Covid-19 – Wat is er aan de hand?

door | 23 mrt 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Dit is een lang artikel geworden. De materie is zo complex, dat dit onvermijdelijk is. Met dank aan Ellen Vader en Joris Baas voor hun hulp bij het ordenen van de gigantische hoeveelheid bronnen waarop dit artikel is gebaseerd.
 
In verband met de lengte van dit artikel is er gewerkt met uitklapblokken. In de uitklapblokken staan film-fragmenten en documentaires. Het beste kunt u eerst de tekst lezen en dan later terugkomen om de videos te bekijken.

 

 

 

Waarom is er massale paniek over COVID-19?

Het gevaar van COVID-19 in verhouding tot de normale seizoensgriep
De intensive-care afdelingen in ziekenhuizen in Nederland zijn overbelast, en getuigenissen van medisch personeel laten zien dat COVID-19 heel ernstig kan verlopen. Het kan ook mild verlopen. Dat hangt mogelijk samen met de algehele gezondheid van de persoon.

Volgens het RIVM overlijden er jaarlijks gemiddeld 2700 mensen aan de gevolgen van de normale seizoensgriep.1 De duur van het ‘griepseizoen’ is jaarlijks enkele maanden gedurende de winter. Het onderzoeksinstituut NIVEL verklaart over de winter van 2018/ 2019 bijvoorbeeld:2

“De influenza-epidemie van het seizoen 2018/2019 begon in week 50 van 2018 en duurde 14 weken.”

Rekent u mee? 2700 gedeeld door 14 weken = ongeveer 200 doden per week = ongeveer 30 overlijdens per dag.

Over de sterfte in griepseizoen 2017/2018 zegt het RIVM in het jaarverslag ‘Toezicht op influenza en andere luchtweginfecties in Nederland: winter 2017/2018’

“De cumulatieve oversterfte werd geschat op 9.444 sterfgevallen tijdens de 18 weken van de influenza-epidemie van 2017/2018, de hoogste sinds de monitoring in 2009 werd gestart. Het hoogste aantal sterfgevallen (4.049 waarvan 1.189 oversterfte) werd waargenomen in week 10 van 2018.” RIVM – rapport 2

Tijdens het griepseizoen 2017/2018 stierven er 525 mensen per week, wat neerkomt op mensen 75 mensen per dag.

De hoge sterfte aan de normale griep is kennelijk nooit reden geweest voor extreme paniek zoals nu het geval is bij de sterfte aan COVID-19.

Voor vele mensen gaat het levenseinde vooraf aan een toestand van extreme lichamelijke zwakte aan het einde van hun leven. Ze zijn oud, hebben verminderde weerstand, en meestal meerdere lichamelijke aandoeningen. Een virus is de druppel is die de emmer doet overlopen. De Engelsen zeggen: ‘Flu is an old man’s friend’. De griep komt voorbij om de persoon uit zijn lijden te verlossen. De persoon is gestorven aan een combinatie van factoren.

De media rapporteerden dat sommige mensen die overleden zijn aan COVID-19 de leeftijd van 86 jaar hadden, en dat zij ernstige onderliggende aandoeningen hadden. Kennelijk kwam het een jaar geleden bij niemand op dat een persoon van die leeftijd gered zou moeten worden.

 

Hoe betrouwbaar zijn de ziekte-, en sterftecijfers aan COVID-19?
Het registreren van luchtweginfecties is per definitie lastig, evenals de sterfte eraan. Veel milde infecties blijven onopgemerkt. En als een oudere, kwetsbare patiënt met een ernstige hartaandoening door een infectie over de rand wordt geduwd, was het dan een virusdood of een hartdood?

Het verschil tussen normale griepvirussen en het coronavirus is alleen vast te stellen door een test.4

In Nederland is men gestopt met testen.

Op thuisarts.nl staat:

“Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). U hoeft bij deze klachten niet getest te worden. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.”

“U heeft misschien het coronavirus, maar het kan ook een ander virus zijn. Testen is niet nodig.U hoeft de huisarts niet te bellen. Bel wel als u steeds zieker wordt, of steeds moeilijker ademt.”5

Het RIVM verklaart:

“Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.”6

Het gevolg van het niet langer testen is wel dat we geen betrouwbare informatie hebben.

Alleen van de mensen die sterven weten we zeker hoeveel het er zijn. Het aantal mensen dat de ziekte heeft gekregen is onbekend, dus het is onmogelijk om een sterftepercentage te kunnen berekenen.

De WHO zegt:

De sterfte aan COVID-19 is naar schatting 3,4%.7 Maar net zoals met alle cijfers is dit is geen betrouwbaar cijfer als er onvoldoende testen uitgevoerd kunnen worden om überhaupt te bepalen hoeveel mensen er besmet zijn met het virus. Dit cijfer lijkt sowieso hoog. Opvallend is wat op het cruise-ship met bejaarden ‘Diamond Princess’ gebeurde.Van de 705 passagiers die positief testten op het virus op de Diamond Princess, stierven er 6. Dat is een sterftecijfer van minder dan 1%. Alle patiënten die aan boord stierven waren meer dan 70 jaar oud.8

Een ander punt is dat er waarschijnlijk verschillende corona-virussen circuleren en dat het corona-virus in China bijvoorbeeld een ander soort virus is dan in Nederland.9

 

Dr. Wolfgang Wodarg over cijfers

 

 

Er was eens een tijd…

Er is een tijd geweest dat niemand wist hoeveel mensen er per jaar de griep hadden, want niemand maakte zich er druk om. De griep was onderdeel van het leven. Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel ‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd.10 Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 juist een milde griep was geweest. 10,11

 

 

Het jaarlijkse griepseizoen

Elk jaar hebben we in de winter een ‘griepseizoen’. De angst die de media hadden gegenereerd voor de H1N1 griep bleef hangen in het collectief onbewuste en vormde een ideale voedingsbodem voor het introduceren van de jaarlijkse griepprik. Op de uitnodiging die iedereen vanaf 60 jaar, plus mensen met een ‘speciale indicatie’ krijgen om de griepprik te gaan halen staat de volgende infographic.12


https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging

Gemiddeld sterven er volgens het RIVM 2700 mensen per jaar door griep in Nederland. En jaarlijks krijgt 1 op de 10 mensen griep.

Uitgaande van de cijfers van het RIVM is dit de realiteit:

Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen de griep. Dat komt neer op 1,7 miljoen Nederlanders. Heeft u ooit iets gehoord over quarantainemaatregelen, thuiswerken, het afgelasten van bijeenkomsten of het nalaten van handen schudden vóór 2020? Wat is er nu anders?

 

 

Corona wereldwijd

Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 290.000 tot 650.000 overlijdens aan de normale ‘seizoensgriep’.13 Ten tijde van het schrijven van dit artikel (20-03-2020) zijn er wereldwijd 106.378 mensen overleden aan de ‘normale’ griep’ en 11.300 mensen aan COVID-19.14,15 Voor de meest recente cijfers ga naar: https://www.worldometers.info/ en https://www.worldometers.info/coronavirus/

 
Meisje met vraagtekenElk jaar gaat de ‘normale’ griep de hele wereld rond, en is er dus sprake van een ‘pandemie’. Elkjaar stijgen de cijfers snel en nemen na een aantal weken of maanden weer af. Elk jaar krijgen er miljoenen mensen de griep, en sterven er duizenden mensen aan. Regelmatig heeft het virus een andere naam en dit jaar heet het ‘Corona’ en berichten de media er al maandenlang iedere dag over. Nogmaals: wat is er anders?

 

 

Wat weten we over het coronavirus?

“We moeten realistisch blijven, weten eigenlijk nog niks…” – viroloog Ab Österhaus16

In vergelijking tot de overdosis aan informatie over het gevaar van COVID-19 en de eindeloze berichtgeving over het gevaar en hoe erg het allemaal is met die lege schappen (een dagelijkse realiteit voor een groot deel van de wereldbevolking), informeren de media ons maar mondjesmaat over wat de wetenschap nu eigenlijk met zekerheid kan zeggen over het virus.

• Ze weten niet waarom het virus in bepaalde gevallen ‘zomaar’ de kop op steekt.

• Ze weten niet of het een natuurlijk virus betreft of een virus dat uit een laboratorium komt.

• Ze weten niet welke co-factoren de ziekte verergeren, of de weerstand van het lichaam tegen dit virus verzwakken.

• Ze weten niet wat ze eraan moeten doen, want het vaccin moet nog ontwikkeld worden.

 

 

In de tussentijd is ‘flatten the curve’ onze enige optie?

Ik ben me er volledig van bewust dat we te maken hebben met een serieuze situatie, maar in feite worden we in een toestand van paniek gemanoeuvreerd en tegelijkertijd dom en onwetend gehouden – en daarmee afhankelijk van onze stoere politieke redders. Alle kennis over wat de bevolking op dit moment zelf kan doen met voeding, voedingssupplementen en alternatieve geneeswijzen om ons te wapenen in de strijd – of liever gezegd: het lichaam krachtig en weerbaar te maken – wordt ons via de reguliere media onthouden. Het bevorderen van gezondheid zou ons welzijn in alle gevallen goed doen. Nu zakt de massa weg in angst en een gevoel van machteloosheid en stress ondermijnt het immuunsysteem, en daar hebben we op dit moment niets aan.

De media gunnen het de alternatieve genezers kennelijk niet dat zij wat extra aandacht krijgen of omzet maken, zélfs als de medici geen oplossing hebben. Integendeel; het afzeggen van vele afspraken zal tot gevolg hebben dat alternatieve genezers mogelijk hun praktijk zullen moeten sluiten – en waardevolle kennis verloren gaat. Hierover later in dit artikel meer.

De hype in de media

Maandenlang wordt de boodschap dat het Coronavirus gevaarlijk is in de hoofden van de wereldbevolking gedrild. De mediaberichten gaan ongeveer zo:

Coronavirus… gevaar, gevaar, gevaar!! GEVAAR!!!

Verwarring: we weten dit niet, we weten dat niet, we weten zus niet en we weten zo niet. Niets is duidelijk, niets is bewezen, niets is aangetoond, maar…

WE NEMEN MAATREGELEN!!!

Media - 1
De eenzijdige en overvloedige informatie heeft tot gevolg dat de bevolking in een toestand van paniek verkeert. We hamsteren en bereiden ons voor op een ramp.

Een ander gevolg is dat de bevolking ‘rijp’ is voor maatregelen. In een gesprek tussen Karel van Wolferen en Kees van der Pijl in café Weltschmerz, wordt de volgende veelzeggende uitspraak gedaan: “Met een bevolking die bang is kan je alles doen.”

Media - 2
Een Amerikaans journaliste heeft ooit gezegd: “If it bleeds it leads”, met andere woorden – goed voor de media. Des te erger het is, des te meer mensen blijven lezen. Krantenkoppen die positieve dingen aankondigen, houden niet in dezelfde mate de aandacht vast van het publiek als krantenkoppen die een gevaar of een ramp verslaan.

Naar aanleiding van het coronavirus is er een eindeloze stroom op gang gekomen over ‘hoe erg het is’. De schappen in de supermarkt zijn leeg, er zijn nieuwe doden, het virus grijpt om zich heen, het crisisteam vergadert en ga zo maar door.

Op dit moment worden we overspoeld – of misschien moeten we zeggen gehersenspoeld. Het is bijna onmogelijk om nog te zeggen dat het grootste gevaar misschien niet het virus is, maar de maatregelen die onze samenleving volledig zullen ontwrichten. Mogelijk in combinatie met een wereldwijde verplichting van vaccins waarvoor geen bewijs van veiligheid overlegd kan worden.

Volgens Wikipedia is dit de definitie van hersenspoelen:

“Hersenspoelen (van het Engelse brainwashing) is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeënpatronen, inclusief zijn normen-en-waardenstelsel, worden uitgewist en vervangen door nieuwe (‘herprogrammeren’).” – Wikipedia17

Het effect van het overladen van de bevolking gedurende langere tijd met berichtgeving in de media over het gevaar van COVID-19 is dat het denken over de griep – wat in de periode voor de Mexicaanse griep en COVID-19 zoiets was als: ‘kruip maar een weekje onder de wol, dan is het weer voorbij’ – verandert in ‘nog even en we staan in de rij voor een vaccin ertegen want deze keer is het anders!’ En dit terwijl de cijfers dat niet kunnen onderbouwen.

Er zijn talloze manieren waarop de media hun informatie zouden kunnen nuanceren en in perspectief zouden kunnen plaatsen om massale paniek te vermijden, maar dergelijke informatie wordt juist weggelaten. Klik alstublieft op de onderstaande link met COVID-19 infografics en u zult begrijpen wat ik bedoel.

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/?fbclid=IwAR39MgkojJjB3KCjQrGyuG3B6_00ETblE2FwxLZHaNZQTGYoOCDr4cNN4Uk

Media - 3
Voor de mensen die het kunnen, of misschien moeten we zeggen willen zien, kunnen we geen grotere bevestiging krijgen dat de media werken voor de gevestigde orde, dan door de huidige berichtgeving.

De reguliere medische wetenschap staat met lege handen. Virologie (het bestuderen van virussen) staat sowieso nog in de kinderschoenen, en er is altijd ‘nog meer onderzoek nodig’.

De medici staan eveneens met lege handen. De reguliere medische ‘geneeskunde’ is wat betreft virale infectieziekten gereduceerd tot vaccins en antivirale medicijnen. Artsen hebben dus maar twee opties en die zijn beide (nog) niet beschikbaar. Ze kunnen niets doen.

Maar de alternatieve geneeskunde heeft talloze mogelijkheden die al bestaan en NU gemakkelijk toepasbaar zijn. De media maken een drama van de ‘uitbraak’, terwijl ze weigeren om ook maar iets te verslaan van de vele mogelijkheden die de alternatieve geneeskunde biedt om de natuurlijke weerstand van het lichaam te versterken. Als het lichaam wordt ondersteund, verloopt een genezingsproces voorspoediger, en heeft iemand minder kans om überhaupt ziek te worden. Het wordt totaal genegeerd.

Wie is de bron van de hype?

De hele gevestigde orde wordt geïnformeerd door de ‘stand van de wetenschap’, en de WHO. Dat is ÉÉN bron van informatie. ANDERE bronnen worden genegeerd en gecensureerd, waaronder de stichting Vaccinvrij.

Op onze website hebben wij de afgelopen paar jaar maar liefst 273 artikelen gepubliceerd, en 86 pagina’s die allemaal net zo grondig zijn onderzocht – en van controleerbare bronnen zijn voorzien – als het artikel dat u nu aan het lezen bent.

Als u naar het blog op de site gaat en in de zoekfunctie ‘WHO’ intoetst komt u op 22 pagina’s met linken naar artikelen over de WHO en over de schandalige manier waarop deze organisatie bezig is de wereldbevolking te misleiden.

Het is niet opgepikt door de gevestigde orde.

We hebben het stigma gekregen van ‘verspreiders van nepnieuws’. En artsen, journalisten, politici en beleidsmakers nemen hierdoor kennelijk niet eens meer de moeite om het onderzoek dat de stichting Vaccinvrij uitvoert en beschikbaar maakt te lezen.

 

 

Er was een tijd…

Er was een tijd dat de bevolking blindelings achter ‘autoriteiten’ aanliep. Wat de dokter zei deden we, wat in de krant stond was waar, en als de politici het zeiden dan was dat OK.

Die tijd is voorbij. Onze problemen zijn te groot geworden.

Voordat we ons laten verleiden tot paniek, en ons verschuilen achter de gevestigde orde – die de waarheid niet in pacht heeft – zouden we ALLEMAAL op zoek moeten gaan naar WAARHEID.

Hieronder volgen een aantal uitklapblokken die kritische kanttekeningen plaatsen bij de genomen maatregelen. Later in het artikel volgt informatie over de verplichte (griep) vaccins die ons boven het hoofd hangen.

 

DENK MEE, DENK NA

Kritische kanttekeningen bij de maatregelen

 

Maatregelen - 1
De maatregelen zijn niet bedoeld om de verspreiding van het virus te stoppen, daarvoor is het al te laat. De strategie is om de verspreiding te vertragen, om daarmee te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken.18

De eerste vraag die in mij opkomt, zijn de supermarkten. We gaan niet naar de sportclub, niet naar het werk en niet naar school. Maar wel naar de supermarkt. De handgrepen op de mandjes en karretjes in de supermarkt worden niet ontsmet en het virus blijft buiten het lichaam enkele uren tot enkele dagen leven.19Het virus zal geen uitzondering maken voor supermarkten, en dit geldt uiteraard ook voor de knoppen waar we treinen en trams mee open maken, telefoons, deurbellen, deurklinken, invoerapparaten van pincodes etc.

 

De zwakkeren in de samenleving

Op de meest kwetsbare groep is deze strategie niet uitvoerbaar. Ik heb met mijn beide ouders ervaring met de zorg in verpleeghuizen en thuiszorg. Wat mij betreft zijn de (meestal) vrouwen die ouderen verzorgen de ongeziene heldinnen van deze maatschappij. Ze doen fantastisch werk en verdienen weinig. Hun werk is zwaar en wordt nog zwaarder gemaakt door bezuinigingen, waardoor twee mensen het werk gedaan moeten zien te krijgen wat voorheen door drie werd gedaan. Ze rennen van de ene (hoogbejaarde) persoon naar de andere. Moeten ze van die witte pakken met mondkapjes gaan dragen? Mogen de kinderen niet meer langs bij hun hoogbejaarde ouders om hen te voorzien van levensmiddelen? Moeten kleinkinderen weggehouden worden bij opa en oma?

Ik wil een citaat toevoegen van mijn vader. Niet omdat dat wat hij zegt de norm zou moeten zijn, maar wel omdat ik trots op hem ben omdat hij nog in staat is nuchter over de situatie na te denken.

“Hi pa, hoe is het met je? Ben je bang? Ben je verdrietig omdat je feestje niet doorgaat? (hij wilde een van zijn laatste verjaardagen vieren met een groot feest waar 80 mensen voor zijn uitgenodigd, en dat is afgelast). Zijn antwoord:

“Nee hoor, ik wacht maar af wat er komen gaat. Als ik doodga aan corona, dan is het mijn tijd en dan ben ik gelukkig dat ik zo oud ben geworden”.

Hij had de thuiszorg gebeld om te zeggen dat hij op dit moment geen pijn had, en als ze het te druk hadden, ze wel 1 keer per week bij hem langs konden komen in plaats van de gebruikelijke 2 keer.

“Gelukkig dat er nog iemand is die ook aan ons denkt”, had de dame van de thuiszorg gezegd.

Ik denk dat de grootste uitdaging op dit moment is dat we realistisch en menselijk blijven. Zowel wat betreft het ‘besmettingsgevaar’, en het (beperkte) effect dat de drastische maatregelen daarop zullen hebben, als de steun die wel elkaar in een spoedig totaal door maatregelen ontwrichte samenleving zullen moeten geven.

 

Maatregelen - 2
Het effect van de maatregelen is in ieder geval sociale en maatschappelijke ontwrichting, en daaruit voortvloeiend is een economische crisis, zoals we dat ook zien in andere landen, bijna onontkoombaar.

Ik ben geen econoom, maar het lijkt me onvermijdelijk dat we regelrecht afstevenen op een grote recessie, die iedereen in zijn portemonnee zal voelen. De kosten die de bevolking zal moeten opbrengen voor de maatregelen van het ‘bestrijden’ van het virus, lopen in de miljoenen, en het aantal aantal crisisuitkeringen kan gigantisch oplopen.

“Werktijdverkorting en WW-uitkering is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen.”– Accountancy The Legal Company.20

Creatieve en spirituele mensen hebben het vaak moeilijk in grote bedrijven. Het zijn de mensen die hun eigen baas willen zijn of met een creatief idee geld willen verdienen. Hoeveel kleine bedrijfjes hebben een financiële buffer? Voor hoeveel mensen betekenen de maatregelen dat zij failliet gaan? ZZP’ers hoeven in ieder geval niet te rekenen op steun van de overheid, want zij hebben ‘er ook een beetje zelf voor gekozen.’

“De ongeveer een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland hoeven niet te rekenen op extra financiële steun vanuit de overheid vanwege het coronavirus, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken), zondag in televisieprogramma WNL op Zondag. “Het zal voor heel veel zzp’ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen”, zei Wiebes.” – Nu.nl21

De arrogante houding van Wiebes is gelukkig enigzins rechtgezet. Er komen maatregelen voor ZZP’ers.22 Maar dat zal waarschijnlijk nog steeds betekenen dat zij een flinke ader moeten laten wat betreft hun inkomsten? En wie zal deze maatregelen financieren – en hoe groot wordt daarmee de druk op de rest van de werkende bevolking?

 

Maatregelen - 3
Elke epidemie heeft een natuurlijke curve. Op een gegeven moment is de epidemie over, ‘opgebrand’, voorbij. De zwakkeren overleven het niet. De sterkeren wel, en zij ontwikkelen een natuurlijke immuniteit waardoor ze de ziekte of niet meer krijgen, of – in het geval ze het wel weer krijgen – het lichaam er beter op voorbereid is.

Het klinkt misschien keihard, maar dit is de manier waarop moeder natuur het ras sterk houdt. De reden dat ik een groot vóórstander ben van de griep, is dat het de bevolking de kans geeft op een ‘reset’. De sterkeren krijgen de kans op een week rust, en daarna zijn ze weer ‘beter’. En wat de zwakkeren betreft is de vraag hoeveel van de geredde levens een korte tijd later overlijden aan hun hart, of andere onderliggende aandoening die ze al hadden. En hoe groot de prijs is die de sterkeren hiervoor moeten betalen…

 

Groepsimmuniteit

Over groepsimmuniteit het volgende. Op 16-03-20 spreekt premier Rutte de Nederlandse bevolking op de TV toe.23 Hij zegt onder meer:

“De realiteit is, dat het corona-virus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe.”

Hij wordt direct door de WHO op de vingers getikt:24

“Nederland moet er niet blind van uitgaan dat groepsimmuniteit ontstaat voor het Covid-19 virus. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Nederlandse beleid om langzaam groepsimmuniteit op te bouwen, door het coronavirus zich als het ware langzaam te laten verspreiden, is volgens de WHO, de gezondheidspoot van de Verenigde Naties, onverstandig. Er is volgens experts van de organisatie nog geen bewijs dat die groepsimmuniteit bij dit virus ontstaat.”

Waarom zou er géén immuniteit ontstaan bij het coronavirus? Tot op heden is dit de algemeen geaccepteerde theorie voor elke infectieziekte die onder de bevolking ‘circuleert’. Zouden de experts van de WHO daar niet eerst antwoord op moeten geven?

Op 18 maart zegt Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM het volgende:25

“Een overgrote meerderheid creëert immuniteit na het doorlopen van de ziekte. Zo ontstaat groepsimmuniteit. Die groep vormt als het ware een schild rondom onze kwetsbare burgers. En ingrijpende maatregelen kunnen dan wellicht in de toekomst ook wat worden teruggedraaid”

Thierry Baudet heeft hier flinke kritiek op.26

“We hebben grote zorgen over de strategie van het kabinet om het virus in te dammen. Dat betreft het begrip groepsimmuniteit.” Hij citeert Mark Rutte die zegt: “De realiteit is dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat deskundigen ons vertellen. In afwachting van een vaccin kunnen we gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen.”

De realiteit is waarschijnlijk dat een deel van de Nederlandse bevolking al besmet IS. De eerste besmetting met het Coronavirus in Nederland dateert van 28-02-20.27 Het kan bijna niet anders dan dat er al honderden duizenden mensen rondlopen die besmet zijn.

Baudet citeert Jaap van Dissel, directeur van het RIVM die zegt:“De gedachte achter dit beleid is dat meer mensen het virus krijgen. We moeten alleen zorgen dat niet de meest kwetsbaren het krijgen. We willen het virus laten rondgaan onder mensen die er eigenlijk weinig last van hebben.”

Die aanpak vindt Baudet uiterst riskant. Hij baseert zich op ‘internationale instanties’ – de Wereldgezondheidsorganisatie is DE internationale instantie die politici het denken over ‘maatregelen’ voorkauwt. Het is ook een organisatie die uit is op een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid met een vaccinatiegraad van 95%. Een instantie die voornamelijk wordt gefinancierd door Bill Gates, de farmaceutische industrie, het Soros Instituut en grote banken. Een instantie die achter gesloten deuren toegeeft dat de ‘antivaxxers’ gelijk hebben, want het wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van vaccins is totaal ontoereikend.

De mensen die nog geen kennis hebben genomen van de door ons ondertitelde HIGHWIRE, waarin de top van de wetenschappers, zélf, terwijl ze worden gefilmd toegeven dat de ‘antivaxxers’ misschien toch gelijk hebben, raad ik DRINGEND aan om deze aflevering te bekijken.

 

 

Het scenario van de pandemie waar we allemaal aan doodgaan hebben we al eerder gehoord: bij de Mexicaanse griep, ZIKA, SARS etc. Maar de – door de WHO aangestuurde – maatregelen lijken elke keer een stap verder te gaan. Hoe lang gaan ze duren? Een paar weken? Een paar maanden? Overleeft de wereld economie de maatregelen? Worden we straks gedwongen om verplichte vaccins te accepteren? Griepvaccins die overigens ten eerste bij geen enkel griepseizoen afdoende bleken te werken, en ten tweede niet bewezen veilig zijn?

Een aanzienlijk deel van de bevolking wil dit niet!

De vragen die nog open liggen

Hoe was de gezondheidstoestand van de mensen die stierven?
Del Bigtree zegt in de HIGHWIRE, op een heel respectvolle manier wat niemand durft te zeggen. (aan de vertaling wordt gewerkt)

 

 

 

Ontbrekende informatie

De media geven maar weinig info over de lichamelijke toestand of leefgewoonten van de personen die opgenomen zijn op de Intensive Care afdeling zodat we de cijfers moeilijk kunnen interpreteren. En er zijn een aantal factoren die ABSOLUUT onderzocht, en bekendgemaakt zouden moeten worden!

 

1. Medicijnen

Hoeveel van de mensen – jong en oud – die opgenomen zijn op de Intensive Care gebruikten bijvoorbeeld ontstekingsremmers of bloeddrukverlagende medicijnen?

Wat betreft ontstekingsremmers het volgende:

Op 11-03-20 waarschuwt de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran (zelf arts) de burgers tegen het gebruik van ontstekingsremmers, zoals Ibuprofen en Cortison. Ook acetylsalicylzuur (aspirine) valt hieronder. Paracetamol is volgens hem geen probleem.28 Hij baseert zich op een studie, die op 11-03-20 is gepubliceerd in het vakblad voor artsen ‘The Lancet’ waaruit blijkt dat ontstekingsremmers een corona-infectie kunnen verergeren, en het risico op complicaties vergroten.29 De studie onderzocht het effect van medicijnen tegen hoge bloeddruk en diabetes op de ernst van COVID-19.

“ Patiënten met hartaandoeningen, hypertensie of diabetes, die worden behandeld met geneesmiddelen die ACE2 verhogen, lopen een hoger risico op een ernstige COVID-19-infectie en moeten daarom worden gecontroleerd op ACE2-modulerende medicijnen, zoals ACE-remmers of ARB’s”.

Op 18-03-20 verscheen al het volgende onderzoek met betrekking tot het verhoogde risico op een ernstiger vorm van COVID, en hopelijk gaan er nog vele volgen, want dit zou zeer goed uitgezocht moeten worden.30

 

2. Vaccins

Hoeveel van de mensen – jong en oud – die opgenomen zijn op de Intensive Care waren gevaccineerd met het griepvaccin?

In het wetenschappelijk tijdschrift ‘ScienceDirect’ werd op 10-03-20 een studie gepubliceerd met de titel: “Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season” De studie, uitgevoerd onder militairen kwam tot de volgende conclusie:31,32

“Het krijgen van griepvaccinatie kan het risico op andere respiratoire virussen verhogen, een fenomeen dat bekend staat als virusinterferentie.”

Met andere woorden: door de griepprik, waar virus A in zit, heb je een grotere kans om virus B op te lopen. In de studie staat ook:

“Bovendien toonden de laboratoriumgegevens in ons onderzoek een verhoogde kans op coronavirus bij personen die griepvaccinatie kregen.”

COVID-19 is niet getest. Het coronavirus in de test betreft een stam van het coronavirus voordat COVID-19 bestond. Deze studie is gedaan tijdens het griepseizoen 2017-2018.

De vraag rijst natuurlijk of de jaarlijkse griepprik die wordt aanbevolen voor “mensen boven de 60 jaar en mensen die in een speciale risicogroep zitten”, de kans vergroot op het oplopen van de COVID-19 stam. In dat geval zouden we per direct moeten stoppen met de jaarlijkse griepprik.

 

3. Voeding

Hoeveel van de mensen die opgenomen zijn in de Intensive Care hadden last van exteem overgewicht, of zullen ‘sterven aan’ COVID-19 wegens ondervoeding?

Honger:

Het lichaam heeft voedingsstoffen nodig om gezond te blijven. Voeding is een van de belangrijkste zaken waar de bevolking zijn of haar gezondheid – en daarmee de natuurlijke weerstand – kan ondersteunen. In het ‘rijke westen’ ten minste…

De COVID-19 hype begon op 1 januari dit jaar. Tot nu (20-03-20) zijn er wereldwijd 11.300 mensen aan COVID-19 gestorven. In dezelfde periode zijn er 2.447.867 mensen gestorven aan de honger.33

Mogelijkerwijs zullen de sterftecijfers in de toekomst nog verder opgevoerd worden, en de hype compleet maken, als COVID-19 losbarst in derdewereldlanden.

In dat geval zou de volgende vraag direct gesteld dienen te worden. Bij hoeveel mensen is de onderliggende oorzaak dat miljoenen mensen dermate ondervoed zijn, dat zij niet genoeg energie hebben om koorts te genereren?

Meer informatie: ‘Sterfte aan een griepvirus, versus sterfte aan de honger – ontnuchterende feiten’

 

Obesitas (extreem overgewicht):

Overgewicht is mogelijk ook een extra belasting – letterlijk en figuurlijk – voor het lichaam, omdat de gezondheid, en daarmee de natuurlijke weerstand, van mensen wordt ondermijnd.

De cijfers van de mensen met een overgewicht wereldwijd zijn overigens schrikbarend hoog.33 En ze zijn allemaal controleerbaar want de bronnen zijn in uitklapblokjes aangegeven. Maar hiervoor moet u naar de website: www.worldometers.info/

 

Voedingssupplementen

In deze periode kunnen we sowieso wel wat extra vitamines gebruiken. In China zijn er goede resultaten bereikt met het genezen van COVID-19 door het toedienen van hoge doses goede kwaliteit vitamine C.34

Er zijn talloze wetenschappelijke bronnen die deze aanpak ondersteunen – bovendien geldt dit voor ALLE infectieziekten en niet alleen COVID-19. Dit is al lang en breed bekend uit talloze reguliere wetenschappelijke onderzoeken. De resultaten van bijvoorbeeld een onderzoek uit 1999, getiteld: ‘The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections’ zijn:35

“Over het algemeen namen de gemelde griep- en verkoudheidsverschijnselen in de testgroep af met 85% in vergelijking met de controlegroep na toediening van megadoses Vitamine C”.

Hoe is het mogelijk dat de gevestigde de positieve werking van voedingssupplementen ontkent? Het Nederlands voedingscentrum schrijft recentelijk over vitamine C het volgende:36

“Het is niet nodig om extra vitamine C of bijvoorbeeld multivitamines te slikken. Door meer vitamines te nemen krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen. Van sommige vitamines kan een teveel zelfs schadelijk zijn.”

Vitamine C heeft in de praktijk bewezen veilig te zijn. Maar zowel de dosis, als de kwaliteit ervan, zijn cruciaal voor het succes van het behandelen van infectieziektes met vitamines.

De visie van dr. Gert E Schuitemaker, directeur van het Ortho-insituut over de adviezen van het voedingscentrum is zeer de moeite waard om te lezen. https://bibliotheek.ortho.nl/39694/voor-wie-adviezen-voedingscentrum-volgt/
Evenals het artikel van de Dr. Rath Foundation https://www.dr-rath-foundation.org/2020/03/lets-stop-the-virus-lets-end-the-hysteria/

 

4. Omgevingsfactoren: zendmasten, industriegebied etc.

Hoeveel mensen die op de Intensive Care zijn opgenomen wonen in de buurt van een zendmast, of in een gebied met zwaar vervuilde lucht?

De media zwijgen over het effect dat 5G mogelijkerwijs heeft op COVID-19. Het fenomeen 5G is zo mogelijk nog gevaarlijker voor de gezondheid dan vaccineren. Vaccins kunnen we (nog) weigeren. Maar straks zitten we allemaal in een stralingsveld – dat net zoals vaccins niet bewezen veilig is – maar waar we niet aan kunnen ontsnappen. Op dit moment zijn de plannen om 5G over ons uit te rollen in een vergevorderd stadium. Informeer uzelf!.

Milieufactoren, zoals zwaar vervuilde lucht in de buurt van een industriegebied spelen een grote rol.

China:

China is de grootste vervuiler ter wereld, en de lucht in de grote steden is zo vervuild dat er constant een dikke grijze ‘smog’ hangt, die longaandoeningen veroorzaakt. In het blad ‘Science News’ verscheen in 2018 een artikel waaruit het volgende citaat komt:

“Volgens een nieuwe studie is chronische obstructieve longziekte (COPD) wijdverspreid in China. Volgens een nieuwe studie lijdt 8,6 procent van de volwassen bevolking van het land – bijna 100 miljoen mensen – aan de chronische longziekte.” – Science News37,38

Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat mensen die al een longaandoening hebben, vatbaarder zijn voor een virus dat de longen aan kan tasten.

Italië:

In het artikel ‘A Swiss Doctor on Covid-19’ geeft een Zwitserse arts de volgende informatie over de situatie in Italië. Uit zijn artikel komt het volgende citaat:39

“Op 14-03-20 is de gemiddelde leeftijd van de positief geteste overledenen in Italië ongeveer 81 jaar. 15% van de overledenen is ouder dan 90 jaar. 90% van de overledenen is ouder dan 70 jaar.

 

80% van de overledenen had last van twee of meer chronische ziekten. 50% van de overledenen had drie of meer chronische ziekten. Tot de chronische ziekten behoren met name cardiovasculaire problemen, diabetes, ademhalingsproblemen en kanker.

 

Minder dan 2% van de overledenen waren gezonde personen, dat wil zeggen personen zonder reeds bestaande chronische ziekten.”

 
De arts wijst ook op de volgende aspecten:

 

“Noord-Italië heeft een van de oudste populaties en de slechtste luchtkwaliteit in Europa, wat in het verleden al heeft geleid tot een toename van het aantal luchtwegaandoeningen en sterfgevallen en dat waarschijnlijk wordt gezien als een extra risicofactor in de huidige epidemie.”

Nederland

“Tot en met 23 maart 2020 zijn er in Nederland in totaal 4749 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. Tot nu toe zijn van deze gemelde patiënten 1230 opgenomen in het ziekenhuis en 213 overleden. De meeste overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80-84 jaar.”40

Voor de meest recente cijfers ga naar: https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-23-maart-2020-0

Hoe zit het met de IC-bedden?
Kennelijk is er in deze noodsituatie ruimte voor experimenten. Op dit moment wordt er geëxperimenteerd op zorgpersoneel met TBC-vaccins tegen het corona-virus, waarvan de werking niet is bewezen. Is het verstandig om ons zorgpersoneel bloot te stellen aan extra risico? Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van intraveneuze vitamine C?41

Volgens Dr. Cheng uit Shanghai zijn de successen van deze aanpak in Shanghai officieel erkend. Naar zijn zeggen verkort intraveneuze vitamine C het ziekteproces van corona-patiënten met 3 tot 5 dagen. Dit zou de doorstroming op de IC enorm bevorderen.42 Waarom wordt dit niet onderzocht?

 

Tekort aan IC-bedden

Een tekort aan IC-bedden is geen uitzondering. Op 21-02-18 verscheen in het AD een artikel met de volgende kop: ‘Ziekenhuizen puilen uit van de grieppatiënten’.

“Ziekenhuizen in heel Nederland moeten dagelijks passen en meten om mensen met ernstige complicaties van de griep op te kunnen nemen. De ziekenhuizen verzorgen een paar duizend mensen met ernstige griep op hun verpleegafdelingen.”
 
“Mensen worden ziek door het virus, dan komt er een bacteriële infectie overheen en komen er ademhalingsmoeilijkheden of een longontsteking. Mensen die dan in het ziekenhuis komen zijn heel verzwakt of moeten zelfs beademd worden op de intensive care.”
– AD43

Dit is kennelijk geen reden geweest om de capaciteit te verhogen. Het aantal IC-bedden is in Nederland erg laag in vergelijking met de ons omringende landen. In het Belgische dagblad ‘De Morgen’ bijvoorbeeld staat het onderstaande overzicht. Duitsland heeft 29,2 IC-bedden per 100.000 inwoners. Nederland heeft 6,4 IC-bedden per 100.000 inwoners. Dat speelt ons nu parten.

 

 

Wat is de oorzaak, en wat is er aan de hand?
Er is zoveel nadruk op de maatregelen, dat een aantal belangrijke vragen over het hoofd worden gezien.

 
De blik is gericht op de toekomst en de nadruk op de maatregelen houdt ons allemaal in de ban, maar er zijn voor mij nog steeds twee onbeantwoorde vragen.

1. Wat is de oorzaak?
2. Wat is er aan de hand?

 

1. Wat is de oorzaak van deze pandemie?

We hebben nog geen antwoord op de volgende vraag. Wordt deze pandemie door een natuurlijk virus veroorzaakt, of door een virus dat in een laboratorium is gecreëerd? Het is in feite de eerste vraag waar de overheid antwoord op zou moeten kunnen geven, maar voor zover ik weet wordt het niet eens onderzocht.

Ik kan me voorstellen dat politici geen risico willen nemen en daarom overgaan tot nog strengere maatregelen, maar dat betekent nog steeds niet dat deze vraag over het hoofd gezien mag worden. Gelukkig is de bevolking – niet de politiek – op grote schaal bezig met onderzoek.

 

2. Wat is er aan de hand?

De paniek is zo groot, en de maatregelen zijn zo heftig dat ik – en met mij vele mensen – op hun klompen aanvoelen dat er ‘meer’ aan de hand is, maar wat? Afgezien van de angst voor lab-virussen, zijn vele ouders bang dat deze crisis aangegrepen zal worden als excuus voor een opdoemende verplichting om de ‘door de WHO aanbevolen vaccinatiegraad van 95% te behalen.

DE vaccinatiegraad

22 jaar geleden hebben mijn man en ik besloten om onze kinderen niet te laten vaccineren. In die tijd waren de mensen die niet vaccineerden zo zeldzaam als een speld in een hooiberg. De vaccinatiegraad was toen 92-94%. Nu zijn de mensen die niet vaccineren zeer talrijk. De vaccinatiegraad is officieel nog steeds 92%.45

Iedereen die in deze tijd op zoek gaat naar de waarheid – en nogmaals, dat zijn er velen – zal kunnen beamen dat je dan veel leugens tegenkomt. De voorlichting die we krijgen over vaccineren vormt daarop geen uitzondering. Ik ben ervan overtuigd dat de vaccinatiegraad (wereldwijd) nog steeds daalt, wat de officiële berichtgeving hierover ook zegt. En de reden is dat vaccins zeer ernstige bijwerkingen kunnen hebben, hoezeer dat ook wordt ontkend door de gevestigde orde.

Tegen een kind dat niet meer in sinterklaas gelooft kun je honderd keer zeggen dat hij echt bestaat, maar het kind weet heus wel dat het niet zo is. Voor miljoenen mensen wereldwijd is de zeepbel uit elkaar gespat. Ze beseffen dat ze aan alle kanten voorgelogen worden met cijfers en wetenschap die niet kloppen. Deze mensen gaan echt niet weer geloven dat (nieuwe) vaccins veilig zijn.

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de wetenschappelijke top van de WHO zelf twijfels heeft over de veiligheid van vaccinatieprogramma’s. Iedereen die deze aflevering van de HIGHWIRE nog niet heeft gezien raad ik aan om hem te bekijken.

‘Wetenschappelijke top van de Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – twijfels over vaccinveiligheid’

 

Wat als het geen natuurlijk virus is?
Iedereen die daar uitspraken over doet wordt krijgt naast het stigma ‘anti-vaxxer’ een tweede stigma en dat is ‘complotdenker’.

Het medische kartel zit sterk in het zadel.

Ik beveel u van harte de volgende documentaire aan.

 

Nederlandse ondertiteling rechts onder met tandwieltje aanzetten.

Wat als het geen normale griep is?
Als het geen normale griep is, dan is het waarschijnlijk ook geen normaal virus.

 
Binnenkort volgt hierover een artikel.

Wat is de hamvraag over een corona-vaccin?
Het principe van vaccineren is om bij de persoon een heel klein beetje verzwakt virus in te spuiten en dan maakt het lichaam daar antilichamen tegen aan.

Normale virale vaccins bevatten levende (verzwakte) virussen.

Als we gaan vaccineren tegen het corona-virus, gaan we dan de wereldbevolking inspuiten met levende verzwakte corona-virussen?

Moeten we ons vertrouwen leggen in farmaceutische bedrijven die allemaal trachten de eerste te zijn die de markt kan pakken?

Denk mee, denk na.

Zijn er maatregelen die politici verzuimen om te nemen?
We hebben wat mij betreft genoeg problemen die door de mensheid zijn veroorzaakt. De problemen waar onze politici zich niet druk om lijken te maken zijn zo groot aan het worden dat de mensheid eraan ten onder aan gaat als we zo doorgaan. Zaken als milieuvervuiling en het manipuleren van virussen om ze te gebruiken als bio-wapens bijvoorbeeld zijn naar mijn idee veel grotere bedreigingen voor de mensheid dan een natuurlijk virus.

 
Het probleem is dat bovenstaande zaken vaak niet als probleem worden waargenomen door de massa omdat zij er onvoldoende of helemaal niet over geïnformeerd zijn. De media zijn selectief en bevooroordeeld, en niet iedereen wil de moeite nemen om maandenlang te zoeken op het internet om zich een beeld te vormen van de werkelijkheid, en vervolgens tot ‘antivaxxer’ of ‘complotdenker’ te worden omgedoopt. En niet te vergeten als zodanig te worden weggezet door hun vrienden of familie.

Is er op grote schaal sprake van belangenverstrengelingen?
Zolang de hele gevestigde orde blindelings achter de WHO aanloopt hebben we een probleem, want de WHO is géén integere organisatie. Niet alleen de overheid, maar ook andere instanties, die de burger zouden moeten beschermen tegen het bedrijfsleven, worden in grote mate gefinancierd en beïnvloed door multinationals.

 
Faalt de overheid om ons te beschermen tegen het bedrijfsleven?

Het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) worden bijvoorbeeld grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie. Deze instanties hebben de taak om de goedkeuring te verlenen om een vaccin op de markt te mogen brengen, en daarna de ‘veiligheid te bewaken’. Deze instanties zouden NOOIT gefinancierd mogen worden door de industrie, want dan kom je terecht in financiële belangenverstrengelingen. Op bijvoorbeeld de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen staat over hun financiering:46

“In Nederland worden voor het verlenen van overheidsvergunningen kosten in rekening gebracht bij de aanvrager die onafhankelijk zijn van de uitkomst. Dit geldt dus ook voor het aanvragen en registreren van geneesmiddelen. De farmaceutische bedrijven betalen een vast tarief voor nieuwe aanvragen voor de beoordeling van een geneesmiddel. Daarnaast betalen zij een vaste jaarlijkse vergoeding voor elk medicijn dat is geregistreerd. Dit zijn de basisinkomsten van het CBG.”

Meer informatie op de pagina’s:

‘Inhoudsstoffen en veiligheid’
‘Bijwerkingen’

‘Internationale politiek’
‘Wereldgezondheidsorganisatie’
‘Europese Unie’
‘European Medicine Agency’
‘Bijwerkingen voor medicijnen melden en bijwerkingen voor vaccins ontkennen?’

Is Bill Gates integer?
Wat weten we over Bill Gates, de oprichter van software-bedrijf Microsoft en de rijkste man op aarde? Zijn naam duikt overal op als het gaat over vaccins, behalve in de reguliere media.

Op 18-10-19, zes weken voordat de pandemie uitbrak werd het ‘Event 201’ georganiseerd door het ‘Johns Hopkins Center for Health Security’ in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill &Melinda Gates Foundation, die het Event 201 financierden. 47Het was een oefening om ons voor te bereiden op een pandemie. Huh?

Het bedrijf Pirbright heeft een patent op het Coronavirus, en de Bill & Melinda Gates Foundation is een van de grootste aandeelhouders van Pirbright.48,49

Afgezien van het feit dat hij aandeelhouder is, zouden hier de alarmbellen roodgloeiend af moeten gaan, want natuurlijke producten worden niet gepatenteerd. Bill Gates is verder in verband gebracht met talloze vaccin-schandalen, waaronder het zonder toestemming van de betrokkenen experimenteren met vaccins op kinderen in derdewereldlanden. Bill Gates is na de VS de grootste donateur van de WHO. En Bill Gates heeft verklaard dat in 10 jaar tijd elk kind ter wereld gevaccineerd zou moeten zijn, en daarvoor het ‘Global Vaccine Action Plan’ ontwikkeld. De op Europa toegespitste versie van dit plan is het European Vaccine Action Plan, dat zonder enige media-aandacht door alle Europese lidstaten van de WHO is aangenomen. Meer informatie: ‘GVAP=EVAP=NL’ en ‘Timeline EVAP Nederland’ en ‘Bill Gates’. Hij heeft de twijfelachtige eer dat er een speciale ‘Bill Gates’ pagina is op de website van de stichting Vaccinvrij.

De bron van de berichten over de pandemie die de media op volgen, en de maatregelen die de politici opvolgen is de grotendeels door Bill Gates gefinancierde Wereldgezondheidsorganisatie.

 

De WHO is géén integere organisatie!

Om te beginnen houdt de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet bezig met gezondheid. Het is een logge, bureaucratische organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes, waar wereldwijd jaarlijks miljarden dollars winst op worden gemaakt. Waarom zet de WHO zich niet in voor schone lucht, schoon drinkwater, volwaardige voeding en alles wat nodig is voor gezondheid voor de hele wereldbevolking? Ligt het niet voor de hand dat dit te maken heeft met de donateurs van de WHO die er kennelijk geen moeite mee hebben om deze organisatie voor hun karretje te spannen?

De stichting Vaccinvrij heeft hier in vijf artikelen aandacht aan besteed. Voor zover u er nog geen kennis van heeft genomen neem deze informatie tot u en zorg ervoor dat het andere mensen bereikt. Zie linken onder de pagina: ‘Internationale Politiek’ internationale politiek. En de pagina ‘Nationale Politiek’, die overigens nog zal worden uitgebreid.

In dit artikel wil ik wat betreft de WHO nog een keer nadrukkelijk benoemen dat de agenda van de WHO een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid is. En het creëren van angst voor een infectieziekte zal zeker ‘meewerken’ om deze agenda ten uitvoer te brengen.

Toekomstige maatregelen

 
Waar gaan de maatregelen in de (nabije) toekomst naartoe?
1. Versterken van de maatregelen?
2. Gehaast vaccineren?
3. Verplicht vaccineren?

1. Versterken van de maatregelen?
Op 16-03-20 bericht de Franse president Emmanuel Macron dat hij strengere maatregelen aankondigt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Frankrijk gaat voor minstens 15 dagen in lockdown. Enkel voor strikt noodzakelijke verplaatsingen, bijvoorbeeld om voeding of medicijnen te kopen, mogen de Fransen hun huis nog uit. Ontmoetingen met familie en vrienden in het park worden verboden.
“We zijn in oorlog”, herhaalde Macron zes keer tijdens zijn toespraak.50

Op 17-03-20 draagt de Franse overheid de burgers op een formulier uit te printen, waarop ze het motief van hun (beperkte) verplaatsingen aan moeten vinken en dit zo nodig op een vraag van ordebewaarders moeten tonen. Noodzakelijke boodschappen, spoed zorgverlening en zelfs het uitlaten van de hond valt hieronder.51

Engeland

Op 17-03-2019 kondigt in Engeland eerste minister Boris Johnson aan dat hele huishoudens zichzelf zouden moeten isoleren als één familielid COVID-19-symptomen ontwikkelt.52

Nederland

Wat gaat Nederland doen? Valt het u ook op dat wereldwijd de politici met dezelfde oplossingen komen? Waarom liggen natuurlijke oplossingen buiten het blikveld van een politicus, zélfs als ze regulier medisch gezien geen oplossingen hebben. Er bestaat ook nog zoiets als alternatieve geneeskunst, waar miljoenen Nederlanders veel baat bij hebben. Zouden niet ALLE zeilen bijgezet moeten worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, inclusief de mogelijkheden die de alternatieve geneeskunst biedt?

2. Gehaast vaccineren
Om met de woorden van RIVM-directeur Jaap van Dissel te spreken: “Het is allemaal een kwestie van ‘framing’. Hoe regeringen hun ingrepen verkopen aan het volk.”55

• Alternatieve geneeswijzen deugen niet, het opbouwen van natuurlijke groepsimmuniteit deugt niet.

• We zullen straks waarschijnlijk te horen krijgen dat de quarantainemaatregelen succesvol zijn geweest, maar het valt niet te controleren want betrouwbare cijfers hebben we niet.

• We zullen binnen kort waarschijnlijk ook te horen krijgen dat er een ‘veilig en effectief ‘vaccin is ontwikkeld tegen het corona-virus.

Op dit moment proberen farmaceutische bedrijven allemaal de eerste te zijn, want dan loop je binnen. De kans is groot dat het zal leiden tot een overhaast op de markt brengen van het vaccin – dat sowieso te laat komt voor deze epidemie – maar waarschijnlijk wel toegevoegd zal worden aan de jaarlijkse griepprik.

De grootste reden waarom de vaccinatiegraad daalt, is dat ouders steeds beter zijn geïnformeerd over wat er precies ingespoten wordt en dat wetenschappelijk bewijs dat dit veilig is niet overlegd kan worden. Zelfs de WHO geeft dit achter gesloten deuren toe.

De mensen die nog geen kennis hebben genomen van de door ons ondertitelde HIGHWIRE, waarin de top van de wetenschappers, zélf, terwijl ze worden gefilmd toegeven dat de ‘antivaxxers’ misschien toch gelijk hebben, raad ik DRINGEND aan om deze aflevering te bekijken.

Wetenschappelijke top van de Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – twijfels over vaccinveiligheid’

Zou veiligheid niet de ALLERHOOGSTE prioriteit moeten hebben? Kennelijk niet.

“Het is niet verantwoord te wachten op de resultaten van het onderzoek naar bijwerkingen en effectiviteit, omdat de productie van het vaccin een tijdrovend proces is.” – Financieel dagblad56

En met miljarden winsten in het vooruitzicht zetten ze er vaart achter. Op 23-03-20 bericht het Leids Dagblad:57

“Farmaceut Janssen richt Leidse fabriek in op productie 300 miljoen coronavaccins: ’Het gaat sneller dan we hadden verwacht’”

3. Verplicht vaccineren
De volgende maatregel die ons boven het hoofd hangt is verplicht vaccineren. Ook hier wordt haast mee gemaakt. Nogmaals, als de bevolking bang is, wordt er nog minder geluisterd naar de bezwaren van de kritische denkers, dan normaal. En hoe gek het ook klinkt, voor politici heeft een crisis ook voordelen. Een wet waar publieke weerstand op rust, kan op dit moment er door gedrukt worden.

Op 13 maart heeft het parlement in Denemarken versneld een ‘nood-coronavirus wet’ aangenomen. Uit het artikel ‘Danemark rushes through the emergency coronavirus-law’ dat werd gepubliceerd op de site thelocal.dk komen de volgende citaten.53

“Het Deense parlement keurde donderdagavond unaniem een coronaviruswet goed die de gezondheidsautoriteiten de bevoegdheid geeft om testen, behandeling en quarantaine af te dwingen met de steun van de politie.”

“Trine Maria Ilsøe, de correspondent van de Deense rechtbank, zei dat Deense staatsburgers volgens de nieuwe wet vervolgd kunnen worden als ze weigeren te voldoen aan de eisen van de gezondheidsautoriteiten. ‘Het betekent dat je zou kunnen worden veroordeeld tot een straf als je bijvoorbeeld weigert je te laten testen op coronavirus’, zei ze.”

 

De budgetten voor de strijd tegen het virus worden vrijgemaakt

Ik denk vaak: ‘als al dat geld dat wordt besteed aan oorlog en strijd, besteed zou worden aan gezondheid en vrede, hoe zou de wereld er dan uitzien?’

Op 13-03-2020 heeft president Trump de nationale noodtoestand afgeroepen in de V.S en heeft hij verklaard dat hij tot 50 miljard dollar zal vrijmaken voor het ‘aanpakken van het oprukkende virus’51 Het ontwikkelen van een vaccin ertegen is hier onderdeel van en dat zal ongetwijfeld worden toegevoegd aan het jaarlijkse griepvaccin. De farmaceutische industrie zal verzekerd zijn van een wereldwijde, jaarlijks gegarandeerde omzet van miljarden extra dollars.54 Op 19-03-20 maakte president Trump bekend dat hij 1000 dollar per hoofd van de bevolking uittrekt voor financiële compensatie.55

De maatregelen om de pandemie te bestrijden gaan ten koste van onnoemelijk veel andere bedrijven, maar de EU heeft al laten weten dat zij “een investeringsfonds van 25 miljard op gaat zetten om de economische problemen als gevolg van het coronavirus te bestrijden.”56

Het is maar geld en de burger hoest het wel weer op?

De macht van politici valt en staat met het vertrouwen dat de burger in hen heeft. Maatregelen kunnen alleen maar worden doorgezet, en wetten kunnen alleen maar worden gehandhaafd als er voldoende draagkracht is onder de bevolking. Als de mensen het geloof in de ‘machtshebbers’ verliezen, is de politiek nergens. Het genereren van angst, en onwetendheid (zelfs onder de gevestigde orde zelf) wordt naar mijn idee aangewend om er maatregelen door te drukken die de bevolking normaal gesproken niet zou accepteren. En dat is na de huidige maatregelen waarschijnlijk een wereldwijde vaccinatieverplichting, inclusief een vaccinatiepaspoort dat overlegd moet worden om te kunnen reizen, trouwen, een rijbewijs te halen etc. Dat zou betekenen dat er geen uitweg meer is, want een leven zonder rijbewijs, of de mogelijkheid om wat van de wereld te zien is zo goed als onmogelijk. En het zou betekenen dat we niet meer in een democratie leven, maar in een dictatuur, waarbij ouders die met goed onderbouwde feiten kunnen aantonen dat hun angst voor bijwerkingen totaal legitiem is, gedwongen worden om hun kinderen te vaccineren.

Voor meer informatie: (deze link moet nog worden toegevoegd)

Wat kunnen we leren van het verleden?

Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat er machten ‘achter de schermen’ zijn – of dit nu de farmaceutische industrie zelf is, de WHO en/ of andere duistere figuren en organisaties – kan niet langer worden ontkend dat die bestaan, en dat zij niet het beste met de mensheid voor hebben. Er beginnen zich patronen af te tekenen die herkenbaar zijn, en die elke keer een stap verder lijken te gaan. Wie controleert welke rol de WHO hierin speelt? En wie zoekt uit welke andere organisaties hier nog meer bij betrokken zijn?

In het volgende uitklapblok uit ‘Dossier Mexicaanse griep’ zijn uitspraken opgenomen die zijn gemaakt door gezaghebbende personen die destijds de moed hebben gehad zich om uit te spreken tegen de regulier gepromote ‘werkelijkheid’ in.

Citaten van moedige mensen

“Het Brits parlementslid Paul Flynn heeft voor de Raad van Europa uitgebreid onderzoek gedaan naar de Mexicaanse griep: “Wie heeft er voordeel gehad bij wat er is gebeurd?”, vraagt hij. Flynn beantwoordt zijn eigen vraag direct: “De enigen die echt voordeel hebben behaald, zijn farmaceutische bedrijven. Cruciaal element bij het debacle rond de Mexicaanse griep is volgens hem het versoepelen van de WHO-definitie van wat een pandemie is.”
 
“De Duitse professor Ulrich Keil is directeur van het Collaborating Centre for Epidemiology van de WHO. Hij was aanwezig op een hoorzitting van de Raad van Europa in januari 2010, getiteld ‘Nep-pandemieën – een gevaar voor de gezondheid’. Daarover zegt hij: We hebben iets opgeblazen dat een milde ziekte bleek. We hebben mensen angst aangejaagd en geld voor gezondheidszorg aan de verkeerde dingen besteed.”
 
“Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid in totaal 340 miljoen Euro besteed aan de Mexicaanse griep: 298 miljoen voor de vaccins, en 42 miljoen voor de mediacampagne en de inentingen. In Engeland werd berekend dat de 26 levens die zijn “gered” door de aanpak van de Mexicaanse griep, de overheid 52 miljoen Euro hebben gekost. Per persoon. Daarvan zouden bijvoorbeeld ook de salarissen kunnen worden betaald van bijna tweeduizend verplegers”
 
Ulrich Keil zegt eveneens: “Regeringen en gezondheidsorganisaties doen net alsof ze iets aan deze grote gezondheidsbedreigingen doen, terwijl ze in werkelijkheid gigantische bedragen verspillen aan pandemische scenario’s die nauwelijks hard gemaakt kunnen worden.”
 
In een ingezonden brief in NRC-handelsblad schrijft arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp van het UMC Utrecht dat de “rampzalige voorspellingen vrijwel volledig zijn gebaseerd op speculatie en fantasie en nauwelijks op feiten.”
 
En William Aldis, die eerder namens de WHO werkte aan de aanpak van de vogelgriep zegt: “Ik maak me zorgen over het feit dat de communicatie van de WHO zo is gecorrumpeerd dat die in staat is op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken die het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de organisatie zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.”

Hoe zal de toekomst eruit zien?

Niets nieuws onder de zon wat betreft COVID-19? Of zal het deze keer een kentering teweegbrengen van ongekende omvang. Het valt en staat met het aantal mensen dat bereid is om de informatie die ons uit de angst kan halen – zodat we met gezond verstand kunnen beoordelen hoe groot het ‘gevaar’ is – onder de bevolking te verspreiden.

Ik besef dat dit artikel veel zal oproepen. Dit artikel is niet bedoeld om te rebelleren tegen de maatregelen. Volg gewoon de maatregelen op. Ik hoop dat deze pandemie uiteindelijk zal leiden bewustwording van de gehele bevolking met name met betrekking tot de WHO. Maar dat daar nog het een en ander voor nodig is moge duidelijk zijn.

Het zal geen toeval zijn dat er dit keer tot op heden amper tegengeluiden meer zijn uit de reguliere hoek. Een uitspraak die tegen de hype ingaat betekent in vele gevallen het einde van de (wetenschappelijke) carrière van de betreffende persoon.

Het is ook geen toeval dat de stichting Vaccinvrij het stigma heeft gekregen van het ‘verspreiden van nepnieuws’ – en wordt gecensureerd door google, facebook en de reguliere media.

 

Er moet me nog één ding van het hart

Afgezien van de media zijn degenen die het grootste aandeel hebben gehad in Nederland in het ‘onschadelijk maken’ van de stichting Vaccinvrij het lid van de gezondheidsraad Roland Pierik en staatssecretaris Paul Blokhuis, die de ‘Vaccinatie Alliantie’ heeft opgezet. Dit is een groep van 80 ambassadeurs vóór vaccineren – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich inzetten om maatregelen te nemen tegen ‘ verspreiders van nep-nieuws’.

Op 04-04-19 hebben wij de staatssecretaris een brief geschreven om hem te vragen wat het nep-nieuws zou zijn dat wij verspreiden. Bijna een jaar later hebben wij nog geen antwoord van hem gekregen. En ook het RIVM, waar wij na vier maanden naar zijn verwezen, heeft het ons niet kunnen zeggen.

Meer informatie:

‘Verspreiden wij misvattingen? – tweede brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis’
‘Nieuwe ‘Vaccinatie Allinantie’ moet een einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij’

De stichting Vaccinvrij staat voor transparante informatie en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze, en wij zullen – met hulp van vele wakkere Nederlanders – ons hiervoor blijven inzetten.

Mijn grootste wens is dat dit artikel niet alleen vaccin-kritische ouders bereikt, maar ook (consultatiebureau)-artsen, leidsters van kinderdagverblijven, politici en journalisten etc. En dat wij samen vanuit een nieuw denken, en een nieuw bewustzijn kunnen gaan werken aan wezenlijke oplossingen voor onze problemen.

 
Dank u wel
Dit artikel is eerder gepubliceerd in een verkorte versie onder de titel ‘COVID -19 zijn we slachtoffer van een paniekvirus?’

Ik wil bij deze de vele mensen bedanken die de eerste versie van het artikel door hebben gestuurd en de moed hebben gehad zich bloot te stellen aan onbegrip en negativiteit. Ik probeer het altijd maar te zien als een training om in liefde en waarheid te blijven staan.

Blijf rustig, paniek dient niemand. Ik denk dat deze crisis uiteindelijk veel mensen wakker zal maken en aan zal zetten om beter te zorgen voor onze gezondheid, ons leefmilieu, en elkaar. Hopelijk zal het leiden tot bewustwording, en het nemen van verantwoordelijkheid.

Besmet elkaar met informatie en liefde en alles komt goed, daar ben ik van overtuigd.

 

 

 

Dit artikel is geschreven door Door Frankema voor de wekelijkse nieuwsbrief van de stichting Vaccinvrij.

Ik wil met name Ellen Vader, Joris Baas, Mara Gabriëlle en Irma van de Meer bedanken voor hun steun. Jullie zijn mij zeer dierbaar.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

Bronvermelding

Bronnen:

1. https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging
2. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0049.pdf
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832
4. https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/coronavirus-hoe-herken-je-de-symptomen-en-wat-kun-je-doen-om-besmetting-te-voorkomen~a04920b8/
5. https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-denk-dat-ik-nieuwe-coronavirus-heb
6. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
7. https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#correct
8. https://abcnews.go.com/Health/early-mortality-rates-covid-19-misleading-experts/story?id=69477312
9. https://academic.oup.com/nsr/advancearticle/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463?fbclid=IwAR2qZXrSrkyt5dhtxP4Rh2R8xe2zhtjFgfuQsGsRZL4HIuz1Em__yF3nA_w
10. Dossier Mexicaanse griep – een kleine griep met grote gevolgen – Daan de Wit 
11. https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4d61f499-32cb-4012-b31a-2091e247158c&title=Inbreng%20verslag%20schriftelijk%20overleg%20inzakde%20de%20verkoop%20restant%20vaccins%20NieuweInfluenza%20A%28H1N1%29.pdf
12. https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging
13. https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=208914
14. https://www.worldometers.info/
15. https://www.worldometers.info/coronavirus/
16. https://www.npostart.nl/op1/12-03-2020/POW_04596612
17. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenspoeling
18. https://nos.nl/op3/artikel/2327075-dit-is-de-allesbepalende-lijn-in-de-coronacrisis.html
19. https://www.scientias.nl/hoe-lang-kan-het-coronavirus-overleven/
20. https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/11/coronavirus-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting-oplossing-bij-tijdelijke-omzetdaling/
21. https://www.nu.nl/coronavirus/6037648/wiebes-over-zzpers-en-gevolgen-coronavirus-zelf-bewust-risico-genomen.html
22. https://ondernemersplein.kvk.nl/extra-bbz-ondersteuning-voor-zzpers/
23. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte
24. https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/who-kritisch-nederland-vaar-niet-blind-op-groepsimmuniteit~a99537fa/
25. https://www.ad.nl/politiek/rivm-baas-groepsimmuniteit-tegen-corona-is-geen-doel-op-zich-br~a8ac7e83/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20200318&ctm_ctid=0ee295c497cd3afab105f0336336f077&utm_term=0ee295c497cd3afab105f0336336f077
26. https://www.youtube.com/watch?v=KPyesbXLbLw
27. https://www.parool.nl/nederland/eerste-besmettingen-coronavirus-in-nederland-wat-nu~b6a4553f/
28. https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html
29. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30116-8/fulltext
30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32186711
31. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?fbclid=IwAR3EmuB2lfEhs6pTnJUxGmuuU7F2y2DULnLfkdkrSxronMvqeW-UHQTPSCk
32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607599?fbclid=IwAR1ynsYRfKLnLHYbZ_kcbjs1Ne4HE75elehyKfafAbQBfWDMDv8vUTkZ7O8
33. https://www.worldometers.info/
34. https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0
35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543583
36. https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/coronavirus-voeding/hoe-zorg-je-voor-een-goede-weerstand.aspx
37. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180409185331.htm
38. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30103-6/fulltext
39. https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/?fbclid=IwAR0Y5rH1vkKnGEFjWsdz4TU7w9aUu9P86rouweA-GEf4vhcVf7lv8r-FkaQ
40. https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-23-maart-2020-0
41. https://www.umcutrecht.nl/nl/nieuws/betere-bescherming-zorgmedewerkers-tegen-corona
42. https://www.youtube.com/watch?v=VMDX0RSDp1k
43. https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/
44. https://www.demorgen.be/nieuws/de-klok-tikt-de-coronacurve-van-ons-land-moet-volgende-week-afbuigen~b876f4a0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
45. https://www.rivm.nl/nieuws/vaccinatiegraad-stabiel-deelname-daalt-niet-langer
46. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-integriteit-openbaarheid-en-financien
47. https://www.youtube.com/watch?v=SJjEWawLq5w
48. https://patents.justia.com/patent/10130701
49. https://www.pirbright.ac.uk/partnerships/our-major-stakeholders
50. https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200316_04891536/frankrijk-gaat-15-dagen-in-volledige-lockdown-we-bevinden-ons-in-staat-van-oorlog
51. https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
52. https://www.newscientist.com/article/2237755-analysis-suggests-uk-still-not-doing-enough-to-prevent-covid-19-deaths/#ixzz6GyUI4Gws
53. https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
54. https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/trump-roept-noodtoestand-uit-in-vs-om-coronacrisis-we-komen-hier-sterker-uit~af38f9de/
55. https://www.trouw.nl/economie/trump-trekt-1000-miljard-uit-tegen-coronacrisis~b26cc704/?referer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
56. https://www.nu.nl/coronavirus/6036542/eu-zet-fonds-van-25-miljard-euro-op-voor-economische-gevolgen-coronavirus.html

 

 
Schrijf u alstublieft in voor de nieuwsbrief, zo kunnen wij u altijd bereiken mocht het nodig zijn. En bovendien krijgt u alle updates over de laatste ontwikkelingen!

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This