De Doofpot van het Rijksvaccinatieprogramma – hoe de overheid omgaat met meldingen van ernstige bijwerkingen van vaccins

door | 11 jan 2013 | BMR-vaccin, Vaccins

“If vaccines were good for us, there would be no reason for dishonesty and deceit” ~ Dr. Mercola

Op de site van het RIVM staat dat er elk jaar tussen de 5 en 10 meldingen gedaan worden van sterfgevallen als gevolg van vaccins.1 Voorpaginanieuws, zou je zeggen. Stel dat er tien kinderen zouden overlijden aan de mazelen; het zou in alle kranten staan. Maar in dit geval gaat het over kinderen wiens ouders in goed vertrouwen naar het consultatiebureau gaan, die een (aantal) prikken krijgen en die, zonder dat er iets anders in hun leven veranderd is, binnen een tijdsbestek van een aantal uren of dagen na toediening van het vaccin overleden zijn.

Papieren dossiersDe meeste artsen zijn niet in staat om datgene wat ze vanuit de volle overtuiging dat het goed onderzocht is zelf praktiseren in twijfel te trekken. En wat ook de bijwerking is, volgens de arts komt het over het algemeen niet door het vaccin. Het is immers bewezen dat vaccins veilig zijn.

Tot op heden heb ik nog maar één arts ontmoet die daadwerkelijk de moeite genomen heeft om zich eens te verdiepen in de dikke rapporten van de overheid om zich er persoonlijk van te overtuigen dat het niet mogelijk zou kunnen zijn dat de dood van een 9-jarig jongetje veroorzaakt zou kunnen zijn door vaccinatie. Zijn conclusie na grondige studie? Het is wél mogelijk!
Ik sprak met een bevlogen man die al jaren aan de bel trekt om aandacht voor deze zaak te vragen en desondanks zijn strijdlust nog niet verloren heeft. De ware oorzaak van de dood van Freek Haagoort dood zal boven water komen, daar is hij van overtuigd. Het woord is aan Jannes:

Jannes: “Ik ben nooit een echt volgzame arts geweest, dat blijkt wel uit mijn website www.degezondepatient.nl waarmee ik mensen ondersteun om de gezondheidszorg als een medisch bedrijf te zien; niet maar alles te pikken en te slikken maar zich op te stellen als een mondige klant. Maar zelfs ik ging er nog maar een paar jaar geleden zoals de gemiddelde arts vanuit dat vaccins veilig en effectief zijn. Dit wordt ons op de opleiding voorgespiegeld en ik had het nooit in twijfel getrokken.

Door de dood van Freek Haagoort op 9 jarige leeftijd, drie dagen na de BMR–DTP inenting, is mij duidelijk geworden dat vaccins minder onschuldig zijn dan de overheid ons wil doen geloven. Zijn moeder Thanh vroeg mij om raad en ik ging op onderzoek uit en begon de jaarverslagen van het RIVM te bestuderen. Het eerste blad van zo’n rapport is een samenvatting in het Nederlands, tenminste toendertijd, en de rest is in het Engels. Ik heb er een heleboel bekeken 2002, 2003, 2004 en ga zo maar door en ik kwam erachter dat er per jaar pakweg 1400 meldingen van bijwerkingen door vaccins bij het RIVM geregistreerd worden. Naarmate ik meer rapporten doorlas begon ik me steeds meer zorgen te maken. In ongeveer drie kwart van de gevallen gaat het om klachten van voorbijgaande aard zoals roodheid op de arm, tijdelijk wat koorts en dergelijke. In een kwart van de gevallen zijn er ernstige dingen gemeld, zoals kinderen die geretardeerd zijn (teruggevallen in hun ontwikkeling) of die toevallen hebben of overleden zijn. Van die relatief minder ernstige, voorbijgaande zaken zijn ze bij de overheid inderdaad bereid om te zeggen dat het wordt veroorzaakt door het vaccin. Maar in alle gevallen waarin er iets heel ernstigs gebeurd is – blijvend letsel of dood – komt het volgens het RIVM nooit en te nimmer door het vaccin. Dat staat gewoon ieder jaar letterlijk in min of meer dezelfde bewoordingen op het voorblad van het 75 pagina’s dikke jaarverslag over vaccinatiemeldingen.

Ik heb er een heleboel bekeken en op een gegeven moment vertrouwde ik het niet meer. Het kan niet zo zijn dat meldingen van onschuldige bijwerkingen wél, en die van ernstige gevolgen absoluut niet door het vaccin veroorzaakt kunnen worden. Ik ben vanuit een neutrale positie met het onderzoek begonnen, maar uiteindelijk kon ik maar één ding concluderen: er is sprake van een doofpotstrategie als het gaat om het melden van echte narigheid na vaccinatie.

Stel dat de burger zou weten dat…

Men wil gewoon niet dat we zouden weten dat vaccins vervelende bijwerkingen kunnen hebben. En als je daarover doordenkt kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Stel je nou eens voor dat men zou toegeven dat Freek is overleden door een vaccinatie of dat de vaccinatie daarbij een uitlokkende rol heeft gespeeld. Ik ben er overigens 100 % van overtuigd dat dit het geval is, maar stel nou eens dat ze dat daadwerkelijk zouden toegeven – dan hebben ze echt een enorm probleem. Afgezien van het vertrouwen in de veiligheid van vaccins dat natuurlijk hieronder lijdt, zouden mensen kunnen proberen om civiel rechtelijk een claim te doen in de zin van schade vergoeding. Een overleden kind levert in Nederland niet zo veel op in de letselschade praktijk en smartegeld houdt meestal op bij €20.000. Je kunt nog wat begrafeniskosten claimen, maar daar houdt het dan ook mee op. Het staat allemaal niet in verhouding met het verlies van je kind, maar je kunt wel je gelijk halen of de staat strafrechtelijk aanklagen voor het continu negeren van signalen met betrekking tot de risico’s van vaccins en daardoor fout voorlichten van de bevolking.

Ouders die een kind verliezen als gevolg van een vaccin zijn dubbel gedupeerd. Ten eerste het verlies zelf en ten tweede de totale ontkenning van de oorzaak. De kosten van een rechtelijke procedure zijn groot en ook emotioneel is het zwaar, maar alleen al om te proberen die erkenning te krijgen zou het goed zijn als we zo’n rechtszaak eens aangingen. Bij de stichting meerwetenoverfreek zijn we daar ook best voor in, maar het heeft naar mijn idee alleen zin als een aantal mensen het samen doen. Het is juridisch moeilijk – maar zou al een geweldig signaal zijn als we het ondernemen en dit het nieuws zou halen.

Optimistische folders en gebrek aan onafhankelijk onderzoek

Ik vind het absoluut noodzakelijk dat ouders beter geïnformeerd worden over het feit dat vaccineren geenszins zonder risico is. De folders van het RIVM voor ouders zijn veel te optimistisch en veel te eenzijdig; ouders zouden op zijn minst de bijsluiters voor artsen onder ogen moeten krijgen. Maar zelfs dan – op bijsluiters staat lang niet alles wat er op zou moeten staan – zelfs niet wat er eigenlijk precies allemaal in die vaccins zit zoals bijvoorbeeld de dierlijke virussen of andere vervuilingen afkomstig van het kweekmedium. Bijsluiters worden geschreven door de fabrikant van het vaccin zelf en het lijkt allemaal wel serieus maar dient eigenlijk niemand. Ze zijn onvolledig en worden door het grootste gedeelte van de artsen amper gelezen.

Een ander punt wat me dwarszit betreft het reilen en zeilen met betrekking tot het melden van bijwerkingen. De dood van Freek was aanleiding om dit bij de Ombudsman neer te leggen. Zij hebben onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid van de klankbordgroep van het RIVM die beoordeelt of de melding van de ouder met betrekking tot (ernstige) bijwerking van het vaccin correct is. Op de site van meerwetenoverfreek is hun rapport hierover te lezen.2,3 De conclusie luidt dat het onderzoek naar de dood van Freek dat gedaan is door het RIVM niet onafhankelijk is; dit instituut is zowel verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma als de controle ervan. Met andere woorden zij beoordeelt of de ervaringen die ouders melden met betrekking tot calamiteiten na toediening van het vaccin , door haar eigen programma veroorzaakt zouden kunnen zijn, zoals de ouders beweren. Dit erkennen zou natuurlijk betekenen dat het RVP niet 100% veilig is, dus worden de ouders in het ongelijk gesteld.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen is de overheid er toen toe overgegaan om de registratie van bijwerkingen van vaccins over te hevelen naar het Lareb; een instituut dat al jaren bestond maar nu aangesteld werd om bijwerkingen te registreren. In mijn ogen heeft dat de doofpottencultuur totaal niet veranderd. Ze zitten in hetzelfde gebouw, ze maken gebruik van dezelfde kantine en dezelfde toiletten. De melding komt misschien op een ander bureau terecht maar de reactie die men terugkrijgt is nog steeds hetzelfde. De redenering die men erop loslaat – zonder dat men verder onderzoekt wat er in de praktijk heeft plaatsgevonden aan de hand van de gegevens waar de ouders mee komen – is dat ‘het volgens onze literatuur niet kan gebeuren dat wat het kindje is overkomen veroorzaakt kan worden door het vaccin’.

Niet de realiteit maar of er wel of niet een onderzoek bestaat waarin is aangetoond dat het mogelijk is dat een kindje aandoening X krijgt als gevolg van het vaccin bepaalt of het ‘kan of niet kan’ wat de ouders vertellen.

Het hele ‘onderzoek’ dat door het RIVM gedaan is naar de dood van Freek is door het Lareb nog een keertje overgedaan en je kunt het rapport ervan vinden op de site meerwetenoverfreek.4 Het onderzoek van het Lareb is helemaal diep en diep treurig. In het hele rapport staat er één lullig zinnetje over hoe het vaccin met de dood van Freek te maken zou kunnen hebben en dat zinnetje gaat als volgt: ‘Wij hebben geen literatuur gevonden volgens welke dat mogelijk is dus is het niet zo.’ Dat is de redenering.

Huisbezoek

Voordat zij dat rapport schreven hebben we contact gehad. Een vertegenwoordiger van het Lareb is op bezoek geweest bij de familie Haagoort en daar zijn o.a. de jurist die Thanh en mij vertegenwoordigde en ikzelf bij aanwezig geweest. Die meneer van het Lareb was een ex-huisarts, net als ik en we raakten aardig in discussie daar. Ik zei: “Jullie gaan er vanuit dat het volgens de literatuur niet kan, maar ik heb stapels literatuur die zou kunnen onderbouwen waarom het wél kan, laten we dat nou eens naast elkaar zetten en bestuderen.” Ik heb toen expliciet gevraagd om een overzicht van de stukken waarop zij zich baseren. Die hebben we niet gekregen. Geen inzage, niets. Dus ja, bij mij leeft dan de vraag: “Waarom niet? Liggen die onderzoeken daar ergens op een plank of bestaat die literatuur waar ze het over hebben helemaal niet eens. Er is totaal geen sprake van een transparant onderzoek.

De ouders van Freek hebben aan het Lareb gevraagd: “Vóórdat jullie een rapport opmaken willen jullie ook onze medisch adviseur dr. Koetsier horen?” Dat hebben ze geweigerd. En de literatuur volgens welke er wél een verband kan zijn tussen calamiteit en vaccins, tja die ligt hier bij mij, hele stapels, maar die willen ze niet inzien.

Er wordt dus maar iets geroepen maar de onderbouwing onderbreekt. Dat gebeurt ook in de artikelen die artsen schrijven – of de leerboeken, of wat dan ook. Bronnen ontbreken of zijn niet transparant. En artsen slikken alles als zoete koek. Als ik mijn oude leerboeken pak en kijk hoe aspirant- artsen worden onderwezen dan houdt dat hoofdzakelijk in dat je wordt opgeleid met boeken waarin belangrijke medische hotemetoot hoogleraren beschrijven hoe dingen in elkaar zitten. En op grond van die autoriteit neem je dat aan als medisch student. Het is op geen enkele wijze een soort van wetenschappelijke studie waarbij het normaal is dat je meedenkt of dat er kritisch gekeken mag worden naar medische dogma’s in de zin van een legitieme opmerking als: ‘Ja, dat kan je wel zeggen maar is dat wel zo?’ Dat gebeurt in de medische opleiding eigenlijk niet of nauwelijks. Er heerst een cultuur van de hoogleraar die weet hoe het zit en de studenten nemen dat aan. Er is echt niemand die zich afvraagt wat voor onderzoek of bewijs er is voor de werking van vaccins en óf het eigenlijk wel werkt of veilig is. En hoe het precies werkt, dat weet eigenlijk ook niemand. En zo wie zo: die antilichamen zijn maar een heel klein onderdeel van de algehele immuniteit – je kunt je veel beter focussen op de ontwikkeling van een krachtig immuunsysteem – op de totaliteit.

Waar vaart ons kind nou wérkelijk wel bij

In mijn hoofd maak ik wel eens de volgende vergelijking: ‘We hebben een zwak ziek kindje in het ziekenhuis liggen en we gaan het kindje wél vaccineren maar we gaan niet als het met de moeder mee naar huis mag die mensen instrueren in de zin van wat is nou werkelijk gezonde voeding wat is nou werkelijk gezond gedrag waar jouw kind wel bij vaart. Dat is natuurlijk de gekkigheid. De medische wereld is niet gericht op primaire preventie maar op secundaire preventie. Ze wil dingen opsporen die al mis dreigen te gaan en daar dan allerlei behandelingen op los laten waar je geld aan kan verdienen – dat is op het ogenblik de medische wereld. Er is steeds meer screening op toestanden die al spelen en bevolkingsonderzoek komt alleen maar meer van de grond richting kwalen waar aan verdiend kan worden. Ik ben tegenstander van allerlei bevolkingsonderzoek. Mammografie bij vrouwen is een voorbeeld van hoe het niet moet; als je je leven lang je borsten zo laat fotograferen dan loop je door dat onderzoek zelfs meer risico op borstkanker in plaats van dat het helpt het te voorkomen. En zo zijn er zo veel dingen… dat is een never ending story helaas. Men noemt het preventief maar het is secundaire preventie. Primaire preventie gaat gewoon over gedragsverandering. En daar doet men niets aan want het is niet populair en er valt niets aan te verdienen.

Zolangzamerhand begint men dit te beseffen gelukkig. Men komt weer terecht bij de ouderwetse dingen als onbewerkte voeding en af en toe eens een flinke wandeling maken. Maar het gros van de ouders wordt toch nog behoorlijk beïnvloed door artsen en die zijn weer beïnvloed door het feit dat ze zich gewoon niet realiseren dat het gewoon een geloof is die hele vaccinatie toestand.

Ik houd regelmatig lezingen en dan heb ik het altijd over Freek en vaccinaties en dan is mijn eindconclusie altijd dat ik denk dat het eventuele voordeel van vaccins niet opweegt tegen de risico’s die je neemt door het inspuiten van ziekteverwekkers en lichaamsvreemde chemicaliën. Daar eindig ik altijd mee en dan wordt heel vaak gezegd: “Ja maar wat moet ik dan?” Rechtsboven op de homepage van meerwetenoverfreek staat een stukje dat ik geschreven heb over de keuze om wel of niet te vaccineren.5 Puntsgewijs heb ik beschreven wat erbij komt kijken om daadwerkelijk te kiezen en punt 1 is ga eerst eens bij jezelf te rade wat voor iemand ben je zelf als ouder? Ben je iemand met een karakter dat nou eenmaal het liefste gewoon autoriteiten wil geloven en dat is nou eenmaal de aard van het beestje, nou ga dan maar niet verder een studie doen over die vaccinaties want je maakt jezelf alleen maar vreselijk onrustig en je gaat uiteindelijk toch doen wat de autoriteiten zeggen dus hou er maar mee op. Ben je iemand die vind dat je zelf een mening mag hebben en die niet slaafs overal aanneemt wat de autoriteiten roepen enz. dan kun je het beste beginnen met eens wat informatie door te lezen die de overheid achterhoudt. Nou ja, je kunt het lezen op de site.

Goede informatie is essentieel. Het ondersteunt de moeders in wat ze eigenlijk diep van binnen allemaal best weten. Ze moeten alleen wat meer zelfvertrouwen krijgen, maar dat is volgens mij slechts een kwestie van tijd.”

 

Bronnen:

  1. www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Persberichten/2010/Pneumokokkenvaccin_geen_oorzaak_overlijden_zuigelingen
  2. www.meerwetenoverfreek.nl/media/35-media/95-conclusie-nationale-ombudsman-voorlichting-voldoende-onderzoek-niet-onafhankelijk-24-09-2010.html
  3. www.meerwetenoverfreek.nl/onderzoek-freek.html
  4. www.meerwetenoverfreek.nl/ Zie link naar ‘Lareb onderzoekt dood Freek Haagoort’
  5. www.meerwetenoverfreek.nl/wel-of-niet-vaccineren.html

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van ‘Vaccinvrij! – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’ en initiatiefneemster van de Stiching Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This