Sterfte aan een griepvirus versus sterfte aan de honger – ontnuchterende feiten

door | 6 mrt 2020 | COVID-19 ziekte, Internationale politiek

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er op 04-03-20 in China 2984 mensen overleden aan COVID-19, en buiten China 214.[1]Op dezelfde dag is in Amerika een wetsvoorstel aangenomen om bijna 8 miljard dollar vrij te maken voor het ‘bestrijden van het coronavirus’.[2] Dit artikel gaat over de vraag wie het grootste gevaar vormt voor de wereldbevolking: het virus, of de WHO…

 

 

Hoe worden de cijfers bepaald?

 
Zoals we later in dit artikel zullen zien zijn er redenen om de integriteit van de WHO in twijfel te trekken. Wat betreft de cijfers het volgende. Twee weken geleden publiceerde het medisch vakblad ‘Journal of American Medicines Association’ (JAMA) een samenvatting van een rapport van de Chinese CDC met cijfers betreffende alle gevallen van COVID-2019 in China, bijgewerkt tot 11-02-2020.3 Uit dit rapport blijkt dat slechts 62% van de ziektegevallen bevestigd zijn middels een test. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder voor u samengevat.

Van de op 11-02-2020 in totaal 72.314 gemelde gevallen werden:

• 44.672 geclassificeerd als bevestigde gevallen, (62% – gebaseerd op positief testresultaat);
• 16.186 als vermoedelijke gevallen (22% – geen test uitgevoerd);
• 10.567 als klinisch gediagnosticeerd (15% – deze benaming wordt alleen in de provincie Hubei gebruikt, eveneens gebaseerd op symptomen zonder bevestiging door test);
• 889 als asymptomatische gevallen (1% – geen symptomen maar wel positief getest).

90% van de bevestigde gevallen is ouder dan 30 jaar. En wat betreft de ernst van COVID-19 blijkt uit dit rapport dat het in 81% van de gevallen mild verloopt. De sterfte is 2,3% procent van de bevestigde gevallen. (1023 van 44.672)

Ook de Chinese CDC kan ernaast zitten, maar in zijn algemeenheid zouden we op basis van deze gegevens kunnen stellen dat – net zoals bij andere virale ziektes – het mogelijk is om drager te zijn van het virus, en toch niet ziek te zijn. En ook dat het mogelijk is dat de griepachtige symptomen niet door het virus alleen worden veroorzaakt, maar door een andere oorzaak, of een combinatie van oorzaken.

 

 

Honger, milieuvervuiling, lichamelijke aandoeningen

 

 

 

 
Er zijn vele zaken die infectieziektes compliceren zoals:

1. Ondervoeding
China behoort tot de landen waar 5%-15% van de mensen niet genoeg te eten heeft. Bij ondervoeding is het lichaam is door het gebrek aan voedingsstoffen verzwakt en kan geen effectieve immuunreactie opzetten.4 Het is niet bekend bij hoeveel van de ‘sterfgevallen aan COVID-19’ er sprake was van ondervoeding.

2. Onderliggende aandoeningen
Reeds aanwezige aandoeningen van het immuunsysteem (b.v. hartklachten), en chronische ziektes (b.v. kanker) kunnen een individu verzwakken en een effectieve immuunreactie ondermijnen. Het is niet bekend bij hoeveel van de ‘sterfgevallen aan COVID-19’ dit het geval was.

3. Milieuvervuiling
China is de grootste vervuiler ter wereld, en de lucht in de grote steden is zo vervuild dat er contant een dikke grijze ‘smog’ hangt, die longaandoeningen veroorzaakt. In het blad ‘Science News’ verscheen in 2018 een artikel waaruit het volgende citaat komt:5,6

“Volgens een nieuwe studie is chronische obstructieve longziekte (COPD) wijdverspreid in China. Volgens een nieuwe studie lijdt 8,6 procent van de volwassen bevolking van het land – bijna 100 miljoen mensen – aan de chronische longziekte.” – Science News

Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat mensen die al een longaandoening hebben, vatbaarder zijn voor een virus dat de longen aan kan tasten.

 
De bovenstaande drie factoren in ogenschouw nemend is het waarschijnlijk dat het sterftecijfer niet alleen werd veroorzaakt door het virus, maar door een combinatie van factoren, en dat de WHO de ernst van de pandemie heeft overtrokken.

 
Om de cijfers verder te relativeren wil ik u vragen naar de onderstaande teller te kijken. Het eerste geval van COVID-19 is gerapporteerd op 31-12-2019, dus laten we voor het gemak zeggen op 01-01-2020. Deze teller geeft aan hoeveel mensen er vanaf 01-01-2020 wereldwijd zijn gestorven van de honger.7

 
De teller loopt onophoudelijk verder…

 

 

De obsessie van de Wereldgezondheidsorganisatie met het gevaar van een pandemie is onbegrijpelijk als men bedenkt dat er per jaar ruim 9 miljoen mensen sterven aan de honger en door honger veroorzaakte ziektes.7 En niet één jaar, maar jaar in jaar uit. Tenzij men geïnformeerd is over de geldstromen die het functioneren van deze organisatie bepalen.

 

 

De taak van de WHO

 
De Wereldgezondheidsorganisatie is opgezet in 1948 om de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.8 Er zijn vele zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden, van 5G en milieuvervuiling tot overbevolkte steden en sloppenwijken. Dus er is behoorlijk wat werk voor haar te doen. De COVID-19 zou door haar aangegrepen kunnen worden om aandacht te vestigen op China als zijnde de grootste milieuvervuiler ter wereld. Het is niet aan de burger om hiervoor oplossingen te bedenken. Daar hebben we nu juist de WHO voor, die met het belastinggeld van de wereldbevolking in het zadel is geholpen. Vervuilde lucht waait de hele wereld over; een organisatie die zich ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ noemt zou zich hierover moeten buigen. De verschillende theorieën over het ontstaan van deze pandemie (slechte hygiëne op de vismarkt van Wuhan, het laboratorium dat virussen voor biologische oorlogsvoering zou creëren), zouden allemaal aanleiding moeten zijn voor de WHO om dit te onderzoeken en aan de kaak te stellen. Maar dit is kennelijk niet haar prioriteit.

 

 

Is de WHO een onafhankelijke organisatie?

 
Volgens haar eigen rapporten overtreffen de donaties van (particuliere) instanties en het bedrijfsleven de donaties van de lidstaten van de WHO (democratisch gekozen overheden).9

Bill GatesProminente financieringsbronnen zijn: de Bill & Melinda Gates Foundation; de farmaceutische industrie (o.a. vaccin-fabrikanten GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi-Pasteur); de Europese Unie; universiteiten; banken; particuliere stichtingen met banden met de farmaceutische industrie; het George Soros Open Society Institute etc. – Bron: Rapport World Health Assembly (WHA is het besluitvormingsorgaan van de WHO).10,11

 
De vraag rijst of de WHO een uitvoerend orgaan is geworden die de belangen van haar donateurs behartigt in plaats van de ondervoede en vervuilde wereldbevolking. Vanaf 2010 is hard gewerkt aan het opzetten van de infrastructuur die nodig is om in tien jaar tijd “de hele wereld te vaccineren.” Onder leiding van de op een na grootste donateur van de WHO, zakenman Bill Gates, zijn onder andere de ‘Decade of Vaccines Collaboration’ en het ‘Global Vaccine Action Plan’ opgezet om dit te bereiken.12

De stichting vaccinvrij heeft kortgeleden in vijf artikelen het effect die de droom (en het geld) van onder andere Bill Gates hebben op de WHO in kaart gebracht. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft verzoek ik u dringend om deze informatie tot u te nemen en te verspreiden.
(Klik hier, hier, hier, hier, hier, en hier)

 

 

Geld voor het gevecht

 
De WHO heeft kans gezien om zoveel aandacht te genereren voor het ‘gevaar’ van een infectieziekte – die in 81% van de gevallen mild verloopt – dat op 4 maart een wetsvoorstel is aangenomen in U.S.A om met een budget van 8 miljard dollar het coronavirus te bestrijden. En de persberichten die de media gretig overneemt zijn zo overtrokken dat de hele wereld in een staat van paniek verkeert over 214 bijkomende sterfgevallen op een wereldbevolking van 7.768.792.163.1,13

Vijftig jaar na haar oprichting zouden we moeten concluderen dat dit bureaucratische instituut heeft gefaald in het doel waarvoor zij is opgezet. De wereldbevolking wordt zieker, en onze levensomstandigheden worden ongezonder. Vanaf 2010 heeft de WHO de miljoenen, misschien wel miljarden dollars belastinggeld en donaties in toenemende mate gebruikt om de wereldbevolking met ‘communicatiestrategieën – lees: angst genereren, overspoelen met informatie, propaganda, censuur – te bewerken om deel te nemen aan vaccinatieprogramma’s. Of misschien moeten we zeggen dat de donateurs de WHO hebben gebruikt voor hun eigen agenda, en dat is een wereldwijd (verplicht) vaccinatieprogramma. Het bewustzijn van de bevolking groeit snel en het denken over de veiligheid, effectiviteit en noodzaak van vaccins verandert. Maar het wordt ook pijnlijk duidelijk hoe groot de greep van de WHO op de wereldbevolking is.

 

 

Het einde is (niet) in zicht?

 
Naar verwachting is het einde van de COVID-19 uitbraak in China eind april bereikt. De ‘China Daily Mail’ bericht op 27-02-2019 dat volgens een “gerenommeerde Chinese ademhalingsdeskundige de coronavirus longontsteking-epidemie in principe eind april onder controle zal worden gebracht op het Chinese vasteland.”14

“Dat geeft aan dat mensen in staat zullen zijn terug te keren naar hun normale werk en dat bedrijven eind april hun normale activiteiten en productie hervatten,” zei Zhong Nanshan, een academicus aan de Chinese Academie voor Engineering, op een persconferentie in Guangzhou, de hoofdstad van Guangdong provincie, op donderdag (27 februari) ochtend.” – China Daily Mail

Hun normale werk? Dankzij de WHO is de Chinese economie ingestort, en heeft zelfs de wereldeconomie een klap gekregen. Nog afgezien van de emotionele gevolgen van de wrede manier waarop Chinese burgers geïsoleerd zijn, zullen de maatregelen van de WHO velen op een pijnlijke manier in hun portemonnee treffen.

Het is zeker, dat als de epidemie eind april onder controle gebracht zal zijn, dat dit niet komt door een vaccin tegen het coronavirus, want het zal nog maanden tot een jaar duren voordat die is ontwikkeld. Voor steeds meer mensen wordt het patroon duidelijk: de H1N1-hype, de Sars-hype, de ZIKA-hype zijn allemaal als een nachtkaars uitgegaan zodra miljarden budgetten voor het ontwikkelen van een vaccin vrijgemaakt waren.

Politici hebben kennelijk behoefte aan een leider – en dat is de WHO. En het is een ongemakkelijke waarheid dat de hele gevestigde orde, politici, journalisten, artsen, universiteiten etc. zonder enige controle of kritiek achter de WHO aanlopen. Hoe dat komt? Ongemakkelijke waarheid nummer twee: de gevestigde orde heeft ook financieel belang bij een hoge vaccinatiegraad.

 

 

De toekomst is zwart? Wit? Grijs?

 
De ontwikkelingen volgen zich razendsnel op en het is moeilijk te voorspellen of we in staat zullen zijn om een vrije vaccinatiekeuze te behouden. Hopelijk is het resultaat van de corona hype dat er weer veel mensen wakker zullen worden.

Op 01-03-2020 meldt het ANP:15

“Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de dreiging van het coronavirus wordt overdreven door de media, meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl op basis van onderzoek. Zes op de tien ondervraagden is volgens zijn enquête die mening toegedaan.”

De volgende stap ligt hopelijk dichtbij. En dat is dat de meerderheid van de Nederlanders beseft dat wat de media in zijn algemeenheid berichten over het ‘oprukken’, ‘terugkomen’ en ‘uitbreken’ van infectieziektes overdrijven. En dat we onze ogen niet langer sluiten voor de realiteit dat we te maken hebben met een corrupte organisatie – met de media als medeplichtige – die een groot gevaar vormt voor de mensheid. Het voorbijgaan aan ons gevoel of gezonde verstand zou voorgoed van de baan moeten zijn, want we zijn terechtgekomen in een fuik waar we steeds moeilijker uit kunnen komen.

Kort door de bocht komt het in essentie neer op het volgende:

Denk niet dat politici het weten – die krijgen het script van wat ze dienen te zeggen van de WHO aangeleverd.
Denk niet dat het RIVM het weet – die haalt haar informatie van de ‘position-papers’ van de WHO.
Denk niet dat artsen het weten – die volgen het beleid dat de WHO ‘aanbeveelt’.
Denk niet dat journalisten het weten – die publiceren de persberichten van de WHO.

De WHO is de absolute God als het aankomt op wat ‘waar’ en nodig is. En dat is een angstige gedachte als we beseffen door wie zij wordt gefinancierd en naar wiens pijpen zij danst.

 

 

 

 

Bronnen:

1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200304-sitrep-44-covid-19.pdf
2. https://www.nbcnews.com/politics/congress/coronavirus-congressional-leaders-strike-nearly-7-8-billion-bipartisan-emergency-n1148171?fbclid=IwAR17Y0HKzL7sC5c0WeTB5IVZvLPj5kBRkiNdZk3UkNdGpFv34EIBxSU3P9o
3. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130?guestAccessKey=bdcca6fa-a48c-4028-8406-7f3d04a3e932&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=022420
4. https://www.wfp.org/publications/2019-hunger-map
5. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180409185331.htm
6. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30103-6/fulltext
7. https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year
8. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
9. https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates-foundation-is-na-de-amerikaanse-regering-de-grootste-donateur-van-who/
10. https://www.who.int/about/finances-accountability/reports/A71_INF2-en.pdf?ua=1
11. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_INF5-en.pdf
12. https://stichtingvaccinvrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie/
13. https://www.worldometers.info/world-population/
14.
hhttps://www.thestar.com.my/news/regional/2020/02/27/expert-believes-covid-19-epidemic-in-china-will-be-over-by-late-april
15. https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/meerderheid-vindt-dat-media-dreiging-coronavirus-overdrijven/ar-BB10Ag1Q?ocid=spartandhp

 

 

 

 
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This