoordeling van geneesmiddelen) zegt bijvoorbeeld: ‘Zolang je niet hebt vastgesteld of het kanker voorkomt, en zolang je niet hebt vastgesteld wat de werking en bijwerkingen zijn van de groep die nu gevaccineerd gaat worden heb je het eigenlijk nog over een experiment.’ Het feit dat zelfs al voordat het vaccin vergoed zou worden ouders al op eigen kosten de prik gingen halen, wijdt hij aan goede marketingtechnieken.

 

Vaccinatie tegen HPV voor MeisjesFeit 3: De Nederlandse overheid informeert het publiek niet over het feit dat het HPV vaccin zich nog in een experimentele fase bevindt. Op de website van het RIVM wordt er op de pagina HPV vaccin met geen woord over gerept dat het HPV vaccin zich nog in een testfase bevindt.7 Dit wordt ook niet vermeld in de informatiebrochure ‘Vaccinatie tegen HPV voor meisjes’.8 Noch op het voorlichtingsfilmpje van de Nederlandse overheid dat informatie geeft over ‘hoe het vaccin werkt’.7 Nergens wordt duidelijk uitgelegd, dat er alleen is aangetoond dat het vaccin antilichamen aanmaakt tegen twee HPV-virussen. Maar dat er nog niet duidelijk is of hierdoor het aantal sterfgevallen aan baarmoederhalskanker ook zal afnemen.

 

Op dit moment is de duur van de onderzoeken nog niet lang genoeg geweest om de werkzaamheid bij de preventie van carcinomen te kunnen bepalen. De tijd tussen het ontstaan van een infectie en een carcinoom is namelijk gemiddeld 20 jaar.9

 

Vraag 2: Blijft de overheid in gebreke betreffende de voorlichting? Kan zij aangesproken worden op nalatigheid? Met andere woorden: Is het (juridisch gezien) acceptabel dat meisjes door de overheid opgeroepen worden om deel te nemen aan een experiment (nog lopend onderzoek) – terwijl zij er niet expliciet over geïnformeerd worden?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 4

Feit 1: In de praktijk is er is tot op heden nog niet bewezen dat het HPV vaccin ook maar één geval van baarmoederhalskanker heeft kunnen voorkomen.

Feit 2: Het vaccin beschermt niet tegen alle HPV-virussen. Op de bijsluiter van Cervarix (het baarmoederhalskankervaccin dat in Nederland toegediend wordt aan meisjes rond de twaalf jaar) staat vermeld dat het twee HPV-virussen bevat: HPV 16, en HPV-18. 10

Meisje met vraagteken

Vraag 2: Is het helder voor de meisjes (en hun ouders), dat zelfs al zou het HPV vaccin werken (wat nog niet bewezen is) je toch nog baarmoederhalskanker kan krijgen, omdat het ook door HPV-virussen veroorzaakt kan worden die niet in het vaccin zitten?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 5

Feit 1: We dienen rekening te houden met ‘type-replacement’. Er bestaan meer dan 100 verschillen de typen van het humaan papillomavirus (HPV).9 Volgens sommige bronnen zelfs meer dan 300.11 Van de 100 HPV-strengen, worden er 40 geassocieerd met kanker. 12

In wetenschappelijk onderzoek werd een groep met HPV gevaccineerde meisjes vergeleken met een groep meisjes die dit vaccin niet hebben gekregen. In de eerste groep werden minder infecties gevonden met HPV 16 en 18 (waartegen werd gevaccineerd), maar juist meer infecties met andere HPV strengen.13 Dit fenomeen wordt ‘type-replacement’ genoemd.

 

Vraag 1: Zou het vaccineren tegen slechts 2 verschillende HPV-virussen (HPV-16, en HPV 18), van de 40 HPV-virussen die in verband worden gebracht met kanker, ‘type-replacement’ in de hand kunnen werken?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 6

 Feit 1: De aanwezigheid van HPV staat niet gelijk met het krijgen van infecties, of kanker. Bijna iedereen is, of wordt in zijn of haar leven blootgesteld aan HPV zonder dat we het merken. Dit heet asymptomatisch dragerschap. Slechts in zeldzame gevallen ontwikkelt een (verwaarloosde) HPV-infectie zich tot kanker (over een periode van gemiddeld 20 jaar). Tot de risicogroepen behoren: vrouwen met extreem verminderde weerstand (bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden), straffe rokers (roken beïnvloed het immuunsysteem), en vrouwen die niet de moeite nemen om een uitstrijkje te laten maken.

 

Vraag 1: Hoeveel van de vrouwen die baarmoederhalskanker ontwikkelt behoort tot een risicogroep? Hoeveel van de gevaccineerde meisjes?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 7

VaccinspuitFeit 1: De eventuele noodzaak van boostershots is niet vastgesteld.

Tot dusver toont onderzoek aan dat de bescherming door de vaccins tenminste zes jaar duurt. Het is op dit moment onbekend of aanvullende ‘booster’-vaccinaties nodig zijn.14

 

Vraag 1: De meeste vaccins zijn na 10-20 jaar niet meer werkzaam. Is er een reden om aan te nemen dat het voor HPV vaccins anders zou zijn? Met andere woorden: zou een vaccin dat gegeven wordt aan een 12-jarige überhaupt nog werkzaam zijn in de leeftijdsgroep waar baarmoederhalskanker voorkomt?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van HPV vaccinatie – 8

Feit 1: Nederland heeft een zeer goed lopend programma om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen; namelijk het laten maken van een ‘uitstrijkje’. 15

Feit 2: De bijsluiter van het Gardasil/Cervarix vaccin verklaart expliciet dat ontvangers van dit vaccin nog steeds regelmatig een uitstrijkje moeten laten maken (dit wordt in Nederland aangeboden vanaf de leeftijd van 30 jaar – op jongere leeftijd komt baarmoederhalskanker praktisch niet voor), omdat ‘Gardasil/Cervarix niet de noodzakelijke aanbevolen screening op baarmoederhalskanker vervangt.’ 16

Feit 3: Baarmoederhalskanker is goed te behandelen mits het in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt.17

 

Vraag 1: Zullen vrouwen die zich beschermd wanen (omdat ze deelgenomen hebben aan een vaccinatieprogramma waarvan ze te horen hebben gekregen dat het ‘beschermt’ tegen baarmoederhalskanker) nog uitstrijkjes laten maken om baarmoederhalskanker op te sporen? In hoeverre ondermijnt dit experiment een goed lopend en effectief screenings-programma?

 

 

 

Conclusie:
Over de werkzaamheid van HPV vaccins kan op dit moment alleen maar worden vastgesteld dat er geen werkzaamheid is aangetoond in het voorkomen van waar het in feite om te doen is, namelijk baarmoederhalskanker.

 

  

Maar er is toch zeker wel bewezen dat het HPV vaccin veilig is???

3. de veiligheid van HPV vaccinatie

Feiten en vragen over de veiligheid van het HPV vaccin – 1

 

Feit 1: Op 05-07-2018 zijn er wereldwijd 83757 geregistreerde meldingen van bijwerkingen van HPV vaccinatie.18 Deze informatie is afkomstig van ‘VigiBase’, de databank die in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie gerapporteerde bijwerkingen bijhoudt.

Feit 2: Naar alle waarschijnlijkheid is het aantal meisjes dat vaccinatieschade heeft opgelopen vele malen groter dan deze cijfers aangeven. Het Amerikaanse VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) schat dat slechts tussen de 1% en de 10% van alle optredende bijwerkingen worden gemeld.20

Feit 3: De meldingen komen grotendeels overeen met bijwerkingen die ook door de fabrikant op de bijsluiter worden vermeld.19

 

bijwerkingen Cervarix

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het HPV vaccin – 2

 

Feit 1: Aluminium hydroxyde. Op de bijsluiter van Cervarix staat vermeld dat het relatief hoge concentraties aluminiumhydroxide bevat. Vele wetenschappers waaronder Christopher Exley, (blijven) waarschuwen voor het injecteren van aluminium. Professor Christopher Exley (Professor in Bioinorganic Chemistry, Honorary Professor at the UHI Millennium Institute in Engeland) bestudeert al ruim 30 jaar de toxische invloed van aluminium op het menselijk lichaam. Hij heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd vanwege de opzienbarende resultaten van zijn onderzoeken.

 

In de onderstaande video kunt u kennismaken met het werk van Dr. Chistopher Exley:

 


 

Vraag 1: Waarom werd niet alleen bij de introductie van het vaccin, maar nu nog steeds de wetenschap van de fabrikant aangehouden? Is ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ te vertrouwen?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het HPV vaccin – 3

Feit 1: Talloze afgestudeerde artsen en specialisten waarschuwen voor de giftigheid van Aluminium. Bijvoorbeeld:

Suzanne Humphriesis arts, nefroloog en schrijfster van het boek: ‘Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History’. Er staan vele lezingen van haar op Youtube, waaronder de volgende:

 

 

 

Op de volgende video spreekt Dr. Suzanne Humphries over het Gardasil vaccin. Het HPV vaccin wordt op de markt gebracht onder de naam ‘Gardasil’ in o.a. USA, en ‘Cervarix’ in Europa. De video is nog niet door ons vertaald.

 

 

Brandy Vaughan is voormalig werkneemster van het bedrijf Merck (de producent van Gardasil). Zij kent de farmaceutische industrie als geen ander. Zij is oprichtster van www.learntherisk.org Er staan lezingen van haar op Youtube, waaronder de volgende (vanaf 13.00 info over Gardasil):

 

Vraag 1: Waarom krijgen afgestudeerde academici die ‘anders denken’ en klokkenluiders geen podium in de reguliere media?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het HPV vaccin – 4

Feit: Het aantal artikelen op het internet dat kritische, goed onderbouwde kanttekeningen plaatst bij het HPV vaccin loopt in de duizenden.

Vraag: Waarom krijgen vaccin-kritische artikelen geen podium in de reguliere media? Waarom is het woord censuur taboe?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het HPV vaccin – 5

Feit: Op het internet circuleren talloze YouTubes van ouders die hun dochters verloren hebben aan het HPV vaccin.

Feit: Op het internet circuleren talloze Youtubes van meisjes die delen over ernstige gezondheidsschade die ze hebben opgelopen door het HPV vaccin.

De verhalen en de aandoeningen zijn helaas gelijkluidend.

 
De onderstaande Deense documentaire ‘De Vaccinerede Piger” (The Vaccinated Girls) is overal van het internet gehaald. Vaccinatieschade door het HPV-vaccin wordt gecensureerd.

De documentaire is nog te bekijken onder de onderstaande link: https://www.brighteon.com/00000000-0000-0000-0006-013411180001
 
 
Vraag: Hoeveel meisjes moeten er nog slachtoffer worden van het HPV vaccin, voordat de gevestigde orde hun verhalen serieus neemt?

 

 

 

Conclusie:
De informatie die reguliere medici en media geven over de veiligheid van het HPV vaccin komt niet overeen met de ervaringen van inmiddels honderdduizenden meisjes wereldwijd.

 

 

 

 

Dus het vaccin is niet zonder risico, en eigenlijk helemaal niet nodig voor twaalfjarigen?

4. de noodzaak van HPV vaccinatie

Feiten en vragen over de noodzaak van het HPV vaccin – 1

 

Feit 1: De kans om te overlijden aan baarmoederhalskanker in de leeftijd van 10 – 15 jaar is nul komma nul.21 Al sinds 1950 zijn er géén vrouwen overleden die jonger waren dan 20 jaar. Ruim tweederde van de vrouwen die overlijdt aan baarmoederhalskanker zit in de leeftijdsgroep 50 – 75 jaar.21

Meisje met vraagteken
Vraag 1: Waarom worden meisjes van 12 jaar aan een gezondheidsrisico blootgesteld, terwijl het vaccin voor deze leeftijdsgroep geen enkel nut heeft?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het HPV vaccinatie – 2

 

Feit 1: Farmaceutische bedrijven geven meer geld uit aan marketing dan aan wetenschappelijk onderzoek. Het hoofd van de marketing afdeling van Gardasil wordt in het artikel ‘Beverly J. Lybrand, Merck Vaccines’ geprezen voor haar ‘agressieve marketing strategie’. Het budget wat ze had voor de lancering van het vaccine (in 2007 in USA) was $127 miljoen dollar (voor reclamespotjes, armbandjes enz.) Het leverde in het eerste jaar $628 miljoen dollar op voor Merck. 22

Feit 2: De informatie die gegeven wordt in een (reclame)campagne voor (HPV)vaccins is inderdaad reclame – geen voorlichting. Ze gaan over het gevaar van de ziekte, dat overdreven wordt, en de risico’s van het vaccin worden niet benoemd. In onderstaande youtube geeft wetenschapper Dianne Harper haar mening over de agressieve marketing campagne van farmagigant Merck, genaamd ‘One Less’ (doelend op een meisje minder die door dit vaccin niet zou overlijden aan baarmoederhalskanker).

 

 

In Nederland is het HPV vaccin eveneens omgeven door reclame, – en media campagnes. Het HPV vaccin heeft de twijfelachtige eer om het eerste vaccin te zijn waarvoor een reclamebureau’s worden ingeschakeld. Het reclame bureau ‘Combat’ maakte in 2009 een serie filmpjes, waaronder het onderstaande filmpje. En het bureau ‘Debatrix‘ – gespecialiseerd in het overtuigen van mensen – gaf het startschot van de media campagne in juni 2018. Is dit voorlichting???

 

Voor de meest recente media campagne eind Juni 2018 lees de blogpost: Dalende vaccinatiegraad van het HPV vaccin leidt tot manipulatief media-offensief

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het HPV vaccinatie – 3

Feit 1: volgens het RIVM is de sterfte aan baarmoederhalskanker jaarlijks 200 vrouwen.

‘Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Ongeveer 200 vrouwen per jaar overlijden aan deze ziekte. Zonder behandeling is de ziekte dodelijk.’ – RIVM26

Feit 2: Het risico om te overlijden aan baarmoederhalskanker voor volwassene vrouwen is 0,003%
De sterfte aan baarmoederhalskanker is 200 vrouwen per jaar. Dit betekent dat op een bevolking van 7 miljoen vrouwen (van 21 jaar en ouder) in Nederland27, de kans om aan baarmoederhalskanker te overlijden 0,003% is. (200 / 7.000.000 x 100 % = 0.002857 %)

Feit 3: In de onderstaande grafiek hebben we de sterftecijfers voor baarmoederhalskanker (blauw streepje links) afgezet tegen de sterftecijfers voor alle vormen van kanker bij vrouwen. (rode balk rechts) De grafiek loopt van 2010-2017, maar laten we voor het gemak alleen het meest rechtse balk (2017) nemen: de sterfte aan baarmoederhalskanker was in 2017 200 vrouwen, en de sterfte aan alle kankers was iets meer dan 13.000 vrouwen..

 

Grafiek Baarmoederhalskanker 1

Feit 4: Het risico om te overlijden aan baarmoederhalskanker voor jonge meisjes is 0%

In de onderstaande grafiek is de sterfte aan baarmoederhalskanker afgezet tegen de sterfte aan alle kankers voor vrouwen in 2017, uitgesplitst per leeftijd. Het getal 200 begint pas met 6 vrouwen in de leeftijdsgroep van 30-35 jaar. Het probleem dat zich voordeed bij het maken van deze grafiek was dat de blauwe balkjes zo klein waren – met ander woorden: het risico op baarmoederhalskanker zo laag is in vergelijking met andere kankers – dat ze niet eens zichtbaar werden op de grafiek. We hebben de cijfers er dus maar bij gezet.

 

Grafiek baarmoederhalskanker 2

 

Feit 5: Opvallend aan deze grafiek is natuurlijk dat er vóór de leeftijd van 30-35 jaar helemaal geen sterfte aan baarmoederhalskanker voorkomt.

Feit 6: ‘Over het algemeen is baarmoederhalskanker goed te behandelen’. – Leids Universitair Medisch Centrum28

 

 

Vanwege het feit dat:
  • er niet bewezen is dat het HPV vaccin effectief is, noch dat het veilig is;
  • er sprake was van onwettig handelen ten tijde van de introductie van het vaccin;
  • gezaghebbende wetenschappers uitdrukkelijk verklaard hebben dat er sprake is van een ‘experiment’;
  • er in de praktijk sprake is van ernstige vaccinatieschade;
  • en de noodzaak van dit vaccin omstreden is,
pleiten wij voor het stoppen met vaccineren van meisjes van 12 jaar met het HPV vaccin.
Bronvermelding

1. Advies Gezondheidsraad opname HPV-vaccin in RVP. April 2008.

www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ubfb6n0xt

2. “Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma”. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van September 2008

https://www.ntvg.nl/artikelen/onvoldoende-gronden-voor-opname-van-vaccinatie-tegen-humaan-papillomavirus-het

3. Zeven criteria https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/achtergronddocument_beoordelingskaders_vaccinaties.pdf

4. Zembla – Het omstreden kankervaccin (19-10-2008) https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/het-omstreden-kankervaccin

5. ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ – Peter Gøtzsche

6. ‘De prik en het meisje’ (19-05-2011) https://www.npo.nl/human-doc/19-05-2011/POW_00243805

7. HPV pagina: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/hpv

Voorlichtingsfilmpje: Hoe werkt de prik tegen baarmoederhalskanker. Voorheen:

https://www.youtube.com/watch?v=_88lJVBUx78 /

8. Voorlichtingsbrochure HPV https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=b7b4b4a1-2ae7-4e19-95fb-a699442318dc&type=pdf&disposition=inline

9. https://www.ge-bu.nl/artikel/vaccinatie-tegen-humaan-papillomavirus-2

10. Bijsluiter Cervarix https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Preventie_Ziekte_Zorg/Bijsluiters/Bijsluiter_Cervarix_HPV https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=c57cf8d0-fc7f-445f-88a6-6dcef100e579&type=org&disposition=inline

11. http://www.erasmusmc.nl/werkgroephoofdhalstumoren/verwijzers/4459157/

12. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_23_2012/Oktober_2012/Inhoud_oktober_2012/Seroprevalentie_van_7_kankerverwekkende_HPV_typen_in_Nederland

13. Wetenschappelijk onderzoek – ‘type-replacement’ http://www.abstractsonline.com/plan/ViewAbstract.aspx?mID=3682&sKey=7f019f73-accb-484e-becc-5ecc405f8ec5&cKey=e2313b32-d6ac-4443-ab2d-49c368ea3b89&mKey=19573a54-ae8f-4e00-9c23-bd6d62268424

14. Promotieonderzoek. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/breed-effect-van-hpv-vaccinatie-.htm?&utm_source=mc_nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=20180326

15. Uitstrijkje https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker

16. www.gardasil.nl/wp-content/uploads/…/Gardasil-NL-2015-05-26-PIL-pfs-IB058.pdf

https://www.drugs.com/cervarix.html

17. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/57398-baarmoederhalskanker-symptomen-oorzaken-en-behandeling.html#stadia-baarmoederhalskanker-en-overlevingskansen

18.http://www.vigiaccess.org

19. https://www.drugs.com/cervarix.html

20. VAERS https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2015/cdc-changes-restrict-vaccine-reaction-reports.aspx

21. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?ts=1522247616105

22. http://www.adweek.com/news/2007/beverly-j-lybrand-merck-vaccines-94462

23. https://www.fiercepharma.com/vaccines/gardasil-grows-zostavax-struggles-as-merck-posts-6-5b-2017-vaccine-sales

24. https://www.fiercepharma.com/vaccines/glaxosmithkline-tops-its-peers-7-16b-2017-vaccine-sales

25. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Veelgestelde_vragen_over_de_HPV_vaccinatie_tegen_baarmoederhalskanker

26. https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Baarmoederhalskanker

27. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=2-4%2c11%2c46%2c95-96%2c136%2c151%2c193%2c214%2c231&D3=a&D4=0&D5=0&D6=0%2c4%2c8%2cl&HD=080328-1648&HDR=T%2cG3%2cG4%2cG5&STB=G2%2cG1

28. https://www.lumc.nl/patientenzorg/praktisch/patientenfolders/Behandeling-van-baarmoederhalskanker-cervixcarcinoom

HPV-vaccin voor jongens

HPV-vaccin voor jongens – hoe groot is de noodzaak? Hoe groot zijn de belangen? Hoe groot is de winst?

Is een HPV-vaccin voor jongetjes nodig? Werkt het? Is het veilig? Hoeveel winst maakt Merck op het vaccineren van jongetjes? Worden we [..] Lees verder

HPV-vaccin – over kleine baarmoedertjes, penisjes en anusjes en grote winsten voor Merck

Ook jongens krijgen vanaf 2021 een HPV-vaccinatie. Nu worden alleen meisjes ingeënt. De inenting voor alle kinderen komt dan in het Rijksvaccinatieprogramma. Waarom? Wat [..] Lees verder

Baarmoederhalskankervaccin voor jongetjes? – jongetjes hebben geen baarmoeder!

Sinds 2015 verschijnen er berichten dat jongetjes van 12 jaar zich zouden moeten laten inenten met het HPV vaccin. Het zou hen beschermen tegen genitale wratten, anale (en penis) kanker. Hoeveel jongens – of zelfs volwassene mannen krijgen dat? En hoe overtuigend is het bewijs dat deze prik dit kan voorkomen? [..] Lees verder

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Meisje, wist je dat…

…baarmoederhalskanker op jouw leeftijd helemaal niet voorkomt?

…als je vanaf je 30ste (!!) elke vijf jaar een uitstrijkje laat doen, eventuele voorstadia van baarmoederhalskanker vroegtijdig ontdekt en goed behandeld kunnen worden?

…op het internet duizenden artikelen en YouTubes circuleren om je te waarschuwen voor de bijwerkingen van het HPV vaccin?

 

Denk na voordat je deze prik gaat halen… een proefkonijn wil toch niemand zijn?

 

“Voor velen begint het duidelijk te worden dat het HPV vaccin gigantische winsten oplevert voor twee grote farmaceutische bedrijven, maar voor de betrokken meisjes neerkomt op aan deelname aan een riskant experiment.”

Door Frankema

Initiatiefneemster de Stichting Vaccinvrij

Share This