Consultatiebureau

Artsen, bent u bereid te onderzoeken of er leemtes zitten in uw kennis?

Artsen, wat spuit u in? – Ouders, wat laat u inspuiten? – Wie is verantwoordelijk voor vaccinatieschade?

 

Artsen op het consultatiebureau

Wat leren artsen over vaccineren?
De meeste consultatiebureau-artsen vertrouwen blindelings op de informatie die hen is aangereikt tijdens hun medische opleiding en op nascholingsdagen als zijnde 100% juist en 100% volledig. Zij beseffen niet dat er veel dingen zijn die zij NIET weten.

De meeste consultatiebureau-artsen zijn zich er niet van bewust dat de farmaceutische industrie een flinke lepel in de pap heeft wat betreft hetgeen zij wel en niet weten over vaccineren. Zij beseffen niet hoe groot de financiële belangen zijn en hoe de geldstromen lopen. Zij staan er niet bij stil dat de industrie/ overheid er geen belang bij heeft om artsen en ouders te informeren over vaccinatieschade.

De meeste consultatiebureau-artsen hebben zich niet persoonlijk verdiept in de inhoudsstoffen van vaccins. Zij zijn niet in staat om de specifieke wetenschappelijke onderbouwing en volledige cijfers – die moeten kunnen onderbouwen dat het klopt wat zij (geleerd hebben te) zeggen over vaccineren op verzoek van de ouders te overleggen.

Volgers – dit zijn de mensen die het RVP ‘volgen’. Zij denken meestal nergens over na, maar gaan de prikken halen. ‘Het is toch verplicht?’

Vaccintwijfelaars – deze ouders hebben het gevoel dat er iets niet klopt. Ze zijn ongerust en hebben steeds meer vragen. Ze slingeren heen en weer tussen wel doen en niet doen. Deze ouder krijgen vaak een extra gesprek aangeboden.

Goed geïnformeerde ouders – zijn ouders die hun gevoel en gezond verstand serieus nemen. Ze hebben vaak maandenlang gelezen op het internet. Hoe gek het ook klinkt, deze ouders weten veel meer over vaccins dan regulier opgeleide artsen. Deze ouders worden vaak met rust gelaten. “Er valt toch niet mee te praten”.

Tot welke groep behoort u?

 

 

Informatieverstrekking op het consultatiebureau

Aannames en veronderstellingen
De volgende informatie zegt niets over de liefde of de intentie waarmee de CB-arts haar werk doet. Het zegt alleen iets over de kwaliteit van de voorlichting die zij geeft.

 

De gemiddelde CB-arts heeft per baby minder dan een half uur om de ouder op het CB te informeren over vaccins. Met andere woorden: zij heeft geen tijd voor het geven van goede voorlichting. De meeste twijfelaars of vaccin-weigeraars zijn weken of maanden bezig de informatie te bestuderen die nodig is voor het loslaten van onze conditionering en het maken van bewuste keuzes.

De gemiddelde CB-arts beschikt niet over transparante data.  Ze heeft zelf geen cijfers opgezocht – noch onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bestudeerd. Met andere woorden: zij heeft niet de benodigde informatie waar de meeste twijfelaars naar zoeken.

De gemiddelde CB-arts is ook een ‘volger’. Als de arts niet bereid is haar aannames in twijfel te trekken – en de meeste zijn dat niet – dan is de bron waaruit zij put haar leerboek en het beleid dat zij volgt. Met andere woorden: haar wereld/ waarheid wordt begrensd door: het is ‘veilig’, ‘effectief’, ‘goed onderzocht’, en ‘nodig’.

Pas als zij zich af gaat vragen of het waar is wat zij altijd voor waar aangenomen heeft – en op zoek gaat – zal ze beseffen dat er nog veel meer informatie is dan hetgeen zij op school en tijdens de nascholingsdagen geleerd heeft!

Dit proces is voor artsen nog moeilijker dan voor ouders; niet alleen hun wereldbeeld, maar ook hun status en baan zijn verbonden met ‘veilig’, ‘effectief’, ‘goed onderzocht’, en ‘nodig’.

De meesten geloven liever dat zij gelijk hebben en dat de twijfelende ouders in het gareel gebracht moeten worden! In plaats van het verstrekken van cijfers en veiligheidsstudies – harde data vertellen vaak een ander verhaal –  worden de ouders bang gemaakt, of schuld aangepraat. Sommige ouders worden hierdoor over de streep gehaald, maar steeds meer gaan verder zoeken.

 

Aannames en veronderstellingen

Het is waarschijnlijk de angst van de artsen zelf – dat ziektes terug zullen komen als we niet vaccineren – in combinatie met hun overtuiging dat vaccins veilig en effectief zijn, dat veel artsen ouders onder druk zetten om te vaccineren. 

Aannames

Aannames zijn uitspraken die zeggen: ‘Het IS zo’ – het is veilig, het is effectief, het is nodig. (en dat moeten jullie aannemen omdat wij het zeggen)

 

Veronderstellingen

Veronderstellingen zijn uitspraken die zeggen: ‘ALS (je niet doet wat wij zeggen), DAN (volgt er een vreselijke consequentie, en dat wil je niet op je geweten hebben!)

Als je het niet doet, is je kindje niet beschermd – en als je kind dan ziek wordt, vergeef je het jezelf nooit/ is dat jouw schuld. En als we zouden stoppen met vaccineren, of als er niet genoeg mensen zijn die vaccineren, dan komen de ziektes terug! ALS dan…

 

 

Ontbrekende informatie op het consultatiebureau

Vragen en doorvragen
Steeds meer ouders willen – over iets dat men zegt dat ‘zo IS’ of ‘dat zal gebeuren als..’ – weten hoe en door wie dat is vastgesteld! Ze hebben ‘lastige’ vragen:

Het is veilig – IS dat zo?
Waar is dat op gebaseerd? Wat gaat u precies inspuiten? Waar zijn de veiligheidsonderzoeken? Wie heeft die uitgevoerd? En wie heeft die gefinancierd? Kunt u garanderen dat het veilig is? Op basis waarvan? Mocht mijn kind tot de ongelukkigen behoren die vaccinatieschade oploopt bent u daar dan voor verantwoordelijk? Zo nee, wie is dat wel?

Het is effectief – IS dat zo?
Waar zijn de cijfers? Door wie en hoe zijn de cijfers verzameld? Volgens welke criteria is de effectiviteit beoordeeld? Kent u het artikel: Maarten en de media? Bent u bereid het te lezen? Kent u het boek ‘Dissolving Illusions’ van Suzanne Humphries? Als ik het u kado geef, bent u dan bereid het te lezen?

Het is goed onderzocht – IS dat zo?
Door wie? Wie heeft het onderzoek gedaan? Volgens welke normen? Wie heeft het betaald? Is het een promotieonderzoek? Is het uitgevoerd door het bedrijfsleven of een belanghebbende partij? Heeft u het onderzoek zelf gelezen? Heeft u het gezien? Kunt u het mij overleggen?

Het is nodig – IS dat zo?: Volgens wie? Op basis van welke cijfers? Heeft u deze cijfers bestudeerd? Kunt u ze aan mij overleggen? Als ik niet vaccineer, hoe groot is de kans dat mijn kind ziekte x,y,z krijgt? Hoe groot is de kans dat mijn kind daaraan overlijdt, of blijvende schade oploopt? Kunt u mij de cijfers overleggen op basis waarvan u deze uitspraken maakt?

 

 

 

De gezondheid van onze kinderen

Ouders en CB-artsen - u heeft een gemeenschappelijk belang
Het gaat om de gezondheid van onze kinderen.

Verdeeldheid voegt niets toe. Transparantie wel.

 

 

Ten slotte

Vaccinatieschade bestaat, en kan in zeldzame gevallen zeer ernstig zijn. In Amerika is tot op heden 4,3 miljard dollar uitbetaald om vaccinatieschade financieel te compenseren, omdat de rechter het bewezen achtte dat de schade ontstaan is door het vaccin. Slechts een fractie van de ouders van kinderen met vaccinatieschade ontvangt financiële compensatie, omdat het zeer moeilijk is om als ouder te bewijzen dat dit zo is. In de meeste landen – ook in Nederland – bestaan er geen financiële compensatieprogramma’s voor vaccinatieschade.

 
Het zou altijd aan de ouders moeten zijn om de keuze te maken of zij het risico willen lopen op complicaties van een infectieziekte, of bijwerkingen van een vaccin.

 
Om tegenwicht te bieden aan de eenzijdige voorlichting van de overheid, en de door de overheid aangestuurde media en consultatiebureau’s, heeft de stichting Vaccinvrij een Ouderplatform opgezet. Ouders delen op deze pagina’s hun ervaringen.

Meer informatie – Ouders over opgroeien zonder vaccins
Meer informatie – Ouders over ongewenste vaccinreacties en vaccinatieschade
Meer informatie – Consultatiebureau/ huisarts/ ziekenhuis

 

Bewuste, liefdevolle, bezorgde ouders willen kunnen controleren op welke wetenschap en welke cijfers uitspraken van artsen zijn gebaseerd. Artsen en ouders zouden allebei zichzelf ervan moeten overtuigen dat veiligheid, effectiviteit en noodzaak berust op transparante, controleerbare en juiste data. Blind vertrouwen kan onherstelbare schade veroorzaken.
Door Frankema

Initiatiefneemster stichtingvaccinvrij.nl

Share This