Hoe zet je een nationaal, verplicht vaccinatieprogramma op?

door | 2 mei 2019 | Politiek

Bill GatesJa, er is iets raars gaande – en nee, wij zijn geen complotdenkers. De bezorgdheid van ouders over bijwerkingen van vaccins wordt ondergeschikt gemaakt aan de vaccinatiegraad die omhoog moet. Wetenschappelijk bewijs van veiligheid en veiligheidsnormen kunnen niet overlegd worden door overheidsinstanties. Nationale, complete en specifieke ziekte – en sterftecijfers ontbreken. Kritiek wordt gecensureerd. De media doen niet veel meer dan het propageren van het Rijksvaccinatieprogramma, artsen houden zich op de vlakte etc. Het is allemaal zo absurd dat we wakker worden. We gaan in steeds grotere getale zien dat het nationale vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door het Europese vaccinatiebeleid.

Het Europese beleid wordt aangestuurd door het globale vaccinatiebeleid. En het globale vaccinatiebeleid wordt sterk beïnvloed door één man: Bill Gates. Wat heeft hij voor ogen en welke strategie gebruikt hij daarvoor?

Het volgende artikel is een vertaling van het artikel: How to establish national mandatory vaccinations, gepubliceerd op Healthnutnews op 8 april 2019. Het is geschreven door iemand die anoniem wil blijven, maar de 121 bronnen spreken voor zich. De veiligheid van klokkenluiders is helaas een issue, en dat Bill Gates de anti-vaxxers niet welgezind is moge duidelijk zijn. Het ‘spel van de lange adem’ heeft onze adem doen stokken.

 

 

Hoe zet je een nationaal verplicht vaccinatieprogramma op?

 

Hoofdstuk Een

Het spel van een lange adem. Bouw aan een machtspositie en investeer in resultaat op lange termijn.

William H Gates III (Bill Gates), de 2e rijkste man ter wereld, verklaarde in 2010 en daarna nog meerdere keren dat zijn huidige nummer 1-missie vaccineren is. Dit heeft geresulteerd in het vergroten van zijn aandelenkapitaal in vaccinproducenten zoals Merck met nog eens $ 78 miljoen; in het investeren in vaccintechnologie; in het oprichten van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI); in het uitoefenen van verregaande invloed binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease Control (CDC); en in het voeren van constante campagnes voor vaccineren. (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 
MerckMerck is de grootste vaccin-fabrikant ter wereld en de enige producent van het MMR (mazelen, bof, rodehond)-vaccin in de Verenigde Staten. Bill Gates is ook partnerschappen aangegaan met Glaxo Smith Kline (GSK), Sanofi, Pfizer en andere farmaceutische bedrijven. Hij onderhoudt aandelenportefeuilles en heeft daarnaast nog steeds een positie in het bestuur bij Microsoft. Hij heeft zijn portefeuilles gestaag uitgebreid en werd recent de grootste aandeelhouder van Berkshire Hathaway. (7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13)

Al jarenlang heeft hij zijn afkeer voor de ‘antivaccinatie-beweging’ niet onder stoelen of banken gestoken. Hij vertelt openlijk dat ze ‘misinformatie’ verspreiden en verantwoordelijk zijn voor wereldwijde kindersterfte. Hij is heel uitgesproken in zijn ongeduld en uitleg hoe de beweging zijn belofte voor “Het Decennium van Vaccins” (elk kind ter wereld gevaccineerd tegen 2020) heeft vertraagd. (14)

De donaties van Bill Gates zijn niet alleen maar ‘filantropie’ zoals de meesten mensen denken. Toen hem recentelijk werd gevraagd naar het financieel rendement van zijn investering van $ 10 miljard in vaccins, zei hij dat ze een rendement van 20:1 opleveren, en dat hij verwacht $ 200 miljard winst alleen al op vaccins te maken. Hij is hier niet terughoudend over.(15)

Het meest in het oog springend is dat hij na de regering van de Verenigde Staten de grootste donateur van de WHO is geworden en met $ 324.654.317 aanzienlijk meer heeft bijgedragen dan de 3edonorregering – de Britse overheid – in 2017.(16)

 

 

Hoofdstuk 2

Genereren van pro-vaccin opiniemakers, pro-vaccin beleidsmakers, en pro-vaccin beroemdheden; opzetten van opsporings, – en registratiesystemen; opzetten van verschillende invloedrijke bedrijven binnen de vaccinindustrie. Partnerships en relaties opbouwen.

Bill Gates schonk de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) een bedrag van $ 1.254.709 om ‘een wereldwijd informatiesurveillancesysteem op te zetten dat geruchten en onjuistheden over vaccins opspoort en registreert en nationale vaccinatieprogramma’s helpt bij het tegengaan van deze misinformatie.’- Gates Foundation (17)

 
WHODit werd uiteindelijk een zeer grote, uiterst invloedrijke wereldwijde organisatie genaamd Vaccine Confidence Project (Vaccin Vertrouwens Project). Het is een samenwerking tussen LSHTM, het Sabin Vaccine Institute (SVI), de WHO, de CDC en vele andere organisaties. Eén van de grootste financierders van deze organisatie is GSK.(18)

 
Bill Gates financiert en beïnvloedt arts/auteur/professor Peter Hotez al meerdere jaren. Bill Gates heeft de oprichting en in stand houding van de Nationale School voor Tropische Geneeskunde aan het Baylor College en de oprichting van het Sabin Vaccin Instituut (SVI) gefinancierd. Peter Hotez is zowel voorzitter van het SVI als decaan bij Baylor College en National School of Tropical Medicine. Hotez is ook een Twitter-opiniemaker; hij bezit een vaccinoctrooi en hij is auteur van een ‘pro-vaccin’-boek over zijn volwassen dochter met autisme dat niet door vaccins is veroorzaakt.(19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Bill Gates is op dit moment bezig met het opzetten van een markt voor nieuwe vaccins. Het creëren van een aanbod en vraag maakt dat de winst tot op de dag van vandaag blijft stijgen. (28)

De grootste hindernis die Bill Gates beweert te hebben, is de ‘misinformatie’ en dit moet in de USA worden aangepakt, waar het grootste deel van kinderen met vaccinatieschade en vaccinvoorlichters getuigenissen en misinformatie verspreiden. (14)

Dit leidde ertoe dat Gates de grootste donateur was voor een politicus, Jay Inslee, die zich verkiesbaar stelde voor Gouverneur in de woonplaats van Gates: Seattle, Washington, en won. In deze tijd sluiten Microsoft en Merck een enorme software deal, en spant Jay Inslee zich in om grote deals met Merck, zoals die met de Hep C-medicijnen erdoor te krijgen. (29, 30, 31)

Bill Gates is bezig met mediacampagnes die al jaren duren. Verschillende talkshows, evenementen, donaties, artikelen, interviews – over de hele wereld – om vaccins te promoten. Hij bouwt zijn stichting rondom vaccins en zijn investering van $ 10 miljard. (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

Verschillende beroemdheden, opiniemakers en politici doen mee aan het promoten van vaccins, interviews, officiële gelegenheden en/ of het delen van de boodschap dat vaccins levens redden en dat er een onbetrouwbare antivaccinatie-beweging is die ‘onjuiste informatie’ verspreidt. Amanda Peat noemt ouders die ervoor kiezen om niet te vaccineren ‘parasieten’, Jimmy Kimmel maakt een laag bij de grondse sketch waarin hij ‘anti-vaxxers’ belachelijk maakt. (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60)

 

 

Hoofdstuk drie

Hoe het spel gespeeld wordt.

Zakenman met schaakstukkenVan juni 2018 tot eind december 2018 berichten nieuwsstations in de Verenigde Staten verschillende keren over de ‘lage vaccinatiegraad op scholen’. Dit was lang voordat er een ‘uitbraak’ werd aangekondigd. (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64)

Gedurende deze tijd publiceerde Hotez een document met de titel: ‘De situatie van de antivaccinatiebeweging in de Verenigde Staten: een gericht onderzoek van niet-medische vrijstellingen in staten en provincies.’ De CDC brengt een rapport uit waarin een lichte toename wordt beschreven van persoonlijke vrijstellingen als gevolg van ‘vaccine hesitancy’ (met andere woorden: terughoudenheid om te vaccineren, of ‘twijfelaars’ en ‘weigeraars’). Het ‘Vaccine Confidence Project’ publiceert een document over onderzoek naar ‘terughoudendheid om te vaccineren’, en de WHO publiceert een document over ‘terughoudendheid om te vaccineren’. (65, 66, 67)

Op 6 januari 2019 in een live-uitzending van ‘Golden Globes’ (uitreiking van Oscars voor beste film, – en acteerprestaties) werden ‘griepvaccins’ aangeboden en gezegd dat ‘anti-vaxxers servetten op hun hoofd moesten leggen. Verschillende mensen zagen er ongemakkelijk uit, sommigen lieten zich vaccineren, anderen weigerden. Later werd gemeld dat het nep-injecties waren en het een parodie was. (68, 69)

In de 2e week van januari werden in totaal 3 gevallen van mazelen gerapporteerd aan de volksgezondheidsafdeling in Clark County, Washington, die een uitbraak van mazelen bevestigde (3 of meer momenteel geïnfecteerd). Meerdere personen van dezelfde gemeenschap werden verdacht. (70)

Op 17 januari 2019 verklaart de WHO dat ‘Vaccine Hesitancy’ (terughoudendheid om te vaccineren) in de top 10 van grootste wereldwijde bedreigingen van de mensheid staat, ook al hebben we momenteel het hoogste percentage vaccinaties, wereldwijd gezien, ooit. (72, 75)

Op 18 januari verklaart gouverneur Jay Inslee een ‘noodtoestand’ met 26 bevestigde gevallen in 2 provincies (25/1), 1 minderjarige ziekenhuisopname en 0 sterfgevallen. Dit is wereldwijd in het nieuws en zorgt voor paniek. (73)

 
Measles virusSociale media en nieuwsstations verhogen de berichtgeving over vaccineren tot 4 keer per dag, 18 keer per week op één station/ sociale-media-account Het is verhaal na verhaal over vaccinaties. Een 6-jarige jongen met tetanus uit 2017, een 30-jarige man van een aantal jaar eerder. Wereldsterfte, wereldbeleid, wereldstudies, werelduitbraken. (74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)

 
Op 6 februari dient gouverneur Jay Inslee de State Bill 5841 in om clausules over vaccineren in de wetgeving te wijzigen teneinde vrijstelling om te vaccineren op grond van persoonlijke en filosofische gronden voor schoolbezoek te verwijderen. Dit is weer aanleiding voor verschillende andere staten om de “State of Emergency” (noodtoestand) uit te roepen en uitbraak eveneens te gebruiken als basis voor het indienen van verwijderingen van vrijstelling in de wetgeving. (83, 84)

Op 14 februari stuurt congreslid Adam Schiff Google en Facebook een brief waarin staat: ‘Er is geen bewijs dat vaccins levensbedreigende of invaliderende ziekten veroorzaken en de verspreiding van ongegronde en ontkrachte theorieën over de gevaren van vaccinaties vormt een groot risico voor volksgezondheid.’ (85)

En eveneens op de 14e een artikel getiteld: ‘Het is tijd om toe te geven dat anti-vaxxers terroristen zijn’ dat werd gepubliceerd over de hele wereld. (95)

Op 19 februari stuurde Senator Richard Pan een brief naar het hoofd van de gezondheidsdienst in USA met het verzoek om actie te ondernemen tegen de anti-vaccinatiebeweging en ‘misinformatie’.(121)

boekverbrandingOp 20 februari begint het afdwingen van een vorm van censuur op particuliere, maar dominerende, gemonopoliseerde websites. Pinterest staat niet langer een zoekopdracht toe van het woord ‘vaccin’ en verwijderde accounts, maar laat de haatretoriek tegen ‘anti-vaxxers doorgaan. Facebook installeert een nieuw algoritme dat het zoeken naar antivax-groepen waarvan zij vinden dat ze ‘misinformatie’ verspreiden blokkeert, en vervangt de zoekopdrachten door vaak extreme pro-vaccin visies. YouTube stopt met het genereren van inkomsten aan anti-vaccin-gerelateerde video’s. Amazon verbiedt bepaalde items die als ‘misinformatie’ worden beschouwd. Niemand is echter bereid om te definiëren wat ‘misinformatie’ inhoudt. (86, 87, 88, 89)

Op 21 februari waarschuwt de FDA staten dat de FDA actie kan ondernemen tegen schoolvrijstellingen als staten dit nalaten.(90)

Op 22 februari laat Hotez op Twitter weten dat zijn verklaring in Washington DC volgende week zal zijn: ‘Verwijder alle vrijstellingen van scholen behalve medische, ontmantel het ‘anti-vax’-imperium, inclusief websites, valse boeken, sociale media en documentaires – en met een sterke politieke benadering kon dit alles binnen 18 maanden worden bereikt. (25)

Op 1 maart kondigt gouverneur Jay Inslee aan dat hij president wordt. Op diezelfde dag stuurt Adam Schiff nog een brief, dit keer naar Amazon.(91, 92)

Op 5 maart hield de Amerikaanse Senaat een hoorzitting ‘Vaccins Save Lives’ (vaccins redden levens). Het onderwerp was waarom er aarzeling is en wat ze kunnen doen om dat te bestrijden. Alleen pro-vaccinatie getuigen mochten getuigen. Dit panel werd geleid door pro-vaccinatie senator Patty Murray en Lamar Alexander. (93)
Honderden artsen, wetenschappers, onderzoekers, medische professionals, advocaten en ouders van kinderen met vaccinatieschade, mochten niet getuigen en werden in gangen of in overvolle ruimtes tegengehouden. (94)

Tot op de dag van vandaag gaat het mediabombardement door, de censuur en verdeeldheid groeien, de haat volgt, de politiek gaat door met ‘maatregelen om de druk op te voeren’. Eén verhaal van een rouwende moeder die door ‘anti-vaxxers’ werd aangevallen ‘nadat haar kind aan griep was overleden’ en er wordt ‘geterroriseerd door anti-vaxxers.’ Hotez gaat nog een mediacampagne voeren. Het gaat allemaal over één onderwerp: vaccineren (de vaccinatiegraad verhogen). Het is één boodschap: vaccineren (de vaccinatiegraad moet omhoog). En het is overduidelijk een aanval tegen mensen die ervoor kiezen om niet te vaccineren. Maar er wordt geen ‘andere kant’ van het verhaal verteld. Vaccinatieschade bestaat niet. Er is geen reden voor kritiek op massa-vaccinatieprogrammas, de boodschap is duidelijk. Iedereen moet vaccineren. (98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120)

 
Meer wetsvoorstellen en wetten worden aangenomen en de verdeeldheid blijft groeien. Ik maak me zorgen over wat er gaat komen. Welke goed geïnformeerde persoon zou dat niet doen? Als je kijkt naar zaken als Microsoft, Merck, de aandelen van Pfizer en ziet dat de winsten een recordhoogte hebben bereikt het afgelopen jaar, waarom zou je dan geen vragen over de timing van dit alles hebben en de geldstroom volgen naar wie het meeste baat heeft bij een steeds agressiever vaccinatieprogramma? Alle paden leiden terug naar Bill Gates en zijn enige doel – elk kind ter wereld te vaccineren. (95, 96, 97)

Denk ik persoonlijk dat het Bill Gates gaat over het terugbrengen van de wereldbevolking of eugenetica? Nee, ik heb het idee dat hij een extreem doelgerichte man is. Hij is eraan gewend dat iedereen doet wat hij denkt en wil, en buigt voor zijn geld. Je moet een niveau van narcisme hebben om te bereiken wat hij heeft bereikt, maar ik geloof niet dat hij inherent slecht is. Hij vecht tegen de ‘antivaxxers’ omdat zij hem tegenwerken in het bereiken van zijn doel.

 
Het moge duidelijk zijn: een investering van $ 10 miljard is niet alleen maar filantropie.

 

 

 

 

Bronnen:

1. Forbes Billionaire list 2019 https://www.forbes.com/billionaires/#325e9efe251c
2. Decade of Vaccines Press Release https://www.gatesfoundation.org/…/Bill-and-Melinda-Gates-Pl…
3.BG increases stocks in Merck by $78M. https://www.forbes.com/2002/05/17/0517faceweek.html…
4. GAVI https://www.gavi.org/about/mission/history/
5. BG influence at WHO https://www.politico.eu/…/bill-gates-who-most-powerful-doc…/
6. BG partnership with CDC https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/who/
7. Merck, GSK, Pfizer, Sanofi, world ranks https://www.igeahub.com/…/top-10-pharmaceutical-companies-…/
8. Merck MMR https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html
9. BG/GSK one example of many https://www.gatesfoundation.org/…/Bill-Gates-Announces-168-…
10. BG/Sanofi/GAVI one example of many https://www.sanofipasteur.com/…/immunizatio…/vaccines-access
11. BG/Pfizer one of many examples https://www.pfizer.com/…/collaboration_helps_broaden_access…
12. BG/Microsoft https://news.microsoft.com/exec/bill-gates/
13. BG becomes BH largest share holder https://money.cnn.com/…/bill-gates-warren-buffet…/index.html
14. BG interview talking about anti vaccine movement and their “misinformation” https://www.cbc.ca/player/play/2656516068
15. BG interview talking about $200 Billion profits in vaccines. https://www.cnbc.com/…/bill-gates-and-the-return-on-investm…
16. W.H.O. financials from 2017 listing BG 2nd largest donor https://www.who.int/…/finances-acco…/reports/A71_INF2-en.pdf
17. BG funds LSHTM for a surveillance system on vaccine misinformation https://www.gatesfoundation.org/…/Grants-Database/Grants/20…
18. Vaccine Confidence Project. With, LSHTM, SVI, W.H.O, CDC, GSK https://www.vaccineconfidence.org/about/#partners
19 BG/ Hotez https://www.forbes.com/…/look-what-happens-when-you-pay-a…/…
20. BG/SVI https://www.gatesfoundation.org/…/$70-Million-to-Help-Fight…
21.BG/SVI https://www.gatesfoundation.org/search…. BG/Hotez https://bionews-tx.com/…/gates-foundation-and-hotez-agree-…/
23. Hotez/Baylor https://www.bcm.edu/…/hotez-directs-attack-on-neglected-dis…
24.Hotez founding Dean https://www.bcm.edu/…/national-school-of-trop…/faculty-staff
25. Hotez Twitter page. https://twitter.com/PeterHotez…
26. Hotez new book on vaccines and Autism https://www.amazon.com/Vaccines-Did-Cause-Rach…/…/1515935167
27. Hotez vaccine patents https://patents.justia.com/inventor/peter-hotez…
28. BG created the vaccine market https://www.forbes.com/…/hear-bill-gates-talk-about-vacci…/…
29. Inslee top contributors, Gov Race 2012 https://www.opensecrets.org/members-of-congre…/contributors…
30. Merck/Microsoft https://news.microsoft.com/…/microsoft-signs-agreement-wit…/
31. Inslee/Merck https://www.huffpost.com/…/hepatitis-c-merck-medicaid_b_5c7…
32. BG animation https://www.youtube.com/watch?v=JZvpF6gaGH4
33. BG Fox Business https://video.foxbusiness.com/v/5288777292001/#sp=show-clips
34. BG on Ellen https://www.youtube.com/watch?v=f5NJQiY9AuY
35. BG on CNN https://www.youtube.com/watch?v=ldSME2qRjHU
36. B/MG on TED https://www.youtube.com/watch?v=aSL-iIskEFU
37. BG 60 Minutes https://www.youtube.com/watch?v=cPy0nWYYCFg
38. B/MG on CBS https://www.youtube.com/watch?v=QkYWJqDjfRA
39. BG ABC Australia https://www.youtube.com/watch?v=fkm7eMqiuSw
40. BG on Q/A https://www.youtube.com/watch?v=Edhd9WIIpmY
41. Jimmy Kimmel https://www.google.com/search…
42. Kristen Bell https://www.today.com/…/kristen-bell-get-vaccinated-if-you-…
43. Amanda Peet https://people.com/parents/amanda-peet-apo/
44. John Oliver https://www.facebook.com/…/a.487923278003…/589989914463355/…
45. Jennifer Lopez https://www.upi.com/Jennifer-Lopez-Parents-…/85301240434448/
46. Sarah Michelle Gellar https://parade.com/…/sarah-michelle-gellar-wants-to-spread…/
47. Jennifer Garner https://abcnews.go.com/Health/Healthday/story…
48. Peter Hotez Twitter https://twitter.com/PeterHotez…
49. Richard Pan https://www.facebook.com/RichardPanMD/
50. Peter Hotez https://www.vox.com/…/17964…/vaccine-autism-book-peter-hotez
51. Patty Murray https://www.murray.senate.gov/public/index.cfm/newsreleases…
52. Lamar Alexander https://twitter.com/senalexander/status/1073266324405739521…
53.Hotez article https://www.washingtonpost.com/…/kids-in-these-u-s-hotspo…/…
60. Kate Brown https://www.oregonlive.com/…/5_takeaways_from_oregons_final…
54. School rates https://www.idahostatesman.com/…/educ…/article216881175.html
55. School rates https://www.king5.com/…/most-washington-schoo…/281-591237636
56. School rates https://www.idahoednews.org/…/across-idaho-schools-struggl…/
57. School rates https://www.boulderweekly.com/…/boulder-countys-vaccinatio…/
58. School rates https://www.pbs.org/…/a-quiet-rise-in-unvaccinated-children…
59. School rates https://www.kpbs.org/…/medical-exemptions-vaccination-rate…/
61.School rates https://www.newsweek.com/these-are-states-worst-vaccination…
62. School rates https://www.lagrandeobserver.com/…/vaccination-rates-in-ore…
63. School rates https://www.oregonlive.com/…/low_vaccination_rates_put_oreg…
64. School Rates http://www.dailycamera.com/…/bvsd-immunization-rates-improv…
65. Hotez paper https://www.researchgate.net/…/325732133_The_state_of_the_a…
66. CDC paper https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6740a3.htm…
67. VCP paper https://www.vaccineconfidence.org/resear…/vaccine-hesitancy/
68. Golden Globes https://www.forbes.com/…/how-flu-shots-make-appearances-a…/…
69. Fake Flu shots at GG https://variety.com/…/golden-globes-secrets-2019-flu-shots…/
70. Public Health Measles Investigation https://www.clark.wa.gov/public-health/measles-investigation
71. WHO Vaccine Hesitancy Report https://www.who.int/…/programmes_syst…/vaccine_hesitancy/en/
72. WHO declares VH a Global Threat https://www.who.int/eme…/ten-threats-to-global-health-in-201
73. Inslee SOE https://www.governor.wa.gov/…/19-01%20State%20of%20Emergenc…
74. Q13 Facebook Stories https://www.facebook.com/Info4orAll/posts/2172627382803861?__tn__=K-R
75. World Vaccination rates https://www.who.int/…/fact-she…/detail/immunization-coverage
76. Q13 tetanus story https://q13fox.com/…/unvaccinated-boy-spends-47-days-in-i…/…
77. Q13 30yr old https://q13fox.com/…/anti-vaxers-adult-son-got-measles-no…/…
78. Danish Study https://www.nbcnews.com/…/another-study-finds-no-link-betwe…
79. Italy School policies https://news.yahoo.com/italy-bans-unvaccinated-children-att…
80. Madagascar Measles https://www.usatoday.com/…/measles-outbreak-900…/2977595002/
81. Global Measles https://www.kpbs.org/…/measles-is-spiking-around-the-globe…/
82. More examples of stories https://www.npr.org/…/medical-anthropologist-explores-vacci…
83. WA SB 5841 https://app.leg.wa.gov/billsummary…
84. States introduce new VBills. https://www.cnn.com/…/vaccine-exemption-bills-ac…/index.html
85. Schiff Letter https://schiff.house.gov/…/schiff-sends-letter-to-google-fa…
86. Pinterest Censorship https://www.msn.com/…/pinterest-blocks-vaccinat…/ar-BBTQtNj…
87. YouTube Censorship https://www.bbc.com/news/technology-47357252
88. Facebook Censorship https://www.usatoday.com/…/facebook-looks-tackl…/3092719002/
89. Amazon Censorship https://variety.com/…/amazon-pulls-anti-vaccination-docume…/
90. FDAWarning https://www.cnbc.com/…/fda-head-says-federal-government-may…
91. Inslee 2020 https://www.cnn.com/…/inslee-2020-presidential-c…/index.html
92. AS 2nd letter https://schiff.house.gov/…/schiff-sends-letter-to-amazon-ce…
93. Senate Hearing https://www.help.senate.gov/…/vaccines-save-lives-what-is-d…
94. Senate Hearing Hallways https://www.facebook.com/watch/?v=298464730771086
95. Merck Stock https://www.google.com/search…
96. Microsoft Stock https://www.google.com/search…
97. Pfizer Stock https://www.google.com/search…
98. Grieving mom https://q13fox.com/…/her-son-died-and-then-anti-vaxers-at…/…
99. Drs story https://www.latimes.com/…/lame-ln-vaccine-attacks-20190317-…
100. Hotez on Joe Rogan https://jrelibrary.com/1261-peter-hotez/
101. CNN https://www.cnn.com/…/chickenpox-vaccine-kentuck…/index.html
102. WIVB https://www.wivb.com/…/new-poll-shows-strong-sta…/1858727431
103. Texas Observer https://www.texasobserver.org/in-texas-three-more-measles-…/
104. Cincinnati.co https://www.cincinnati.com/story/news/2019/03/19/chickenpox-vaccine-and-abortion-link-1960-s-brings-lawsuit-religious-objection-catholic/3213271002/
105. Washington Post https://www.washingtonpost.com/…/censorship-or-social-resp…/
106. Voice of San Diego https://www.voiceofsandiego.org/…/one-doctor-is-responsibl…/
107.Chicago Tribune https://www.chicagotribune.com/…/ct-nvs-vaccine-push-st-031…
108. Huff Post https://www.huffpost.com/…/massimiliano-fedriga-chickenpox-…
109. ABC https://abcnews4.com/…/adults-ages-27-45-are-advised-to-get…
110. Detroit Free Press https://www.freep.com/…/shingles-vaccine-shingr…/3134917002/
111.NewsWeek https://www.newsweek.com/anti-vax-italy-chickenpox-massimil…
112. CNN https://www.cnn.com/…/vaccine-schedule-delay-par…/index.html
113.Citizen https://thecitizen.com/2019/03/19/the-vaccination-question/
114. Press Herald https://www.pressherald.com/…/falmouth-high-school-reports…/
115. NYTimes https://www.nytimes.com/…/should-all-children-be-vaccinated…
116. NBC https://www.nbcnews.com/…/teen-steals-show-congress-tackles…
117. KTVL https://ktvl.com/…/oregons-mandatory-vaccination-bill-passe…
118.Josh Elliot https://www.facebook.com/staterepjoshelliott/posts/2482399281784686?__tn__=K-R
119. Yale cancels on RFK https://www.wtnh.com/…/vaccine-forum-canceled-am…/1861025154
120. WW https://www.wweek.com/…/flu-shot-bill-would-cost-oregon-pr…/
121. Pan Letter https://cbssacramento.files.wordpress.com/…/pan-surgeon-gen…

 

 

 

 

Bron originele artikel: ‘How to establish National Mandatory Vaccinations’
https://www.healthnutnews.com/how-to-establish-national-mandatory-vaccinations/

Voor meer informatie ga naar https://www.facebook.com/info4orall

Vertaling: Door Frankema voor de Stichting Vaccinvrij

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen. Zij is schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This