Europese Unie (EU)

Hoe groot is de invloed van lobbyisten in Brussel?

Europese Unie

 
“De Europese Unie (EU) is een economische en politieke samenwerking van 28 Europese landen (lidstaten). Deze landen hebben aan de EU bevoegdheden gegeven om een gemeenschappelijk Europees beleid te voeren.”– RIVM1

Het budget van de EU voor 2021 bedraagt circa 165 miljard euro. Dat is ongeveer gelijk aan 2% van de begrotingen van de 27 lidstaten.

Nederland draagt de afgelopen jaren steeds meer geld af dan het ontvangt. Zo betaalde Nederland volgens het Rijksjaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken netto rond de 8,9 miljard over 2020.2

 
Voor de burger is de EU niet transparant. Noch het tot stand komen van Europese maatregelen – bijvoorbeeld de maatregelen die het nationale vaccinatiebeleid van de Europese lidstaten bepalen – noch de geldstromen van en naar de EU zijn inzichtelijk voor Europese burgers.

 
 

Follow the money

 
Onafhankelijk journalistiek platform ‘Follow the Money’ heeft goed achtergrond artikelen over de duistere besteding van de miljarden van het “Corona herstel fonds”:

Lidstaten saboteren toezicht op de honderden miljarden van het Europese Coronaherstelfonds
Brussel weigert documenten over coronamiljarden openbaar te maken
Gigantische Europese subsidiepot gaat gepaard met stille machtsoverdracht
Het stiekeme Nederlandse selectieproces voor de EU-herstelmiljarden
Podcast | De coronamiljarden

 

 

1. De wortels van de EU en de farmaceutische industrie zijn nauw met elkaar verbonden.

Wie de onthullingen van Dr. Matthias Rath, van 11 jaar geleden, in de hedendaagse context plaats, zou wel eens tot verhelderende inzichten kunnen komen.

Wie is dr. Matthias Rath?
Dr. Matthias Rath werkte als arts en onderzoeker aan de universiteitskliniek van Hamburg en bij het Duitse hartcentrum in Berlijn. Zijn onderzoek richtte zich vooral op de oorzaken van hart- en vaatziekten.

In oktober van 2011 gaf Dr. Rath een lezing in Berlijn, getiteld “Krebs, das ende einer Volkskrankheit” – “Kanker, het einde van een wijdverbreide ziekte”. Hoewel de titel doet vermoeden dat het over het genezen – dan wel voorkomen – van kanker gaat, blijft het daar niet bij. Na de pauze komt Rath met een heel aantal verrassende onthullingen over de farmaceutische industrie en de rol van deze industrie in de geschiedenis én in het heden. Daarbij speelt de EU een cruciale rol.

De volledige presentatie “Krebs, das ende einer Volkskrankheit” is hier te zien:
Deel 1: https://www.bitchute.com/video/5mq65ORVdsTB/
Deel 2: https://www.bitchute.com/video/BlTd1R4leRTs/

De Nederlandstalige website van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie:
https://www.dr-rath-health-alliance.org/nl/

 
Deze samenvatting van deze lezing is gemaakt en ondertiteld door de Keuringsdienst van Waarheid.
https://keuringsdienstvanwaarheid.nl/

 

Dr. Rath over de verwevenheid van de EU en de farmaceutische industrie

 

 

 

2. De EU-wetgeving is een nachtmerrie voor de democratie

Nederland krijgt EU-wetgeving "door de strot gedrukt"
Naar aanleiding van de forse inmenging vanuit de EU bij (nationaal) coronabeleid, pandemiebestrijding en vaccinaties, is de aandacht voor recente EU wetgeving sterk toegenomen. Dat is behoorlijk schrikken geblazen als je veel waarde hecht aan democratische grondbeginselen!

“Europese ambities kabinet zijn niet haalbaar wegens gebrek aan kennis en mankracht”, schrijft het NRC op 1 februari jl. Wat blijkt? Het aantal nieuwe wetsvoorstellen vanuit de EU is zo explosief toegenomen, dat er (te) weinig tijd en capaciteit is om de stortvloed aan nieuwe wetten te beoordelen. Nederland, net als andere lidstaten, loopt daarmee achter de feiten aan en krijgt in toenemende mate EU wetgeving “door de strot geduwd”.

Daarnaast hanteert de EU steeds vaker de zogenaamde “Triloog”. Dat is een verkorte procedure waarin nieuwe EU wetgeving buiten het Europese Parlement om, via een achterkamer, in alle lidstaten geïmplementeerd kan worden. Van normale democratische besluitvorming is dan geen sprake meer. Ons Montesquieu Instituut legt mooi uit hoe dat werkt; klik hier.

Van de trilogen worden geen verslagen gemaakt, noch verantwoording afgelegd over hoe een nieuwe wet tot stand is gekomen, aldus EU Ombudsman Maddy O’ Reilly in 2016. Zo valt te lezen op de website van Transparency International Nederland. Daar is ook te lezen dat inmiddels 75% van alle EU wetgeving via deze ondemocratische weg tot stand komt.

Als nationale parlementen sowieso niets te zeggen hebben over EU wetgeving en het Europees Parlement zelf ook weinig meer, wat zijn dan de consequenties? Een EU die in rap tempo tot een totalitair Europa leidt, waarin individuele lidstaten nauwelijks meer wat te vertellen hebben. Een voorbeeld hiervan is verordening 2021/953 waarmee het vaccinatiepaspoort en de QR Code voor Europa zijn geregeld. Op 18 maart 2021 voor het eerst gepresenteerd en op 14 juni 2021 kracht van wet in de hele EU (bron; EU Monitor). Afgelopen week kondigde von der Leyen een voornemen tot verlenging van deze wet af. “Voor de zekerheid”. Ons parlement kan daar niets tegen doen. Europese verordeningen gaan boven nationale wetgeving.

Europese samenwerking is mooi, een Europese autocratie niet. Voor velen hoog tijd om wakker te worden uit de Europese droom, voordat het een nachtmerrie blijkt te zijn geworden.

Twan Houben

De machtsgreep van de EU via het "corona herstelfonds"
Pepijn van Houwelingen legt uit hoe het “corona herstelfonds” van de EU weinig te maken heeft met corona…
 

 

 

CETA handels-verdrag is een "corporate take over" van multinationals van de EU
Hieronder twee interviews – CETA is inmiddels helaas aangenomen.

I. BLCKBX in 2020

 

 
Meer info en bronnen: https://www.youtube.com/watch?v=JXqvK8H6FEw

 

 
Thierry Baudet in 2020
 

 

 

Vrijheid? Vergeet het maar! - Max von Kreyfelt en Marcel de Graaf
“Nederland is vrij van de coronamaatregelen.” Vergeet het maar! In Brussel worden voorbereidingen getroffen voor definitieve beperkingen van uw rechten. Marcel de Graaf is Europarlementariër en verbaast zich over de houding van circa 700 collega’s in het Europese Parlement en hun bereidheid in te stemmen met de meest vergaande beperkende wetgeving.
 

 

 

 

 

3. De EU is een groot voorstander van verplichte vaccins

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie fraudeert met vaccin-contracten…

 

 

 

4. De EU is een groot voorstander van digitale paspoorten

Arno Wellens legt uit wat digitale controle inhoudt:

 

 

 

5. De EU onderhoud nauwe connecties met het bedrijfsleven

Brussel - het paradijs voor lobbyisten
 
In Brussel lopen 30.000 lobbyisten rond.3,4,5 Volgens Van Belang & Partners, een consultancy op het gebied van ‘Public Affairs’ (lobbyen) werken er meer lobbyisten dan beleidsambtenaren.6,7

“Lobbyisten hebben in Brussel een positie waar hun Haagse collega’s stikjaloers op zijn. Zij ontvangen uitnodigingen om me te praten in expertmeetings en ze schrijven mee aan nieuwe wetten.” – Bron: Van Belang&Partners7

Volgens Watchdog organisatie ‘Lobbyfacts’ is bijvoorbeeld het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline zeer actief in Brussel. Let op de opvallende piek in lobbykosten vanaf 2014 (vanaf de start van het EVAP) in het tweede plaatje.8

 

 

 

 

 

 

6. De EU onderhoudt nauwe contacten met de WHO en het WEF

Mondiaal = Europees = wereldwijd?
De EU is de uitvoerende instantie van het European Vaccine Action Plan (EVAP). Het EVAP is de op Europa toegespitste versie van het Global Vaccine Action Plan (GVAP). Deze plannen krijgen geen media aandacht.

Het Rijksvaccinatieprogramma is niet langer gebaseerd op een nationale noodzaak, onderbouwd met transparante, volledige, nationale ziekte-, en sterftecijfers. Het streven lijkt een wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatiebeleid te zijn.

Voor meer informatie ga naar pagina: GVAP = EVAP = NL en pagina: Time-line EVAP Nederland

 
De EU onderhoudt nauwe banden met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij omschrijft haar prioriteit op het gebied van vaccineren als volgt:

“Versterken van partnerschappen en samenwerking met internationale organisaties en initiatieven, zoals:

– de Wereldgezondheidsorganisatie en haar strategische adviesgroep voor vaccinatie (SAGE);
– de Europese technische adviesgroep van deskundigen inzake vaccinatie (ETAGE;
– het Global Health Security Initiative; de Global Health Security Agenda;
– UNICEF, en
– Financiering-, en onderzoek-initiatieven zoals GAVI The Vaccine Alliance, de Coalition for epidemic preparedness innovations (CEPI), en de Global Research Collaboration for Infectious Diseases Preparedness (GloPID-R).”
Bron: Rapport EU9

 
Bovenstaande organisaties hebben het gezamenlijke doel om het (verplicht) vaccineren van elk Europees kind tot een realiteit te maken. De Europese Unie is als verbindend orgaan de schakel tussen het mondiale vaccinatiebeleid en het Europese/ nationale vaccinatiebeleid. Dit ontgaat de gemiddelde burger volledig. En ook de verstrekkende (financiële) invloed van de farmacie is voor de burger niet transparant.

Het rapport waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is staat vol met marketing-boodschappen. Lobbyisten leveren kennelijk het leeuwendeel van de ‘medische’ informatie aan.

 

 

Meer informatie WHO: Wereldgezondheidsorganisatie
Meer informatie WEF: World Economic Forum

 

 

 

 

7. Functies van de EU

Bedrijfsleven en NGO's bepalen ons vaccinatie-beleid?
Brussel is de locatie waar politici en lobbyisten elkaar ontmoeten. De wetten die in Nederland wel of niet worden aangenomen zijn al voorbereid in de EU. Onze politici onderhouden nauwe contacten met Brussel. Meer informatie o.a. op de pagina EU-jav

 
De EU belegt vergaderingen waarmee de nationale politici worden geïnformeerd over het belang van volgen van het Europese beleid. Twee voorbeelden:

– De EC (Europese Commissie) stemde op 19 april 2018 vóór nieuwe maatregelen die de dalende vaccinatiegraad tegen moeten gaan.9,10 Voor meer informatie lees ons artikel: ‘Europese Commissie heeft voor gestemd – nieuwe maatregelen moeten de daling van de vaccinatiegraad tegen gaan’

– De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bijvoorbeeld een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel met 400 Europese genodigden.11 Voor meer informatie lees ons artikel: ‘In tien stappen naar een wereld waarin elk kind is gevaccineerd?’

 
De EU bepaalt de maatregelen voor het nationale vaccinatiebeleid van alle Europese landen. Democratische inbreng van het volk op nationaal niveau is nihil.

De volgende twee rapporten van de EU hebben als ondertitel: ‘Het verstreken van de samenwerking tegen met vaccin te voorkomen ziektes’, en ‘Aktieplan tegen misinformatie’. De eerste alinea van beide rapporten staat onder de afbeelding, gevolgd door de download-link waarmee u toegang heeft tot de volledige tekst. Wij laten het aan u over om uw conclusies te trekken.12,13

 
Strengthened Cooperation Against Vaccine Preventable Diseases

 

 
Introduction:

“Vaccination has brought immense health and socio-economic benefits to individuals, populations and society as a whole. It is one of the most cost-effective public health interventions, a mainstay of prevention programmes worldwide, and the elective primary prevention measure against infectious diseases.”12

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 
Action Plan Against Disinformation

 

 
Introduction

“Freedom of expression is a core value of the European Union enshrined in the European Union Charter of Fundamental Rights and in the constitutions of Member States. Our open democratic societies depend on the ability of citizens to access a variety of verifiable information so that they can form a view on different political issues. In this way, citizens can participate in an informed way in public debates and express their will through free and fair political processes. These democratic processes are increasingly challenged by deliberate, large-scale, and systematic spreading of disinformation.” Huh? Deze laatste zin spreekt de zogenaamde “Freedom of expression” van de EU volledig tegen!
 
Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 
Wij hebben redenen om aan te nemen dat de EU op dit moment bezig is met het treffen van voorbereidingen die ‘totale internet-controle’ als doel hebben.14 Dat betekent uiteraard een bedreiging voor de mogelijkheid om informatie naar buiten te brengen die niet in overeenstemming is met het officiële EU-beleid – en dus een bedreiging voor het voortbestaan van de stichting Vaccinvrij. Meer informatie – ga naar: EU wil totale internetcontrole

 
• De reguliere media staan ten dienste van het GVAP/EVAP. Meer informatie: pagina GVAP = EVAP = NL

 

 

Donaties EU

 
De EU doneert kennelijk aan politieke partijen. Hierover bestaat geen enkele transparantie voor de burgers. Wij nemen aan dat het mogelijk is dat het Nederlandse vaccinatiebeleid financieel wordt ondersteund door de EU.15,16 Meer informatie: Eur-lex – Acces to European Union Law en PDF

Het document gebruikt de term ‘politieke alliantie’ Mogelijk valt de financiering van de in 2019 opgerichte ‘Vaccinatie Alliantie’ – een niet voor de burger toegankelijke organisatie die zich inzet om de vaccinatiegraad te verhogen, ook onder deze regelgeving. Voor meer informatie lees ons artikel ‘Nieuwe ‘Vaccinatie Alliantie’ moet einde maken aan de dalende vaccinatiegraad – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij’

 
• De EU doneert aan de Global Vaccine Alliance (GAVI)

“De Europese Commissie heeft GAVI sinds haar oprichting in 2000 ondersteund en heeft tot 2015 EUR 83 miljoen verstrekt en een verdere toezegging van EUR 200 miljoen voor de periode 2016-2020.”17

 

 

 

8. Christian Terhes – een lichtpuntje in de donkere EU

De roepende in de woestijn
Een van de weinigen die politici ter verantwoording roept EU is Christian Terhes..
 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Europese organisaties

EMA

European Medicines Agency (EMA)

Het Europees geneesmiddelenagentschap is het instituut dat goedkeuring verleent om nieuwe vaccins op de Europese markt te brengen. Wie financiert het EMA?

Lees meer: pagina EMA

EU - Joint Action on Vaccination (EU-JAV)

‘EU – JAV’ is een “Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan”. Wat zijn hun plannen, en wie financiert de EU-JAV?

Lees meer: pagina EU-JAV

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Nieuwe EU plannen – nog meer surveillance!

Nieuwe EU plannen – nog meer surveillance!

Een intern document met voorgestelde nieuwe maatregelen dat in opdracht van de EU-Commissie is opgesteld, is uitgelekt naar de media. Ook al worden de plannen misschien niet op precies dezelfde manier uitgevoerd, het document laat duidelijk zien wat de Commissie wil: een enorme uitbreiding van surveillance. Van WhatsApp tot de “slimme” koelkast – vrijwel alle eindapparaten worden in de toekomst (nog meer) gebruikt voor surveillance.

lees meer
Coronabeleid bepaald door de Europese Commissie

Coronabeleid bepaald door de Europese Commissie

In maart 2020 werd door Brussel het IPCR-mechanisme geactiveerd. Samen met de bestaande Europese overlegstructuur van het HSC werd de covid-respons afgestemd tussen de Europese lidstaten. Cees van den Bos heeft weer confronterende informatie boven water gekregen met zijn WOO-verzoeken en een artikel over geschreven.

lees meer
persconferentie: de sporthallen vol met vaccinprikkers waren in strijd met de toestemming van de EMA

persconferentie: de sporthallen vol met vaccinprikkers waren in strijd met de toestemming van de EMA

In deze persconferentie hebben Marcel de Graaff (Europarlementariër FVD) en Joachim Kuhs (Europarlementariër AfD), Willem Engel (farmacoloog) en Vibeke Manniche (arts) schokkende onthullingen gedaan die volgen uit de brief van de European Medicines Agency (EMA) d.d. 18 oktober 2023.

Deze informatie is vernietigend voor het gevoerde vaccinatiebeleid van Rutte en de Jonge – we zijn bedrogen en dit bedrog heeft mensenlevens verwoest of vroegtijdig beëindigd.

lees meer
Europese politicus heeft ‘zeer slecht nieuws’ over digitale identiteitsbewijzen, waarschijnlijk gekoppeld aan CBDC’s – “Do not comply”

Europese politicus heeft ‘zeer slecht nieuws’ over digitale identiteitsbewijzen, waarschijnlijk gekoppeld aan CBDC’s – “Do not comply”

De dreiging die boven ons hoofd hangt als we meegaan in de ontwikkelen die gaande zijn doemt als een groot zwart monster aan de horizon. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben zojuist een akkoord bereikt over de invoering van de Digitale Identiteit. Als het gekoppeld wordt met CBDC heeft de overheid totale controle over ons.

lees meer
Pilots met Europese Digitale Identiteit worden onder de radar uitgerold

Pilots met Europese Digitale Identiteit worden onder de radar uitgerold

De Europese Digitale Identiteit is in combinatie met de Central Bank Digital Currency is de basis voor totalitaire controle. Op 18 oktober liet Ursula von der Leyen op sociale media weten dat er een start wordt gemaakt met de introductie van CBDC. De testen met EDI zijn ook al gaande. Wat staat ons te wachten? Waar is onze democratie gebleven?

lees meer
BLCKBX interview met Igor Beuker – ‘Als het zo doorgaat, zijn we straks China’

BLCKBX interview met Igor Beuker – ‘Als het zo doorgaat, zijn we straks China’

Beuker is een futurist die bekendstaat om zijn grensverleggende visie op technologie, marketing en de toekomst van het bedrijfsleven. Als geen ander weet hij de impact van technologische ontwikkelingen op onze samenleving te voorspellen.

Aan tafel bij Flavio Pasquino waarschuwt hij dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. “De rijken willen altijd hun macht en controle behouden en vergroten.” De rol van technologie is daarbij essentieel.

lees meer
Must see – QR-code is blijvend

Must see – QR-code is blijvend

Terwijl het volk wordt verteld dat de QR-code aan corona gebonden is, wordt het steeds duidelijker dat dit niet het geval is. De digitale identiteit in de vorm van de QR code wordt al jarenlang voorbereid door de Europese Commissie, en het proces is onomkeerbaar. Alle...

lees meer
Share This