Wetenschap

Het verschil tussen wetenschap en wetenschappelijk bewijs
Er wordt van ouders verwacht dat ze geloven dat het veilig is om hun kinderen te vaccineren omdat autoriteiten zeggen dat ‘het veilig is’, en dat ‘het heel goed is onderzocht’, en zelfs dat ‘het bewezen is’… Klopt dat?
Ontbrekende onderzoeken:
Veiligheidsnormen
Hoofddoel: bepalen van grenswaarden

ECHA
Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ook wel ECHA genoemd), is een organisatie die zich onder andere bezighoudt met Europese wetgeving voor het veilig gebruik van chemische stoffen.1

Voor elke stof is op een ‘Material Safety Data Sheet’ de grens vastgesteld waarboven gezondheidsrisico ontstaat in geval van oogcontact, huidcontact, inslikken en inademen voor volwassenen.2 ECHA heeft géén grenswaarden vastgesteld voor het injecteren van natuurlijke en synthetische stoffen in mensen en dieren.

 


Chemische industrie

De chemische industrie is wettelijk verplicht om de veiligheid van haar chemische produkten te onderzoeken. Deze gegevens zijn onder andere terug te vinden in rapporten en de eerdergenoemde ‘Material Safety Data Sheets’.

Maar ook door de chemische industrie is de werking van het product alleen getest is in geval van huid, – of oogcontact, inademen, of doorslikken van het product bij volwassenen. Fabrikanten zijn wettelijk niet verplicht om de effecten van hun producten te testen in geval van injecteren van de stof bij babys, volwassenen en dieren.

Fabrikanten doen hier dus ook geen uitspraken over. Het is onbekend terrein, en ze zijn wettelijk aansprakelijk, dus ze kunnen en willen er niets over zeggen.

De uitspraak dat vaccins veilig zijn, is dus niet afkomstig van de producent van het chemische product, maar van de fabrikant van het vaccin. Dat betekent dat de fabrikant van het vaccin de veiligheid van haar eigen product beoordeelt.

 

 

Bronnen:

 1. europa.eu/nl/about-us
 2. https://www.echa.europa.eu

 

Farmacokinetisch onderzoek
Hoofddoel: bepalen hoe de stoffen die ingespoten worden zich – op langere termijn – gedragen in het lichaam van de baby.

Deze studies zijn wel vereist voor medicijnen, maar niet voor vaccins. Dit staat op de bijsluiters van het vaccin.

CRT-studies
Hoofddoel: studies die de effecten van het vaccin bestuderen die uitgevoerd worden met een ongevaccineerde controle groep.

Meer informatie: zie verder op deze pagina.

WHO geeft toe dat veiligheidsstudies 'ontoereikend' zijn - HIGHWIRE
Op 2 en 3 december in 2019 kwam de wereldgezondheidsorganisatie bijeen om te vergaderen over vaccin-veiligheid. Deze vergadering is gefilmd. Achter gesloten deuren geeft de wetenschappelijke top toe dat studies ontoereikend zijn. Onvoorsteldbaar. Men weet het, maar desalniettemin houdt de WHO naar de buitenwereld toe vol dat vaccins ‘veilig en effectief zijn’. Del Bigtree van de Amerikaanse Talkshow the HIGHWIRE bespreekt het filmmateriaal. We hebben de aflevering voor u ondertiteld.

 

 

 

Stapels onderzoeken die n.i.e.t kunnen dienen als bewijs:
Kwaliteitsonderzoeken
Hoofddoel: beoordelen kwaliteit van het vaccin, goedkeuring krijgen om het vaccin op de markt te brengen.

Het klopt dat de fabrikant een dik dossier aan onderzoeken moet kunnen overleggen om toestemming te krijgen om een nieuw vaccin op de markt te brengen. Maar het klopt NIET dat de fabrikant bewijs moet kunnen aanleveren.

 

Beperkingen:

 1. Een kwalitatief goed vaccin geeft nog geen informatie over de impact die het vaccin heeft op het individuele kind waarbij het vaccin ingespoten wordt.
 • In hoeverre verstoort een ‘kwalitatief goed vaccin’ de ontwikkeling van de natuurlijke immuniteit? Op korte termijn? Op lange termijn?
 • Hoe lang blijven de hulpstoffen in het lichaam aanwezig? Waar worden zij opgeslagen? Wat is het effect dat pas ontstaat in het kinderlichaam? Na het ‘kwaliteitsonderzoek moet nog veel duidelijk worden in de praktijk!
 1. De fabrikant van het vaccin is geen onafhankelijk instituut. ‘De wielrenner voert zijn eigen dopingtest uit en de gouden medaille staat op het spel?

 

Etische vraagstukken:

 1. Veel kwaliteitsonderzoeken worden uitgevoerd op laboratoriumdieren (muizen, apen, ratten etc.).1
  Is dit ethisch verantwoord? Zijn proeven op volwassenen dieren, of testpersonen, representatief voor de toediening van vaccins bij baby’s? Zien de laboratoria van grote farmaceutische multinationals er ongeveer zo uit als die van het Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk?
  De onderstaande youtube geeft een beeld van dierproeven ten behoeve van vaccinonderzoek. Waarschuwing: shockerend voor dierenliefhebbers.

 

 1. Wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt door de fabrikant van het vaccin is gehuld in een waas van geheimzinnigheid, vanwege onderlinge concurrentie. Is het ethisch om tegen ouders en artsen te zeggen dat er bewezen is dat vaccins veilig zijn, terwijl er geen transparantie is over het bewijs? Wie heeft het gezien, wie heeft het gelezen? Bestaat het eigenlijk wel?

 

 

Bron:

 1. Animal Cell Technology and Industrial Platform (ACTIP) www.actip.org/library/vaccines-and-animal-cell-technology/
Promotieonderzoeken
Hoofddoel: Promoveren

Promotie onderzoeken hebben een doel voor de onderzoeker: namelijk het verwerven van een academische graad, een ‘doctors’ titel.

Staan de resultaten van een promotieonderzoek in de medische wereld bij voorbaat al vast? Het onderzoek is immers een toelating tot (het denken van) de gevestigde orde. Met andere woorden als je priester wilt worden moet je in god geloven. Om te kunnen promoveren op een vaccin-gerelateerd onderwerp moeten de uitkomsten van het onderzoek passen binnen het geaccepteerde medische kader dat vaccins veilig, effectief en/ of nodig zijn?

Promotie onderzoeken worden in de regel gesponsord door farmaceutische bedrijven en promotieonderzoeken komen uitgebreid in de reguliere media.

 

Gebruiken farmaceutische bedrijven promotieonderzoeken als vorm van verkapte reclame?

 

Epidemiologische studies
Hoofddoel: Onderzoek naar de incidentie (hoe vaak het voorkomt) van ziekten in bevolkingsgroepen.

Op nascholingsdagen worden artsen overladen met epidemiologisch onderzoek. Is dat misschien de reden waarom zij denken dat het bewezen is dat vaccins veilig zijn? Dit laatste is een misvatting.

JA, er bestaat zeer veel epidemiologisch onderzoek. NEE, epidemiologisch onderzoek is géén bewijs dat vaccins veilig zijn, of effectief.

Waarom voeren overheden niet het onderzoek uit dat nodig is om te bewijzen dat vaccins veilig en effectief zijn?

Wat is er nodig om veiligheid en effectiviteit te kunnen bewijzen?
Cluster Randomized Trial (CRT-studies)
Hoofddoel: Trachten bewijs aan te leveren.

Alle vaccins ten spijt… onze kinderen worden niet gezonder en maar zieker. Het aantal chronische aandoeningen van het immuunsysteem en centraal zenuwstelsel: allergieën, epileptische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen, leer,- en spraakproblemen, ADHD, aandoeningen in het autismespectrum, enz. enz. nemen alleen maar toe.

De lijst met aandoeningen is lang en de medische wereld heeft geen verklaring voor de toename.

De enige manier om aan te tonen of vaccins hier nou wel of niet (deels) voor verantwoordelijk zijn is grootschalig vergelijkend onderzoek met een ONGEVACCINEERDE controlegroep.

De producer van de film ‘The Greater Good’ stelt de volgende vraag aan Melinda Wharton, director National Center for Immunization van het wereldwijd toonaangevende Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control):

Waarom wordt er geen onderzoek gedaan die de gezondheid van gevaccineerde kinderen met de gezondheid van ongevaccineerde kinderen vergelijkt?

In de onderstaande video wordt – met wat cynische humor tussendoor – door de CDC zelf uitgelegd waarom er geen studies zijn over gezondheidsresultaten tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen… Het lag al die tijd al aan broccoli! 😉 (voor ondertiteling klik rechtsonder in het filmpje)

 

 

Cluster Randomized Trials worden gezien als de ‘gold standard to reduce bias’.
Meer info over Cluster Randomized Trials (CTR-studies):

http://www.jameslindlibrary.org/articles/a-brief-history-of-the-cluster-randomized-trial-design/

Artsen weten het want die hebben ervoor geleerd?
Op de opleiding voor consultatiebureau-arts krijgen toekomstige artsen wat betreft vaccins voornamelijk les in de technische kanten van het vak – hoe en wanneer de vaccins toe te dienen – maar ze leren niets over de werking van de inhoudsstoffen en de lange termijn effecten daarvan op het babylichaam.

Op nascholingsdagen worden consultatiebureau-artsen overspoeld met promotie, – en epidemiologische onderzoek. Maar beide vormen van wetenschap zijn niet ontworpen om te bewijzen dat vaccineren veilig is.

Tijdens een hoorzitting in Rhode Island geeft Mark Brody MD, een kinderarts met 27 jaar ervaring als arts, een krachtige getuigenis. “We kunnen niet blind op dokters vertrouwen als het op vaccins aankomt.”

 

 

 

Verdieping – selectie artikelen van het blog van Vaccinvrij

Vaccinpropaganda en “potentiële belangenverstrengelingen”

Vaccinpropaganda en “potentiële belangenverstrengelingen”

De afgelopen 14 dagen (!) wordt in elk artikel pro-vaccin campagne die op dit moment loopt het bericht herhaald dat er vier kinderen zijn overleden aan kinkhoest. En in één adem wordt de dalende vaccinatiegraad aangewezen als schuldige en ouders op het hart gedrukt om hun kinderen te laten vaccineren. Dit keer zelfs een “gezamenlijk oproep” van kinderartsen.

lees meer
Wetenschappelijke metastudie onthult een verband tussen Covid-19 en blootstelling aan draadloze communicatiestraling, waaronder 5G

Wetenschappelijke metastudie onthult een verband tussen Covid-19 en blootstelling aan draadloze communicatiestraling, waaronder 5G

In Nederland heeft de rechter onlangs het laatste grote obstakel uit de weg gehaald om de verdere uitrol van 5G tegen te gaan. Maar er zijn onopgeloste veiligheidskwesties m.b.t. specifieke frequenties die onderzocht moeten worden voordat 5G verder wordt uitgerold. Wat is de overlap van door 5G veroorzaakte gezondheidsproblemen en de symptomen van Covid-19?

lees meer
Presentatie van Patrick Savalle op Science Summit Uncensored

Presentatie van Patrick Savalle op Science Summit Uncensored

Patrick Savalle gaf op 2 juli een presentatie op de Science Summit Uncensored. Helaas heeft het enige tijd geduurd voordat de presentaties van de Science Summit on-line werden geplaatst op Videowaarheid. De presentatie van Savalle gaat over digitale veiligheid en “digital warfare”. Heeft u er wel eens over nagedacht dat u constant wordt bespied? En wat hier aan te doen is? Savalle geeft zijn inspirerende visie op een onontkoombare ontwikkeling.

lees meer
De dreiging van zichzelf verspreidende vaccins

De dreiging van zichzelf verspreidende vaccins

Dit artikel verscheen eerder op 'The Vaccine Reaction' onder de titel 'The threat of selfspreading vaccines'.   Het klinkt misschien als de plot van een science fiction film, maar door de 'National Institutes of Health' (NIH) van Amerika gefinancierde...

lees meer
 

 

Share This