Rechten

Ken uw recht!

WOB-verzoeken

Burgers middels de ‘Wet op Openbaarheid van Bestuur’ recht op openbaarheid van bestuurlijke stukken.

Ga naar pagina WOB-verzoeken

Informed Consent

Wij hebben recht op ‘Informed Consent’. Wat is dat? Waarom krijgen wordt het niet nageleefd?

Ga naar pagina Informed Consent

Covid-rechtszaken

Wat zijn onze (grond)rechten en hoe kunnen we onze juridische weerbaarheid vergroten?

Ga naar pagina Covid-rechtszaken

Een ontvanger van zorg heeft rechten

1. Recht op informatie
2. Recht op een keuze
3. Recht op het indienen van een klacht

 

1. Recht op informatie

Vaccineren is een medische handeling.  Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn artsen verplicht om voor te lichten over zowel de voor, – als de nadelen van een medische handeling. In de praktijk wordt deze wet niet nageleefd op het consultatiebureau. Waarom niet? CB-artsen zijn zelf niet voldoende geïnformeerd. In hun medische opleiding en op nascholingsdagen worden artsen niet op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld het bestaan van vaccin-kritisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontbrekende informatie

Noch ouders, noch artsen worden expliciet geïnformeerd over:

  1. Het ontbreken van veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen van vaccins in baby’s.
  2. Het gebrek aan onafhankelijke, openbare veiligheidsstudies.
  3. Cijfers betreffende de afname in sterfte en complicaties van de ziekte vóór de introductie van het vaccin ertegen.
  4. Cijfers betreffende de sterfte en complicaties van de ziekte – met andere woorden transparantie over de noodzaak – van (voorgestelde) uitbreiding van het RVP met een nieuw vaccin.
  5. Vaccinfalen, ‘shedding’ (besmetting door gevaccineerde kinderen) – en andere, vaak nog onbekende en onvoldoende bestudeerde gevolgen van het verstoren van een normale ontwikkeling van het immuunsysteem.

Ontbrekende informatie

We beschikken dus niet over de data die nodig is om in te schatten hoe groot het risico is om een ziekte op te lopen, of een ziekte te verspreiden. Of te begrijpen wat consequenties zijn van het manipuleren van onvolgroeide immuunsystemen. We beschikken ook niet over de data die nodig is om de risico’s van de ziekte af te wegen tegen de risico’s van het vaccin.

Hebben we een keuze? Aangezien de verstrekte informatie onvolledig en eenzijdig is kunnen we nauwelijks spreken van een keuze. De Nederlandse overheid zegt in feite: ‘U heeft de keuze uit één – en dat is het Rijksvaccinatieprogramma’. Andere opties zijn er wel, maar worden niet besproken.

2. Recht op een keuze

Vaccineren is (nog) niet verplicht in Nederland. De burger gaat steeds meer op zoek naar informatie buiten het reguliere circuit om en is steeds beter geïnformeerd over synthetische inhoudsstoffen van vaccins, vaccinatieschade en vaccin-falen. De bereidheid om deel te nemen aan het RVP neemt logischerwijze af. Met andere woorden de vaccinatiegraad daalt.

De druk om vaccineren verplicht te stellen neemt toe. Alle Europese landen hebben in 2014 hetzelfde verdrag ondertekend, waarin zij onderschrijven dat zij alle (financiële) middelen in zullen zetten om het vaccinatiebeleid aan te scherpen. Italië en Frankrijk hebben in 2017 in korte tijd vaccineren verplicht gesteld. Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Kan dat zomaar?

Ieder mens heeft fundamentele rechten. Dit noemt men mensenrechten. In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In de grondwet zijn de grondrechten opgenomen. Dit zijn aanspraken en vrijheden die de burger heeft ten opzichte van de overheid. Hieronder valt artikel 11 – Ontastbaarheid van het lichaam:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op ontastbaarheid van zijn lichaam.

Met andere woorden: Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelingen er worden verricht en welke medicijnen er worden ingenomen!

 
Wordt het recht op onaantastbaarheid van de burger aangetast?!

De ervaring in het buitenland laat zien dat ondanks het verzet van miljoenen ouders en het gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de noodzaak en veiligheid van (nieuwe) vaccins, vaccineren verplicht gesteld kan worden. Is de macht van de overheid – en volgens vele bronnen het bedrijfsleven – zo groot geworden dat politici en beleidsmakers erin slagen om het recht op ontastbaarheid  van het lichaam te ondermijnen?

 

 

3. Recht op het indienen van een klacht

De tekst op deze pagina is deels geïnspireerd op juridische informatie van de site www.geboortebeweging.nl Voor meer info over het indienen van een klacht over medische zorg – ga naar: http://geboortebeweging.nl/wet-klachten-clienten-zorgsector/ Met dank aan de vrouwen achter de geboortebeweging voor het geweldige werk wat zij doen.

geboortebeweging

 

Dr. Joseph Mercola interviewt Barbara Lou Fisher over het inperken van onze vrijheden en de oorzaken hiervan. (Nederlands ondertiteld)

Wie zijn Barbara Loe Fisher en Dr. Joseph Mercola?

Barbara Loe Fisher is de oprichtster van National Vaccine Information Centre (NVIC).
Websites:  www.NVIC.org, www.NVICAdvocacy.org en www.TheVaccineReaction.org
Boeken: The Consumer’s Guide to Childhood Vaccines (1997); Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic (2008); The Emerging Risks of Live Virus and Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission (2014); Reforming Vaccine Policy & Law: A GuideDPT: A Shot in the Dark (co-auteur)
TV en documentaires: Barbara Loe Fisher was tientallen keren op nationale televisie in USA en verscheen in: The Greater Good, Shots in the DarkVaccines RevealedThe Truth About Vaccines en andere documentaires.

Joseph Mercola is arts en initiatiefnemer van een van de grootste natuurlijke gezondheid-bewegingen in USA. Zijn slogan: Neem de controle over uw gezondheid in eigen hand. Hij informeert de burger over schaduwkanten van pillen en vaccins, en natuurlijke manieren om gezond te blijven. Zijn nieuwsbrief heeft meer dan 1.5 miljoen abonnees.
Website:  www.mercola.com
Boeken:
Hij is de auteur van drie bestsellers:The Great Bird Flu HoaxThe No-Grain Diet, enEffortless Healing.

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

Stichting Coronaschade helpt mensen die gedupeerd zijn geraakt door het coronabeleid van de Nederlandse overheid. “Zij ondersteunen ondernemers, werkgevers en werknemers, zorgorganisaties- en professionals, mensen met vaccinatieschade en slachtoffers van uitgestelde of onvoldoende zorg bij het krijgen van erkenning en het verhalen van de schade die zij hebben opgelopen.”

lees meer
Top WHO functionaris getuigt: Vaccinpaspoorten waren een zwendel om nep-vaccinaties te promoten

Top WHO functionaris getuigt: Vaccinpaspoorten waren een zwendel om nep-vaccinaties te promoten

Een topambtenaar van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tijdens een indrukwekkende getuigenis toegegeven dat de vaccinpaspoorten die door deze organisatie werden gepushed slechts een zwendel waren om de wereldwijde vaccinatieagenda te bevorderen. Dr. Nohynek zegt dat de WHO de vaccinatiepaspoorten gebruikte om het publiek te dwingen zich aan de vaccinatieagenda te houden, ondanks dat ze wist dat de injecties niet effectief waren tegen Covid.

lees meer
Catherine Austin Fitts en Whitney Webb bespreken de revolutie van Kunstmatige Intelligentie (fragment)

Catherine Austin Fitts en Whitney Webb bespreken de revolutie van Kunstmatige Intelligentie (fragment)

Financieel deskundige Catherine Austin Fitts en onderzoeksjournalist Whitney Webb bespreken de revolutie die door Artificial Intelligence of te wel Kunstmatige Intelligentie (KI) tot stand wordt gebracht. Wat zijn de essentiële punten? Een korte video om u wakker te schudden. Hoe ver zijn we van het moment dat we niet meer zelf beslissen over onze gezondheid en zelfs de overheid of onze arts niet, maar KI?

lees meer
Regiezitting Gideon van Meijeren voorspelt bevooroordeelde zaak

Regiezitting Gideon van Meijeren voorspelt bevooroordeelde zaak

Op 20 december deed zich de bizarre situatie voor dat een politicus voor de rechter stond. Gideon van Meijeren voert oppositie in de Tweede Kamer en weet daarbij zeer goed de vinger op de pijnlijke plek te leggen. Hij werd onlangs met 45.000 voorkeurstemmen herkozen in de Tweede Kamer. Moet hem het zwijgen worden opgelegd?

lees meer
Interne farmaceutische documenten onthullen strategieën om het medische veld te corrumperen

Interne farmaceutische documenten onthullen strategieën om het medische veld te corrumperen

In een recent artikel over Cochrane Evidence Synthesis and Methods worden interne documenten van de farmaceutische industrie onderzocht, die voornamelijk zijn verkregen via rechtszaken. Uit het onderzoek blijkt dat de farmaceutische industrie talloze strategieën gebruikt om onderzoek te corrumperen, regelgeving te omzeilen en te ondermijnen, consumenten te manipuleren en haar eigen belangen te beschermen.

lees meer
WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 3

WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 3

Willem Engel en Jeroen van der Pols brachten onlangs een derde aflevering naar buiten van een serie die is gebaseerd op het analyseren van WOO (Wet Openbare Overheid)-verzoeken. Dit keer een zeer belangrijk onderwerp. Wie is er aansprakelijk in geval van schade die is veroorzaakt door de prikken?

lees meer
WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 2

WOO Journaal met Willem en Jeroen-Deel 2

In dit WOO Journaal zoomen Jeroen Pols en Willem Engel in op de social media campagne van het Censorship Industrial Complex. Aalbersberg, Ollongren en van Huffelen zetten, in opdracht van Europese Commissie, de G7 en de NAVO, een netwerk op met 100-den medewerkers om ‘desinformatie’ te bestrijden. wist u dat?

lees meer
Share This