Inhoudsstoffen & Veiligheid

Zijn vaccins veilig?
De informatie op deze pagina is afkomstig van officiële bronnen: overheidsinstanties, artsen, wetenschappers, medische vakliteratuur enzovoorts. De linken naar de bronnen staan bij de betreffende vragen; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

1. Is vaccineren veilig?

Om te weten of vaccineren veilig is moeten we eerst weten welke stoffen we inspuiten. En daarna: door wie onderzocht is of het veilig is om deze stoffen in te spuiten bij baby’s.

2. Wat zit er in vaccins?

 1. Gedode, of verzwakte bacteriën of virussen
 2. Chemische hulpstoffen om de immuunrespons te versterken, en chemische conserveer,- emulgeer,- en stabiliseermiddelen
 3. Soms antibiotica
 4. ‘Vervuilingen’ of ‘reststoffen’, afkomstig van het kweekmedium, en van het productieproces van vaccins
 5. Overige vervuilingen

De Amerikaanse CDC is wereldwijd een toonaangevend instituut wat betreft het monitoren van vaccins en infectieziektes. Op haar website staat een overzicht van stoffen die in vaccins zitten, uitgesplitst per vaccin voor 61 vaccins.

Er bestaat géén verschil van mening over het feit dat de stoffen op de lijst van het CDC in vaccins zitten. Wel over de vraag of het veilig is om dit in te spuiten. De gevestigde orde denkt van wel. Maar steeds meer goed geïnformeerde ouders, artsen en wetenschappers denken dat het niet veilig is om de genoemde stoffen in te spuiten. Niet bij volwassenen, en zeker niet bij baby’s.

Meer informatie over inhoudsstoffen in vaccins

Lijst met inhoudstoffen vaccins  1:

CDC – List of Vaccine Ingredients www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

Lijst met inhoudsstoffen vaccins 2:

Op de website van ‘Procon -The Leading source for pros & cons of controversial issues’ staat ook een heel goed overzicht van inhoudsstoffen van vaccins:

Vaccine Ingredients and Manufacturer Information (alphabetical order by vaccine) vaccines.procon.org/view.resource.php?resourceID=005206#hib

 

Enkele linken naar overzichten van wetenschappelijke studies die waarschuwen voor de gevaren van vaccins:

Er wordt van ouders verwacht dat ze geloven dat het veilig is om hun kinderen te vaccineren omdat artsen zeggen dat het veilig is en ‘het maar hele kleine hoeveelheden zijn’ en ‘het heel goed onderzocht is’. Maar een feit is dat artsen en wetenschappers het niet met elkaar eens zijn, en dat er talloze meningen en studies zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Hieronder vindt u enkele linken.

‘Docters who explain why vaccines arent safe and effective’~ Joni Comstock
www.linkedin.com/pulse/doctors-who-explain-why-vaccines-arent-safe-effective-joni-comstock

Vaccine Peer Review – the History of the Global Vaccination Program in 1000 Peer Reviewed Rapports and Studies
www.vaxchoicevt.com/wp-content/uploads/2016/04/Vaccine-Peer-Review-1000.pdf?fref=gc&dti=290905964320887

www.nvic.org

Update - Nederlandse lijst van inhoudsstoffen vaccins
Onderstaande lijst is een overzicht van de gemanipuleerde ziekteverwekkers, synthetische hulpstoffen en vervuilingen die volgens de fabrikant in vaccins zitten. Naar alle waarschijnlijkheid is deze lijst niet volledig.
 

Vaccin: Vaxelis (dktp-hib-hepb)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Difterietoxoïd1 – niet minder dan 20 IE
Tetanustoxoïd1 – niet minder dan 40 IE
Bordetella pertussis antigenen1: Pertussistoxoïd (PT) 20 microgram, Filamenteus hemagglutinine (FHA) 20 microgram, Pertactine (PRN) 3 microgram, Fimbriae type 2 en 3 (FIM) 5 microgram
Hepatitis B oppervlakteantigeen2,3 10 microgram
Poliovirus (geïnactiveerd) Type 1 (Mahoney) 40 D-antigeeneenheden, Type 2 (MEF-1) 8 D-antigeeneenheden, Type 3 (Saukett) 32 D-antigeeneenheden
Haemophilus influenzae type b polysaccharide (Polyribosylribitolfosfaat) 3 microgram, geconjugeerd aan meningokokkeneiwit 50 microgram

1. geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat (0,17 mg Al3+)
2. geadsorbeerd aan amorf aluminiumhydroxyfosfaatsulfaat (0,15 mg Al3+)
3. geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae) door middel van recombinant-DNA-techniek

Adjuvans/Ingrediënten Kweekbodem:
glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en
polymyxine B, Natriumfosfaat

Kweekbodem:
VERO-cellen*, gistcellen

Contra-indicaties:
*Voorgeschiedenis van een anafylactische reactie na een eerdere toediening van Vaxelis of een vaccin met dezelfde componenten of bestanddelen.
*Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen, of voor restsporen (glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B).
*Encefalopathie met onbekende oorzaak die optrad binnen zeven dagen na een eerdere vaccinatie met een pertussisbevattend vaccin. In deze gevallen moet vaccinatie tegen pertussis worden gestaakt en moet de vaccinatiereeks worden voortgezet met difterie-, tetanus-, hepatitis B-, poliomyelitis- en Hibvaccins.
*Niet-gestabiliseerde neurologische aandoeningen of niet-gestabiliseerde epilepsie: het pertussisvaccin mag niet worden toegediend tot er een behandelplan voor de aandoening is vastgesteld, de aandoening is gestabiliseerd en het voordeel duidelijk opweegt tegen de risico’s.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe
veiligheids-informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit vaccin niet met andere vaccins of geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
2, 3, 4 en 11 maanden

* VERO cellen: nierweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers (bron o.a. Wikipedia)

Bron: Bijsluiter Vaxelis
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxelis-epar-product-information_nl.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Infanrix-Hexa (dktp-hib-hepb)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Difterietoxoïd – niet minder dan 30 Internationale Eenheden (IE)
Tetanustoxoïd – niet minder dan 40 Internationale Eenheden (IE)
Bordatella pertussis antigenen: Pertussistoxoïd – 25 microgram, Filamenteus Hemagglutine – 25 microgram, Pectine – 8 microgram
Hepatitis B oppervlakte antigeen – 10 microgram
Poliovirus type 1 (mahoganystam) – 40D-antigeen-eenheden, type 2 (MEF-1 stam) – 8D- antigeen-eenheden, type 3 (Saukett stam) – 32D-antigeen-eenheden

Adjuvants/Ingrediënten:
Tetanustoxoïd – 25 microgram, Sporen van Formaldehyde, Neomycine en Polymyxine, Aluminiumhydroxide (Al(OH)3) – 0,5 milligram Al3+, Resten van gistcellen (Saccharomyces cerevisiae), Aluminiumfosfaat (AlPO4) – 0,32 milligram Al3+
Hib poeder: Watervrij lactose
DTPa-HBV-IPV-suspensie: Natriumchloride (NaCl), Medium 199

Kweekbodem:
VERO cellen*

Contra-indicaties:
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de vermelde hulpstoffen of voor formaldehyde, neomycine en polymyxine.
• Overgevoeligheid na eerdere toediening van difterie-, tetanus-, pertussis-, hepatitis B-, polio- of Hibvaccins.
• Infanrix hexa is gecontra-indiceerd als de zuigeling of peuter een encefalopathie doormaakte met onbekende oorzaak die binnen 7 dagen optrad na eerdere inenting met een pertussis bevattend vaccin.
• Net als bij andere vaccins dient de toediening van Infanrix hexa te worden uitgesteld bij personen die aan een acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte lijden.

Gevallen van onverenigbaarheid:
In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
2, 3, 4 en 11 maanden

* VERO cellen: nierweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers (bron o.a. Wikipedia)

Bron: Bijsluiter Infanrix Hexa
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Pneumokokken (Synflorix)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Pneumokokkenpolysacharide serotype 1 – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 4 – 3 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 5 – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 6B – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 7F – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 9V – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 14 – 1 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 18C – 3 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 19F – 3 microgram
Pneumokokkenpolysacharide serotype 23F – 1 microgram

Adjuvants/Ingrediënten:
Aluminiumfosfaat – 0,5 milligram Al3+, drager eiwit D (verkregen uit niet-typeerbare Haemophilus influenzae) – 9-16 microgram, toixoïd dragereiwit – 5-10 microgram, difterietoxoïd – 3-6 microgram Natriumchloride, 2-fenoxyethanol

Kweekbodem:
Onbekend

Leeftijd:
2, 4 en 11 maanden

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor een van de vermelde hulpstof(fen) of voor één van de dragereiwitten.

Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
2, 4 en 11 maanden

Bron: Bijsluiter Synflorix
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: BMR (MMR-Vaxpro)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Mazelenvirus Enders Edmonstonstam – niet minder dan 1×103 CCID50
Bofvirus Jeryl Lynn [Level B] stam – niet minder dan 12,5×103 CCID50
Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam – niet minder dan 1×103 CCID50

Adjuvants/Ingrediënten:
Sporen van recombinant humaan albumine (rHA), sporen van Neomycine, Sorbitol – 14,5 miligram, Natriumfosfaat, Kaliumfosfaat, Sucrose, Gehydrolyseerd varkensgelatine, Medium 199 met zouten van Hanks, Minimum essentieel medium Eagle (MEM), Mononatrium L-glutamaat, Neomycine, Fenolrood, Natriumbicarbonaat, Zoutzuur, Natriumchloride

Kweekbodem:
Kippenembryocellen
WI-38 humane diploïde longfibroblasten*

Contra-indicaties:

 • Geschiedenis van overgevoeligheid voor een mazelen-bof-rubellavaccin of voor een van de hulpstoffen, inclusief neomycine.
 • Zwangerschap dient tevens te worden voorkomen gedurende de eerste maand na vaccinatie.
 • De vaccinatie moet worden uitgesteld tijdens een ziekte met koorts >38,5 °C.
 • Actieve, onbehandelde tuberculose.
 • Bloeddyscrasieën, leukemie, lymfomen van gelijk welk type of andere maligne neoplasmata die het bloed- of lymfestelsel aantasten.
 • Een huidige immunosuppressieve therapie (inclusief hoge doses corticosteroïden).
  Ernstige humorale of cellulaire (primaire of verworven) immunodeficiëntie.
 • Een familiale geschiedenis van congenitale of erfelijke immunodeficiëntie, tenzij de immunocompetentie van de potentiële ontvanger van het vaccin aangetoond is.


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
14 maanden en 9 jaar

Leeftijd:
14 maanden


Bron:
Bijsluiter MMR-vaxpro
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Men.C (Neisvac-C)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Neisseria- meningitidispolysacharide (O-gedeacetyleerd) van groep C (C11-stam)

Adjuvants/Ingrediënten:
Tetanustoxoid – 10-20 microgram
gehydrateerd aluminiumhydroxide – 0,5 milligram Al3+
natriumchloride

Kweekbodem:
Onbekend

Contra-indicaties:
• Allergische reactie op een vorige dosis van dit vaccin of op een van de stoffen van het vaccin.
• Allergische reactie gehad op een ander vaccin dat gebruikt wordt om bescherming te bieden tegen meningokokkengroep C-infecties.

Leeftijd:
14 maanden

Bron: Bijsluiter Neisvac-C
https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h26343.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Men. ACWY (Nimenrix)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Neisseria meningitidis-groep A polysacharide  –  5 microgram
Neisseria meningitidis-groep C polysacharide  –  5 microgram
Neisseria meningitidis-groep W-135 polysacharide  – 5 microgram
Neisseria meningitidis-groep Y polysacharide – 5 microgram

Adjuvants/Ingrediënten:
Tetanustoxoїddragereiwit – 44 microgram, Sucrose, Trometamol, Natriumchloride

Kweekbodem:
Onbekend

Contra-indicaties:
Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen

Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
14 maanden

Bron: Bijsluiter Nimenrix
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002226/WC500127663.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: DKTP (Boostrix Polio)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Difterietoxoïd – niet minder dan 2 Internationale eenheden (IE) (2,5 Lf)
Tetanustoxoïd – niet minder dan 20 Internationale eenheden (IE) (5 Lf)
Bordatella pertussis antigenen: Pertussistoxoïd – 8 microgram, Filamenteus Hemagglutine – 8 microgram, Pectine – 2,5 microgram
Poliovirus type 1 (mahoganystam) – 40D-antigeen-eenheden, type 2 (MEF-1 stam) – 8D- antigeen-eenheden, type 3 (Saukett stam) – 32D-antigeen-eenheden

Adjuvants/Ingrediënten:
Gehydrateerd Aluminiumhydroxide (Al(OH)3) – 0,3 milligram Al3+, Aluminiumfosfaat (AlPO4) – 0,2 milligram Al3+, Medium 199, Natriumchloride

Kweekbodem:
VERO-cellen*

Contra-indicaties:
• Overgevoeligheid voor neomycine of polymyxine
• Overgevoeligheid na eerdere toediening van difterie-, tetanus-, pertussis- of poliovaccins
• Encefalopathie met onbekende oorzaak, die binnen 7 dagen optrad na eerdere vaccinatie met een pertussis bevattend vaccin
• Voorbijgaande trombocytopenie, of neurologische complicaties na een eerdere immunisatie tegen difterie en/of tetanus
• Acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte

Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
4 jaar

* VERO-cellen: nierweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers (bron o.a. Wikipedia)


Bron:
Bijsluiter Boostrix Polio
https://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h35123.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: DTP (difterie-tetanus-kinkhoest Revaxis)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Difterietoxoïd – tenminste 2 IU (5 Lf)
Tetanustoxoïd – tenminste 20IU (10Lf)
Poliomyelitisvirus type 1 – 40 D antigen eenheden
Poliomyelitisvirus type 2 – 8 D antigen eenheden
Poliomyelitisvirus type 3 – 32 D antigen eenheden

Adjuvants/Ingrediënten:
A
luminiumhydroxide – 0.35 mg, Fenoxyethanol, Formaldehyde, Medium 199 (Medium 199 is een complex medium dat aminozuren, minerale zouten, vitamines, polysorbaat 80 en andere substanties bevat.)

Kweekbodem:
VERO-cellen*

 Contra-indicaties:

 • Overgevoeligheid voor difterie, tetanus of poliomyelitis vaccins of voor (één van) de vermelde hulpstoffen.
 • Overgevoeligheid voor neomycine, streptomycine of polymyxine B
 • Acute ernstige ziekte gepaard gaande met koorts
 • Neurologische complicaties ten gevolge van een eerdere immunisatie tegen difterie en/ of tetanus


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
9 jaar

* VERO-cellen: nierweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers (bron o.a. Wikipedia)


Bron:
Bijsluiter Revaxis
https://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h24534.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Cervarix (HPV)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Humaan papillomavirus-16-LE-eiwit – 20 microgram
Humaan papillomavirus-16-LE-eiwit – 20 microgram

 Adjuvants/Ingrediënten:
AS04 adjuvanssysteem (Dit bevat: 3-O-desacyl-4’- monofosforyllipide A (MPL)3 – 50 microgram, Gehydrateerde aluminiumhydroxide (Al(OH)3) – 0,5 milligram Al3+, Natriumchloride (NaCl), Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat (NaH2PO4.2 H2O)

Kweekbodem:
L1-eiwit (VLP’s), door recombinante DNAtechnologie geproduceerd met gebruik van een Baculovirus expressiesysteem waarbij Hi-5 Rix4446 cellen afkomstig van Trichoplusia ni gebruikt worden*

Contra-indicaties:

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen
 • Acute, ernstige met koorts gepaard gaande ziekte


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
12-13 jaar

* Trichoplusia ni: De ni-uil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen (bron o.a. Wikipedia)

Bron: Bijsluiter Cervarix
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Zwangeren DTP (difterie-tetanus-kinkhoest Boostrix)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Difterietoxoïd – niet minder dan 2 Internationale eenheden (IE) (2,5 Lf)
Tetanustoxoïd – niet minder dan 20 Internationale eenheden (IE) (5 Lf)
Bordatella pertussis antigenen: Pertussistoxoïd – 8 microgram, Filamenteus Hemagglutine – 8 microgram, Pectine – 2,5 microgram

Adjuvants/Ingrediënten:
Gehydrateerd Aluminiumhydroxide (Al(OH)3) – 0,3 milligram Al3+, Aluminiumfosfaat (AlPO4) – 0,2 milligram Al3+, Medium 199, Natriumchloride

Contra-indicaties:

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of voor (een van) de vermelde hulpstof(fen)
 • Overgevoeligheid na eerdere toediening van difterie-, tetanus- en pertussisvaccins
 • Encefalopathie met onbekende oorzaak, die binnen 7 dagen na eerdere vaccinatie met een pertussisbevattend vaccin optrad
 • Voorbijgaande trombocytopenie of neurologische complicaties
 • Acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
Onbekend

Bijsluiter:
https://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h35121.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Influvac

<(griep)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Volgens de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (noordelijk halfrond) en de EU aanbeveling voor het 2017/2018 seizoen:

Influenza virus oppervlakte-antigenen (haemagglutinine en neuraminidase) van de volgende stamen:
– Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-achtige stam (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180) – 15 microgram HA
– A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-achtige stam (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) – 15 microgram HA
– B/Brisbane/60/2008-achtige stam (B/Brisbane/60/2008, wild type) – 15 microgram HA

Adjuvants/Ingrediënten:
Sporen van eieren (zoals ovalbumine, kippeneiwitten), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbaat 80 of gentamicine. Kaliumchloride, Kaliumdiwaterstoffosfaat, Dinatriumfosfaat dihydraat, Natriumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat.

Kweekbodem:
Bevruchte kippeneieren

Contra-indicaties:

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, voor (één van) de vermelde hulpstoffen of voor één van de componenten die als sporen aanwezig kunnen zijn, zoals kippeneieren (ovalbumine, kippeneiwitten), formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide, polysorbaat 80 of gentamicine.
 • Koorts of acute infecties


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
Onbekend


Bron:
Bijsluiter Influvac
https://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h22289.pdf

________________________________________________________________________________________________

Vaccin: Hepatitis B (volwassenen HBVaxpro)

Gemanipuleerde ziekteverwekkers:
Hepatitis B-virus-oppervlakteantigeen, recombinant (HBsAg) – 5 microgram

Adjuvants/Ingrediënten:
Sporen van Formaldehyde en Kaliumthiocyanaat, Natriumchloride, Natriumboraat

Kweekbodem:
Gist Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) door recombinant-DNAtechnologie

Contra-indicaties:

 • Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen of spoorresten (bijvoorbeeld Formaldehyde en Kaliumthiocyanaat)
 • Ernstige met koorts gepaard gaande ziekte of acute infectie


Gevallen van onverenigbaarheid:
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

Leeftijd:
Onbekend


Bron:
Bijsluiter HBVaxpro
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000373/WC500046816.pdf

 

Rapporten Désirée Rover 1. Inhoudsstoffen vaccins RVP & 2. Effecten inhoudsstoffen RVP

In de onderstaande rapporten, die zijn geschreven door onderzoeksjournaliste Désirée Rover staat een zeer gedetailleerd overzicht van de inhoudsstoffen van alle vaccins in het RVP en de effecten die deze kunnen hebben op het lichaam.

 

 1. Inhoudsstoffen vaccins RVP
 2. Effecten inhoudsstoffen vaccins RVP

3. Wat is het effect van het inspuiten van gedode of verzwakte bacteriën en virussen?

Autoriteiten zeggen: er worden antilichamen aangemaakt, en daardoor is het kind beschermd tegen de ziekte. Andere bronnen zeggen: de natuurlijk ontwikkeling van het immuunsysteem wordt door vaccins verstoord. Dat kan volgens onafhankelijke wetenschappers leiden tot auto-immuunziektes, allergische aandoeningen, astma, voedselintoleranties, en andere chronische aandoeningen van het immuunsysteem. Vaccins worden ook in verband gebracht met aandoeningen van het zenuwstelsel. Hierover zo meer.

Meer informatie over een verstoorde ontwikkeling van het immuunsysteem en auto-immuunziektes
Het inspuiten van 7 ‘ziektes’ tegelijkertijd, op het moment dat het immuunsysteem nog onontwikkeld is, is op zijn minst een verwarrende prikkel, en helaas vaak een beschadigende prikkel.

Er is zeer veel wetenschappelijk onderzoek over de ‘auto-immuunziektes’ die volgen op een verstoorde ontwikkeling van het immuunsysteem. Bijvoorbeeld:

‘Vaccines and Auto-immunity’ ~ Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic First Medical Research Textbook Linking Vaccines to Autoimmunity
www.amazon.com/Vaccines-Autoimmunity-Yehuda-Shoenfeld/dp/1118663438/ref=sr_1_sc_2?ie=UTF8&qid=1499000934&sr=8-2-spell&keywords=alumnium%2C+vaccines

info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity

‘Autoimmune Syndromes and Inflammatory Syndromes Caused By Adjuvants In Vaccines Also Known As ASIA’ (aanbevolen!)
drive.google.com/file/d/0B3mMkPwF1DUPN3lnWXdyY0otVGM/view?fref=gc&dti=290905964320887

130 studies linking vaccines to neurological and autoimmune issues common to autism
go.thetruthaboutvaccines.com/wp-content/uploads/130-STUDIES-LINKING-VACCINES-TO-NEUROLOGICAL-AND-AUTOIMMUNE-ISSUES-COMMON-TO-AUTISM.pdf 

 

Meer wetenschappelijke onderzoeken over de link tussen auto-immuunziektes en vaccins:

Op bijvoorbeeld de website van ex-farma medewerkster Brandy Vaughan staat vele wetenschappelijke studies over auto-immuunziektes als gevolg van vaccins. Onder andere:

‘Epidemiology of autoimmune reactions induced by vaccination.’
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11334497

Vaccination and autoimmunity-‘vaccinosis’: a dangerous liaison?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10648110

Immunisation triggering rheumatoid arthritis?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1003710/

HLA-DR class II associations with rubella vaccine-induced joint manifestations.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9419163

Patients who develop inflammatory polyarthritis (IP) after immunization are clinically indistinguishable from other patients with IP.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9133970

Vaccination as a triggering agent for the development of rheumatoid arthritis.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21303474

Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11522584

Guillain-Barré syndrome–a classical autoimmune disease triggered by infection or vaccination. Israeli E, et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2012.
www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20890797/?i=6&from=/19388722/related

Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/

Meer: www.learntherisk.org

 

4. Wat is het effect van het inspuiten van chemische ‘hulpstoffen’?

Autoriteiten zeggen: ‘Het is veilig’. Andere bronnen zeggen: ‘De hulpstoffen kunnen schade aanrichten’. Op het moment dat deze stoffen ingespoten worden is het immuunsysteem van de baby nog niet voldoende ontwikkeld om de meeste ervan weer uit te kunnen scheiden. De stoffen blijven in het lichaam achter en hebben een effect. Werking en ‘bij’ – werking is hetzelfde, namelijk het effect van een bepaalde stof in een kinderlichaam.

5. De belangrijkste ‘hulpstof in vaccins – Aluminium Hydroxide 

 Charles Janeway is de zeer gerespecteerde schrijver van het boek ‘Immunobiology’. Hier leert elke viroloog zijn vak uit. In het ‘Yale Journal of Biology and Medicine’ staat een artikel waarin dezelfde Charles Janeway het heeft over een “dirty little secret”. Dit gemene geheimpje is, dat vaccins niet werken als er niet een ‘hulp’stof aan toegevoegd wordt: bijvoorbeeld aluminium hydroxide. Er is bekend dat aluminium schadelijk is voor hersenen, en het zenuwweefsel. Dus we mogen kennelijk niet weten dat het in bijna alle vaccins zit?

 

6. Wat zijn de mogelijke effecten van aluminium?

Aluminium die je inslikt komt in het maag,- darmstelsel terecht, maar aluminium die je inspuit – in goed doorbloed spierweefsel – komt via de bloedbaan in de hersenen terecht. Onafhankelijke wetenschappers en artsen waarschuwen voor ontwikkelingsstoornissen die voort kunnen komen uit beschadiging van het zenuwstelsel: epileptische aandoeningen, spraak, – en taalachterstand, Autisme, ADHD, gedragsstoornissen, stoornissen van het bewegingsapparaat, tics, hersenhuilen enzovoorts. Er bestaat een zeer veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek over de schadelijke werking van aluminium in vaccins. Maar het wordt genegeerd door de gevestigde orde. Meer info hieronder.

Meer informatie over aluminium in vaccins

Een vorm van aluminium zit in bijna elk vaccin: Pneumokokkenvaccin bevat aluminiumfosfaat, DKTP vaccin: aluminiumhydroxide, Meningokokken C vaccin: aluminiumhydroxide en DKTPhib-hepb: aluminiumhydroxide en aluminiumfosfaat. Bron: RVP vaccins: www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bijsluiters_vaccins/Bijsluiters_Rijksvaccinatieprogramma

Intramusculair injecteren (in de spier) is gebruikelijk: ‘Als een snelle opname van het geneesmiddel in bloedrijk weefsel gewenst is’ (spieren zijn dus zeer goed doorbloed). Hier wordt daaraan gerefereerd:
mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/155520-soorten-injecties-van-subcutaan-tot-intramusculair.html 

Er wordt ons verteld dat het maar hele kleine hoeveelheden zijn. Het zou daarom niet gevaarlijk zijn. Is dat zo?

In 2008 bepaalde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) dat de toelaatbare wekelijkse inname (TWI) voor aluminium tot 1 mg/kg lichaamsgewicht/week mag zijn. Omgerekend naar een baby van 5 kilo betekent dat maximaal 0,71 mg per dag. In het zesvoudig DKTP Hib Hep B vaccin zit 0.82 mg en met het pneumokokken vaccin erbij is het 1.32 mg, dus bijna twee keer zoveel als toegestaan is volgens de EFSA norm. En deze norm betreft aluminium hydroxide die ingeslikt wordt. Bij vaccineren wordt het ingespoten. Hierdoor is het veel moeilijker zo niet onmogelijk, voor de baby om deze stof weer uit te scheiden, en ten tweede bereikt aluminium via de bloedbaan de kwetsbare hersenen.

Bron: www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vizc582cuwz4

Er is zeer veel informatie over de schadelijke werking van aluminium. Bijvoorbeeld:

Youtube:

Susanne Humphries  ‘Aluminium is dangerous to all live forms’ (aanbevolen!) youtu.be/WLwLLixA4a4
Susanne Humphries – Trojan Horses and cluster bombs www.youtube.com/watch?v=PWP6e2CYPo8&t=207s
Christopher Exley:Grote hoeveelheden aluminium in autistische hersenen (aanbevolen!) https://www.youtube.com/watch?v=xshxLtD_UG0&feature=youtu.be
Christopher Exley: Dr. Christopher Exley on Aluminum Toxicity (aanbevolen!)  https://www.youtube.com/watch?v=WyAeQKtVr6U
Nederlandse ondertiteling: 
https://www.youtube.com/watch?v=g1Ly5P9ClaU
https://www.youtube.com/watch?v=r67O8eZaBYA
https://www.youtube.com/watch?v=xshxLtD_UG0
Christopher Exley: The Toxicity of Aluminum Adjuvants www.youtube.com/watch?v=zaExaqCv5vo
Christopher Exley: Alzheimer’s, Aluminium and Elimination: What a Scientist Wants You to Know www.youtube.com/watch?v=RAAaTBgQLqE
Walter Lukiw: Aluminum, Alzheimer’s disease (AD), and autism spectrum disorders (ASD) Walter J. Lukiw, MS, PhD www.youtube.com/watch?v=RS2V0bsyQjA
The age of Aluminium Bert Ehgartner www.youtube.com/watch?v=5F0u54gs0iU
Erika Krumbeck ‘Aluminum in Vaccines’ www.youtube.com/watch?v=YTqog-MDcFs

DVD’s

Injecting Aluminium www.amazon.com/Injecting-Aluminum-Dr-Romain-Gherardi/dp/B06XD1LBMM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499001674&sr=8-1&keywords=injecting+aluminum

Artikelen:

‘Aluminum in Vaccines: History and Toxicity’ (aanbevolen!)
thinklovehealthy.com/2017/06/22/aluminum-in-vaccines-history-and-toxicity/?fref=gc&dti=290905964320887

Toxicological Profile for Aluminium’ ~ U.S. Departement of Health and Human Services Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Agency for Toxic Substances and Disease Registry
www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp22.pdf?fref=gc&dti=290905964320887

Een greep uit officiële wetenschappelijke studies over het gevaar van aluminium:  

Aluminium in brain tissue in autism – Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X18302141?fbclid=IwAR0cRM5fFHLg_JymjJAoghqq0Iawki64jKcneIS7dX9m62dSyqzxdhfRxOk

www.ncbi.nlm.nih.gov National Center for Biotechnology Information  De uitgang .gov betekent ‘government’ De onderzoeken staan op een Amerikaanse overheidsinstantie.

Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration Journal of Inorganic Biochemistry, 2010
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819810/?tool=pubmed

Aluminum Vaccine Adjuvants: Are They Safe? Current Medical Chemistry, 2011
www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21568886/

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations. Lupus. 2012
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

Experimental Epilepsy in Monkey Following Multiple Intracerebral injections of Alumina Cream
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1877387/

Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609067 

Are there negative CNS impacts of aluminum adjuvants used in vaccines and immunotherapy?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25428645

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19740540

Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159

Biopersistence and brain translocation of aluminum adjuvants of vaccines.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25699008

On vaccine’s adjuvants and autoimmunity: Current evidence and future perspectives.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031899

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (Shoenfeld’s syndrome): clinical and immunological spectrum.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23557271

Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11522584

Aluminium and breast cancer: Sources of exposure, tissue measurements and mechanisms of toxicological actions on breast biology Journal of Inorganic Biochemistry, 2013
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013413001608%20

Reconsideration of the immunotherapeutic pediatric safe dose levels of aluminium
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17300950

Elevated brain aluminium and early onset Alzheimer’s disease in an individual occupationally exposed to aluminium: a case report. Journal of Medical Case Reports, 2014
www.jmedicalcasereports.com/content/8/1/41

Long-term Persistence of Vaccine-Derived Aluminum Hydroxide is Associated with Chronic Cognitive Dysfunction
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013409001895

Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant particles: Selective low dose neurotoxicity.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27908630

Administration of aluminium to neonatal mice in vaccine relevant amounts is associated with adverse long term neurological outcomes. Journal of Inorganic Biochemistry, 2013
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23932735

Aluminum adjuvant linked to gulf war illness induces motor neuron death in mice. Neuromolecular Medicine, 2007
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114826

Aluminum and Alzheimer’s disease: after a century of controversy, is there a plausible link? Journal of Alzheimer’s Disease, 2011 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21157018

‘The putative role of environmental aluminium in the development of chronic neuropathology in adults and children. How strong is the evidence and what could be the mechanisms involved?’ ~ Gerwyn MorrisBasant K. Puri, Richard E. Frye
link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-017-0077-2?fref=gc&dti=290905964320887

‘The Impacts of Vaccines: Aluminum, Autoimmunity, Autism and Alzheimer’s’ ~ Dr. Gary G. Kohls
www.globalresearch.ca/the-impacts-of-vaccines-aluminum-autoimmunity-autism-and-alzheimers/557990

The Foundation for Al Adjuvans Safety Is False
vaccinepapers.org/the-foundation-for-al-adjuvant-safety-is-false/

Aluminium Interleukin-6 and brain inflammation
vaccinepapers.org/aluminum-inflammation-interleukin-6/

Reconsideration of the immunotherapeutic pediatric safe dose levels of aluminum https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17300950

Websites:

Op bijvoorbeeld de onderstaande websites vindt u informatie over aluminium:

Aluminum Exposure During Puberty Disrupts Hormonal Development (aanbevolen!) www.vaccineimpact.com

Studies Link Heavy Metals to Neurodevelopmental Disorders and Declining IQ in American Children healthimpactnews.com/2017/studies-link-heavy-metals-to-neurodevelopmental-disorders-and-declining-iq-in-american-children/

Aluminium exposure during puberty disrupts hormonal development vaccineimpact.com/2016/study-aluminum-exposure-during-puberty-disrupts-hormonal-development/

 

 

www.greenmedinfo.com (aanbevolen!)
www.greenmedinfo.com/blog/can-we-continue-justify-injecting-aluminum-children

Aluminium and vaccine safety – Cochrane www.cochrane.org

over-vaccination.net/aluminium-and-vaccine-safety/

Op de site www.vaccinepapers.org staat wetenschappelijke info over de risico’s van het injecteren van aluminium. Tevens een zeer goede brochure: vaccinepapers.org/wp-content/uploads/Autism-brochure-BW-8.5×11.pdf (aanbevolen!)

 

www.thinktwice.com  is de website van onderzoeksjournalist Neil Z. Miller, auteur van ‘Vaccine safety manual’  en ‘400 studies’ (aanbevolen!)

Boekbesprekingen op het blog van www.vaccinvrij.nl)
Hij heeft een lijst van wetenschappelijke studies over het verband tussen vaccins en veranderingen in het zenuwstelsel, autisme, demyelinisatie (beschadiging van de zenuwen), toevallen, stuiptrekkingen, epilepsie, zwelling van de hersenen (waarschijnlijk de oorzaak van ‘hersenhuilen’.)  thinktwice.com/s_neuro.htm

www.vactruth.com (aanbevolen!)

Op deze site staat bijvoorbeeld een brief van een vader waarin hij de hoeveelheden aluminium van verschillende vaccins optelt en laat zien dat de hoeveelheden niet eens veilig zijn voor een volwassene laat staan voor een baby. vactruth.com/2014/09/07/informed-parents-vaccine-exemption/ Citaat uit de brief:

According to the FDA:

“Aluminum may reach toxic levels with prolonged parenteral administration (this means injected into the body] if kidney function is impaired . . . Research indicates that patients with impaired kidney function, including premature neonates (babies), who received parenteral levels of aluminum at greater than 4 to 5 micrograms per kilogram of body weight per day, accumulate aluminum at levels associated with central nervous system and bone toxicity [for a tiny newborn, this toxic dose would be 10 to 20 micrograms, and for an adult it would be about 350 micrograms). Tissue loading may occur at even lower rates of administration.” (Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Document NDA 19-626/S-019, Federal Food, Drug and Cosmetic Act for Dextrose Injections.)

And also:

“Aluminum content in parenteral drug products could result in a toxic accumulation of aluminum in individuals receiving TPN therapy. Research indicates that neonates [newborns] and patient populations with impaired kidney function may be at high risk of exposure to unsafe amounts of aluminum. Studies show that aluminum may accumulate in the bone, urine, and plasma of infants receiving TPN. Many drug products used in parenteral therapy (injections) may contain levels of aluminum sufficiently high to cause clinical manifestations (symptoms) . . . parenteral aluminum bypasses the protective mechanism of the GI tract and aluminum circulates and is deposited in human tissues. Aluminum toxicity is difficult to identify in infants because few reliable techniques are available to evaluate bone metabolism in . . . infants . . . Although aluminum toxicity is not commonly detected clinically, it can be serious in selected patient populations, such as neonates (newborns), and may be more common than is recognized.” (Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Document 02N-0496, Aluminum in Large and Small Volume Parenterals Used in Total Parenteral Nutrition. Available online at: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/98fr/oc0367.pdf)

Doctor XXXX, the FDA maximum requirements for aluminum received in an IV is 25 mcg per day. The suggested aluminum per kg of weight to give to a person is up to 5mcg. (so a 5 pounds baby should get no more than 11mcg of aluminum.) Anything that has more than 25 mcg of aluminum is a very valid concern for us when it comes to (our daughter).

Research indicates that “patients with impaired kidney function, including premature neonates, who receive parenteral levels of aluminum at greater than 4 to 5 (micro)g/kg/day accumulate aluminum at levels associated with central nervous system and bone toxicity. Tissue loading may occur at even lower rates of administration. (http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=201.323)”

But did you know most Vaccines, for some reason, are not required to have a label containing this information and that practitioners also are not required to follow the maximum dosage of 25 mcg? This is something that actually was very troubling to us.

So doing some math — the following are examples of weight with their corresponding maximum levels of aluminum, per the FDA:

8 pound, healthy baby: 18.16 mcg of aluminum
15 pound, healthy baby: 34.05 mcg of aluminum
30 pound, healthy toddler: 68.1 mcg of aluminum
50 pound, healthy child: 113 mcg of aluminum
150 pound adult: 340.5 mcg of aluminum
350 pound adult: 794.5 mcg of aluminum
So how much aluminum is in the vaccines that are routinely given to children?

7. Wat zit er nog meer in vaccins? Polysorbaat-80, MSG Formaldehyde, Sucrose, Lactose enz. 

Niet alleen op de lijst van het CDC, maar ook op bijsluiters staan meer chemische stoffen, met bekende negatieve effecten. In onafhankelijke bronnen worden Polysorbaat-80 en formaldehyde geassocieerd met kanker. Mononatrium L-glutamaat (MSG) wordt beschreven als een exitotoxine. Dat wil zeggen: een stof die hersencellen zo erg over-stimuleert dat ze daardoor af kunnen sterven. Sucrose en lactose zijn suikers, en het inspuiten ervan draagt mogelijk bij aan de toename Diabetes type 1. En ga zo maar door. De fabrikant is niet verplicht om op bijsluiters alle stoffen te vermelden in verband met concurrentie. Meer informatie over andere hulpstoffen hieronder.

Meer informatie over andere 'hulpstoffen' in vaccins
MSG – Meer info over de link tussen MSG en hersenschade – bijvoorbeeld:

Dr. Russell Blaylock Nutrition & Behavior, Dangers of Aspartame MSG 
www.youtube.com/watch?v=NEq3SzHI1Mw

Polysorbaat-80 – Meer info over de link tussen polysorbaat-80 en onder andere kanker – bijvoorbeeld:

‘Polysorbate 80: A Risky Vaccine Ingredient’ ~  Rishma Parpia
www.thevaccinereaction.org/2016/01/polysorbate-80-a-risky-vaccine-ingredient/

‘Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions’ ~ Coors E
www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16400901/

Sucrose en Lactose – Meer info over de link tussen Sucrose en Lactose (dit zijn suikers) en Diabetis Type 1 – (en andere aandoeningen) bijvoorbeeld:

Juvenile Diabetes and Vaccination: New Evidence for a Connection
www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Diabetes/juvenilediabetes.aspx

‘Risk of Vaccine Induced Diabetes in Children with a Family History of Type 1 Diabetes’ ~ J. Barthelow Classen
benthamopen.com/ABSTRACT/TOPEDJ-2-7

‘Association between type 1 diabetes and Hib vaccine’ ~ J. Barthelow Classen
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1116914/

‘Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM’ ~ J. Barthelow Classen
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12482192

‘MMR Vaccine Linked to Type 1 Diabetes’
healthimpactnews.com/2017/study-mmr-vaccine-linked-to-type-1-diabetes/

Formaldehyde – Meer info over de link tussen Formaldehyde en onder andere kanker – bijvoorbeeld:

Wetenschappelijke onderzoeken over de gevaren van formaldehyde in vaccins:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27796833 (neurotoxiciteit)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28658105 (miskramen)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26161908 (FA exposure disrupts miRNA expression profiles within the olfactory bulb.)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21787879 (reproductive and developmental toxicity)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24142868 (onvruchtbaarheid)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25040984 (beenmergtoxiciteit)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997241 (miskramen)

8. Wat zit er nog meer in sommige vaccins? Antibiotica

In sommige vaccins zit antibiotica. Dat zijn stoffen die bacteriën doden of hun groei remmen. Het is bekend dat bacteriën resistent kunnen worden voor antibiotica. En onduidelijk wat het effect is van het massaal injecteren ervan. Meer informatie hieronder.

Meer informatie over antibiotica
Het is in vele gevallen lastig, zo niet onmogelijk om negatieve effecten van de chemische stoffen, of antibiotica in vaccins bespreekbaar te maken. Op het consultatiebureau, in de media, en in de huiskamers van de doorsnee Nederlander wil men er vaak niets van weten. Op het bespreekbaar maken van de mogelijke negatieve effecten van de vervuilingen, ‘reststoffen’ of ‘residuen’ in vaccins ligt een nog groter taboe. Ze staan ook niet op bijsluiters.

9. Wat zijn de effecten van het inspuiten van ‘vervuilingen’ in vaccins?

Dat is grotendeels onbekend. De meeste mensen – inclusief artsen – weten niet dat er vervuilingen in vaccins zitten. Er wordt aan ouders alleen verteld dat er een hele kleine hoeveelheid ‘verzwakte’ of gedode ziekteverwekkers ingespoten wordt.

10. Wat zit er nog meer in vaccins? – vervuiling van het kweekmedium: Dierlijk RNA en DNA

Virale vaccins worden volgens meerdere bronnen gekweekt op dierlijke cellen van o.a. apen, varkens, muizen, ratten, konijnen en bevruchte kippeneieren. Dat heeft tot gevolg dat vaccins ‘vervuild’ kunnen zijn dierlijke virussen. De beruchtste zijn de SV-40 virussen, afkomstig van apenniercellen, die zijn aangetroffen in poliovaccins. En de varkensvirussen die zijn aangetroffen in rotavirus-vaccins. Meer informatie over dierlijke vervuilingen hieronder.

In sommige vaccins, bijvoorbeeld het BMR vaccin zit varkensgelatine. Gelatine is een bindmiddel dat uit slachtafval (meestal huiden en botten van varkens) wordt gehaald. Veel moslims en ook de Joodse gemeenschap wijzen dit af. Gelatine is volgens de ene interpretatie haram (onrein, verboden), en volgens de andere halal (rein, toegestaan). Wat de neveneffecten zijn van het inspuiten van varkensgelatine is niet bekend.

Tijdens het kweekproces worden micro-organismen gevoed met dierlijk bloedplasma. Dit is gecentrifugeerd bloed van koekalfjes en ook een bron van ‘vervuilingen’. Volgens verschillende bronnen worden er in vaccins resten DNA en RNA aangetroffen. Dus erfelijke codes – van dieren – die worden ingespoten bij mensen. Bij baby’s! Niemand weet precies wat daar de effecten van kunnen zijn op lange termijn. Op bijsluiters van vele Amerikaanse vaccins staat dat deze niet onderzocht zijn op genetische ‘transmutaties’. (genetische veranderingen). Meer informatie hieronder.

Meer informatie over dierlijke vervuilingen in vaccins
RVP-vaccins die gekweekt worden op menselijke en dierlijke cellijnen:

De WI-38 cellijn (Wistar Institute-38) is ontwikkeld in juli 1962. Van oorsprong betrof het vrouwelijk longweefsel van een geaborteerde foetus bij een zwangerschapsduur van ongeveer 3 maanden.
Vero-cellen: nier epitheelweefsel van een volwassen Afrikaanse groene aap (Cercopithecus aethiops). De cellijn is opgericht in 1962 door Japanse wetenschappers. (Bron: wikipedia)

BMR: WI-38 humane diploïde longfibroblasten.
Infanrix-IPV: Vero-cellen (apennieren)
Infanrix Hexa: Vero-cellen
DTP:  Vero-cellen
Hexyon : Vero-cellen 

Informatie over ‘vervuilingen van vaccins met dierlijk erfelijk materiaal’ kunt u bijvoorbeeld vinden bij de onderstaande linken:

Animal Cell Technology and Industrial Platform (ACTIP)
www.actip.org/library/vaccines-and-animal-cell-technology/

Polio: ‘The SV40 Virus: Has Tainted Polio Vaccine Caused An Increase in Cancer?’ ~ Barbara Lou Fisher
www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Polio-SV40/BLFTestimonySV40.aspx

Rotavirus: Vaccine Contamination: Pig Virus DNA Found in Rotarix
www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/April-2010/Vaccine-Contamination-Pig-Virus-DNA-Found-in-Rota.aspx

‘The Dangerous impurities of vaccines’ ~ Janine Roberts Op de volgende link kunt u een hoofdstuk lezen uit het boek: “Fear of the Invisible” ~ Janine Roberts ISBN 978-0-9559177-2 -1.
whale.to/vaccine/Janine1.pdf

‘What Is Coming Through That Needle?- The Problem Of Pathogenic Vaccine Contamination’ ~ Benjamin McRearden
www.rense.com/general32/thrur.htm

‘The Disgusting Cow Stuff in Vaccines’ ~ Dr. Sherri Tenpenny
vaxxter.com/the_disgusting_cow_stuff_in_vaccines/

11. Wat zit er nog meer in vaccins? Vervuiling van het kweekmedium: menselijke cellijnen, afkomstig van geaborteerde baby’s

Voor de productie van sommige vaccins worden cellijnen gebruikt, die afkomstig zijn van speciaal voor dat doel geaborteerde menselijke foetussen. Op de bijsluiter van het BMR vaccin staat dat het geproduceerd wordt op ‘humane diploïde longfibroblasten’. Dat is een celcultuur van menselijke longcellen. Het is taboe – we hebben het er niet over. Maar ook dit kan oorzaak zijn van vervuilingen in vaccins. Hieronder meer informatie.

Meer informatie over menselijke vervuilingen in vaccins
Marcella Piper-Terry over (levend) geaborteerde foetussen voor weefsels voor vaccins:

100% Bewijs! Menselijk DNA in Vaccins ~ Marcella Piper (Terry100% Proof! Human DNA in Vaccines)

 

Neem kennis van de schokkende waarheid van wat er al bijna een eeuw lang stilletjes in de biotech-industrie gaande is.
Bij cogforlife.org/dvd/ kun je een DVD bestellen waarin de volgende onderwerpen besproken worden:

 • Geschiedenis van abortussen
 • De productie van vaccins en andere producten
 • Aanpassingen van de wet
 • De reactie van het Vaticaan
 • De zoektocht van het Vaticaan naar morele alternatieven

Het DNA in vaccins kan schadelijk zijn voor kinderen!

 

Retrovirussen in vaccins: veranderen we de genen van toekomstige generaties op onbekende manieren? – Judy Mikovitz Ph D:
vaccineimpact.com/2017/retroviruses-in-vaccines-are-we-altering-the-genes-of-future-generations-in-unknown-ways/

Wereldberoemde genetica-arts ziet relatie tussen foetale cellen die worden gebruikt in vaccins en toenemende autisme-percentages:
http://vaccineimpact.com/2017/world-renowned-genetics-doctor-sees-relationship-between-fetal-cells-used-in-vaccines-and-increasing-autism-rates/

De voorhuid van jongetjes wordt gebruikt bij het produceren van vaccins:
https://vactruth.com/2017/09/28/foreskin-used-in-vaccines/

12. Zit er nog meer in vaccins? – Vervuiling uit het milieu: Glyfosaat?

Glyfosaat is een onkruidverdelger die in verband wordt gebracht met diabetes, Alzheimer, stoornissen in de stofwisseling, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen. Amerikaanse moeders hebben vaccins door een onafhankelijk laboratorium laten testen, en in meerdere vaccins werd glyfosaat aangetroffen. (het komt via veevoeding in het bloedplasma van de kalveren terecht die gebruikt worden om de bacteriën en virussen op de kweek te voeden)

In 2012 is het NVI (Nederlands Vaccin Instituut) verkocht aan het Serum Institute in India. Het is niet transparant voor ouders waar de in Nederland gebruikte vaccins geproduceerd worden. En ook niet hoe de regelgeving met betrekking tot het milieu en toezicht daarop in die landen is. En uiteindelijk of er ook glyfosaat in onze vaccins zou kunnen zitten. Meer informatie hieronder.

Meer informatie over milieuvervuiling in vaccins - glyfosaat
Moms across America
www.ecowatch.com/glyphosate-vaccines-1999343362.html

Uit onafhankelijke tests blijkt dat er glyfosaat (beter bekend als ’roundup’) zit in vaccins voor kinderen.

The Health Dangers of Roundup (glyphosate) Herbicide. Jeffrey Smith & Stephanie Seneff:
www.youtube.com/watch?v=h_AHLDXF5aw

Autism Explained Synergistic Poisoning from Aluminum and Glyphosate, by Dr. Stephanie Seneff
AUTISM EXPLAINED: Synergistic Poisoning from Aluminum and Glyphosate. This video is a must watch for everyone. Dr. Stephanie Seneff, Senior Research Scientist at MIT, opens our eyes to the synergistic role of aluminum and glyphosate in autism. Glyphosate is the so-called active ingredient in Monsanto’s ubiquitous and toxic herbicidal concoction Roundup. She also discusses glyphosate’s role in diabetes, Alzheimer’s, digestive system disorders, infertility and birth defects.
www.youtube.com/watch?v=a52vAx9HaCI

Dr Seneff over vaccins/autisme, en de rol van glyfosaat:

Folate May Mitigate Pesticide-Related Autism  – Dr Mercola                                         https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/09/25/folate-may-mitigate-pesticide-related-autism.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20170925Z2&et_cid=DM159893&et_rid=63300912

Een rechter in USA heeft Monsanto – het bedrijf dat Roundup gesommeerd om 250 pagina’s interne documenten openbaar te maken. Wat boven water kwam is crimineel: Monsanto weet al 17 jaar dat glysofaat, het belangrijkste ingrediënt in Roundup kankerverwekkend is. In plaats van hiervoor uit te komen heeft het bedrijf deze informatie juist achtergehouden.

Documents Prove Monsanto Has Known Roundup Was Dangerous For Years, Konbini, March 21, 2017
Monsanto Weed Killer Roundup Faces New Doubts on Safety in Unsealed DocumentsThe New York Times, March 14, 2017
Monsanto Accused of Ghostwriting Papers on Roundup Cancer Risk, Yahoo, March 14, 2017

13. Zit er nog meer in vaccins? – Nanodeeltjes?

In een recent onderzoek werden in 43, van de 44 onderzochte vaccins grote hoeveelheden nanodeeltjes gevonden. Als dit zou kloppen, zou dat betekenen dat er nog meer stoffen in vaccins zitten die niet genoemd worden op de bijsluiters. En waarvan we de effecten totaal niet kennen.  Eén nanometer is het 1 miljardste deel van een meter – het zijn dus minuscule deeltjes. En juist omdat ze zo klein zijn kunnen heel diep in het lichaam binnendringen. Onderzoekers vonden stoffen als: lood, chromium, hafnium, zircomium enz. Wat hen verontrustte, is dat die deeltjes niet biologisch afbreekbaar zijn. Meer informatie hieronder.

Meer informatie over nanodeeltjes
Op de hiernavolgende link vindt u een verslag van een onderzoek waarbij in 43 van de 44 vaccins nanodeeltjes aan getroffen zijn.

“We identified particles containing: Lead, Tungsten or stainless steel, Zirconium, Hafnium, Strontium and Aluminum Nickel, Iron, Antimony, Chromium, Gold or Gold, Zinc or Platinum, Silver, Bismuth, Iron, Chromium or Lead, Bismuth or Cerium were also found. The only Tungsten appears in 8/44 vaccines, while Chromium The investigations revealed that some particles are embedded in a biological substrate, probably proteins, endo-toxins and residues of bacteria.”

medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/dirty-vaccines-new-study-reveals-prevalence-of-contaminants

14. Zit er nog meer in (sommige) vaccins? – Epoxylijm? 

Recentelijk onderzoek, uitgevoerd door het RIVM, heeft in minder dan 1% van de onderzochte injectienaalden lijmdeeltjes aangetroffen. Hoeveel kinderen worden jaarlijks met dergelijke injectienaalden gevaccineerd? En wat weten we over de effecten van epoxylijm als dat onbedoeld mee ingespoten wordt? Meer informatie hierover bij Item 5 op de homepage.

Meer informatie over epoxylijm
Er is nog maar zeer weinig bekend over de effecten van Bisfenol A bevattende epoxylijm dat uit vaccinnaalden zou kunnen lekken. In studies die onderzoeken wat de (neurologische) effecten zijn van blootstelling van chemische stoffen tijdens de zwangerschap (o.a. gedragstoornissen, gewelddadig gedrag, verlaagd IQ) – wordt Bisfenol A genoemd. Het is een zeer schadelijke stof. Meer info over ‘lekkende vaccinnaalden’ elders op deze site op item 5 van de homepage.

 

Bijvoorbeeld:

‘Environmental causes of violence.’ ~ Carpenter DO, Nevin R
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758571?dopt=Abstract

‘Neurobehavioural effects of developmental toxicity’ ~ Dr. Philippe Grandjean, MD, Philip J. Landrigan MD
www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422%2813%2970278-3/fulltext

15. Zit er nog meer in (sommige) vaccins? – Kwikverbindingen? 

Volgens wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Australische onderzoekers werd in het vaccin Infanrix Hexa  (DKTP-Hib-HepB) kwik aangetroffen. Infanrix Hexa wordt ook in Nederland gebruikt met 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden en 11 maanden. Is het mogelijk dat – zoals de onderzoekers concluderen: ‘de resultaten van deze studie onthullen dat er onjuistheden bestaan in de publieke voorlichting, professionele communicatie en officiële documentatie over de aanwezigheid van kwik in ten minste één kindervaccin’?

Kwik is een zeer giftige en zeer omstreden stof. Er zijn talloze studies over het verband tussen kwik in vaccins en hersenbeschadiging. Meer informatie hieronder.

Meer informatie over kwik

Volgens wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Australische onderzoekers werd in het vaccin Infanrix Hexa  (DKTP-Hib-HepB) kwik aangetroffen. Infanrix Hexa wordt ook in Nederland gebruikt met 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden en 11 maanden. Bron:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108

Meer informatie over de link tussen kwik en vele (neurologische) aandoeningen – bijvoorbeeld: 

Trace Amounts – Deze film is ZEER aanbevolen. Het geeft niet alleen een goed beeld van de gevaren van kwik in vaccins, maar ook van de misstanden in de organisaties die de veiligheid van vaccins zouden moeten kunnen waarborgen.
www.youtube.com/watch?v=pQKglol4OLE

Op de site World Mercury Project kunt u honderden wetenschappelijke studies vinden over het gevaar van kwik.
https://childrenshealthdefense.org/?s=mercury+facts+research
worldmercuryproject.org/wp-content/uploads/mercury-all%20sources-research-combined.pdf

World Mercury Project

 

 

16. Als vaccineren straks verplicht is in Nederland, hebben we dan nog enige invloed op wat er ingespoten wordt in onze kinderen? 

Nee.

Meer informatie over verplicht vaccineren
In Italië, Frankrijk en waarschijnlijk binnenkort ook Duitsland zijn mazelen uitbraken aangewend om vaccineren verplicht te stellen. Waarom? Is het een gevaarlijke ziekte? Uit officiële documenten: de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, rapporten van het RIVM, LCI-rapporten met richtlijnen voor de artsen die vaccins toedienen enzovoorts blijkt van niet. Waarom wordt vaccineren dan verplicht gesteld?? De politieke afspraken die gemaakt zijn tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en alle Europese lidstaten maken veel duidelijk.

Item 3 op de homepagina van deze site gaat over ‘Keuzevrijheid, of verplichting’. Informeer uzelf. Ook in Nederland en België wordt toegewerkt naar het verplichten van vaccineren.

17. Hoe kun je bewijzen dat het veilig is om bepaalde stoffen – welke dat dan ook moge zijn – in te spuiten bij baby’s? 

Wat betreft de vervuilingen is het zeer moeilijk hierover een uitspraak te doen. Het wordt niet onderzocht. Wat betreft de chemische stoffen kunnen we het volgende zeggen:

Chemische stoffen worden door de chemische industrie zeer uitgebreid getest. Deze gegevens zijn per stof onder andere terug te vinden op ‘Material Safety Data Sheets’. Maar als we deze ‘datasheets’, of veiligheidsinformatiebladen goed bestuderen, wordt duidelijk dat de werking van het product alleen getest is in geval van huid,- of oogcontact, inademen, of doorslikken van het product bij volwassenen. Geen enkele fabrikant test wat de effecten van hun product zijn, als de stof wordt ingespoten – bij baby’s!

Fabrikanten doen hier dus ook geen uitspraken over. Het is onbekend terrein, en ze zijn wettelijk aansprakelijk, dus ze kunnen en willen er niets over zeggen. De uitspraak dat vaccins veilig zijn, is dus niet afkomstig van de producent van het chemische product, maar van de fabrikant van het vaccin. Dat betekent dat de fabrikant van het vaccin de veiligheid van haar eigen product beoordeeld. Steeds meer mensen zijn er niet gerust op dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’, want de financiële belangen zijn gigantisch groot. Meer informatie bij item 4 op de homepagina.

Er wordt van ouders verwacht dat ze geloven dat het veilig is om hun kinderen te vaccineren omdat autoriteiten zeggen dat het veilig is, en dat ‘het maar hele kleine hoeveelheden zijn’ en ‘het heel goed onderzocht is’. Het zal niemand die goed geïnformeerd is over wat we precies inspuiten verbazen dat hier risico’s aan verbonden zijn. Hoe meer we dit beseffen, hoe groter de weerstand wordt om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Veel mensen willen inzage in de wetenschap waarmee de uitspraak dat ‘vaccineren veilig is’ bewezen wordt. Tot op heden is de wetenschappelijke onderbouwing daarvan niet transparant voor ouders.

 

Denk mee, denk na.

 

 

Dr. Suzanne Humphries is een regulier opgeleide arts die van 1989 tot 2011 in het ziekenhuis werkzaam was als internist en nefroloog. Ze verliet haar ziekenhuispositie uit eigen vrije wil en met een goede reputatie in 2011. Sindsdien heeft ze haar onderzoek in de medische literatuur over vaccins, immuniteit, geschiedenis en functionele geneeskunde voortgezet. Zij is schrijfster van het boek: ‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and the forgotten history. De onderstaande lezing gaat over vaccin-ingrediënten, met name aluminium.

 

 

 

 

Share This