De Global Health Security Agenda (GHSA) – de agenda voor ‘globale gezondheidszorg’

door | 4 aug 2017 | Internationale politiek

Global Health Security AgendaMet slechts een paar maanden tussen de eerste mededeling in de media, tot de definitieve beslissing van de Italiaanse Senaat, werden vaccins in de zomer van 2017 wettelijk verplicht gesteld in Italië. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er waren geen sterfgevallen, en zelfs geen berichten van kinderen met complicaties in de media. Hoe heeft een ongevaarlijke kinderziekte tot gevolg gehad dat 10 vaccins verplicht werden? En is dit het begin van verplichte vaccins voor de rest van Europa?

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Enkele jaren eerder, in 2014, is het Europese Vaccine Action Plan door alle Europese lidstaten ondertekend. Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die de WHO voor Europa heeft vastgelegd in het ‘European Vaccine Action Plan (EVAP)(1). Te weten:

 1. Voor elk land geldt dat vaccineren hoge prioriteit heeft.
 2. Ieder individu moet de waarde van vaccins begrijpen en eisen dat zij deze krijgen.
 3. De baten van vaccins worden door innovatieve strategieën uitgebreid tot elke persoon.
 4. Sterke systemen die zich bezighouden met vaccineren zijn een integraal deel van een goed functionerende gezondheidszorg.
 5. Vaccinatieprogramma’s hebben toegang tot voorspelbare financiering en hoge kwaliteit vaccinvoorraden.

Het EVAP klinkt – en wordt waarschijnlijk uitgevoerd – als een militaire operatie, compleet met spionnen en strategische mensen op alle niveaus van de samenleving. De ontnuchterende realiteit is dat het Europian Vaccine Action Plan zich ontvouwt buiten het bewustzijn van het grote publiek. De bevolking wordt er niet over geïnformeerd dat onze regeringen ‘hun inzet vernieuwd hebben’ om het vaccineren van onze kinderen tot hun hoogste prioriteit te verheffen. Het grote publiek beseft niet waar de plotselinge mediacampagne, die ons bang maakt zodat we ‘vaccins zullen eisen’ vandaan komt.

 

De Global Health Security Agenda (GHSA)

Is het toeval dat de EVAP in hetzelfde jaar is ondertekend als het geboortejaar van GHSA? De Wereldgezondheidsbeveiligingsagenda (GHSA) is in februari 2014 gelanceerd om ‘de wereld veilig te stellen voor de dreiging van infectieziektes, om naties uit de hele wereld bijeen te brengen voor het maken van nieuwe, concrete afspraken, en om globale gezondheidszorg te verheffen tot de prioriteit van nationale regeringsleiders.’(2)

Middels een partnerschap van bijna 50 landen, internationale organisaties en belanghebbenden, faciliteert GHSA inspanningen om de samenwerking en de capaciteit te vergroten voor het bereiken van specifieke en meetbare doelen. Tegelijkertijd versnelt de GHSA het bereiken van bekwaamheden die vereist worden door de internationale gezondheidsregulaties van de WHO en andere belangrijke globale gezondheidskaders.(3)

Op 26 september 2014 had president Obama een ontmoeting met ministers en overheidsbekleders van 44 landen en internationale organisaties voor het maken van specifieke afspraken over het implementeren van de GHSA. Tijdens de Witte Huistop hebben de 44 landen die deelnemen aan de Global Health Security Agenda, Italië tot 2019 de rol toebedeeld van het aanvoeren van de wereldwijde vaccinatiestrategieën, – en campagnes.(4) Waarom hebben zij Italië uitgekozen?

 

GSK in Italië

‘Investeren in Toscane’ is een netwerk van publieke partners dat erop gericht is de regio Toscane in Italië te promoten als een investeringsbestemming.(5) In juni 2014 kondigden zij aan dat:

“GlaxoSmithKline, de Amerikaanse farma gigant die ongeveer 1,5 miljard euro omzet in Italië genereert, is in Toscane beland en heeft beloofd te investeren in de vaccinsector in de stad Siena.”

GlaxoSmithKline produceert de meeste van de in Italië gebruikte vaccins. Het bedrijf heeft € 1 miljard omzet in Italië, 5.100 werknemers en een netwerk van negen onderzoekscentra, fabrieken en commerciële kantoren. Volgens Daniele Finocchiaro, directeur van GSK Italië, is Italië een strategisch land. “Toen de aankoop van vaccinproducent Novartis acht maanden geleden gesloten was, hebben we het aantal werknemers en beleggingen verdubbeld, waardoor werkplekken in Siena en het nabijgelegen Rosia toegevoegd zijn.” GSK heeft haar voornemen om dit jaar € 50 miljoen te investeren voor het bouwen van twee nieuwe voorzieningen voor productie, – en kwaliteitscontrole laboratoria. De nieuwe fondsen volgen op eerdere investeringen in voorzieningen in de omgeving van Siena, in 2006 en 2014: € 1,2 miljard voor onderzoek en ontwikkeling en € 350 miljoen voor kantoren en fabrieken.

En er komt nog meer aan: de Amerikaanse farma-gigant is van plan om de komende vier jaar meer dan € 1 miljard te investeren in Italië. Het hoofdkantoor van GSK zit in Italië, maar het grootste deel van de financiële middelen voor de natie komt buiten het land van herkomst van het bedrijf vandaan.(6)

De Italiaanse minister van gezondheid, Beatrice Lorenzin, was uiteraard aanwezig op de Witte Huistop, samen met de president van het Italiaanse Farmacologische Agentschap Sergio Pecorelli. Lorenzin vertegenwoordigde duidelijk niet de medische belangen van het Italiaanse volk, maar zij heeft partij voor de industrie gekozen.

 

Miljoenen demonstrerende burgers worden door de media genegeerd

Om de paar dagen demonstreerden in totaal miljoenen mensen in grote steden door heel Italië. Maar dit werd volledig genegeerd door de media. Niet één woord erover. Wanhopige ouders wendden zich tot sociale media om foto’s en korte films te verspreiden om aan te tonen wat er gaande is.

Als één ding duidelijk wordt, dan is het dat redelijke eisen voor transparantie over beleidsmatige keuzes, en zelfs grondrechten van ouders die ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren platgetrapt worden door de belangen van het bedrijfsleven. Juridische gronden voor verplichte vaccins ontbreken. Maar achter de schermen hebben WHO en GHSA al jaren aan de overname gewerkt. Marketing en strakke organisatie zijn essentieel. Lidorganisaties van GHSA hebben ingestemd met ‘actiepakketten’. Een van hen is ‘Immunisatie’. Het doel is:

‘Een vaccinatiegraad van tenminste 90% van de vijftien maanden oude bevolking van het land met tenminste één dosis vaccin tegen mazelen, die aangetoond kan worden door dekking, – of administratieve gegevens.’

Alle 50 GHSA-lidstaten nemen deel aan één of meer actiepakketten en kunnen ervoor kiezen om deze verplichting te vervullen door het opbouwen van de benodigde capaciteiten hiervoor op nationaal, regionaal en/of globaal niveau.

Elk actiepakket omvat een doelstelling van 5 jaar, een indicator (of indicatoren) waarmee vooruitgang wordt gemeten, en vragenlijsten met betrekking tot basislijnbeoordeling, planning, monitoring, – en evaluatieactiviteiten ter ondersteuning van succesvolle implementatie.(7)

Het publiek is er niet van op de hoogte dat GHSA als in vele landen in Europa actief werkzaam is. Bij alle op dit kaartje in het roze aangegeven landen, is GHSA binnengedrongen.(8)

GHSA

 

 
Dat Italië tot de ‘leidende’ landen behoort, zou niet als een verassing moeten komen. Vaccins zullen spoedig door heel Europa verplicht zijn. En de Italiaanse economie zal welig tieren als gevolg hiervan.

 

 

 
Bronnen:

 1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/257575/64wd15e_EVAP_Rev1_140459.pdf
 2. www.ghsagenda.org/
 3. www.ghsagenda.org/about
 4. www.rossociliegia.net/news/italy-guide-world-vaccine-strategy
 5. www.investintuscany.com/2014/06/04/pharmaceuticals-gsk-will-invest-in-siena/
 6. www.italy24.ilsole24ore.com/art/business-and-economy/2015-11-06/glaxo-132757.php?uuid=ACth9lUB
 7. www.ghsagenda.org/packages
 8. www.ghsagenda.org/where-ghsa

 

 

Update 1. November 2018 Biosafety en Biosecurity in de Global Health Security Agenda

 

‘Begin november 2018 vond in Bali, Indonesië, de vijfde Global Health Security Agenda Ministerial Meeting plaats. Nederland was vertegenwoordigd met de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en LNV, om gezamenlijk de “One Health”-aanpak van Nederland te onderstrepen in het bestrijden van infectieziekten’.

In Bali heeft de Nederlandse afgevaardigde Minister van Staat Sybilla Dekker aangekondigd dat Nederland vastberaden is in de strijd tegen infectieziekten, en dat Nederland in 2019-2020 deel zal nemen aan het bestuur van de GHSA. Bovendien zal Nederland in 2019 één jaar lang voorzitter van de GHSA zijn, en de activiteiten van de acht GHSA aandachtsgbieden verder ontwikkelen. De aandachtsgebieden zijn: Biosafety and Biosecurity, Immunization, Surveillance, Emergency Operations Centers, National Laboratory Systems, Workforce Development, Antimicrobial Resistance en Zoonotic Disease. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en leden van Bureau Biosecurity zullen hier ook een rol in spelen.

Bron: https://www.bureaubiosecurity.nl/nieuws/biosafety-en-biosecurity-in-global-health-security-agenda
 

 

Update 2. Rijksbegroting Nederland – Prioriteiten 2019

 
“Het kabinet kiest als belangrijke internationale prioriteiten vooral thema’s waarvoor grensoverschrijdende internationale samenwerking noodzakelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als het versterken van de mondiale gezondheidsveiligheid (health security). Een krachtige implementatie van de Internationale gezondheidsregeling (IHR), zowel in ons eigen land als daarbuiten, is daarbij een speerpunt, waarbij de WHO en de GHSA (Global health Security Agenda) van belang zijn.”

Bron: http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248591_20.html?fbclid=IwAR1PD9o-p2v-fUoXh-FJq8VrVJ_LJyEA-D57cq_0BDHUtqNdEuGe_Z2QJeI

 

 

Update 3. Nederland neemt voortrekkersrol op wereldniveau

 
“Countries interested in joining GHSA should contact the Dutch Secretariat. New commitments should be addressed to the current GHSA Chair, noting which Action Package(s) you would like to join and providing points of contact at both the technical and political level.”
For more information, please contact the Dutch Secretariat ([email protected]).

Bron: https://www.ghsagenda.org/members?fbclid=IwAR1rPooAohZQfJMzJY5jwIbF5eCo8sP2EXJ4IkNZYgA1OmSnRKMHIfDOrHY
 

 Global Health Security Agenda

 

 

 
Over de auteurs: 

Ellen Vader onderzoekt, verzamelt, en schrijft over vaccin gerelateerde onderwerpen.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’  en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This