De Stichting

Wat zijn onze doelen?

De stichting stelt zich ten doel:

Het verbeteren van de voorlichting over vaccineren.

Het verkrijgen van transparantie wat betreft de bronnen waarop de overheid haar beleid en voorlichting baseert.

Het signaleren van eenzijdige of onvolledige informatie in de media.

Het bevorderen van de erkenning en herkenning van vaccinatieschade.

Het behouden van de keuzevrijheid om wel of niet te vaccineren.

Uw gift verandert levens!

Met uw steun kunnen we de site onderhouden en uitbreiden, de PR verbeteren zodat we meer mensen bereiken en professionele ondersteuning aantrekken: bijvoorbeeld  voor vertaling, marketing,- of juridische adviezen.

 

Help ons zodat wij u kunnen helpen.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

Het verzamelen en verspreiden van aanvullende informatie.

Het achterhalen van de wetenschappelijke onderbouwing van het RVP.

Het aanbieden van een platform waar ouders elkaar informeren en ervaringen uitwisselen.

Het onderzoeken van (patiënten)rechten omtrent keuzevrijheid en mogelijkheden voor juridische stappen in het geval van vaccinatieschade.

‘Ik wil weten wat er precies ingespoten wordt, en hoe en door wie is vastgesteld dat dit veilig is. En met mij willen duizenden andere ouders dat ook. Het is een legitieme vraag – want ‘het’ wordt geïnjecteerd in onze kinderen.’

Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This