Privacyverklaring

Stichting Vaccinvrij, gevestigd aan Tussen de Bogen 6, 1013 JB  te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tussen de Bogen 6
1013 JB Amsterdam
Web: https://stichtingvaccinvrij.nl
KvK nummer: 67955096

Door Frankema is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vaccinvrij. Zij is te bereiken via [email protected]

Deze Privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. De meest recente Privacyverklaring is gepubliceerd op onze website.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door Stichting Vaccinvrij van alle persoonsgegevens van haar donateurs, ontvangers van de nieuwsbrief, leveranciers, vrijwilligers en andere individuen. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op alle deelnemers aan onderzoeken en enquêtes van wie de gegevens worden bewaard en verwerkt op een server binnen de EU.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vaccinvrij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het doen van een donatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of deelname aan enquêtes.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Indien u deze zelf aan ons verstrekt heeft verwerkt de Stichting Vaccinvrij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, of uw kinderen:
– Godsdienst of levensovertuiging (Bible-belt)
– Gezondheid
– Vaccinatiestatus
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Om donaties in te zamelen en te verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie(s) te beheren en in te zamelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een juridische verplichting en op basis van het uitvoeren van een donateurs overeenkomst. Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals uw naam en betalingsinformatie.

Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen.
Indien u zich via onze website registreert voor onze e-mail nieuwsbrief dan geeft u toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen, die informatie bevatten over onze activiteiten en ander nieuws op het gebied van vaccinaties. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming en gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor dit doeleinde verwerken wij uw naam en emailadres. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens maximaal 2 maanden bewaard worden, nadat u zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 7 jaar na beëindiging van uw overeenkomst i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Om de functionaliteiten van onze websites voor u te verzorgen en voor hun technisch en functioneel beheer
Als u onze website gebruikt, dan verwerken wij technische gegevens om de functionaliteiten van onze website aan u te verschaffen en om het mogelijk te maken voor de beheerder van onze website om de website te beheren en de performance van de website te verbeteren. Als u gegevens in onze website invoert, dan verwerkt Stichting Vaccinvrij deze gegevens om de opgevraagde informatie aan u te verschaffen. De Stichting Vaccinvrij gebruikt ook cookies om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze website kan terughalen. Lees meer over cookies.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doeleinde op basis van gerechtvaardigd belang. Voor dit doeleinde verwerken wij persoonsgegevens die u op onze website heeft ingevoerd of die gegenereerd zijn door de functionaliteiten op de website en de technische gegevens van uw apparaat zoals het IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt. De pagina’s die u heeft bezocht op onze website, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie wordt geregistreerd in Google Analytics, echter op een zodanige manier dat dit niet terug te traceren is naar een individu. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Om het voor u mogelijk te maken om met ons in contact te komen (via social media bijvoorbeeld)
De Stichting Vaccinvrij is actief op social media platformen zoals Facebook en Instagram. Wanneer u contact opneemt met de stichting via social media, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op uw berichten en contact met u op te kunnen nemen in verband met campagnes die wij voeren via zulke social media kanalen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Hiervoor verwerken wij het communicatiekanaal dat u heeft gekozen om ons te contacteren en de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft. Daarbij is het mogelijk dat wanneer u op een van de weergegeven buttons klikt, de relevante derde partij cookies op uw apparaat plaatst. Lees meer over cookies.
Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens gedurende 2 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Om informatie te verzamelen over verschillen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen.
Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan onze enquêtes, dan vragen wij u om ons persoonsgegevens te verschaffen van u of uw kinderen, Zoals geslacht, leeftijd, vaccinatie status, religieuze overtuiging, gezondheid en beoordeling van de informatie op onze website. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om bij te dragen aan de doelen van de stichting. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt en resultaten van de enquête worden alleen geanonimiseerd verwerkt.  Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang als u bereid bent om ons te steunen en voor minstens 10 jaar na intrekking van uw overeenkomst om u op de hoogte te houden van ons werk. Na deze termijn zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Voor dit doeleinde zullen uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard worden tenzij u vraagt om verwijdering.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vaccinvrij neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vaccinvrij) tussen zit. Stichting Vaccinvrij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress als CMS voor de website. Het gebruik van dit systeem is van belang omdat er geen informatie verstrekt kan worden op onze site. De verwachtte gevolgen voor betrokkene zijn er niet of nauwelijks.
– Automatische transactie-systeem Mollie. Dit systeem gebruiken wij om onze donaties te verwerken.
– E-mail marketingtool: Mailchimp. Om onze nieuwsbrieven correct af te leveren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vaccinvrij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vaccinvrij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie vind u in onze cookiestatement.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vaccinvrij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vaccinvrij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en om uw rechten te achterhalen, kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vaccinvrij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Share This