WOB nr. 3 – Volledige ziekte-, en sterftecijfers

Gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM op 17-12-2018

WOB-verzoek 17-12-2018 gericht aan Ministerie van VWS en RIVM

Verzoek om openbaarheid van de ziekte-, en sterftecijfers van de (in 2018) laatste vijf ziektes die opgenomen zijn in het RVP.

I. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen
Het Rijksvaccinatieprogramma wordt alleen maar uitgebreid, nooit afgebouwd.

• Sinds 2000 zijn de volgende vaccins toegevoegd aan het RVP:

1. Meningokokken C,
2. Pneumokokken,
3. Hepatitis B,
4. HPV-voor meisjes
5. Meningokokken ACWY

• Er is in geen van de gevallen sprake geweest van een “aanmerkelijke ziektelast” bij de doelgroep van het vaccin.

• En een “aanmerkelijke ziektelast” is het eerste criterium waar volgens de Gezondheidsraad aan voldaan zou moeten worden om een nieuw vaccin op te nemen in het RVP.

 

 
De herhaling van het patroon in de voorlichting is:

1. een intense mediacampagne die het ‘gevaar’ van de ziekte benadrukt (met andere woorden: de bevolking bang maakt).
2. de volledige, nationale, specifieke cijfers die als we ze zouden weten ons gerust zouden kunnen stellen ontbreken.

• Het is mogelijk dat een ziekte wel gevaarlijk is, maar dat er toch geen sprake is van een gevaarlijke situatie omdat de ziekte in de leeftijdsgroep die gevaccineerd gaat worden niet of nauwelijks voorkomt.

• Wij willen als consument kunnen controleren hoe groot het risico is om de ziekte te krijgen (in een bepaalde leeftijdsgroep), en hebben middels een WOB-verzoek getracht de volledige cijfers op te vragen van de – eind 2018 – laatste vijf vaccins die opgenomen zijn in het RVP.

 

 

 

II. WOB-verzoek Stichting Vaccinvrij naar ministerie van VWS en RIVM

WOB-verzoek

U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.

 

 

 

III. Antwoord van VWS en RIVM naar Stichting Vaccinvrij

Wij hebben nooit een antwoord van het RIVM gehad binnen de gestelde termijn van 1 maand. Toen na een “verdaging” (uitstel) bleek dat het RIVM geen aantallen uitgesplitst per jaar en per leeftijdsgroep kon overleggen werd ons verzoek afgewezen op 05-02-19.

Wat we wilden
Wat we wilden is zo’n soort lijst als onderstaande lijst voor de mazelen, maar dan voor de laatste vijf ziektes die zijn toegevoegd aan het RVP:
 

 

In het bovenstaande geval betreft het gevallen van de mazelen die worden gemeld nadat het vaccin was ingevoerd in 1976. Dit is de manier waarop vroeger de cijfers werden bijgehouden, uitgesplitst per leeftijd en per jaar. We wilden de verschillende jaren met elkaar kunnen vergelijken, en de verschillende leeftijden om zo een indruk te krijgen van het risico. Eigenlijk zou je dan ook nog info moeten krijgen over hoeveel gevallen er waren voordat men begon met vaccineren en hoeveel erna, sociale omstandigheden, aantal kinderen met onderliggende aandoeningen etc. Anders kun je niet zelfstandig het risico inschatten.

 

Wat we kregen
We hebben niet gekregen waar we om vroegen. Zijn die cijfers nergens te vinden? Na de verdaging zijn we verwezen naar een rapport dat de incidentie (het voorkomen per 100.000) van de betreffende ziektes aangaf. Dat is informatie maar niet de info die we vroegen. We hebben nogmaals uitgelegd dat het ons ging om aantallen (cijfers), uitgesplitst per ziekteverwekker, per jaar en per leeftijdsgroep.

 

Gewoon een tabel, was kennelijk niet zo simpel. Ons verzoek werd daarna afgewezen.

 
U kunt het rapport kunt u hier (Nederlandse samenvatting) en hier (Engels) downloaden.
 

 

 

IV. Reactie Vaccinvrij op afhandeling WOB-verzoek

Toelichting
  1. Het is voor ouders onmogelijk om te beoordelen of er sprake is van een voor hun onaanvaardbaar risico als zij geen toegang krijgen tot volledige, specifieke ziekte-, en sterftecijfers. Jaren voor en na vaccinatie, leeftijdsgroep etc.
  1. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) splitste vroeger cijfers uit, maar zij deden dit alleen met de sterftecijfers en zij liepen telkens een jaar achter met het online zetten van deze cijfers. Maar sinds 2019 worden zelfs deze cijfers niet meer door het CBS gepubliceerd.
  1. Als ouders niet over alle informatie beschikken, zijn zij uitermate kwetsbaar voor de manipulatieve berichtgeving in de media. Zij kunnen niet anders dan blind vertrouwen; er is geen mogelijkheid om de berichtgeving te controleren, want ze hebben geen toegang tot de data.
 

 

Share This