3. Keuzevrijheid, of verplichting?

In het buitenland zijn mazelenuitbraken aanleiding om vaccineren verplicht te stellen. De hiernavolgende informatie is afkomstig van officiële documenten. Bijsluiters, cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), rapporten van het RIVM, LCI rapporten met richtlijnen voor de professionals, en zelfs politieke afspraken die gemaakt zijn met de Wereldgezondheidsorganisatie. Neem alstublieft kennis van deze informatie en verspreid het, want er is iets raars aan de hand.

 

Feiten en vragen over de Mazelen 

1. Is het een gevaarlijke ziekte?

Het gevaar van een ziekte wordt meestal afgemeten aan het aantal sterfgevallen. In onderstaande grafiek staan de sterftecijfers vanaf 1900 tot 20161. In 1976 is het  mazelenvaccin geïntroduceerd als los vaccin. Vanaf 1987 wordt het gecombineerd met de bof en rodehond (BMR).

Tussen 1900 en 1975 (het jaar vóórdat men begon met vaccineren tegen de mazelen) was de sterfte eraan al afgenomen met meer dan 99 procent!

1. grafiek daling mazelen

Bronnen
  1. Voor deze grafiek zijn de volgende bronnen gebruikt:a. RIVM rapport 213676008‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’ van den Hof, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC voor de periode 1900-1966

    RIVM rapport 213676008 The effects of vaccination, the incidence of the target diseases

    b. RIVM rapport 210021001‘The Natrional Immunization Programma in the Netherlands: the incidence of target diseases 1997 – 2002’ ~ Abbink F, de Greeff SC, van den Hof S, de Melker HE voor de periode 1997 – 2002  In de periode van 1997 – 2002 zijn er 4 sterfgevallen gemeld

    c. Voor de cijfers vanaf 2002 – 2016 is er gebruik gemaakt van de cijfers van het Nationaal Kompas. Deze site is recentelijk van het internet afgehaald. In de periode 2002 – 2013 zijn er 2 sterfgevallen gemeld.

    “In Nederland nauwelijks nog sterfte door mazelen:
    In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald naar enkele tot enkele tientallen gevallen per jaar. In 1998 was er een sterfgeval door mazelen en in het epidemische jaar 1999-2000 stierven 3 patiënten aan mazelen. Ook in 2003 was er een sterfgeval. In de andere jaren tussen 1997 en 2012 zijn er geen mensen overleden aan mazelen. Tijdens de epidemie van 2013 overleed één jongere van 17 aan mazelen.” – Bron: Nationaal Kompas

Totaal aantal sterfte aan de mazelen:
In de periode 1900 – 1975 zijn er 37.603 sterftegevallen gemeld.
De laatste 5 jaar vóór de introductie van het mazelen vaccin, van 1970 – 1975 waren dat er in totaal 39. Dat is minder dan 8 kinderen per jaar.

Wat betreft de bof en de rode hond – de twee andere ziektes van het BMR vaccin – zijn de sterftecijfers:
In de laatste 5 jaar vóór de introductie van het bof vaccin, van 1970 – 1975 is er 1 kind gestorven aan de bof.
In de Laatste 5 jaar vóór de introductie van het rodehond vaccin van 1970 – 1975 is er 1 kind overleden aan de rodehond.

2. Is de ziekte verdwenen na de introductie van het vaccin?

Nee. De mazelen komen nog steeds voor. Op deze grafiek van het RIVM, staat het aantal meldingen van de mazelen na de introductie van het vaccin – vanaf 1976 tot 2016. In deze periode van 40 jaar zijn er ongeveer 16.000 ziektegevallen gerapporteerd.2 Dit betreffen ook gevaccineerde kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000 gemelde gevallen van de mazelen ondanks hoge vaccinatiegraad

 

Bronnen

2. Bron grafiek RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

Voor het getal 16000 kinderen die de afgelopen 40 jaar – sinds de introductie van het mazelen vaccin de mazelen gekregen hebben is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

a. Het bovengenoemde rapport RIVM rapport 213676008‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’ ~ van den Hof, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC
In de periode 1976 – 1996 werden er 8966 gevallen van de mazelen gemeld.

b. Het is aangevuld met RIVM rapport 210021001‘The Natrional Immunization Programma in the Netherlands: the incidence of target diseases 1997 – 2002’ ~ Abbink F, de Greeff SC, van den Hof S, de Melker HE
In de periode van 1997 – 2002 werden er 3437 gevallen van de mazelen gemeld.

c. Voor de cijfers vanaf 2002 – 2016 is er gebruik gemaakt van de grafiek die gemaakt is door het RIVM voorpublieksvoorlichting http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen
In de periode 2002 – 2016 zijn er ongeveer 3000 gevallen van de mazelen gemeld.

Totaal over de periode 1976 – 2016 zijn er in 40 jaar 15.403 ziektegevallen gemeld. Dit is afgerond naar 16.000

Meer info over cijfers met betrekking tot prevalentie (d.w.z. het voorkomen van mazelen): https://www.atlasinfectieziekten.nl/mazelen

3. Werkt het vaccin?

Op de bijsluiter staat: “Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde personen volledig beschermd.”

4. Bijsluiter MMR HEADING vax Pro Heading

4.1 Bijsluiter Mazelen

niet alle – en ook niet volledig”

4. Wat veroorzaakte de afname in sterfte vóór de introductie van het mazelenvaccin?

Meer dan 99% van de afname aan de sterfte kwam voort uit levensomstandigheden die rond 1900 sterk verbeterden. Toen met begon met vaccineren was al geen honger meer, geen krottenwijken, geen vervuild drinkwater, geen overbevolking, geen kinderarbeid enzovoorts. Door betere levensomstandigheden werden kinderen gezonder. De mazelen is een kinderziekte en dus kregen de kinderen het nog steeds. En zelfs nu krijgen sommige kinderen het nog steeds. Maar er is geen armoede meer, en daardoor hebben kinderen een veel betere weerstand en daarom sterven ze er niet meer aan.3

Meer informatie over de afname van sterfte vóór de start van RVP

Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ ~ Door Frankema

De sociale kwestie – https://www.youtube.com/watch?v=fKeRmx0uUaU

Kinderarbeid – http://www.dedagvandaag.nl/dossiers/category/kinderarbeid/

‘Dissolving Illusions – Disease, Vaccines, and forgotten History’ – Suzanne Humphries Aanbevolen!

 

5. Komen de mazelen weer terug als we stoppen met vaccineren?

Terugkomen? De ziekte is nooit weggeweest. In Nederland zijn in de periode na de introductie van het vaccin nog drie epidemieën uitgebroken waar alle kranten bol van stonden. In 1988, 1999/2000 en 2013. Allemaal in een periode dat de vaccinatiegraad zeer hoog was.4

Bronnen epidemieën ten tijde van hoge vaccinatiegraad

4. Drie epidemieën en tijde van zeer hoge vaccinatie graad: 1988, 1999/200 en 2013. Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen/ Pas de laatste drie jaar is er officieel sprake van een ‘lichte daling’. Volgens het verslagjaar 2016 van de vaccinatiegraad in Nederland is de deelname aan het RVP ‘onveranderd hoog: tussen de 92% – 99%.’ Het aantal kinderen dat op de leeftijd van twee jaar alle vaccinaties van het RVP gehad heeft is uitgedrukt in een ‘kerncijfer’. Voor de kinderen die geboren zijn in 2013 ligt dit op 93%.
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juni/Vaccinatiegraad_Rijksvaccinatieprogramma_Nederland_Verslagjaar_2016

6. Is het de schuld van de ongevaccineerde kinderen dat de mazelen nog steeds niet uitgeroeid zijn?

Zou de vraag niet eerst moeten zijn: waarom moeten de mazelen uitgeroeid worden? Waarom mogen onze kinderen geen mazelen krijgen?

7. Hoe verlopen in een normaal geval de mazelen?

Het is een soort griep met vlekjes. In de eerste paar dagen zie je één of meer van de volgende symptomen: koorts, verkoudheid, soms rode ogen, soms diarree. Daarna kunnen er vlekjes verschijnen in de mond en op het lichaam, en in deze periode kan de koorts flink stijgen. Dit duurt een dag of vijf. En daarna verdwijnen de vlekjes, daalt de koorts, en is het kind weer beter.5

Een gezond kind sterft normaliter niet aan de mazelen, en loopt er ook geen blijvende schade van op. In een zeldzaam geval kan een kind sterven aan complicaties bij mazelen.

Jongetje met de de mazelen

8. Wat zijn ‘complicaties? En waarom krijgen sommige kinderen dat?

Bij een normaal verlopende mazelen treden er geen complicaties op – het is géén vast onderdeel van de ziekte. Complicaties kunnen optreden als het kind verzwakt is: bijvoorbeeld door ondervoeding, aangeboren aandoeningen (b.v. hartafwijking), een onderliggende ziekte (b.v. kanker). En volgens verschillende bronnen zelfs door koortsremmers, die het immuunsysteem ondermijnen, omdat koorts een belangrijk onderdeel is van de ziekte. 6

In Nederland is de laatste 10 jaar 1 meisje overleden aan complicaties bij de mazelen.7 Volgens dorpelingen was zij vanaf de geboorte ernstig gehandicapt. Ze zat in een rolstoel, had een hartafwijking, en vergroeiing in haar rug en ze was ‘altijd ziek’. Het is heel naar dat zij overleden is, maar zij is niet de norm. Zij had onderliggende gezondheidsproblemen.

Meer informatie over koorts en complicatie

6. ‘Do you have fever fobia? This article can help’ ~ Dr. Sherri Tenpenny
safbaby.com/do-you-have-fever-phobia-this-article-can-help/

‘Epidemic Of Fever Phobia: The Facts On Why Fever Is Your Friend’ ~ Dana Ullman
www.huffingtonpost.com/dana-ullman/epidemic-of-fever-phobia_b_305615.html

7. Nationaal Kompas (link niet meer beschikbaar):
‘In Nederland nauwelijks nog sterfte door mazelen
In de jaren ’30 van de vorige eeuw varieerde de sterfte aan mazelen tussen 200-300 gevallen per jaar. Het aantal sterfgevallen werd steeds lager, uitgezonderd een uitschieter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen vaccinatie werd ingevoerd in 1976 was de sterfte in Nederland al gedaald naar enkele tot enkele tientallen gevallen per jaar. In 1998 was er een sterfgeval door mazelen en in het epidemische jaar 1999-2000 stierven 3 patiënten aan mazelen. Ook in 2003 was er een sterfgeval. In de andere jaren tussen 1997 en 2012 zijn er geen mensen overleden aan mazelen. Tijdens de epidemie van 2013 overleed één jongere van 17 aan mazelen.’

Het Nationaal Kompas was de enige site waar nog iets van cijfers voor ouders te vinden waren. Deze site is recentelijk van het internet afgehaald.

9. Hoe groot is de kans op een complicatie uitgedrukt in een percentage?

Volgens de LCI-rapporten met landelijke richtlijnen voor professionals krijgen 5% – 10% van de kinderen die de mazelen krijgen een milde complicatie zoals een oor, – of keelontsteking.  1% – 5% loopt het risico op een longontsteking, en slechts 0,1 % van de mazelen patiëntjes krijgt een encefalitis (ontsteking in de hersenen). Er is niet aangegeven op basis van welk jaar of jaren deze cijfers berekend zijn. 

Bron

LCI-rapporten met landelijke richtlijnen voor professionals Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen

10. Klopt het dat 1 op de 1000 kinderen aan de mazelen sterft, zoals media en medici beweren?

Volgens het RIVM is tijdens de epidemie van 1999/2000 – 1 op de 1000 gemelde mazelenpatiënten overleden aan de mazelen. Maar het RIVM schat dat de kans op overlijden 1 op de 10.000 is, omdat er – naar schatting in 1999/2000, 10 keer zoveel mazelengevallen zouden zijn geweest dan dat er gemeld zijn.8 Als de schatting van het RIVM juist zou zijn, zou het percentage van kinderen met de mazelen die een encefalitis krijgen niet 0,1%, zoals in de LCI-rapporten staat, maar 0,01% moeten zijn.9 Hoe het ook zij,  de mazelen krijgen is al niet vanzelfsprekend, en een ernstige complicatie krijgen of eraan sterven is een zeldzaamheid.

We lezen in de kranten dat de mazelen een zeer gevaarlijke ziekte is, maar IS dit eigenlijk wel zo?

Bronnen

8. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Mazelen

9. Het getal 0,01% komt uit de volgende berekening:
1 op 100 = 0.01 = 1%
1 op 1000 = 0.001 = 0.1% = 1 promille
1 op 10.000 = 0.0001 = 0.01%

11. Worden we bang gemaakt voor de mazelen?

In de media en op consultatiebureaus worden wereldwijde cijfers gebruikt bij de voorlichting over de mazelen. Dit is misleidend want in ontwikkelingslanden zijn er veel meer complicaties en sterfgevallen dan hier. Dat komt met name door ondervoeding, waardoor de kinderen een hele lage weerstand hebben.

Volgens het World Food Program is 1 op de 6 kinderen in de derde wereld ondervoed. Dat zijn er wereldwijd 100 miljoen.

En op de website hungerfacts staan confronterende feiten:

Ongeveer 3,1 miljoen kinderen sterft jaarlijks van honger. Onvoldoende voeding veroorzaakte in 2011 bijna de helft (45%) van de sterfgevallen bij kinderen onder de vijf jaar.

Ondervoeding vergroot het effect van elke ziekte. De geschatte proporties van overlijden waarin ondervoeding een onderliggende oorzaak is, zijn ongeveer gelijk bij diarree (61%), malaria (57%), longontsteking (52%) en de mazelen (45%).

Staan de journalisten en artsen die ons voorlichten over de ziekte hier eigenlijk wel bij stil? Beseffen ze dat de mazelen geen gevaarlijke ziekte is voor een gezond, westers kind, maar wel voor een ondervoed kind in de derde wereld?

12. Is vaccineren de oplossing?

Ik zou liever zien dat al die miljarden die jaarlijks besteed worden aan kindervaccins gebruikt worden om het armoedeprobleem in de derde wereld op te lossen. En voor het rijke westen; dat er de mogelijkheid is dat een kind een paar keer in zijn of haar jeugd een week met de griep of een kinderziekte in bed mag blijven. Dat zou de gezondheid van onze kinderen denk ik zeer ten goede komen.

Ik zou ook graag zien dat ouders goed voorgelicht worden over de risico’s van vaccins.

13. Wat zit er precies in het BMR-vaccin?

Het BMR-vaccin bevat gemanipuleerde bof-, mazelen, – en rodehond virussen. Opvallend is dat de virussen aangegeven worden in ‘niet minder dan’, in plaats van ‘maximaal’. Hoeveel zijn dat er? Miljarden???

Ze zijn geproduceerd op kippen-embryocellen, en cellijnen van humane, dat wil zeggen menselijk longcellen, die afkomstig zijn van speciaal voor dat doel geaborteerde foetussen. En ‘resten’ van deze cellen vervuilen het vaccin.

Daarnaast zitten er ‘hulp’ stoffen in: sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydroliseerde gelatine, medium 199 met zouden van Hanks, minimum essentieel medium, Eagle (MEM), mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, natriumbicarbonaat, zoutzuur, en natriumhydroxide

Dit geheel wordt opgelost in een beetje water zodat we het in kunnen spuiten. De meeste stoffen komen van nature niet in het bloed van de baby voor.

14. Wat weten we over die stoffen?

De gemiddelde arts, de gemiddelde ouder, de gemiddelde journalist, de gemiddelde politicus… weet niets over de stoffen die we dagelijks inspuiten bij duizenden baby’s en jonge kinderen.

15. Waar zijn de veiligheidsonderzoeken?

In het vaccin zit mononatrium L-glutamaat (MSG). Dat is een exitotoxine, een stof die volgens neurochirurg Russell Blaylock de hersencellen zo overstimuleerd dat ze daardoor af kunnen sterven. Dit spuiten we in bij baby’s. Je zou verwachten dat er als er zulke gevaarlijke stoffen in het vaccin zitten, er veiligheidsstudies bestaan. Waar kunnen we die inzien?

  1. Onafhankelijke studies die testen wat de precieze effecten zijn van: het inspuiten van de chemische stoffen die in vaccins zitten. In de hoeveelheden en op de leeftijden zoals ze ingespoten worden.
  2. Onafhankelijke studies die onderzoeken in hoeverre de werking van bepaalde stoffen versterkt wordt in combinatie met andere stoffen die in de vaccins zitten, en gelijktijdig toegediend worden. Bepaalde chemische stoffen openen bijvoorbeeld de bloed-hersenbarrière, waardoor andere stoffen nog dieper in de hersenen door kunnen dringen. Voor meer info over inhoudsstoffen en het gebrek aan onafhankelijke veiligheidsnormen en veiligheidsstudies, ga naar item 1 op de homepage van deze site.

Er wordt ons verteld dat vaccineren veilig is, maar er is geen enkele transparantie aan de kant van de overheid over hoe zij vastgesteld heeft dat vaccineren veilig is, of controleert dat vaccineren veilig is.  

 

Meer informatie over exitotoxines: Vaccine Safety Conference - Russel Blaylock

16. Wat staat er op de bijsluiter over de bijwerkingen van de BMR?

De informatie uit de onderstaande bijsluiter is goedgekeurd door de hoogste instantie hiervoor – het European Medicines Agency (EMA) in 2013. Dit was het jaar was dat de kranten bol stonden van de berichten over het gevaar van de mazelen – vanwege een ‘epidemie’ van ongeveer 2700 kinderen die een kinderziekte hebben. In datzelfde jaar heeft helaas geen enkele arts, of journalist aandacht besteed aan wat er op de bijsluiter staat over de risico’s van het vaccin. Dat is ten eerste de wazige bewering:

“Zoals elk vaccin en elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen hiermee te maken.”

En daaronder volgt een lijst met de bijwerkingen die bij gebruik van het vaccin gemeld zijn:
Zeer vaak = meer dan 1 op de 10. Deze bijwerkingen kunnen dus oplopen tot 9 van de 10 kinderen. Vaak = maximaal 9 van de 100 kinderen. Soms = maximaal 9 van de 1000 kinderen. En Zelden = niet gespecificeerd. Laten we zeggen: maximaal 9 op de 10.000 of 100.000 kinderen.

De bijwerkingen die op de bijsluiter staan zijn:

Zeer vaak: koorts – roodheid, pijn, en zwelling op de injectie plaats
Vaak: huiduitslag die op mazelen kan lijken – en een blauwe plek op de injectie plaats
Soms: verkoudheid, keelpijn, infectie van de bovenste luchtwegen – diarree, braken, netelroos, en huiduitslag op de injectieplaat
En tenslotte is gemeld: aseptische meningitis, dat is hersenvliesontsteking, opgezwollen teelballen, infectie van het middenoor, ontstoken speekselklieren, atypische mazelen, opgezwollen lymfeklieren, blauwe plekken of bloedingen, ernstige allergische reacties, plaatselijke zwelling van de ledematen, prikkelbaarheid, stuipen met koorts, stuipen zonder koorts, wankelend lopen, duizeligheid, aandoeningen waarbij er sprake is van een ontsteking de hersenen of het ruggenmerg, het syndroom van Guillain-Barré, dat is een spieraandoening, hoofdpijn, flauwvallen, zenuwaandoeningen, aandoeningen van de oogzenuw, conjunctivitis, ontsteking van het netvlies, verandering van het gezichtsvermogen, doofheid, longinfectie met of zonder koorts, misselijkheid, jeuk, rode of paarse vlekjes, gewrichtspijnen, netelroos, een algemeen gevoel van onwelzijn en ontstekingen van de bloedvaten.

  

 

Dit staat op de bijsluiter, maar op het internet staan er inmiddels duizenden verhalen van ouders die een gezond kind hadden, een prikje gingen halen, en hun kind in een autistische, of andere aandoening zagen wegzakken. Met andere woorden: het kind is nooit meer dezelfde geworden na de prik. Veel van deze verhalen circuleren op youtube, maar ook bijvoorbeeld op een site als: www.followingvaccinations.com, of www.vaxxed.com waar duizenden ouders hetzelfde vreselijke verhaal vertellen over wat er volgde na de prik.

Laten we eerlijk zijn: vaccineren is niet zonder risico.

 

17. Waarom worden ouders niet expliciet voorgelicht over bijwerkingen?

Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGOB) zijn CB-artsen verplicht om ouders voor te lichten over zowel de voor als de nadelen van een medische handeling. Dit gebeurt in de praktijk niet. Betekent dit dat CB-artsen massaal de wet overtreden? Waarschijnlijk wel. We worden niet voorgelicht over risico’s. We worden ook niet voorgelicht over hoe we bijwerkingen moeten melden. En ook niet over andere mogelijkheden. Gezonde voeding, bijvoorbeeld is heel belangrijk voor goede weerstand.

18. Worden alle bijwerkingen gemeld?

Het is zeer waarschijnlijk dat slechts het topje van de ijsberg aan bijwerkingen gemeld wordt bij het bijwerkingencentrum Lareb. Maar als we bij de informatie van de fabrikant over zijn product op de bijsluiter blijven, en dit afzetten tegen het aantal kinderen dat jaarlijks gevaccineerd wordt met de BMR (ruim 160.00010) komen we tot schrikbarend hoge aantallen.

Tot 10% van de kinderen krijgen na de BMR last van hoge koorts: dat kunnen er dus 16.000 zijn. Tot 10% krijgt last van roodheid, pijn, of zwelling op de injectieplaats; dat kunnen er ook 16.000 zijn en tot 10% krijgt een huiduitslag die op de mazelen lijkt – nog eens tot 16.000 kinderen. Het absurde is dat: ‘hoge koorts’, en ‘op mazelen gelijkende huiduitslag’ wel heel erg lijkt op de mazelen!

Op mazelen gelijkende symptomen – als gevolg van het vaccin – kunnen volgens de bijsluiter voorkomen bij duizenden kinderen per jaar. Jaar in, jaar uit. En dit betreft slechts 3 bijwerkingen van de BMR. We hebben het nog niet over alle andere bijwerkingen die volgens de bijsluiter gerapporteerd zijn als gevolg van dit vaccin. Stel dat een aseptische meningitis voorkomt bij 1 op de 100.000 kinderen dan is dat 3 kinderen per jaar. Zou het mogelijk kunnen zijn dat hersenvliesontsteking vaker voorkomt als gevolg van het vaccin dan van de ziekte?

Bronnen

10. Het cijfer 160.000 is een schatting op basis van geboortecijfers bijgehouden door het CBS, verminderd met een geschat percentage van kinderen dat niet gevaccineerd wordt.

Volgens het CBS worden er tussen de 180.000 en 185.000 kinderen geboren in Nederland. De vaccinatiegraad ligt ruim boven de 90%. (90% van 180.000 = 162.000)

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37943NED&D1=0-9&D2=203%2c220%2c237%2c254%2c271%2c288%2c(l-17)-l&HD=130605-0932&HDR=T&STB=G1

De afgelopen eeuw schommelde het jaarlijks aantal levendgeborenen in Nederland tussen de 160 en 210 duizend. Uitzondering was de naoorlogse babyboom. In 1946 werd een absoluut geboorterecord gevestigd met 284 duizend levendgeborenen. In de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig bleef het jaarlijks aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend. In de eerste helft van de jaren zeventig begon het aantal geboorten vervolgens snel te dalen.  Bron: www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/hoeveel-kinderen-worden-er-per-jaar-geboren-

Meer info: www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Geboorte

19. Zijn ongevaccineerde kinderen een gevaar voor gevaccineerde kinderen?

De laatste jaren is er in Nederland voor het eerst gesproken over verplichting. Omdat ongevaccineerde kinderen een gevaar zouden kunnen zijn. Zij zouden kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te kunnen worden, en zelfs gevaccineerde kinderen kunnen besmetten. Dat vaccineren daarom verplicht zou moeten worden is om twee redenen onzinnig.

Ten eerste: Zolang er nog gevaccineerde kinderen zijn… die toch nog de ziekte krijgen, zouden autoriteiten moeten toegeven dat het vaccin niet in alle gevallen werkt. En dat de ziekte dus niet alleen blijft circuleren door ongevaccineerde kinderen, maar ook door het falen van het vaccin.

Ten tweede: De gevaccineerde kinderen zelf, kunnen een gevaar vormen voor andere kinderen. We horen er niets over in de media, maar ‘shedding’ betekent dat een gevaccineerd kind nog wekenlang nadat het gevaccineerd is de virussen uit het vaccin kan uitscheiden. En dus andere kinderen hiermee kan besmetten. 11

Meer informatie over 'shedding'

11. Shedding www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/live-virus-vaccines-and-vaccine-shedding.pdf

Op de website van med science research vindt u meer dan 150 wetenschappelijke studies over vaccins en ‘Shedding’. medscienceresearch.com/shedding/

Een uitstekend artikel over shedding staat op: www.greenmedinfo.com/blog/vaccinated-spreading-measles-who-merck-cdc-documents-confirms

20. Zijn er nog meer knelpunten?

Knelpunt 1: In tegenstelling tot de ziekte veroorzaakt het vaccin geen levenslange immuniteit. Het gevolg is dat de moeder geen immuniteit door kan geven via de borstvoeding. Dus de volgende generatie baby’s is kwetsbaarder. We worden hier niet over geïnformeerd.12

Knelpunt 2: De sleutel tot normaal herstel van de mazelen – Vitamines A en C – worden genegeerd. De focus is alleen maar op het aanmaken van antilichamen, terwijl uit talloze bronnen bekend is dat vitamine A en C en zeer positief effect hebben op het verloop van de ziekte. We worden hier niet over geïnformeerd. 13

 

Knelpunt 3: De doelstellingen van de WHO worden niet gehaald. De belofte van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de mazelen uitgeroeid worden door grootschalige vaccinatieprogramma’s wordt nu al ruim 50 jaar lang bijgesteld en opgeschoven.14

In 1963 zou de mazelen in 1966 uitgeroeid zijn.
In 1966 zou de mazelen in 1982 uitgeroeid zijn.
In 1985 zou de mazelen in 2000 uitgeroeid zijn.
In 2004 zou de mazelen in 2010 uitgeroeid zijn.
In 2012 zou de mazelen in 2015 uitgeroeid zijn.
In 2016 zullen de mazelen in 2020 uitgeroeid zijn.

Als we dat zouden geloven tenminste.

Meer informatie over vitamine A en C en bronnen

12. Reduced passive measles immunity in infants of mothers who have not been exposed to measles outbreaks. Ohsaki M, Tsutsumi H, Takeuchi R, Kuniya Y, Chiba S. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10381212

How long do babies carry their mother’s immunity? www.nhs.uk/chq/Pages/939.aspx?CategoryID=54

‘Measles and the measles vaccine, fourteen points to consider’ ~ Roman Bystrianyk www.greenmedinfo.com/blog/measles-and-measles-vaccines-14-things-we-consider
Nederlandse vertaling:stichtingvaccinvrij.nl/mazelen-en-mazelenvaccin-veertien-punten-om-eens-goed-denken/

13. Vitamin A for treating measles in children. D’Souza RM, Dsouza R. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601
Vitamin A as an immunomodulating agent. Rumore MM. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8354037
Vitamin A Treatment of Measles pediatrics.aappublications.org/content/91/5/1014
Vitamin A supplementation to improve treatment outcomes among children diagnosed with respiratory infections www.who.int/elena/titles/bbc/vitamina_pneumonia_children/en/
Measles — Everything You Need to Know About This Infection articles.mercola.com/measles.aspx
Vitamin C  ~ Dr. Suzanne Humphries drsuzanne.net/dr-suzanne-humphries-oral-intravenous-vitamin-c/
High-dose Intravenous Vitamin C as a Successful Treatment of Viral Infections riordanclinic.org/2014/02/high-dose-intravenous-vitamin-c-as-a-successful-treatment-of-viral-infections/
‘Mazelen geneest sneller met vitamine A’ ~ Bart Meijer van Putten www.nrc.nl/nieuws/1990/07/31/mazelen-geneest-sneller-met-vitamine-a-6936901-a296583

14. De WHO stelt al meer dan 50 jaar haar doelstelling om mazelen uit te roeien bij:

1966: Introduction of measles vaccine in 1963 led to calls for eradication in 1966 and subsequently for elimination by October 1, 1982. Neither target was met. Bron: www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6004a9.htm

1985: A target of measles elimination by the year 2000 has also been set for the 32 countries of the European Region of the World Health Organization. This will necessitate long-term maintenance of immunization activities.   Bron: Costs of not eradicating measles. – American Journal of Public Health ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.75.7.713

2004: The WHO has released a strategic plan for the European region with the objective to interrupt the indigenous transmission of measles by the year 2010. Bron: Elimination and Eradication of Measles: where do we stand now academic.oup.com/eurpub/article-pdf/14/…/14s10040.pdf

2012: The European region has pledged to eliminate measles and rubella by 2015 and is working to raise vaccination coverage and stop the measles outbreaks in several countries of the region. www.who.int/immunization/newsroom/measles_rubella_wha_elimination_goals_statement_may12/en/

2016: Under the Global Vaccine Action Plan, measles and rubella are targeted for elimination in five WHO Regions by 2020. www.who.int/immunization/diseases/measles/en/

21. Is vaccineren gratis?

Nee. Rijksvaccinatieprogramma’s zijn peperdure programma’s. Als je de kostprijs van het vaccin zou berekenen – dus niet alleen de prijs van het vaccin, maar ook bijvoorbeeld de salarissen van alle artsen die het vaccin toedienen, het personeel van de ent-administraties, en beleidsmakers, ziekte kosten voor het behandelen van de bijwerkingen etc. etc. kom je waarschijnlijk op miljarden euro’s per jaar. Maar is totaal geen transparantie voor de burger. Noch over de kostprijs. Noch over wie de kosten betaalt. U, en ik.15, 16

Meer informatie over financiële aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma

15. ‘Het Rijksvaccinatieprogramma is niet gratis ~ Door Frankema

16. Waarom zijn er geen losse vaccins te verkrijgen?

Over de bof en de mazelen horen we niets in de media. Stel dat de mazelen gevaarlijk zouden zijn… waarom kunnen we dan niet alleen tegen de mazelen gevaccineerd worden? Dit is onmogelijk want er wordt geen los vaccin geproduceerd, hoewel dit technisch gezien natuurlijk geen enkel probleem zou moeten zijn. Het prijskaartje van een los en combi vaccin verschilt aanzienlijk.

Rouvax (los vaccin, productiestop Sanofi): 6 euro
MMR-Vaxpro (bmr-combi Merck): 30 euro
Priorix Tetra (bmr-combi + waterpokken GSK): 78 euro

22. Is er nog iets belangrijks dat we moeten weten?

Ja. Het MMR-Vaxpro vaccin wordt geproduceerd door het bedrijf Merck. Grote farmaceutische bedrijven hebben praktisch allemaal een strafblad.  Ze zijn door de rechter veroordeeld. Meestal wegens fraude, bijvoorbeeld voor het vervalsen of achterhouden van onderzoeksresultaten. Recentelijk verscheen het boek van klokkenluider Peter Gøtzsche: ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’, bekroond met de British Medical Association’s Book award, en vertaald in maar liefst 8 talen. 17 Deze bedrijven produceren niet alleen medicijnen maar ook vaccins. Op dit moment loopt er een rechtszaak tegen Merck vanwege fraude met betrekking tot het BMR-vaccin.  De aanklacht omvat ‘hoe medisch onderzoek gemanipuleerd kan worden om de gewenste resultaten te behalen. En legt uit waarom het verstandig is om de integriteit en de waarde van ‘op wetenschap gebaseerde gezondheidszorg’ in twijfel te trekken.’  18

Ook is het belangrijk om te weten is dat recentelijk in Amerika een klokkenluider is opgestaan. Een leidinggevende wetenschapper van het CDC – de hoogste instantie ter wereld wat betreft het monitoren van infectieziektes. Deze klokkenluider heeft bekend dat hij en zijn team fraude gepleegd hebben. Hun onderzoeksresultaten toonden een verhoogd verband aan tussen het BMR-vaccin en autisme. Dit is tientallen jaren in de doofpot gestopt. Er is een film over gemaakt met de titel: ‘Vaxxed’.

Meer informatie over misstanden in de farmaceutische industrie

17.  Recentelijk verscheen het boek van klokkenluider Peter Gøtzsche: ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’, bekroond met de British Medical Association’s Book award, en vertaald in maar liefst 8 talen.

 ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ van Peter Gøtzsche, Uitgeverij Lemniscaat ISBN 9 789047 707349

18. ahrp.org/former-merck-scientists-sue-merck-alleging-mmr-vaccine-efficacy-fraud/

Former Merck Scientists Sue Merck Alleging MMR Vaccine Efficacy Fraud

Stephen A. Krahling and Joan A. Wlochowski, former Merck virologists blew the whistle by filing a qui tam action lawsuit — U.S. v Merck & Co. — in August 2010. The scientists allege that the efficacy tests for the measles, mumps, rubella vaccine (MMR) were faked. The document was unsealed in June, 2012.

This is a major federal case alleging fraud in vaccine testing; it encapsulates how medical research can be manipulated to achieve desired results, and why it may be wise to question the integrity and the validity of “science-based medicine.”

In 2012 klaagt een voormalige wetenschapper aan wegens fraude bij het testen van vaccins:

De aanklacht omvat hoe medisch onderzoek gemanipuleerd kan worden om de gewenste resultaten te behalen, en legt uit waarom het verstandig is om de integriteit en de waarde van ‘op wetenschap gebaseerde gezondheidszorg’ in twijfel te trekken. De link staat erbij.

23. Van wie ‘moeten’ de mazelen eigenlijk uitgeroeid worden?

Niet van de burger, maar van politici. In medische tijdschriften zeggen woordvoerders van de WHO dat er meer gevaccineerd moet worden.19

Dit wordt opgepakt door de media, die persberichten overnemen en meedelen dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is en vaccineren verplicht zou moeten worden. Maar is dat zo? Zelfs vóórdat we begonnen met vaccineren tegen de mazelen, was het al geen gevaarlijke ziekte meer.

In Nederland was sterfte aan de mazelen was 4.3% van de totale kindersterfte in 1903. Dit zakte van 4.3% in 1903 tot 0,02% in 1975.20 Dus in het jaar vóórdat we begonnen tegen de mazelen te vaccineren, 1976, had 99.98% van de kindersterfte had een andere oorzaak.Slechts 0,02% kwam door de mazelen. Het ging niet om het verminderen van de sterftelast, want die was er nauwelijks, maar om het verminderen van de ‘ziektelast’.

Bron: Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis – Maarten van Wijhe, Scott A. McDonald, Hester E. de Melker, Maarten J Postma, Jacco Walinga

Meer informatie

19. Volgens Zsuzsanna Jakab van de WHO is in de regio het aantal gevallen van mazelen de afgelopen twintig jaar met 96 procent gedaald. Er moet nu echter worden doorgezet om iedereen te vaccineren. www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/who-europa-moet-meer-vaccineren-tegen-mazelen.htm

20. “For measles, the contribution to overall mortality steadily fell from 4.3% for the birth cohort (geboortejaar) born in 1903 to 0.02% in 1975, just before the start of mass vaccination against meales’ (figure 3).”

Bron: Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis – Maarten van Wijhe, Scott A. McDonald, Hester E. de Melker, Maarten J Pstma, Jacco Walinga

24. Is het mazelen vaccin ingevoerd om economische redenen?

De reden dat het mazelen vaccin ingevoerd is, was niet medisch, maar economisch. Men wilde moeders op de werkvloer hebben, en niet thuis met een ziek kind.21 Politiek en bedrijfsleven kijken anders naar kinderziektes dan ouders.

Meer informatie over economische redenen voor het invoeren van een vaccin

21. Was de reden dat het vaccin ingevoerd werd medisch, of economisch? De voordelen van het vaccin wordt afgezet tegen de schooldagen en werkdagen die ‘gespaard’ zijn.

Benefits Due to Immunization Against Measles
VoL 84, No. 8, August 1969
www.ncbi.nlm.nih.gov/…/pubhealthreporig01068-0011.pdf

pagina 2:

The economic costs, measured in dollars, are either direct or indirect. Direct economic costs include medical expenses connected with measles cases and charges for institutional care of patients who are mentally retarded as a result of measles encephalitis. Indirect economic costs are an approximation of the dollar value of productivity losses related to measles. Productivity losses may arise from premature death or from mental retardation, since both prevent persons from joining the labor force. The disease can and does strike employed adults, and work losses result. In addition, parents sometimes miss work to care for their sick children.

Pagina 5: The immunization program also saved the nation 1.6 million workdays

Source: Benefits Due to Immunization Against Measles
VoL 84, No. 8, August 1969
www.ncbi.nlm.nih.gov/…/pubhealthreporig01068-0011.pdf

25. Kan vaccineren verplicht gesteld worden om economische redenen?

Op 19-05-2017 bericht het NOS-journaal dat: ‘De Italiaanse regering het inenten van kinderen tegen twaalf besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld heeft.

De uitbraak van één kinderziekte wordt aangegrepen om vaccins tegen uiteindelijk tien ziektes te verplichten?! Waarom?

26. Wat is er aan de hand?

De vaccinatiegraad daalt – wereldwijd – en ook in Italië. Maar in 2015 heeft farma-gigant GlaxoSmithKline besloten om meer dan 1 miljard euro te investeren in Italië. Omdat volgens Daniele Finocchiaro, directeur van GlaxoSmithKline Italia: ‘.. ze op zoek zijn naar groeimogelijkheden.’22 Stel je voor: ze hebben 1 miljard euro geïnvesteerd om te groeien, en nu daalt de vaccinatiegraad!

Toeval 1?
Is het toeval dat de uitbraak van 1 ziekte, een reden is om 12 vaccins verplicht te stellen –kort nadat de producent van een groot aantal van die 12 vaccins  besloten heeft 1 miljard euro te investeren?

Toeval 2?
Is het toeval dat de Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) plotseling gestopt is met het openbaar maken van gegevens met betrekking tot bijwerkingen?23

Toeval 3?
Is het toeval dat gegevens over bijwerkingen zijn verdwenen van de vernieuwde website van bijwerkingen centrum Lareb. Omdat, volgens directeur Agens Kant: ‘De privacy maakt dat we niet alles uit een melding kunnen laten zien?24

Is het toeval dat het nieuwe, door het RIVM opgezette E-learning programma om de voorlichting over vaccins te verbeteren niet toegankelijk is voor ouders?

Is het toeval dat Dick Bijl, hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Geneesmiddelen Bulletin’ dit blad verlaten heeft, nadat hij zich kritisch uitliet over onder andere het griep,- en HPV vaccin?25

Is het toeval dat veel alternatieve artsen hun BIG registratie gaan verliezen?26

Is het toeval dat een documentaire over vaccinnaalden die giftige epoxylijm lekken niet meer terug te vinden is op het internet?

Is het toeval dat Pauw een uitzending over vaccineren met drie ouders afsluit met: ‘We praten wellicht nog een keer verder aan deze tafel over dit onderwerp’. Maar dat de betreffende aflevering kort daarna van het internet afgehaald wordt?

Is het toeval dat de berichtgeving in de media zeer eenzijdig en zeer sterk toegenomen is?

Is het toeval dat de media geen enkele aandacht besteden aan het ontbreken van veiligheidsnormen voor het injecteren van vaccins in baby’s?

Is het toeval dat de media ons uitgebreid informeren over de verplichting van vaccins in Italië, maar zwijgen over de miljoenen ouders die wekenlang de straat op gegaan zijn om hiertegen te protesteren? En zo kunnen we nog even doorgaan…

Is het toeval dat dit allemaal gaande is, op het moment dat ouders elkaar vinden, steeds beter geïnformeerd zijn, en de bereidheid om te vaccineren daalt?

Meer informatie over 'toevalligheden'

22. Is het toeval dat GSK onlangs meer dan 1 miljard euro heeft geïnvesteerd in Italië? En nu die verplichting voor 12 vaccins?
www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-11-06/glaxo-132757.php?uuid=ACth9lUB

23. “Shortly before GlaxoSmithKline announced its €1 billion investment in Italy, The Italian Medicines Agency suddenly and without warning stopped publicly publishing its vaccine surveillance data, which tracks adverse vaccine reactions”
www.greenmedinfo.com/blog/italy-facing-unprecedented-mandatory-vaccine-push

24. Website Lareb minder transparent
Er zijn veel gegevens over bijwerkingen verdwenen van de vernieuwde website van het bijwerkingencentrum Lareb. Directeur Agnes Kant: ‘De privacy maakt dat we niet alles uit een melding kunnen laten zien. Daardoor ontstaat soms een vertekend beeld.’

De online databank van het Lareb gaf tot voor kort gedetailleerde informatie over elke gemelde bijwerking, per patiënt. Sinds september dit jaar is dat een stuk minder. De bezoeker kan nog wel zien dat er drie meldingen zijn gedaan van acne bij simvastatine, maar niet voor welke patiënten dat was (leeftijd, geslacht), in welk jaar, met welke afloop of met welke comedicatie. ‘De privacy maakt dat we niet alles over een melding kunnen laten zien. Daardoor kon soms een vertekend beeld ontstaan uit de informatie die we wél lieten zien’, aldus Agnes Kant, directeur van het Lareb.

Artsen of onderzoekers die meer specifieke informatie wensen, kunnen deze op verzoek nog wel krijgen van het Lareb.

25. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/dick-bijl-verlaat-gebu.htm

26. Artsen en specialisten moeten bijvoorbeeld in de periode van vijf jaar voorafgaande aan herregistratie 2.080 uur hebben gewerkt. Ze mogen alleen uren tellen die ze hebben gewerkt als regulier arts.
www.kwakzalverij.nl/nieuws/veel-alternatieve-artsen-raken-big-registratie-kwijt/

27. Wat gebeurt er met ouders in Italië die weigeren hun kinderen te vaccineren?

Ongevaccineerde kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een hoge boete. 

Meer informatie over verplicht vaccineren in Italië

Blog’s:

Facebook is de nieuwe krant? Een overzicht van de situatie in Italië – gedeeld op de tijdlijn van Valeria Rampana https://stichtingvaccinvrij.nl/facebook-is-nieuwe-krant-overzicht-situatie-italie-gedeeld-op-tijdlijn-valeria-rampana/

Het persbericht dat journalisten niet gekregen hebben?
https://stichtingvaccinvrij.nl/persbericht-journalisten-gekregen/

De Global Health Security Agenda (GHSA) – de agenda voor ‘globale gezondheidszorg’
https://stichtingvaccinvrij.nl/global-health-security-agenda-ghsa-agenda-globale-gezondheidszorg/

Miljoenen mensen demonstreren in Italië tegen de beslissing om vaccins te verplichten – en de media zwijgen in alle talen
https://stichtingvaccinvrij.nl/miljoenen-mensen-demonstreren-italie-beslissing-om-vaccins-verplichten-en-media-zwijgen-talen/

28. Hoeveel tijd zat er, in Italië, tussen het uitbreken van één ziekte – en het verplichtstellen van alle vaccins?

Naar aanleiding van één ziekte, de mazelen, is er in minder dan 6 weken tijd besloten om vaccins tegen 12 ziektes verplicht te stellen.27 Qua tijd die er nodig is om politiek gezien een dergelijke beslissing te maken kan dat natuurlijk niet, TENZIJ het al voorbereid is.

Meer informatie

27. Naar aanleiding van één ziekte zijn in krap 6 weken vaccins tegen 12 ziektes verplicht gesteld.

Volkskrant 29 maart 2017: In een aantal Europese landen is de mazelen uitgebroken.
www.volkskrant.nl/binnenland/mazelenuitbraak-in-roemenie-en-italie-zorgen-bij-who-over-lage-vaccinatiegraad~a4480483/

12 mei 2017

Health Minister Beatrice Lorenzin has said that Italy will ban unvaccinated children from starting at state schools by the end of this week, removing parental choice over whether or not their children should be vaccinated.
www.thelocal.it/20170512/italy-vaccinations-compulsory-children-school-health

18 mei 2017– “Inenten van kinderen verplicht in Italië.”
nos.nl/artikel/2174034-italie-verplicht-inentingen-voor-twaalf-besmettelijke-ziekten.html

29. Hoe kan men in een heel kort tijdsbestek vaccins verplichten? – Vaccine Action Plan

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, houdt zich bezig met de gezondheid van de wereld. Een nobel doel, maar de WHO heeft al tientallen jaren een gebrek aan geld. Sinds de jaren ’90 wordt de WHO voor het grootste gedeelte gefinancierd met donaties uit het bedrijfsleven.28, 29

In 2014 is het Europese Vaccine Action Plan door alle Europese lidstaten ondertekend. Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die de WHO voor Europa heeft vastgelegd in het ‘European Vaccine Action Plan. Te weten:

  1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoogste prioriteit heeft.
  2. Iedere persoon moet de waarde van vaccins begrijpen en eisen dat zij deze krijgen.
  3. De voordelen van vaccineren worden door innovatieve strategieën uitgebreid tot elke persoon.
  4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.
  5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden

 

Buiten het zicht van de burger heeft de WHO al jarenlang het voorwerk gedaan. En haar plan is zakelijk gezien zeer goed opgezet. Wereldwijd.30, 31

Een tweede motor achter het verplichten van vaccins door heel Europa is de ‘Global Health Security Agenda’ (GHSA).32

Is het toeval dat het Europian Vaccine Actions Plan (EVAP) in hetzelfde jaar is ondertekend als het geboortejaar de GHSA? De Wereldgezondheidsbeveiligingsagenda (GHSA) is in februari 2014 gelanceerd om: ‘de wereld veilig te stellen voor de dreiging van infectieziektes, om naties uit de hele wereld bijeen te brengen voor het maken van nieuwe, concrete afspraken, en om globale gezondheidszorg te verheffen tot de prioriteit van nationale regeringsleiders.’ 

We hebben te maken met een zeer goed georganiseerde lobby, en een zeer machtige verbintenis tussen Europese overheden en de industrie. Alle Europese landen hebben het plan van de WHO ondertekend, en GHSA is – eveneens buiten het zicht van de burger – in vele Europese landen actief.  (op onderstaande kaart alle roze landen)

Meer informatie

28.  www.arte.tv/en/videos/061650-000-A/the-who-in-the-clutches-of-lobbyists

29. EVAP was adopted unanimously at the 64th session of the WHO Regional Committee for Europe on 18 September 2014. www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

30. Het Europian Vaccine Action Plan (EVAP) is onderdeel van het Global Vaccine Action Plan (GVAP). www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/

31. ‘WHO in de greep van farma’ ~ Door Frankema

32. De Global Health Security Agenda (GHSA) – de agenda voor ‘globale gezondheidszorg’ ~ Ellen Vader en Door Frankema

30. Klopt de voorlichting over mazelen in de media?

In de kranten lezen we niets over de politieke afspraken met WHO en GHSA. Maar wel dat er sprake is van een zeer gevaarlijke, zeer besmettelijke ziekte. Hoe komen journalisten aan die informatie? Zij baseren zich op persberichten – worden die niet geschreven door politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie? Ze zijn kennelijk niet gebaseerd op de sterftecijfers voor Nederland die het CBS al meer dan 100 jaar bijhoudt. Politici worden in beïnvloed door o.a. de WHO, die op haar ‘mazelenfeitenblad’ zegt: 

‘In 2015, waren er wereldwijd 134.200 doden – ongeveer 367 doden per dag of 15 doden per uur.’

Met andere woorden: een hele gevaarlijke ziekte… maar er staat niet bij hoeveel van deze kinderen ondervoed waren! De ‘wereldwijde’ cijfers van de WHO zijn hoog door de sterfte in ontwikkelingslanden. In het Westen komen we niet aan 15 doden per uur. Wat een onzin. In Nederland was dat nul kinderen in 1975, het jaar vóór de introductie van het vaccin in 1976, en 1 kind in de afgelopen 10 jaar (een meisje met onderliggende gezondheidsproblemen). Wereldwijde cijfers in de media worden gebruikt om angst te genereren!

 

Klopt de voorlichting over mazelen op het consultatiebureau?

Artsen volgen het vaccinatiebeleid. De WHO heeft een rapport uitgebracht over hoe CB-artsen om dienen te gaan met twijfelende ouders. Het rapport geeft géén antwoord op de grootste zorg, en legitieme vraag van deze ouders: wat wordt er in precies gespoten? In onze kinderen? En hoe en door wie is onderzocht of dat veilig is? Waar zijn de veiligheidsnormen? Waar zijn de veiligheidsstudies? Waar is de wetenschap die het RVP onderbouwd? En door wie is dat uitgevoerd?

 

31. Klopt de voorlichting over mazelen op de website van het RIVM?

Het RIVM is een overheidsinstantie. De Nederlandse overheid heeft het ‘European Vaccine Action Plan’ ondertekend –  en handelt overeenkomstig hetgeen van haar verwacht wordt. De gezondheidszorg is een politieke aangelegenheid geworden. En de voorlichting over vaccins wordt beïnvloed door het nakomen van politieke afspraken?

32. In Italië zijn vaccins verplicht gesteld. Wie volgt? Frankrijk, Duitsland…?

Kort na de verplichting in Italië, is aangekondigd dat ook in Frankrijk vaccinatie verplicht zal worden gesteld.33, 34 Dit ondanks een recent onderzoek waarin 41% van de Fransen aangaf niet te geloven dat vaccins veilig zijn.35 Franse ouders die omwille van veiligheidsredenen niet willen vaccineren hing in eerste instantie 6 maanden gevangenisstraf en 3750 euro boete boven het hoofd. Voor recidivisten kon dit zelfs oplopen tot 2 jaar gevangenis en 30.000 euro boete. Er is zeer veel kritiek gekomen op het Franse vaccinatiebeleid, maar uiteindelijk heeft het parlement ondanks alle tegengeluiden gestemd vóór verplichte vaccinatie. Ongevaccineerde kinderen hebben geen toegang tot crèche en school, maar de sacties (boete en gevangenisstraf) voor ‘recalcitrante’ ouders zijn uit de wet geschrapt.36

In Duitsland is één sterfgeval (een 37-jarige vrouw) de reden geweest om de ‘mazelenwetgeving aan te scherpen’. Dat houdt in dat ouders een boete van 2500 euro kunnen krijgen als ze niet met hun kind op het consultatiebureau verschijnen. Kinderdagverblijven mogen kinderen weigeren die niet zijn ingeënt. En in slechts één week tijd is een wetsvoorstel aangenomen dat kinderdagverblijven verplicht om weigerende ouders aan te geven bij de zorgautoriteiten. 37 

Meer informatie

 

Dus toch (ondanks alle tegengeluiden en verzet)… Het Franse parlement heeft gisteren gestemd VOOR het invoeren van verplichte vaccinatieschema (63 voor – 3 tegen) per 1 januari 2018.

* 11 vaccins verplicht: dktp-hib-hepb-bmr-pneu-menc
* Ongevaccineerd, géén toegang tot crèche en school
* Geen sancties meer (boete of gevangenisstraf geschrapt uit de wet) voor ‘recalcitrante’ ouders.
* Eén van de afgevaardigden mocht zijn verhaal te doen over het verlies van zijn niet gevaccineerde kind, 30 jaar geleden. De emoties liepen dermate hoog op, dat de zitting op verzoek van minister Agnès Buzyn tijdelijk geschorst werd. De stemming verliep daarna vlotjes…
Bron: http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/10/27/l-assemblee-nationale-vote-le-passage-de-3-a-11-vaccins-obligatoires_5207043_1651302.html

33. ‘France Should Reconsider Its Extreme Vaccine Policy’ ~ Pavla Karon, Bill Wirtz
fee.org/articles/france-should-reconsider-its-extreme-vaccine-policy/

34. www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2017/07/04/onze-vaccins-pediatriques-obligatoires-en-2018_267282

35.  The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey
www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(16)30398-X/fulltext

36. Het Franse parlement heeft gestemd vóór het invoeren van verplichte vaccinatieschema per 1 januari 2018.
* 11 vaccins verplicht: dktp-hib-hepb-bmr-pneu-menc
* Ongevaccineerd, géén toegang tot crèche en school
* Geen sancties meer (boete of gevangenisstraf geschrapt uit de wet) voor ‘recalcitrante’ ouders.

Bron: http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/10/27/l-assemblee-nationale-vote-le-passage-de-3-a-11-vaccins-obligatoires_5207043_1651302.html

37. “Op dit moment kunnen Duitse ouders al een boete van 2500 euro krijgen als ze niet met hun kind op het consultatiebureau verschijnen. Kinderdagverblijven mogen ook al kinderen weigeren die niet zijn ingeënt. Maar de overheid wil duidelijker in beeld krijgen om welke kinderen het gaat. De meldplicht voor kinderdagverblijven moet daarbij helpen.”
www.trouw.nl/samenleving/duitsland-wil-vanwege-uitbraak-mazelen-wetgeving-aanscherpen~a112078d/

https://www.nporadio1.nl/buitenland/4444-vaccineren-wordt-verplicht-voor-duitse-ouders

Gastblog:

Mazelen in Duitsland – achtergrondinformatie over een overlijden – Peter Guinee
https://stichtingvaccinvrij.nl/mazelen-duitsland-achtergrondinformatie-overlijden/

33. En het volgende land is…. Nederland?

De situatie wordt steeds grimmiger en de politiek krijgt steeds meer de overhand. De eerstvolgende mazelen epidemie zal waarschijnlijk de aanleiding zijn voor een mediacampagne over het ‘gevaar’ van de mazelen, gevolgd door het verplicht stellen van vaccins.

34. En daarna?

Verplichte vaccins tegen waterpokken, diarree, en jaarlijks tegen de griep zoals in Amerika… ligt dat hier ook in het verschiet?56 En er wordt er flink geïnvesteerd in vaccinontwikkeling in Europa. Maar liefst 1299 miljoen euro in 2014.57 Vaccinproducenten willen hun investering natuurlijk weer terugverdienen. In de toekomst kunnen we nieuwe vaccins verwachten tegen chronische aandoeningen, allergieën, de ziekte Alzheimer, kanker en nog veel meer. Worden we straks gedwongen om die ook te injecteren?58

We staan op een belangrijk punt in de geschiedenis. Als nu vaccins tegen infectieziektes verplicht kunnen worden, kunnen dan in de toekomst vaccins tegen chronische aandoeningen verplicht worden? Waar is het eind?

35. Wat wil Vaccinvrij? 

Vaccinvrij wil dat de voorlichting over vaccins compleet en transparant is. Cijfers die de schaduwkanten van vaccineren belichten worden bijgehouden door officiële instanties, die betaald worden met belastinggeld. Die informatie zou ons aangereikt moeten worden, maar het wordt juist achtergehouden.

Vaccinvrij wil ook dat de keuze om wel of niet te vaccineren te allen tijde een keuze is van de ouders. Het verplichten van een procedure – die met goed onderbouwde argumenten – door duizenden ouders als onveilig beschouwd wordt, is onjuist en gebaseerd op machtsmisbruik.

36. Wie zijn wij?

Vaccinvrij bestaat uit een handjevol vrouwen, die de rol van de luis in pels op zich genomen hebben. Het is gevaarlijk. Het is gigantisch veel werk. We worden niet betaald, en we worden niet ondersteund door de media. Maar we hebben een enorme grote achterban opgebouwd van bezorgde en steeds beter geïnformeerde ouders, die de boodschap van vaccinvrij herkennen en omarmen.

37. Wat kunnen we doen? 

Wat kunnen we doen? We kunnen ja zeggen, we kunnen ook nee zeggen. We kunnen niets doen, of we kunnen iets doen. Als heel veel mensen iets doen, kunnen we heel veel bereiken.

Zorg er alstublieft voor dat deze informatie andere mensen bereikt.  Deel over deze site in uw netwerk.

Meld u aan voor de nieuwsbrief onderaan de pagina. 

Denk mee, denk na – en doe mee!

 

 

Share This