Digitaal Corona Certificaat en Europese Digitale Identiteit – wat is het verschil en wat wil Ernst Kuipers ons niet vertellen?

door | 18 mrt 2022 | COVID-19 vaccin, COVID-19 ziekte, Europese Unie

De termen ‘Digitaal Corona Certificaat (DCC), ‘Europese Digitale Identiteit’ (EDI), coronapass, green pass, QR-code, en in de toekomst ‘Known Traveller Digital Identity’ maken deel uit van het post-corona tijdperk. Ze liggen aan de basis van een totaal nieuwe (controle)maatschappij en worden razendsnel ingevoerd, terwijl het nieuws wordt gedomineerd door andere zaken.

Wat houden deze termen precies in? Wat zijn de verschillen, en wordt hiermee de wens van de bevolking gevolgd? Maakt het de regering überhaupt nog ene biet uit wat het volk wil? In dit artikel zetten wij een aantal zaken voor u op een rij.

 

 

Wat is het Europese Digitale Corona Certificaat?

 
De Rijksoverheid definieert dit certificaat als volgt:1

‘Europese landen hebben afgesproken dat er één Europees systeem voor coronabewijzen moet zijn. Dat is het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC). In Nederland gaat het EU DCC via Corona Check.’

Een ‘afspraak’ is geen democratisch tot stand gekomen besluit. De EU heeft er een handje van om onder leiding van duizenden lobbyisten “afspraken” te maken die ze vervolgens opdringt aan haar lidstaten. U kunt hier meer over lezen op de pagina ‘Europese Unie’ op de website van de stichting Vaccinvrij.

“Er zijn drie verschillende coronabewijzen” lezen we verder op de website van de Rijksoverheid. Het blijkt dat het Digitale Corona Bewijs onze vrijheid om te reizen koppelt aan onze vaccinatiestatus. Met andere woorden: wie niet mee wil doen aan het gevaarlijke experiment wordt gediscrimineerd. Toeval dat deze pas kort voor de zomervakantie wordt ingevoerd?

“Het EU DCC maakt het mensen makkelijker om te reizen binnen de Europese Unie tijdens de coronapandemie. Een coronabewijs om te reizen binnen de EU kan zijn:
– een negatieve testuitslag;
– een vaccinatiebewijs; of
– een bewijs dat u bent hersteld van corona.”

Over een pas die “het makkelijker maakt om te reizen binnen de Europese Unie tijdens de corona-pandemie” het volgende:

1. Die pandemie bestaat niet meer. Hij werd veroorzaakt door een mutatie van het Coronavirus met de naam SarsCoV-2. Inmiddels hebben we een Omicron pandemie, met andere ziektesymptomen, andere ziekte-, en sterftecijfers en kunnen we constateren dat de “pandemie” – net zoals vroeger met de gewone griep – in de zomer zo goed als niet voorkomt en in de winter de kop op steekt.

2. We zijn terecht gekomen in een situatie dat we een vaccin nodig hebben om te reizen. Hier worden niet eens doekjes om gewonden. Het ministerie van VWS zet jongeren die geen enkele baat hebben bij het vaccin aan om een booster prik te halen:

“Heb je het Janssen-vaccin en een booster gehad? Dan kun je vanaf 16 maart een extra mRNA-prik krijgen. Hiermee kunnen problemen met inreizen in sommige landen worden opgelost. Voor de extra prik is geen medische noodzaak”. – Twitter2

Laat het even op u inwerken… Eerst worden de studenten verleid tot het nemen van een experimentele injectie om te kunnen “dansen bij Janssen”. En nu om te kunnen reizen in Europa.

Maurice van den Bosch, directeur van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam reageert:

“Hier mogen we iets van vinden. Een extra prik zonder medische noodzaak, maar om “problemen met inreizen op te lossen”. Binnen de Geneeskunst leren we vanaf het eerste college: medicijnen/ vaccins altijd op basis van een evidence based medische indicatie. Dat is het principe van ‘promum non nocere’, onderdeel van onze eed van Hippocrates. Een lijn die juist het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport behoort te bewaken en uit te dragen.” – Twitter2

Ernst Kuipers is een voorstander van het Europees Digitaal Corona Certificaat. Niet vanwege medische redenen, maar vanwege de politieke redenen die Kuipers kennelijk aanhangt. In een Lockstep scenario worden de duimschroeven bij elk nieuw certificaat aangeschroefd.

 

 

Wat is de huidige status van het Europees Digitaal Corona Certificaat?

 
Op 25 februari informeerde de minister in een kamerbrief de leden van de Tweede Kamer over de reactie van het kabinet op de voorstellen van de Europese Commissie van 3 feb 2022 voor een Europees Digitaal Corona Certificaat.3,4

“Het vorige verdrag daarover loopt af op 30 juni 2022 en de EU Commissie stelt voor het met 12 maanden te verlengen gezien de onzekere situatie over de pandemie.”3

Inmiddels is gebleken dat de Tweede Kamer, wiens taak het is om het kabinet te controleren niet op tijd op de hoogte was gebracht van het concept van het Digitaal Corona Certificaat. “De informatievoorziening naar de Tweede Kamer is absoluut niet op orde” stelt Omtzigt. “De kamer heeft geen grip op voorstellen die snel worden doorgevoerd in Brussel.”5

De Tweede Kamer krijgt een zwaar dossier over een omstreden voorstel één dag van tevoren toegestuurd. Daar hadden de Tweede Kamerleden weken van tevoren over geïnformeerd moeten worden, en er was geen tijd om nog te debatteren of enige invloed uit te oefenen. Met als gevolg dat miljoenen gezonde Nederlanders deze zomer niet vrij kunnen reizen in Europa.

 

 

Een administratieve prik met mogelijk ernstige medische gevolgen

 
We hebben het nog niet gehad over de bijwerkingen: inmiddels zijn er al een miljoen bijwerkingen gemeld door 200.000 mensen. Hieronder zitten sterfgevallen waarvan myocarditis en pericarditis de meeste voor hun rekening nemen.6

Op dit moment komt er meer en meer bagger boven water van de corrupte wijze waarop vaccins hun EUA (Emergency Use Authorisation) hebben gekregen en de goedkope en werkzame alternatieven voor de riskante Covid-injecties die tot op de dag van vandaag worden onderdrukt.

Meer info bijvoorbeeld:
Pfizer-rapport: 9 pagina’s met bijwerkingen werden achtergehouden – hoezo veilig vaccin?
Investeerders van Pfizer en Moderna verlaten een zinkend schip
 

 

Waarom handhaven?

 
Het loont de moeite om even stil te staan bij de term “handhaven’ die al helemaal is ingeburgerd in het Corona-jargon. Het juridisch woordenboek definieert dit als: “controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet-, en regelgeving.”7
Dit is politiek machtsmisbruik. Het gaat allang niet meer om een gevaarlijke pandemie, zelfs Kuipers moet dat toegeven. Nogmaals: er worden op een ondemocratische manier “afspraken” gemaakt – en die worden “er doorheen gedrukt”.

 
Trouw bericht op 3 maart 2022:

‘Zelfs volgens minister Kuipers heeft het handhaven van het DCC niets met de epidemiologische situatie te maken. Op 15 februari 2022 schreef hij de Tweede Kamer dat reizigers altijd om een DCC wordt gevraagd, ongeacht de situatie in het land van herkomst en ook als die verbetert. Dat zou in lijn zijn met Europese afspraken, zoals vastgelegd in de herziening van de Europese Raadsaanbeveling 1475.
 
Deze beweringen zijn op zijn zachtst gezegd misleidend. Er bestaan namelijk helemaal geen Europese afspraken die de lidstaten verplichten tot het handhaven van reisbeperkingen. De herziene Raadsaanbeveling stelt juist dat het vrije verkeer van burgers zo min mogelijk gehinderd moet worden. Beperkingen zouden moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie het toelaat. Nederland kiest er dus helemaal zelf voor om reisbeperkingen in stand te houden.’
– Trouw8

 

 

Welke data staan vermeld in het Digitale Corona Certificaat?

 
Volgens minister Kuipers gaat het in het Digitaal Corona Certificaat louter om coronagegevens en niets anders. Vragen van Kamerleden tijdens de commissievergadering Digitaal EU Certificaat op 9 maart die zich zorgen maken over een voortschrijdende agenda worden door hem weggewimpeld.9,10,11

De bezorgde Kamerleden hebben gelijk. In het verslag van de EU staat dat het DCC een “testcase is voor de ontwikkeling van een toolbox voor de digitale identiteit”.12 Het is een opmaat naar de digitale EU-Identiteit. Kuipers houdt deze belangrijke informatie achter. Het DCC gaat om de corona-gegevens, maar het DCC is onderdeel van het stapsgewijs invoeren van een totalitaire controlemaatschappij. Het gaat uiteindelijk allemaal over het conditioneren van de bevolking en uitvoeren van een groter plan.

 

 

De burger in de tang

 
Het ene gehoorzaamheids-experiment volgt het andere op:

De mondkapjes hebben medisch gezien geen enkele waarde, maar werden ingevoerd als “gehoorzaamheidsexperiment”.

De QR-code had medisch gezien ook geen enkele waarde – gevaccineerde mensen kunnen ook virussen overdragen, maar velen gingen tegen hun zin toch het vaccin halen om toegang te hebben tot de maatschappij. Het gehoorzaamheidsexperiment kwam in de volgende fase.

Het Digitale Corona Certificaat heeft ook geen enkele waarde – in de zomer is er geen griepepidemie. Maar het is een voorbereiding op de volgende stap: de Europese Digitale Identiteit. De mensen zijn al gewend om een QR-code te moeten laten zien om ergens binnen te mogen, en nu moeten ze een Digitaal Corona Certificaat laten zien om te mogen reizen. Het gehoorzaamheidsexperiment in de volgende versnelling.

“Het digitale Corona Certificaat is echt enkel en alleen bedoeld voor het monitoren van de Covid-situatie en niet voor iets anders”, zegt Kuipers tegen de Kamerleden.11 Maar hij zegt er niet bij dat de opvolger, het Europese Digitale Identiteit daar snel verandering in zal brengen.

 

 

European Digital Identity EDI

Wat is een Europese Digitale Identiteit?

De officiële website van de Europese Unie zegt er het volgende over:13

Het is een bewijs dat u in uw digitale portemonnee op uw smartphone of ander apparaat
kunt bewaren om:
• uw identiteit online en offline te bewijzen
• officiële gegevens op te slaan en uit te wisselen met overheidsinstanties,
zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum en nationaliteit
• gegevens op te slaan en uit te wisselen met vertrouwde particuliere partijen
• te bevestigen wat uw rechten zijn, bijv. om in een bepaald land te wonen,
werken of studeren’
 
Er zijn talloze situaties waarin u zo’n Europese digitale identiteit zou kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:
• officiële handelingen zoals de aanvraag van een geboorteakte of een medische verklaring, een adreswijziging enz.
• een bankrekening openen
• uw belastingaangifte
• een inschrijving aan een universiteit (ook in een ander land)
• een recept van uw dokter bewaren en in een ander EU-land afhalen
• uw leeftijd bewijzen
• een auto huren met uw digitaal rijbewijs
• inchecken in een hotel

We kunnen raden wat de voorde hand liggende situatie – uit de “talloze situaties waarvoor we zo’n Europese Digitale Identiteit zouden kunnen gebruiken” – zal zijn:

 
U wordt buitengesloten van de universiteit, het huren van een auto, medische zorg, inchecken in een hotel etc. etc. als u niet bent gevaccineerd. Of zelfs als u niet volledig bent gevaccineerd. De EDI is een tool om mensen te dwingen om de prik te halen, want anders worden ze buitengesloten. De toepassingen zijn eindeloos. Ook uw klimaatgedrag bijvoorbeeld zou aanleiding kunnen zijn tot buitensluiting. Of welk ander gedrag dan ook dat de overheid niet welgevallig is. Dit is al lang en breed gaande – bijvoorbeeld in Canada, Israël, Australië, Italië, Oostenrijk – en wordt in het najaar verder doorgevoerd in Europa, waaronder in Nederland.

 

De website van de EU omschrijft het verschil tussen de EDI en haar voorloper de DCC als volgt:

“De data in de EDI kan veel omvattender zijn dan die van de DCC. Bijvoorbeeld alle documenten die nodig zijn om een hypotheek aan te vragen. Maar ook staat in bovengenoemde voorbeelden het voorbeeld van de medische verklaringen.”13

 

 

Uw medische gegevens gekoppeld aan uw bank gegevens?

En het kan nog erger. En gaat nog erger worden. Het is allemaal al bekokstooft. Arno Wellens schrijft:14

“Belgische klanten van ING kregen deze week dan ook het bizarre bericht dat hun medische gegevens, zoals vaccinatiestatus, ook in hun bankapp te vinden zijn: je complete identiteit is gekoppeld aan je bancaire data, samengevat in je ING-app. Dat is de techniek van itsme aan het werk.” – Arno Wellens

Voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp ga naar:
https://arnowellens.eu/article/56772/itsme-van-ing-al-je-persoonlijke-bancaire-en-medische-gegevens-sinds-vandaag-ongevraagd-in-een-app

 

 

WEF is groot voorstander van het verzamelen van data van elke European

Uiteraard komen we weer terecht bij het World Economic Forum.15 De aanblik van hun mindmap rond de Digital Identity is indrukwekkend. Data is macht: mensen kunnen de toegang tot de maatschappij – of hun bankrekening – ontzegd worden als zij zich niet zo gedragen als de ‘overheid-EU-WHO-WEF’ dat wil.

Wat willen wij?

 

 

 

 
Meer over dit onderwerp: Melissa Cuimmei
Melissa Cuimmei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoort

 

 
Bronnen:
1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat
2. https://www.linkedin.com/posts/mauricevandenbosch_hier-mogen-we-iets-van-vinden-een-extra-activity-6908411765181554688–9HZ/
3. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/25/kamerbrief-over-kabinetsappreciatie-voorstel-ter-verlenging-van-de-dcc-verordening
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
5. https://www.youtube.com/watch?v=6Yh8q5cG_EQ
6. https://www.lareb.nl/bijwerkingen-coronavaccins
7. https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=handhaven
8. https://www.trouw.nl/opinie/dit-klopt-niet-wie-nederland-in-wil-moet-nog-steeds-een-coronabewijs-laten-zien~bcff5e47/
9. https://stichtingvaccinvrij.nl/nederland-geen-soeverein-land-meer-eu-voorstel-digitaal-covid-certificaat-ruikt-naar-een-beerput/
10. https://www.youtube.com/watch?v=44k_vsBZHNw
11. https://www.youtube.com/watch?v=hGjQZr2NLZk
12. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0649
13. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl
14. https://arnowellens.eu/article/56772/itsme-van-ing-al-je-persoonlijke-bancaire-en-medische-gegevens-sinds-vandaag-ongevraagd-in-een-ap
15. https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000005JJGcUAO?utm_source=Weforum&utm_medium=Topic+page+TheBigPicture&utm_campaign=Weforum_Topicpage_UTMs

 

 

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This