Infanrix Hexa is vervangen door Vaxelis – stappen we van de ene beerput in de andere?

door | 10 jan 2019 | Farmaceutische industrie, Media, Vaccins

Op 7 December 2018 wordt in het ‘RVP-nieuws’ voor professionals bekend gemaakt dat ‘Infanrix Hexa’ – het vaccin tegen DKTP-Hib-HepB dat wordt toegediend met 2, 3, 4 en 11 maanden – is vervangen door ‘Vaxelis’.

‘Voor het DKTP-Hib-HepB-vaccin heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en voor het RVP is nu het vaccin Vaxelis van MSD aangeschaft. Vaxelis is een DKTP-Hib-HepB-vaccin dat volledig in een voorgevulde spuit wordt geleverd. Het vaccin is klaar voor gebruik.’1

Wie zijn de personen die zich bezighouden met de ‘aanbestedingsprocedures’? Niemand die het weet. En er is nog iets dat onduidelijk is…

 

 

Waarom is Infanrix Hexa vervangen?

 
CB-artsen zijn niet vooraf geïnformeerd over de reden; tenminste niet in het ‘RVP-nieuws’, en ook niet op de Vaste Prikdag in 2018, een nascholingsdag voor CB-artsen. En journalisten zijn niet op de hoogte, of vinden het kennelijk niet nodig de burger te informeren over een vaccinschandaal. Zijn onze baby’s 7 jaar lang ingespoten met een riskant vaccin? En stapt de Nederlandse bevolking in 2019 met Vaxelis – zonder het te beseffen – van de ene beerput in de andere? Onderstaande blogpost doet verslag van een van de grootste dieptepunten in de voorlichting over vaccins.

 

 

Het uitgelekte GSK-rapport

 

 

 
Eind 2012, begin 2013 informeren ouders elkaar dat er een vertrouwelijk rapport is uitgelekt van maar liefst 1271 pagina’s van vaccinfabrikant GlaxoSmithKline (GSK).2 CB-artsen zijn er niet van op de hoogte en de media zwijgen, maar het bericht slaat bij de ouders in als een bom en het circuleert op sociale media. Het rapport betreft de ‘geneesmiddelenbewaking’ van Infanrix Hexa, en beschrijft de ongewenste neveneffecten die uit verschillende Europese landen terug gerapporteerd zijn aan GSK in de periode tussen 23 Oktober 2009 en 22 Oktober 2011.

 

 

Het persbericht van Initiative Citoyenne

 
krantenHet Waalse ‘Initiative Citoyenne’ (burgerinitiatief) deed wat verantwoordelijke beleidsmakers (hadden) moeten doen.3 Zij bestudeerde het document – alle 1271 pagina’s. En toen bleek dat er reden was voor bezorgdheid deed zij een persbericht uitgaan van drie bladzijden vol ongemakkelijke feiten uit het rapport, om de ouders te waarschuwen.4 Als vele ouders hiervan wisten, zou de overheid dan ook niet op de hoogte geweest moeten zijn van dit persbericht? Hoe kan het dat CB-artsen niet zijn geïnformeerd en de Nederlandse pers geen aandacht heeft besteed aan het rapport van GSK?

 
De belangrijkste punten van het persbericht uit 2012:

‘In de periode tussen Okt 2009 – Okt 2011 noteerde GSK maar liefst 1.742 meldingen van bijwerkingen (zie pagina 1160 tot 1218), waarvan 503 ernstig. Er werden in die specifieke periode 36 sterfgevallen gemeld, en de meeste daarvan vonden binnen drie dagen na toediening van het Infanrix Hexa-vaccin plaats. (zie pagina 1219 tot 1271).’

 
‘Er zijn 825 verschillende soorten bijwerkingen gemeld, die potentieel elk system in het lichaam kunnen aantasten: het bloed, het cardiovasculaire systeem, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de longen, de huid, urinewegstelsel, het spijsverteringsstelsel, sensorische organen (zicht, gehoor…), spieren, gewrichten, het endocrine stelsel etc.’

 
‘Het vertrouwelijke rapport van GlaxoSmithKline uit 2011 beschrijft 5 erkende autismegevallen na inenting tijdens de klinische testen met het Infanrix-Hexa vaccin (zie tabel op pg 626).’

 
‘Het document vermeldt ook nog dat er 37 sterfgevallen zijn gemeld sinds het vaccin in 2000 werd geïntroduceerd, wat neerkomt op een totaal van minimaal 73 sterfgevallen.’

 

vaccinspuitHet is belangrijk om te beseffen dat – volgens onder andere het Amerikaanse bijwerkingencentrum VAERS slechts 1% tot 10% van de bijwerkingen als zodanig worden herkend en gemeld.5 Dus de aantallen kunnen in werkelijkheid 10 tot 100 keer hoger liggen.

 

 

 

 

Het onderzoeksteam ‘Initiative Citoyenne’ benadrukt:

‘We weten niet of al deze ‘ongewenste neveneffecten’ zijn veroorzaakt door dit vaccin. Het is echter eenvoudigweg niet geloofwaardig om te beweren dat géén van deze ernstige bijwerkingen of sterfgevallen zijn veroorzaakt door het vaccin. Zeker gezien het feit dat de slachtoffers jonge zuigelingen waren, die in goede gezondheid verkeerden voordat zij werden gevaccineerd. De korte tijd die verstreek tussen toediening van het vaccin en het overlijden van de baby is ook een factor die spreekt ten nadele van het vaccin. En bovendien is in 2006, een Duits onderzoek gepubliceerd in ‘Vaccine’, dat al eerder aantoonde een ongewoon hoog aantal sterfgevallen registreerde binnen 48 uur na een 6-in-1 combivaccin.’6

 

 

Overeenkomsten in de situatie in Nederland en België…

‘We merken dat het aantal ernstige ongewenste voorvallen die zijn gerapporteerd in dit vertrouwelijke document totaal verschillend is in het GSK-gegevensblad dat is bedoeld voor artsen en apothekers, om maar te zwijgen van de informatie in de bijsluiter die is bedoeld voor patiënten. Deze bijsluiter wordt overigens niet automatisch overhandigd door medewerkers van het consultatiebureau, die de ouders eerder luchthartig geruststellen met bijwerkingen zijn hooguit ‘milde koorts, een lichte pijn of roodheid op de injectieplaats’.

 
Zowel artsen als patiënten zijn verkeerd geïnformeerd en krijgen niet de nodige kennis of begeleiding om zelfs maar te denken aan het leggen van een verband tussen ernstige lichamelijke klachten en de vaccinatie een paar uren of dagen daarvoor.’

 
‘Wat zou er gebeuren als deze lijst met alle gemelde bijwerkingen openbaar zou zijn voor de ouders? Die zouden dan misschien de aandoening kunnen vinden die zojuist bij hun (recentelijk gevaccineerde) baby is gediagnosticeerd, misschien wel om toegelaten te worden in het kinderdagverblijf? Zouden er misschien ouders bij zijn die geneigd zouden zijn om een rechtszaak te beginnen?’

 
man in shockTerwijl de fabrikant en de autoriteiten op de hoogte waren van de risico’s van Infanrix Hexa werd voetje gelicht met de Belgische wet van 22 augustus 2002 inzake patiënten-rechten. In Nederland hebben ouders net als in België wettelijk gezien recht op een goed geïnformeerde keuze (informed consent).7,8 Dat houdt in dat, vóórdat de ouder toestemming geeft voor een medische handeling er toegang is tot voldoende objectieve informatie over de risico’s van de behandeling. Met andere woorden: de ouder dient voorgelicht te worden over bijwerkingen! En over hoe en waar bijwerkingen gemeld dienen te worden, en zelfs over alternatieven voor de medische handeling (in dit geval vaccinatie). Deze wet werd – en wordt – nog steeds massaal overtreden door CB-artsen.

 

 

Het persbericht van het Initiative Citoyenne gaat verder…

‘Gezien het bovenstaande is het verlangen van GSK naar totale vertrouwelijkheid begrijpelijk (het woord ‘vertrouwelijk’ staat op elke afzonderlijke pagina). En we kunnen helaas ook constateren dat sinds de valse varkensgriep ‘pandemie’ en het absoluut schandalige geheime contract getekend door Minister Onkelinx9, (red. In Nederland was dat minister Ab Klink), de undercover houding van de Belgische overheid tegenover deze zaken helaas niet is veranderd.’

 
‘Een ander uiterst opvallend aspect is dat onder de zeer ernstige bijwerkingen die zijn vastgelegd door GSK zich de volgende aandoeningen bevinden: autisme, wiegendood (SIDS).10 Dit zijn aandoeningen waarvan de overheid en gezondheidsautoriteiten blijven ontkennen dat die verband kunnen houden met vaccins.’

 
‘Maar wie zorgvuldig de verslagen over kindersterfte leest in het volumineuze GSK-document, zal zien dat bovenstaande aandoeningen zijn gemeld aan GSK door nationale autoriteiten voor geneesmiddelen (onder andere uit Frankrijk en Italië). Het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat deze sterfgevallen in verband kunnen worden gebracht met het vaccin.’11

 
‘Dus hoe is het mogelijk dat nog maar een paar maanden geleden het Belgische consultatiebureau verklaarde dat “er wereldwijd consensus in de medische wereld is dat vaccins geen ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken”? Of hoe kan men blijven herhalen dat “bijwerkingen zeer goed bijgehouden worden en dat als er zelfs maar de minste aanleiding toe zou zijn de situatie opnieuw bestudeerd zou worden?”’

 
‘Het is ook belangrijk om te benadrukken, dat volgens dit GSK-document het aantal plotselinge overlijdens van kinderen binnen drie dagen na toediening van het vaccin het verwachte aantal overschreed, terwijl het slechts tussen de 1 en 10% van het aantal ernstige ongewenste neveneffecten zijn die in werkelijkheid hebben plaatsgevonden.’12

bezorgde vrouw 
Is het zo langzamerhand geen tijd om ouders naar behoren te informeren?!

 

‘Ten slotte is het onbegrijpelijk om te moeten constateren dat de criteria voor de ernst van de aandoening voor GSK gerelativeerd worden. GSK classificeert bijvoorbeeld aandoeningen die resulteren in neurochirurgie, reanimatie of verwijdering van een deel van de darm als “onbeduidend”13, terwijl dit soort procedures zeker nooit al zodanig beoordeeld zouden mogen worden bij een heel klein kind!

 
Wij zijn als ‘Initiative Citoyenne’ van mening dat er absoluut geen rechtvaardiging bestaat voor het achterhouden van deze belastende informatie, zeker gezien het feit dat vaccins worden betaald door de belastingbetaler.’

 

 

De reactie van GSK in de pers

 
Zoals gezegd: laksheid of censuur in de Nederlandse media heeft ervoor gezorgd dat wij niet zijn ‘lastig gevallen’ met deze schokkende informatie over het Infanrix Hexa vaccin. Maar in België hebben de media er wel aandacht aan besteed. Men zou verwachten dat het vaccin van de markt gehaald zou zijn, maar na een ‘golfje’ is de hele zaak als een nachtkaars uitgegaan.

De reactie van GSK in de media was dat het rapport ‘vertrouwelijk’ was omdat het bedrijf ‘geen paniek wilde zaaien’.3

 

 

Zeven jaar na datum

 
Meisje met vraagtekenInmiddels zijn we 7 jaar verder. En we kunnen op basis van het rapport van GSK concluderen dat er nu tientallen, misschien wel honderden kinderen hun gezondheid, of zelfs hun leven verloren hebben aan het Infanrix-Hexa vaccin. Een vaccin waarvan onmiskenbaar al 7 jaar bekend is dat er grote risico’s aankleven – bij de ‘regelgevende instanties’ tenminste – maar dat desalniettemin niet van de markt is gehaald. Betekent dit dat er aan alle vaccins soortgelijke risico’s kleven? Of betekent het dat er sprake is van een doofpot-achtige corruptie bij beleidsmakers? Of dat de investering in de ontwikkeling van dit vaccin er eerst nog uitgehaald moest worden? Dat voorraden opgemaakt moesten worden? Of simpelweg dat de winsten zo aantrekkelijk waren?

Hoe dan ook, het moment is eindelijk aangebroken. Het einde van het ‘Infanrix Hexa’ tijdperk is aangebroken. Maar of we er veel mee opschieten is maar zeer de vraag.

 

 

De geruisloze invoering van een nieuw vaccin – VAXELIS

 
Vanaf nu is het toverwoord Vaxelis. De burger kan doorgaan met vertrouwen, want daar is het RVP nou eenmaal op gebaseerd. Zijn het alleen de ‘vaccingekkies’, die het wagen om zich zorgen te maken? Die idiote antivaxxers die – nee dank u – hun kind niet willen laten ‘beschermen’ tegen infectieziektes met vaccins, maar hun vertrouwen leggen in het opbouwen van natuurlijke immuniteit?

Laten we het niet hebben over het feit dat verreweg de grootste afname in de sterfte aan infectieziektes niets te maken had met vaccins, want het vond plaats in de periode dat er nog niet eens gevaccineerd werd. En laten we het ook niet hebben over ‘vaccinfalen’ of iets dergelijks. Laten we het alleen hebben over het feit dat er nog geen enkele ervaring is met het op grote schaal toedienen van Vaxelis. En over het feit dat een googlesearch op ‘Vaxelis’ al zoveel kwalijke zaken omhoog brengt, dat wij nu al ons hart vasthouden.

 

 

Wat we niet (mogen) weten…

 
Tijdens de ‘trials’ – uitgevoerd door de fabrikant – zijn er 6 kinderen overleden. Dit wordt wel genoemd op de Amerikaanse bijsluiter van Merck14, de fabrikant van Vaxelis, maar ontbreekt op de Nederlandse EPAR (bijsluiter voor de arts).15

‘Death was reported in 6 participants (0.2%) who received VAXELIS and in 1 participant (0.1%) who received Pentacel + RECOMBIVAX HB vaccines; none were assessed as vaccine-related. Causes of death among infants who received VAXELIS were asphyxia, hydrocephalus, unknown cause, sepsis and 2 cases of Sudden Infant Death Syndrome.’14

Amerika kijkt de kat uit de boom. In Europa is het nieuwe DKTP-Hib-HepB vaccin onder de naam Vaxelis op 09-02-2016 al goedgekeurd voor baby’s vanaf 6 weken.16 In Amerika heeft de Food and Drug adminstration (FDA) op 21-12-2018 Vaxelis goedgekeurd, maar het vaccin zal in de Verenigde Staten pas in 2020 beschikbaar zijn voor ‘commercieel gebruik’.17

 
Man met vraagtekensNederland heeft de twijfelachtige eer om vanaf 01-01-2019 het eerste land ter wereld te zijn dat ervaring op gaat doen met het op grote schaal toedienen van dit nieuwe vaccin bij baby’s. Wat de reden is dat de Amerikanen nog even de kat uit de boom kijken laat zich raden. Dat een vaccin is goedgekeurd om op de markt te komen betekent niet dat bewezen is dat het vaccin veilig is voor baby’s. Zoals uit het GSK-rapport blijkt wordt in de praktijk het onderzoek voortgezet.

 

 
Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) waarschuwt om alert te zijn op bijwerkingen. Op de website van het CBG staat bij Vaxelis: ‘Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.’18

De bijsluiter waarschuwt om alert te zijn op bijwerkingen. En ook op de bijsluiter staat een waarschuwing die niet op andere bijsluiters staat.

‘Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem.’15

Buiten het zicht van liefhebbende mams of paps houden gezondheidsautoriteiten ‘vertrouwelijke’ rapporten bij om de ‘voordelen en risico’s van het geneesmiddel’ te volgen’. Maar als het eenmaal genoteerd staat, wat wordt er dan mee gedaan? Met andere woorden: mocht in de praktijk blijken dat een vaccin risicovol is, wat zijn dan de procedures om het weer van de markt af te halen?

 
De wetenschappelijke onderzoeken die de farmaceutische industrie op de bijsluiter beschrijft zijn niet geruststellend. Om te beginnen is de controle géén ‘inactieve placebo’, maar een ander vaccin, die dus ook stoffen bevat die bijwerkingen kunnen veroorzaken,en dus geen zuivere placebo is.

 
Screenhost met Rood Vaxelis

 

 
Wij citeren van de bijsluiter:

Niet-dodelijke ernstige bijwerkingen

 
“Tijdens studies 005 en 006 bij baby’s ondervonden, binnen 30 dagen na een vaccinatie, 68 deelnemers (2,0%) die VAXELIS kregen in combinatie met andere vaccins ernstige bijwerkingen, versus 19 deelnemers (2,2%) die een Placebo kregen in combinatie met andere vaccins en een ernstige bijwerking ervaarden. Daarvan werd 1 vaccingerelateerde SAE (red. Serious Adverse Event = ernstige bijwerking) gerapporteerd voor deelnemers in de placebogroep en voor 4 deelnemers (0,1%) in de VAXELIS-groep:

 
• 3 van deze 4 ervaarden pyrexia (koorts) 1 tot 2 dagen na de eerste vaccinaties; en
• 1 van deze 4 ervaarde een schijnbare levensbedreigende gebeurtenis (braken gevolgd door bleekheid en lethargie) op de dag van de eerste studievaccinaties en opnieuw 2 dagen later.”
14

 
Vaccins Nogmaals, een controlegroep die ook gevaccineerd is kan nooit een zuivere controle zijn, want beide groepen krijgen de mogelijk schadelijke hulpstoffen toegediend. En snapt u wat er wordt bedoeld met een “vaccine related SAE” oftewel ‘vaccingerelateerde’ ernstige bijwerking? Als u het nog een keertje leest zult u merken dat de fabrikant een rare draai geeft aan haar interpretatie van het onderzoek? Zij zegt dat in de Vaxelis groep 2.0% een ernstige bijwerking kreeg en in de Placebogroep 2,2%. En dat daarvan in de Placebogroep de SAE (serieuze bijwerking) niet gerelateerd wordt aan het vaccin en in de Vaxelisgroep de SAE (serieuze bijwerking) bij 4 deelnemers wel gerelateerd is aan het vaccin (VAXELIS). Hoezo niet… hoezo wel? En een BIJwerking is toch ALTIJD gerelateerd aan het vaccin?!

 
Met betrekking tot pyrexia oftewel koorts het volgende: Er is zoveel controversie over het gebruik van vaccins en antibiotica, dat we bijna zouden vergeten dat onze kinderen geboren worden met een immuunsysteem. Koorts is een reactie van het immuunsysteem om ervoor te zorgen dat bacteriën en virussen zich niet kunnen vermeerderen.19 Misschien ten overvloede, maar natuurlijke immuniteit bestond al in periode voordat politici en medici zich lieten verblinden door de winstgevende oplossing van de industrie. En het bestaat nog steeds. En dat er een immuunreactie op het vaccin plaatsvindt is niet alleen maar ‘goed-nieuws-want-dan-hebben-we-antilichamen’…

 

 

De inhoudsstoffen van Vaxelis

De lijst van wat er allemaal ingespoten wordt in onze baby’s is lang (we houden de originele, Amerikaanse bijsluiter aan, want in de vertaling ‘verdwijnt’ er nogal eens wat):

De ‘antigenen’ oftewel ziekteverwekkers

• Difterietoxoïd
• Tetanus toxoïd
• Kinkhoest antigenen
• Hepatitis B oppervlakte antigeen
• Poliomyelitis virus type I, II, III
• Haemophilus influenzae type b polysacharide

 
De hulpstoffen20vrouw met vraagteken

• aluminium zouten
• polysorbaat 80
• formaldehyde
• glutaraldehyde
• runderalbumine
• neomycine
• streptomycine sulfate
• polymyxine B sulfate
• ammonium thiocyaat
• gist proteïnen

 
Voor de duidelijkheid. De ‘werking’ van deze stoffen stopt niet bij het aanmaken van antilichamen. Wat weten we van de eigenschappen van deze stoffen?

Aluminium zouten: Aluminium-verbindingen staan bekend als ‘neurotoxisch’ (schadelijk voor zenuwweefsel) Aluminium kan nog niet worden uitgescheiden door baby’s omdat de nieren nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Het wordt opgeslagen in de hersenen en in verband gebracht met neurologische aandoeningen waaronder epilepsie. Op de site van de Stichting vaccinvrij vindt u zeer veel info over aluminium.20

 
Polysorbaat 80: “In het onderzoek van de Amerikaanse Georgia State University, gepubliceerd in Cancer Research, kregen muizen via hun voeding polysorbaat 80 (E433) binnen. Het dieet van polysorbaat 80 en carboxymethylcellulose leidde in de muizen tot verandering van de darmflora. Daardoor ontstonden milde ontstekingen en werden de muizen vatbaarder voor de ontwikkeling van darmtumoren.” – Universiteit Wageningen21

 
Formaldehyde: “Mensen worden voornamelijk blootgesteld aan formaldehyde in uitlaatgassen, bij het bereiden van eten en in sigarettenrook. Formaldehyde is een kankerverwekkende stof en is door het International Agency for Research on Cancer (IARC International Agency for Research on Cancer) ingedeeld als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (Groep 1). Formaldehyde veroorzaakt kanker in de neus en luchtpijp en mogelijk leukemie.” – RIVM22

 
Glutaaraldehyde: Wordt volgens Wikipedia onder andere gebruikt in desinfecterende en sterilisatiemiddelen:

* desinfecterend middel en om instrumenten te steriliseren
* bestanddeel van looimiddelen
* bestanddeel van fixeermiddelen in de fotografie
* fixatief bij het balsemen 23,24

Volgens het RIVM is het toxisch bij inademing (over inspuiten bij baby’s wordt niet gerept):

– sterk irriterend tot bijtend voor alle contactwegen
– astmatische reactie
– zwellingen in de keel
– Carcinogeniteit IARC classificatie: niet geclassificeerd25

 
Antibiotica (neomycine, streptomycine en polymyxine B): “Antibiotica doden niet alleen de ziekmakende bacteriën, maar ook de nuttige bacteriën uit de darmflora. Dit kan de darmflora verstoren, waardoor klachten kunnen ontstaan, zoals buikpijn en diarree.” – Maag Lever Darm Stichting26

 
Op de Amerikaanse bijsluiter staat bovendien:

“VAXELIS has not been evaluated for carcinogenic or mutagenic potential or impairment of fertility”14

Er is dus niet onderzocht of het vaccin kanker, onvruchtbaarheid of genetische veranderingen kan veroorzaken. Terwijl er stoffen ingespoten worden – bij baby’s – waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat ze kanker veroorzaken.

 

 

Maar ‘het’ is veilig?

 
vader die studeerdWat we inspuiten in een baby van een paar maanden oud is niet mis. Ouders worden constant voorgelicht over het ‘gevaar’ van infectieziektes – een gevaar dat overigens niet onderbouwd wordt met nationale, complete cijfers. En we worden verondersteld erop te vertrouwen dat de hoeveelheden zo klein zijn dat ‘het’ veilig is’ – wat overigens niet onderbouwd wordt met bijvoorbeeld veiligheidsnormen. Vaxelis wordt vier keer ingespoten voordat baby’s een jaar oud zijn. En er bestaan geen onafhankelijk vastgestelde normen die bepalen wat de maximale hoeveelheid is van een stof die veilig ingespoten kan worden bij baby’s. De farmaceutische industrie voert zelf het onderzoek uit dat bepaalt dat ‘het’ veilig is. Met andere woorden: de slager keurt zijn eigen vlees.

En er is nog een probleem waar geen aandacht aan wordt besteed.

 

 

Combivaccins

 
Combivaccins (meerdere vaccins in een spuit) zijn door fabrikanten gemaakt om het aantal ‘prikmomenten’ te verminderen en toch te voldoen aan de ‘vereiste vaccinaties die volgens het RVP nodig zijn’. Bovendien vereenvoudigen combivaccins logistieke zaken zoals de bestelling, het transport en de opslag van vaccins. Er is alleen één ‘maar’… Combivaccins veroorzaken meer bijwerkingen dan losse vaccins.

 
De bijsluiter van de fabrikant voor het nieuwe 6-in-1 vaccin vermeldt dat “Vaxelis gecontra-indiceerd is bij kinderen met een voorgeschiedenis van ernstige allergische reactie op een van de bestanddelen van het vaccin, of op een ‘ander difterie-toxoïde, tetanus-toxoïd, pertussis-bevattend vaccin, geïnactiveerd poliovirusvaccin, hepatitis B-vaccin of H. influenzae type b-vaccin”.15 Controleert de CB-arts dit, of moeten de ouders dat doen?

 

 

Contra-indicaties zijn volgens de bijsluiter van Vaxelis:

 
USA: “Een voorgeschiedenis van encefalopathie (coma, verlaagde niveaus van bewustzijn, langdurige aanvallen) binnen 7 dagen na een eerdere dosis pertussis-bevattend vaccin, dat niet te wijten is aan een andere oorzaak” en “een voorgeschiedenis van progressieve neurologische stoornissen, inclusief infantiele spasmen, ongecontroleerde epilepsie of progressieve encefalopathie totdat een behandelingsregime is vastgesteld en de toestand is gestabiliseerd.”14

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen omvatten: “temperatuur boven 40,5°C koorts binnen 48 uur, niet toe te schrijven aan een andere identificeerbare oorzaak; instorting of shock-achtige toestand (hypotonic-hyporesponsieve episode (HHS) binnen 48 uur; aanhoudend, ontroostbaar huilen van meer dan drie uur binnen 48 uur en aanvallen met of zonder koorts binnen drie dagen.”

NL: “Baby’s/kinderen mogen niet gevaccineerd worden wanneer zij overgevoelig zijn voor de werkzame stoffen of vermelde hulpstoffen, of voor restsporen (glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B).”15

Nogmaals: wie controleert dit?

 

 

Bijwerkingen volgens de bijsluiter van Vaxelis:

De bijsluiter van Vaxelis rapporteert hoge percentages van bijwerkingen bij kinderen die het experimentele zesvoudige vaccin in klinische onderzoeken kregen:

“De mate van bijwerkingen varieerde door het aantal ontvangen doses Vaxelis. De gevraagde bijwerkingen 0-5 dagen na elke dosis waren prikkelbaarheid (≥ 55 procent), huilen (≥45 procent), pijn op de injectieplaats (≥44 procent), slaperigheid (≥ 40 procent), erytheem op de injectieplaats (≥25 procent) verminderde eetlust (≥ 23 procent), koorts ≥38,0 ° C (≥19 procent), zwelling op de injectieplaats (≥ 18 procent) en braken (≥ 9 procent).”15

 
Maar het echte aantal bijwerkingen komt pas aan het licht in de praktijk.

 
vrouw die er genoeg van heeftDat er heden ten dage nog steeds CB-artsen zijn die ouders van kinderen met bijwerkingen naar huis sturen met: “Dat kan niet door het vaccin komen, want vaccins worden heel goed onderzocht en het is bewezen dat ze veilig zijn.”, betekent alleen maar dat zij net zo slecht geïnformeerd zijn over bekende bijwerkingen als de ouders zelf. En dat ouders niet voorgelicht worden over bekende bijwerkingen, of de testfase waarin een vaccin zich bevindt, zouden we een overtreding van de wet kunnen noemen.

 

 

Informed consent

 
Volgens de wet op geneeskundige (WGOB)7 zijn CB-artsen verplicht om ouders voor te lichten over zowel de voor,- als de nadelen van een medische handeling. Maar hoe kunnen artsen dit doen als ze zelf niet worden voorgelicht over de nadelen van het RVP? Als ze op nascholingsdagen die door de industrie worden gesponsord niet op de hoogte worden gebracht van de volledige, nationale ziekte, – en sterftecijfers, de ongewenste neveneffecten van elk vaccin, het gebrek aan veiligheidsnormen voor het injecteren van de afzonderlijke inhoudsstoffen, het ontbreken van onafhankelijk wetenschappelijk bewijs etc.

En wat gebeurt er eigenlijk met die ‘vertrouwelijke rapporten’. We vermoeden niet veel – ouders en artsen worden in ieder geval niet voorgelicht over de schaduwkanten van vaccins. En de media hebben partij gekozen voor de gevestigde orde.

Misschien verwoordt het commentaar van een ouder over de hele gang van zaken de donkere wolk die bewuste ouders zo somber stemt: ‘Dit is zo verontrustend op zoveel niveaus, ik weet niet wat ik moet zeggen… Ik kan alleen maar bidden voor alle pasgeborenen en hun ouders.’

Bewuste, goed geïnformeerde ouders zien de bui al hangen.

 

 

Wat kunt U doen?

 
Denk na, en verspreid deze informatie. Stel vragen aan uw CB-arts; waarom is het vaccin vervangen, en hoe is bewezen dat Vaxelis veilig is? Laat niets in uw kinderen spuiten voordat u zich ervan heeft overtuigd dat u dit nodig – en veilig vindt. En voor de wetenschappers en artsen onder u die het belang inzien van controle op het bedrijfsleven, neem alstublieft contact met ons op. De bevolking heeft er geen belang bij om zich te laten verdelen in pro,- en antikampen. Wij hebben een gemeenschappelijk belang, en dat is de gezondheid van onze kinderen. En het inzetten van vaccins om “sterfgevallen door infectieziektes” te voorkomen is hypocriet te noemen als sterfgevallen door vaccins achtergehouden worden.

 
De overheid vertrouwt kennelijk op het woord van de fabrikanten. Maar zij verzaakt haar plicht naar de burger toe als zij niet – middels openbaar wetenschappelijke onderzoek of veiligheidsnormen – naar de burger toe kan verantwoorden dat vaccineren veilig is. En helemaal als zij een oogje dichtknijpt voor uitgelekte rapporten die het tegendeel aantonen.

 

 

 

 

 
Bronnen:

1. RVP Nieuwsbrief https://action.spike.email/101500/Newsletter/frdjlwc6vn5wgkd6p74v2buwk57oykqf4hgy4nbbijqethhybzaa?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=RVP+Nieuws&culture=nl-NL
2. Confidential To Regulatory Authorities – Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance – GlaxoSmithKline Research and Development Avenue Fleming 20 1300 Wavre Belgium http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf
3. http://initiativecitoyenne.be/article-infanrix-hexa-le-document-confidentiel-accablant-113251207.html
4. http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Initiative-Citoyenne-Press-Release-Infanrix-Hexa-6–12–12.pdf
5. https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2015/cdc-changes-restrict-vaccine-reaction-reports.aspx
6. Zinka, B.; Rauch, E.; Buettner, A.; Ruëff, F.; Penning, R. Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination. Vaccine 2006, 24, 5779–5780. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15908063
7. https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
8. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2018-12/RVP-richtlijn%20Informed%20consent-procedure.pdf
9. http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/GSK_contrat_22_07_2009.pdf
10. cfr pages 15,19 and 24
11. cfr pages 657, 659, 662, 681, 1225, 1234, 1263, 1268
12. cfr pages 249 and 783
13. cfr pages 30 and 31
14. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/vaxelis/vaxelis_pi.pdf
15. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxelis-epar-product-information_nl.pdf
16. http://www.news.sanofi.us/2018-12-26-FDA-Approves-VAXELIS-TM-Sanofi-and-Mercks-Pediatric-Hexavalent-Combination-Vaccine
17. https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/vaxelis-new-fully-liquid-paediatric-hexavalent-vaccine-approved-in-the-european-union-569389291.html
18 https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111%3A3%3A%3ASEARCH%3ANO%3A%3AP0_DOMAIN%2CP0_LANG%2CP3_RVG1%3AH%2CNL%2C117034&fbclid=IwAR10gPUQIAIllc4UX6gQ0gOd-ZuWH-U4nBSO0qdP7hysbpM4NKJ8n0jwISY
19. https://study.com/academy/lesson/what-is-pyrexia-definition-causes-symptoms.html
20. Is vaccineren veilig? https://stichtingvaccinvrij.nl
21. https://resource.wur.nl/nl/show/Aanwijzing-voor-link-tussen-darmkanker-en-emulgatoren.htm
22. https://www.rivm.nl/tabak/rook/schadelijke-stoffen-in-tabaksrook/formaldehyde
23. https://nl.wikipedia.org/wiki/Glutaaraldehyde
24. https://www.cdc.gov/niosh/topics/glutaraldehyde/default.html
25. https://rvs.rivm.nl/sites/default/files/2018-05/Glutaaraldehyde_IVW_2017.pdf
26. https://www.mlds.nl/gezonde-buik/hoe-werkt-de-spijsvertering/darmflora-2/

 

 

 

 

Over de auteurs:

Ellen Vader onderzoekt, verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This