Censuur

Censuur is de laatste fase van een democratie. Een democratie wordt gekenmerkt door vrijheid van meningsuiting. Censuur maakt tegengeluiden monddood.

 

Timeline

De onderstaande timeline is een (onvolledig) overzicht van toenemende censuur in Nederland.

 

2016 – Censuur bij televisieprogramma Pauw

Op 17-11-16 nodigt Jeroen Pauw drie ouders bij hem uit om over (niet) vaccineren te praten. Ze brengen naar voren dat vaccins ernstige bijwerkingen hebben, en dat de vraag is of we ze nodig hebben want 95% van de afname in sterfte aan infectieziektes was voltooid vóór de start van het RVP. De volgende dag werd de uitzending van het internet gehaald.

2017/ 2018/ 2019/ 2020 – De Stichting Vaccinvrij wordt gecensureerd en gestigmatiseerd in de media

In de daarop volgende jaren is de stichting Vaccinvrij systematisch gecensureerd in de media terwijl wij de groep vertegenwoordigen waar het om gaat. De stichting Vaccinvrij staat dagelijks in contact met duizenden mensen die niet willen vaccineren, en wij weten als geen ander wat er speelt.

 

 

2018 – Ongeruste ouders worden weggezet als antivaxxers en verspreiders van ‘nepnieuws’

Staatssecretaris Paul Blokhuis:

Staatsecretaris Paul blokhuis ontpopte zich in 2018 als de aanvoerder van een heksenjacht op ‘antivaxxers’. De term ‘antivaxxers’, evenals de term ‘nepnieuws’ is overigens een strategie om kritische, bewuste, bezorgde ouders ‘aan te pakken’ in plaats van serieus te luisteren naar wat zij te zeggen hebben.

“Ook nepnieuws over vaccineren wordt aangepakt. Verkeerde en onjuiste berichten op internet pakken we aan. Een team van onafhankelijke experts gaat actief reageren op berichten die niet kloppen. Onzinberichten worden weersproken” – Paul Blokhuis RTL-nieuws1

Paul Blokhuis is door talloze ouders voorzien van onweerlegbare informatie over de veiligheidsissues met betrekking tot vaccins. Hij heeft het naast zich neergelegd. Hij volgt het beleid van de EU.

Meer informatie: Politiek, EU, De vaccinatiegraad is de heilige graal van staatssecretaris Blokhuis?

 

Europese Unie:

De EU ondersteunt het bedrijfsleven. (In Brussel werken naar schatting 30.000 lobbyisten)2 Het beleid van de EU is erop gericht de bevolking te censureren ten gunste van de belangen van het bedrijfsleven.

‘EU Code of Practice on Disinformation’ “Bedrijven zullen zich inspannen om de publicatie en verspreiding van nep-nieuws op een aantal manieren tegen te gaan. De Commissie ontvangt maandelijks rapporten van platforms als Google, Facebook en Twitter. In de eerste jaarlijkse evaluatie hiervan concludeerde de Commissie dat de platforms transparanter waren geworden en nauwer waren gaan samenwerken met factcheckers, maar nog meer stappen genomen moesten te worden.” – Europa-nu.nl3

‘Strengthened Cooperation Against Vaccine Preventable Diseases’ “Vrijheid van meningsuiting is een kernwaarde van de Europese Unie die is verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de grondwetten van de lidstaten. Onze open democratische samenlevingen zijn afhankelijk van het vermogen van burgers om toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan verifieerbare informatie, zodat zij zich een mening kunnen vormen over verschillende politieke kwesties. Op deze manier kunnen burgers op een geïnformeerde manier deelnemen aan openbare debatten en hun wil uiten door middel van vrije en eerlijke politieke processen.”
 
Tot zover klopt het, maar dan komt het toch weer neer op censuur:
 
“Deze democratische processen worden in toenemende mate uitgedaagd door opzettelijke, grootschalige en systematische verspreiding van desinformatie.”4
 
De rest van het document gaat over hoe dit gestopt kan worden. De democratie kan kennelijk niet tegen kritische vragen.

 
De agenda van de EU is het EVAP/ GVAP – een plan om de hele wereld (verplicht) te vaccineren.

Meer informatie: Politiek, EU

 
Wie bepaalt welke informatie wel, en welke informatie niet naar buiten mag komen? Alle supranationale organisaties – de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de grote banken etc. hebben allemaal sterke banden met grote multinationals, waaronder de farmaceutische industrie. De financiële belangen voor de industrie van massale deelname aan vaccinatieprogramma’s zijn fenomenaal.
 

 

2019 – Facebook, Google, Youtube, Twitter censureren de steeds groter wordende groep bewuste ouders

 

Sociale media:

In 2019 neemt censuur op facebook en google enorm toe. Via algoritmen wordt het bereik van vaccin-kritische informatie beperkt of stopgezet.

Facebook: De stichting Vaccinvrij ervaart dat haar bereik op Facebook sterk vermindert en dat we ook veel moeilijker te bereiken zijn voor mensen die ons willen vinden op FB.

Meer informatie: Censuur is de volgende stap om het vertrouwen te vergroten?

Google: De Stichting Vaccinvrij ervaart dat het mogelijk is om op bijna alle zoekwoorden (behalve het woord Vaccinvrij) in Google van pagina 1 naar pagina 10 of nog lager te kelderen.

Meer informatie: Hoe google uw denken kan beïnvloeden – ongemerkt, onverantwoordelijk en onverbiddelijk
Google sluit zich aan bij de farmaceutische industrie

 

Vaccinatie Alliantie:

In 2019 zet staatssecretaris Blokhuis de ‘Vaccinatie Alliantie’ op. Dit is een groep van 80 ambassadeurs vóór vaccineren – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich inzetten om maatregelen te nemen tegen ‘ verspreiders van nep-nieuws’.

Op 04-04-19 hebben wij de staatssecretaris een brief geschreven om hem te vragen wat het nep-nieuws zou kunnen zijn dat wij verspreiden. Een jaar later hebben wij nog geen antwoord van hem gekregen. Er is overigens wel op deze brief gereageerd door het ministerie van VWS en door het RIVM, maar ook zij hebben ons niet kunnen vertellen welk ‘nepnieuws’ wij verspreiden.

Meer informatie: ‘Verspreiden wij misvattingen? – tweede brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis’
‘Nieuwe ‘Vaccinatie Allinantie’ moet een einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij’

Zonder dat er concreet wordt gemaakt wat het ‘nepnieuws’ is, wordt aan beroepsgroepen: CB-artsen, journalisten, apothekers etc. etc. verteld dat de stichting Vaccinvrij nepnieuws verspreidt. En deze vertellen dat uiteraard weer aan hun patiënten of cliënten.

 

 

2020 – Bol.com censureert het boek: ‘Vaccinvrij!’

Nadat de website, de FB-groep, en de Twitteraccount van Vaccinvrij zijn gecensureerd is nu het boek dat aan de basis van Vaccinvrij ligt aan de beurt. Het verhaal van een moeder die ervaart dat er ‘het niet goed voelt’ en op zoek gaat naar controleerbare feiten is kennelijk zo bedreigend dat ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en infectieziektes’ niet meer bij bol.com gekocht kan worden. Waarschijnlijk omdat er steeds meer ouders zijn die op zoek gaan naar informatie om dat ‘het niet goed voelt’! Alle propaganda en censuur ten spijt, het vertrouwen in vaccins wankelt nog steeds.

Het boek is overigens nog wel te bestellen bij uw lokale boekhandel (bij voorkeur), of online via bruna.nl of libris.nl

 
Update: Eind mei is het boek ‘Vaccinvrij! weer opgenomen in het assortiment van bol.com, maar het is wel voorzien van een denigrerende waarschuwingstekst en een verwijzing naar het RIVM omdat het “controversieel” is.

 
Voor meer informatie over censuur: Bol.com censureert het boek: Vaccinvrij

Voor meer informatie over verkapte censuur: Censuur is opgeheven? – Bol.com wringt zich in een vreemde bocht
 

 

2020 – Facebook censureert stichting ‘Vaccinvrij’

 
In 2021 krijgen we te maken met steeds strengere censuur. Download hier de regels van facebook waar we ons aan moesten houden: “Updates en beschermingen voor het Covid-19 beleid

Het was onmogelijk. En zonder pardon is een groep van 30.000 leden “van facebook “afgegooid”. En dit terwijl de bezorgdheid van de burger totaal bevestigd was door het WOB-verzoek van de stichting Vaccinvrij waarin we verzochten om het bewijs dat vaccineren veilig is te overleggen. Een verzoek dat niet ingewilligd kon worden omdat dat bewijs niet bestaat. Inmiddels zien we steeds meer, en steeds heftigere bijwerkingen.
 

 

Bronnen:

1. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4490176/staatssecretaris-bindt-strijd-aan-tegen-anti-vaxxers
2. https://transparency.eu/lobbyistsinbrussels/
3. https://www.europa-nu.nl/id/vkjej1e9nbqs/europa_probeert_nepnieuws_tegen_te_gaan
4. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-communication-disinformation-euco-05122018_en.pdf
5. https://www.nu.nl/internet/5892519/twitter-neemt-maatregelen-tegen-nepnieuws-over-vaccinaties.html

Share This