Kabinet Rutte III/IV

Is er verschil tussen kabinet Rutte III en IV? Wordt Nederland bestuurd door het World Economic Forum?
Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Mark Rutte is voorzitter van het kabinet Rutte III/IV.

 
‘Demissionair’ betekent eigenlijk gewoon ‘ontslagen’. Kabinet Rutte III moest aftreden vanwege leugens en bedrog in verband met de toeslagen-affaire.

• In feite had hun belangrijkste taak moeten zijn om zo snel mogelijk een nieuw kabinet te formeren (met andere mensen graag), maar zelfs dat kreeg het demissionaire kabinet niet voor elkaar.

• Na de indiening van hun ontslag hebben de politici kans gezien om zeer ingrijpende wetten en maatregelen door te drukken. En om disproportioneel veel macht naar zich toe te trekken.

• Ons land is in bijna twee jaar op bijna alle gebieden ontwricht terwijl wezenlijke problemen, bijvoorbeeld tekort aan IC-bedden, zijn blijven liggen.

• De vraag is zelfs of er nog wel gesproken kan worden van een democratie.

• In de praktijk is Nederland op dit moment een totalitaire staat compleet met aantoonbare corruptie van de trias politica.

• De theorieën van de “complotdenkers” blijken één voor één uit te komen, waaronder de deelname van Nederlandse politici aan het World Economic Forum.

Moeten we niet gewoon eisen dat mensen met bestuurlijke macht op welk niveau dan ook – afstand nemen van het WEF?

We hebben besloten de pagina Rutte III om te dopen in Rutte III/IV.

Het vertrouwen dat er iets verandert, laat staan verbetert is minimaal.
 

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte – Minister president van Nederland (VVD)

Ga naar pagina Mark Rutte

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, welzijn en sport (CDA)

Ga naar pagina Hugo de Jonge

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag – Min. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66)

Ga naar pagina Sigrid Kaag

Bilderberg Conferentie

Schaduwpolitiek
Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag staan alle drie op deelnemerslijsten van de ‘Bilderberg Conferentie’. Ook Koning Willen Alexander neemt deel.

Wikipedia geeft onder andere de volgende informatie:1,2
 

Bilderberg Conferentie

“De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. Er wordt vergaderd volgens de Chatnam House Rule. Dit houdt in dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar niet om de identiteit van de spreker te onthullen.”

Geschiedenis

“De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954. Initiatiefnemers waren onder anderen Unilever-topman Paul Rijkens en prins Berhard. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren ’50 onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.”

“De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA.”

Kritiek

“Door de jaren heen zijn de Bilderbergconferenties omstreden geweest. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europese Parlement en de Tweede kamer zijn vragen over de Bilderbergconferenties en de rol van Beatrix beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de conferenties.”

“Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd; wel wordt de conferentie regelmatig bezocht door vaste leden van belangrijke kranten zoals The Washington Post en The New York Times, maar iedereen is verplicht tot geheimhouding.”

Locaties en deelnemers

“Voor een complete lijst met locaties en deelnemers, zie de Lijst van Bilderbergconferenties
“Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties

 

 

 
Bronnen:

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule

 

World Economic Forum

Schaduwpolitiek
I. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag zijn slechts drie van de vele politici die zijn verbonden aan het WEF evenals “strategische” beleidsmakers en hooggeplaatste personen.

‘World Economic Forum’

 
II. Pepijn van Houwelingen legde bloot dat het WEF politici actief benadert.

 

 
En alsof dat nog niet genoeg is…

III. Freek Jansen legt uit dat coalitieonderhandelingen niet gaan over beleidsthema’s maar over baantjes.
 

“Coalitieonderhandelingen gaan nooit over grote beleidsthema’s, maar over baantjes. Op hoofdlijnen is men het namelijk met elkaar eens. Al decennia. Het verschil tussen VVD en GroenLinks is gespeeld, de keuze is bedrog. Freek Jansen legt het nog één keer uit.” – Twitter

Luister hier naar zijn toespraak.

 

 

Paul Blokhuis

Paul Blokhuis

Paul blokhuis – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) (Rutte III)

Ga naar pagina Paul Blokhuis

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus – Minister van Justitie en Veiligheid (CDA) (Kabinet Rutte III)

Ga naar pagina Ferdinand Grapperhaus

 

 

Meesters in manipuleren…

In de onderstaande video laat Mordechai Krispijn aan de hand van 25 voorbeelden zien hoe er gemanipuleerd en gelogen wordt op de persconferenties. In dit geval de persconferentie van 14-09-21 voor het aankondigen van nieuwe “versoepelingen”.

 

 

Wat weten politici over vaccinatieschade?

We zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat politici zich goed informeren over de risico’s op bijwerkingen.

 

 

Wie in Nederland is verantwoordelijk in geval van vaccinatieschade?

Wie in Nederland is verantwoordelijk in geval van vaccinatieschade?

Niemand.

Bovenstaande politici nemen belangrijks beslissingen, die hoge kosten met zich meebrengen en door de belastingbetaler opgehoest moeten worden. Maar geen van hen toont zich geïnteresseerd in de toenemende zorg van de bevolking over de risico’s van vaccineren. De Nederlandse politiek lijkt blindelings het beleid van de WHO te volgen.

 

Voor meer informatie over wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatieprogramma’s ga naar de pagina ‘Internationale politiek’

Voor meer informatie over de inhoudsstoffen van vaccins en bijwerkingen ga naar de pagina Inhoudsstoffen & Veiligheid, en naar de pagina Bijwerkingen

 
Share This