De missie en strijd van Robert F. Kennedy Jr tegen de grootmachten

door | 22 nov 2018 | BMR-vaccin, Overig

Het onderstaande interview met Robert F. Kennedy verscheen in het Franse onafhankelijke tijdschrift Nexus Magazine in november 2018. Het is een buitengewoon interessant verslag over de juridische strijd die wordt gevoerd tegen multinationals. Kennedy en zijn medewerkers hebben onlangs een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen. Hoe kijkt Kennedy aan tegen autisme en vaccinaties? Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt stelde Robert F. Kennedy een aantal belangrijke vragen.

 

 
Robert F. KennedyRobert Francis Kennedy jr (Washington D.C., 17 januari 1954) is een Amerikaanse advocaat, milieuactivist en publicist. Hij is een van de weinigen die zich sterk maakt tegen machtsmisbruik van industriële giganten. Begin september werd hij door Europese parlementsleden van de Groene Partij (EGP) uitgenodigd bij extra hoorzittingen over de schadelijkheid van Roundup blijkens een verslag van de speciale commissie over pesticiden. Kennedy en zijn medewerkers hebben zojuist een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen en hij is niet van plan te stoppen. Een ontmoeting met een man met een buitengewone missie leidde tot het hierna volgende interview.

 

 
SD: Meneer Kennedy, als waardig erfgenaam van een familie met moed en politieke betrokkenheid, bent u vandaag een van de grootste pleitbezorgers voor milieurechten op onze planeet. Waarom heeft u voor deze strijd gekozen?

RFK: Het is een roeping die teruggaat tot mijn vroege jeugd. Als jongetje had ik al iets ‘groens’. Ik had grote bewondering voor Rachel Carson, onderzoekster en één van de pioniers van de ecologische beweging, die de giftige impact van het pesticide DDT op het milieu aangeklaagde. Zij publiceerde in 1962 een boek, ‘Silent Spring’ (in Nederland uitgegeven als ‘Dode Lente’), dat de krantenkoppen haalde en de gevaren (vooral voor vogels) van pesticiden bekend maakte. DDT was destijds het paradepaardje van Monsanto en het bedrijf nam wraak. Op alle mogelijke manieren maakten zij het haar lastig; onder andere door wetenschappers en verslaggevers te betalen om haar onderuit te halen. Iedereen keerde zich tegen haar. De geneeskunde-academies, tuinbouwverenigingen, en zelfs de landbouwsector die al onder de invloed van Monsanto stond, en via de pers lag haar privéleven ook onder vuur.

Silent SpringMijn oom, president John F. Kennedy, had mijn wens vervuld om haar te ontmoeten en haar voor de lunch uitgenodigd. Het was kort voordat ze stierf aan kanker, maar deze ontmoeting heeft diepe indruk op me gemaakt en was één van de grootste momenten uit mijn jeugd. Mijn oom heeft vervolgens een team van wetenschappers gevraagd om alle uitspraken in haar boek regel voor regel te verifiëren en op waarde te schatten. Dat hebben ze gedaan en DDT werd uiteindelijk verboden.

 

 
SD: Vandaag staat u nog steeds tegenover Monsanto en uiteraard zijn de praktijken niet veranderd. Welke zaken kunt u inbrengen in de Roundup-zaak?

RFK: Het is een ongekende overwinning. De multinational kreeg de opdracht om $ 289 miljoen dollar schadevergoeding te betalen aan een tuinman die door Roundup vergiftigd was en nu aan het einde van zijn leven is. Het bedrag van deze veroordeling is erg hoog omdat het een boete voor fraude bevat. We hebben kunnen aantonen dat Monsanto op de hoogte was van de risico’s van hun product (met name dat het kankerverwekkend is) en dat al tientallen jaren. Het bedrijf verhulde bewust de waarheid en publiceerde zelfs vervalste studies, die vervolgens door betaalde experts werden ondertekend.

Via een juridisch proces genaamd ‘Discovery’ dwongen we de tegenpartij om alle gegevens te overleggen. Hierdoor konden we duizenden interne documenten, e-mails enz. inzien en we hebben veel belastend materiaal verzameld. Net zoals het geval was met Rachel Carson, heeft Monsanto al het mogelijke gedaan om de bestaande studies in diskrediet te brengen en de ‘lastige’ wetenschappers aan te vallen, zoals bijvoorbeeld professor Gilles-Eric Seralini. Dit is een bijzonder moedig man en ik ben nog steeds verbaasd dat hij niet door de commissie werd gehoord.
 

 
SD: Inderdaad. Dit laat misschien zien hoe effectief de tactiek van het bedrijf is geweest. Maar Monsanto zal zeker in hoger beroep gaan?

RFK: Natuurlijk. Maar ik heb alle vertrouwen in het vervolg. We hebben gewonnen, terwijl we tegenover een rechter stonden die echt tegen ons was en die ons heel weinig bewijsmateriaal liet indienen. Gelukkig waren de juryleden onpartijdig en van een zeer hoge kwaliteit. Sommigen hadden notitieboekjes vol met aantekeningen. Ze lieten zich niet beïnvloeden. Dus voor mij is deze overwinning ook een overwinning voor de democratie in Amerika. Dit is het bewijs dat er nog goed burgerschap bestaat. Voor het hoger beroep heb ik er alle vertrouwen in, want we hebben nog veel bewijs te bieden. Monsanto zal er niet blij mee zijn.

 

 
SD: Tijdens een persconferentie na uw hoorzitting in het Europees Parlement, viel een journaliste van het Politico Magazine u aan met te zeggen dat ‘u niet hoeft te hopen geloofwaardig over te komen wat de Roundup betreft, als we zien op welke manier u de wetenschap van vaccins ter discussie stelt’. Eraan toevoegend: ‘door mensen zoals u, zijn we getuige van de terugkeer van mazelen in Europa’. Wat heeft u haar geantwoord?

ThimerosalRFK: Natuurlijk verwachtte ik dat al. Ik heb haar eerst uitgenodigd om het boek ‘Thimerosal’ te lezen dat gaat over het kwik-adjuvans dat in bepaalde vaccins werd gebruikt. Net als voor de rechtbank in een pleidooi citeer ik niet alleen wetenschappelijke studies, ongeveer 400, die getuigen van de giftigheid van kwik, maar ook alle elementen van fraude, corruptie, druk en censuur die de farmaceutische industrie en politici gewoonlijk hanteren.

Over mazelen en het mazelen-vaccin weten we dat de realiteit veel complexer is dan wat in de media wordt verteld. Bijvoorbeeld het feit dat de sterfte en het aantal complicaties door mazelen overal toeneemt, is een direct gevolg van het vaccinatiebeleid. En hierdoor is het risico verschoven naar de meer kwetsbare leeftijdscategorieën.
Het vaccin beschermt minder goed en voor kortere tijd dan de levenslange immuniteit die is verworven door een natuurlijke overdracht van het virus. Baby’s lopen een groter risico omdat de maternale antistoffen van moeders, die geen mazelen hebben gehad, niet voldoende zijn. Er zijn ook veel gevaccineerde jonge volwassenen die mazelen krijgen omdat het vaccin na een paar jaar zijn effectiviteit verliest. We hebben het gezien bij vele epidemieën zoals die van Disneyland en Toronto.

Maar vooral zijn er de vele slachtoffers van vaccinatieschade waarover de pers weigert te praten. Ik bouwde een enorm bestand op met enkele duizenden getuigenissen van ouders. Het constant negeren daarvan moet absoluut stoppen en zou zo snel mogelijk onderzocht moeten worden.

 

 
TrumpSD: Als ik me goed herinner, kondigde Donald Trump’s in zijn eerste politieke verklaring, toen hij bij het Witte Huis aankwam, zijn voornemen aan om een onderzoekscommissie in te stellen over de veiligheid van vaccins. U werd benaderd om deze commissie te leiden. Waar staan we nu? Was het gewoon een loze belofte?

RFK: Donald Trump is overtuigd van de noodzaak van zo’n commissie. Hij is getuige geweest van vaccinatieschade in zijn naaste omgeving en dit onderwerp ligt hem echt heel nauw aan ‘t hart. Helaas was de druk te groot en tot nu toe heeft hij geen steun gevonden om dit uit te voeren.

 

 
SD: Het lijkt eenvoudiger om China te doen wankelen dan de farmaceutische industrie! Heeft u dan geen gehoor gekregen bij het Amerikaanse Congres?

RFK: Nee, dat was niet mogelijk. Als ik de volksvertegenwoordigers toespreek, luisteren ze beleefd naar me, maar ze doen helemaal niets. Er is te veel geld mee gemoeid. In werkelijkheid is het niet langer een overheid, het is een ‘kleptocratie’ (een regering door dieven) geleid door lobby’s en de farmaceutische industrie is de machtigste van allemaal. Het besteedt twee keer zoveel aan beïnvloeding van beleidsmakers dan die van de oliesector en vier keer meer dan de oorlogsindustrie of ruimtevaart. Big Pharma besteedt 50 tot 80% van hun inkomen aan de media. Ik denk dat het duidelijk is.

 

 
SD: Wetende dat u iedereen tegen u had, waarom gaat u dan toch deze strijd aan?

RFK: Meer dan 30 jaar was ik voorzitter van de Waterkeeper Alliance, de wereldwijde alliantie voor waterbehoud. Wij klaagden de steenkoolindustrieën aan vanwege hun hoge kwikemissies en de schade die zij aan de rivieren veroorzaakten, en ik gaf vaak lezingen over dit onderwerp.
En elke keer kwamen moeders me opzoeken. “Meneer Kennedy, het is goed dat u zich bezighoudt met de zorg voor het kwik in de rivieren, maar wij hebben kinderen. Kinderen die schade hebben geleden door het vaccin en we zouden graag zien dat men zich ook interesseert voor kwik in vaccins”. Ik had het daar erg moeilijk mee, want ik was een groot voorstander van vaccinatie. Bovendien liet ik me elk jaar tegen de griep inenten. Maar ze drongen aan en kwamen met dermate solide argumenten en verontrustende en tragische verhalen naar buiten, dat ik uiteindelijk toegaf.

 

 
SD: U heeft eerst het World Mercury-project opgezet, dat als doel had de invloed van de giftigheid van kwik in zijn verschillende vormen aan te tonen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Hebt u zich wat vaccins aangaat uitsluitend op het kwik-adjuvans gericht?

autistische jongenRFK: Eind 1980 begonnen de autisme-cijfers met een duizelingwekkende snelheid te stijgen toen het vaccinatieschema werd uitgebreid, vooral met vaccins die thiomersal bevatten.(NB thiomersal is een conserveermiddel. Het valt in het lichaam uiteen in het giftige ethyl kwik en natriumthiosalicyclaat. Bron: Wikipedia). Dat was de eerste aanzet. Maar later ontdekte ik dat op het gebied van vaccin-veiligheid de kloof tussen de realiteit en de officiële verklaringen, waar alles absoluut ‘veilig en gecontroleerd’ is, gewoon gigantisch groot is. Het is niet alleen kwik, dat een probleem is. We hebben ontdekt dat er sindsdien bijvoorbeeld nano-deeltjes, retrovirussen en zelfs glyfosaat wordt aangetroffen in vaccins. Ook aluminium wordt verdacht. Er zijn geen serieuze studies over vaccins, het is alleen maar propaganda om het publiek ‘gerust te stellen’.

 

 
SD: Op 11 september veranderde uw organisatie haar naam in Children’s Health Defense, de organisatie die opkomt voor de gezondheid van kinderen. Waarom?

RFK: In de VS heeft één op de zes kinderen een ontwikkelingsstoornis, één op de 36 is gediagnosticeerd met autisme en 54% van de Amerikaanse kinderen is chronisch ziek. Het is één van de grootste crises die Amerika ooit heeft meegemaakt. Wanneer gaan we onze ogen openen? Onze kinderen leven in een giftige soep, we moeten stoppen met alles aan de erfelijkheidsleer (genetica) te wijten, het is crimineel. Onze missie is om deze epidemie te beëindigen. We willen metalen uit elk farmaceutisch product verwijderen en het gebruik ervan in industriële producten verminderen. We willen ook een terugkeer naar een eerlijke, onafhankelijke wetenschap en regelgevende instanties die de gezondheid van de mens dienen in plaats van de belangen van de industrie.

 

 
SD: Hoe kunnen we dit bereiken?

RFK: We moeten het debat aanmoedigen, studies analyseren, politieke maatregelen nemen om mensen te beschermen en de slachtoffers gerechtigheid bieden. Er zijn twee manieren om dat te doen, via de media en op juridisch vlak. Maak gebruik van sociale netwerken en de alternatieve pers om de reguliere media te prikkelen en nationale beleidsmakers te dwingen hun dossiers opnieuw te openen en hun werk te doen.

 

 
SD: Een paar dagen na de lancering van uw nieuwe organisatie heeft u een flinke slag uitgedeeld: u dient een klacht in bij het kantoor van de inspecteur-generaal en bij het congres wegens fraude gepleegd door het Amerikaanse ministerie van Justitie in de zaak: ‘Autisme en vaccinatie’. Wat houdt dit in?

GeldRFK: In een tijd dat de overheid de farmaceutische bedrijven vrijsprak van elke verantwoordelijkheid voor vaccinatieschade, creëerde ze een ‘Vaccine Court’ (Vaccinatierechtbank) om slachtoffers te compenseren. Het bleek dat niet minder dan 5000 families een procedure hadden opgestart om een oorzakelijk verband tussen autisme en vaccinatie aan te tonen. Het was gigantisch, het ging over honderden miljoenen dollars aan compensatie. Daarom hebben we al deze klachten gegroepeerd in één procedure genaamd ‘Autism omnibus proceedings’. Er werd besloten om zes gevallen te onderzoeken, die voor alle anderen zouden gelden.
Eén geval werd erkend en gecompenseerd, maar vervolgens in de doofpot gestopt. Bij de andere vijf werd geconcludeerd dat er geen verband was. Iedereen werd zonder meer en zonder nader gehoord te worden, afgewezen. Onlangs kregen we echter het bewijs in handen dat een aantal advocaten van het ministerie van Volksgezondheid had gelogen en de bevindingen van de senior expert manipuleerde om te vermijden dat er een oorzakelijk verband tussen de verschillende gevallen werd vastgesteld . De betrokken deskundige heeft een verklaring ondertekend waarin wordt bevestigd dat de advocaten in kwestie zijn getuigenis hebben misbruikt. We willen het dossier opnieuw openen en dat kan alles op losse schroeven zetten. Het recht moet spreken, niet alleen voor dit gezin, maar ook voor 5.000 anderen en voor iedereen die daarna bij voorbaat al wordt afgescheept.

 

 
SD: Dit doet ook denken aan wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurde met het BMR-vaccin. De staat stond garant voor het schadeloosstellen van de slachtoffers. Het hele scenario van de ‘frauduleuze BMR-studie door die slechte dr. Wakefield’, werd georkestreerd door de persgroep van Murdoch en een paar weken voor het begin van de rechtszaak werd journalist Brian Deer ingezet om de klacht van 2000 families te verwerpen.

RFK: Ja absoluut. Er is een heimelijke verstandhouding tussen de industrie, de pers en de nationale regelgevende en controlerende instanties. De meeste studies waarnaar werd verwezen in de omnibuszaak werden gemanipuleerd door de CDC (Centers for Disease Control – de Amerikaanse instelling die het vaccinatiebeleid beheert). De studies van di Stefano en William Thompson, die (op bevel van hogerhand) gegevens manipuleerden, de Deense studies van Poul Thorson, tegen wie zelfs een arrestatiebevel liep nadat hij aan de haal ging met de subsidies van het onderzoek, of de Verstraeten studie inzake thiomersal. Laten we niet vergeten dat de autoriteiten ook geld verdienen met vaccins. De CDC heeft bijvoorbeeld een jaaromzet van $ 4,5 miljard met de distributie van vaccins en diverse instanties hebben heel wat lucratieve patenten op hun naam staan. Gardasil (HPV) probeert men er overal door te drukken en dat moet echt stoppen.

 

 
SD: Hoe kunnen we uw actie ondersteunen?

RFK: De betrokken families kunnen zich als partij opstellen, want we hebben getuigenissen nodig. Anderen kunnen met hun gekozen politici contact opnemen om te eisen dat het dossier weer wordt opgepakt. Het is noodzakelijk om informatie te verspreiden, om de mediacensuur te doorbreken en donaties helpen om rechtszaken te financieren. Iedereen is erbij betrokken. Als ons verzoek wordt ondersteund door al die ouders en wetenschappers die met ons worden geassocieerd, zou die hele berg leugens snel als een kaartenhuis kunnen instorten.

 

 
Screenshot EFVVSD: En dat zou overal zijn weerslag kunnen hebben! Kortgeleden ondertekende u een open brief over vaccin-veiligheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), samen met 130 andere verenigingen over de hele wereld.

RFK: Ja. We hebben internationaal een beweging van burgers nodig om gemeenschappelijke acties te ontwikkelen en deze strijd voor democratie te winnen. Het is duidelijk dat de steenkool-, chemische, voedings- en farmaceutische industrie met gemeenschappelijke wereldwijde strategieën werken om hun winst en controle over de samenleving uit te breiden door de bevolking steeds volgzamer te maken.

De meeste mensen denken dat de grootste bedreiging voor de democratie bij door militairen geleide regeringen ligt, maar de buitensporige macht van multinationals is hetzelfde, zo niet erger, omdat het minder zichtbaar is. Mussolini zei al dat ‘het fascisme eerder corporatisme genoemd zou moeten worden, omdat het in feite de integratie van de macht van de staat en de macht van de markt is’… Dit is de reden waarom het publiek door onafhankelijke media moet worden geïnformeerd.

 

 
Robert de NiroSD: U heeft een krachtige oproep gedaan aan de pers met acteur Robert de Niro, wiens autistische zoon aan vaccinatieschade leed. Niemand reageerde, complete radiostilte. In Europa zien we hetzelfde gebeuren. De protesten in Italië en Polen tegen het verplichten van vaccinatie haalden de TV niet. Er kwamen toch 15.000 mensen in Rome op straat, 20.000 in Warschau en bijna 80.000 demonstranten in Pesaro.

RFK: De invloed van de media-imperiums is overal ter wereld bepalend. In Australië heeft Murdoch voor een groot deel bijgedragen aan de totstandkoming van een ware medische tirannie die daar vandaag heerst door het constant samenspannen van de reguliere pers, wetenschappelijke tijdschriften en industrie. Hij is overal van de partij en het ergste is misschien nog wel dat hij niet de enige is.

 

 
SD: Murdoch was aanwezig bij het officiële diner in het Witte Huis tussen Trump en Macron… Zouden we de persbureaus en de media kunnen aanklagen die maar doorgaan met het verspreiden van valse informatie in dienst van de industrie?

RFK: In de Verenigde Staten is dit mogelijk op grond van de wetten inzake samenzwering en afpersing.

 

 
SD: Denkt u dat u deze strijd kunt volhouden?

RFK: De macht van industriëlen is in alle democratische instellingen en federale instanties geïnfiltreerd. Tegenstanders worden onmiddellijk geneutraliseerd. Ik heb vanaf het allereerste begin altijd met deze boeven te maken gehad. Het zijn mensen die de arrogantie van macht hebben. Ze achten zichzelf boven de wet verheven en denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, zelfs het vernietigen van het leven van onze kinderen. Ik zal vechten voor de families, ik zal vechten voor hun kinderen, en als het nodig is … zal ik vechten tot mijn laatste adem!

 

 

 

 
Meer informatie op de website van www.childrenshealthdefense.org

 

 
Senta DEPUYDT, afgestudeerd in communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Leuven in België, journaliste, spreker op symposia en moeder van een ex-autistisch kind dat dankzij een aangepast voedingspatroon en ontstoren van vaccinaties, helemaal genezen is.
 

 

 

 

 
Vertaling: Ellen Vader voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This