Wetenschappelijke metastudie onthult een verband tussen Covid-19 en blootstelling aan draadloze communicatiestraling, waaronder 5G

door | 27 jan 2024 | COVID-19 ziekte, Wetenschap

Veel mensen vermoeden dat draadloze communicatiestraling (wireless communications radiation, WCR) of elektromagnetische straling, die door onze moderne apparatuur wordt uitgezonden en niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven, schadelijke effecten heeft op onze gezondheid. Wat de meesten niet beseffen is dat er in de afgelopen 50 jaar talloze wetenschappelijke studies zijn verricht en onderzoeksrapporten zijn verschenen naar de effecten van WCR op het biologisch leven, zeker 30,000 studies tot op heden, waarvan een aanzienlijk deel schadelijke effecten heeft aangetoond. Opvallend genoeg is daarover weinig bekend in de publieke sfeer.

Overzicht van het artikel:

1. Het BioInitiative Report
2. Rechtszaken in Nederland tegen de uitrol van 5G
3. De verdere uitrol van 5G in Nederland
4. De uitgebreide metastudie naar de schadelijke effecten van wireless
communication radiation (WCR) en de overlap met COVID-19
5. Resultaten van de metastudie
6. Het effect van wireless communication radiation (WCR) straling op
chronische ziekten
7. De bandbreedte van 5G en het effect op zuurstof en water
8. De verouderde blootstellingsrichtlijnen van de International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
9. Aandachtspunten van de metastudie
10. Conclusies van de metastudie
11. Vertaling van de metastudie
12. Bescherming tegen wireless communication radiation (WCR)
13. Slotbeschouwing

 
 

1. Het BioInitiative Report

 
Studies die aantonen dat WCR wel degelijk schadelijke effecten toebrengt aan mens en dier, en de mensen die hier aandacht voor vragen, worden veelal genegeerd. Neem het BioInitiative Report bijvoorbeeld dat een compendium aan ondersteunend onderzoek en een hedendaagse samenvatting van de literatuur over de schadelijke bio-effecten van WCR bevat. Het is oorspronkelijk gepubliceerd in 2007 en geschreven door 29 experts uit 10 landen en onlangs bijgewerkt in 2022. Het rapport roept beleidsmakers op om veiligere normen te hanteren voor de blootstelling aan straling, aangezien overtuigend bewijs zich over de jaren heeft opgestapeld dat aantoont dat WCR schadelijk is voor de volksgezondheid. Tot op heden zonder enig succes:

“Het wereldwijde gesprek over waarom de publieke veiligheidslimieten voor elektromagnetische en radiofrequente velden duizenden keren hoger blijven dan de blootstellingsniveaus waarvan gezondheidsonderzoeken consequent aantonen dat ze in verband worden gebracht met ernstige gevolgen voor de gezondheid, is sinds 2007 geïntensiveerd. In de afgelopen vijf jaar zijn er ruwweg 1800 nieuwe onderzoeken gepubliceerd die effecten rapporteren bij blootstellingsniveaus die tien tot honderden of duizenden keren lager liggen dan is toegestaan volgens de veiligheidslimieten in de meeste landen ter wereld. Toch heeft geen enkele regering alomvattende hervormingen doorgevoerd.”

 
U kunt het naar Nederlands vertaalde voorwoord van het BioInitiative Report uit 2012 hier teruglezen [download het vertaalde BioInitiative Voorwoord uit 2012].
 
 
 
 

2. Rechtszaken in Nederland tegen de uitrol van 5G

 
In Nederland zijn er ook enkele rechtszaken aangespannen om de uitrol van 5G tegen te gaan wegens de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan. Op gemeentelijk niveau vond er een rechtszaak plaats die was aangespannen door een inwoonster van gemeente Berkelland in Gelderland tegen het plaatsen van een 4G/5G zendmast waar zij pakweg 650 meter vandaan woonde. Het bijzondere van deze zaak was dat de rechter erkende en oordeelde dat:

“…ook (zeer ruim) beneden de blootstellingsrichtlijnen verhoogde gezondheidsrisico’s niet uitgesloten zijn. Ook oordeelt de rechtbank dat de gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling betrokken moeten worden in de belangenafweging”.

Een heuse doorbraak gezien:

“…het de eerste keer is dat de blootstellingslimieten vanwege voortschrijdend wetenschappelijk inzicht niet langer leidend zijn. Eerdere jurisprudentie van de Afdeling van de Raad van State waarin het steeds verwijst naar een gedateerd deskundigenbericht lijkt daarmee van de baan. Deze uitspraak biedt kansen voor een nieuwe inhoudelijke discussie over de gezondheidseffecten door straling, ook beneden de limieten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zowel in de rechtspraak als daarbuiten”.

Stop5GNL had begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Staat met als doel een stop te brengen tegen de uitrol van 5G. Ook in deze zaak werd de uitspraak van de rechter in de gemeentelijke zaak als precedent meegenomen in hun verdediging. Desondanks heeft Stop5GNL deze rechtszaak uiteindelijk verloren.
 
 

3. De verdere uitrol van 5G in Nederland

 
In Nederland heeft de rechter onlangs het laatste grote obstakel uit de weg gehaald om de verdere uitrol van 5G tegen te gaan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd aangeklaagd door een negental bedrijven die vonden dat ze er bekaaid vanaf kwamen in de manier waarop het ministerie het 5G-netwerk wilde uitrollen. Met de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam is er het obstakel weggehaald om het radiofrequentiebereik te verhogen naar 3,5 GHz:

“Telefoonaanbieders bieden al enige tijd 5G aan, maar dan op de 700 MHz-band. Die heeft een ver bereik, maar een minder hoge snelheid. Met de 3,5 GHz-band moet de snelheid flink omhoog gaan.”

Dat betekent dus dat het radiofrequentiebereik van 5G maar liefst 5 keer omhoog zal gaan.

Indien er geen tegengas gegeven zal worden tegen dit besluit door de bedrijven die de rechtszaak hadden aangespannen tegen de opzet die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat had bedacht om de frequenties voor het nieuwe 5G-netwerk te veilen, kan de veiling na de jaarwisseling begin 2024 plaatsvinden. Nederland staat ook onder druk van de Europese Commissie om de veiling van de 5G-frequenties uit te voeren en dreigt met een boete als de overheid het nog langer uitstelt.

Het is te verwachten dat deze ontwikkeling waarschijnlijk alleen maar meer schadelijke bio-effecten zal hebben op de mens en natuur in Nederland.
 
 

4. De uitgebreide metastudie naar de schadelijke effecten van wireless communication radiation (WCR) en de overlap met COVID-19

 
Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen wordt in voorliggend artikel een collegiaal gerecenseerde wetenschappelijke publicatie onder de aandacht gebracht. De metastudie, ofwel “een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie” is weliswaar al twee jaar oud, maar de informatie is nog steeds zeer relevant, actueel en grotendeels onbekend.

De publicatie is voor het Nederlandse publiek naar het Nederlands vertaald en voorzien van een begrippenlijst en een lijst met afkortingen om de voor de leek ingewikkelde informatie en jargon begrijpelijker en daarmee toegankelijker te maken. De documenten kunnen aan het eind van dit artikel gedownload worden (zie hoofdstuk 11 ‘Vertaling van de metastudie’).
 
 
De studie heet ‘Bewijs voor een verband tussen coronavirusziekte-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie, waaronder 5G’ van Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R. Brown uit 2021.

Dr. Beverly Rubik is gepromoveerd in de biofysica, heeft meer dan 90 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en is de auteur van twee boeken. Op haar website www.brubik.com staat ze beschreven als “een vooraanstaande wetenschapper en geleerde die internationaal bekend staat om haar baanbrekende werk in grensverleggende wetenschap en geneeskunde die verder gaat dan de mainstream”.

Haar co-auteur Dr. Robert Brown is een radioloog (medische dokter) en auteur van het boek ‘Toxic Home/ Conscious Home’ (Toxisch Huis/ Bewust Huis).

Het bijzondere aan hun metastudie is dat het een grote hoeveelheid Engelstalige en Russischtalige wetenschappelijke publicaties over WCR bio-schade van 1969 tot 2021 heeft geanalyseerd en de kenmerken van stralingsschade heeft samengevat die een overlap hebben met het ziektebeeld van COVID-19. Vaak gaat het om WCR biologische schade dat wordt gedetecteerd bij frequenties met intensiteiten die meer dan 1000x onder de huidige toegestane normen liggen, zoals hierboven ook in het voorwoord van het BioInitiative Report werd benoemd. In de eigen woorden van de auteurs van de metastudie:

“COVID-19 begon in Wuhan, China in december 2019, kort nadat 5G in de hele stad “live” was gegaan, dat wil zeggen een operationeel systeem was geworden, op 31 oktober 2019. COVID-19 uitbraken volgden snel in andere gebieden waar 5G ook op zijn minst gedeeltelijk was geïmplementeerd, waaronder Zuid-Korea, Noord-Italië, New York City, Seattle en Zuid-Californië. In mei 2020 rapporteerde Mordachev [4] een statistisch significante correlatie tussen de intensiteit van radiofrequente straling en de sterfte door SARS-CoV-2 in 31 landen over de hele wereld. Tijdens de eerste pandemiegolf in de Verenigde Staten waren de aan COVID-19 toegeschreven ziekte- en sterfgevallen statistisch hoger in staten en grote steden met een 5G-infrastructuur in vergelijking met staten en steden die nog niet over deze technologie beschikten [5].
 
Er is een grote hoeveelheid collegiaal getoetste literatuur, al van voor de Tweede Wereldoorlog, over de biologische effecten van WCR die veel aspecten van onze gezondheid beïnvloeden. Bij het bestuderen van deze literatuur vonden we raakvlakken tussen de pathofysiologie van SARS-CoV-2 en de schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR. Hier presenteren we het bewijs dat suggereert dat WCR een mogelijke factor is die COVID-19 verergert.”

 
 

5. Resultaten van de metastudie

 
De resultaten worden als volgt samengevat:

“In deze studie onderzochten we de collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur over de schadelijke bio-effecten van WCR en identificeerden we verschillende mechanismen waardoor WCR als toxische omgevingscofactor kan hebben bijgedragen aan de COVID-19 pandemie. Door de grenzen tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie te overschrijden, presenteren we bewijs dat WCR:
(1) morfologische veranderingen in erytrocyten (normale rode bloedcellen) veroorzaakt waaronder echinocyt- en rouleauxvorming die kunnen bijdragen tot hypercoagulatie;

 

 
(2) de microcirculatie verstoort en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte verlaagt waardoor hypoxie wordt verergerd;
(3) het disfunctioneren van het immuunsysteem versterkt, waaronder immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie;
(4) cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen verhoogt, wat resulteert in vasculair letsel en orgaanschade;
(5) intracellulair Ca2+ verhoogt wat essentieel is voor virusintrede, replicatie en afgifte, naast het bevorderen van pro-inflammatoire paden;
en (6) hartritmestoornissen en hartaandoeningen verergert.”

 
De kernresultaten van de metastudie worden in een tabel gepresenteerd waarin in vijf categorieën de overlappende kenmerken van zowel stralingsziekte en COVID-19 manifestaties naast elkaar worden gelegd. Elke categorie wordt vervolgens grondig uitgediept in het resultatengedeelte van het artikel.
 
 

 
 

6. Het effect van wireless communication radiation (WCR) straling op chronische ziekten

 
De auteurs wijzen erop dat hun bevindingen verder onderzocht dienen te worden en suggereren dat naast COVID-19 WCR potentieel ook bijdraagt aan de verergering van veel chronische ziekten:

“Dit artikel wijst op de noodzaak van verder onderzoek naar niet-thermische WCR-blootstelling en de mogelijke rol ervan in COVID-19. Bovendien zijn enkele van de bio-effecten van blootstelling aan WCR die we hier bespreken – oxidatieve stress, ontsteking en verstoring van het immuunsysteem – veelvoorkomend bij veel chronische ziekten, waaronder auto-immuunziekten en diabetes. We veronderstellen dus dat blootstelling aan WCR ook een potentiële factor kan zijn die bijdraagt aan veel chronische ziekten.”

 
 

7. De bandbreedte van 5G en het effect op zuurstof en water

 
Volgens de auteurs zal de uitrol van 5G dat een enorme uitbreiding van het radiofrequentiebereik omvat ongekende gevolgen hebben voor de hele biosfeer, inclusief de mens:

“5G is een protocol dat gebruik zal maken van hoge frequentiebanden en uitgebreide bandbreedtes van het elektromagnetische spectrum in het enorme radiofrequentiebereik van 600 MHz tot bijna 100 GHz, waaronder millimetergolven (>20 GHz), naast de momenteel gebruikte derde generatie (3G) en vierde generatie (4G) lange-termijn evolutie (LTE) microgolfbanden. 5G-frequentiespectrumtoewijzingen verschillen van land tot land. Gerichte gepulseerde stralingsbundels zullen worden uitgezonden vanaf nieuwe basisstations en phased array-antennes die dicht bij gebouwen worden geplaatst wanneer personen toegang krijgen tot het 5G-netwerk. Omdat deze hoge frequenties sterk worden geabsorbeerd door de atmosfeer en vooral bij regen, is het bereik van een zender beperkt tot 300 meter. Daarom moeten basisstations en antennes bij 5G veel dichter bij elkaar staan dan bij vorige generaties.
 
Bovendien zullen satellieten in de ruimte wereldwijd 5G-banden uitzenden om een draadloos wereldwijd web te creëren. Het nieuwe systeem vereist daarom een aanzienlijke verdichting van de 4G-infrastructuur, evenals nieuwe 5G-antennes die de blootstelling van de bevolking aan WCR zowel binnen bebouwing/gebouwen als buiten drastisch kunnen verhogen. Het is de bedoeling dat er ongeveer 100.000 zendsatellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Deze infrastructuur zal de elektromagnetische omgeving van de wereld aanzienlijk veranderen tot ongekende niveaus en kan onbekende gevolgen hebben voor de hele biosfeer, inclusief de mens. De nieuwe infrastructuur zal de nieuwe 5G-apparaten bedienen, waaronder 5G-mobiele telefoons, routers, computers, tablets, zelfrijdende voertuigen, machine-naar-machine-communicatie en het ‘Internet der Dingen’ (Internet of Things).”

De auteurs benadrukken ook dat er onopgeloste veiligheidskwesties m.b.t. specifieke frequenties zijn die verder onderzocht moeten worden voordat 5G verder wordt uitgerold. De interactie van het zuurstof molecuul bij een radiofrequentie van 60 GHz en de sterke absorptie dat water vertoont in het 5G GHz-spectrumgebied:

“Verschillende onopgeloste veiligheidskwesties moeten worden aangepakt voordat draadloze 5G verder wordt geïmplementeerd. Er zijn vragen gesteld over 60 GHz, een belangrijke 5G-frequentie die gepland staat voor grootschalig gebruik, wat een resonantiefrequentie is van het zuurstofmolecuul. Het is mogelijk dat er nadelige bio-effecten ontstaan door zuurstofabsorptie van 60 GHz.
 
Bovendien vertoont water brede absorptie in het GHz-spectrumgebied samen met resonantiepieken, bijvoorbeeld sterke absorptie bij 2,45 GHz dat wordt gebruikt in 4G Wi-Fi-routers. Dit werpt veiligheidsvragen op over GHz-blootstelling van de biosfeer, aangezien organismen voor het grootste deel uit water bestaan, en er veranderingen in de structuur van water als gevolg van GHz-absorptie zijn gerapporteerd die van invloed zijn op organismen.”

 
 

8. De verouderde blootstellingsrichtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

 
Net als in het BioInitiative Report en in de gemeentelijke rechtszaak tegen de plaatsing van een 4G/5G mast in Gelderland, benoemen de auteurs dat er bio-effecten zijn gerapporteerd in talloze wetenschappelijke studies bij vermogensdichtheden die onder de blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP liggen:

“Niet-thermische bio-effecten (onder de vermogensdichtheid die weefselverwarming veroorzaakt) van zeer lage blootstelling aan WCR zijn gerapporteerd in talloze collegiaal getoetste wetenschappelijke publicaties bij vermogensdichtheden onder de blootstellings-richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). WCR op laag niveau blijkt het organisme op alle organisatieniveaus te beïnvloeden, van het moleculaire tot het cellulaire, fysiologische, gedrags- en psychologische niveau.
 
Bovendien is aangetoond dat het systemische schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt, waaronder een verhoogd risico op kanker, endocriene veranderingen, verhoogde productie van vrije radicalen, beschadiging van desoxyribonucleïnezuur (DNA), veranderingen in het voortplantingssysteem, leer- en geheugenstoornissen en neurologische aandoeningen. Organismen zijn geëvolueerd binnen de extreem lage natuurlijke radiofrequentieachtergrond van de aarde en hebben niet het vermogen om zich aan te passen aan verhoogde niveaus van onnatuurlijke straling van draadloze communicatietechnologie met digitale modulatie die korte intense pulsen ‘bursts’ (uitbarstingen) bevat.”

 

Volgens de auteurs zijn de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRIP gebaseerd op verouderde gegevens van tientallen jaren oud en geen veiligheidsnormen. De telecommunicatie-industrie beweert met betrekking tot 5G echter dat het veilig is, omdat het voldoet aan deze richtlijnen:

“De richtlijnen van de Federal Communications Commission (FCC, een Amerikaanse overheidsinstantie) en de ICNIRP werken echter met thermische limieten die gebaseerd zijn op verouderde gegevens van tientallen jaren geleden, waardoor het publiek kan worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere vermogensdichtheden van radiofrequente straling. Met betrekking tot 5G beweert de telecommunicatie-industrie dat het veilig is omdat het voldoet aan de huidige richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling van de FCC en ICNIRP. Deze richtlijnen werden opgesteld in 1996, zijn verouderd en zijn geen veiligheidsnormen. Er zijn dus geen universeel aanvaarde veiligheidsnormen voor blootstelling aan straling van draadloze communicatie.
 
Onlangs hebben internationale instanties, zoals de EMF Working Group van de European Academy of Environmental Medicine, veel lagere richtlijnen voorgesteld, rekening houdend met niet-thermische bio-effecten van blootstelling aan WCR in meerdere bronnen.”

 
 

9. Aandachtspunten van de metastudie

 
Volgens de auteurs is een grote kracht van de studie dat het bewijs is gebaseerd op een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur:

“Een grote kracht van dit document is dat het bewijs berust op een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur die door vele wetenschappers wereldwijd en gedurende tientallen jaren is gerapporteerd – experimenteel bewijs van schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR op niet-thermische niveaus op mensen, dieren en cellen.”

De bevindingen worden echter door de auteurs zelf genuanceerd met een aantal aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij vervolgstudies:

1. Het feit dat er ondanks de grote hoeveelheid aan collegiaal gerecenseerde wetenschappelijke literatuur over de schadelijke effecten van WCR-straling, deze schadelijke effecten niet algemeen worden erkend in de wetenschap.

2. De inconsistentie in de rapporteringen van sommige bio-effecten van blootstelling aan WCR waaraan ook een vertekening van de industrie verbonden lijkt te zijn:

“Bovendien is het niet verrassend dat onderzoeken gesponsord door de industrie minder nadelige bio-effecten laten zien dan onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, wat duidt op een vertekening door de industrie. Sommige experimentele studies die niet door de industrie gesponsord worden, hebben ook geen bewijs van schadelijke effecten van blootstelling aan WCR aangetoond. Het is echter opmerkelijk dat onderzoeken met echte WCR-blootstellingen van commercieel verkrijgbare apparaten een hoge consistentie vertonen in het aantonen van schadelijke effecten.”

3. Het feit dat de auteurs geen toegang hebben tot experimentele gegevens over 5G-blootstellingen:

“Een andere tekortkoming van dit artikel is dat we geen toegang hebben tot experimentele gegevens over 5G-blootstellingen. In feite is er weinig bekend over de blootstelling van de bevolking aan WCR in de echte wereld, waaronder blootstelling aan WCR-infrastructuur en de overvloed aan WCR-apparaten. In verband hiermee is het moeilijk om de gemiddelde vermogensdichtheid op een bepaalde locatie nauwkeurig te kwantificeren, omdat deze sterk varieert, afhankelijk van de tijd, de specifieke locatie, het interval tussen de tijdgemiddelden, de frequentie en het modulatieschema.”

4. Een inherente complexiteit die ten grondslag ligt aan WCR:

“Tot slot is er een inherente complexiteit aan WCR die het erg moeilijk maakt om draadloze signalen in de echte wereld die geassocieerd kunnen worden met schadelijke bio-effecten, volledig te karakteriseren.”

 
 

10. Conclusies van de metastudie

 
In de conclusie pleiten de auteurs ervoor dat er methoden aangeboden moeten worden om de blootstelling van de bevolking aan WCR te verminderen:

5. Conclusie

“Er is een aanzienlijke overlap in pathobiologie tussen blootstelling aan COVID-19 en WCR. Het hier gepresenteerde bewijs geeft aan dat mechanismen die betrokken zijn bij de klinische progressie van COVID-19 volgens experimentele gegevens ook gegenereerd zouden kunnen worden door blootstelling aan WCR. Daarom stellen we een verband voor tussen schadelijke bio-effecten van blootstelling aan WCR van draadloze apparatuur en COVID-19.
 
Specifiek ondersteunt het hier gepresenteerde bewijs de vooronderstelling dat WCR en in het bijzonder 5G, dat een verdichting van 4G inhoudt, de COVID-19 pandemie kan hebben verergerd door de immuniteit van de gastheer te verzwakken en de virulentie van SARS-CoV-2 te verhogen door (1) morfologische veranderingen in erytrocyten te veroorzaken, waaronder de vorming van echinocyten en rouleaux die mogelijk bijdragen aan hypercoagulatie; (2) de microcirculatie te belemmeren en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte te verlagen, waardoor de hypoxie verergert; (3) het versterken van immuundisfunctie, waaronder immunosuppressie, autoimmuniteit en hyperinflammatie; (4) het verhogen van cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen die vasculaire schade en orgaanschade verergeren; (5) het verhogen van intracellulair Ca2+ dat essentieel is voor virusintrede, replicatie en afgifte, naast het bevorderen van pro-inflammatoire paden; en (6) het verergeren van hartritmestoornissen en hartaandoeningen.
 
Blootstelling aan WCR is een wijdverspreide, maar vaak verwaarloosde milieustressor die een breed scala aan nadelige bio-effecten kan veroorzaken. Al tientallen jaren benadrukken onafhankelijke wetenschappers wereldwijd de gezondheidsrisico’s en cumulatieve schade veroorzaakt door WCR [42,45]. Het hier gepresenteerde bewijs is consistent met een groot aantal gevestigde onderzoeken. Gezondheidswerkers en beleidsmakers moeten WCR beschouwen als een potentieel toxische milieustressor. Aan alle patiënten en de bevolking in het algemeen moeten methoden worden aangeboden om de blootstelling aan WCR te verminderen.”

 
 

11. Vertaling van de metastudie

 
De volledige vertaling van de studie kan hier worden gedownload [download de vertaalde wetenschappelijke metastudie van Dr. Rubik en Dr. Brown], evenals een bijbehorende begrippenlijst (vakjargon) [ download de begrippenlijst] en een lijst met afkortingen [download de lijst van afkortingen].
 
 

12. Bescherming tegen wireless communication radiation (WCR)

 
Een uitgebreid artikel genaamd ‘Kwantum energie heling: redding voor de mensheid?’ dat mogelijkheden beschrijft om de schadelijke bio-effecten van WCR te neutraliseren middels kwantum energie en ook werk van Dr. Rubik bevat, vindt u hier (link).
 
 

13. Slotbeschouwing

 
Voorliggend artikel heeft tot doel om Nederlanders te informeren over de zeer omvangrijke wetenschappelijke kennis die er bestaat over de gezondheidsrisico’s die WCR met zich meebrengt. De recente metastudie van Dr.Rubik en drs. Brown is hiervoor in het Nederlands vertaald en voorzien van relevante commentaren. Deze studie biedt een zorgwekkend beeld en onthult een zeer opvallende overeenkomst tussen de symptomen van stralingsziekte en die van SARS-CoV-2. Op zijn minst zou dit volgens de auteurs moeten leiden tot een grote terughoudendheid bij alle overheden om de versnelde uitrol van 5G te faciliteren.

Echter de internationale politiek trekt zich ogenschijnlijk niets aan van de alarmerende berichten van bezorgde wetenschappers en burgers. Men promoot louter en alleen de voordelen en alle risico’s en nadelen worden bewust ontkend en tegengesproken met ondeugdelijke argumenten. Dit is uiterst zorgwekkend te noemen, maar inmiddels geen onbekend fenomeen meer. Ook op andere terreinen van de publieke gezondheid worden wereldwijde initiatieven genomen die op zijn zachtst gezegd niet de toets van zuivere wetenschap doorstaan (denk aan pandemie-maatregelen inclusief wereldwijde immunisatie met mRNA- en DNA-vaccins). Ontkenning, verdraaiing en censuur zijn hedentendage de norm geworden bij een overheid die steeds meer andere belangen lijkt te vertegenwoordigen dan die van hun eigen bevolking.

Het is inmiddels onmiskenbaar dat de Nederlandse overheid de uitrol van een internationale globalistische agenda (Agenda21 van de Verenigde Naties) klakkeloos volgt en met misleidende slogans faciliteert m.b.t. m.n. de plannen voor Smart Cities, digitale identiteit die wordt gekoppeld aan Central Bank Digital Currency (CBDC) en de transhumanistische agenda van de 4e Industriële Revolutie (Meer info: bron 1, bron 2, bron 3, bron 4).

Het is inmiddels evident dat de uitrol van een wereldwijd 5G netwerk een heus speerpunt is van deze Agenda21 met Agenda 2030 als tussenstadium (bestaande uit de 17 sustainable development goals, SDGs, ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen). Zonder deze technologie kan men namelijk nimmer de gewenste maatschappelijke veranderingen bewerkstelligen. Veranderingen die ronduit dystopisch zijn te noemen waarbij individuele vrijheden volledig zijn beperkt en waarbij elk facet van het leven [én de dood] tot in de kleinste details worden geregeld.

Moge onderhavig artikel uw ogen verder openen. Bereid U voor op tegenmaatregelen teneinde uw gezondheid en vooral uw vrijheid te beschermen (zie hoofdstuk 12 ‘Bescherming tegen wireless communication radiation, WCR’).

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This