Antivaxxers zijn complotdenkers, en zeer uitgesproken complotdenkers zijn psychotisch?

door | 13 sep 2022 | COVID-19 ziekte, Wetenschap

In het novembernummer 2021 van het tijdschrift ‘Psychiatrie’ verscheen een artikel met de bizarre titel ‘Zijn complotdenkers psychotisch? Een vergelijking tussen complottheorieën en paranoïde wanen’.[1]

Onderzoeksjournaliste Elze van Hamelen stuurde bijna een jaar later, op 12 september 2022, een Tweet rond met de volgende tekst:[2]

“Ik ontvang berichten van professionals (huisartsen, psychiaters, politie, zorgverleners) die worden getraind om ‘complotdenkers’ te identificeren, omdat ze mogelijk psychiatrisch zijn.
 
We nemen de aantijging zelf als een geuzennaam, maar ondertussen is de hetze een behoorlijk effectief censuur en verdeel-en heers middel gebleken, getuige uitlatingen van ‘NieuwNormaal’ mensen over De Complotdenker.
 
Effect:
 
1) Kritische vragen en onderzoek zijn per definitie gestoord, dus hoef je niet serieus op in te gaan.
 
2) De complotdenkers heeft mogelijk psychische of zelfs psychiatrische problemen, en kan daarom door zorgverleners, huisarts, anderen, aangegeven worden. Dat zijn sovjet-tactieken, om dissidenten te laten opnemen om ze de mond te snoeren.”
– Twitterlijntje Elze van Hamelen

 

 

Psychiatrische patiënt?

Op 12-9-22 plaatste onderzoeksjournaliste Taylor Hudak een tweet met een fragment uit een interview met met cardioloog Dr. Thomas Binder. In dit gesprek doet hij uit de doeken hoe hij in een psychiatrische instelling kwam omdat hij zijn “afwijkende mening” over Covid-19 naar buiten bracht.3 Als voorwaarde voor zijn vrijlating werd hij gedwongen om medicijnen te gebruiken.

De tweet is een fragment uit een interview getiteld ‘How psychology was weaponized to suppress truth’ dat u hier in zijn geheel kunt bekijken.

 
Inmiddels is overduidelijk gebleken dat hij gelijk had. De link tussen de Covid-19 injectie en myocarditis – een dodelijke hartaandoening is onmiskenbaar. Wat zijn de gevolgen geweest van zijn gedwongen opname voor zijn carrière? Wordt hij financieel gecompenseerd? Krijgt hij eerherstel om zijn waarschijnlijk beschadigde reputatie te herstellen? Verandert er iets aan het dwangmatige Covid-19 beleid?

Onwaarschijnlijk. Hij dient als negatief voorbeeld, zodat andere cardiologen het wel uit hun hoofd zullen laten om burgers te waarschuwen voor de gevaarlijke, experimentele injecties.

Als deze cardioloog zijn kritiek had kunnen ventileren in de media had hij veel levens kunnen redden, maar dat is kennelijk niet de bedoeling. De drie meest gebruikt strategieën om een bedreiging voor het Covid-beleid mond te snoeren zijn: lastercampagnes, opsluiting in de gevangenis of opname in een inrichting. En helaas worden deze beproefde middelen steeds vaker ingezet.
 

 

De hoogafgeleiden

Het onderzoek in het tijdschrift voor psychiatrie is geschreven door 3 psychiaters, 3 psychologen, 2 sociologen en 1 verpleegkundig specialist GGZ. De basis voor hun onderzoek is een literatuuronderzoek. Zo denken ze meer te weten te komen over “complotdenken”. De introductie van het artikel zegt eigenlijk alles.4

“Achtergrond
Complottheorieën zijn populair tijdens de coronapandemie. Complot-denken wordt gekenmerkt door de sterke overtuiging dat een bepaalde, als onrechtvaardig ervaren situatie, het resultaat is van een doelbewuste samenzwering van een groep mensen met kwade bedoelingen. Complot-denken lijkt veel overeenkomsten te hebben met paranoïde wanen.
 
Doel
Verkennen van aard, gevolgen en sociaalpsychologische dimensies van complotdenken en beschrijven van overeenkomsten en verschillen met paranoïde wanen.
 
Methode
Kritisch beschouwen van relevante literatuur over complotdenken en paranoïde wanen.
 
Resultaten
Complotdenken voorziet in epistemische, existentiële en sociale behoeften. Het geeft duidelijkheid in onzekere tijden en aansluiting bij een groep van gelijkgestemden. Bij zowel complotdenken als paranoïde wanen gaat het om een onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging. In tegenstelling tot complotdenkers zijn mensen met een paranoïde waan echter vrijwel altijd alleen het doelwit van de veronderstelde samenzwering en staan ze grotendeels alleen in hun overtuiging. Tevens zijn complot-ideeën minder gebaseerd op ongewone ervaringen van het zelf, de werkelijkheid of intermenselijke contacten.
 
Conclusies
Complotdenken komt veel voor in onzekere omstandigheden. Het geeft mensen houvast, zekerheid, morele superioriteit en sociale steun. Extreem complot-denken lijkt te passen binnen de gangbare psychiatrische definities van paranoïde wanen, maar toch zijn er ook belangrijke verschillen. Om onderscheid te kunnen maken met complot-denken behoeven gangbare definities van wanen verdieping. In plaats van de sterke focus op de foutieve inhoud van waanideeën zou er meer aandacht moeten zijn voor de onderliggende idiosyncratische, veranderde vorm van de werkelijkheidsbeleving.”

 
boze vrouw met armen over elkaarHet onderzoek is flut. Het uitgangspunt is een label, dat wordt vergeleken met een medische diagnose (in feite een ander label). De inhoud wordt niet geadresseerd. De duizenden wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat Lockdowns, mondkapjes, afstand houden en andere maatregelen niet werken, worden genegeerd. De miljoenen geregistreerde ernstige gemelde bijwerkingen worden niet meegeteld, noch de oversterfte, noch de toegenomen depressie onder de jeugd etc. Het zijn allemaal “complotdenkers” die daar aandacht voor vragen, en die hebben waanideeën. Maar de “onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuigingen” van de complotdenkers kunnen helaas onderbouwd worden met de cijfers van bijwerkingencentra wereldwijd (VAERS, Vigibase, Eudravigilence etc.), en stapels wetenschappelijk onderzoek.5

Het aantal artsen en wetenschappers die het niet eens zijn met het Corona-beleid is groot, maar wordt genegeerd door de overheid. Al op 17 juli 2020 werd er een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer die was ondertekend door 17.000 burgers, medici en zorgpersoneel, die zich ernstig zorgen maakten over de schade die door het Covid-beleid werd veroorzaakt.6 Allemaal complotdenkers?

 

 

Het flutartikel

Zelfs de onderzoekers van het bovengenoemde flutartikel moeten het volgende concluderen: “In tegenstelling tot complotdenkers zijn mensen met een paranoïde waan echter vrijwel altijd alleen het doelwit van de veronderstelde samenzwering, en staan ze grotendeels alleen in hun overtuiging.”

“Complotdenkers staan inderdaad niet alleen”. Zolangzamerhand is half Nederland ernstig gedupeerd door de maatregelen, of beschadigd door de Covid-injectie, en voor honderdduizenden mensen beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen. Ondertussen komt het kabinet weg met aantoonbare corruptie, en loopt het nog steeds braaf achter het World Economic Forum aan… Géén complottheorie: de correspondentie tussen het WEF en regeringsleiders, en hun bezoeken aan Davos zijn opgevraagd met kamervragen, WOB-verzoeken – en de namen van de betreffende politici zijn te vinden op de website van het WEF.

Op 16-07-22 twittert Pepijn van Houwelingen een naar aanleiding van antwoorden die hij heeft gekregen op kamer-vragen:7

‘Het WEF is op alle niveaus binnen onze Rijksoverheid actief. De contacten met ambtenaren, laat het kabinet aan ons weten, zijn zelfs zo enorm talrijk dat een WOB-verzoek “niet haalbaar” is: “Daarnaast is er sprake van een veelheid van contacten tussen ambtenaren en het WEF”.’

Als het klopt dat “professionals” worden getrained in het herkennen van “complotdenkers” – zodat die er misschien aan kunnen bijdragen dat een nog aantal lastpakken kunnen worden opgesloten voordat ze al te veel mensen bereiken – komt neer op een onnozele poging om met een emmertje, water te hozen uit een zinkend schip. Het bewustzijn valt niet meer tegen te houden, en de “geleerden” die met hun artikelen keurig netjes het beleid van de EU volgen vallen door de mand. Ze zijn niet geloofwaardig en daarmee dragen ze bij aan hun eigen ondergang.

De ratten die op dit moment het zinkende coronaschip verlaten hebben waarschijnlijk meer kans om te overleven.
 

 

Bronnen:
1. https://tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-12755_Zijn-complotdenkers-psychotisch-Een-vergelijking-tussen-complottheorieen-en-paranoide-wanen
2. https://twitter.com/ElzevH/status/1569272059095646211
3. https://twitter.com/_taylorhudak/status/1569294758601687041

4. Tijdschr Psychiatr. 2021;63(11):775-781
5. https://expose-news.com/81-2/
6. https://cafeweltschmerz.nl/videos/gesprek-over-brandbrief-van-17000-burgers-medici-en-zorgpersoneel/
7. https://twitter.com/pvanhouwelingen/status/1548223422861234177

 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen dochters, schrijfster van ‘Vaccinvrij, ouders,artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This