Rijksvoorlichting & Media

Wie informeren de overheid en de media?
Wat is de bron van de informatie die door het RIVM, op consultatiebureau’s en in de media wordt verstrekt? Waarom is dit niet transparant? Welke belangen wegen het zwaarst?
 

RIVM

Waarom vertrouwen zoveel ouders de informatie van het RIVM niet langer? Wat ontbreekt?

Ga naar pagina

Consultatiebureau

Hoe groot is de invloed van de farmaceutische industrie op medische opleidingen en nascholingsdagen?

Ga naar pagina

 

Media

Zijn de media onafhankelijk? Zijn de mediacampagnes in feite reclame campagnes voor een nieuw vaccin?

Ga naar pagina

mythes

Mythes

Is de voorlichting over vaccineren verpakt in mythes en marketingboodschappen? Wat zijn de feiten?

Ga naar pagina

De reguliere informatie die we krijgen is niet transparant en niet compleet

De informatie die we krijgen is niet transparant

 
Transparantie betekent dat de informatie die we krijgen controleerbaar is. De meeste uitspraken worden telkens herhaald, maar de verwijzing naar de wetenschappelijke bron of de cijfers waarop die uitspraak is gebaseerd ontbreken. Het consultatiebureau en de media zijn ‘pro-vaccins’, en de informatie die ze geven wordt aangestuurd door het RIVM en ondersteunt het beleid, maar steeds meer mensen voelen dat ‘het niet klopt’.

Het is onmogelijk om te kunnen controleren of informatie juist is, als we niet beschikken over de bronnen waarop de informatie is gebaseerd.

 

De informatie die we krijgen is niet compleet

 
We worden niet geïnformeerd over wat er ingespoten wordt, niet over het herkennen van bijwerkingen, niet over het ontbrekende wetenschappelijk bewijs, niet over juridische-, financiële-, en politieke aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma etc.

Het is onmogelijk om zelfstandig te kunnen nadenken, als we niet beschikken over alle informatie die we hiervoor nodig hebben.

Dat is één van de redenen waarom steeds meer mensen zoeken naar informatie op het internet, buiten de reguliere kanalen om.

 

“We worden overspoeld met informatie maar uiteindelijk dom en onwetend gehouden, want de belangrijkste informatie ontbreekt. Het Rijksvaccinatieprogramma is niet gebaseerd op controleerbare data, maar op angst en blind vertrouwen in de overheid.”
Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This