COVID-19 ziekte

'Coronavirus disease 2019' of te wel: de ziekte COVID-19
Deze pagina gaat over de ziekte Covid-19

We zijn begonnen met schrijven ervan in 2020. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat alles rondom Corona een leugen was. Op deze pagina staat veel informatie over de ziekte en de maatregelen, die beide al vanaf het begin af aan omstreden waren. Het bedrog is helemaal doorgeprikt in de serie “Doorgeprikt”.

Informatie over de ziekte en de maatregelen:

Maatregelen doorgeprikt
Virustheorie doorgeprikt

Wilt u informatie over het Covid-19 vaccin ga naar: Covid-19 – vaccin

Covid-19

 

Voordat we beginnen – gaat het eigenlijk allemaal wel over een gevaarlijke ziekte?

Het beslissende moment
In deze video wordt in een kwartier tijd haarfijn uitgelegd hoe we de afgelopen twee jaar in een fuik gelokt zijn. Een fuik die, onder de dekmantel van ‘volksgezondheid’, en met angst als wapen, onze democratie omvormt in een onomkeerbaar totalitair bewind.

Jensen.nl
Robert Jensen maakte in September 2021 een goed overzicht van de situatie.

Dit is de uitzending:
 

 

 
Dit is de pagina met alle bronnen:

https://jensen.nl/covid-19-de-feiten-3009

 

Op 04-01-22 zit Nederland in een zware Lockdown. Waarom?
 
De pagina is opgesplitst in 5 thema’s: Ziekte, Oorzaken, Diagnose, Behandeling, Pandemie

 

1. De ziekte

Over de symptomen
De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker. – RIVM1

Bron:
1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Over het ziekte verloop
De ziekte wordt gekenmerkt door griepachtige symptomen. De WHO kwam per 20 februari 2020 op basis van 55.924 in laboratoria positief geteste personen op het voorkomen van de volgende meest voorkomende symptomen:

Koorts (87,9%), droge hoest (67,7%), vermoeidheid (38,1%), productie van sputum (slijm) (33,4%), kortademigheid (18,6%), spierpijn (14,8%), keelpijn (13,9%), hoofdpijn (13,6%), koude rillingen (11,4%), misselijkheid of braken (5%), verstopte neus (4,8%), diarree (3,7%), bloedspuwing (0,9%) en bindvliesontsteking (0,8%). Ook zijn er meldingen geweest over het ontstaan van doofheid en blaarvorming of andere afwijkingen op de voeten die lijken op wintertenen. – Wikipedia1

Vier van de vijf patiënten genezen spontaan in circa twee weken. Bij een mild verloop duurt het herstel gemiddeld acht dagen. Bij een zwaar verloop duurt het herstel drie tot zes weken. Na circa vijf tot zeven dagen beginnen patiënten te herstellen van het virus. Bij een overreactie van het immuunsysteem treedt een verslechtering op en kan een ziekenhuisopname nodig worden. – Wikipedia1

 

 

Is COVID-19 een gevaarlijke, dodelijke ziekte zoals de media ons voorhouden?

 

De Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) maakten een berekening van overlevingspercentages uitgesplitst per leeftijdsgroep.2

Leeftijdsgroep 0-19: overlevingspercentage = 99,997%
Leeftijdsgroep 20-49: overlevingspercentage = 99,98%
Leeftijdsgroep 50-69: overlevingspercentage = 99,5%
Leeftijdsgroep 70+: overlevingspercentage = 94.6%

 

 
Bron
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html

 

Over de sterfte
• Uit een rapport van het RIVM getiteld ‘Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland’ komt de volgende informatie:1

• In 2020 zijn 1127 mensen overleden die jonger zijn dan 70 jaar. Daarvan hadden slechts 111 mensen géén onderliggende aandoening.

• Met andere woorden: Over het hele jaar, op een bevolking van 17.474.677 mensen in 2020 zijn er 111 mensen overleden aan alléén COVID-19.2

• Uitgaande van het getal 111 was de kans om aan COVID-19 te sterven voor mensen jonger dan 70 jaar die geen onderliggende aandoeningen hebben 0,00063% in 2020.

• Het is niet bekend of er sprake was van andere factoren die in verband worden gebracht met COVID-19: milieuvervuiling, 5G, (griep)vaccinatie etc. die ook nog als co-morbiditeit aangerekend zouden kunnen worden.

Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-12/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20201229_1229.pdf
2. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingsteller

Over besmettelijkheid

Drie belangrijke feiten over besmettelijkheid:

1. Aerosolen zijn de dominante besmettingsroute
2. Zonder klachten ben je niet besmettelijk
3. Oppervlakten zijn niet besmettelijk

I. Aerosolen zijn de dominante besmettingsroute

Aerosolen zijn minuscule vloeistofdruppeltjes die zo klein zijn dat ze kunnen blijven zweven in de lucht. Er zitten ook Aerosolen in onze in-, en uitademing.

Op 15-4-21 verschijnt een definitief artikel in ’s werelds meest gereputeerde medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’ dat tien redenen geeft waarmee de wordt bevestigd dat de belangrijkste besmettingsroute van SarsCoV-2 verloopt via Aerosolen.1

“Er zijn consistente, sterke aanwijzingen dat SARS-CoV-2 zich via de lucht verspreidt. Hoewel ook andere routes een rol kunnen spelen, geloven wij dat de luchtroute waarschijnlijk de overhand heeft. De volksgezondheidsgemeenschap moet dienovereenkomstig en zonder verder uitstel handelen” – Lancet1

 
Waarom mondkapjes niet de oplossing zijn…

• Het verschil tussen grote druppels en kleine druppels is volgens de Lancet ‘duizenden partikels’ tegenover ‘een paar’. 1

• Onderzoekster Lindsey Marr ontdekte dat vanaf 100 micron en kleiner de partikels zo klein zijn dat ze kunnen zweven in de lucht. Dat zijn dus Aerosolen.2

• Zij ontdekte ook dat slechts de allerkleinste Aerosolen vanaf 5 micron en kleiner niet door je neus worden gefilterd (niet tegengehouden door neushaartjes en neusslijmvlies).2

• Alleen de allerkleinste Aerosolen – kleiner dan 5 micron – bereiken de longen.2

• De partikels die zo klein zijn dat ze niet door de neus worden gefilterd, zijn ook te klein om door een mondkapjes te worden gefilterd.

Het dragen van mondkapjes komt neer op het vangen van muggen met kippengaas. Bovendien ben je zonder klachten niet besmettelijk.

 

 

II. Zonder klachten ben je niet besmettelijk

 
Op 20-11-20 publiceerde medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘Nature’ een artikel met de titel: ‘Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China’. De conclusie van het onderzoek waar bijna 10 miljoen mensen aan deelnamen was: Zonder klachten ben je niet besmettelijk.

Als je niet ziek bent, kun je geen ziekte overdragen. En je hoeft niet getest te worden.

 
Mark Rutte weet dit. https://twitter.com/Covfefe81/status/1357694997869568008?s=19

III. Oppervlakten zijn niet besmettelijk

“Het coronavirus wordt niet doorgegeven via klinken, gsm’s, afstandsbedieningen, katten of in kapsalons of winkels. Het gevaar op besmetting bestaat vooral als mensen urenlang samenzijn in een enge ruimte.” Dat stelt de Duitse viroloog Hendrik Streeck na onderzoek in de regio Heinsberg nabij Sittard.

Prof.dr. Hendrik Streeck (42) is als directeur van het Instituut voor Virologie van de universiteit Bonn vooral geïnteresseerd in het effect van het coronavirus op de mens en zijn immuunsysteem. Hij baseert zich op feiten en niet op algemene rekenmodellen.

Dinsdagavond verraste Streeck door nieuwe bevindingen kenbaar te maken in de ZDF-talkshow Lanz. “We weten nu zeker dat Covid-19 geen contactbesmetting is. Er is geen enkel levend virus aangetroffen op voorwerpen, ook niet bij de zwaarst geïnfecteerde gezinnen. Er is ook geen enkele bewezen besmetting bij het inkopen, bij kappers of in restaurants”, aldus viroloog Streeck. “Een deurklink kan alleen besmettelijk zijn als iemand in zijn handen hoest, de klink vastneemt en direct erna iemand anders de klink aanraakt.”4

RIVM

Het RIVM weet dit: “Ook lijkt de kans klein dat SARS-CoV-2 zich verspreidt via pakketjes of oppervlakten (van een deur tot winkelwagen). In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen.” – RIVM5

Bronnen:

1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
2. https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/
3.https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
4. https://unitednews.sr/duits-onderzoek-virus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen/
5. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding

Over de A-status (en het ambtsmisdrijf!)
De meest fundamentele vraag…”is covid 19 een A ziekte en zijn ingrijpende en ontwrichtende maatregelen proportioneel en gerechtvaardigd” kan de minister van VWS, Hugo de Jonge niet onderbouwen, bleek tijdens een sessie in de eerste kamer met Alexander van Hattum. Dat betekent dat alle maatregelen op drijfzand staan. Volgens Gideon van Meijeren is er sprake van een ambtsmisdrijf.

Over de start van COVID-19 in Nederland
Op 23-03-20, nog helemaal in het begin van de uitbraak, schreven we een uitgebreid overzicht. De vragen die we stelden zijn nog steeds relevant. Lees verder: Covid-19 – wat is er aan de hand?
Over chronische COVID-19
• Halverwege 2020 werd duidelijk dat mensen die COVID-19 hebben gehad, in sommige gevallen nog last kunnen houden van klachten zoals vermoeidheid. Dit wordt chronische Covid genoemd.

“In een nieuwe publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wijzen de auteurs erop dat verreweg de meeste patiënten die een corona-infectie doormaken, herstellen zonder blijvende klachten . Daaruit werd berekend dat 10% van alle mensen met covid-19 drie weken na de diagnose nog klachten heeft en 90% klachtenvrij is.”1

• Het virus SARS-CoV-2 wordt over het algemeen gezien als de enige oorzaak van COVID-19 symptomen, maar er zijn aanwijzingen dat er andere omstandigheden zijn die medeverantwoordelijk zijn of dezelfde symptomen kunnen veroorzaken.

• In het volgende thema uitklaplokken (SarsCoV-2 virus – over mogelijke oorzaken) – zult u zien dat onder andere 5G en milieufactoren in verband worden gebracht met het COVID-19 syndroom.

• Een mogelijke verklaring voor “chronische COVID” zou kunnen zijn dat de persoon weliswaar kan herstellen van het virus, maar als de co-oorzaken van de klachten niet zijn opgelost, dan blijven de symptomen natuurlijk voortduren.

Bron:

1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/hoeveel-mensen-hebben-blijvende-klachten-na-een-corona-infectie

 

2. De oorzaken

Over mogelijke oorzaken van COVID-19
Met alle aandacht op de “vaccins” als enige oplossing wordt er voetstoots aangenomen dat de enige oorzaak van Covid-19 klachten een virus is. Er wordt niet onderzocht of andere factoren: milieufactoren, 5G, onderliggende aandoeningen, vaccins etc. verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen.

Twee zaken zouden zeker onderzocht dienen te worden.

 

I. Milieuvervuiling

 
Zowel in China als in Italië als in andere plaatsen met “uitbraken” is de lucht extreem vervuild. Zack Bush voorspelde in 2019 al longproblemen in de provincie Hubei, waarin Wuhan ligt, op basis van luchtverontreiniging.

25:20 min. ‘Luchtvervuiling voorspelt beter dan wat dan ook in het milieu, beter dan de aanwezigheid van het virus een uitbraak. De voorspelling over sterfte kan gedaan worden aan de hand van hoeveel microgram luchtvervuiling kleiner dan 2,5 nanometer er in de lucht zit die je inademt. Dat is waar je aan dood gaat. Een jaar geleden liet ik iedereen zien waar de volgende pandemie zou plaatsvinden, vanuit centraal China. Ik toonde de op de landkaart aan waar het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup in China werd gesproeid. Ik zei dat de uitbraak hier zou plaatsvinden, want daar staat de meeste druk op onze biologie’. – Zach Bush1

Met andere woorden: de lucht is op veel plaatsen ter wereld zo giftig dat we er ziek van kunnen worden.

In hoeveel gevallen is milieuvervuiling (mede) oorzaak van Covid-achtige symptomen?

 

II. 5G

 
Is er verband tussen COVID-19 en 5G? Onderzoeker en bouwbioloog Paul Doyon heeft lange tijd in China doorgebracht. Hij heeft een briljant artikel geschreven waarin hij het bewijs uiteenzet. En hoe je jezelf kunt beschermen – een EMF gebaseerde beschermingsstrategie. Waarschuwing: dit is een zwaar wetenschappelijk artikel met bijna 100 referenties naar studies.

“Ten minste 10.000 5G-antennes geïnstalleerd in Wuhan alleen. Wat niet duidelijk naar voren is gekomen in de nieuwsberichten, is het feit dat China in zijn haast om de leiding te nemen in de 5G-race, tegen het einde van 2019 (en voornamelijk in de laatste paar maanden voorafgaand aan de COVID-19-uitbraak) 130.000 5G-antennes in het hele land had geïnstalleerd, met ten minste 10.000 antennes alleen al in Wuhan geïnstalleerd.” – Paul Doyen ‘China, 5G, And The Wuhan Coronavirus: The Emperor’s New Virus’2

 

 
Meer info:

Is Corona een stralingsziekte?
5G en vaccinaties – ziet u de overeenkomsten?
4G, 5G – vaccins en veiligheid

 

Grafeen oxide

Meer informatie volgt.

 

 
Bronnen:
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=pK952uLIt48&t=1921s
2. https://www.electricsense.com/5g-coronavirus/

 

Over de officiële oorzaak van COVID-19
Volgens de officiële verhaallijn is de enige bekende oorzaak van COVID-19 een mutatie van het corona-virus:

“COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen.”Wikipedia

Klopt dat?

Dr. Zach Bush is er niet van overtuigd dat de oorzaak van COVID-19 een virus is. Zijn uitleg over COVID-19, en de mogelijke oorzaak sloeg in als een bom. Het onderstaande interview met Dr. Zach Bush werd 1,5 miljoen keer bekeken in 2 weken.

over de virustheorie
Er zijn tegenstrijdige meningen over het virus. Sommige experts menen dat het virus niet is aangetoond, sommigen dat het uit een laboratorium komt, sommigen dat de hele virus-theorie niet klopt.

Klopt de virustheorie? Wat zijn exosomen?

Del Bigtree interviewt Andrew Kaufman, de arts die alles op zijn kop zet! Klopt de virus-theorie?

Is het SarsCov-2 virus aangetoond?

Meer informatie: https://fossaorg.files.wordpress.com/2020/08/leading_corona_researchers_admit_that_they_have_no_scientific_evidence.pdf

 

3. De diagnose

over PCR-testen

Is COVID-19 gebaseerd op een leugen? We gaan ervan uit dat de PCR-test betrouwbaar is, maar is dat zo?“Het coronabeleid overal in de wereld is gebaseerd op deze diagnostische test, waar extreem veel aan vast hangt. Dan mag dat ding op zijn minst goed werken. “Deze test hebben we geanalyseerd met een aantal wetenschappers die verstand hebben van PCR en die komen tot tien bevindingen die vernietigend zijn voor deze test.” – Peter Borger

Moleculair bioloog Peter Borger getuigde op 21 november 2020 ruim acht uur lang minutieus over de “Reverse transcription polymerase chain reaction” test. Hij legt in gewoon Nederlands heel precies uit hoe deze test mede door mensen van het RIVM is ontworpen en waarom deze test niet doet waarvoor hij wordt ingezet. U kunt een zeer interessante pdf van dit gesprek hier downloaden.

Over zelftesten
Het RIVM zegt over zelftesten:

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen, de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt. “ – RIVM1

Aangezien we in het uitklapblok over de PCR-test hebben gezien dat de PCR test totaal onbetrouwbaar is, kunnen we uit wat het RIVM zegt gevoegelijk uit concluderen dat de zelftesten dat ook zijn.

Bron:

1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

over het gemanipuleer met ziekte-, en sterftecijfers

Ziekte-, en sterftecijfers

De eerste lockdown is gebaseerd op sterftecijfers. De tweede lockdown is gebaseerd op ziektecijfers.

Voor beide lockdowns zijn de cijfers gemanipuleerd.

De eerste lockdown is gebaseerd op een berekening van de “piek die nog moest komen”. Om te voorkomen dat de sterftecijfers te hoog zouden worden moesten we in Lockdown.

De tweede lockdown is gebaseerd op een “stijging” van het aantal ziektegevallen, gebaseerd op een test die niet geschikt is voor diagnose van Covid.

 

 

I. Eerste Lockdown

I A. Sterftecijfers voor eerste lockdown zijn gebaseerd op een b.e.r.e.k.e.n.i.n.g

De maatregelen die in de hele wereld zijn getroffen zijn gebaseerd op het advies van en de berekeningen van Neil Ferguson, een Britse epidemioloog en hoogleraar wiskundige epidemiologie. Hij heeft berekend dat er vele mensen zullen sterven. Maar tijdens de Lockdown blijkt dat zijn berekening niet klopt.

I B. Sterftecijfers gebaseerd op controleerbare data geven een ander beeld!

De conclusie van wetenschapper John Ioannidis over de wereldwijde IFR (infection Fatality Rate – met andere woorden: sterfte aan een COVID-19 besmetting) is 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05% voor mensen onder de 70 jaar.

De IFR werd door de WHO werd op basis van onjuiste rekenmodellen van Neil Ferguson in het begin van de pandemie op 3,4% berekend, maar dit bleek al snel totaal niet te kloppen. De IFR ligt nog veel lager omdat inmiddels bekend is dat bij het overgrote gedeelte van de sterfgevallen sprake was van ‘co-morbiditeit’, met andere woorden onderliggende oorzaken.

Op 26-03-21 heeft John Ioannidis de IFR bijgesteld van 0,23% naar 0,15% wereldwijd.2

II. Tweede Lockdown

De tweede Lockdown is gebaseerd op gemanipuleerde ziektecijfers

Halverwege het spel worden de spelregels veranderd. De reden voor de tweede lockdown is NIET het aantal sterfgevallen. Deze komen wereldwijd niet boven de sterfte aan een normale griep uit.

Het grootste gedeelte van de mensen sterft bovendien niet AAN Covid, maar MET Covid. Met andere woorden: het grootste gedeelte van de hoogbejaarden die aan COVID sterft heeft één of meer aandoeningen (hartklachten, diabetis etc.), en er is dus sprake van “co-morbiditeit” (meerdere doodsoorzakan).1

De tweede Lockdown is gebaseerd op het aantal positieve PCR-testen.

Er is wel een probleem: de PCR test is niet betrouwbaar!

Dat de PCR-test niet betrouwbaar is zegt overigens niet alleen Pieter Borger, maar ook Marion Koopmans van het Outbreak Management Team (OMT) – zie volgende uitklapblok.

III. Derde Lockdown

De derde Lockdown is gebaseerd op varianten van het virus

De lockdown is maandenlang uitgerekt vanwege nieuwe “mutaties” oftewel varianten van het virus. Mike Yeadon, ex-onderdirecteur van Farmagigant Pfizer zegt hierover het volgende:

Bron:

1. https://www.youtube.com/watch?v=5ctSuVXAItA
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

over het vaststellen van de doodsoorzaak

“Ik ben niet onder de indruk van de cijfers die het CBS en het RIVM communiceren. Ook de Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed”. – Frank van der Goot

 

over betrouwbare interpretatie van cijfers
Het RIVM, de overheid, en de media maken zich allemaal schuldig aan het “interpreteren” van de cijfers op een manier die hun uitkomt. Voor betrouwbare analyses ga naar de website van Maurice de Hond en doe een search op “Dagcijfers“. U vindt hier de cijfers per dag plus een duidelijke uitleg.

 

 

 

4. De behandeling

Over het aantal IC-bedden
We hebben niet anders gehoord dan dat de IC’s overbelast zouden zijn. Hoe zat dat dan met de voorgaande jaren?

Alle IC opnamen van 2013-2020

2013: 82.161
2014: 86.964
2015: 85.824
2016: 85.754
2017: 80.687
2018: 77.189
2019: 73.979
2020: 68.936

Bron: Stichting-NICE

Over de risicovolle reguliere behandeling

Veel mensen zijn gestorven door verkeerde behandeling op de IC

In maart 2020 was – in ieder geval in Duitsland – al bekend dat er risico’s kleefden aan de behandeling van COVID-19 op de Intensive Care

“Een verklaring die op zaterdag 21-03-2020 door de Vereniging van Pneumologische (long) Klinieken (VPK) werd gepubliceerd, stelt dat er aanwijzingen zijn dat corona-patiënten op de intensive care ook kunnen sterven aan hyperbare beademing. Vooral als de patiënten vooraf geïntubeerd zijn; wat inhoudt dat een buisje door het strottenhoofd in de luchtpijp gestoken. Dit maakt een betere controle mogelijk en ook een hogere ventilatiedruk. Volgens de longspecialisten is dit echter precies wat vaak leidt tot acuut, dodelijke longfalen (ARDS) bij patiënten die lijden aan een virale longontsteking zoals bij COVID-19 het geval is.

Bron: https://www.achgut.com/artikel/sterben_coronapatienten_auch_an_falscher_beatmungstechnik

Een PDF van de volledige verklaring van de Duitse vereniging van long klinieken kunt u hier vinden: https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/VPK_Empfehlung_neu_21.03.2020.pdf

Nederland

In mei bleek dat de eerste lading Covid-19 patiënten die op de IC aangesloten werden op beademingsapparatuur een verhoogde kans hadden om te sterven door de behandeling. Het “protocol” werd aangepast, en de sterfgevallen namen af.

“Trombose is het ontstaan van stollingen in de bloedvaten en kan levensbedreigend zijn. Veel covid-19-patiënten ontwikkelen trombose, op de intensive care is dat zelfs de helft.” – NOS1

In de gevallen van het optreden van bloedklonters in de longen bij COVID-19 kan de dodelijkheid bij IC beademende patiënten van 40 naar 4% worden teruggedrongen met een nieuw protocol.

“Het resultaat was verbluffend. De mortaliteit daalde van 39,12 procent naar 3,85 procent. De behandeling bleek bovendien ook een positief effect te hebben op nierfalen”. – HLM2

Amerika

In de onderstaande video spreekt intensive care specialist dr. Cameron Kyle-Sidell over zijn twijfels of het protocol op de IC wel juist is… Hij was een van de eersten die dit wereldwijd naar buiten bracht (in de alternatieve media).

Bronnen:

1. https://nos.nl/artikel/2334471-bloedverdunners-voor-trombose-en-kankerpatienten-bij-verdenking-van-covid-19.html
2. https://m.hln.be/nieuws/binnenland/nieuwe-aanpak-rond-bloedklonters-slaat-aan-aantal-coronadoden-op-intensieve-zorg-gedaald-van-39-procent-tot-4-procent~a72d9675/

over onderdrukte alternatieve behandelingen

Al vanaf het begin van de “Corona-crisis” waren er vele mogelijkheden om de ziekte op een humane en effectieve manier te behandelen.

Vitamine C en D

Vitamine C werkt modererend op elke infectieziekte. Intraveneuze hoge dosis vitamine C zou ingezet kunnen worden bij COVID.1 En dit geldt ook voor vitamine D.

Op 28 oktober 2020 staat in het AD: ‘Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona’

Meerdere hoogleraren immunologie, wetenschappers en doctoren pleiten voor het slikken van vitamine D tegen corona. Volgens experts is de kans dat je een corona-infectie oploopt kleiner en als je tóch ziek wordt kan de ziekte minder ernstig verlopen.” – AD2

De overheid geeft geen voorlichting over het belang van vitamine C en D.

UV-licht

UV-licht werkt goed tegen virussen. Een ziekenhuis in Aalst ontsmet de beschermende kleding van het ziekenhuispersoneel door het in een kast te stoppen met UV-licht. Het staat in de grootste krant van België (HLN), maar er wordt niets met die kennis gedaan.

Aalsters ziekenhuis ontsmet beschermingsmateriaal in kast met UV-licht – “Op tien minuten is het virus dood”– HLN3

Ioniseren

Met een ionisator kan de elektrische lading van lucht binnenshuis worden beïnvloed. Een expert op dit gebied, Ton Rademaker verklaart dat er in de tweede kamer 55 ionisatie-machines staan. Waarom wordt dit “geheim” niet gedeeld met de bevolking?

“Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatie-machines in de tweede kamer staan te draaien.” – Ton Rademaker in Café Weltschmerz4

Fragment van Ton Rademaker over ioniseren (3:00 min)

 

Goede luchtventilatie

Arts en microbioloog Peter de Man kreeg het verzoek van de GGD om niet te communiceren met de pers over zijn onderzoek naar ventilatiesystemen in verpleeghuizen.5

Het NRC besteedde op 8 augustus 2020 aandacht aan het onderzoek: Onlangs werden in een verpleeghuis coronavirus-deeltjes gevonden op het ventilatiesysteem. Is het verstandig om te ventileren, of leidt hercirculatie van lucht juist tot de verspreiding van het virus? Uit het artikel komt het volgende citaat:

“Met goede ventilatie wordt de kans dat je via die weg wordt blootgesteld aan het virus gauw tien tot honderd keer kleiner “.5

Luchtfilters op scholen in Staphorst – Dagblad van het Noorden bericht op 03-12-21:6

 

Medicijnen

Hydroxychloriquine
Inmiddels is er een rapport van maar liefst 74 pagina’s waarin ondubbelzinnig wordt aangetoond dat wereldwijd talloze artsen succesvol zijn geweest in het genezen van COVID-19 patiënten met een HCQ-protocol.7

Ivermectine

“Ivermectine werkt zelfs preventief, zo bleek. Van de honderd personen die het middel kregen en een hoog risico liepen op een coronabesmetting, raakte slechts 2 procent geïnfecteerd. In de groep die geen ivermectine kreeg, was dat 10 procent. – Reformatorisch Dagblad8

Er waren vanaf het begin van de “coronacrisis” al mogelijkheden genoeg, maar de overheid heeft gekozen voor destructieve maatregelen – die de helft van de bevolking financieel en/of emotioneel schade toebrengen, en (het wachten op) een winstgevend vaccin.

 

Bronnen:

1. https://www.facebook.com/DrRobertJRowen/posts/1237471899784142
2. https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/
3. https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/aalsters-ziekenhuis-ontsmet-beschermingsmateriaal-in-kast-met-uv-licht-op-tien-minuten-is-het-virus-dood~ab8aa817/
4. https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs
5. https://www.npostart.nl/arts-microbioloog-peter-de-man-kreeg-verzoek-van-ggd-niet-in-de-pers-te-communiceren-over-zijn-onderzoek-naar-ventilatiesysteem-in-verpleeghuis/11-08-2020/POMS_BV_16257649
6.https://dvhn.nl/drenthe/Scholen-in-Staphorst-zien-na-het-plaatsen-van-luchtreinigers-die-fijnstof-vernietigen-veel-minder-besmettingen-onder-leerlingen-en-personeel.-Er-zaten-eerst-zestig-kinderen-thuis-nu-nul-27316338.html?fbclid=IwAR172jufQYpc4b8ffrQCiTiUDzerdXtn0jm-fV2Ei9IWn_mLLPqNkegrBUc
7. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
8. https://www.rd.nl/artikel/900341-ivermectine-zeer-effectief-bij-corona

over het vaccin
Met COVID-19 is er iets bijzonders aan de hand: het is geen gewone griep en geen gewoon vaccin.

Voor uitgebreide en specifieke informatie over het COVID-19 vaccin ga naar de pagina ‘COVID-19 vaccin’

 

5. De pandemie

Over een veranderde definitie van het woord pandemie

In april 2009 heeft de WHO de definitie van een pandemie gewijzigd. De passage met daarin de voorwaarde dat van een pandemie wordt gesproken als er “een aanzienlijk aantal sterfgevallen” is opgetreden is verwijderd.1

– De WHO kan dus veel sneller verklaren dat er sprake is van een “pandemie”.

– Het verklaren van een pandemie is het startschot voor de productie van vaccins – en miljarden winsten.

– Er is sprake van grote financiële belangenverstrengelingen omdat de WHO voornamelijk wordt gefinancierd door Bill Gates, de farmaceutische industrie, grote banken etc.2

Is de pandemie allang voorbij?

Is de pandemie een misdaad tegen de mensheid?

Is de pandemie geen pandemie, maar een “Great Reset”?

U kunt de aflevering hier op een groot scherm bekijken: https://www.bitchute.com/video/EkyftoywTLk6/ (klik op de pijltjes helemaal rechts op het scherm)

Meer informatie over “The Great Reset”:
Winter Oak pagina: The Great Reset
James Corbett Report: www.corbettreport.com/

Is de pandemie een plandemie?

Ga naar Plandemic: www.kla.tv/17450

Bronnen:
1. https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep?full
2. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-foundation-is-na-de-amerikaanse-regering-de-grootste-donateur-van-who/

Over de kosten van het bestrijden van de pandemie

20-11-20 – De kosten van de pandemie per overleden patiënt

 
• Tot op dit moment heeft de corona-bestrijding in Nederland ongeveer 90 miljard euro gekost.1

• Er zijn 8771 doden (het overgrote merendeel 80+) die worden toegeschreven aan corona. Dat is dus ruim 10 miljoen euro per overleden patiënt.

• Uiteraard moeten al die kosten betaald worden door de werkenden (via belasting). Er zijn 8,8 miljoen werkenden. Het gaat hen dus ruim 10.000 euro per persoon kosten. Dat is ongeveer 1/3 jaarsalaris.

• Vorig jaar gingen er in de politiek stemmen op om 70-plussers niet altijd door te behandelen. Nu geven we ineens tien miljoen per 80plusser uit om het overlijden een beetje uit te stellen (90% overlijdt sowieso – dus ook zonder corona – voor zijn 90ste).

• Dat is ruim 20x zoveel als het beschikbare budget voor een kankerpatiënt.

• In Nederland kregen er vorig jaar ongeveer 117.000 mensen kanker (de helft was jonger dan 70), van wie er 45.000 overleden. Dat zijn er ruim vijf maal zoveel als door corona.

• Door de corona-maatregelen zal (naar schatting) de helft van het MKB failliet gaan. In het MKB werkt ongeveer 50% van de Nederlanders. Dat betekent dat 25% van de Nederlanders hun baan en inkomen gaan verliezen. En in veel gevallen dus ook hun woning.
 
Bron: Pieter Schuurman 20-11-20

 

 

01-02-21 – De kosten van het bestrijden van de pandemie zijn een bodemloze put en we schieten er niets mee op?

 

Op 1-2-2021 bericht het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) ‘Coronacrisis stuwt schuld Rijksoverheid naar 379 miljard euro’2

 

 

 

De kosten van voor het installeren van een testsamenleving

 
Op 15-04-21 bericht de Volkskrant dat er 1,1 miljard Euro uitgetrokken voor het installeren van een testmaatschappij. 3

Deze 1,1 MILJARD euro, is niet beschikbaar voor mensen die ziek zijn. Het wordt niet aangewend voor het opschalen van IC-bedden of goede zorg. Het wordt niet gebruikt voor alle mensen die aan de grond zitten omdat ze “niet-essentieel” zijn.

Nee – die 1,1 miljard wordt ingezet om GEZONDE mensen te laten testen zodat ze kunnen bewijzen dat ze gezond zijn!

 

 

Bronnen:
 
1. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/corona-duwt-begrotingstekort-naar-ruim-90-miljard-a3997789
2. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/05/coronacrisis-stuwt-schuld-rijksoverheid-naar-379-miljard-euro
3. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/niet-925-miljoen-maar-1-1-miljard-opzij-gezet-voor-toegangstesten~b79106b7/

 

 

over de plandemie
Wat stelt u zich voor bij het woord plandemie? De onderstaande lezing en documentaire helpen ons op weg…

 

 

Subpagina’s

Lockdown, maatregelen, Covid-19, Corona

De maatregelen

Deze pagina is opgebouwd tegelijkertijd met het invoeren van de maatregelen in 2020 en 2021.

Ga naar pagina

Lockdown, maatregelen, Covid-19, Corona

Maatregelen doorgeprikt

Achteraf gezien blijkt uit een evaluatie van de maatregelen hoe nutteloos en schadelijk zij zijn.

Ga naar pagina

robot, het nieuwe normaal, toekomst

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal is niet normaal. Wat is de “Great Reset”? Wie zijn de grote spelers in het spel?

Ga naar pagina

robot, het nieuwe normaal, toekomst

Virustheorie doorgeprikt

Kan een (dood) virus mensen ziek maken? Hoe dan? Klopt de virustheorie? Of zit het anders…

Ga naar pagina

rechten, covid, vergaat, hamer

Covid-rechtszaken

Is de Nederlandse rechtsspraak bevooroordeeld? Juridische weerbaarheid en (grond)rechten.

Ga naar pagina

Covid “vaccins”

Covid-injecties zijn geen vaccins, maar gentherapie. Hoe werkt deze nieuwe technologie?

Ga naar pagina

 
10 essentiële feiten en inzichten om uit de crisis te komen
 
Op de website www.samenterugnaarnormaal.nl staan “10 essentiële feiten en inzichten om uit de crisis te komen”. Meer informatie kunt u vinden op de website www.samenterugnaarnormaal.nl.

 

 
1. Covid-19 is GEEN killervirus. De dodelijkheid is gelijk aan Influenza. Het is ongevaarlijk voor 98% van de bevolking.
Bronnen: Hugo de Jonge d.d. 25-6-2020 en Jaap van Dissel – technische briefing Tweede Kamer 25 juni 2020

 

2. De verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes gaat vooral via zwevende aerosolen: 1,5 meter afstand houden is daarom zinloos.
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission‘

 
3. Binnen is nauwelijks besmettingsrisico met goede ventilatie. Buiten is het risico nihil.
Bron: RIVM studie ‘High infectivity and pathogenicity of influenza A virus via aerosol and droplet transmission’

 
4. 1,5 meter afstand houden is slecht voor de fysieke en geestelijke gezondheid
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

 
5. Er zijn al verschillende medicijnen en vitaminen bekend die goed helpen bij de verschillende coronasymptomen en soms ook als profylaxe kunnen worden gebruikt. Voorbeelden: HCQ, Ivermectine, vitamine D, zink.
Bron: First press conference of American Frontline Doctors”, en www.zelfzorgcovid19.nl

 
6. Mondkapjes hebben geen beschermende werking, maar kunnen wel schadelijk zijn voor longen, hart, hersenen en tumorgroei versnellen.
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz ‘Kappen met kapjes’

 
7. De ontwikkeling van een werkend vaccin voor een luchtweginfectie is twijfelachtig. Door mutatie van het virus zal een eventueel werkend vaccin snel onbruikbaar zijn. Ontwikkeling duurt jaren.
Bron: emeritus professor immunologie Pierre Capel bij Cafe Weltschmertz: ‘Het vaccin, een utopie.’

 
8. Maatregelen zorgen voor toename stress, psychische klachten, huiselijk geweld en zelfdoding. Kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten zijn extra kwetsbaar.
Bron: ‘brandbrief geestelijke gezondheidsszorg’ en ‘Kinderen en de desastreuze gevolgen van dit Coronabeleid’

 
9. De krimp van de economie is ‘ongekend’ en ‘catastrofaal’. De neveneffecten van de maatregelen zijn verwoestend.
Bronnen: Volkskrant, CBS en professor Michaela Schippers ‘For the greater good? The devastating ripple effects of the Covid-19 Crisis’

 
10. De PCR-test is ongeschikt om besmettingen vast te stellen. De stijging van het aantal positieve testen is vooral het gevolg van veel testen. Politiek enmedia gebruiken ten onrechte de term ‘besmettingen’.
Bron: Biochemicus, drs Mario Ortiz Buijsse, Cafe Weltschmertz, Diederik Gommers herkent kritiek op gebruik PCR testen, Het PCR-doek valt – Pieter Borger

 

 

De overheid en media geven u deze belangrijke informatie niet. Zo wordt er ongegronde angst gecreëerd en in stand gehouden. Steeds meer mensen beseffen dit. Meer dan 500.000 Nederlanders hebben via de grootste petitie ooit in Nederland al ‘NEE’ gezegd tegen de spoedwet en de maatregelen. Ook dit feit wordt genegeerd door het kabinet en de media.

 

10 vragen over het coronabeleid
– Waarom heeft de WHO de definitie van het woord “pandemie” in 2009 veranderd?

– Waarom duurt de ontwikkeling van een vaccin normaal 5-10 jaar en kan het plotseling in enkele maanden? (het testen op dieren wordt overgeslagen, dus is de mens dit keer het proefkonijn).

– Wat zijn de bijwerkingen op korte, en op langere termijn?

– Waarom kunnen farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk gesteld worden voor vaccinatieschade als gevolg van het COVID-vaccin?

– Waarom zijn plotseling de regels versoepeld betreffende genetische manipulatie van vaccinaties?

– Waarom is de berichtgeving aan de Tweede Kamer over het contract dat Hugo de Jonge heeft gesloten met de farmaceutische industrie tot staatsgeheim gebombardeerd?

– Waarom waren er zo goed als geen besmettingen op de Dam en alle andere demonstraties waar 10 duizenden mensen bijeen zijn geweest? Bijvoorbeeld Berlijn, Londen en vele andere grote steden.

– Waarom wordt de positieve test niet gespecificeerd maar direct geclassificeerd (en meegeteld) als Corona, terwijl het bijvoorbeeld ook het rhino-virus kan zijn?

– Waarom hebben de media niets anders gedaan dan angst te genereren voor COVID-19, ook in de tijd dat het aantal COVID-doden niet in de buurt kwam van het aantal “normale” griepdoden in voorafgaande jaren?

– Waarom weigert het OMT transparant te zijn over de wetenschappelijke onderbouwing van haar adviezen?

– Waarom is de spoedwet er doorheen gedrukt?

– Waarom is de PCR-test procedure aangepast?

 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

 

10 docu's die u gezien moet hebben

How big oil conquered the world

Onderzoeksjournalist James Corbett legt op weergaloze wijze uit hoe de oligargen – in feite zakenlieden met te veel geld en macht – de politiek en het vaccinatiebeleid hebben overgenomen. Nederlands ondertiteld.

 

 

 

 

The Trueman show – Karen Hamaker-Zondag

Hoe krijg je de wereld achter één wereldregering? Drs. Karen Hamaker legt uit welke instanties machtiger zijn dan de politiek en hoe de democratie in feite is overgenomen door het bedrijfsleven.

 

 

 

Over het nieuwe normaal

Is ‘het nieuwe normaal’ onderdeel van de transitie naar een maatschappij waar wij blijvend in onze vrijheden en (grond)rechten worden beperkt? Heeft de agenda weinig of niets te maken met gezondheid, maar alles met controle?

 

 

 

 

Over de ziekte & de behandeling

Simone Gold geeft een briljante lezing over het “gevaar” van Covid-19, succesvolle behandeling ertegen, en het grote (vaccin)-experiment

 

 

 

 

Over het vaccin

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om volledige controle over de mensheid te hebben. Bestaan er plannen die dat voor ogen hebben? En zou de pandemie de perfecte dekmantel kunnen zijn om deze plannen versneld ten uitvoer te brengen?

 

 

 

Over onze rechten

Juriste Maria-Louise Genet maakt duidelijk hoe onze rechten worden geschonden.

 

 

 

 

Over medische apartheid

Wat zijn de plannen van de elite voor de mensen die de duistere agenda doorzien? Voor de mensen die zich verzetten? Voor de zelfstandige, kritische denkers die opkomen voor hun rechten? De weerstand bieden aan ‘het nieuwe normaal’ en experimentele vaccins?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die plannen niet ten uitvoer gebracht kunnen worden?

 

 

 

 

Over genocide

Er zijn tien fases te onderscheiden bij elke Genocide die op de aarde heeft plaatsgevonden. Henna Maria legt verbanden tussen de fases van Genocide en de “behandeling” van het verzet tegen vaccins.

 

 

 

 

 

Over massapsychologie

Pas als je echt begrijpt hoe we in deze coronacrisis zijn beland, weet je ook hoe we eruit kunnen komen. Professor in de klinische psychologie Mattias Desmet beschrijft de psychologische mechanismen van deze crisis. De virologen-experts namen de leiding over de maatschappij en proberen die vast te houden. De democratisch verkozen bestuurders lopen eigenlijk gewoon aan hun leiband. Pas als veel mensen gaan begrijpen hoe deze crisis echt in elkaar steekt, kunnen we ervan af geraken. Anders dreigt de vernietiging van veel dat ons lief is.

 

 

 

Wetenschappers en artsen

 

 

Monopoly: een totaalplaatje van ‘The Great reset’

Minder dan een handje vol mega-corporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn. En hoe zij de drijvende kracht vormen achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

 

Verdieping – artikelen van het blog van Vaccinvrij

Ontsnappen uit de matrix van misbruik

Ontsnappen uit de matrix van misbruik

Meredith Miller is holistisch coach, auteur en spreker. Ze legt helder uit dat de mensheid gevangen zit in een matrix van geweld en misbruik, gebaseerd op trauma. Het is ieders individuele reis om dit te ontdekken en eruit te ontsnappen. Deze video kan ons allen bekrachtigen in het terugwinnen van onze vrijheid.

lees meer
Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

Stichting Coronaschade – herstel begint bij gerechtigheid

Stichting Coronaschade helpt mensen die gedupeerd zijn geraakt door het coronabeleid van de Nederlandse overheid. “Zij ondersteunen ondernemers, werkgevers en werknemers, zorgorganisaties- en professionals, mensen met vaccinatieschade en slachtoffers van uitgestelde of onvoldoende zorg bij het krijgen van erkenning en het verhalen van de schade die zij hebben opgelopen.”

lees meer
Het spel rond ivermectine

Het spel rond ivermectine

Ivermectine houdt het COVID-19-verhaal in stand, alsmede het virusverhaal. Sterker nog… de persoon die het eerste wetenschappelijke artikel schreef over patiënt nul met het vermeende SARS-CoV-2-virus, blijkt dezelfde te zijn die het eerste wetenschappelijke artikel schreef dat ivermectine hiertegen zou helpen!

lees meer
Als dr. Anthony Fauci niet verantwoordelijk was voor het covid beleid – wie was het dan wel?

Als dr. Anthony Fauci niet verantwoordelijk was voor het covid beleid – wie was het dan wel?

Op 3 juni vond de hoorzitting van de House Select Subcommittee betreffende de Coronavirus Pandemic met Dr. Anthony Fauci plaats op Capitol Hill. Het was een wonderlijke mengeling van ondervragers die hem het hand boven het hoofd hielden, en ondervragers die hem “afmaakten”. Dat laatste was niet zo moeilijk, want al het bewijs ligt al op tafel. Maar welke vraag wordt nog steeds niet gesteld?

lees meer
Stuur corona-ervaring naar enquete commissie!

Stuur corona-ervaring naar enquete commissie!

Medisch ethisch adviseur Wendy Mittemeijer roept Nederlanders op hun verhalen en ervaringen uit de coronaperiode op papier te zetten en – eventueel anoniem – naar de parlementaire enquêtecommissie corona te sturen.” De taak van deze commissie is het evalueren van de coronaperiode en de maatregelen genomen in de crisis.

lees meer
Catherine Austin Fitts: De grote vergiftiging maakt deel uit van een coup

Catherine Austin Fitts: De grote vergiftiging maakt deel uit van een coup

De bevolking wordt vergiftigd door grote industrieën, slecht voedsel en gifige injecties en medicijnen. In de Verenigde Staten, waar geen betaalbare zorgverzekeringen zijn, leidt dit vaak tot het faillissement van gezinnen. Vooral neurologische problemen zijn verwoestend voor de portemonnee van een gezin. Luister tot het einde en u krijgt weer hoop.

lees meer
Naomi Wolf doorkruist Nederland om haar boek ‘oog in oog met het beest’ te promoten

Naomi Wolf doorkruist Nederland om haar boek ‘oog in oog met het beest’ te promoten

Uitgeverij Succesboeken heeft ter gelegenheid van het uitbrengen van haar boek “Oog in oog met het beest”, de Amerikaanse schrijfster Naomi Wolf uitgenodigd om naar Nederland te komen. Op 27 maart gaf Wolf een lezing in Zeist voor een volle zaal. Al vanaf het begin van de uitbraak had zij door dat de “pandemie” een politieke ondertoon had, en voorzag dat het een van de grootste misdaden ooit zou worden.

lees meer
Beboet voor het volgen van de artseneed – De Andere Tafel

Beboet voor het volgen van de artseneed – De Andere Tafel

In de derde aflevering van De Andere Tafel praat vaste presentator Pieter Stuurman met arts ouderengeneeskunde Maaike Barents en oud-advocaat Frank Stadermann. Barents is lid van het Nederlandse Teleartsen Genootschap. Dit genootschap heeft tijdens de corona periode patiënten geholpen met de off-label medicijnen hydroxychloroquine en ivermectine. Verschillende artsen werden vanwege dit handelen beboet door de inspectie. Wat gebeurt er als de politiek op de stoel van de arts gaat zitten?

lees meer
Artsenechtpaar Mark en Sam Bailey schrijven nieuw boek: The Final Pandemic

Artsenechtpaar Mark en Sam Bailey schrijven nieuw boek: The Final Pandemic

In dit prachtige en heldere boek beschrijven de Baileys het falen van de ziektekiemtheorie en de virologie in het bijzonder, omdat de virologie nooit kon aantonen dat virussen bestaan. Dat roept natuurlijk meteen de vraag op hoe het dan wél zat met de pandemie. Was die er eigenlijk wel? En zo niet, hoe heeft men het dan kunnen laten lijken alsof het wel zo was?

lees meer
Harvard verloochent de waarheid – bij debat over Covid Lockdowns was ‘Veritas’ niet de leidraad van de universiteit

Harvard verloochent de waarheid – bij debat over Covid Lockdowns was ‘Veritas’ niet de leidraad van de universiteit

Martin Kulldorff is voormalig hoogleraar geneeskunde aan Harvard University en Mass General Brigham. Hij is medeoprichter van de ‘Academy for science and freedom’. De wetenschappelijke integriteit bleek flinterdun tijdens Covid-19. Wat zijn de maatschappelijke consequenties als hoogleraren noch voor het welzijn van hun studenten, noch voor de waarheid bereid zijn hun nek uit te steken?

lees meer
Inspectiedienst IGJ als handhaver van het Coronabeleid van VWS

Inspectiedienst IGJ als handhaver van het Coronabeleid van VWS

Artsen die off label HCQ voorschreven, zich kritisch uitlieten ten aanzien van het gevoerde coronabeleid of hun patiënten een informed consentformulier lieten tekenen als voorwaarde voor het toedienen van het coronavaccin, werden onderzocht en vervolgd door de IGJ. Dit gebeurde in sommige gevallen onder directe aansturing van ministers Hugo de Jonge, Martin van Rijn en Tamara van Ark. De rol van de IGJ blijkt niet zuiver.

lees meer
Share This