Effectiviteit & Noodzaak

Hebben we vaccins nodig?
Extreme armoede en slechte gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ongezonde voeding, vervuild drinkwater, slechte hygiëne, kinderarbeid etc. zijn de oorzaak van slechte gezondheid en hoge kindersterfte.

1. Wat hebben kinderen nodig om gezond te blijven?

Kinderen – waar ter wereld ze ook wonen – hebben het volgende nodig om gezond te kunnen blijven: 

 • Schoon drinkwater
 • Volwaardige voeding
 • Frisse lucht
 • Voldoende rust
 • Voldoende beweging
 • Een dak boven hun hoofd
 • Ouders

2. Wat zijn ziekte veroorzakende omstandigheden?

Overbevolking (sloppenwijken), slechte hygiëne, gebrek aan sanitaire voorzieningen, onveilig drinkwater, onvoldoende voedsel, vervuilde lucht etc.

 

3. Wat is het effect geweest van het oplossen van armoede in westerse landen?

De daling van de ernst en het voorkomen van infectieziektes gaat gelijk op met het oplossen van extreme armoede. 

In de westerse landen zijn door schoon drinkwater, verbeterde voeding en betere levensomstandigheden ziektes die vele slachtoffers eisten verdwenen zonder dat hier ooit tegen gevaccineerd is (bijvoorbeeld cholera) – andere ziektes zijn zeer sterk afgenomen.

Kinderziektes waren al niet gevaarlijk meer vóórdat het Rijksvaccinatieprogramma van start ging. Aan bijvoorbeeld de bof, mazelen en rodehond overleden in het jaar vóór de introductie van het vaccin ertegen in Nederland respectievelijk 1, 1, en 0 kinderen.

Meer informatie over de daling van de sterftecijfers vóór de start van vaccinatieprogramma's
Op de jaarlijks ‘Vaste Prikdag’, een nascholingsdag voor CB-artsen gaf Maarten van Wijhe een lezing over zijn promotieonderzoek betreffende de vraag of vaccinaties bijgedragen hebben aan het verminderen van de sterfte. In 1952 begonnen we met vaccineren (het Rijksvaccinatieprogramma zoals we het nu kennen startte in 1957). De grafiek laat zien dat de sterfte al voor minstens 80% à 90% afgenomen was vóórdat we begonnen met vaccineren.

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/60-jaar-rvp-9000-geredde-kindjes

De grootste afname van de sterfte aan infectieziektes heeft niets met vaccins te maken. Het vond plaats in de periode toen er nog niet eens gevaccineerd werd. 

 

Tussen de factoren die in verband gebracht worden met de daling van de sterfte en ernst van infectieziektes staan vaccins met een vraagteken. Het is inderdaad de vraag.

Er is nergens ter wereld onderzoek gedaan met een ongevaccineerde controlegroep ten tijde van de introductie van vaccins. Dus er is geen bewijs dat vaccins de laatste 5%-10% van de afname veroorzaakt hebben. Het is zelfs zeer aannemelijk dat als er nooit gevaccineerd zou zijn, de daling die veroorzaakt is door betere voeding, levensomstandigheden etc. zich gewoon voortgezet zou hebben – en de grafiek hierboven er dus hetzelfde uit zou zien.

De conlusie? Is een schatting…

De conclusie van het onderzoek van Maarten van Wijhe is dat er naar schatting 36 levens per jaar gered worden. Dit is niet bewezen en het zijn er zelfs niet eens veel. Ter vergelijking: in 2015 stierven er 65 kinderen aan verkeersongevallen. Maar de schatting wordt in de media neergezet als een feit.

 

Het RVP kost de belastingbetaler miljarden euro’s. Jaarlijks worden er tussen de 5 en 10 overlijdens gemeld als gevolg van vaccins en zijn er duizenden gevallen van (vaak niet gemelde) vaccinatieschade. Hoezo ‘succesvol’ programma???

De grootste factor van de afname had niets te maken met vaccins, maar met levensomstandigheden. Het is moeilijk voor te stellen dat rijke landen niet onderdeden voor ontwikkelingslanden, compleet met sloppenwijken zonder toiletten of vuilnisophaal. Het boek ‘Koninkrijk vol sloppen’ van historicus Auke van der Woud gaat over de erbarmelijke levensomstandigheden van de arbeiders in de 19e eeuw.

“Europa was in de late negentiende eeuw getuige van een volksverhuizing. Miljoenen mensen verruilden toen hun agrarische omgeving voor een woning in de stad.  Een koninkrijk vol sloppen gaat over het begin van de stedengroei in Nederland. Het stille land met 3 miljoen zielen in 1850 was vijftig jaar later in en rond de grote steden een drukke moderne wereld geworden. Maar rond 1900 wemelde het daar ook van overbevolkte krotten en mensenpakhuizen. Schoon water, deugdelijk voedsel, frisse lucht en modern sanitair waren in de achterbuurten zeer zeldzaam. In alle grote steden hoopte het weeë vuil zich spectaculair op. Meer dan een miljoen Nederlanders leefden in een situatie die overeenkomsten vertoont met de slums van de huidige Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse metropolen. “Bron: Koninkrijk vol sloppen’. 

Armoede veroorzaakte ziekte en met het beëindigen van armoede namen ziektes af. 

 

Dezelfde daling in sterfte als in Nederland zien we in alle ‘rijke’ landen. 85%-95% vond plaats vóór de start van massale vaccinatieprogramma’s.

Grafiek afname sterfte Engeland en Wales 1838 - 1978

Bron: http://www.dissolvingillusions.com/graphs/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer (buitenlandse) grafieken:
childhealthsafety.wordpress.com/graphs/ en www.dissolvingillusions.com/graphs/
en http://orbisvitae.com/mc/Immunization-Graphs/#.Wte3KWWYeFA

Verbetering van de welvaart (in andere woorden: het beëindigen van extreme armoede) laat een verbetering in de gezondheid zien.

Aanbevolen boek: ‘Dissolving illusions – Diseases, Faccines and the Forgotten History’ ~ Dr. Suzanne Humphries and Roman Bystrianyk   www.dissolvingillusions.com/

 

 

 

In de 19e en 20ste eeuw waren ziekte veroorzakende omstandigheden in het rijke westen precies dezelfde als ziekte veroorzakende omstandigheden in de 21ste eeuw – dus nu –  in ontwikkelingslanden.

In vele westerse landen zijn vóórdat we begonnen met vaccineren de sterftecijfers gigantisch afgenomen door het oplossen van armoede. Laat uw gezond verstand spreken. Vaccins veranderen niets aan armoede. Vaccins genereren jaarlijks miljarden euro’s winst voor Amerikaanse farmaceutische bedrijven.

 

4. Wereldwijde sterftecijfers worden in rijke landen gebruikt om angst te genereren voor ziektes en de verplichting van vaccins te rechtvaardigen. Is dit terecht?

Het is logisch dat kinderen in arme landen een slechtere gezondheid hebben, en dat de ziekte, – en sterftecijfers daar veel hoger liggen dan in rijke landen. Het is logisch dat in de 19e eeuw kinderen in Nederland een slechtere gezondheid hadden, en de kindersterfte hoog was.

 

 

I. Vergelijk de condities waaronder onze voorouders (over)leefden met de condities waarin uw kinderen nu leven.

De sociale kwestie (06.25)

Een geschiedenislesje over de levensomstandigheden in de 19e eeuw maakt duidelijk dat armoede ziektes veroorzaakte en vergerde. Het verbeteren van levensomstandigheden – en NIET vaccins – is de belangrijkste oorzaak van de afname in sterfte en ernst van infectieziektes ( al bijna voltooid vóórdat we begonnen met het RVP in 1957).

Verzet tegen kinderarbeid (04.32)

Kinderarbeid was voor veel gezinnen noodzaak, maar de arbeidsomstandigheden waren zeer ongezond. Er ontstond verzet vanuit artsen en ouders. Het kinderwetje van van Houten maakte een eind aan kinderarbeid onder de 12, en kinderen konden naar school in plaats van de fabriek.

Amsterdam, een kolerestad; Samuel Sarphati. (44.49)

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het Sarphatipark en de Sarphatistraat in Amsterdam, maar bijna niemand weet meer wie hij was. Een arts in de 19e eeuw die niet kon aanzien dat mensen stierven door smerig drinkwater. (cholera) Hij bedacht de strontkar en vuilnisophaal. En gaf brood aan de armen.

Verleden van Utrecht – kinderarbeid (12.15)

1870 – tijd van industrialisatie. In plaats van thuis wol wassen, kammen en verven, spinnen en weven, wordt het werk gedaan door grote machines in enorme hallen. Voor de fabrieksbazen heel gunstig en lekker goedkoop maar voor de arbeiders een hel, vooral voor de kinderen. Zwakke weerstand en ziekte was het logische gevolg.

II. Vergelijk de condities waaronder kinderen in de derde wereld (over)leven met de condities waarin uw kinderen leven. (1 t/m 6)

 

1. Wonen in sloppenwijken, of op een vuilnisbelt – overbevolking en slechte hygiëne

 • 1 op de 8 mensen wereldwijd woont in sloppen. Dit komt neer op ongeveer 1 miljard wereldbewoners in 2016. Het aantal blijft toenemen.
 • In 1990 woonden 650 miljoen mensen in sloppen, in 2000 – 760 miljoen, en in 2013 – 863 miljoen.
 • Naar schatting wonen 15 miljoen wereldbewoners op een vuilnisbelt.

Dicht bevolkte stedelijke omgevingen, met name die zonder adequate sanitaire voorzieningen, zijn een grote zorg voor de volksgezondheid omdat ze bronnen zijn van epidemieën.
Des te groter overbevolking, des te sneller ziektes die door hoesten (longontsteking, tuberculose) overgedragen worden zich verspreiden.
Des te groter de overbevolking des te meer ziektes ontstaan door vervuiling (b.v. diarree vervuild drinkwater).

Wees dankbaar voor een centraal verwarmde woning, in een welvarend land.

 

Bronnen
In our world, one in eight people live in slums. In total, around a billion people live in slum conditions today. This not only amounts to a rather unacceptable contemporary reality but to one whose numbers are continuously swelling. Bron: Slumb almanac 2015-2016 van UN-habitat
unhabitat.org/slum-almanac-2015-2016/

UN-Habitat states that the number of people living in slum conditions is now estimated at 863 million (2013), in contrast to 760 million in 2000 and 650 million in 1990.
Bron: www.cordaid.org/en/news/un-habitat-number-slum-dwellers-grows-863-million/

UN-Habitat is the United Nations program working towards a better urban future. Its mission is to promote socially and environmentally sustainable human settlements development and the achievement of adequate shelter for all.
Bron: unhabitat.org/un-habitat-at-a-glance/

‘Some 15 million people live and work within sprawling municipal rubbish tips around the globe.’
Bron: www.independent.co.uk/news/long_reads/living-in-landfill-a7632996.html

‘In 2013, researchers from various non-profit organisations including the International Solid Waste Association and the University of Leeds came together to create the first Waste Atlas, an interactive map that visualises the issue and impact of global waste. Their findings were shocking. The 50 biggest active dumpsites in the world affect the daily lives of 64 million people, a figure almost equal to the population of France, and the average dumpsite covers an area equal to around 29 international football fields. Nearly 40% of the world’s trash ends up in these sites.’
Bron: www.independent.co.uk/news/long_reads/living-in-landfill-a7632996.html

Waste atlas
www.iswa.org/fileadmin/galleries/News/WASTE_ATLAS_2013_REPORT.pdf

Densely crowded urban environments, especially those without adequate sanitation, are of great public health concern because they are sources of disease epidemics’ David Pimentel

Bron: ‘Ecology of Increasing Disease Population growth and environmental degradation’ David Pimentel, Maria Tort, Linda D’Anna, Anne Krawic, Joshua Berger, Jessica Rossman, Fridah Mugo, Nancy Doon, Michael Shriberg, Erica Howard, Susan Lee, and Jonathan Talbot http://dieoff.org/page165.htm

Between 1900 and 2000, the increase in world population was three times greater than during the entire previous history of humanity—an increase from 1.5 to 6.1 billion in just 100 years. However, if we focus on the last couple of decades, we see that this pattern no longer holds, as the annual rate of population growth has been recently going down. 1962 saw the growth rate peak at 2.1%, and it has since fallen to almost half. A long historical period of accelerated growth has thus come to an end.

https://ourworldindata.org/world-population-growth/

World Population Day 2017 – Impact of overpopulation on health in India
www.thehealthsite.com/news/overpopulation-in-india-is-a-serious-health-threat-i715/

Het verhaal van de sloppenwijken in Nairobi (12.38)

Dit is waar de medici en de media het NIET over hebben. De levensomstandigheden voor miljoenen kinderen zijn erbarmelijk. Hoe kunnen ze weerstand opbouwen? Wat het effect is van extreme armoede op de verspreiding en het doormaken van infectieziektes mag u zelf beoordelen! Oplossing is vaccineren??? Of het verminderen van armoede! De kerk pakt het op…

Overlevers van de sloppen (41.19

Overlevers van de sloppenwijken

Wereldwijd leven meer dan een miljard mensen in sloppenwijken. Maar liefst een miljoen van hen in de Keniaanse sloppenwijk van Kibera. Slum Survivors vertelt de verhalen van enkelen van hen en brengt hun opmerkelijke moed in kaart tegen extreme armoede.

De kinderen van de vuilnisbelt. (17.03)

Hoe is het mogelijk dat kinderen niet alleen overleven in dergelijks omstandigheden, maar ook nog eens zulke prachtige kinderen zijn! Elke westerling zou binnen een paar dagen ziek zijn als wij zouden logeren bij het meisje dat in deze film gevolgd wordt.

In de sloppenwijk Dharavi (02.10)

58% van de bevolking van Mumbai woont op 6% van het oppervlak. Overbevolking in combinatie met blootstelling aan gif, viezigheid en ongedierte veroorzaken ziekte. Heeft het zin om – zoals de WHO/GAVI wil elk kind ter wereld te vaccineren – als fundamentele voorwaarden voor gezondheid niet vervuld zijn?

Waar zijn de meest onleefbare sloppenwijken (02.46)

In sloppenwijken ontbreekt: permanente behuizing, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en persoonlijke veiligheid. Voordat we ons geld uitgeven van het vaccineren van deze mensen.. Zouden we niet moeten beginnen met waterpompen en toiletten?

Zabbaleen – stad op een vuilnisbelt (25.29)

Tienduizenden mensen wonen in Zabbaleen, aan de rand van Caïro, Egypte op een vuilnisbelt. De afvalverzamelaars leven van het recyclen van het afval van de hele hoofdstad. Hitte, vreselijke stank, ratten en ander ongedierte zijn het kenmerk van de stad.

Kinderen die wonen op de vuilnisbelt van Guatemala (54.25)

Het rijkste land van Zuid Amerika wat betreft natuurlijke grondstoffen, en desondanks leeft 85% van de bevolking in armoede. Wat voor gevolgen heeft dat op hun weerstand? Beseffen we wat de harde realiteit van zoveel kinderen is?

De grootste sloppenwijken in de wereld (03.41)

Een kwart van de stedelijke wereldbevolking, ruim 900 miljoen mensen leven in sloppenwijken. Bevolkingsgroei, en toenemende trek naar de ‘steden’ op zoek naar werk betekent dat deze sloppen niet tijdelijk zijn, maar blijvend en het probleem alleen maar groter wordt.

Wonen in sloppenwijken, of op een vuilnisbelt – overbevolging en slechte hygiëne

Overbevolking is een uitdaging voor het afvoeren van afval en hygiëne. In rijke landen nog haalbaar, maar overbevolking in combinatie met armoede is het recept voor ziekte.

‘Ze roken crack…’ Als je elf jaar oud bent in de favela van Rio (2.38)

Te gevaarlijk om buiten te spelen, want je kan vermoord worden. Kinderen die wonen in de ‘favela’ – achterbuurten in Rio de Janeiro (Brazilië) leven onder grote stress. Wat is het effect van leven onder gevaarlijke omstandigheden – de realiteit voor miljoenen kinderen wereldwijd – op hun weerstand?

Stemmen uit de sloppenwijk van Delhi (27:34)

Het lijkt wel of we ze vergeten. De kinderen in de sloppen, die moeten zien te overleven zonder volwaardige voeding, schoon drinkwater of een behoorlijk toilet. Moet het ons verbazen dat deze kinderen veel ziek zijn en dat de kindersterfte hoog is? Onderwijs is de enige weg uit armoede.

Slumming it (32.52)

Een westerling gaan een tijdje in een grote sloppenwijk wonen. Wie doet het hem na – een verblijf aan zee is een stuk beter voor je gezondheid! Zeer verhelderend om vanuit de ogen van een westerling door de sloppenwijk te lopen.

2. Geen of een gebrek aan sanitaire voorzieningen

 • Wereldwijd hebben 2.3 miljard mensen geen toegang tot basale sanitaire voorzieningen.
 • Wereldwijd doen 892 miljoen mensen hun ontlasting ergens buiten op het land of op treinsporen.
 • 289,000 kinderen onder de 5 jaar sterven elk jaar als gevolg van diaree ziekten veroorzaakt door een slechte water-en sanitaire voorzieningen. Dat is 800 per dag, of 1 kind elke 2 minuten.

Gebrek aan sanitaire voorzieningen veroorzaakt infectieziektes.

Wees dankbaar voor een toilet, een wastafel en een wasmachine.

 

Bronnen
2.3 miljard mensen geen toegang tot de meest basale sanitaire voorzieningen http://www.wateraid.org/what-we-do/the-crisis/statistics

844 miljoen mensen wereldwijd doen hun ontlasting ‘buiten’ http://www.wateraid.org/what-we-do/the-crisis/statistics

Wereldwijd hebben 6 van de 10 mensen, of 4.5 miljard, hebben een gebrek aan sanitaire voorzieningen.
Bron: ‘Progression on drinking water sanitation and  hygiene’ UNICEF 2017 data.unicef.org/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2017-update-sdg-baselines/

289,000 kinderen onder de 5 jaar sterven elk jaar als gevolg van diaree ziekten veroorzaakt door een slechte water-en sanitaire voorzieningen. Dat is 800 per dag, of 1 kind elke 2 minuten. http://www.wateraid.org/what-we-do/the-crisis/statistics

Naar de WC gaan in een sloppenwijk (06.05)

Als je met 1 miljoen mensen dicht opeengepakt woont – zonder toiletten – waar ga je dan naar de WC? Het is een probleem voor miljoenen mensen wereldwijd. En ontlasting die overal verspreid op de grond ligt veroorzaakt ziektes.

De sanitaire crisis in India (02.23)

31% van de mensen die in India wonen hebben toegang tot een toilet. Kinderen doen hun behoeftes in de openlucht, vaak tussen de treinrails. Gevaarlijk en vies. En handen wassen voor het eten? Ehhh…

Een schonere wijk door in plastic zakjes te poepen? (12.00)

Ontmoet de ‘pooplady’ die ontlasting ophaalt in plastic zakjes. Het levert een schonere wijk op, maar voor het milieu is al dat plastic misschien geen goede oplossing. Waarom helpen westerse landen niet met het installeren van (compost)toiletten?

India heeft een oplossing voor ‘naar de WC gaan in het openbaar’ (03.30)

Treinsporen in India zijn de grootste toiletten per wereld. Volgens de UN doen 620 miljoen Indiërs hun ontlasting ‘ergens’ buiten. Meestal op spoorlijnen. Het is gevaarlijk en vies. Er zijn oplossingen voor die zowel technisch als financieel haalbaar zijn, zoals composttoiletten.

3. Vervuild drinkwater en/of gebrek aan drinkwater

 • 2.1 miljard wereldbewoners hebben geen toegang tot veilig, (drink)water in hun huis. (2017)
 • 844 miljoen wereldbewoners hebben geen toegang tot basale drinkwater faciliteiten zoals een waterpomp. (2017)
 • 263 miljoen wereldbewoners (vaak vrouwen en kinderen) besteden uren per dag aan het halen van drinkwater. Zij kunnen in die tijd niet voor hun (zieke) kinderen zorgen of naar school gaan. (2017)
 • 159 miljoen mensen halen nog steeds water uit (vervuilde) oppervlaktewater bronnen. (2017)

Gebrek aan schoon drinkwater veroorzaakt (diarree)ziektes.

Wees dankbaar voor een kraan met schoon drinkwater in uw huis.

 

Bronnen
‘Progression on drinking water sanitation an hygiene’ UNICEF 2017
data.unicef.org/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2017-update-sdg-baselines/

Ten facts on woman and water
waterfortheages.org/2009/12/02/10-facts-on-women-and-water/

Chad – Afrika Water is een wonder! (15.34)

Een meisje die water haalt. Wauw, wat een klus is dat voor zoveel wereldbewoners. Dankbaar, dankbaar, dankbaar ben ik dat er water uit de kraan komt. SCHOON water.

Waterschaarste (14.24)

Waarom kunnen pijpleidingen aanleggen om olie van het ene eind van de wereld naar het andere eind van de wereld te krijgen, maar niet om water te transporteren? Vrouwen besteden de halve dag aan het halen van water. Tijd die ze niet kunnen besteden aan hun gezin, of constructief werk.

Schoon drinkwater is het probleem van ons allemaal (02.20)

Gebrek aan schoon water is de grootste oorzaak van kindersterfte onder de vijf jaar. Patricia Arquette, spreekt over de dringende behoefte aan sanitaire voorzieningen die tegelijkertijd meerdere problemen aanpakken. Drinkwater, hygiëne, irrigatie van het land.

H2O (25.21)

1 keer per week komt de watertank om water te brengen aan uitgedroogde dorpelingen. Per persoon krijgen zij 8 liter water voor de hele week. Hier moeten zij van drinken en zich wassen. Welke westerling realiseert zich wat een ongelofelijke luxe het is dat wij een WC kunnen doorspoelen met… drinkwater!

Het verdriet van een rivier (25:12)

Het is verrassend hoe lang we zonder voedsel kunnen leven, maar zonder water is overleven onmogelijk, daarom is het de kostbaarste van onze natuurlijke hulpbronnen. Het verhaal van de zwaar vervuilde Ganges in India.

Water Walk (1.56)

De gedachtegang van een meisje dat water haalt. Ze zou naar school moeten gaan, spelen. Maar zwaar werk is nodig voor drinkwater. Elke dag weer.

Leven in Zambia (05.07)

1 op de 10 mensen in de wereld leven zonder veilig water. Dit veroorzaakt diarreeziektes. Tweeduizend kinderen sterven er per dag aan diarree. Kunnen vaccins tegen diarree dit op lossen? Waarom focussen we ons niet op faciliteiten voor schoon drinkwater?

De watercrisis in Zuid Afrika (02.51)

Water verandert alles! Stichtingen proberen donaties binnen te krijgen – maar is dit eigenlijk niet de taak van overheden? Waarom worden vaccinatieprogramma gefinancierd voordat men de basale voorwaarden voor leven zoals water op orde heeft?

4. Geen werk – armoede – honger

 • Bijna 15% van de bevolking in ontwikkelingslanden lijdt aan ondervoeding, ongeveer 850 miljoen mensen.
 • Bijna de helft van kindersterfte bij kinderen onder de 5 jaar wordt veroorzaakt door slechte voeding. Dit zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar.
 • Eén op de zes kinderen in ontwikkelingslanden, dat zijn er zo’n 100 miljoen, heeft ondergewicht. Met ondergewicht kun je een tekort krijgen aan essentiële voedingsstoffen, je afweer kan achteruit gaan en je voelt je sneller moe.

Honger verzwakt het individu, waardoor de weerstand en genezend vermogen afneemt.

Ondervoeding vergroot het effect van elke ziekte. De geschatte proporties van overlijden waarin ondervoeding een onderliggende oorzaak is, zijn ongeveer gelijk bij diarree (61%), malaria (57%), longontsteking (52%) en de mazelen (45%).

Wees dankbaar voor volwaardig voedsel, en een ijskast.

 

Bronnen
 

 • Bijna 15% van de bevolking in ontwikkelingslanden lijdt aan ondervoeding, ongeveer 850 miljoen mensen.
 • Bijna de helft van kindersterfte bij kinderen onder de 5 jaar wordt veroorzaakt door slechte voeding. Dit zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar.
 • Eén op de zes kinderen in ontwikkelingslanden, dat zijn er zo’n 100 miljoen, heeft ondergewicht. Met ondergewicht kun je een tekort krijgen aan essentiële voedingsstoffen, je afweer kan achteruit gaan en je voelt je sneller moe.
  http://nl.wfp.org/content/honger-cijfers
 • Kinderen die honger hebben zijn gemiddeld tot 160 dagen per jaar ziek – elk jaar. Ondervoeding versterkt het effect van elke ziekte, inclusief de mazelen en malaria. De geschatte proporties van sterfte waarvan ondervoeding de onderliggende oorzaak is, zijn ongeveer hetzelfde voor diarree (61%), malaria (57%), longontsteking (52%) en de mazelen (45%).  https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/
Onze wereld heeft honger (05.03)

Feiten over armoede en honger. In deze wereld hebben 842 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond leven te leiden. Het effect van een ziekte wordt versterkt als het lichaam verzwakt is door ondervoeding.

Jij bent belofte (03.40)

Belofte is het verhaal van een jongetje in Rwanda. De vijf-jarige ‘Belofte’ is klein voor zijn leeftijd. “Als hij volwaardige voeding zou krijgen, zou hij gezond zijn”, zegt zijn moeder Uwamariya

Vier landen op de rand van de hongersnood. (06.02)

In een wereld die genoeg voeding kan produceren voor ons allemaal, lukt het ons niet om honger onder controle te krijgen. Honger is de grootste onderliggende oorzaak voor de ‘sterfte aan infectieziektes’.

Stel je voor, je bent Burtukan (03.30))

Het verhaal van een jongetje die hoeraaaaa, eindelijk te eten heeft. We mogen we dankbaar zijn voor de overvloed aan voedsel in ons land. Ondervoeding verzwakt kinderen.

5. Straatkinderen, weeskinderen, kinderarbeid

 • Naar schatting worden er in 2016 wereldwijd 150 miljoen kinderen gebruikt voor kinderarbeid.
 • 78 miljoen kinderen en tieners wereldwijd krijgen geen onderwijs.
 • 25 miljoen kinderen van lagere schoolleeftijd zullen nooit naar school gaan. Twee derde van hen zijn meisjes.
 • Unicef classificeert kinderen in niet geïndustrialiseerde landen als weeskinderen als ze een of beide ouders verloren hebben. In 2015 zijn dat er 140 miljoen. Naar schatting hebben 15 miljoen ervan beide ouders verloren.
 • Volgens Unicef is het exacte aantal straatkinderen onmogelijk te achterhalen, maar het is waarschijnlijk dat het in de miljoenen loopt, sommige schattingen zeggen zelfs 100 miljoen. (rapport uit 2009)
 • Volgens Unesco kan dit aantal oplopen tot 150 miljoen. (2017)

Stress verzwakt het immuunsysteem.

Wees dankbaar voor welvaart en sociale wetten.

 

Bronnen

Naar schatting worden er in 2016 wereldwijd 150 miljoen kinderen gebruikt voor kinderarbeid. Bron: Unicef data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/ 

78 miljoen kinderen en tieners wereldwijd krijgen geen onderwijs. Bron: Global Partnerschip for Education www.globalpartnership.org/focus-areas/out-of-school-children

25 miljoen kinderen van lagere school leeftijd zullen nooit naar school gaan. Twee derde van hen zijn meisjes. Bron: Global Partnerschip for Education  http://www.globalpartnership.org/data-and-results/education-data#out-of-school-children

UNICEF and global partners define an orphan as a child under 18 years of age who has lost one or both parents to any cause of death. By this definition, there were nearly 140 million orphans globally in 2015, including 61 million in Asia, 52 million in Africa, 10 million in Latin America and the Caribbean, and 7.3 million in Eastern Europe and Central Asia. This large figure represents not only children who have lost both parents, but also those who have lost a father but have a surviving mother or have lost their mother but have a surviving father.

Of the nearly 140 million children classified as orphans, 15.1 million have lost both parents. Evidence clearly shows that the vast majority of orphans are living with a surviving parent grandparent, or other family member. 95 per cent of all orphans are over the age of five. Bron: Unicef www.unicef.org/media/media_45279.html

The exact number of street children is impossible to quantify, but it is likely to number in the tens of millions or higher, some estimates place the figure as high as 100 million. www.unicef.org/sowc06/profiles/street.php

The 2006 State of the World’s Children report focuses on excluded and invisible children who have no access to essential services, protection and participation. Download: https://www.unicef.org/sowc06/fullreport/full_report.php

According to UN sources there are up to 150 million street children in the world today.

UNESCO United Nations Educational Scientific and Culturatl Organization
www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/education-of-children-in-need/street-children/
en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en

De kinderen van Leningradsky (33.46)

Tussen 1 en 4 miljoen dakloze kinderen in Rusland. Hoeveel zullen in de koude winters (kinder)ziektes niet overleven? Deze film gaat over meer dan dakloze kinderen in Moscow – het gaat over het in de steek laten van de mensheid.

Wat armoede betekent voor kinderen in Guatemala (9.45)

Kinderen die het zwaar hebben, niet naar school kunnen, geen medische verzorging krijgen als dat nodig is, geen behoorlijk dak boven hun hoofd hebben, en zwaar werk moeten verrichten. Natuurlijk worden die sneller ziek!

Kinderen die in metrostations leven. (1.47.54)

Naar schatting 20.000 dakloze kinderen in Roemenië. Deze documentaire volgt kinderen die in metrostations leven. Hoeveel van dergelijke kinderen die de mazelen krijgen overleven het?

Straatkinderen in Uganda (23.55)

Een programma over straatkinderen in Oeganda. Hoe overleven kinderen dat? Waarschijnlijk zijn er velen die het niet overleven. Een stichting tracht hen te helpen. Prachtig hoe de kinderen die hulp gebruiken – ze zijn zo blij en levenskrachtig!

Onzichtbaar – verborgen kinderarbeid in Peru (4.28)

Kinderen die taken en verantwoordelijkheden op zich moeten nemen waar ze nog te jong voor zijn lopen gevaar op ongevallen en ziekte. Wie zorgt er voor hen als ze ziek zijn?

Straatkinderen in Mumbai (47.18)

Voor straatkinderen is het leven al een strijd om te overleven. Ik vraag me af hoe zij door kinderziektes heengaan… wie er voor hen zorgt als ze ziek zijn. Hoe ze aan voldoende water komen als ze ziek zijn.. Of bedrust om te herstellen.

Over huisslaafjes als Tania (9) uit Bangladesh (04.21)

Kinderen worden uitgebuit en misbruikt. Kinderen zoals Tania zijn in feite slaven die huishoudelijke taken verrichten in ruil voor voedsel. Ze hebben geen keus. Hun ouders zijn te arm om kinderen te kunnen voeden. Slavernij is ongezond!

Kinderarbeid is heel gewoon in India (02.04)

Er is nog veel nodig om kinderarbeid in India uit te bannen: er zijn zeker acht miljoen kinderen, jonger dan veertien jaar, die gevaarlijk, zwaar en smerig werk doen. Kinderarbeid is afgeschaft bij ons – niet zonder reden!

De wezen van Nkandla (47.47)

Wat als de rollen omgedraait zijn? Als de kinderen voor zieke ouders moeten zorgen? In zuid-afrika hebben miljoenen kinderen ouders verloren aan ziekte. Hoe gaan de kinderen het redden?

Straatkinderen in Ethiopië (05.36)

Meer dan 100.000 straatkinderen in Addis Abeba – de hoofdstad van Ethiopië. Wereldwijd zijn er miljoenen straatkinderen.. Afrika, Azië – op youtube staan talloze filmpjes. De hopeloosheid straalt er vanaf. Heel verdrietig.

Chinese kinderen worden achtergelaten door hun ouders (27.49)

De achtergeplat 61 miljoen kinderen worden achtergelaten door hun ouders, die werk zoeken in de grote steden. Sommige worden opgevangen door grootouders, maar veel kinderen moeten het zelf zien te redden.

Weeskinderen (11.18)

Papa is geëxicuteerd: in China worden jaarlijks duizenden executies uitgevoerd. Het gevolg is evenzovele wezen. China is niet het enige land waar de doodstraf nog uitgevoerd wordt: Iran, Jemen, Saudi-Arabië, Noord-Korea… Hoe loopt het af met hun kinderen?

6. Vervuilde lucht – milieuvervuiling – geen vuilnisophaal

Slechte hygiëne trekt ratten en ongedierte aan die ziektes verspreiden. Blootstelling aan giftige stoffen veroorzaakt ziekte.

Wees dankbaar voor frisse lucht, en voor vuilnisophaal. Leef milieubewust.

 

20 tekenen dat de milieuvervuiling in China gestegen is tot ongekende hoogte! (05.04)

9 van de 10 steden in China faalt om te voldoen aan de ‘vervuilingsstandaarden’ die het Chinese ministerie voor bescherming van het milieu vastgesteld heeft. Een kwart miljoen chinezen sterven elk jaar door vervuiling. De nieuwe ‘slechte hygiëne’ die ziektes veroorzaakt is milieuvervuiling!

Gezondheid in de sloppen: project haal adem (11.35)

Dit project tracht iets te doen aan de ernstige luchtvervuiling in sloppenwijken aan. Vervuilde lucht veroorzaakt longziektes.

Top 10 vervuilende landen

Er zijn een aantal koplopers, maar bijna alle landen maken zich schuldig aan het vervuilen van deze prachtige planeet. Zouden de WHO en politici hier niet veel meer aandacht aan moeten besteden?

De ‘sanitaire werkers’ in India (54.51)

Deze documentaire gaat over mensen die zich bezig houden met hygiëne. Zo belangrijk, en zo noodzakelijk. Hoe is het mogelijk dat er zo op hen neergekeken wordt.

Werkt de WHO voor de mensheid of de economie?
“Stel je hebt een vuilnisbelt. Dit trekt ratten aan. Nu heb je twee keuzen: je kunt op ratten gaan schieten, of het vuilnis opruimen. Het opruimen van vuilnis is een fundamentele oplossing van het probleem: geen voedsel, geen ratten. Maar het levert geen geld op. Voor het schieten op ratten zijn geweren nodig en ammunitie. Er zullen er altijd ratten overleven en zich weer vermenigvuldigen zolang ze eten kunnen vinden. Je kunt dus tot in de eeuwigheid doorgaan met het schieten op ratten. En rijk worden van de verkoop van geweren en kogels.” 

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De WHO is in 1948 opgericht met het doel de gezondheid van de wereld te bevorderen. Zij is zeer bepalend voor het vaccinatiebeleid, wereldwijd. De WHO wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door vrijwillige donaties van stichtingen zoals de Bill en Melinda Gates Foundation. De grootste kritiek op de WHO is dat zij in plaats van de mensheid te helpen, de economie steunt.

Als er niet aan de fundamentele voorwaarden voor gezondheid voldaan wordt heeft dat ziekte en sterfte tot gevolg. De WHO heeft voor het bestrijden van infectieziektes het Global Vaccine Action Plan (GVAP) opgezet.

Het is in mijn optiek onmenselijk dat de WHO ervoor kiest om infectieziektes te ‘bestrijden’ in plaats van de ziekteoorzaken aan te pakken. De miljarden dollars die gebruikt worden om wereldwijd te vaccineren, zouden besteed moeten worden aan het verbeteren van levensomstandigheden. Verbetering van de gezondheid zou daar vanzelf uit voortkomen. 

Wereldwijde sterftecijfers worden in rijke landen gebruikt om angst te genereren voor de ziekte, en de verplichting van vaccins te rechtvaardigen. Maar het is essentieel om te onderscheiden wat de levensomstandigheden zijn!

Het European Vaccine Action Plan is in 2014 ondertekend door alle  Europese lidstaten van de WHO. Hiermee verbinden zij zich aan de doelstellingen die elk land de komende 5 jaar dient te bereiken. Het komt neer op: vaccineren.

 

 

 

Nogmaals de vraag: hebben we vaccins nodig?

Ik mag het niet zeggen zonder u te wijzen op de disclaimer, maar dit is wat ik denk:

Ongevaccineerde kinderen – die leven onder normale omstandigheden – zijn geboren met een eigen immuunsysteem en hebben geen vaccins nodig om dat te ‘verbeteren’.

Kinderen in de derde wereld, die leven onder vreselijke omstandigheden hebben ook geen vaccins nodig, maar voeding, schoon drinkwater en onderwijs.

 

De verandering in het denken over vaccins en infectieziektes
Het denken over het ‘gevaar’ van infectieziektes is aan het veranderen.

Zou het kunnen dat infectieziektes gevaarlijk zijn onder bepaalde omstandigheden – die op dit moment niet meer aanwezig zijn? De geschiedenis leert dat in het rijke westen epidemieën uitbraken toen de mensen naar de steden trokken in de 19e eeuw. Overbevolkte sloppenwijken, slechte hygiëne en ondervoeding lagen aan de basis van vele epidemieën. Met het oplossen van extreme armoede – het verbeteren van de welvaart – nam de sterfte aan infectieziektes gigantisch af – in de meeste westerse landen met 90% – voordat we begonnen met grootschalige vaccinatieprogramma’s in de jaren ’60.

Elk jaar besteden we wereldwijd miljarden dollars aan het ‘bestrijden’ van infectieziektes. Dit geld komt terecht op de bankrekening van Amerikaanse farmaceutische bedrijven. Vaccins veranderen niets aan ziekte veroorzakende omstandigheden.

Zouden we dit geld niet veel beter kunnen besteden aan het oplossen van ziekte veroorzakende omstandigheden? Zouden we dan de  sterfte aan infectieziektes niet op een veel structurele manier aanpakken?

Het denken over de ‘veiligheid’ van vaccins is aan het veranderen.

Zou het kunnen dat het niet nodig is om onze kinderen in te spuiten met een onnatuurlijke cocktail? Zou het kunnen dat onze kinderen geboren zijn met een immuunsysteem dat onder normale omstandigheden heel goed functioneert? (we leven gelukkig niet meer in extreme armoede zoals veel van onze voorouders in de 19e eeuw) Zou het kunnen dat het inspuiten van vaccins mede oorzaak is van de steeds groter wordende aantallen kinderen met chronische aandoeningen van het immuunsysteem en centraal zenuwstelsel? Informeer uzelf !!

Denk mee, denk na.

 

Share This