Europese Digitale Identiteit

Een Europees Digitaal Dossier gaat ons gedrag sturen en controleren?

Terwijl het volk wordt verteld dat de QR-code aan corona gebonden is, wordt het steeds duidelijker dat dit niet het geval is. De digitale identiteit in de vorm van de QR-code wordt al jarenlang voorbereid door de Europese Commissie, en het proces is onomkeerbaar. Alle Europeanen krijgen een digitale identiteit en we nemen dus een stap richting een sociaal krediet-systeem zoals we dat kennen in China.

Chinese burgers krijgen op grond van hun (online) gedrag een score toebedeeld die gelinkt is aan een straf- en beloningssysteem dat bekend staat als het sociaal-kredietsysteem. Het is bedoeld om door de overheid gewenst gedrag te stimuleren. De surveillance op eigen burgers neemt steeds grotere proporties aan.

 

 

 
De podcast die wordt genoemd in de bovenstaande video kunt u hier beluisteren.

#46 – OP Z’N KOP! Met voormalig topambtenaar Astrid Raaphorst en onderzoeksjournalist Arno Wellens

 

 

Het Covid-paspoort, de Green Pass, de QR-pass zijn verschillende benamingen voor hetzelfde doel: het instellen van een sociaal kredietsysteem met behulp van een overkoepelende Europese Digitale Identiteit.

Op deze pagina vindt u informatie over de Europese Digitale Identiteit aan de hand van drie vragen:

1. Wat is een Europese Digitale Identiteit
2. Hoe werkt de Europese Digitale Identiteit in de praktijk?
3. Wat kunnen we doen?

 

 

I. Wat is een Europese Digitale Identiteit?

 
De EDI wordt in de volksmond ook wel het Europese Digitale Dossier genoemd. Als we hieraan meewerken zal onze “identiteit” bestaan uit het registreren van gegevens over ALLES wat wij doen, op ALLE vlakken van ons bestaan.

De overheid zou transparant moeten zijn voor de burger. Maar onder leiding van de EU en het World Economic Forum is het plan dat de burger volledig transparant wordt voor de overheid.
 

Data verzamelen om uw gedrag te sturen...

In voorbije Lockdowns mochten we niet naar de bijvoorbeeld bioscoop want de overheid had bepaald dat dit “niet essentiële voorzieningen” zijn. Met de Europese Digitale Identiteit heeft u geen toegang meer tot ESSENTIËLE VOORZIENINGEN als de Europese Unie dat zou beslissen.

Het ziet ernaar uit dat, om straks TOEGANG te krijgen tot gezondheidszorg, of om een bankrekening te KUNNEN openen we een digitale identiteit moeten hebben.

In een rapport van het World Economic forum getiteld ‘Advacing towards Digital Agency 2022’ wordt uitgelegd welke gegevens worden geregistreerd en met welke reden.

Onder de afbeelding, die afkomstig is uit heb bovengenoemde rapport staan alle gebieden waaruit onze digitale identiteit zal bestaan in het Nederlands vertaald.

 

 

Met de informatie die de Europese Unie/ Nederlandse overheid op al die vlakken van ons in handen hebben kunnen zij ons gericht buitensluiten en ons chanteren en manipuleren om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat we onze boostershots gaan halen.

Gezondheidszorg
Voor gebruikers om toegang te krijgen tot verzekeringen en behandelingen; om medische hulpmiddelen en wearables te monitoren; voor zorgverleners om hun kwalificaties aan te tonen

Financiële diensten
Om bankrekeningen te openen, online financiële transacties uit te voeren

Voedsel en duurzaamheid
Voor landbouwers en consumenten om de herkomst van producten te verifiëren, om de waarde en traceerbaarheid in toeleveringsketens te verbeteren

Reizen en mobiliteit
Reizen boeken, grenscontroles tussen landen of regio’s doorstaan

Humanitaire hulpverlening
Om toegang te krijgen tot diensten, om kwalificaties aan te tonen om in een vreemd land te werken

E-handel
Om te winkelen; om zakelijke transacties uit te voeren en beveiligde betalingen te doen

Sociale platforms
Voor sociale interacties; om toegang te krijgen tot diensten van derden die afhankelijk zijn van aanmeldingen bij sociale media

E-overheid
Voor burgers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van diensten – belastingaangifte, stemmen, uitkeringen innen

Telecommunicatie
Voor gebruikers om apparaten te bezitten en te gebruiken; voor dienstverleners om apparaten en gegevens op het netwerk te controleren

Telecommunicatie
Om toezicht te houden op apparaten en sensoren die gegevens over bijvoorbeeld energieverbruik, luchtkwaliteit en verkeersopstoppingen verzenden.

 

Ons leven gaat onherkenbaar veranderen - Mr. Jeroen Pols

Ons leven gaat onherkenbaar veranderen

Door Mr. Jeroen Pols

Dit artikel is integraal overgenomen uit Gezond Verstand nr. 37 van 23 maart 2020

Binnenkort bent u de eigenaar van een Europese digitale identiteit met uw belangrijkste informatie verborgen in een QR-code. Dat de Europese Commissie de corona-crisis aangrijpt om de digitale identiteit in sneltreinvaart door te drukken, is voor veel mensen geen geheim meer. Een surveillancestaat zal elk facet van het leven van Europese burgers controleren. Tientallen miljarden vloeien naar de uitvoering van een monstreus plan dat ons leven voorgoed zal veranderen.

Uw digitale identiteit bevat aanvankelijk een id-bewijs, rijbewijs, medische dossiers, vaccinbewijs en bijvoorbeeld het burgerservicenummer. Dit zal in de toekomst snel worden uitgebreid met zogenaamde ‘attributen’ van talrijke private en overheidspartijen met betalingsverkeer, kredietgevens, belastingaangiften, universiteitsinschrijving, autohuur, reisgegevens, internetgedrag, boodschappen, sociale mediagebruik, geld, CO2 ‘budget’ en andere denkbare facetten van het persoonlijke leven. Zowel overheden als private partijen hebben daar toegang toe. De gevolgen voor ons dagelijkse leven en privacy zijn nauwelijks nog voor te stellen.
 

Digitale ambities

Om dit plan te realiseren maakte de Europese Commissie een enorm budget vrij. De lidstaten zijn overeengekomen om 20% van de tussen 2021 en 2026 door de Europese Commissie beschikbare fondsen voor Europese reconstructie na de coronacrisis te investeren in deze digitale transtitie. In het fonds zit € 672,5 miljard Euro.
 

Veiligheid

De digitale identiteit wordt gebruikt als identificatie- en verificatiemiddel. De wettekst biedt een basis voor de verwerking en koppeling van de verzamelde gedragsgegevens. Hoewel technisch mogelijk, koos de Commissie niet voor een privacybeschermend systeem. De verordening geeft overheden de mogelijkheid om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over alle aanmeldingen bij sociale media platforms, leeftijdsverificaties voor het online en offline kopen van bijvoorbeeld alcohol en tabak, en diensten waar de gebruiker alleen onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking komt. De overheid krijgt daarmee de mogelijkheid om aankopen en toegang tot diensten voor bepaalde personen te blokkeren.
 

Digitaal geld

In juli 2021 werd met de lancering van het digitale europroject de voorbereiding getroffen voor de invoering van een digitale munt. De huidige verwachting is dat dit in 2023 gerealiseerd kan worden. Daarmee wordt de digitale portemonnee een onderdeel van de digitale identiteit. Hiermee krijgt de overheid ongekende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het leven van alle burgers. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ongewenste kritiek op de overheid een blokkade oplevert.
 
CO2-budget

Door de koppeling aan de groene agenda is te verwachten dat de digitale identiteit nauwgezet de zogenaamde CO2-voetafdruk gaat bijhouden. Niet denkbeeldig is dat bij de aankoop van een biefstuk of het boeken van een reis in de toekomst bijvoorbeeld een rood kruis op het scherm kan verschijnen met de mededeling dat uw toegewezen jaarlijkse persoonlijke CO2-budget is overschreden.
 

Vaccinatiepaspoort

Parallel aan de invoering van de digitale identiteit onderhandelt de Commissie namens de lidstaten met de WHO over een nieuw pandemieverdrag en een aanpassing van de Internationale Gezondheidsregeling. Hiermee krijgt de organisatie de centrale leiding bij de bestrijding van toekomstige pandemieën. De WHO bepaalt daarmee niet alleen welke maatregelen genomen moeten worden, maar ook de vaccins die voor reisverkeer vereist zijn.
 

Tijdplan

Vanaf september 2022 is de digitale identiteit gereed voor gebruik, en de Commissie verwacht dat tegen 2030 ruim 80% van de EU-burgers ervan gebruik maakt. Bij de introductie ligt de nadruk op het gebruikscomfort, privacy en vrijwilligheid. Gevreesd moet worden dat, net als bij de 3G-regeling, weigeraars steeds verder uitgesloten raken van deelname aan het maatschappelijke leven en later zelfs van essentiële producten en diensten. Mensen moeten zich bewust worden van de gevolgen, want alleen met een breed gedragen verzet kan deze agenda gestopt worden.
 

Europese Raad machtigt de Commissie tot onderhandelingen met WHO

De Europese Raad machtigde op 3 maart 2022 de Europese Commissie om namens de lidstaten met de WHO te onderhandelen over een internationaal verdrag inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieën. Het besluit maakt ook de weg vrij voor wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IGR).

Met het nieuwe verdrag en de gewijzigde IGR willen de lidstaten bevoegdheden verschaffen aan de WHO om tijdens de pandemieën van de toekomst, die deze zelf als zodanig bestempelen, een leidende en coördinerende rol te spelen bij het bepalen van noodzakelijke maatregelen, diagnostische middelen en vaccins.

Op 24 februari 2022 vond een vervolgvergadering plaats om de werkwijze en tijdschema vast te stellen. Rond 1 augustus 2022 wordt de voortgang van het ontwerp besproken. Vervolgens zal zij een voortgangsverslag indienen bij de 76e World Health Assembly in 2023. Tegen 2024 moet het verdrag en de gewijzigde Internationale Gezondheidsregeling (IGR) in werking treden.

 

 

 

 

II. Hoe werkt de Europese Digitale Identiteit in de praktijk?

 
Overheden hebben de “Covid-crisis” aangegrepen om extreem veel macht naar zich toe te trekken. Het zogenaamde vrije Westen is al enige tijd niet vrij meer, vooral voor mensen die zich niet willen laten injecteren met een experimenteel “vaccin”.

Social krediet systeem in China

“Het sociaal krediet systeem is een verzamelnaam die verwijst naar de vele Chinese experimenten die gedaan worden met het versterken van sociale controle door het monitoren, beoordelen en bijsturen van individueel gedrag.

 

In de overheidspilots op dit gebied wordt (online) gedrag centraal geregistreerd. Op basis daarvan krijgen Chinese burgers een “score” toebedeeld. Die score is gelinkt aan een straf- en beloningssysteem waarmee burgers gestimuleerd worden om bepaald gedrag te vertonen.” – Amnesty International

Het onderstaande filmpje legt uit hoe dat er in de praktijk uitziet:

 

 

Hukou
“In de Volksrepubliek werd met de hukou (huisvestingsregistratie) een alomvattend sociaal managementsysteem geïntroduceerd. De staat vertrouwde op de hukou om bij te houden waar mensen woonden, werkten en hun kinderen naar school stuurden. Maar het hukou-systeem is steeds minder goed gaan functioneren naarmate de verstedelijking massaler werd. Honderden miljoenen werknemers migreerden naar de metropolen om daar werk te vinden, ook al hadden ze daar geen hukou en kwamen ze daarom niet in aanmerking voor officiële toewijzing van huisvesting en sociale voorzieningen.

 

Dang’an
Een ander middel om de bevolking te controleren is de dang’an (archief). Dit is een permanent dossier dat de prestaties en attitudes van burgers bijhoudt. Het bevat niet enkel de fysieke eigenschappen en de werkgeschiedenis van personen, maar ook beoordelingen door collega’s, prestaties van lagere school tot universiteit, veroordelingen of administratieve straffen, lidmaatschappen van verenigingen, etc. Dit dossier wordt bijgehouden door lokale publieke veiligheidsbureaus, en (zeker in het verleden) door de werkeenheid – een communistische vorm van arbeidsorganisatie met vaste teams die gezamenlijk rapporteren over kwaliteit en voortgang. Een slecht schoolrapport, een ruzie met je baas of een visite bij de psychiater blijven permanent in je dossier en kunnen je hele leven beïnvloeden.

 

Experimentele fase
Er wordt in China op dit moment volop met het hierboven vermelde sociaalkredietsysteem geëxperimenteerd. Bij de huidige pilots wordt intensief gebruik gemaakt van elektronische en digitale middelen. Individuen en bedrijven verliezen punten op hun score wanneer ze de wet overtreden, een insteek die geleid heeft tot breed maatschappelijk draagvlak voor de maatregel.” – Amnesty International

Sociaal krediet systeem in Nederland

Als voorbereiding op de Europese Digitale Identiteit heeft de burger kennis gemaakt met de QR-code om toegang te krijgen tot de horeca, sportscholen en andere publieke instellingen. Deze code heeft medisch gezien geen enkel nut. Er is wetenschappelijk is aangetoond dat gevaccineerde mensen net zo goed het virus kunnen verspreiden als ongevaccineerden. JORIS BRON

De QR-code heeft niets, maar dan ook niets te maken met “bescherming” of gezondheid, maar alles met het conditioneren van de massa als voorbereiding op de Europese Digitale Identiteit naar Chinees model.

In China is breed maatschappelijk draagvlak gegenereerd voor deelname aan het sociale krediet systeem door de ontmenselijkende negatieve consequenties in geval van een lage punten score.

In Nederland en in de westerse wereld is draagvlak gecreëerd voor deelname aan de QR-code door extreem veel angst te genereren voor een ziekte die wereldwijd gemiddeld een IFR* heeft van 0.15%).

*IFR = Infection Fatality Rate: dat wil zeggen dat de kans om aan Covid-19 te sterven als je het zou krijgen 0,15% is. Meer informatie over Covid-19 klik hier, hier en hier.

 

Mr. Jeroen Pols en Mr. Hanno Wisse

Mr. Jeroen Pols en Mr Hanno Wisse leggen uit dat de Corona-pas niet alleen is bedoeld niet alleen is bedoeld om je gezondheidsstatus met betrekking tot corona te onthullen (iets waartoe je op grond van je privacy niet toe verplicht zou mogen worden en waarbij het onthouden van toegang als gevolg van het niet kunnen tonen van de juiste status nog altijd gewoon discriminatie zou moeten heten), maar op den duur ook als toegang van zo’n beetje alle belangrijke sectoren van de maatschappij.

 

 

 

Arno Wellens

Arno Wellens, onderzoeksjournalist legt uit dat de Europese Digitale Identiteit een verkapte staatsgreep is die allang was voorbereid voor de “Covid-crisis” en dus niets te maken heeft met gezondheid, maar alles met de uitrol van een totalitair regime.

Meer van Arno Wellens

Arno Wellens: Totale Controle 1 | Sunday special #1

Arno Wellens: Totale Controle 2 | Sunday special #4

 

 

 

 

 

Surveillance in China

“De Chinese overheid heeft overal ogen en oren. Voor surveillance wordt onder meer gebruik gemaakt van camera’s op straat. In 2020 zullen er naar verwachting zo’n 600 miljoen zijn geïnstalleerd.* Ze zijn uitgerust met gezichtsherkenning, waarmee mensen ook uit de massa gepikt kunnen worden: verkeersovertreders, winkeldieven, spijbelende studenten en vanzelfsprekend ook mensen die verdacht worden van criminele of politiek onwelgevallige activiteiten. Ook de communicatie via computer of telefoon wordt dagelijks gevolgd – er is sprake van grootschalige online surveillance.

 

De Chinese overheid bouwt zo stelselmatig aan een enorm systeem van surveillance dat alles en iedereen in de gaten kan houden. Hoewel het dikwijls wordt voorgesteld alsof Chinese burgers geen grote bezwaren hebben tegen deze groeiende inbreuken op hun privacy, zijn er groeiende signalen vanuit de bevolking dat ze bezorgd zijn over ontwikkelingen zoals het steeds intensiever gebruik van gezichtsherkenning.”
Amnesty International

 

* “Volgens een in 2019 gepubliceerd rapport van marktonderzoeksbureau IDC zou China in 2022 maar liefst 2,76 miljard bewakingscamera’s in werking hebben, ruwweg twee bewakingscamera’s voor elk van de 1,4 miljard inwoners van China.” – Lifesite

 

Surveillance in Nederland

Tijdens de eerste Lockdown in 2020 werden door heel Nederland 5G zendmasten geplaatst. Er was geen vraag vanuit de bevolking om zendmasten, maar wel een besluit van de overheid om hier miljoenen Euro’s aan te besteden.

Op dit moment worden overal in Nederland digitale camera’s geplaatst. Er is weer geen vraag vanuit de bevolking, maar de overheid trekt kennelijk haar eigen plan.

In de onderstaande afbeeldingen zijn gezichtsherkennings-camera’s in Zwolle en Enschede. Maar waarschijnlijk zult u ze zeer binnenkort in elke stad en elk dorp in Nederland aantreffen.

Er is geen voorlichting over waarom de overheid de data verzamelt, waarvoor ze het gaat gebruiken, noch over hoe zij die data beschermen.

 

Stadscentrum

 

 

Station

 

supermarkt

 

 

 
Censuur China

“Persvrijheid bestaat in China vrijwel niet. De media staan onder directe controle van de Communistische Partij en de “Great Firewall”, het systeem voor internetcensuur, is het grootste ter wereld.

 

Nieuwsagentschappen en andere media staan op verschillende manieren onder directe controle van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Journalisten worden geaccrediteerd op basis van de inhoud die ze produceren, en er bestaan strenge straffen voor het uiten van kritiek.

 

China is er ook op uit om internationale kritiek op het regime te voorkomen en af te raden. Het rapport “China’s Pursuit of a New World Media Order” van de organisatie Reporters Without Borders documenteert hoe China dit stelselmatig aanpakt.

 

Censuur op het internet

Naast het blokkeren van websites vindt er ook automatisch “keyword blocking” plaats op Chinese apps en online platforms. Hiermee worden sommige woorden automatisch gefilterd. ‘Taiwan’, ‘democratie’ en zelfs ’Winnie de Poeh’ zijn door de overheid tijdelijk of permanent aangemerkt als verboden termen. De gebruikers worden echter niet altijd op de hoogte gesteld van een eventuele filtering. ” – Amnesty International

Censuur Nederland
Censuur in Nederland viert hoogtij – elke burger, elke wetenschapper, elke arts, iedereen die zich kritisch uitlaat over het Covid-beleid kan problemen verwachten. Framing, censuur, intrekken van funding en meer. Enkele voorbeelden:
 
Stichting Vaccinvrij

• Gecensureerd in de reguliere media – een aflevering van Pauw werd de volgende dag van het internet gehaald
• Gecensureerd op Facebook – vanaf 2019 zijn wij geshadowbanned – in 2022 zijn wij van FB verwijderd
• Gecensureerd op Youtube – een interview met Door Frankema wat binnen enkele dagen 60.000 views had werd verwijderd

 
The Truemanshow

“Onlangs heb ik besloten al mijn content van Spotify te halen omdat ook zij begonnen te censureren. Vorige week is ook de podcast met David Stevens van YouTube verwijderd. Wederom dus censuur. Nog een strike en mijn kanaal zal in zijn geheel verwijderd worden. Naar alle waarschijnlijk zal ik zowel de gehele video als de gehele audio enkel nog op mijn website plaatsen. Ik zal samenvattingen of korte clips nog op YouTube plaatsen, maar voor het geheel zal je dus mijn website moeten bezoeken. Delen van mijn content wordt dus extra belangrijk zodat het bij de juiste mensen terecht komt.” – Jorn Luca (talkshow host)

 
Blckbx

• Gecensureerd op Youtube
• Gecensureerd op Linked-inn
• etc.

 
Artsen

• Het Artsen Covid Collectief, waar 1572 medisch specialisten bij zijn aangesloten, is van LinkedIn afgegooid. De organisatie staat kritisch tegenover veel corona-maatregelen.
• Els van Veen, arts werd gecensureerd in vaktijdschrift ‘Medisch contact’ voor haar nuchtere kijk op het covid-beleid.
• etc.

 
Wetenschappers

• Peter Borgers, wetenschapper die zich kritisch uitlaat over de PCR-test wordt gecensureerd in de media
• Immunoloog Theo Schetters wordt gecensureerd in reguliere media vanwege kritiek op het beleid.
• etc.
 

 

 
Politici

• Wybren Haga wordt gecensureerd op Linkedin
• Gideon van Meijeren: de documentaire ‘Gideon – op zoek naar de waarheid’ wordt gecensureerd in bioscoop-theater Tuschinski in Amsterdam

 
De media

De reguliere media zijn een combinatie van (staats)propaganda en censuur van elk geluid dat afwijkt of kritiek heeft op de overheid.

Meer informatie:

https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/media/
https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/media/propaganda/
https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/media/censuur/
https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/media/framing/

 
Facebook
 
• Vaccin-kritische organisatie’s worden verwijderd van Facebook
 

 
• Elke burger die kritisch post over het corona-beleid krijgt een ban of wordt van facebook afgegooid.

 
Linked-in

• Maurice de Hond van LinkedIn gegooid
• Nico Sloot (documentairemaker) verwijderd van LinkedIn
• Maurice van den Bosch directeur OLVG beschouwt de avondklok en wordt gecensureerd op LinkedIn
• Bob de Wit, hoogleraar Nijerode business university is wordt gecensureerd op Linkedin
• etc.
 
Twitter

• Gezondheidswebsite Leefbewustnederland gecensureerd op Twitter

 

 

 

 

EDI gecombineerd met CBDC

Als de Europese Digitale Identiteit wordt gecombineerd met de Central Bank Digitale Currency (CBDC) dan komen we terecht in een moderne vorm van slavernij.

 
Wat is Central Bank Digital Currency?
 
Richard Hall van Rich Planet TV heeft de onderstaande video gemaakt waarin de gevaren van smart money, digitale valuta van centrale banken (“CBDC”) en het afschaffen van contant geld worden uitgelegd. Iedereen zou deze video moeten bekijken. Hij dient breed gedeeld te worden, vooral met degenen die denken dat blockchain “privé” is, en met jongere generaties die denken dat contant geld achterhaald is en afgeschaft zou moeten worden.
 


 
 

Wat kunnen we doen?

 
Een verandering in het bewustzijn maakt een verandering in de realiteit mogelijk. Iedereen kan bijdragen aan een verandering in het bewustzijn door mee te denken en informatie te verspreiden.

In San Francisco is het gelukt om het tij te keren. Hoe hebben ze dat gedaan en kunnen wij dat ook bewerkstelligen?

 

 

 

Meer info:

Arno Wellens: "Maxima is een digitale dictatuur aan het pushen"
 

 
U kunt Arno Wellens hier steunen: Back me
En ‘V for Valentine’ hier: Join the tribe
 

 
De bankier die voor één keer de de waarheid uitspreekt: “Het gaat over controle”.

 


 

 

Share This