Nationale politiek

Wie bestuurt de bestuurders?
Door wie worden politici geïnformeerd? Hoe groot is de invloed van de Europese Unie, van de Wereldgezondheidsorganisatie, en van de farmaceutische industrie
op het Nederlandse vaccinatiebeleid? Bestaat dat nog wel?
mondiaal vaccinatiebeleid

Mondiaal vaccinatiebeleid

Ongemerkt is het nationale vaccinatiebeleid overgegaan in een wereldwijd vaccinatiebeleid. Wat zijn de consequentie’s?

Lees meer

Binnenhof

Kabinet Rutte III/IV

Hebben de leden van het kabinet voldoende specifieke kennis over vaccineren om belangrijke beslissingen te nemen? Door wie worden zij geïnformeerd?

Lees meer

Tweede Kamer

Tweede kamer

De tweede kamer wordt verondersteld het volk te vertegenwoordigen. Is dat zo? Waarom luistert zij niet naar de (ervarings)-deskundigheid van de bevolking?

Lees meer

 

 
Waarom kunnen noch journalisten, noch consultatiebureau-arstsen, noch het RVIM aan ongeruste burgers wetenschappelijk bewijs overleggen dat vaccineren veilig is?

 
Waarom benoemen noch journalisten, noch CB-artsen, noch onze voorlichters van het RIVM het feit dat zowel de WHO, als de EU, als de EMA zwaar gefinancierd en bespeeld worden door de farmaceutische industrie?

 
Waarom wordt er van ouders verwacht het RVP te vertrouwen? Het zou betekenen dat we ons vertrouwen leggen in een overheid die zaken doet met bedrijven die door de rechter veroordeeld zijn tot het betalen van miljarden-boetes wegens wetenschappelijke fraude!

 

 

Boetes betaald door farma - overheden knijpen een oogje dicht?

 

GSK is het bedrijf waar de meeste vaccins die voor het RVP worden aangekocht vandaan komen.

Is het bedrijf betrouwbaar?

 
GSK heeft in 2012 een schikking van drie miljard dollar gemaakt wegens het verzuimen van het bekendmaken van veiligheidsgegevens in USA.

‘Overzicht uit Legaal maar Fataal – hoe de grote industrieën onze gezondheid bedreigen’ ~ Nicholas Freudenberg

 

 
In Europa heeft een uitgelekt rapport uit 2011 van GSK bewezen dat het bedrijf op de hoogte was van ernstige bijwerkingen van het vaccin Infanrix Hexa, dat baby’s vier keer kregen in hun eerste levensjaar. Noch de media, noch de Nederlandse overheid hebben deze informatie gebruikt om de burger te waarschuwen, terwijl het rapport melding maakt van meer dan honderd gevallen van ernstige vaccinatieschade bij Nederlandse kinderen. Het vaccin is in 2019 geruisloos vervangen door Vaxelis. Onze baby’s zijn dus 8 jaar lang ingespoten met een riskant vaccin.

 

 

 

Informeer uzelf! Lees onze blogpost:

 
Screenhost met Rood Vaxelis

‘Infanrix Hexa is vervangen door Vaxelis – stappen we van de ene beerput in de andere?’

Waarom is Infanrix Hexa vervangen? CB-artsen zijn niet vooraf geïnformeerd over de reden. En journalisten zijn niet op de hoogte, of vinden het kennelijk niet nodig de burger te informeren over [..] Lees meer

 

 

 

 

 

Veiligheid is belangrijker dan winst.

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Vaccinatiealliantie en Denktank Desinformatie: Een Agenda 2030-project van de Europese Commissie

Vaccinatiealliantie en Denktank Desinformatie: Een Agenda 2030-project van de Europese Commissie

Op 19 november 2018 verscheen een brief van toenmalig Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Paul Blokhuis, die gericht was aan de Tweede Kamer. In deze brief kondigde Blokhuis een aantal actielijnen aan die de vaccinatiebereidheid voor het Rijks Vaccinatieprogramma (RVP) zouden moeten vergroten. Als gevolg hiervan, is de Vaccinatiealliantie en later de clandestien opererende Denktank Desinformatie opgericht. Uit documenten van de Europese commissie blijkt dat de Nederlandse organisaties een resultaat zijn van Europees beleid dat zich heeft gecommitteerd aan Agenda2030.

lees meer
PCR-gate? Over liegende ministers en een jackpot uit onverwachte hoek

PCR-gate? Over liegende ministers en een jackpot uit onverwachte hoek

Sinds oktober 2020 lopen er diverse Woo-verzoeken ter verkrijging van PCR-Ct waarden, die echter steevast worden afgewezen door een minister die in rechtszaken en in het parlement volhoudt niet over dergelijke gegevens te beschikken. Het is verbijsterend om te ontdekken dat er systematisch is gelogen in geschrifte en mondeling in de rechtszaal.

lees meer
Willem Engel – Surveillance Staat-Deel 1

Willem Engel – Surveillance Staat-Deel 1

Willem Engel heeft een presentatie van vier delen gemaakt die uitlegt hoe wij in de gaten worden gehouden en hoe wij worden gemanipuleerd. Ik weet dat, en toch viel mijn mond ervan open. Het is tot in de details georganiseerd en juridische onderbouwing ontbreekt. In...

lees meer
Campagne Properganda.nl – Niets is wat het lijkt

Campagne Properganda.nl – Niets is wat het lijkt

De Corona injecties hebben heel veel duidelijk gemaakt. Hoeveel mensen denken inmiddels dat vaccins NIET veilig, NIET effectief, en NIET nodig zijn? En hoeveel van de onderstaande plaatjes kunt u aftikken? De campagne van Properganda.nl slaat de spijker op de kop:...

lees meer
Share This