Rechten

Ken uw recht!

WOB-verzoeken

Burgers middels de ‘Wet op Openbaarheid van Bestuur’ recht op openbaarheid van bestuurlijke stukken.

Ga naar pagina WOB-verzoeken

Informed Consent

Wij hebben recht op ‘Informed Consent’. Wat is dat? Waarom krijgen wordt het niet nageleefd?

Ga naar pagina Informed Consent

Covid-rechtszaken

Wat zijn onze (grond)rechten en hoe kunnen we onze juridische weerbaarheid vergroten?

Ga naar pagina Covid-rechtszaken

Een ontvanger van zorg heeft rechten

1. Recht op informatie
2. Recht op een keuze
3. Recht op het indienen van een klacht

 

1. Recht op informatie

Vaccineren is een medische handeling.  Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn artsen verplicht om voor te lichten over zowel de voor, – als de nadelen van een medische handeling. In de praktijk wordt deze wet niet nageleefd op het consultatiebureau. Waarom niet? CB-artsen zijn zelf niet voldoende geïnformeerd. In hun medische opleiding en op nascholingsdagen worden artsen niet op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld het bestaan van vaccin-kritisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontbrekende informatie

Noch ouders, noch artsen worden expliciet geïnformeerd over:

  1. Het ontbreken van veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen van vaccins in baby’s.
  2. Het gebrek aan onafhankelijke, openbare veiligheidsstudies.
  3. Cijfers betreffende de afname in sterfte en complicaties van de ziekte vóór de introductie van het vaccin ertegen.
  4. Cijfers betreffende de sterfte en complicaties van de ziekte – met andere woorden transparantie over de noodzaak – van (voorgestelde) uitbreiding van het RVP met een nieuw vaccin.
  5. Vaccinfalen, ‘shedding’ (besmetting door gevaccineerde kinderen) – en andere, vaak nog onbekende en onvoldoende bestudeerde gevolgen van het verstoren van een normale ontwikkeling van het immuunsysteem.

Ontbrekende informatie

We beschikken dus niet over de data die nodig is om in te schatten hoe groot het risico is om een ziekte op te lopen, of een ziekte te verspreiden. Of te begrijpen wat consequenties zijn van het manipuleren van onvolgroeide immuunsystemen. We beschikken ook niet over de data die nodig is om de risico’s van de ziekte af te wegen tegen de risico’s van het vaccin.

Hebben we een keuze? Aangezien de verstrekte informatie onvolledig en eenzijdig is kunnen we nauwelijks spreken van een keuze. De Nederlandse overheid zegt in feite: ‘U heeft de keuze uit één – en dat is het Rijksvaccinatieprogramma’. Andere opties zijn er wel, maar worden niet besproken.

2. Recht op een keuze

Vaccineren is (nog) niet verplicht in Nederland. De burger gaat steeds meer op zoek naar informatie buiten het reguliere circuit om en is steeds beter geïnformeerd over synthetische inhoudsstoffen van vaccins, vaccinatieschade en vaccin-falen. De bereidheid om deel te nemen aan het RVP neemt logischerwijze af. Met andere woorden de vaccinatiegraad daalt.

De druk om vaccineren verplicht te stellen neemt toe. Alle Europese landen hebben in 2014 hetzelfde verdrag ondertekend, waarin zij onderschrijven dat zij alle (financiële) middelen in zullen zetten om het vaccinatiebeleid aan te scherpen. Italië en Frankrijk hebben in 2017 in korte tijd vaccineren verplicht gesteld. Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Kan dat zomaar?

Ieder mens heeft fundamentele rechten. Dit noemt men mensenrechten. In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In de grondwet zijn de grondrechten opgenomen. Dit zijn aanspraken en vrijheden die de burger heeft ten opzichte van de overheid. Hieronder valt artikel 11 – Ontastbaarheid van het lichaam:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op ontastbaarheid van zijn lichaam.

Met andere woorden: Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen er worden verricht en welke medicijnen er worden ingenomen!

 
Wordt het recht op onaantastbaarheid van de burger aangetast?!

De ervaring in het buitenland laat zien dat ondanks het verzet van miljoenen ouders en het gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de noodzaak en veiligheid van (nieuwe) vaccins, vaccineren verplicht gesteld kan worden. Is de macht van de overheid – en volgens vele bronnen het bedrijfsleven – zo groot geworden dat politici en beleidsmakers erin slagen om het recht op ontastbaarheid  van het lichaam te ondermijnen?

 

 

3. Recht op het indienen van een klacht

De tekst op deze pagina is deels geïnspireerd op juridische informatie van de site www.geboortebeweging.nl Voor meer info over het indienen van een klacht over medische zorg – ga naar: http://geboortebeweging.nl/wet-klachten-clienten-zorgsector/ Met dank aan de vrouwen achter de geboortebeweging voor het geweldige werk wat zij doen.

geboortebeweging

 

Dr. Joseph Mercola interviewt Barbara Lou Fisher over het inperken van onze vrijheden en de oorzaken hiervan. (Nederlands ondertiteld)

Wie zijn Barbara Loe Fisher en Dr. Joseph Mercola?

Barbara Loe Fisher is de oprichtster van National Vaccine Information Centre (NVIC).
Websites:  www.NVIC.org, www.NVICAdvocacy.org en www.TheVaccineReaction.org
Boeken: The Consumer’s Guide to Childhood Vaccines (1997); Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic (2008); The Emerging Risks of Live Virus and Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission (2014); Reforming Vaccine Policy & Law: A GuideDPT: A Shot in the Dark (co-auteur)
TV en documentaires: Barbara Loe Fisher was tientallen keren op nationale televisie in USA en verscheen in: The Greater Good, Shots in the DarkVaccines RevealedThe Truth About Vaccines en andere documentaires.

Joseph Mercola is arts en initiatiefnemer van een van de grootste natuurlijke gezondheid-bewegingen in USA. Zijn slogan: Neem de controle over uw gezondheid in eigen hand. Hij informeert de burger over schaduwkanten van pillen en vaccins, en natuurlijke manieren om gezond te blijven. Zijn nieuwsbrief heeft meer dan 1.5 miljoen abonnees.
Website:  www.mercola.com
Boeken:
Hij is de auteur van drie bestsellers:The Great Bird Flu HoaxThe No-Grain Diet, enEffortless Healing.

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 3

WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 3

Willem Engel en Jeroen van der Pols brachten onlangs een derde aflevering naar buiten van een serie die is gebaseerd op het analyseren van WOO (Wet Openbare Overheid)-verzoeken. Dit keer een zeer belangrijk onderwerp. Wie is er aansprakelijk in geval van schade die is veroorzaakt door de prikken?

lees meer
WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 2

WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 2

In dit WOO Journaal zoomen Jeroen Pols en Willem Engel in op de social media campagne van het Censorship Industrial Complex. Aalbersberg, Ollongren en van Huffelen zetten, in opdracht van Europese Commissie, de G7 en de NAVO, een netwerk op met 100-den medewerkers om ‘desinformatie’ te bestrijden. wist u dat?

lees meer
Maui, de media en de komende Klimaat-lockdowns

Maui, de media en de komende Klimaat-lockdowns

Op woensdag 9 augustus bericht de NOS over een ‘natuurbrand’ in het stadje Lahaina in Hawaï. Er is duidelijk meer aan de hand dan een ‘natuurbrand’. Het World Economic Forum heeft plannen om van Maui het eerste ‘Smart Island’ te maken, en er zijn talloze vragen gerezen over de bizarre branden. Is wat in Maui is gebeurd een afschuwelijk, maar perfect voorbeeld om aan te tonen dat schaduwregeringen bestaan, en waartoe zij in staat zijn?

lees meer
Stichting Rechtoprecht spant zaak aan waarbij 16 prominente Nederlanders worden gedagvaard

Stichting Rechtoprecht spant zaak aan waarbij 16 prominente Nederlanders worden gedagvaard

Op 10-07-23 zijn 16 prominente Nederlanders en buitenlanders gedagvaard, dat wil zeggen opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen. Namens 7 individuen heeft de stichting RechtOprecht een zaak aangespannen bij de rechtbank in Leeuwarden. Deze eisers beweren nadelige gevolgen te hebben ondervonden van Covid-19 vaccinaties en eisen nu schadevergoeding van gedaagden, waaronder de Nederlandse overheid, premier Rutte, Bill Gates en Pfizer CEO Albert Bourla.

lees meer
Julian Assange – wanneer komt hij eindelijk vrij?

Julian Assange – wanneer komt hij eindelijk vrij?

Julian Assange vierde op maandag 3 juli zijn 52ste verjaardag – achter de tralies van een van de strengst bewaakte gevangenissen in Londen. De reden? Hij heeft de Amerikaanse regering in verlegenheid gebracht. Degenen die het verhaal van Julian Assange hebben gevolgd weten hoe belangrijk deze zaak is. Niet alleen staat het leven van Assange op het spel, maar ook het voortbestaan van onbevooroordeelde journalistiek.

lees meer
CBDC – de kogel is door de kerk

CBDC – de kogel is door de kerk

Op 28 juni komt het wetsvoorstel over de CBDC. Het negeren van de wil van het volk begint al bij de aanname van dit wetsvoorstel. 100% van de bevolking was tegen tijdens de inspraakprocedure, maar toch ligt het wetsvoorstel einde van de maand op tafel. We weten...

lees meer
Willem Engel – Surveillance staat – deel 4

Willem Engel – Surveillance staat – deel 4

Willem Engel heeft een presentatie van vier delen gemaakt waarin hij uitlegt hoe wij in de gaten worden gehouden en hoe wij worden gemanipuleerd. In dit 4de en laatste deel gaat Willem in op de inzet van de analyses, politie, media, social media, IGJ en andere private...

lees meer
Willem Engel – Surveillance staat – deel 3

Willem Engel – Surveillance staat – deel 3

Willem Engel heeft een presentatie van vier delen gemaakt waarin hij uitlegt hoe wij in de gaten worden gehouden en hoe wij worden gemanipuleerd. In dit 3de deel gaat Willem in op de verslagen, wat staat daar in, en waarvoor wordt het gebruikt? Onschuldige mensen...

lees meer
Willem Engel-Surveillance Staat – Deel 2

Willem Engel-Surveillance Staat – Deel 2

Willem Engel heeft een presentatie van vier delen gemaakt waarin hij uitlegt hoe wij in de gaten worden gehouden en hoe wij worden gemanipuleerd. In dit 2de deel gaat Willem in op de tweede lijn van het LIMC ‘desinformatie’. Samen met de NCTV en het OM wordt er een...

lees meer
Omstreden pandemiewet met spoed door senaat

Omstreden pandemiewet met spoed door senaat

Wat is de stand van zaken wat betreft de pandemiewet? Media platform Indepen gaf de onderstaande update. Vanwaar die haast? De Eerste Kamer gaat naar verwachting komende maandagavond én dinsdag de omstreden pandemiewet behandelen, waarmee het kabinet een middel krijgt...

lees meer
Share This