Ziektes & Vaccins

Wordt ons informatie onthouden?

Ouders moeten kunnen bepalen welk risico groter is: de kans op het krijgen van een complicatie van de ziekte, versus het risico op een bijwerking van het vaccin.

 
Op basis van de informatie die we nu krijgen is dit onmogelijk. Ouders worden niet geïnformeerd over wat er precies wordt ingespoten, noch over wat de (bij)werkingen van deze stoffen zijn in een babylichaam, noch over de volledige ziekte-, en sterftecijfers voor en na de start van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957.

 

 
Algemene informatie over vaccins vindt u op de volgende pagina’s:

Zijn vaccins veilig?

Om te weten of vaccineren veilig is moeten we weten welke stoffen we inspuiten. En daarna: hoe en door wie is onderzocht of het veilig is om deze stoffen in te spuiten bij baby’s. Op deze pagina vindt u een uitgebreide lijst met inhoudsstoffen en hun werking.

Ga naar de pagina

Hebben we vaccins nodig?

Waarom namen epidemieën drastisch af vóórdat vaccins werden geïntroduceerd? Waarom kunnen gevaccineerde kinderen de ziekte tóch nog krijgen? Waar zijn de volledige cijfers?

Ga naar de pagina

Bijwerkingen

Bijwerkingen van vaccins. Waarom worden we er niet over voorgelicht? Hoe kunnen we ze herkennen? Waar moeten we ze melden? Wat kunnen we doen om vaccinatieschade te herstellen?

Ga naar de pagina

 

 
Specifieke informatie per ziekte en het vaccin ertegen, kritische kanttekeningen bij de reguliere voorlichting, en documentaires over vaccins vindt u op de volgende pagina’s:

 

Feiten en Vragen

Zijn infectieziektes gevaarlijk? Hoe groot is de kans om ze te krijgen? Zijn vaccins veilig? Werken ze? Hoe groot is het risico op bijwerkingen? Onderbouwde feiten en vragen aan de hand van thema’s zoals noodzaak, effectiviteit, veiligheid, voorlichting en meer.

Ga naar de pagina

Voorlichting

Goede voorlichting is transparant en controleerbaar voor ouders. Goede voorlichters zouden te allen tijde in staat moeten zijn om de waarheid van wat zij zeggen aan te kunnen tonen met wetenschappelijk bewijs en volledige, transparante cijfers. Als iets ‘zo is’, dan moet dat aantoonbaar zijn.

Ga naar de pagina

Documentaires & Filmpjes

Sommige mensen lezen liever en sommige mensen kijken liever naar een documentaire. Op deze pagina vindt u Nederlands ondertitelde, en Engelse documentaires. U vindt ook een link naar meer dan honderd door ons ondertitelde korte filmpjes.

Ga naar de pagina

Share This