Ouderplatform

Het woord is aan de ouders
Het ouderplatform is een plek waar mensen elkaar ondersteunen en inspireren door het delen van hun ervaringen.

Heeft u ervaring met vaccinvrij opgroeien, ongewenste vaccinreacties, kinderziektes, herstel van vaccinatieschade, (on)prettige belevenissen op het consultatiebureau? Deel uw verhaal. Het gaat niet om prachtig proza. Het gaat erom dat we beseffen dat we met velen zijn, en elkaar informeren over de andere kant van het vaccinatieverhaal.

De kinderen gezien, de ouders gehoord

Deel uw ervaring met ons

Subject

Toestemming

11 + 8 =

Hulp bij het schrijven
Voor de duidelijkheid. Het gaat niet om literaire hoogstandjes. Kies een paar vragen
uit de onderstaande lijst en beantwoord deze op uw mobiel of computer. Vertel over
uw ervaringen, gedachten, gevoelens.

Opgroeien zonder vaccins:

 1. Hoe bent u tot de keuze gekomen om niet te vaccineren?
 2. Welke rol speelde uw intuïtie en welke uw gezonde verstand?
 3. Hoe reageerde de omgeving op uw keuze? Hoe bent u daarmee omgegaan?
 4. Hoe is de gezondheid van uw kindje?
 5. Wat vindt u van de reguliere voorlichting over vaccins?

Vaccinreacties en vaccinatieschade:

 1. Hoe was de gezondheid van uw kindje voor de vaccinatie? (na de geboorte)
 2. Wat was de reactie van uw kindje op het vaccin – op korte termijn (binnen 72
  uur)? Welk(e) vaccin(s) betrof het?
 3. Welke gezondheidsverandering heeft u opgemerkt op langere termijn?
 4. Zijn de gezondheidsveranderingen gemeld bij het Lareb? Hoe werd ermee
  omgegaan?
 5. Hoe was de reactie van de artsen/ autoriteiten op uw vermoeden dat de
  gezondheidsproblemen met het vaccin te maken kunnen hebben?

Infectieziektes bij gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen:

 1. Welke (kinder)ziekte heeft je kindje gehad?
 2. Was uw kindje tegen deze ziekte gevaccineerd?
 3. Hoe is het verlopen? (is het wel of niet medisch of alternatief ondersteund)
 4. Hoe is het nu met uw kindje? (merk je verschil voor/ na de ziekte?

Het consultatiebureau/ huisarts/ ziekenhuis
Heeft u een positieve ervaring?

 1. Wat is er gebeurd?
 2. Mag uw verhaal gedeeld worden op het Ouderplatform op www.stichtingvaccinvrij.nl?

Heeft u een negatieve ervaring?

 1. Wat is er gebeurd?
 2. Waar stoort u zich aan? (aan welk gedrag, gebrek, werkwijze etc.)
 3. In het geval dat u een klacht heeft ingediend, of aangifte heeft gedaan, hoe is
  ermee om gegaan?

Tieners en Volwassenen:

 1. Heeft u een ervaring die belangrijk kan zijn voor anderen betreffende het HPV-vaccin, de griepprik, het Hepatitis B vaccin?
 2. Wat is er gebeurd?
 3. Hoe bent u ermee om gegaan? Welke conclusie heeft u getrokken?
Doet u mee? Uw bijdrage maakt verschil. 4-6 zinnen is genoeg — meer mag ook. Klik hier
Share This