Geld

Het RVP is niet gratis...
Wat kost het Rijksvaccinatieprogramma en door wie worden deze kosten betaald?

 

De hele wereld als klant?

De vier belangrijkste vaccinproducenten zijn Sanofi-Pasteur, Merck, Pfizer en Glaxo-Smith-Kline (GSK). Het doel van deze bedrijven is elk kind ter wereld te vaccineren. Daar zijn ze al bijna in geslaagd. Op dit moment is ongeveer 85% van alle kinderen in de wereld gevaccineerd.1 Dat betekent dat vier bedrijven bijna de hele wereld als klant hebben. En er dus jaarlijks miljarden dollars – en daarmee veel macht – naar hen toevloeien.

En dat is slechts een deel van hun inkomsten. De grootste winsten worden niet gemaakt op vaccins, maar op jarenlang medicijngebruik tegen chronische aandoeningen. Veel chronische aandoeningen van het immuunsysteem en zenuwstelsel worden in verband gebracht met vaccins. Dus indirect verdienen de farmaceutische bedrijven veel meer aan vaccins dan de directe verkoop ervan.

screenshot link

Bron: (1) http://vec.chop.edu/service/parents-possessing-accessing-communicating-knowledge-about-vaccines/global-immunization/diseases-and-vaccines-a-world-view.html

Er wordt ons verteld dat het RVP ‘gratis’ is. Dit is niet waar. Het RVP is een peperduur programma. De burger betaalt:

(de bedragen zijn indicaties)

1. De kosten van het vaccin

Kindervaccins kosten tussen de €10,= en €200,= per vaccin voor particulieren.
 

2. De kostprijs van het Rijksvaccinatieprogramma

We betalen niet alleen de vaccins, maar ook voor de kosten voor de ‘aansturing en uitvoering’ van het RVP en de instellingen die deze kosten genereren. Met andere woorden: salarissen van de artsen die het vaccin toedienen (rond de €59.436 per jaar), medisch-administratief medewerkers (rond €26.028 per jaar); voorzieningen (koelkasten, inclusief onderhoud, PR); huisvesting, inclusief schoonmaak; kosten voor verbruiksmaterialen (naalden, pleisters, verband, presentjes) etc.Het wordt allemaal betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

 
geld betalenBovenop de kosten voor de ‘uitvoering’ komen de kosten voor de ‘aansturing’ van het programma. De salarissen en huisvesting van talloze ambtenaren die werken bij instanties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsraad (GR), de Landelijke Vereniging van Entadministratie’s (LVE), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), etc. Het loopt in de miljoenen euro’s per jaar. Er is geen transparantie voor de burger over het precieze bedrag, maar hij is wel degene die het betaalt.

 

3. De kosten voor het behandelen van ‘ongewenste neveneffecten’ van het vaccin

Hieronder vallen:

  • kosten voor het diagnosticeren en behandelen van bijwerkingen: bezoeken aan de huisarts, jarenlang medicijngebruik, spoedopnames en/of verblijf in het ziekenhuis, behandeling door specialisten, behandeling door reguliere en of alternatieve therapeuten;
  •  

  • kosten voor het maken van aanpassingen voor een onbekend aantal kinderen met leer, – en gedragsstoornissen in het onderwijs, ‘leerlinggebonden financiering’ (rugzakkinderen), gespecialiseerde medewerkers (bijvoorbeeld orthopedagoog) voor het afnemen van testen en extra begeleiding, speciaal onderwijs voor kinderen met (niet erkende) vaccinatieschade;
  •  

  • kosten voor de levenslange zorg van kinderen voor die door vaccinatieschade terecht komen in instellingen voor (geestelijk) gehandicapten.

 

Het is moeilijk te bepalen hoe torenhoog het exacte bedrag is omdat we geen inzage hebben in uitgaven voor de ‘aansturing en uitvoering’ van het RVP. En ook omdat veel vaccinatieschade niet erkend of niet herkend wordt.

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid niet om een paar miljoen, maar een paar miljard euro’s die de bevolking jaar in, jaar uit besteedt aan vaccineren en de ongewenste gevolgen ervan.

 

 

Gerelateerde pagina's

Vaccins
Politiek & Beleid

 

Lees verder – Gerelateerde blogpost

 

Vaccins ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’: over winst die leidt naar nóg meer winst

De huidige vaccinmarkt wordt geschat op $ 50 miljard. Slechts vier bedrijven (GKS, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant. En bovendien kunnen zij erop vertrouwen dat overheden wereldwijd hun best doen [..] Lees meer

 

Lees verder – Gerelateerde pagina

 

Hebben we vaccins nodig?

Waarom zouden vaccins beter werken dan ons eigen immuunsysteem?? Waarom namen epidemieën af vóórdat we begonnen met vaccineren? Waarom kunnen gevaccineerde kinderen de ziekte toch nog krijgen? Wat is het effect van [..] Lees meer

‘Het grote taboe is dat een dalende vaccinatiegraad grote economische gevolgen heeft. Niet alleen wegens de afname van de verkoop van vaccins, maar ook wegens de afname van langdurig medicijngebruik voor chronische aandoeningen voortkomend uit het gebruik van vaccins. Bovendien zou de werkgelegenheid van duizenden (para)medici op de tocht komen te staan. Kritiek op vaccins staat gelijk aan het afbreken van een industrie die winst, en werkgelegenheid oplevert.’

Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This