Politiek & Beleid

Wie heeft de macht?
Kunnen ouders de gezondheid van hun kinderen toevertrouwen aan politici? Wie is verantwoordelijk voor vaccinatieschade? Degene die het beleid bepaalt? Degene die het vaccin toedient? Degene die de keuze maakt om het vaccin te laten toedienen?

Nationale politiek

Is het Nationale vaccinatiebeleid ongemerkt overgegaan in een Europees, en zelfs globaal vaccinatiebeleid? Zijn de instanties die zich bezighouden met het vaccinatiebeleid onafhankelijk? Wie bestuurt de bestuurders?

Ga naar: pagina Nationale politiek

Internationale politiek

Farmaceutische multinationals hebben veel invloed op de politiek. Zijn er buiten het zicht van de burgers verdragen getekend die het belang van het bedrijfsleven plaatsen boven het belang van de bevolking?

Lees meer: pagina Internationale politiek

"De termen pro-, en antivaxxer zijn ontworpen om verdeeldheid te creëren, maar wij hebben een gemeenschappelijk belang - de gezondheid van onze kinderen en onszelf. Iedereen zou geïnteresseerd moeten zijn in de vraag of het veilig, effectief en nodig is wat we doen. Laten we het samen uitzoeken."
Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This