Complotdenkers?!

Complotdenkers zijn mensen die complotten onderzoeken
Complotten zijn zo oud als de weg naar Rome. Door de eeuwen heen hebben machtshebbers complotten gesmeed en ten uitvoer gebracht. Het volk werd gemanipuleerd en dom gehouden. Het doel van het complot was altijd om de macht te krijgen of te behouden.

Op deze pagina geven wij de ruimte aan een belangrijk complot waarbij de farmaceutische industrie is betrokken.

 

 

Hoe grote olie maatschappijen de wereld hebben veroverd

Korte inhoud
Deze documentaire legt uit hoe de olie-industrie de farmaceutische industrie met elkaar verweven zijn, en hoe enorm groot de invloed van de Rockefeller-familie is op de wereldbevolking.

John D. Rockefeller en nog een aantal belangrijks spelers hebben een fortuin verdiend in de olie-industrie. Dat geld hebben zij gebruikt om invloed te kopen in het onderwijs, de geneeskunde, het geldsysteem en de voedselvoorziening. Hun streven is om (steeds groter wordende ) controle uit te oefenen op alle belangrijke aspecten van het leven. Nederlands ondertiteld.

 
Voor deel twee klik hier: ‘Why Big Oil Conquered the World’
Voor tekst klik hier: script deel 1 & deel 2 – James Corbett
 

 

“Complotdenken” is belangrijke informatie die ontbreekt in de media?

De manier waarop het volk dom en afhankelijk wordt gehouden is door het achterhouden van feitelijke informatie die hen aan het denken kan zetten. De media hebben een “verhaallijn”, die net zolang wordt herhaald tot mensen het voor waar aannemen. Informatie die daar vraagtekens bij zet of het tegendeel aantoont ontbreekt. Het komt neer op propaganda en censuur. Voor meer informatie ga naar pagina: ‘Media‘.

De informatie op deze website wordt ook vaak weggezet in de “wappie” of complot hoek. Gelukkig kunnen steeds meer mensen hier doorheen kijken, en zien zij er het belang van in om kritisch na te blijven denken en onderzoek te doen buiten de reguliere media om.
 

 

Alle agenda's van de New World Order
Hier zijn documenten met de plannen voor hoe de nieuwe wereldorde tot stand te brengen en de resterende soevereiniteit van traditioneel christelijke naties te ontbinden.

Agenda 21
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Agenda 30
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Agenda 50
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27672/GEO6_CH20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cyberpolygon 2021
https://cyberpolygon.com/upload/technical_training_Cyber_Polygon_2021_EN_v_1.pdf

Covid 19 – The Great Reset, Klaus Schwab.
https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2020/12/covid-19_-the-great-reset-klaus-schwab.pdf

Event 201
https://centerforhealthsecurity.org/event201/

Operation Dark Winter
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/Dark%20Winter%20Script.pdf

Operation Crimson Contagion.
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdph/policy_planning/Board_of_Health/BOH_Presentation_Sep182019.pdf

Operation Lockstep, Rockefeller Foundation
https://stopbsnow.com/wp-content/uploads/2020/07/The-Annotated-Rockefeller-Foundation-Lockstep-2010.pdf

Operation Cygnus, UK Government
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927770/exercise-cygnus-report.pdf

Influenza Preparedness Plan, UK Government
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213717/dh_131040.pdf

National Pandemic Influenza Plan, US CDC
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pdf/pandemic-influenza-implementation.pdf

Spars Pandemic (2025-2028)
The next event.
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=jicrcr

Pandemic Influenza Vaccine Storage (March 2020)
https://health.mo.gov/emergencies/panflu/pdf/panfluplanvaccine.pdf

Coronavirus Act 2020
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/pdfs/ukpga_20200007_en.pdf

Planetary Emergency Plan; Club of Rome
https://web.archive.org/web/20191208022814/https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2019/09/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf

 

Een aantal complot-theorieën
Patrick Savalle heeft een overzicht gemaakt van een aantal belangrijkste zaken die als complottheorie worden beschouwd. Hij heeft een lijst gemaakt met informatiesites.

Aangezien de mensen die kritiek hebben op het vaccinatiebeleid ook vaak in de hoek van de complotdenkers worden geplaatst weten wij hoe belangrijk het is om uw eigen onderzoek te doen en uw eigen mening te vormen.

Wij staan niet per definitie achter een onderwerp dat als complot wordt beschouwd maar moedigen het eigen onderzoek van harte aan.
 
Instorting van de Twin Towers op 9/11 – Informeer uzelf:
• 911truth – https://www.ae911truth.org/
• Nederlandse beknopte versie van 911 truth: https://www.ae911truth.org/languages/dutch
• The ultimate 9/11 red pill: https://rumble.com/v24or1c-the-ultimate-911-red-pill.html

 
De maanlanding – Informeer uzelf:
• American Moon: https://www.youtube.com/watch?v=KpuKu3F0BvY

 
AIDS – Informeer uzelf:
• House of numbers: https://www.youtube.com/watch?v=lvDqjXTByF4

 
Fossiele brandstoffen – Informeer uzelf:
• The origins of oil: https://www.youtube.com/watch?v=LWuWqscwhb4

 
Chemtrails – wat zien we dagelijks in de lucht? – Informeer uzelf:
• The Dimming – Exposing the global climate engineering cover-up https://www.youtube.com/watch?v=G_NYNt1I6-Q
• What in the world are they spraying https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA

 
Het Britse Koningshuis – Informeer uzelf:
• The House of Windsor https://www.bitchute.com/video/P1xjwWyWefKp/

 
Het eerste wereldoorlog complot – Informeer uzelf:
• James Corbett documentaire WWI-complot https://www.corbettreport.com/wwi/
 
Geplande veroudering – Informeer uzelf:
• The light bulb conspiracy https://rumble.com/v2yirqu-the-lightbulb-conspiracy-documentary-2010.html
 
Tartaria – Informeer uzelf:
• Tartaria de hoogstaande technologische beschaving die zorgvuldig werd uitgewist
https://zaplog.pro/posts?query=%23tartaria+%40patricksavalle&action=search&form_id=search
 
 
Etc.

 

Het meest gevaarlijke bijgeloof - Larken Rose
David Icke
David Icke doet al 30 jaar onderzoek naar machtsstructuren op deze aarde.

 

 

 

 

 

Complotten worden gefinancierd door “onzichtbare bankiers”

 
Een belangrijke clou om achter de waarheid te komen is het volgen van de geldstromen. Wie betaalt bepaalt. Het boek ‘De macht van de onzichtbare bankiers – een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99%’ van Lucas Hollert is een integere en goed onderbouwde bron die de rol en de werking van het (grote) geld heel duidelijk uitlegt.

“Het is tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Als wij allemaal stoppen met klakkeloos doen wat onze liegende en bedriegende overheid en media van ons verlangen, dan is het snel gebeurd en kunnen wij weer gewoon gaan doen.” – Lucas Hollert

 

 

‘Anti-overheids extremisten?

 


 

 

 
“We dienen labels los te laten en transparante, dus van bronnen voorziene informatie vrij te laten circuleren. Burgers dienen de mogelijkheid te hebben om te kunnen controleren wat er gezegd wordt. En de vrijheid om te mogen kiezen wie of wat zij willen geloven, en welke keuze’s zij willen maken.”
Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This