Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid

door | 20 sep 2018 | BMR-vaccin, Vaccins

Screenshot EFVVVan 17 tot 27 september 2018 vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de regio Europa. Gezondheidsministers en hooggeplaatste vertegenwoordigers van de 53 Europese lidstaten, komen samen met ‘partnerorganisaties’, tien dagen bijeen in Rome. Hier zullen onder meer ‘het werkplan en de prioriteiten van de WHO/Europa voor het komende jaar worden bepaald.1 Andere belangrijke punten op de agenda zijn: ‘vaccin-vermijdbare ziekten en vaccinatie’, en ‘het realiseren van het ‘volledige potentieel’ van het Europese Vaccin Actie Plan 2015-2020’.

Op dit moment worden er miljoenen Euro’s besteed om een onwillige, ongeruste en twijfelende bevolking middel angstcampagnes ertoe te bewegen hun kinderen te laten vaccineren. In de hele eenzijdige discussie ontbreekt de hoofdreden waarom ouders dit niet willen: angst voor bijwerkingen, het ontbreken van veiligheidsnormen en het ontbreken van openbaar, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek dat vaccineren veilig is.

Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt schreef een open brief aan de WHO die door meer dan 130 organisaties is ondertekend. Het is een formele brief, maar zeer de moeite waard om te lezen. Het betreft de aspecten die systematisch uit de media gehouden worden. U kunt ook een petitie tekenen: https://www.efvv.eu/

 

 

 

Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid

17 september 2018

Aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de leden van de vergadering van het Global Vaccine Quality Control Laboratories Network (Rome 25-27 september 2018),

Aan het Europees Parlement, het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen en het Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen,

Aan de Regelgevende instanties van nationale gezondheidsafdelingen,

 

 

Beste leden van de Wereldgezondheidsorganisatie,

 
Door wetenschap te delen en gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid, heeft uw organisatie het leven van miljoenen mensen verbeterd en we zijn hier dankbaar voor. Het verstrekken van betere voeding, schoon water, hygiëne en toegang tot medische zorg, heeft sterfte en het optreden van infectieziekten drastisch verminderd.

 
Uw buitengewone communicatiecampagne om ziektegevallen en mensen die met hen in aanraking zijn gekomen op te sporen en te isoleren, leidde uiteindelijk tot de uitroeiing van de ooit verwoestende pokken. Dit zijn geweldige prestaties en deze nobele doelen moeten verder worden nagestreefd. Vandaag de dag staan we echter voor een nieuwe epidemie: chronische ziekten.

 
Obesitas, astma, kanker, immuun- en auto-immuunziekten, neurologische en ontwikkelingsstoornissen, zijn ‘beschavingsziekten’ die voornamelijk worden veroorzaakt of verergerd door slechte voeding en toxische belasting. Vaccins worden toegediend aan gezonde individuen om doelgericht infecties te voorkomen, maar hun effect op de lange termijn op het immuunsysteem en hun mogelijke rol bij chronische ziekten worden niet geëvalueerd. Individueel risico op ongewenste effecten voor zowel infectie als vaccinatie varieert sterk en massale vaccinatie zonder toegepaste discriminatie op individueel niveau heeft geleid tot letsel, overlijden en onbedoelde gevolgen.

 
Onlangs hebben onafhankelijke onderzoekers en laboratoria ontdekt dat veel vaccins besmet zijn met retrovirussen of verontreinigd zijn door nano-deeltjes. Hoge niveaus aluminium, die worden geassocieerd met de hulpstof aluminium in vaccins, zijn aangetroffen in de hersenen van autistische kinderen of mensen die lijden aan neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

 
In uw vorige vergadering heeft u gepleit voor minder onafhankelijke testen, die door u als ‘overbodig’ worden beschouwd, om het aanbod van producten te versnellen. De recente toediening van 250.000 defecte vaccins in China, de tragedie van de orale polio-campagne in India met meer dan 450.000 gevallen van verlamming, sterfgevallen en schade na het Dengue-vaccin in Indonesië, meldingen van chronische pijn, verlamming en zelfs overlijden na HPV-vaccins over de hele wereld, laten zien dat vaccin-veiligheid en vaccin-efficiëntie meer vereisen dan versnelde goedkeuring en het verstrekken van simpele certificaten.

 
Indien het noodzakelijk is om normen te ontwikkelen en correcte professionele procedures uit te wisselen met controle-instituten, moeten testen door nationale en onafhankelijke laboratoria worden uitgevoerd. Dit omdat anders fraude en technisch gevaar door opslag of bij transport kunnen optreden, en vooringenomenheid of nieuwe bevindingen niet zullen worden opgemerkt.

 
Volgens uw rapport “werd er opgemerkt dat de doelstellingen van het netwerk goed aansluiten bij het industrie-voorstel voor op risico gebaseerde testen en netwerken.” Maar deze op risico gebaseerde benadering, bedoeld om de testvereisten voor vaccins die als ‘laag risico’ worden beschouwd te verminderen, lijken een gevaarlijke stap. Veel gezondheidsautoriteiten klagen over de weerstand van het publiek om te vaccineren, maar zij stellen het publiek niet gerust door de veiligheidsgegevens te verstrekken waar zij om vragen. Over de hele wereld hebben miljoenen mensen petities ondertekend die om meer veiligheid, transparantie en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek vragen.

 
Om het verloren vertrouwen te herstellen staan wij erop dat, voordat er ook maar enige vorm van aanbeveling of goedkeuring wordt afgegeven, ALLE vaccins die vooraf zijn gekwalificeerd of worden aanbevolen door de WHO, worden onderworpen aan:

 
• Uitgebreide klinische proeven die onafhankelijk van de fabrikanten worden uitgevoerd
• Middel- en lange-termijn-studies met betrekking tot efficiëntie en veiligheid, in plaats van studies die enkele ‘dagen’ betreffen
• Testen op carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen
• Testen op afname van de vruchtbaarheid
• Mutagene effecten (veranderingen in het DNA)
• Testen op de effecten op het zenuwstelsel en de ontwikkeling van de hersenen
• Echte inerte (onwerkzame) placebotesten, (dus met ongevaccineerde controle groepen), wat bijna nooit wordt gedaan

 
We staan er ook op dat de WHO wetenschappelijk onderzoek verstrekt over:

 
• Hulpstoffen en conserveringsmiddelen zoals aluminium en kwik en hun bio-accumulatie (effecten die versterken naarmate er met elk vaccin meer van deze stof in het lichaam aanwezig is)
• Andere gebruikte toxische (giftige) stoffen, zoals polysorbaat, tween 80, enz.
• Vaccinveiligheid wat betreft de leeftijd van toediening van het vaccin (dat geldt in het bijzonder voor het toedienen van het vaccin aan baby’s)
• De impact van volledig gevolgde vaccinatieschema’s op de gezondheid van een bevolkingsgroep (wereldwijd)
• Het vergelijken van gevaccineerde en ongevaccineerde bevolkingsgroepen in termen van gezondheid (wereldwijd)
• Virale overdracht van mensen die onlangs zijn gevaccineerd met een levend-virusvaccin, zoals bijvoorbeeld mazelen, bof, rubella, varicella, influenza of orale poliovaccinatie (De officiële term hiervoor is ‘shedding’, wat betekent dat net gevaccineerde kinderen andere kinderen kunnen besmetten).

 
Wij vragen in het bijzonder om het gebruik van gecombineerde vaccins te onderzoeken, zoals polio hexavalent (DKTPHibHepB), bof, mazelen, rodehond (BMR), en de toediening van meerdere vaccins op dezelfde dag. Een Italiaanse parlementaire commissie rapporteerde onlangs talloze sterfgevallen en kankers bij militair personeel na meerdere vaccins en riep op tot meer onderzoek en voorzorgsmaatregelen. Lange-termijn effecten van vaccins worden niet onderzocht en de recente herziening van de classificatie van bijwerkingen na immunisatie maakt het onmogelijk om accurate melding te maken van gevallen van overlijden of van bijwerkingen die niet eerder door de fabrikant zijn gerapporteerd.

 
Met de alarmerende opkomst van chronische ziekten, immuun-, auto-immuun- en ontwikkelingsstoornissen wereldwijd, is onmiddellijke verantwoordelijke actie absoluut noodzakelijk. In een recente resolutie betreffende de weerstand van het publiek om te vaccineren roept het Europees Parlement “op tot transparantie en bekendmaking van belangenconflicten, met inbegrip van de onderzoekers die werken voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het stelt voor om “onderzoekers met belangenconflicten uit te sluiten van evaluatiepanels”; dringt er voorts op aan om “de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het evaluatiepanel van de EMA op te heffen”; stelt voor dat “de wetenschappelijke en klinische gegevens die de conclusies van het panel informeren en waarvan de anonimiteit vooraf is gewaarborgd, openbaar worden gemaakt”.

 

Wat betreft het goedkeuren of aanbevelen van een nieuw vaccin, weten we dat:

 
• Pre-licentiestudies uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikanten die er baat bij hebben.
• Pre-licentiestudies niet alle ongewenste neveneffecten kunnen vastleggen die in werkelijke situaties kunnen optreden.
• Postmarketingsurveillance in alle landen hopeloos ontoereikend is. Slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen worden gemeld en in sommige landen, zoals de VS, zijn verplichte jaarlijkse follow-uprapporten over de veiligheid van vaccins simpelweg niet gemaakt in de afgelopen tien jaar.

 
De financiering van uw organisatie is afhankelijk van belangrijke privédonaties, zoals de GAVI-alliantie, een partnerschap met banken en industrieën. In dat opzicht is alleen al het feit dat deze bijeenkomst wordt gefinancierd door een particuliere belegger, de Bill en Melinda Gates Foundation, zeer dubieus. Gezien dit inherente belangenconflict, is het daarom absoluut noodzakelijk dat onafhankelijke studies en experts betrokken zijn bij de goedkeuring en aanbevelingen van vaccins en vaccinbeleid. En als de WHO de veiligheid van het vaccin garandeert is het een pre-kwalificatie, en zou de WHO ook aansprakelijk moeten worden gesteld voor ongewenste neveneffecten volgend op vaccinatie.

 
Het promoten van verplichte vaccinatie voor hele populaties met producten die in essentie gebaseerd zijn op gegevens van de fabrikant over de veiligheid en werkzaamheid, is een duidelijke tekortkoming van het voorzorgsbeginsel en wordt dus een gedwongen medisch experiment. Het gezondheidsrisico van vaccinatie wordt volledig door individuen gedragen; de WHO moet ervoor zorgen dat het risico minimaal is en dat volledig geïnformeerde toestemming wordt verkregen. Om het vertrouwen van het publiek in gezondheidsautoriteiten te herstellen en het volksgezondheidsbeleid wereldwijd te verbeteren, vragen we daarom naar handelingen en antwoorden die aan onze verzoeken voldoen. We bedanken de geachte leden van deze vergadering voor hun aandacht en hopen dat zij hun hart en verstand zullen openen voor onze boodschap.

 

 

 

Ondertekenaars:

 

America

Robert Kennedy Jr., Children’s Health Defense, USA
James Lyons-Weiler, the Institute for Pure and Applied Knowledge, USA
Bernadette Pajer, Informed Choice Washington, USA
Vera Sharav, Alliance for Human Research Protection, USA
Brandy Vaughan, Learn the Risk, USA
Catherine Ford, Vaccine Injury Awareness League,USA
Norma Erikson, Sanevax, USA
Ashleigh Parchman, TN Medical Freedom Alliance
Georgia Coalition for Vaccine Choice – Sandi Marcus
Christina Favazza, Florida health action network
Laura June, Floridians for Medical Freedom
Laura Fisher Andersen, Health Choice CT
Vallie Osborne, Informed Choice-Emerald Coast Florida
Jennifer Black, South Carolina Health Coalition
Lucy Cole, California
Kristen Chevrier and Melissa Andersen, Your Health Freedom Utah
Alicia Marie, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Elizabeth Murphy, Tennesee Medical Freedom Alliance
Alison Fujito, Pennsylvania Coalition for Informed Consent
Robin Rebrik Stavola, Angela Lockhart, Tom Stavola Jr., Hope from Holly Inc.
Erica Dawson, Iowa Vaccine Awareness & Education Network
Patti Carroll, Vaccine Safety Council of Minnesota
Shanda Burke, Informed Choice Iowa
Sue Fischer Collins, New Jersey Coalition for Vaccine Choice
Tara Marie, Wisconsin Coalition for Informed Vaccination
Michelle Cotterman, Health Freedom Ohio
Jennifer Larson, The Canary Party
Mark F. Blaxill, Health Choice
Debby Lammam, Medical Freedom Nevada
Stacy Cayce, Oregonians for Medical Freedom
Stephanie Stock, Ohio Advocates for Medical Freedom
Karri Lewis, AWAKE California
Terry Roark, California Coalition for Vaccine Choice
MaryJo Perry, Mississippi Parents for Vaccine Rights
Jennifer Stella, Health Choice Vermont
Yvette Negron-Torres, Virginians for Medical Freedom
Angie Gallagher, Minnesota Vaccine Freedom Coalition
Denise Gonzalez Cosner, New Jersey Medical Freedom Advocates
Jessica Marie, Hawaii for Informed Consent
MacKenzie Strickland Fraser, Health Freedom Florida
Suzanne Waltman, Michigan for Vaccine Choice
Kristen Holland, Tennessee Coalition for Vaccine Choice
Edda West for Vaccine Choice, Canada
Mariano Fernandez Bychowiec, Libertad Sanitaria Argentina
Felipe Gonzalez & Gloria Pizarro Elizalde, Libertad de Vacunacion, Chile
Sabrina Iglesias, Libertad Sanitaria Uruguay

 

France

Harvaux, Association Internationale pour une
Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, France
Carine Curtet, Association Ametist, France
Dr. Dominique Eraud, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement,
France
Sophie Guillot for Agir pour le Libre Consentement Thérapeutique, France
Sophie Guillot, Ensemble pour une Vaccination Libre, France
Marie Werbrègue, Info Vaccin France
Lucie Michel, Les Mamans Courage, France
Marie-Rose Cuisigniez, Association Liberté Information Santé, France
Patrick Ledrappier, Libre Consentement Eclairé, France
Association Liberté Information Santé, France
Jean-Pierre Eudier, Ligue Nationale pour la Liberté de Vaccination, France
Cathy Gaches, Reseau des Victimes de la Vaccination
Michel de Lorgeril et Philippe Harvaux, Association Internationale pour une
Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, France
Carine Curtet, Association Ametist, France
Dr. Dominique Eraud, Coordination Nationale Médicale Santé Environnement,

 

Germany

Libertas & Sanitas, Germany
Impfkritik, Germany
Artzen fur Individuelle Impfentscheidung, Germany
Impf-Info, Germany
Eltern fur Impfaufklarung, Germany

 

Austria

Dr. Kris Gaublomme for the European Forum for Vaccine Vigilance
Aegis Osterreich, Austria
Impffrei, Austria

 

Bulgaria

Andrei Edrev for Alternative Energy, Bulgaria

 

Hungary

Nebancs Viragegyesulet, Hungary
Kotelezo Helyett Valaszthato, Hungary

 

Ireland

Regret, Ireland
Irish Vaccination Awareness Group

 

Italy

Ader, Italy
Claudio Simion for Comilva, Italy
Ferdinando Donolato for Corvelva, Veneto, Italy
Colibri, Puglia, Italy
Comitatio Faenza, Italy
Genitori di Cervia per la Libera Scelta, Italy
Genitori del No Obbligo, Lombardia, Italy
Genitori del No Obbligo, Piemonte, Italy
Genitori per la Libera Scelta, Monza e Brianza, Italy
CliVa, Toscana, Italy
E Pur Si Muove, Rimini, Italy
Gruppi Uniti, Italy
Il Sentiero di Nicola, Italy
Libero per Tutti, Forli, Italy
Dario Miedico e Emiliano Gioia, SiAmo, Italy
VacciPiano, Sicilia, Italy

 

Lithuania

Nepriklausomas Skiepu Informacijo Centras, Lithuania

 

Luxemburg

Colette Welter, Aegis, Luxembourg

 

The Netherlands

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, The Netherlands
Stichting Vaccinvrij, The Netherlands

 

Belgium

Dr. Kris Gaublomme, Preventie Vaccinatieschade, Belgium
Inititative Citoyenne, Belgique

 

Norway

Foreningen for Fritt Vaksinevalg, Norway

 

Denmark

Vaccinations Forum, Denmark

 

Finland

Suomen Homeopatian Akatemia, Finland

 

Poland

Justyna Socha, Piotr Jawornik Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o
Szczepieniach STOP NOP, Poland
Dragana Timotic, Inicijativa Nova, Citizen’s Initiative for Optional Vaccination,

 

Serbia

Sloboda v Ockovani, Slovakia
Svood, Slovenia

 

Croatia

Cijepljenje Pravo Izbora, Croatia
Dr. Ivana Delas for the Croatian Association of Parent Activists, Croatia

 

Czech Republic

Rozalio, Czech Republic
Liga Lidskych Prav, Czech Republic

 

Spain

Asociacion de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, Spain
La Liga para la Libertad de Vacunacion, Spain

 

Sweden

Sara Boo, NHF, Sweden

 

Switzerland

Netzwerk Impfentscheid, Switzerland
Infovaccins.ch, Switzerland

 

UK

John Stone, Age of Autism, UK
Anna Watson, Arnica, UK
Freda Birrell, Association of HPV Vaccine Injured Daughters, UK
The Informed Parent, UK
Jabs, Justice, Awareness and Basic Support, UK
Joan Shenton, Immunity Resource Foundation, UK

 

Australia

Meryl Dorey, Australian Vaccination-Risk Network, Australia
Elisabeth Hart, Over-vaccination.net Australia

 

 

 

 
Bron:

1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/news/news/2018/8/annual-meeting-of-ministers-to-set-health-priorities-in-europe

Bovenstaande brief is opgesteld door Senta Depuydt, afgestudeerd in communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Leuven in België, onderzoeksjournaliste (schrijft voor franstalige onafhankelijke magazines o.a. Nexus en Aspiration), spreker op symposia en moeder van een ex-autistisch kind dat dankzij een aangepast voedingspatroon en ontstoren van vaccinaties helemaal genezen is. Hij is ondertekend door meer dan 130 organisaties.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This