Komen er twee super gevaarlijke omicron-varianten aan? Zo ja – zijn onze beleidsmakers helderziend? Kunnen we een nieuwe propagandacampagne verwachten, omdat er zijn nog wat vaccin voorraden zijn die op moeten? Of een agenda die koste wat het kost uitgerold moet...