Disclaimer

De Stichting Vaccinvrij is een liefdadigheidsorganisatie, zonder winstoogmerk die in 2017 is opgericht.

 

Wat betreft de informatie op de website:

Wij besteden de grootste zorg aan het onderzoeken en verifiëren van informatie voordat wij hiermee naar buiten komen. De door ons gebruikte bronnen voor teksten worden zoveel mogelijk vermeld. Iedereen die daar behoefte aan heeft ze kan controleren en bestuderen.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/ of onvolledigheden in de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is hun eigen verantwoordelijkheid.

De website www.stichtingvaccinvrij.nl bevat links naar sites die niet aan ons toebehoren en waarvan de inhoud buiten onze controle valt. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.

 

Wat betreft verantwoordelijkheid:

Net zoals wijzelf verantwoordelijkheid genomen hebben voor de gezondheid van onze kinderen en onze vaccinatiekeuze, is wat ons betreft elke ouder zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij of zij maakt met betrekking tot zowel de eigen gezondheid als de gezondheid van zijn of haar kind.

Alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.stichtingvaccinvrij.nl, of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen sluiten wij uit.

De informatie op www.stichtingvaccinvrij.nl is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Het bovenstaande geldt dus zowel voor artikelen of pagina’s op de website die zijn geschreven door auteurs die zijn verbonden aan de stichting Vaccinvrij als voor artikelen of pagina’s op de website die zijn geschreven door gastauteurs.

 

Wat betreft auteursrechten:

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een bezoeker mag op de website gevonden auteursrechtelijke werken verspreiden of openbaar maken onder voorwaarde van bronvermelding (mijn naam, of de naam van degene die het gastblog geschreven heeft plus een verwijzing naar deze website).

 

 

Share This