RIVM

De informatie over het Rijksvaccinatieprogramma wordt "geëvalueerd" door de WHO
Op www.rijksvaccinatieprogramma.nl staat dat deze site is aangesloten bij het ‘Vaccine Safety Net’. Dit houdt in dat de informatie over de veiligheid van het Rijksvaccinatieprogramma wordt “geëvalueerd” door de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Bron: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/

 

Vragen over het 'Vaccine Safety Net'
• Sinds wanneer is het RIVM aangesloten bij het ‘Vaccine Safety Net?

Waarom is het RIVM aangesloten bij het ‘Vaccine Safety Net?

• Op basis van welke criteria bepaalt het ‘Vaccine Safety Net’ wat betrouwbare informatie is? Zijn deze criteria bekend bij het RIVM? Zijn deze criteria openbaar?

 

 

De WHO

De WHO – het orgaan dat de informatie “evalueert” – is geen onafhankelijk instituut. Zakenman Bill Gates is de grootste donateur van de WHO. De WHO ontvangt ook donaties van andere niet-overheden, waaronder farmaceutische bedrijven.

Het is de WHO die heeft bepaald dat – wereldwijd – de vaccinatiegraad 95% dient te zijn. Dit is overgenomen door de politiek die een steeds dwingender vaccinatiebeleid voert, waarbij de voorlichting over het gevaar van de ziekte steeds nadrukkelijker is geworden, en de risico’s van vaccineren worden verzwegen. Is dit in het belang van de bevolking of van de donateurs van de WHO?

 

 

Het RIVM

Het Rijksvaccinatieprogramma is gebaseerd op vertrouwen. Of op angst en onwetendheid?

Strategieën voor een vaccinatiegraad van 95%
• Een overload aan informatie, verdeeld over verschillende websites. Dit werkt verwarring in de hand.

• Bronvermeldingen bij de beweringen die worden gedaan op de website van het RIVM ontbreken. Hierdoor kunnen de ouders de gedane uitspraken niet controleren.

• De belangrijkste informatie ontbreekt. Wetenschappelijk bewijs, veiligheidsnormen en volledige ziekte-, en sterftecijfers – vanaf de allereerste registratie tot heden, uitgesplitst per ziekteverwekker, leeftijd en jaar – zijn niet te vinden. Hierdoor kunnen de ouders niet vergelijken, geen inschatting maken van het risico, en niet zelfstandig nadenken.

 
 

De ouders

Steeds meer ouders gaan op zoek naar “aanvullende informatie”, en vinden elders wat ze niet kunnen vinden op de website van de overheid.

 

“Uit onderzoek, uitgevoerd door het ‘opiniepanel van Eenvandaag’ onder ruim 32.000 mensen, blijkt dat meer dan een derde van de ouders met jonge kinderen geen vertrouwen heeft in de informatie van de overheid over de noodzaak van inenten.”

“Ouders vinden de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over inenten onvolledig en twijfelen aan de onafhankelijkheid van het instituut.”AD 14-06-191

 
De ouders hebben meestal gelijk en in dit geval is dat ook zo.

 
De voorlichting van het RIVM is manipulatief. De angst voor de ziekte wordt aangewakkerd, en de risico’s van vaccineren worden onbelangrijk gemaakt.

Voor ouders is de gezondheid van hun kinderen het allerbelangrijkste, voor de overheid is dat kennelijk de vaccinatiegraad.

 

 

De enorme invloed van het RIVM

Outbreak Management Team

Is het Outbreak Management Team is een verlengstuk van het RIVM.

Ga naar pagina

E-learning

Comsultatiebureau-artsen leren ouders én zichzelf gerust te stellen met E-learning van het RIVM.

Ga naar pagina

Vaccin-onderwijs op scholen

Informatie over vaccineren van RIVM thuis is binnengedrongen op scholen.

Ga naar pagina

Het RIVM is niet alleen een informatie-bron voor ouders, maar ook voor de media, de consultatiebureau-artsen en zelfs voor schoolgaande kinderen. Haar invloed op het denken van de bevolking over infectieziektes en vaccins is zeer groot.

Meer informatie over propaganda en censuur ga naar pagina ‘Media’

 

 

RIVM – Covid-propaganda aangestuurd door WHO

 
Uit WOB-verzoeken is gebleken dat het RIVM onderdeel is van een zeer smerig spel om de macht. Wat betreft de WOB verzoeken raden wij u aan om deze site te bezoeken: Substack Cees van den Bos. Wat betreft het smerige spel kunt u op deze site veel info vinden. Met name alle pagina’s onder ‘Politiek en Beleid” waar de nationale en international politiek onder beschreven staat.

Hieronder wat we al uit het verleden hebben kunnen leren.
 

Mexicaanse griep - RIVM en WHO spelen onder een hoedje
Nieuwsuur: Leugens en manipulaties door de WHO EN RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009

Oude, zeer kritische aflevering van nieuwsuur rond de Mexicaanse griep van 2009.

Dat we nu anno 2020 een herhaling van feiten beleven blijkt geen reden voor het programma zich opnieuw kritisch op te stellen – helaas zijn de media tussen 2009 en 2019 kennelijk verworden tot staatsmedia.
 


 

 

Share This