Vaccinatiegraad onder de 90% – zorgelijk laag of nog steeds zorgelijk hoog

door | 1 jul 2023 | Bijwerkingen

Valt het u ook op dat media campagnes voor vaccins nooit door elkaar lopen? Als Covid heerst zullen de mazelen het niet in hun hoofd halen om de kop op te steken in de media. Maar nu de pandemie-wet is aangenomen en Covid even uit het zicht is lijken ze weer in beeld te komen. Door Covid zijn we echter wijzer geworden, en zijn mensen ook gaan nadenken over kindervaccins. Is het echt zorgelijk dat de vaccinatiegraad daalt? Of wordt het tijd om de omvang van de vaccinatieschade door het RVP te (h)erkennen…
 
Toen ik ruim 25 jaar geleden besloot om mijn kinderen niet te vaccineren was het Rijksvaccinatieprogramma gebaseerd op het in stand houden van onwetendheid en het genereren van misplaatste angst.
 
Noch artsen, noch ouders stonden erbij stil dat ziektes niet om ons heen “waaien”, maar bepaalde omstandigheden nodig hebben om te kunnen ontstaan. Een cholera epidemie bijvoorbeeld kan uitbreken als het drinkwater vervuild is. In Nederland hebben we cholera epidemieën gehad, maar die zijn verdwenen toen de kwaliteit van ons drinkwater omhoog ging. De meeste ziektes waartegen wordt gevaccineerd zijn verdwenen omdat de omstandigheden veranderd zijn – vaccins hebben daar weinig aan toegevoegd.1
 
Kinderziektes komen nog wél steeds voor, bij gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Maar de sterfte eraan is in het “Rijke Westen” met 98% afgenomen toen de armoede afnam, en ook daar hebben vaccins weinig aan toegevoegd. Een kind dat honger heeft – wat nog steeds voor honderden miljoenen kinderen wereldwijd het geval is – kan niet genoeg koorts genereren om een gezond ziekteproces door te maken. Ernstig ondervoede kinderen zijn verzwakt en lopen daardoor veel eerder het risico om te sterven aan de griep of een kinderziekte. Ernstige ondervoeding is bij Nederlandse kinderen zelden het geval. Toch wordt de troefkaart van het ‘terugkomen van de mazelen’ keer op keer getrokken om angst te genereren en ouders zwart te maken die ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren.2
 
 

Waarom kiezen ouders ervoor om hun kinderen niet te vaccineren?

 
Het is simpel: die ouders willen hun kinderen niet blootstellen aan de risico’s van vaccins. Het Rijksvaccinatieprogramma heeft zich nooit iets aangetrokken van Informed Consent; van het informeren over de voordelen – ik zie ze niet – en de nadelen van vaccineren. Het injecteren van 7 verschillende ziekteverwekkers en gevaarlijke chemische stoffen op één prikmoment, als de baby een paar weken oud is, ‘om het immuunsysteem te trainen’ is kolder.3 Het immuunsysteem is op dat moment nog totaal onontwikkeld en dus niet in staat om met een dergelijke gecompliceerde en onnatuurlijke ‘aanval’ te dealen. Het uit de lucht geplukte criterium van een x aantal antilichamen dat nodig is om de baby te ‘beschermen’ tracht men te bereiken door de betreffende prik meerdere keren te geven. Tegenwoordig al aan de zwangere moeder, zodat de uiterst kwetsbare foetus in haar buik al wordt blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen.4 Niemand waarschuwt voor de gevaren van bijvoorbeeld aluminium-verbindingen in vaccins die de natuurlijke ontwikkeling van de hersenen kunnen beschadigen, de kankerverwekkende stoffen, de gevolgen van de overmatige ontwikkeling van ‘specifieke immuniteit’ (antilichamen) en de verminderde algemene immuniteit bij de baby, of het immer toenemende aantal prikken dat nodig is om het kind ‘gezond’ te houden.
 
De realiteit is dat onze kinderen helaas niet gezonder worden. Al in 2019 bleek uit onderzoek van Verwey en Jonker dat 1 op de 4 kinderen in Nederland lijdt aan een chronische aandoening.5 Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een toenemende mate van blootstelling aan gifstoffen in onze voeding, lucht en drinkwater – én in vaccins, die deze gifstoffen op zeer jonge leeftijd injecteren waardoor ze diep in het lichaam terecht komen en de algemene immuniteit er veel minder grip op heeft.
 

“Voor het eerst is het aantal jongeren met een chronische aandoening echt geteld. In plaats van de eerder geschatte 700.000 zijn het er 1,3 miljoen. Dat betekent dat één op de vier jongeren een chronische aandoening heeft”. Verwey en Jonker5

 
Dit is de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer dat een dergelijk onderzoek is gedaan. De praktijk van het wereldwijd vaccineren van baby’s en jonge kinderen levert jaarlijks miljarden dollars op voor vier grote farmaceutische reuzen. Maar daar blijft het niet bij, de inkomsten die deze bedrijven genereren met de medicijnen voor het onderdrukken van de symptomen van de chronische aandoeningen – die voor een groot deel door vaccins worden veroorzaakt – zijn een wereldwijde jaarlijkse bron van nog veel méér miljarden dollars. De bedrijven: Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline en Sanofi-pasteur hebben overigens allemaal een strafblad.6 Ze betalen boetes van honderden miljoenen dollars vanwege onder andere het achterhouden of vervalsen van onderzoeksdata. Dacht u echt dat het ging om gezondheid?
 
 

Het smerige RIVM en de smerige media

 
Niet alleen worden onze kinderen zieker en zwakker. Overheidsinstanties en de media worden smeriger en gewetenlozer. Het Rijksvaccinatieprogramma is tegenwoordig gebaseerd op propaganda, censuur, manipulatie, een eindeloze reeks witte en zwarte leugens en zelfs chantage van jonge ouders. ‘Het moment is aangebroken om de keus voor vaccinatie maar eens wat minder vrijblijvend te maken’ kopt de Volkskrant op 29 juni 2023.7

‘De vaccinatiegraad gaat verder onderuit. Dat is het signaal om de drang via de kinderdagverblijven maar eens wat te gaan opvoeren.’ – Volkskrant7

“..maar eens wat te gaan opvoeren?” De arrogantie, de domheid en de gewetenloosheid spatten er van af. Hoe ziek is het, dat ouders gedwongen en gemanipuleerd worden, dat journalisten en overheidsinstanties zich voor het karretje van het grote geld laten spannen en dat de kinderen het kind van de rekening van dit verrotte systeem zijn? Het klopt niet, maar misschien is dit groeiende besef precies wat er nodig is om er een eind aan te maken.
 
De Covid-periode heeft de bevolking in een snelkookpan gezet. We hebben onder zulke grote druk gestaan en zoveel schade ondervonden van onwetenschappelijke maatregelen en experimentele prikken dat veel mensen weer zelf zijn gaan nadenken over dingen die we voorheen graag overlieten aan de politiek en de ‘deskundigen’. We hebben zelf onderzoek gedaan buiten de media om en de leugens en de agenda’s zijn genadeloos ontmaskerd voor hen die willen zien.
 
Krantenberichten over alles wat met vaccins te maken heeft in de reguliere media zijn niet veel meer dan karikaturen van de werkelijkheid. De leugens zijn al tientallen jaren dezelfde leugens. De beloftes dezelfde holle uitspraken, en de reguliere wetenschappers en beleidsmakers zijn net zo hypocriet als de journalisten zelf. Maar na Covid wordt het allemaal voorspelbaar. Het is een soort van liegen – de leugens worden blootgelegd en dan door blijven liegen. Een soort van ‘kijken of we er nog steeds mee weg kunnen komen’- houding van de gevestigde orde.
 
De eerste keer dat het RIVM berichtte dat “de afgelopen twee jaar” de vaccinatiegraad was gedaald was in 2016.8 Nu, in 2023 bericht het RIVM weer dat “voor het tweede jaar op een rij” de vaccinatiegraad is gedaald.9 Eerlijker zou zijn om te zeggen dat de vaccinatiegraad inmiddels bijna 10 jaar aan het dalen is (waaronder de afgelopen twee jaar). Het is geen leugen, maar in feite is het wel een leugen. En het is karakteristiek voor het RIVM. Hun hele website staat er vol mee: vage, misleidende uitspraken die als doel hebben mensen op het verkeerde been te zetten.
 
De overheid – met de media als haar spreekbuis – is continu bezig met de waarheid te verdraaien, en tegelijkertijd de indruk te wekken dat ze het beste met de bevolking voor heeft. Heel sneaky.
 
Enige dagen eerder berichtte de Volkskrant op 29 juni 2023 het volgende: ‘Aantal Nederlandse kinderen dat zich laat vaccineren weer gedaald, gevaar voor ‘gezondheidsongelijkheid’10
 
In het artikel haasten het RIVM en staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooien zich om aan te geven hoe “zorgelijk” het is dat de vaccinatiegraad daalt. Jeanne-Marie Hament, manager van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voegt daaraan toe dat er een gevaar is voor “gezondheidsongelijkheid”. Ze veinzen dat het niet bekend is waarom steeds minder ouders hun kinderen niet meer willen laten prikken. Hamet noemt het cruciaal om met mensen in gesprek te gaan over vaccinatietwijfels. “We moeten beter leren luisteren naar elkaar”, vindt ze. Ook wil de staatssecretaris beter snappen hoe we groepen die nu niet meedoen beter kunnen benaderen.
 
Het lijkt net echt. Maar het is een grote leugen die zich herhaalt. En het gaat niet om gezondheid. Het gaat om de vaccinatiegraad die zogenaamd 95% moet zijn omdat anders onze kinderen “niet beschermd” zijn.11 Dit komt uit de koker van de WHO en er is geen enkel bewijs voor, maar het moge duidelijk zijn dat het verschil in vaccinatiegraad ook een verschil in inkomsten voor de farmaceutische industrie betekent. Dezelfde industrie die samen met de Bill & Melinda Gates Foundation zorgt voor een flink deel van de donaties die de WHO nodig heeft om te kunnen bestaan.
 
 

De Facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij

 
Moeder met kindJeanne-Marie Hament zegt in de Volkskrant dat we beter naar elkaar moeten leren luisteren. Hoe durft ze het eigenlijk nog te zeggen. Er wordt niet geluisterd naar burgers… Vraag het aan de Groningers, de toeslagenouders, de boeren, de vaccinatieslachtoffers, of wie dan ook die “om de tafel heeft gezeten” met het RIVM of een andere overheidsinstantie. Het is zinloos. Er wordt niet geluisterd. Hoe groot de schade ook is die de overheid veroorzaakt met het vaccinatie of een ander beleid, zij is niet geïnteresseerd om te begrijpen waar het om gaat, laat staan het te veranderen.
 
In 2012 begon de stichting Vaccinvrij met een supportgroep voor ouders die niet willen vaccineren. Binnen de kortste keren groeide de groep uit tot meer dan 30.000 leden. Hieronder bevonden zich ook veel ouders van kinderen met vaccinatieschade. De verhalen van een gezond kindje dat de “prikjes” ging halen en daarna nooit meer hetzelfde was, en hoe de gevestigde orde daarop reageerde waren herkenbaar – evenals de ontmoetingen met CB-artsen die niet wilden luisteren naar de info waarmee ouders heel goed konden onderbouwen waarom ze niet wilden vaccineren. Het werd van tafel geveegd en de ouders werden geframed als onverantwoordelijke “antivaxxers”.
 
Binnen de groep luisterden de ouders wél naar elkaar en de vaccinatiegraad kelderde. Films als Vaxxed lieten zien dat de leugen niet meer vol te houden is. Informatie werd in hoog tempo uitgewisseld en veel ouders wisten binnen de kortste keren meer dan de artsen op het consultatie-bureau. We kregen last van trollen, shadowbans en zelfs persoonlijke bedreigingen. Maar volgens mij is de geest toen uit de fles gegaan en nog steeds kijk ik met veel trots terug op de periode dat de ogen van zoveel moeders werden geopend. De facebook groep van Vaccinvrij werd zonder pardon verwijderd, om er toch maar vooral voor te zorgen dat ouders de “juiste” informatie krijgen over de “veilige en effectieve” vaccins. De overheid trachtte de controle terug te pakken en de vaccinpropaganda draaide op volle toeren, terwijl de verhalen van de ouders en kritische deskundigen werden gecensureerd. Staatssecretaris Blokhuis deelde trots mede dat de vaccinatiegraad zich herstelde.12 Maar er is wel degelijk sprake van “gezondheidsongelijkheid”.
 
 

“Gezondheidsongelijkheid”

 
Uiteraard bedoelt de manager van het RVP met gezondheidsongelijkheid niet dat ongevaccineerde kinderen veel gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen, zoals zoveel ouders in de facebookgroep van Vaccinvrij al ontdekt hadden, maar het tegenovergestelde. Ze krijgt podium in de media om de beeldvorming over “veilig en effectief” en “gevaar voor de ziekte” aan te vullen met een nieuwe term die uit de koker van de PR-afdeling van het RIVM komt: “gezondheidsongelijkheid”.
 
De Amerikaanse arts dr. Paul Thomas heeft in opdracht van de CDC onderzoek gedaan naar de verschillen tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen en die waren duidelijk in het voordeel van de ongevaccineerden.
 


 
 

Het is niet toevallig dat dit onderzoek niet wordt herhaald en niet in de media wordt genoemd. Het risico op reputatieschade van massa-vaccinatieprogramma’s is te groot.

“Het is belangrijk het tij van een dalende vaccinatiegraad te keren, maar hoe is niet eenvoudig schrijft het RIVM in haar jaarrapport. Het instituut onderzoekt hoe het de ouders beter kan informeren en het vertrouwen van ouders in het vaccineren kan terugwinnen” – NOS13

Ik denk niet dat het RIVM veel kans maakt. Er is te veel gebeurd. Al in de periode voor Covid was het vertrouwen voor velen al onherstelbaar beschadigd. In 2016 trok de overheid 1 miljoen euro uit om de ouders “beter voor te lichten”.14 Het kwam helaas neer op: méér tijd, voor méér van hetzelfde. De arts mocht extra tijd uittrekken voor een lofzang over het RVP, en voor het genereren van angst voor de ziekte, terwijl ze de feiten waar de ouders om vroegen nog steeds niet kon overleggen.
 
 

Vóór Covid is het vertrouwen al beschadigd

 
De stichting Vaccinvrij heeft in de periode voor Covid jarenlang verzocht om de ziekte en sterfte cijfers – uitgesplitst per ziekte, leeftijdsgroep en jaar vanaf de allereerste registratie tot heden. Zelfs via WOB-verzoeken, maar we kregen daar geen antwoord op. Het volgende plaatje komt uit een lezing die aan artsen werd gegeven op een nascholingsdag. Het is duidelijk te zien dat de meeste daling al vóór de start van het RVP plaatsvond (de meeste ziektes waartegen wordt gevaccineerd zijn overigens pas pas in de jaren ’60 of nog later toegevoegd aan het RVP).14 Dit plaatje is dus helaas niet compleet en niet specifiek.
 

 
 
We hebben ook eindeloos gevraagd om het onderzoek dat kan bewijzen dat vaccins veilig zijn. We wilden het onderzoek – waar de politici en voorlichters het over hadden – met eigen ogen zien. Na twee jaar dralen kwam de overheid eindelijk met het verlossende antwoord op ons WOB-verzoek dat zij “de informatie waar wij om vroegen niet konden overleggen”.15 Maar de voorlichting werd niet aangepast – het zou de ouders maar aan het denken zetten? Hoeveel ‘deskundigen’ geloven nog steeds dat vaccins “heel goed zijn onderzocht”, en dat er is “bewezen dat ze veilig en effectief zijn”?
 
Nog vóór Covid bleek niet alleen dat dit bewijs er niet is, maar ook dat er helemaal geen intentie is om een dergelijk onderzoek te doen. De enige manier om aan te tonen of vaccins nou wel of niet (deels) verantwoordelijk zijn voor het nog steeds toenemende aantal kinderen met chronische gezondheidsproblemen, is een grootschalig, vergelijkend onderzoek met een ONGEVACCINEERDE controlegroep. In de onderstaande video geeft de producer van de film ‘The Greater Good’, waarin vier gezinnen met kinderen met vaccinatieschade worden gevolgd, commentaar op Melinda Wharton, Associate Director for Vaccine Policy van het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control)16.
 
Met wat cynische humor tussendoor – wordt door de CDC zelf uitgelegd waarom er geen studies zijn over gezondheidsresultaten tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. “Dat komt zo… stel dat ze broccoli eten…dan hebben we een onoverkomelijk probleem..”
 


 
 

Na covid zakt het vertrouwen alleen maar verder

 
Op 23 juni 2023 werden onderzoeksresultaten gepubliceerd van sociaal cultureel planbureau (SCP) waaruit blijkt dat één op de vijf Nederlanders de overheid niet langer vertrouwt.17

“Tijdens de coronapandemie had ongeveer twintig procent van de Nederlanders sceptische ideeën over de pandemiebestrijding, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. Mensen wantrouwden de informatie van de overheid of twijfelden aan de intenties of de gevolgen van de coronamaatregelen.” – SCP

En nu komt het:

“Het is volgens het SCP dan ook belangrijk dat de overheid haar best doet om de relatie met sceptische burgers, en het onderliggende vertrouwen in het democratisch proces te verbeteren.” – SCP

 
 
Nogmaals, het gesprek heeft geen enkele zin. Voor het herstel van vertrouwen is het nodig dat de overheid stopt met liegen, en stopt met het achterhouden van informatie. Dat zij de WOO-verzoeken die nog openstaan beantwoord in plaats van de boetes te betalen omdat de termijn is overschreden. En helemaal dat zij openheid van zaken geeft over haar banden en samenwerking met alle supranationale organisaties zoals WEF, WHO, EU en VN.
 
Ik zie het niet gauw gebeuren. Ik maak deel uit van een grote groep mensen die niet meer geloven wat er in de media staat over ‘veilige’ vaccins of ‘gevaarlijke’ ziekten. Helaas, het is niet anders. Vertrouwen moet je verdienen.
 
 
 
Bronnen
 
 

1. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/effectiviteit-noodzaak/
2. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/keuzevrijheid-of-verplichting/
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/inhoudsstoffen-veiligheid/
4. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/specifieke-vaccins/zwangeren/
5. https://www.verwey-jonker.nl/artikel/ean-op-de-vier-jongeren-heeft-een-chronische-aandoening/
6. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/zijn-farmaceutische-bedrijven-te-vertrouwen/
7. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-moment-is-aangebroken-om-de-keus-voor-vaccinatie-maar-eens-wat-minder-vrijblijvend-te-maken~b233d93b/
8. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0064.pdf
9. https://www.rivm.nl/nieuws/zorgen-om-dalende-vaccinatiegraad-rijksvaccinatieprogramma
10. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aantal-nederlandse-kinderen-dat-zich-laat-vaccineren-weer-gedaald-gevaar-voor-gezondheidsongelijkheid~bf6270f8/
11. https://stichtingvaccinvrij.nl/misinformatie/rijksvoorlichting-media/mythes/voor-kuddeimmuniteit-is-een-vaccinatiegraad-van-95-nodig/
12. https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek-beleid/nationale-politiek/kabinet-rutte-3-4/paul-blokhuis-3/
13. https://nos.nl/artikel/2480715-rivm-bezorgd-vaccinatiegraad-jonge-kinderen-zakt-onder-90-procent
14. https://stichtingvaccinvrij.nl/maarten-en-de-media-promotieonderzoek-over-het-effect-van-het-rvp-dient-om-de-bevolking-te-misleiden/
15. https://stichtingvaccinvrij.nl/gerelateerde-topics/rechten/wob-verzoeken/wob-verzoek-1/
16. https://www.linkedin.com/in/melinda-wharton-002bab10/
17. https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2023/06/23/scp-belangrijk-dat-de-overheid-met-sceptische-burgers-in-gesprek-blijft
 

 
Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, auteur van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This