‘Zika virus ziekte’ – het verschil tussen wat er aan de hand is, en wat er in de kranten staat – deel 2

door | 1 mrt 2016 | Farmaceutische industrie, Media

ZikavirusAls we geconfronteerd worden met een (nieuwe) ziekte of aandoening kunnen we de oorzaak ervan zoeken bij moeder natuur – of bij de mensheid zelf. In het eerste geval wordt er dan voornamelijk gezocht naar de bacterie, het virus of de genetische verandering die verantwoordelijk is voor het probleem. In het tweede geval wordt onderzocht wat de consequenties zijn van wat we zelf doen! Wat is het effect van genetische manipulatie, pesticidegebruik, vaccinatieprogramma’s, armoede enzovoorts op onze gezondheid? Wat ‘we zelf doen’ wordt steeds meer gecontroleerd en gemanipuleerd door het bedrijfsleven, en de WHO staat ten dienste van het bedrijfsleven. Waaruit kunnen we dit concluderen, en hoe wordt het politieke spel gespeeld?

Laten we de draad weer oppakken bij waar we in het eerste deel van dit artikel geëindigd zijn (en voor degenen die dat nog niet gelezen hebben: het verdient aanbeveling om dat eerst te doen).

De situatie in een notendop

Het zikavirus is een virus dat al sinds de jaren ’50 rondwaart en nog nooit in verband is gebracht met enige ernstige aandoening, – slechts met milde, griepachtige verschijnselen die binnen een week vanzelf genezen.

De WHO heeft tot op heden geen idee hoe het zikavirus in staat zou zijn de groei van de hersenen te belemmeren. Het ‘vermoeden’ wordt nergens onderbouwd met cijfers of een wetenschappelijke verklaring. Het is gebaseerd op de ‘observatie’ dat er een toename is geweest in Brazilië in 2015 in het aantal gevallen van microcefalie – die samenvalt met een ‘uitbraak van het zikavirus’.

Deze observatie heeft geleid tot een wereldwijde mediacampagne, en zelfs tot het uitroepen van een ‘noodtoestand’.1 Verbazingwekkend, omdat er allang is aangetoond dat het zikavirus niet de oorzaak is van de toename van microcefalie in Brazilië. U leest het goed: NIET.

Wat wetenschappers in Brazilië ontdekt hebben.

Gebaseerd op een artikel dat in een grote Braziliaanse krant verscheen, is het duidelijk dat er geen enkel significant verband tussen microcefalie en het zikavirus gevonden is.2 Hier zijn de belangrijkste feiten in het artikel:

* Met ingang van 30 januari 2015, werden er 4783 gevallen van verdenking van microcefalie gemeld in Brazilië.
 
* Daarvan worden 3670 verdachte gevallen van microcefalie onderzocht.
 
* Van deze 3670 werden 404 gevallen bevestigd als microcefalie of ‘andere veranderingen in het centrale zenuwstelsel’ bij baby’s.
 
* Van de 404 gevallen, hadden 17 gevallen ‘een relatie met het zikavirus.’

Onderzoeksjournaliste Jon Rappoport geeft in een van zijn uitstekende blogposts per punt zijn commentaar hierop.3 Ik heb het voor u vertaald.

“Ten eerste: 4783 verdachte gevallen van microcefalie in Brazilië. ‘Verdacht’ is het sleutelwoord. Dit getal betekent niets, omdat het niets zegt over hoeveel van deze gevallen bevestigd zijn.
 
3670 van deze gevallen worden onderzocht. Van de 3670 gevallen zijn er 404 bevestigd als microcefalie, of andere veranderingen in het centrale zenuwstelsel van de baby. Het sleutelwoord hier is ‘of’. De onderzoekers weten niet hoeveel van de 404 baby’s microcefalie hebben. Het gaat dus om hooguit 404 gevallen van microcefalie in heel Brazilië tot nu toe. Dat is geen epidemie. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er elk jaar 25.000 gevallen van microcefalie.
 
Van deze 404 gevallen van (mogelijke) microcefalie in Brazilië heeft men bij 17 baby’s ‘een relatie gevonden met het zikavirus.’ Kan het nog vager? Zelfs als je ervan uit zou gaan dat in elk van de 17 gevallen, volgens de juiste criteria uitgevoerd, het zikavirus werd geïsoleerd, dan nog komt dat niet eens in de buurt van een bewijs. Elke eerlijke onderzoeker zal u dat vertellen. Als zikavirussen de oorzaak zijn, moeten onderzoekers in staat zijn om ze te vinden in de overgrote meerderheid van de 404 baby’s. 17 van 404 is in feite belangrijk bewijs dat zika niet de oorzaak van microcefalie is.”

Niets aan de hand dus?

Integendeel. Ik vind het allemaal erg zorgelijk. Kennelijk is het bedrijfsleven zo gewetenloos en zo machtig, en de mensheid zo gemakkelijk in de verwarring en in de angst te brengen dat er – voelt u de bui ook al hangen? – straks gevaccineerd gaat worden tegen het zikavirus terwijl de werkelijke oorzaak van microcefalie niet erkend en niet opgelost wordt. De Brazilianen hoeven niet bang te zijn voor het virus, maar er is wel degelijk wat aan de hand! Ze worden op grote schaal vergiftigd; door pesticiden op hun genetisch gemanipuleerde eten, giftige chemicaliën in vaccins die toegediend worden aan zwangere vrouwen, giftige chemicaliën in muggensprays, en als klap op de vuurpijl: giftige chemicaliën in hun drinkwater.

Het rapport van de ‘Physicians in the Crop-Sprayed Town’

Begin februari dit jaar kwam de Braziliaanse artsen-organisatie ‘Physicians of the Crop-Sprayed Town’ (PCST) naar buiten met een opmerkelijk rapport over de consequenties van massaal sprayen met chemicaliën.4 De belangrijkste punten uit het rapport zijn:

1. De Dengue-epidemie in Brazilië is nog steeds gaande als gevolg van de marginalisering en ellende van miljoenen mensen, vooral in het noordoosten van Brazilië. Bovendien verspreidt zich nu een mildere ziekte; de zikavirus ziekte.

2. Een dramatische toename van geboorteafwijkingen is door de Braziliaanse overheid direct gelinked aan het zikavirus. Echter, het ministerie van gezondheid heeft niet onderkend dat in het gebied waar de meeste zieke mensen wonen sinds 18 maanden een chemisch larvicide (larvendodend middel met de naam pyroproxyfen) toegevoegd wordt aan het drinkwater.

3. Eerdere zika-epidemieën hebben geen geboorteafwijkingen veroorzaakt, ondanks een infectiepercentage van 75% van de bevolking. Ook in andere landen zoals Columbia is er geen microcefalie opgetekend, terwijl er talloze gevallen van zikainfectie zijn.

4. Pyroproxyfen wordt volgens de aanbevelingen van de WHO toegevoegd aan het drinkwater. Het wordt geproduceerd door Sumitomo Chemical, een Japanse bedrijf dat samenwerkt met Monsanto.

5. Braziliaanse artsen van de artsenorganisatie Abrasco zeggen dat de strategie van chemische controle van muggen het milieu ernstig vergiftigd en niet effectief is. Zij menen dat er commerciële belangen spelen van de pesticideproducerende bedrijven, welke diep geïnfiltreerd zijn in de Latijns Amerikaanse ministeries, wat ook geldt voor de WHO.

6. Het massaal sprayen, middels hier speciaal voor ontwikkelde vliegtuigen, zoals de overheden van Mercosur (een economische eenheid van Argentinië, Paraguay, Uruguay, Venezuela en Bolivia) voorstellen is crimineel, nutteloos en een politieke actie om de illusie te wekken dat er iets aan het probleem gedaan wordt.

7. De laatste strategie die toegepast is in Brazilië; het gebruik van genetisch gemanipuleerde muggen is een totale mislukking, behalve voor het bedrijf dat de muggen produceert.

Het feit dat pyroproxyfen toegevoegd wordt aan het drinkwater, roept bij de artsen van PCST vragen op over de veiligheid ervan. Waar zijn bijvoorbeeld de wetenschappelijke onderzoeken betreffende de effecten van pyroproxyfen op de ongeboren vrucht??? De toename van de muggen hangt samen met armoede, en verregaande vervuiling en destabilisering van het (leef)milieu. Zikavirus ziekte is op zich geen probleem, maar de oplossing die grote multinationals hiervoor aandragen wel. En hier wordt totaal aan voorbij gegaan in de media.

Het mediacircus van de WHO

De WHO is een Amerikaanse organisatie die pretendeert zich bezig te houden met de gezondheid van de wereld. Zij staat aan de top van wat men zou kunnen noemen de ‘moderne westerse geneeskunde’. Waarom alsmaar die berichten over het zikavirus en maar zeer summier over andere mogelijke oorzaken zoals bijvoorbeeld de hierboven beschreven bevindingen van Braziliaanse artsen? Omdat de WHO de medische wereld, en de hele wereldbevolking informeert. Of moeten we zeggen: misleidt. De persberichten van de WHO, welke klakkeloos door de media overgenomen worden, gaan voornamelijk over het creëren van verwarring en het zaaien van angst.

Hoe creëer je verwarring?

Je creëert verwarring door iets te beweren en in dezelfde adem ook het tegenovergestelde.

‘De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep deze week de noodtoestand uit, hoewel er geen acuut gevaar is.’5

Hè??? Oh… Nou, dat zal dan wel…

Als u erop gaat letten zult u merken dat de boodschappen die bij de WHO vandaan komen vaak deze constructie hebben. Er staat iets en in dezelfde zin of alinea staat het tegenovergestelde. Ontworpen om de mensheid in verwarring te brengen. Het klinkt misschien vreemd, maar verwarring heeft een functie. Ten eerste: als we goed geïnformeerd zouden zijn, worden we waarschijnlijk eerder boos over het schandalige gedrag van de grote multinationals dan bang voor een virus. Ten tweede: in praatprogramma’s kunnen ‘specialisten’ en ‘deskundigen’ die proberen helderheid te scheppen in de situatie eindeloos uitleggen hoe het zit. Helaas beseffen ze niet dat ook zij geïnformeerd worden door de WHO, en dus ook niet op de hoogte zijn van de ‘andere factoren’. Maar het houdt de gemoederen wel bezig. En ten derde, mensen die er niets meer van snappen zijn geneigd ‘experts’ te volgen omdat ze denken dat die het weten.

Maar als we nog even op de inhoud van bovenstaande uitspraak ingaan; als er ‘geen acuut gevaar is’, zijn de ‘experts’ bij de WHO dan niet totaal verkeerd bezig met het uitroepen van een noodtoestand???

Hoe creëer je angst?

Je creëert angst door de ‘experts’ van de WHO zo vaak als mogelijk aan het woord te laten om ons te vertellen wat voor vreselijke ramp er staat te gebeuren. Op dit moment hebben we het niet meer over het heden maar over een toekomst die ‘mogelijk is’. Het teken dat we het contact met de realiteit – het nu – verloren hebben zijn woorden als: ‘zou kunnen’, ‘mogelijk’, ‘voorspelt’ ‘naar verwachting’…

‘Drie tot vier miljoen mensen kunnen geïnfecteerd zijn in N/Z Amerika dit jaar voorspelt de WHO’.6

Zijn ze helderziend? Waarom niet twee miljoen, of acht miljoen? Het maakt niet uit, zolang we maar het vreselijke gevoel krijgen dat we gevaar lopen. Uiteraard is het voordeel van een verwarde en bange bevolking(sgroep) dat men eerder bereid is zich te laten vaccineren, zwanger of niet.

De rampscenario’s hebben weinig realiteitswaarde. Het kan dat het virus deze zomer ook in Zuid Frankrijk opduikt zoals experts beweren. Het kan ook dat ik morgen van een keukentrapje val… Het kan, maar het ligt niet erg voor de hand, want de Aedes mug kan maar 400 meter vliegen, en ik heb geen keukentrapje.

Een laatste woord over de moedwillige misleiding van de mensheid

Vanwege ‘geen acuut gevaar’ – betreffende de mug in ieder geval – in het heden, maar een ongefundeerde, ‘ramp’ in de toekomst heeft de WHO de noodtoestand afgeroepen. De volgende stap in de misleiding van de mensheid. Een noodsituatie vraagt immers om actie. En terwijl niemand bij de WHO zich druk schijnt te maken over het armoede,- en pesticideprobleem in Brazilië, en niemand tot op heden in staat is geweest om überhaupt aan te tonen dat het zika virus microcefalie veroorzaakt, is de focus al verlegd naar het vechten tegen deze ziekte. Lees: het ontwikkelen van een vaccin en ‘richtlijnen voor zwangere vrouwen’.

Ik wordt er eerlijk gezegd misselijk van. Met name omdat – na de tijd dat de media hype weer als een nachtkaars uitgegaan is – grote gedeeltes van de wereldbevolking de leugens van de WHO met de waarheid zullen verwarren. Net zoals men is gaan geloven dat de griep een gevaarlijke ziekte is waartegen we gevaccineerd dienen te worden – 2,9 miljoen Nederlanders halen braaf elk jaar hun griepprik 7 – zullen mensen zich laten vaccineren tegen een onschuldig virus. En nog erger: de werkelijke oorzaken van microcefalie kunnen niet herkend worden en arrogante, gevaarlijke, respectloze, en op geld beluste multinationals gaan vrijuit.

Dom, dom, dom!

Moeten we het nog hebben over het vaccineren van zwangere vrouwen? Waanzin in het kwadraat??? De foetus is uiterst kwetsbaar, met name de hersenen. En in vaccins zitten stoffen waarvan we weten dat ze neurotoxisch zijn… schade aanrichten aan het zenuw weefsel. We WETEN dat. En de WHO beveelt zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren. Zonder onderzoek naar de veiligheid van het vaccineren van zwangeren, en zonder de vrouwen te informeren over de risico’s voor het zenuwstelsel van hun babies. Het is allemaal van een dermate, diepe schandaligheid, dat ik er geen enkele moeite mee heb de WHO aan te merken als een criminele organisatie. Het gaat haar om geld, niet om gezondheid – en het zou de wereld gezondheid goed doen als deze organisatie per direct opgedoekt wordt. Wat we nodig hebben is een organisatie die ervoor zorgt dat de mensheid toegang heeft tot schoon drinkwater, volwaardige voeding en adequate sanitaire omstandigheden – wereldwijd. En het spreekt voor zich dat het niet veilig, en niet nodig is om onze kinderen en onszelf te vergiftigen. Heel triest, en heel symbolisch laten de kinderen – met hun kleine hersentjes – zien hoe dom de mensheid bezig is.

 

 

 

Bronnen:

  1. Op 1-02-2016 verklaart de WHO dat er sprake is van een ‘Public Health Emergency of International Concern’ (PHEIC) www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/en
  2. noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/02/02/pais-tem-404-casos-confirmados-de-microcefalia.htm
  3. ‘Zika updat from Brazil: towering non-evidence’ ~ Jon Rappoport jonrappoport.wordpress.com/2016/02/04/zika-update-from-brazil-towering-non-evidence
  4. www.reduas.com.ar/report-from-physicians-in-the-crop-sprayed-town-regarding-dengue-zika-microcephaly-and-massive-spraying-with-chemical-poisons
  5. nos.nl/nieuwsuur/artikel/2085275-nieuwe-richtlijnen-zika-virus-in-de-maak.html
  6. www.nrc.nl/nieuws/2016/02/01/brazilie-zika-epidemie-erger-dan-gedacht
  7. www.degrotegriepmeting.nl/nl/vaccinatie/faq-griepvaccinatie/#hoeveelmensen

 

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This