Zwangeren

Waar is de wetenschap die bewijst dat vaccineren veilig is voor de ongeboren vrucht?

Roken en drinken wordt afgeraden, maar bacteriën, virussen en chemische stoffen kunnen we zonder problemen inspuiten? Informeer uzelf!

“In de afgelopen 25 jaar is de gemiddelde sterfte door kinkhoest onder zuigelingen één per twee jaar.”

“Het doel van deze vaccinatie is de kans op kinkhoest bij de zuigeling in de eerste maanden na de geboorte te verlagen en complicaties en overlijden ten gevolge van kinkhoest te voorkomen. Opvallend hoe voortvarend deze nieuwe vaccinatie ingevoerd gaat worden, want deugdelijk bewijs dat een DKTP-booster op deze manier toegediend zuigelingen behoedt voor complicaties en overlijden, ontbreekt.”Geneesmiddelenbulletin

 

I. Kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen:

In de onderstaande uitklapblokken vindt u informatie over kinkhoestvaccins tijdens de zwangerschap aan de hand van de volgende thema’s:

 

1. De effectiviteit van het vaccineren van zwangere vrouwen

Feiten en vragen over de effectiviteit van vaccins voor zwangere vrouwen – 1

 

Bron: https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/overzicht-meldingen

 

Feit 1: Het kinkhoestvaccin is het zorgenkindje van het RIVM. Het aantal gevallen van kinkhoest blijft toenemen. Met andere woorden: Het vaccin faalt.

“De stijging van het aantal kinkhoest-gevallen wordt veroorzaakt doordat de weerstand die opgewekt wordt door vaccinatie wegebt (met andere woorden: de antilichamen verdwijnen uit het lichaam) én doordat de bacterie resistenter is geworden tegen vaccinatie.”

“RIVM-onderzoek (1989 – 2014) heeft aangetoond dat de kinkhoest-bacterie is veranderd in de loop der jaren en resistenter geworden tegen vaccinatie. Zo produceert de bacterie meer toxines en circuleren er nu stammen die één van de drie vaccin-componenten niet meer produceren. Onder deskundigen heerst er dan ook consensus dat kinkhoest-vaccins verbeterd moeten worden. – RIVM

Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/zorgen-over-kinkhoest-ondanks-aanpassingen-vaccinatie

 

Feit 2: Tot op heden hebben alle “oplossingen” gefaald.

• In 1999 werd het vaccin vervroegd toegediend op 2 maanden in plaats van 3 maanden. Dit hielp niet.
• In 2002 werd een extra vaccin toegevoegd. Dit hielp niet, het aantal meldingen bleef stijgen.
• In 2005 werd – voornamelijk vanwege de vele bijwerkingen van het kinkhoest vaccin – het a-cellulair kinkhoestvaccin ingevoerd. Dit hielp niet. De bijwerkingen van het kinkhoestvaccin blijven hoog en het aantal meldingen blijft stijgen.

 

Feit 3: De volgende oplossing die onze autoriteiten aandragen is het vaccineren van zwangere vrouwen.

 

Vraag 1: Is dit veilig voor de ongeboren vrucht?

Vraag 2: Is het effectief, met andere woorden waarom zou een vaccin dat faalt bij baby’s, wel afdoende werken als het tijdens de zwangerschap wordt toegediend?

Vraag 3: Waar is het wetenschappelijk bewijs dat het probleem van een bacterie die resistenter is geworden tegen het kinkhoestvaccin op te lossen is door een andere manier van toedienen?

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van vaccins voor zwangere vrouwen – 2

 

Feit 1: Recent wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in een van de meest vooraanstaande medische tijdschriften ter wereld, ‘The Lancet’ geeft aan dat vaccineren tijdens de zwangerschap het risico op ziekte bij baby’s zou kunnen verhogen.’

“Reeds bestaande antilichamen die afkomstig zijn van de moeder kunnen het aanmaken van antilichamen door zuigelingen na vaccinatie negatief beïnvloeden, een effect dat ‘blunting’ wordt genoemd.” – The Effect of maternal Immunisation during pregnancy on infant vaccine responses’ The Lancet

Bron: ‘The Effect of Maternal Immunisation During Pregnancy on Infant Vaccine Responses’ – P. Zimmermann et al. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(19)30103-8/fulltext?fbclid=IwAR0otoRvCX5XhhLam0mtmk8Z0ddMBT5ijHLeJl7nsLgGWsJGvzTXB_Ozzeo

 

Feit 2: Het RIVM is hiervan op de hoogte. Op de site van het RIVM staat het bovengenoemde onderzoek.

Bron: https://www.rivm.nl/publicaties/effect-of-maternal-immunisation-during-pregnancy-on-infant-vaccine-responses”

 

Vraag 1: Waarom worden zwangere vrouwen hier niet over voorgelicht door het RIVM?

 

 

 

 

Feiten en vragen over de effectiviteit van vaccins voor zwangere vrouwen – 3

 

Feit 1: In oktober 2012 is men in Engeland begonnen met het vaccineren van zwangeren tegen kinkhoest en vanaf die tijd is er een toename van het aantal kinkhoest-gevallen geconstateerd.

Bron: https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/pertussis-vaccine-in-pregnancy?fbclid=IwAR3V-pEwI07Zlr9X86c3mD-otuBJa26yztYQQS1c_9NZ02iaVoTpE7zA2TM

 

 

 

 

Vraag: Zouden we daar geen lering uit moeten trekken?

 

2. De veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen

Vragen over de veiligheid van vaccins voor zwangere vrouwen – 1

 

Feit 1: Er is niet bewezen dat het vaccineren van zwangere vrouwen veilig is voor de foetus. Het is niet bekend hoe groot het risico is op ‘ongewenste neveneffecten’ op lange termijn voor de kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap zijn gevaccineerd.

 

Feit 2: Het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde wijst op de tekortkomingen in de voorlichting

‘Het is belangrijk dat zorgverleners en zwangeren weten wat de risico’s zijn van het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode. Op dit moment zijn informatie en adviezen vaak fragmentarisch, soms tegenstrijdig, moeilijk toegankelijk of zelfs niet beschikbaar.’

Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/medicatiegebruik-tijdens-zwangerschap-en-lactatie”

 

Feit 3: Aan zwangere vrouwen wordt verteld dat het veilig is om te vaccineren tijdens de zwangerschap.

 

Vraag: Waarom wordt er niet expliciet aan zwangere vrouwen medegedeeld dat er GEEN wetenschappelijk bewijs is dat het veilig is om te vaccineren tijdens de zwangerschap?

 

 

Vragen over de veiligheid van vaccins voor zwangere vrouwen – 2

 

Feit 1: Het vaccineren van een zwangere vrouw betekent dat de ongeboren vrucht via de placenta wordt blootgesteld aan de inhoudsstoffen van het vaccin.

Feit 2: Het DTP-vaccin Boostrix dat wordt om zwangere vrouwen mee te vaccineren bevat volgens de bijsluiter aluminiumverbindingen, een omstreden stof vanwege ‘neurotoxiciteit’ (dat wil zeggen dat de stof schade aan het zenuwstelsel aan kan richten).1,2

Bron 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819810/”

Bron 2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013417304749″

 

Feit 3: Het zenuwstelsel van een foetus is nog onontwikkeld en zeer kwetsbaar.

 

Vraag 1: Hoe onderzoekt men wat het effect kan zijn van aluminiumverbindingen op de zich ontwikkelende hersenen van de ongeboren baby?

 

 

Vragen over de veiligheid van vaccins voor zwangere vrouwen – 3

 

Op de bijsluiter van Boostrix-DTP (difterie, tetanus, pertussis (=kinkhoest) staat:

“Menselijke gegevens uit prospectieve klinische onderzoeken naar het gebruik van Boostrix tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap zijn niet beschikbaar. Echter, zoals met andere geïnactiveerde vaccins
wordt niet verwacht dat vaccinatie met Boostrix de foetus schaadt tijdens enig trimester van de zwangerschap. De voordelen van toediening van Boostrix tijdens de zwangerschap moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de risico’s.”

Bron: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h35121_smpc.pdf

 

Vraag 1: Als er geen gegevens beschikbaar zijn, waarop is dan de uitspraak dat ‘vaccineren in de 22ste week van de zwangerschap veilig is’ gebaseerd?

Vraag 2: Hoe onderzoekt men wat het effect kan zijn van de kinkhoest-component, of andere inhoudsstoffen van het DTP-vaccin, op de zich ontwikkelende foetus?

 

Op de bijsluiter van Boostrix-DTP staat ook:

“Vaccinatie moet worden voorafgegaan door een controle van de medische geschiedenis (vooral met betrekking tot eerdere vaccinatie en het mogelijk optreden van bijwerkingen). Indien bekend is dat één van de volgende verschijnselen is opgetreden in relatie met toediening van een pertussis bevattend vaccin, dient de beslissing om volgende doses te geven met pertussis bevattende vaccins zorgvuldig te worden overwogen. 

– temperatuur van 40,0°C binnen 48 uur na vaccinatie, die niet te wijten is aan een andere identificeerbare oorzaak
– collaps of een op shock gelijkende toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) binnen 48 uur na vaccinatie
– aanhoudend, ontroostbaar huilen gedurende 3 uur, optredend binnen 48 uur na vaccinatie
– convulsies met of zonder koorts die optreden binnen 3 dagen na vaccinatie

Er kunnen omstandigheden zijn, zoals een hoge pertussis (kinkhoest)-incidentie, waarin de potentiële voordelen zwaarder wegen dan de eventuele risico’s. Zoals bij elke vaccinatie dienen de risico’s en voordelen van immunisatie met Boostrix of uitstel van deze vaccinatie zorgvuldig te worden afgewogen bij een kind dat lijdt aan een nieuwe, ernstige neurologische afwijking of progressie daarvan.”

Bron: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h35121_smpc.pdf

 

Vraag 1: Hoe zit het met de ‘medische geschiedenis’ van de ongeboren vrucht? Zou een nog volledig onontwikkeld zenuwstelsel geen contra-indicatie moeten zijn om de foetus bloot te stellen aan stoffen waarvan bekend is dat zij schadelijk zijn voor het zenuwstelsel?

 

Het grote probleem van het vaccineren van zwangere vrouwen is dat het niet mogelijk is om schade aan de ongeboren vrucht in de buik van de moeder op te merken.

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 4

 

Feit 1: Aluminium wordt aangetroffen in de placenta van baby’s waarvan de moeder is gevaccineerd. Uit een studie die uitgevoerd is in 2010 komt het volgende citaat:

“In een populatie van 167 personen werden detecteerbare niveaus van Al gevonden in 95% van de placenta-lichaamsmonsters en 81% van de placenta-membraanmonsters, en in 46% van de navelstreng-monsters. Onze resultaten suggereren dat, hoewel de placenta als gedeeltelijke barrière voor Al-blootstelling in de baarmoeder kan dienen, de zich ontwikkelende foetus nog steeds kwetsbaar kan zijn voor cumulatieve blootstelling.”

Bron: ‘A study of the distribution of aluminum in human placental tissues based on alkaline solubilization with determination by electrothermal atomic absorption spectrometry’ – P. C. Kruger, L M. Schell, A.D. Stark, P. J Parsons https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3315392/

 

Feit 2: Aluminiumfosfaat wordt naast “toxisch voor de hersenen” ook in verband gebracht met “serieuze schade aan de ogen” en “brandwonden van de huid”.

Bron: https://www.ltschem.com/msds/AlPO4.pdf

 

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 5

 

Feit 1: Volgens de bijsluiters is koorts een VAAK voorkomende bijwerking (≥ 37,5°C) .1

Feit 2: Geboortezorg Máxima MC zegt over koorts het volgende: “Koorts (boven de 37,8 graden) kan vroegtijdige weeën veroorzaken.”2

Feit 3: Ook het RIVM waarschuwt voor koorts tijdens de zwangerschap: “Risico voor het ongeboren kind: hoge koorts kan weeën opwekken en is slecht voor het ongeboren kind.” 3

Feit 4: Veel van de ‘zeer vaak’ en ‘vaak’ voorkomende bijwerkingen op de bijsluiter lijken op griepverschijnselen: hoofdpijn-braken-buikpijn-misselijkheid-vermoeidheid.1,3

 

Vraag 1: Is het mogelijk dat in zeldzame gevallen vaccineren tijdens de zwangerschap een miskraam opwekt?

Vraag 2: Is het mogelijk dat een vaak voorkomende bijwerking van het vaccin onopgemerkt blijft omdat het wordt aangezien voor een griep?

 

Bron 1: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h35121_smpc.pdf

Bron 2: https://www.mmc.nl/geboortezorg/waarschuwingssignalen/

Bron 3: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griep/zwanger

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 6

 

Feit 1: Op de website van het RIVM staan studies waarop men heeft gebaseerd dat het vaccineren van zwangere vrouwen veilig is. Het criterium bij deze studies is het aantal miskramen bij zwangere vrouwen die in de derde trimester met een kinkhoest-bevattend vaccin gevaccineerd zijn.

Feit 2: Het aantal miskramen, zegt niets over het aantal kinderen dat in de buik van de moeder bijvoorbeeld schade aan de hersenen oploopt.

 

Meer informatie lees het blog: Vaccineren voor zwangeren: pas toch op!

‘Vaccineren voor zwangeren’ (pas toch op!)

 

Feit 3: Het probleem is dat het niet mogelijk is om de foetus te observeren. Zolang we niet kunnen onderzoeken wat de effecten zijn van gemanipuleerde ziekteverwekkers, chemische hulpstoffen, en vervuilingen van het vaccin zijn op de ongeboren vrucht, zijn we bezig met een experiment waar van de resultaten mogelijkerwijs pas vele jaren later duidelijk worden.

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 7

 

Feit 1: Deskundigen zijn het niet eens over de noodzaak van het vaccineren van zwangere vrouwen. Uiteraard is de zorg dat het misschien zal blijken dat het risico veel groter is dan de mogelijke gevallen van kinkhoest die voorkomen kunnen worden.

Het Geneesmiddelenbulletin, een vakblad voor medici bericht:

“In 2019 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland gratis een DKTP-boostervaccinatie aangeboden in het derde trimester van de zwangerschap. Het doel van deze vaccinatie is de kans op kinkhoest bij de zuigeling in de eerste maanden na de geboorte te verlagen en complicaties en overlijden ten gevolge van kinkhoest te voorkomen. Opvallend hoe voortvarend deze nieuwe vaccinatie ingevoerd gaat worden, want deugdelijk bewijs dat een DKTP-booster op deze manier toegediend zuigelingen behoedt voor complicaties en overlijden, ontbreekt.” – Geneesmiddelenbulletin1

Een ander tijdschrift voor medici – ‘Medisch Contact’ publiceert in december 2018 het artikel ‘Onenigheid over kinkhoest-vaccinatie zwangeren’: 2

“Het Geneesmiddelenbulletin en het RIVM zijn het niet eens met elkaar over de invoering van de kinkhoest-vaccinatie tijdens de zwangerschap. Voorbarig, die invoering in 2019, zegt apotheker Marielle Nieuwhof in het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu). Nee hoor, antwoordt het RIVM, er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat men hiermee baby’s effectief beschermt tegen kinkhoest en de complicaties daarvan.” – Medisch Contact2

 

Feit 2: Voor het RIVM is kennelijk de prioriteit dat het vaccin effectief is: met andere woorden dat het antilichamen opwekt die via het bloed van de moeder de foetus bereiken. Voor anderen is de prioriteit dat het vaccin veilig is: met andere woorden dat de foetus niet kan worden beschadigd door de stoffen in vaccins die via het bloed van de moeder de foetus bereiken.

 

Bron 1: Geneesmiddelenbulletin

Bron 2: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/-onenigheid-over-kinkhoestvaccinatie-zwangeren-.htm

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 8

 

Feit 1: Er bestaat geen los kinkhoestvaccin. Zwangere vrouwen worden gevaccineerd met het DPT-vaccin

 

Vraag 1: Waarom niet?

Vraag 2: Waarom worden zwangere vrouwen er niet expliciet over voorgelicht dat zij tegen drie of vier ziektes tegelijk worden gevaccineerd, en dat dit uiteraard een hogere belasting is voor henzelf en de ongeboren vrucht.

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 9

 

Feit 1: De richtlijnen voor het vaccineren van zwangere vrouwen zijn:

“Het vaccinatieschema voor de zuigeling kan dan meestal aangepast worden naar een 3-5-11 schema, waarbij de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie op de leeftijd van 3, 5 en 11 maanden wordt gegeven. De zuigeling krijgt dan één vaccinatie minder dan in het huidige 2-3-4-11-schema. (Gezondheidsraad) Let op: dit nieuwe schema geldt niet in alle gevallen. Het geldt bijvoorbeeld niet wanneer de baby prematuur of te kort na de vaccinatie is geboren of als de moeder drager is van het hepatitis B-virus. Alle uitzonderingssituaties zijn beschreven in de RVP-richtlijn Maternale kinkhoest-vaccinatie.”

Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoestvaccinatie-zwangere-vrouwen

 

Feit 2: De aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma betekent in de praktijk dat de baby al voor de geboorte via het bloed van de moeder wordt ‘gevaccineerd’ met DPT. Vervolgens krijgen die baby’s nog 4x de combi-vaccins ingespoten op de leeftijd van 3 ,5 en 11 maanden, plus een herhaling op 4 jaar. Dus vijf keer in totaal! Na invoering van het aangepaste RVP-schema, komt een kindje vanaf de zwangerschap tot en met 4 jaar met de volgende ziektekiemen (plus alle hulpstoffen) in aanraking:

5x Difterie
5x Kinkhoest
5x Tetanus
5x Polio
3x Hib
3x Pneu
3x Hep B
1x BMR
1x Men. ACWY

Prematuur geboren kinderen krijgen wel een extra vaccin, dus juist voor de meest kwetsbare baby’s een nog hogere belasting.

 

Vraag 1: Is dit veilig?

 

 

Feiten en vragen over de veiligheid van het vaccineren van zwangere vrouwen – 10

 

Feit 1: Wetenschappelijk bewijs dat het vaccineren van zwangere vrouwen veilig is voor de ongeboren baby lijkt er niet te zijn.

 

Feit 2: Aanvankelijk werd geadviseerd om de vaccinatie in het derde trimester te geven. Tussen de 28 en 32 weken, eventueel tot 38 weken.

“Het overgrote deel van de bewijsvoering van de veiligheid en effectiviteit van kinkhoest-vaccinatie tijdens de zwangerschap is gebaseerd op studies over vaccinatie in het derde trimester. Publicaties over de effecten en gevolgen van vaccinatie in het tweede trimester zijn schaars.” Bron: RIVM1

 

Feit 3: In september 2019 werd besloten om het tijdstip van toediening te vervroegen naar 22 weken zwangerschapsduur (tweede trimester in plaats van het eerdere gangbare advies tussen 28-32 weken (derde trimester).  Bron: RIVM1

 

Feit 4: Het RIVM heeft uitgelegd wat hier de reden voor is:

“De verwachting is dat meer vrouwen bereikt worden wat hopelijk leidt tot een hogere vaccinatiegraad.”

“Veel zwangeren leven echt toe naar de 20 weken-echo. Door pas hierna te vaccineren voorkom je dat de, onterechte, associatie tussen afwijking en vaccinatie wordt gelegd.” Bron RIVM2

 

Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoestvaccinatie-zwangere-vrouwen

Bron: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/documenten/rvp-richtlijn-concept-2019-maternale-kinkhoestvaccinatiepdf

 

 

Vraag 1: Op welk wetenschappelijk bewijs is het gebaseerd dat er geen associatie tussen afwijking en vaccin kan worden gelegd?

Vraag 2: Wie bepaalt dat een “hogere vaccinatiegraad” kennelijk zwaarder weegt dan eerlijke voorlichting over de nog ontbrekende informatie over de risico’s van het vaccineren van zwangere vrouwen, voor de ongeboren baby?

 

3. De noodzaak van het vaccineren van zwangere vrouwen

Feiten en vragen over de noodzaak van het vaccineren van zwangere vrouwen – 1

 
Feit 1: Het vaccineren van zwangere vrouwen betekent een nieuwe afzetmarkt voor vaccins.

“Het belangrijkste dat bedrijven ertoe brengt om een veld te betreden, is het vooruitzicht van een markt” – Stanley Plotkin

Stanley Plotkin is hoogleraar kindergeneeskunde aan de Universiteit van Pennsylvania (USA) en uitvoerend adviseur van de CEO van Sanofi Pasteur. Hij heeft een commissariaat in bijna elk biotechnisch of farmaceutisch bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van vaccins en wordt betaald door deze industrie om vaccins te promoten.1.2

Stanley Plotkin staat op de 2e plaats (Bill Gates op n° 1) van de 50 meest invloedrijke personen binnen vaccinatieland.1

Stanley Plotkin staat aan de basis van het vaccineren van zwangere vrouwen. In 2003 deelde hij mede: We beschikken over kandidaatvaccins die mogelijk laat in de zwangerschap kunnen worden gebruikt om de pasgeborene tijdens de eerste levensmaanden te beschermen.3

 
Feit 2: In 2008 gaf het Amerikaanse CDC een aanbeveling om vrouwen direct na de bevalling te vaccineren met Dtap (tetanus, difterie en kinkhoest), “hoewel het beschikbare bewijs de veiligheid voor Dtap, voor zwangere vrouwen, hun foetussen en verloop van de zwangerschap onvoldoende adresseerden”.4

 
“Available evidence does not address the safety of Tdap for pregnant women, their fetuses, or pregnancy outcomes sufficiently. Available data also do not indicate whether Tdap-induced transplacental maternal antibodies provide early protection against pertussis to infants or interfere with an infant’s immune responses to routinely administered pediatric vaccines. Until additional information is available, CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices recommends that pregnant women who were not vaccinated previously with Tdap: 1) receive Tdap in the immediate postpartum period before discharge from hospital or birthing center, 2) may receive Tdap at an interval as short as 2 years since the most recent Td vaccine, 3) receive Td during pregnancy for tetanus and diphtheria protection when indicated, or 4) defer the Td vaccine indicated during pregnancy to substitute Tdap vaccine in the immediate postpartum period if the woman is likely to have sufficient protection against tetanus and diphtheria. Although pregnancy is not a contraindication for receiving Tdap vaccine, health-care providers should weigh the theoretical risks and benefits before choosing to administer Tdap vaccine to a pregnant woman.” – Rapport van ACIP (Advies Committee voor Vaccinatie)4

 

Bronnen:

Bron 1: https://www.aditecproject.eu/wp-content/uploads/2013/03/top-50-vaccine-influencers.pdf

Bron 2: https://projects.propublica.org/docdollars/doctors/pid/510771

Bron 3: https://academic.oup.com/jid/article/187/9/1349/796764

Bron 4: https://www.cdc.gov/Mmwr/PDF/rr/rr5704.pdf

 
 

Feiten en vragen over de noodzaak van het vaccineren van zwangere vrouwen – 2

 
Feit 1: Er bestaat geen los kinkhoestvaccin. Zwangere vrouwen worden gevaccineerd met het Boostrix DTP-vaccin. Dat betekent dat zij – en hun ongeboren baby’s – ook de gemanipuleerde ziektekiemen ingespoten krijgen van ziektes die in Westerse landen niet of nauwelijks meer voorkomen, te weten: difterie en tetanus.

 
Voor meer informatie over de afname in sterfte aan difterie, tetanus en polio vóórdat ertegen werd gevaccineerd werd Klik hier 

 

Vraag 1: Waarom bestaat er geen los kinkhoestvaccin?

Vraag 2: Wat is het nut van het vaccineren tegen difterie, tetanus en polio?

Vraag 3: Waarom worden zwangere vrouwen er niet expliciet over voorgelicht dat zij tegen vier ziektes tegelijk worden gevaccineerd, en dat dit uiteraard een hogere belasting is voor henzelf en de ongeboren vrucht?

 

 

Feiten en vragen over de noodzaak van het vaccineren van zwangere vrouwen – 3

Feit 1: Het aantal gevallen van kinkhoest stijgt kennelijk, maar de sterfte aan kinkhoest is relatief gezien laag. Minder dan 1 per jaar.

Feit 2: Volgens de sterftecijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek zijn er meer sterfgevallen aan kinkhoest dan aan mazelen. Maar de meeste sterfgevallen zijn personen die overlijden aan waterpokken.

Bron: CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7233/table?ts=1573502949092

 
Totaal aantal sterfgevallen in de periode 1998 – 2018

Mazelen – 4

Bof – 3

Rodehond – 2

Kinkhoest – 17

Waterpokken – 52

 
Wij kunnen alleen maar concluderen dat we niets over de waterpokken horen omdat het vaccin nog niet opgenomen is in het Rijksvaccinatieprogramma…

 

Statline CBS

Bron: CBS https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7233/table?ts=1573502949092

 

 

Vragen over het invoeren van vaccins voor zwangere vrouwen – 4

 
Feit 1: Het volgende vaccin dat in de wachtrij staat om toegevoegd te worden aan het RVP voor zwangere vrouwen is het griepvaccin in het laatste trimester van de zwangerschap. In november 2018 ontving de Gezondheidsraad een advies-aanvraag van de staatssecretaris van VWS. Het eerste advies wordt naar verwachting eind 2019 aangeboden.1

 
Vraag 1: Is dit werkelijk nodig?

Vraag 2: Zijn er überhaupt cijfers beschikbaar over het aantal zwangere vrouwen die de griep krijgen?

 
Feit 2: Een vaak voorkomende bijwerking volgens de bijsluiter van de griepvaccins is koorts.2

Feit 3: Koorts (boven de 37,8 graden) kan vroegtijdige weeën veroorzaken.3

 
Vraag 2: Zou de griepprik niet juist vermeden moeten worden als je zwanger bent in verband met een verhoogde kans op een vroeggeboorte/ miskraam?

 

Bron 1: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/vaccinatie-tegen-griep

Bron 2: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h35121_smpc.pdf

Bron 3: https://www.mmc.nl/geboortezorg/waarschuwingssignalen/

 

4. De invoering van het vaccineren van zwangere vrouwen

Vragen over de invoering van vaccins voor zwangere vrouwen – 1

 
Feit 1: In 2014 spreekt het RIVM zich negatief uit over het vaccineren van zwangere vrouwen:

“Wij concluderen dat vaccinatie van moeders tijdens of net na de zwangerschap om besmetting van hun baby’s te voorkomen, NIET kosteneffectief is. Het kan ONETHISCH zijn om mensen die zelf een KLEIN risico op ernstige ziekte lopen, te vaccineren (met het RISICO op bijwerkingen) om hiermee anderen te beschermen”.1

 
Feit 2: In 2015 brengt de gezondheidsraad een positief advies uit om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest:

“De Gezondheidsraad vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het derde trimester van de zwangerschap vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden.”

 
Enkele in het oog springende punten uit dit rapport:2

  • De Gezondheidsraad bekeek ook of baby’s vlak na hun geboorte konden worden ingeënt. Dit werd verworpen omdat bestaande vaccins NIET zijn onderzocht bij pasgeborenen.
  • Er is GEEN apart kinkhoestvaccin en er kan alleen gebruik gemaakt worden van een DTaK-combinatievaccin (tegen difterie, tetanus en kinkhoest).
  • Het kan op voorhand NIET worden uitgesloten dat zich bij grootschalige toepassing toch ook negatieve verschijnselen zullen voordoen.

 
Feit 3: Het lijkt erop dat de beleidsmakers zelf ook nog niet van overtuigd zijn van hun beslissing. En dat aanstaande moeders, zonder zich dit te realiseren, meedoen aan een experiment. Onderzoek van ZonMw (in opdracht van het ministerie van VWS) is nog gaande met een looptijd tot 2022:3

 ‘Omdat er veel vragen leven over de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties, en er weinig bekendheid is met vaccineren van zwangere vrouwen, zijn er effectieve maatregelen nodig om een geïnformeerde keuze over vaccineren te bevorderen.’ 3

 

Bron 1: https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_25_2014/Oktober_2014/Inhoud_Oktober_2014/Vaccinatie_van_aanstaande_moeders_om_baby_te_beschermen_een_kosteneffectiviteitsanalyse

Bron 2: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/12/02/vaccinatie-kinkhoest-doel-en-strategie

Bron 3: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/infectieziektebestrijding-2014-2017/effects-use-and-acceptability-of-an-online-tailored-and-centering-pregnancy-intervention-to-promote/

 

 

Feiten en vragen over het invoeren van vaccins voor zwangere vrouwen – 2

 
Feit 1: De reden die wordt aangevoerd om zwangere vrouwen te vaccineren met het DTP-vaccin is dat hun baby’s dan vanaf de geboorte beschermd zijn tegen kinkhoest.

“Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoest-vaccinatie aangeboden. Hierdoor zijn baby’s meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest.” – RIVM

 
Vraag 1: Klopt dit, met andere woorden zijn baby’s vanaf de geboorte beschermd?

 
Feit 2: De deskundigen hebben geconcludeerd dat het kinkhoestvaccin op zich niet naar behoren werkt.2

Vraag 2: Als de deskundigen hebben geconcludeerd dat het kinkhoestvaccin in vele gevallen niet in staat is om kinderen ouder dan 6 weken te beschermen, waarom denkt men dan dat hetzelfde vaccin wel in staat zou zijn om kinderen jonger dan 6 weken te beschermen? Of zelfs überhaupt kinderen te beschermen?

 

Bron 1: https://www.rivm.nl/kinkhoest/kinkhoestvaccinatie-voor-zwangere-vrouwen

Bron 2: https://www.rivm.nl/nieuws/zorgen-over-kinkhoest-ondanks-aanpassingen-vaccinatie

 

 

Vragen over het invoeren van vaccins voor zwangere vrouwen – 3

 
Feit 1: In 2018 zijn er geen kinderen overleden aan kinkhoest.1

 
Feit 2: In 2018 hebben er 4697 kinderen kinkhoest gekregen.2

 
Feit 3: In Nederland waren er in 2018  3.810.656 personen jonger dan 20 jaar.3 De kans om te sterven aan de kinkhoest is uitermate klein.

 
Feit 4: Het is nog niet zeker dat het vaccineren van zwangere vrouwen zal voorkomen dat er minder kinkhoest optreedt, noch dat het de sterfte van gemiddeld 1 geval per jaar terug zal brengen tot 0.

 

Bron 1: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7233/table?ts=1573502949092

Bron 2: https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/overzicht-meldingen

Bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?dl=1EFBB

 

 

Vragen over het invoeren van vaccins voor zwangere vrouwen – 4

 
Feit 1: Er is géén bewijs dat het kinkhoestvaccin – dat niet naar behoren presteert voor wat betreft het beschermen van kinderen ouder dan 6 weken, baby’s “vanaf de geboorte” wel zal beschermen – lees het uitklapblok over effectiviteit.

 
Feit 2: Er is géén bewijs dat het injecteren van zwangere vrouwen met het DKTP-vaccin veilig is voor de ongeboren vrucht – lees het uitklapblok over veiligheid.

 
Feit 3: De gevolgen op langere termijn van schade die in de baarmoeder is opgelopen zullen zich waarschijnlijk pas jaren na de geboorte manifesteren en het is onwaarschijnlijk dat die toegeschreven zullen worden aan een vaccin dat toegediend is aan de moeder in het tweede trimester van de zwangerschap.

 
Feit 4: Het moge duidelijk zijn dat het vaccineren van zwangere vrouwen neerkomt op een experiment voor de foetus.

 

 
De vraag aan u is of u daaraan mee wilt doen.

 

 

II. Covid-vaccinatie voor zwangere vrouwen

Het Covid vaccin tijdens de zwangerschap blijkt rampzalige gevolgen te hebben. Informeer uzelf.

 

Meer info over Naomi Klein en de 'DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers'
Naomi Wolf, schrijfster van meerdere bestsellers en initiatiefneemster van de ‘DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers’ wordt door onderzoeksjouralist Del Bigtree in de bovenstaande video geïnterviewd over wat zij noemt een “baby die-off”.

De ‘DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers’, een groep van 3000 hooggekwalificeerde artsen, biostatistici, medische fraude-onderzoekers, laboranten en onderzoekswetenschappers, hebben meerdere rapporten geschreven om de wereld te vertellen wat er staat in de 55.000 interne Pfizer documenten die de FDA 75 jaar lang geheim wilde houden. Op bevel van de rechtbank zijn deze documenten onder dwang openbaar gemaakt, en de fraude is omvangrijk en schokkend. Deze aflevering gaat over de potentiële schade die zij verborgen hebben gehouden voor zwangere vrouwen.

Babysterfte
Britse begrafenisondernemer spreekt zich uit: sterftecijfer pasgeborenen vertienvoudigd na inentingen
 

 

 

 
 
Update maart 2024: Gezondheidsraad raadt Corona-prikken niet langer aan voor zwangere vrouwen. Klik hier
 

 

Informatie over risico’s vaccineren tijdens de zwangerschap voor de foetus

 

Introductie – Dr. Suzanne Humphries, internist, nefroloog en expert op het gebied van vaccins, bespreekt veelvoorkomende problemen op de kinderafdeling. Vaccins en het gebruik van antibiotica verstoren de microbioom (= van nature aanwezige bacteriën in de darmen) en daarmee de gezondheid van veel kinderen.
In deel I bespreekt dr. Humphries ‘de driejarige zwangerschap’, het belang van epigenetica, voeding, de microbioom en de problemen met vaccins en antibiotica.
In deel II bespreekt dr. Humphries waarom het absurd is dat Paul Offit (Amerika’s bekendste pro-vaccinator) beweert dat aluminium normaal is in de zwangerschap. Dr Humphries ondersteunt haar mening met wetenschappelijke medische literatuur.
In deel III, spreekt Hilary Butler over vele belangrijke aspecten van bevalling; de mindset van de moeder, de invloed van het medische systeem en de miraculeuze eigenschappen van moedermelk en stamcellen.
In deel IV van de serie spreekt dr. Suzanne over microben, antibiotica en wat vaccins kunnen doen met het immuunsysteem bij een baby, aan de hand van wetenschappelijke literatuur.

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig?

Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig?

Onderzoeksjournaliste Sonia Elijah doet al langere tijd onderzoek naar de effecten van borstvoeding van pas gevaccineerde moeders op hun baby’s. Is borstvoeding na mRNA-vaccinatie veilig? – Pfizer’s eigen veiligheidsrapporten tonen het tegendeel aan, maar niemand heeft het erover.

lees meer
Share This