Censuur is de volgende stap om het “vertrouwen in vaccins” te vergroten?

door | 16 aug 2019 | Overig

Na een jaar van vaccinatiepropaganda in de media is de volgende fase ingegaan. Het censureren van informatie op facebook en google. Via algoritmen wordt het bereik van vaccin-kritische informatie beperkt of stopgezet. Deze bedrijven zijn zo groot dat zij de hele wereld bereiken, en recentelijk hebben wij ervaren dat wat in Amerika al langer aan de gang was Europa heeft besmet. Op dit moment krijgt u als u ‘vaccin vrij’ typt in de zoekbalk van facebook een rij van 17 Engelstalige pro-vaccins pagina’s voordat u bij Vaccinvrij terecht komt (zie screenshots onderaan artikel). U kunt ons alleen vinden als u vaccinvrij aan elkaar schrijft en dit was kortgeleden niet het geval. Hoe komt dat?

 

 

Het Europese vaccinatiebeleid

 

“Het Europees Parlement laakt de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek; verzoekt de lidstaten en de Commissie verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie, het opzetten van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te bevorderen om het vertrouwen in vaccins te herstellen, en te zorgen voor meer educatie en dialoog, met name voor ouders, onder meer door de oprichting van een Europees platform dat erop gericht is de vaccinatiedekking te vergroten en te voorkomen dat misleidende informatie gevolgen heeft.”1

Het bovenstaande citaat is afkomstig uit de ‘Ontwerpresolutie’; een document van het Europarlement uit 2018.1 Eind vorig jaar schreven wij over de aangekondigde maatregelen door de Europese lidstaten, gevolgd door de lancering van onder andere het ‘European Joint Action on Vaccination’. Het bleef akelig stil in de media over de ‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’. De media zijn kennelijk goed geïnstrueerd over wat de burger wel en niet mag weten.

 

 

5,8 miljoen euro

 
In November 2018 hield Europees commissaris Vytenis Andriukaitis op de Europese vaccinatieconferentie in Parijs een toespraak waarin hij verklaarde dat het ‘gezamenlijk optreden van de EU met een budget van 5,8 miljoen euro gefinancierd zou worden. Het bedrag werd uitgetrokken voor de volgende doelen:2

• de verspreiding van nepnieuws tegengaan en beter reageren op oprechte zorgen van patiënten of ouders; en

• toezicht houden op online misinformatie over het vaccineren

Er zou ook worden gekeken naar het opstellen van ‘richtlijnen voor een kernvaccinatieschema van de EU’. Met andere woorden: één gelijkgetrokken (verplicht) vaccinatieprogramma voor heel Europa. Hoe is mogelijk dat maatregelen die elk kind in Europa betreffen genegeerd worden in de media? Hoe is het mogelijk dat bezorgdheid van goed geïnformeerde ouders niet serieus genomen wordt?

 

 

Waar is het bewijs?

 
De kern van de zaak is dit: als de burger niet langer deel wil nemen aan een door de overheid voorgesteld programma omdat zij het niet vertrouwt, is dan de eerste, én gemakkelijkste, én goedkoopste oplossing niet om haar te geven waar zij om vraagt? Waar is het wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is? Het officiële standpunt van medische beroepsgroepen, en de voorlichting die de overheid uitdraagt is dat het bewezen is, maar het bewijs kan niet worden overlegd. Is dat niet vreemd? Waar is toch die wetenschap waar voortdurend mee geschermd wordt?

 
Buiten het zicht van de burger werden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. Inmiddels zijn we een jaar verder, hebben ouders nog steeds geen geruststelling gekregen in de vorm van openbaar, transparant wetenschappelijk bewijs van veiligheid, of controleerbare cijfers die onderbouwen waarom we überhaupt zouden moeten vaccineren, en de aangekondigde maatregelen gaan richting censuur.

 
Facebook zou mensen kunnen helpen om een geïnformeerde keuze te maken, door een vrije stroom van ideeën te faciliteren en de gebruikers zelf de waarde te laten bepalen van de inhoud die op hun facebookpagina verschijnt. Pogingen om het gesprek over zo’n belangrijk onderwerp te onderdrukken vormen een ernstige bedreiging voor zowel onze gezondheid als ons recht op vrije meningsuiting.

 

 

Maatregelen om ons de mond te snoeren

 
In Amerika speelde congreslid Adam B. Schiff een belangrijke rol in het ondermijnen van het bereik van de informatie die bezorgde burgers, artsen en wetenschappers over de risico’s van vaccins verspreiden op facebook en google. Deze informatie zou ouders kunnen ‘ontmoedigen’ om hun kinderen te laten vaccineren en Schiff beschreef het als ‘een directe bedreiging voor de volksgezondheid’.3

 
Zijn criterium om te bepalen welke informatie een ‘bedreiging’ vormt is kennelijk of het al dan niet overeenstemt met het doel om een hogere vaccinatiegraad te bereiken. Op een Orwelliaanse manier wordt alle informatie die dat doel zou kunnen ondermijnen omschreven als ‘misvatting’. En wanneer hij zegt dat bepaalde informatie de ‘volksgezondheid’ bedreigt, bedoelt hij in feite dat deze informatie de vaccinatiegraad bedreigt. We zijn in de bizarre situatie beland dat de vaccinatiegraad het criteria is geworden waarop het vaccinatiebeleid wordt gebaseerd, in plaats van de nationale ziekte-, en sterftecijfers.

 

 
In Nederland doet staatssecretaris Blokhuis zijn duit in het zakje. In zijn kamerbrief van 24 juni 2019 getiteld ‘Voortgang verder met vaccineren’ schrijft hij:

“Ook spreek ik in Europees verband over onze plannen en voornemens. Ik ben er trots op dat onze vaccinatiealliantie door de Europese Commissie als best practice is benoemd bij de bijeenkomst van de Europese Coalition on Vaccination op 4 maart 2019.

 
Onder de vlag van de vaccinatiealliantie is een denktank gestart die zich richt op het aanpakken van onjuiste informatie. De eerste bijeenkomst was op 15 april. Naar aanleiding daarvan is een aantal uitgangspunten opgesteld. In juli faciliteer ik de volgende bijeenkomst.

 
In het kader van deze denktank heb ik ook contact met Facebook en Google over hun rol bij het onder de aandacht brengen van betrouwbare, wetenschappelijke informatie over vaccinatie. Ik ben daarnaast blij met de maatregelen die ze ondernemen om misleidende informatie minder prominent te maken op hun platforms.

 
Ik zal u op de hoogte houden van de vorderingen en voor het einde van het jaar rapporteren over de status van de overige maatregelen uit de vaccinatiebrief.”
4

 

 
Het is naar onze mening volkomen onjuist dat politici mediabedrijven instrueren om kritisch denken over farmaceutische producten te censureren. Staatssecretaris Blokhuis onderneemt stappen om ‘misvattingen’ tegen te gaan. Wie bepaalt wat een misvatting is? Zolang er nog zoveel wetenschappelijke verdeeldheid is over vaccineren, zou geen enkele politicus het gesprek over zo’n belangrijk onderwerp mogen belemmeren.

Maar zoals u misschien heeft gemerkt is de Stichting Vaccinvrij op Facebook veel moeilijker te bereiken, en ook via google zijn we niet goed meer te vinden. We hebben de afgelopen week signalen gekregen van onze collega’s uit Frankrijk, België en Duitsland waar zich hetzelfde scenario afspeelt. Diverse websites en facebookgroepen zijn ook daar niet meer (of heel lastig) te vinden. De Europese agenda om ‘werk te maken van de bestrijding van desinformatie’ blijkt zich in een sneltreinvaart te voltrekken.

 
We kunnen u helaas niet geruststellen, waarschijnlijk nadert het einde van onze aanwezigheid op facebook. Maar Vaccinvrij zou Vaccinvrij niet zijn als ook wij niet bezig zouden zijn met de volgende stap.
Wij houden u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan screenshots van de Amerikaanse pro-vaccin groepen en pagina’s die u tegenwoordig te zien krijgt als u ‘vaccin vrij’ intoetst. Op dat woord zijn we dus moeilijker te vinden. Typ het aan elkaar: ‘vaccinvrij’!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

1. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0188_NL.html
2. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/speech-commissioner-health-and-food-safety-vytenis-andriukaitis-european-vaccination-conference_en?fbclid=IwAR1XrITLaMnep6exV2P02T2hIlZjrLRri3P6wCgfZQFj0XgEQR-yUnVntig
3. https://childrenshealthdefense.org/news/childrens-health-defense-sends-letters-to-facebook-amazon-and-google/
4. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13063&did=2019D26936

 

 

 

 
Over de auteurs:

Ellen vader is moderator van de facebookgroep van Vaccinvrij en maakt deel uit van het kernteam
Door Frankema is schrijfster van ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This