Kabinet Rutte III/IV

Is er verschil tussen kabinet Rutte III en IV? Wordt Nederland bestuurd door het World Economic Forum?
 

 

 
Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. Mark Rutte is voorzitter van het kabinet Rutte I/II/III/IV.

 

Kabinet Rutte III en Rutte IV is één pot nat
 

 
 
‘Demissionair’ betekent eigenlijk gewoon ‘ontslagen’. Kabinet Rutte III moest aftreden vanwege leugens en bedrog in verband met de toeslagen-affaire.

• In feite had hun belangrijkste taak moeten zijn om zo snel mogelijk een nieuw kabinet te formeren (met andere mensen graag), maar zelfs dat kreeg het demissionaire kabinet niet voor elkaar.

• Na de indiening van hun ontslag hebben de politici kans gezien om zeer ingrijpende wetten en maatregelen door te drukken. En om disproportioneel veel macht naar zich toe te trekken.

• Ons land is in bijna twee jaar op bijna alle gebieden ontwricht terwijl wezenlijke problemen, bijvoorbeeld tekort aan IC-bedden, zijn blijven liggen.

• De vraag is zelfs of er nog wel gesproken kan worden van een democratie.

• In de praktijk is Nederland op dit moment een totalitaire staat compleet met aantoonbare corruptie van de trias politica.

• De theorieën van de “complotdenkers” blijken één voor één uit te komen, waaronder de deelname van Nederlandse politici aan het World Economic Forum.

Moeten we niet gewoon eisen dat mensen met bestuurlijke macht op welk niveau dan ook – afstand nemen van het WEF?

We hebben besloten de oude pagina Rutte III om te dopen in Rutte III/IV.

Het vertrouwen dat er iets verandert, laat staan verbetert is minimaal.
 

OMT – WOB-verzoeken- Rechtszaken: drie corrupte handen op één buik
Uit WOB-verzoeken blijkt dat het OMT niet onafhankelijk heeft gefunctioneerd van het kabinet. Bovendien heeft het OMT daarover gelogen.

Er zijn vele rechtszaken geweest waaronder het team van Jeroen Pols en Willem Engel, en het team van Bart Maes en Raisa Blommesteijn. Ze hebben hele goede argumenten verzameld om de mondkapjes af te schaffen en de QR-code etc. Het is wetenschappelijk onderbouwd en er valt geen spelt tussen te krijgen. Toch worden al deze rechtszaken verloren.

Dat komt omdat de rechter zich telkens beroept op het OMT. Het OMT is niet transparant over haar onderbouwing en nogmaals is niet onafhankelijk maar wordt gesouffleerd door het kabinet.

De afgelopen twee jaar is gebleken dat het OMT elke keer het donkerste scenario naar voren bracht en al deze donkere scenario’s zijn niet uitgekomen.

Het OMT liegt, heeft niet gelijk, en is niet onafhankelijk en ook niet transparant. En toch verwijst de rechter elke keer naar dit kennelijk onaantastbare instituut in plaats van zich te baseren op wetenschap.

Alle vonnissen van rechtszaken die gebaseerd zijn op het OMT moeten ongeldig verklaard worden.

 

 
10 mei 2022
Persbericht: Volkskrant-journalist gooit gegevens Daniël van der Tuin op straat
Volkskrant-journalisten ondermijnden reconstructie hydroxychloroquine en maakten persoonlijke gegevens van één van de onderzoekers openbaar. De onderzoekers hebben aangifte gedaan.
https://danielvdtuin.substack.com/p/aangifte-volkskrant-journalisten?s=r

4 mei 2022
Wob-documenten: Fabrikant informeerde Rijk vóór de epidemie over werkzaamheid chloroquine
Fabrikant van chloroquine schreef vóór de epidemie een brief aan minister Bruins en Jaap van Dissel over de goede werking van chloroquine als preventiemiddel, op basis van een studie.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ace-pharmaceuticals

28 april 2022
Wob-documenten: Rijk wil grote hoeveelheden data surveilleren via cyberwaakhond NCSC
De epidemie werd aangegrepen om zorgdata te gaan surveilleren. Wetgeving moet het mogelijk maken om alle bedrijfs- en overheidsdata te centraliseren bij het Rijk, die dit zonder instemming kan delen.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ncsc?s=r

17 april
Wob-documenten: Mondkapjesplicht was niet wetenschappelijk en had geen effect op gedragsverandering
Regering wilde een mondkapjesplicht om afstandsmaatregelen te handhaven. OMT en RIVM konden geen onderbouwing geven. Ook een gedragsexperiment van Femke Halsema gaf niet het gewenste resultaat.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-mondkapjesplicht?s=r

12 april
CBS: ruim zevenduizend coronadoden in laatste maanden van de epidemie
Volgens het CBS zijn er in de laatste drie maanden van 2021 duizenden coronadoden gevallen. Rond die tijd waren er ruim 23,4 miljoen injecties uitgedeeld. Veel kwetsbaren waren ook geboost.
https://danielvdtuin.substack.com/p/coronadoden-2021?s=r

12 april
Wob-documenten: Coronapaspoort was politieke wens van Europese Unie en minister De Jonge
Gezondheidsautoriteiten, Imperial College London en Commissie voor Rechtspositie wezen coronapaspoort in vroeg stadium af. Desondanks lobbyden de Europese Unie en minister De Jonge (VWS) door.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-coronapaspoort?s=r

3 april 2022
Wob-documenten: Rijk en techbedrijven werken op grote schaal samen aan mind-control
Onderzoek in wob-documenten laat zien hoe het Rijk zich sinds de epidemie heeft georganiseerd bij het tegengaan van onwelgevallige meningen, onder supervisie van de Europese Unie en NAVO.
https://danielvdtuin.substack.com/p/actieplan-werkgroep-desinformatie?s=r

19 maart 2022
Sciensano: 84 procent coronapatiënten in Vlaanderen was geboost in maart 2022
Van de 1.099 coronapatiënten in Vlaanderen (18-plus) was de afgelopen twee weken 93 procent gevaccineerd. Van deze patiënten was 84 procent geboost en 9 procent volledig gevaccineerd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/vaccineffectiviteit-vlaanderen-maart-2022?s=r

18 maart 2022
RIVM: 65 procent van de coronapatiënten was gevaccineerd of geboost in maart 2022
Van de Nederlandse covidopnames is nu vier op de tien patiënten geboost. Onder 70-plussers is dit ruim de helft. De Jonge en Kuipers geven een te rooskleurig beeld over de vaccineffectiviteit.
https://danielvdtuin.substack.com/p/vaccineffectiviteit-maart-2022?s=r

11 maart 2022
Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers
Het Rijk keerde zich tijdens de ‘pandemie’ tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen in samenwerking met de pers, big tech en influencers. Er werd zelfs een “desinformatie alliantie” opgetuigd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-censuur?s=r

11 maart 2022
Wob-documenten: ministerie van VWS wilde 1.700 structurele en 1.300 flexibele IC-bedden
De top van het ministerie van VWS stimuleerde een plan om de IC-capaciteit fors uit te breiden. Het OMT en de regering waren hier niet in geïnteresseerd en kozen voor de dreiging van een zorginfarct.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-ic-capaciteit?s=r

23 februari 2022
Wob-document coronagezant Sijbesma (WEF): ik adviseer belangeloos en op eigen kosten over vaccins
Coronagezant Sijbesma adviseerde de regering “belangeloos” over vaccins maar zit ook in de raad van toezicht van het World Economic Forum, dat zich bemoeide met de Nederlandse vaccinatiecampagne.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-document-sijbesma?s=r

20 februari 2022
FOIA documents about interference by Gates Foundation and World Economic Forum in Dutch vaccination policy
Notable FOIA documents on the Gates Foundation and World Economic Forum’s meddling in Dutch ministries and government “virus control” through injections.
https://danielsdatanews.substack.com/p/foia-documents-about-interference?s=r

20 februari 2022
Wob-documenten over inmenging van de Gates Foundation en het WEF bij het Nederlandse vaccinatiebeleid
Opmerkelijke wob-documenten over de inmenging van de Gates Foundation en het World Economic Forum bij “virusbestrijding” door middel van injecties.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-vaccins?s=r

20 februari 2022
Wob-documenten: ministerie van VWS analyseert kritische geluiden van burgers, journalisten en politici
Uit wob-documenten blijkt dat het ministerie van VWS-berichten in de media en op social media heeft geanalyseerd op kritische geluiden. Verschillende burgers, journalisten en politici werden gevolgd.
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-desinformatie?s=r

Willem Alexander - Young Global Leader van het World Economic Forum
“De koning heeft geen echte politieke macht, maar zonder zijn handtekening kan Nederland niet bestuurd worden, is het land stuurloos.”

“Alle wetten, koninklijke besluiten en algemene maatregelen van bestuur gelden pas als ze ook door de koning ondertekend zijn; inclusief het benoemen en ontslaan van bewindslieden. – NOS

 

 
We begrijpen nu waarom Willem Alexander niet doet wat hij zegt:

 

 

 

 

De staat en het Nederlandse Koningshuis zijn innig verstrengeld met World Economic Forum
Waarom riepen mensen ‘boehhhh’ en ‘landverraders’ naar leden van het Koninklijk huis op prinsjesdag 2022?
Waarom loopt Mark Rutte rond met een tasje van het WEF? Pepijn van Houwlingen legt uit hoe Nederland wordt gecontroleerd door het WEF. En daaronder Arno Wellens over Máxima, die een dictatuur aan het pushen is.

 

 

 

 

 

Nederland na twee jaar wanbeleid - onvoorstelbaar!
 
In een paar minuten somt Wybren Haga op hoe slecht het met Nederland is gesteld.

 

 

 

 

 

Operatie Lock Step - de routekaart voor Den Haag?
Thierry Baudet had het in juni 2021 reeds over een rapport uit 2010 wat nu wordt uitgerold door een door het WEF geïnfiltreerde overheid.

 

 

 

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte – Minister president van Nederland (VVD)

Ga naar pagina Mark Rutte

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, welzijn en sport (CDA)

Ga naar pagina Hugo de Jonge

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag – Min. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66)

Ga naar pagina Sigrid Kaag

Bilderberg Conferentie

Schaduwpolitiek

Bilderberg conferentie 2022

 

 

 

Eerdere Bilderberg Meetings

 
Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag staan alle drie op deelnemerslijsten van de ‘Bilderberg Conferentie’. Ook Koning Willen Alexander neemt deel.

Wikipedia geeft onder andere de volgende informatie:1,2
 

Bilderberg Conferentie

“De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. Er wordt vergaderd volgens de Chatnam House Rule. Dit houdt in dat de deelnemers vrij zijn om de ontvangen informatie te gebruiken, maar niet om de identiteit van de spreker te onthullen.”

Geschiedenis

“De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954. Initiatiefnemers waren onder anderen Unilever-topman Paul Rijkens en prins Berhard. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren ’50 onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.”

“De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA.”

Kritiek

“Door de jaren heen zijn de Bilderbergconferenties omstreden geweest. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europese Parlement en de Tweede kamer zijn vragen over de Bilderbergconferenties en de rol van Beatrix beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de conferenties.”

“Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd; wel wordt de conferentie regelmatig bezocht door vaste leden van belangrijke kranten zoals The Washington Post en The New York Times, maar iedereen is verplicht tot geheimhouding.”

Locaties en deelnemers

“Voor een complete lijst met locaties en deelnemers, zie de Lijst van Bilderbergconferenties
“Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties

 

 

Belangrijke informatie over de Bilderberg group

 

 

 

Bilderberg – The Movie (2014) – Documentary

 


 

 
Bronnen:

1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chatham_House_Rule

 

World Economic Forum

Schaduwpolitiek
I. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Sigrid Kaag zijn slechts drie van de vele politici die zijn verbonden aan het WEF evenals “strategische” beleidsmakers en hooggeplaatste personen.

‘World Economic Forum’

 
II. Pepijn van Houwelingen legde bloot dat het WEF politici actief benadert.

 

 
En alsof dat nog niet genoeg is…

III. Freek Jansen legt uit dat coalitieonderhandelingen niet gaan over beleidsthema’s maar over baantjes.
 

“Coalitieonderhandelingen gaan nooit over grote beleidsthema’s, maar over baantjes. Op hoofdlijnen is men het namelijk met elkaar eens. Al decennia. Het verschil tussen VVD en GroenLinks is gespeeld, de keuze is bedrog. Freek Jansen legt het nog één keer uit.” – Twitter

Luister hier naar zijn toespraak.

 

 

Nederland wordt verkocht aan het World Economic Forum
De regering onderhoudt innige banden met het World Economic Forum. Rutte, Kaag en Hoekstra krijgen zelfs persoonlijke complimenten van voorman Klaus Schwab. Hoe verhoudt dat zich tot hun plichten aan Nederland? Gideon van Meijeren licht de juridische kant toe van dit vraagstuk.
 
https://rumble.com/v1i47lp-nederland-wordt-verkocht-aan-het-world-economic-forum.html
 
 

Ze komen en gaan – maar er verandert niet veel

Zou er wanorde zijn zonder regering?
Het gedachtengoed van Larken Rose uitgelegd. Zou er wanorde zijn zonder regering? Hoe groot zou die zijn? Zouden we gebaat zijn met meer centralisatie of meer decentralicatie? Wat zou de taak moeten zijn van een overheid en wat van de burger? Allemaal vragen om over na te denken. Ter inspiratie de onderstaande video.

 

 

 
Larken Rose: ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’ hier te downloaden als PDF
 

 

Paul Blokhuis

Paul Blokhuis

Paul blokhuis – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) (Rutte III)

Ga naar pagina Paul Blokhuis

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus – Minister van Justitie en Veiligheid (CDA) (Kabinet Rutte III)

Ga naar pagina Ferdinand Grapperhaus

Ferdinand Grapperhaus

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (D66) (Kabinet Rutte VI)

Ga naar pagina Ernst Kuipers

 

 

De steun uit de bevolking voor kabinet Rutte is tot een dieptepunt gedaald

 

Slechts 15% van de ondervraagden steunt dit kabinet nog

 

 

 

 

Woede op regering wordt geheel volgens plan gegenereerd?

 
Sturen de globalisten en het WEF ons allen richting een valstrik, en daarmee bedoelen we niet alleen de massa, maar ook diegenen die van zichzelf denken dat ze wakker zijn en de wereldwijde agenda doorzien?
 

 
Wakker het volk aan, met name de wakkeren, om van hun regeringsleiders af te willen en het WEF heeft rechtstreeks een mogelijkheid om, vanwege de chaos, “hulp” te bieden in de vorm van een door hun aangeleverde trekpop… een mogelijkheid om snel in de EU het roer over te nemen?

 

 

 

Technocraten grijpen de macht

 
De technocraten grijpen de macht in de wereld, stelt technocratie-expert Patrick Wood in een exclusief interview met De Andere Krant. Volgens Wood beseffen de meeste mensen niet dat technocratie een uniek bestuursmodel is, onvergelijkbaar met welk ander politiek systeem dan ook. “Het is de antithese, het absolute tegendeel van een democratie met een grondwet.”

 

 

 

Wat weten politici over vaccinatieschade?

We zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat politici zich goed informeren over de risico’s op bijwerkingen.

 

 

Wie in Nederland is verantwoordelijk in geval van vaccinatieschade?

Wie in Nederland is verantwoordelijk in geval van vaccinatieschade?

Niemand.

Bovenstaande politici nemen belangrijks beslissingen, die hoge kosten met zich meebrengen en door de belastingbetaler opgehoest moeten worden. Maar geen van hen toont zich geïnteresseerd in de toenemende zorg van de bevolking over de risico’s van vaccineren. De Nederlandse politiek lijkt blindelings het beleid van de WHO te volgen.

 

Voor meer informatie over wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatieprogramma’s ga naar de pagina ‘Internationale politiek’

Voor meer informatie over de inhoudsstoffen van vaccins en bijwerkingen ga naar de pagina Inhoudsstoffen & Veiligheid, en naar de pagina Bijwerkingen

 

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Campagne Properganda.nl – Niets is wat het lijkt

Campagne Properganda.nl – Niets is wat het lijkt

De Corona injecties hebben heel veel duidelijk gemaakt. Hoeveel mensen denken inmiddels dat vaccins NIET veilig, NIET effectief, en NIET nodig zijn? En hoeveel van de onderstaande plaatjes kunt u aftikken? De campagne van Properganda.nl slaat de spijker op de kop:...

lees meer
Share This