Misinformatie

Klopt de informatie die we krijgen?
Rijksvoorlichting geeft informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.

Het doel van de voorlichting is een vaccinatiegraad van 95% te behalen.

Zowel de informatie op het consultatiebureau, als de informatie in de media over vaccineren wordt aangestuurd door de overheid (het RIVM).

Wordt de voorlichting van de overheid beïnvloed door de politiek?

Wordt de politiek beïnvloed door het bedrijfsleven?

Rijksvoorlichting & Media

Door wie wordt de reguliere voorlichting die burgers krijgen betaald? In hoeverre spelen economische belangen mee in de voorlichting die we krijgen?

Ga naar pagina

Framing

Waarom krijgen mensen die anders denken over vaccineren dan de gevestigde orde een bijnaam? Werkt framing? Wie heeft daar baat bij?

Ga naar pagina

 
Share This