Bijwerkingen vaccinaties

Over het (h)erkennen van bijwerkingen van vaccinaties

Wat zijn bijwerkingen? Hoe kunnen we bijwerkingen herkennen? Waar moeten we bijwerkingen melden? Wat gebeurt er met meldingen? Is er een financiële compensatie voor vaccinatieschade? Wat zijn ‘ongewenste neveneffecten’? Wat is ‘Informed Consent’? Kunnen kinderen herstellen van vaccinatieschade? Waar vind ik een goede therapeut? Waar vind ik lotgenoten? Ben ik de enige?

 
Veel ouders wenden tot het internet, want noch consultatiebureau-artsen, noch de website van het RIVM geven ons goede informatie over de inhoudsstoffen van vaccins en wat daar de bijwerkingen van kunnen zijn.

 

Bijwerkingen

 

Strikt genomen bestaan ‘bij’werkingen niet. Werking en ‘bij’werking is allebei hetzelfde; namelijk de reactie van het lichaam op de stoffen die worden geïnjecteerd.

De werking is de gewenste reactie op de inhoudsstoffen van vaccins. Het doel van een vaccin is het aanmaken van antilichamen.

De ‘bij’werking is een ongewenste reactie op de inhoudsstoffen van vaccins. Bijwerkingen worden ook wel ‘ongewenste neveneffecten’ genoemd. Ze kunnen op korte termijn, en op lange termijn optreden.

 

I. Vaccin-reacties

 
Als de ‘ongewenste neveneffecten’ na enige uren of dagen na toediening van het vaccin optreden noemen we dit vaccin-reacties. In de onderstaande filmpjes wordt informatie gegeven die u in staat stelt om vaccin-reacties te herkennen.

 

 

 

II. Vaccinatieschade

 

Als vaccin-reacties niet ‘overgaan’, of als ze pas na maanden of jaren na toediening van het vaccin zichtbaar worden – bijvoorbeeld in de vorm van gedrags-, of leerproblemen tegen de tijd dat het kind naar school gaat – spreken we van vaccinatieschade.

Artsen en specialisten worden niet opgeleid om vaccinatieschade te herkennen. De medische wereld heeft geen medicijnen of therapieën die vaccinatieschade kunnen genezen. Veel kinderen met vaccinatieschade lopen jaren in regulier medische trajecten voordat ouders terecht komen in het alternatieve circuit. In sommige gevallen worden er goede resultaten behaald met het ontstoren of ontgiften van vaccins.

De onderstaande filmpjes en artikelen kunnen u misschien inspireren om uit te zoeken of er in uw geval sprake kan zijn van vaccinatieschade.

 

 
 

Centers for Disease Control and Prevention

De Amerikaanse CDC heeft op haar website een pagina over de bijwerkingen. In tegenstelling tot het RIVM, die min of meer ontkent dat ernstige bijwerkingen bestaan geeft de CDC toe dat dit het geval is. De vraag is hoe “zeldzaam” ernstige bijwerkingen zijn…

Meer informatie: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm

 

 

 

Verdieping – Ervaringen van ouders

 

 

Vaccinatieschade is geen mythe – zeven jaar leven met een aandoening die is veroorzaakt door de BMR

‘Wat vlekjes en wat koorts is alles wat hij kan krijgen’, zei de verpleegster toen ze onze zoon de BMR gaf. Dit jaar wordt hij zeven jaar, en hij worstelt nog steeds elke dag met de beperkingen die veroorzaakt zijn door die prik. “Mijn zoon werd [..] Lees meer

Geen leerproblemen, maar vaccinatieschade – hoe één doortastende moeder verder komt dan de arts, de schoolpedagoog en de leerkracht bij elkaar

Zouden we kunnen stellen dat er op dit moment in elke schoolklas wel een kind zit met ‘leerproblemen’? En zouden we kunnen stellen dat dit in een aantal – of misschien zelfs in vele – gevallen helemaal geen leerproblemen zijn? Onze kinderen worden [..] Lees meer

Is autisme een ‘ongeneesbare aangeboren aandoening? – ouders boeken succes waar artsen het opgeven

Alex: “Ons zoontje heeft alle vaccinaties gekregen, tot aan de BMR met 14 maanden. Tot 10, 11 maanden ging het goed; hij was vrolijk, keek je aan, begon woordjes te zeggen, dag zwaaien, handjes klappen, papa, mama, al dat soort dingen gingen allemaal prima. Toen hij [..] Lees meer

 
Meer ervaringen van ouders kunt u vinden op de pagina: ‘Ouderplatform – Vaccinreacties en Vaccinatieschade’
 
 

Informed consent

 
Volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGOB) zijn CB-artsen verplicht om ouders voor te lichten over zowel de voor als de nadelen van een medische handeling. Dit gebeurt in de praktijk niet. Ouders worden niet geïnformeerd over risico’s van vaccineren. En ook niet over hoe en waar zij bijwerkingen dienen te melden.

 

 

Bijwerkingen-centrum Lareb

 
Bijwerkingen zouden gemeld moeten worden bij het bijwerkingen-centrum Lareb . Er bestaat een ‘meldplicht’ voor de meeste infectieziekten, maar het melden van bijwerkingen gebeurt op vrijwillige basis. De meeste consultatiebureau-artsen moeten een grote barrière overwinnen om bijwerkingen te melden. Ten eerste is het moeilijk om te accepteren dat een kind (ernstige) schade opgelopen zou hebben door een vaccin dat door de betreffende arts is toegediend. De meeste artsen geloven dat dit onmogelijk is. Ten tweede betekent het melden van bijwerkingen extra administratieve werkzaamheden die niet worden vergoed. Naar schatting wordt in U.S.A volgens een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse overheid 1% van de bijwerkingen als zodanig (h)erkend en gemeld. In Nederland zijn hier geen gegevens over bekend.

 

 

Verdieping – Belangrijke artikelen over bijwerkingen

 

 

Waarom stopt de Amerikaanse CDC het één miljoen dollar kosten de Harvard-project voor het upgraden van het controle systeem voor vaccin-veiligheid

Dat vaccins op de markt worden toegelaten biedt geen garantie dat vaccins 100% veilig zijn. In Nederland worden ze door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘goedgekeurd’ om toegelaten te worden op de markt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek dat door de vaccin-fabrikant [..] Lees meer

Aantal meldingen van bijwerkingen/ sterfgevallen na RVP-vaccinatie (jaarrapportages bijwerkingen RIVM/Lareb

In dit blog wordt een overzicht gegeven van de jaarrapportages van het RIVM. Het bevat de meldingen van [..] Lees meer

Infanrix hexa is vervangen door Vaxelis – stappen we van de ene beerput in de andere?

Op 7 December 2018 wordt in het ‘RVP-nieuws’ voor professionals bekend gemaakt dat ‘Infanrix Hexa’ – het vaccin tegen DKTP-Hib-HepB dat wordt toegediend met 2, 3, 4 en 11 maanden – is vervangen door ‘Vaxelis’. ‘Voor het DKTP-Hib-HepB-vaccin heeft een [..] Lees meer

Vaxelis – het vaccin met een zwarte driehoek en verborgen bijwerkingen

Stel er is een vaccin dat vervangen wordt door een ander vaccin. Zouden artsen en ouders dan niet geïnformeerd dienen te worden over de reden waarom dit gebeurt? ‘Infanrix-Hexa’ is het vaccin tegen DKTP-Hib-HepB dat werd toegediend met 2, 3, 4 en 11 maanden. Op [..] Lees meer

 
Als u op ons blog het woord ‘bijwerkingen’ intoetst in de zoekfunctie komen ruim 60 artikelen omhoog waarin wij het risico op bijwerkingen onder de aandacht hebben gebracht. Ga naar: ‘Blog’
 
 

RIVM

 
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn bijwerkingen ‘mild en voorbijgaand’ en is er geen bewijs voor vaccinatieschade.

 

Share This