Over ons

Wie zijn wij?

“Toen ik begon met het verzamelen van informatie kwam ik er al gauw achter dat de discussie over vaccineren veel verder gaat dan het onderwerp ‘vaccinatie’ zelf. Wat mij betreft gaat het – net als zoveel dingen in deze tijd – om bewustwording. Velen van ons zijn bezig de weg terug naar binnen te vinden – met andere woorden; we laten ons niet langer leiden door angst, maar door liefde en een diep innerlijk weten.”
Door Frankema

Door Frankema: woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters – werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam. Toen zij kinderen kreeg en voor de beslissing kwam te staan om wel of niet te vaccineren ontdekte zij dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer 20 jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

Op dit moment combineert zij het moederschap met thuisonderwijs, schrijven, en het verzamelen van (nog meer) informatie met betrekking tot gezondheid, infectieziekten en vaccins. Haar missie is het voor ouders makkelijker te maken om in de jungle van informatie op onder andere het internet hun weg te vinden. Haar motto: “Moge de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen bewuste keuzes zijn”.

Ter nagedachtnis aan Ellen Vader

Ellen Vader heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in de oprichting en eerste jaren van de Stichting Vaccinvrij. Op zaterdag 29 mei 2021 is zij overleden. Vaccinvrij voelt incompleet zonder haar. En ik kan me er niet toe zetten haar biografie van de website te verwijderen. Moge zij rusten in vrede.
 

“Wanneer je erachter komt wáárom je zo onzeker bent en je hier bewijzen van vindt en dit kunt plaatsen, kun je eindelijk die vage angstgevoelens achter je laten en er iets mee doen, je steentje bijdragen aan de noodzakelijke verandering in het denken van de mensheid. Samen met al die andere gemotiveerde ijveraars een betere en vooral gezondere wereld proberen te realiseren voor onze kinderen en kleinkinderen.”
Ellen Vader

Ellen Vader: geboren in Amsterdam, getogen in Haarlem en na 26 jaar in Nederland, en 32 jaar België gewoond te hebben, neergestreken in zuid Frankrijk (daar waar het licht is).

Voelde haar hele leven intuïtief aan dat er meer moest zitten achter de dingen die de overheden en de media ons voorspiegelen. Ontwikkelde zich tot meester speurder wat betreft het boven water krijgen van ondergeschoven nieuws en heeft inmiddels een enorme bibliotheek met artikelen en correspondentie op het gebied van vaccins in Nederland en België. Begin 2012 groeide de behoefte om informatie te willen delen met anderen en Aleph – wekelijkse nieuwsbrief met actualiteiten op medisch,- en milieugebied waar de reguliere pers ons niet of onvoldoende over informeert – werd geboren. (‘Aleph’ staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen)

 

Op 30 augustus 2016 zette Ellen een punt achter de nieuwsbrief. Het vierenhalf jaar wekelijks informeren over ‘de dingen achter de dingen’ zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan een andere kijk op het wereldgebeuren. Zij koos voor een ander pad en heeft nu alle ruimte, tijd en energie om zich volledig in te zetten voor Vaccin Vrij. Alle afleveringen van de Aleph (1-222) blijven ter inzage beschikbaar: www.alephinformeert.blogspot.fr  Haar motto? ‘De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te vallen.’

Share This