WOB nr. 1 – Bewijs veiligheid combivaccins

Gestuurd naar Ministerie van VWS en RIVM op 24-08-2018

WOB-verzoek 24-08-2018 gericht aan het Ministerie van VWS en het RIVM

Verzoek om openbaarheid van het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combi-vaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen.

 

Bronnen en verdieping uitzending Café Weltschmerz
Mogelijk is het eerste deel bekend voor lezers van Vaccinvrij – U kunt ook insteken op:
19:00 min – Redenen om WOB te versturen
26:00 min – Time-line WOB

 
Bronnen en verdieping

 
3:00 min: Doelen stichting Vaccinvrij – https://stichtingvaccinvrij.nl/de-stichting/

3:20 min: Inhoudsstoffen vaccins – https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/inhoudsstoffen-veiligheid/

3:30 min: Aluminium Christopher Exley – https://stichtingvaccinvrij.nl/professor-chris-exley-aluminium-vaccins-en-hersenen-overleden-autisten/

3:35 min: DNA afkomstig van geaborteerde foetussen Theresa Deisher – https://stichtingvaccinvrij.nl/open-brief-aan-wetgevers-en-burgers-over-de-risicos-van-foetaal-cel-dna-in-vaccins/
Corvelva: https://stichtingvaccinvrij.nl/corvelva-italiaanse-analyses-luiden-de-noodklok-over-aanwezigheid-lichaamsvreemd-dna-in-vaccins/

4:25 min: Bisphenol A – Lekkende vaccinnaalden – https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/lekkende-vaccinnaalden/

5:25 min: Antivaxxers – https://stichtingvaccinvrij.nl/voorlichting/onafhankelijke-voorlichting-framing/antivaxxers/

6:55 – 11:40 min. Filmpje ouders lichten elkaar voor over vaccinatieschade –  ‘Dear Mom’

13:45 min: Vaccinatie Alliantie Blokhuis gaat “werk maken” van het verspreiden van misvattingen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/start-van-het-europees-gemeenschappelijk-optreden-inzake-vaccinatie-het-persbericht-dat-ons-zorgen-baart/
https://stichtingvaccinvrij.nl/nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij/
https://stichtingvaccinvrij.nl/verspreiden-wij-misvattingen-tweede-brief-aan-staatssecretaris-blokhuis/
https://stichtingvaccinvrij.nl/paul-blokhuis/

15:38 min: WOB-verzoek – https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/nationale-politiek/wob-oud/wob-verzoek-1/

18:40 min: Redenen om WOB-verzoek te schrijven
https://stichtingvaccinvrij.nl/ouders/ouderplatform/vaccinreacties-en-vaccinatieschade/

 19:30 min: Vaste Prikdag – Standpunt vóór vaccineren. https://ajnjeugdartsen.nl/standpunt/standpunt-vaccineren/

 

TIMELINE WOBVERZOEK

 
 26:00 min: Start Time-line beantwoording WOB-verzoek

31:55 min: WOB-verzoek van Freek Visser https://onderzoekvaccins.nl/author/visserfl/

32:36 min: BELANGRIJK Freedom of Information Request van Del Bigtree in USA van 00:00 -41:21 https://www.youtube.com/watch?v=hnrirv3nCd8

38:00 min: Christopher Exley – https://stichtingvaccinvrij.nl/professor-chris-exley-aluminium-vaccins-en-hersenen-overleden-autisten/

40:00 min: Stanley Plotkin 40:21 – 56:42  https://www.youtube.com/watch?v=hnrirv3nCd8

40:40 min: Bill Gates –  https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/internationale-politiek/bill-gates/

53:45 min: Mythe Vaccinatiegraad 95% – https://stichtingvaccinvrij.nl/voor-kuddeimmuniteit-is-een-vaccinatiegraad-van-95-nodig/

 55:00 min: European Vaccine Action Plan (EVAP) en Global Vaccine Action Plan (GVAP)
https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/internationale-politiek/wereldgezondheidsorganisatie/
https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/nationale-politiek/mondiaal-vaccinatiebeleid/

1:11:22 min: COVIDhttps://stichtingvaccinvrij.nl/transversale-myelitis-en-sterfte-tijdens-covid-19-vaccin-proeven-geen-reden-tot-bezorgdheid/

 

 
In U.S.A heeft Del Bigtree op zijn ‘Freedom of Information Request’ een “datadump” gekregen van maar liefst duizend onderzoeken. Hij legt heel goed uit hoe de farmaceutische industrie haar wetenschappelijke studie zo opzet dat er nooit een ongevaccineerde controlegroep is. Dat zou waarschijnlijk direct het bewijs laten zien dat vaccins NIET veilig zijn! Nederlands ondertiteld.

Freedom of Information Request van Del Bigtree in USA van 00:00 – 41:21

 

 

 

 

I. De context waarin het WOB-verzoek plaatsvond

Context

Context waarin het WOB-verzoek werd verstuurd Dalende vaccinatiegraad (voornamelijk door bezorgdheid over de veiligheid) en media-campagnes

  • Op 25 juni 2018 kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de vaccinatiegraad sinds enkele jaren “licht is gedaald”.
  • Dit was het startschot van onophoudelijke mediacampagnes, die op dezelfde dag begonnen en nu al twee jaar voortduren.
  • Alle mediacampagnes – zonder uitzondering – gaan primair over het gevaar van de ziekte en over de noodzaak van een (nieuw) vaccin.
  • De belangrijkste reden waarom de vaccinatiegraad daalt – het toegenomen bewustzijn over de risico’s van vaccineren – wordt gecensureerd in de media.

Meer informatie: Inhoudsstoffen & Veiligheid, Bijwerkingen, Effectiviteit & Noodzaak, Wetenschap.

Dit filmpje werd on-line geplaatst in Augustus 2018

 

 
 

II. Redenen om het WOB-verzoek te doen

Redenen

De reden om dit WOB-verzoek te versturen samengevat in drie punten:

Geen transparant bewijs. De algemeen geaccepteerde waarheid in de voorlichting over vaccineren op de website van het RIVM, het consultatiebureau en in de media is dat er bewezen is dat vaccins veilig zijn. Talloze ouders wereldwijd zijn al tientallen jaren op zoek naar de wetenschappelijke onderbouwing hiervan.

Geen antwoord. Op 28-02-2018 schreven wij een zeer uitgebreide brief met het verzoek om veiligheidsnormen en wetenschap die de veiligheid van het RVP zouden kunnen aantonen. We hebben er geen antwoord op gekregen.

Download brief 28-02-2018 hier.

Op 26-04-2018 schreven we een kortere versie. Ook hier kregen we geen antwoord op.

Download brief 22-04-2018 hier.

Verontrustende berichten op het internet. Over het gelijktijdig toedienen van vaccins zegt onderzoeksjournalist Neil Z. Miller het volgende: “De veiligheid van het vaccinatieschema voor kinderen is nooit klinisch onderzocht. Vaccins worden elk jaar aan miljoenen baby’s toegediend, maar gezondheidsautoriteiten hebben geen wetenschappelijke gegevens van synergetische toxiciteitsstudies over alle combinaties van vaccins die zuigelingen waarschijnlijk zullen krijgen.”– ‘Combining Childhood Vaccines at One Visit Is Not Safe’ – Neil Z. Miller
Bron: https://www.jpands.org/vol21no2/miller.pdf

Dit baart ons zorgen. Doen we maar wat? Waar is het wetenschappelijk bewijs waar men het over heeft? Waarom is het niet transparant, en gemakkelijk toegankelijk voor ouders en andere geïnteresseerden om in te zien als zij daar behoefte aan hebben?

Wij besloten een aangetekend WOB-verzoek te versturen om de onderbouwing van de claim dat het injecteren van (combi) vaccins veilig is openbaar te krijgen, omdat de overheid niet reageerde op onze brieven, maar wettelijk verplicht is om op een WOB-verzoek antwoord te geven.

Vaste Prikdag - 2018
De oproep aan artsen. De Vaste Prik-dag is een jaarlijkse nascholing voor consultatiebureau-artsen die wordt georganiseerd door het RIVM. In 2018 riep het RIVM op de Vaste Prik-dag de artsen op om zich te scharen achter het “Standpunt voor vaccineren” dat hun beroepsvereniging AJZ-jeugdartsen heeft opgesteld. Hierin staat dat het bewezen is dat vaccineren veilig is. Dit maakte onze verwarring compleet. Waar is dit bewijs?

Volledige tekst standpunt AJN-jeugdartsen Nederland – klik hier.

 

 

III. WOB-verzoek stichting Vaccinvrij naar het ministerie van VWS en RIVM

Wob-verzoek

U kunt het WOB-verzoek hier downloaden.

 

 

IV. Antwoord van het ministerie van VWS/ RIVM naar de stichting Vaccinvrij

Samenvatting van de reactie van VWS/ RIVM/ CBG
Ministerie van VWS

Van het Ministerie van VWS hebben wij – net zoals op onze brieven – geen antwoord gekregen. Zelfs geen ontvangstbevestiging van het WOB-verzoek. Politici in Nederland zijn niet bezig met het thema: veiligheid. Meer info: Kabinet Rutte-III.

 
RIVM

Bij het RIVM was geen wetenschappelijk bewijs aanwezig. Het RIVM heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ingeschakeld.

De afhandeling van het WOB-verzoek door het RIVM bestond uit:

1. Een gesprek waarin het RIVM een toelichting wilde op ons WOB-verzoek. Het RIVM vroeg ons wat wij bedoelen met veiligheid. Noch het concept vaccinatieschade, noch het concept wetenschappelijk bewijs van veiligheid maakt onderdeel uit van het takenpakket van het RIVM. Zij hebben aangegeven dat zij zich bezighouden met voorlichting, en vertrouwen op de adviezen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad. Vanwege de ‘omvang van ons verzoek’, werd besloten dat er eerst gezocht zou worden naar wetenschappelijk bewijs dat het gelijktijdig toedienen van Men ACWY plus BMR op de leeftijd van 14 maanden veilig is.

2. Als antwoord op dit WOB-verzoek hebben wij van het RIVM en van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen 9 onderzoeken ontvangen. Zowel het RIVM als het CBG hebben ons wetenschappelijk onderzoek gestuurd, maar het was in beide gevallen geen wetenschappelijk bewijs. Om iets te bewijzen is een bepaald type onderzoek nodig. meer info: Pagina ‘wetenschap’.

Het waren geen onderzoeken die al aanwezig waren, maar die met een aantal zoekwoorden uit de medische bibliotheek ‘Pubmed’ zijn opgevraagd. Dit hadden we ook zelf kunnen doen. Slechts één van de zeven onderzoeken was een onderzoek over het gelijktijdig toedienen van Men ACWY en BMR, maar dit betrof niet specifiek de leeftijdsgroep van 14 maanden. De onderzoeken waren allemaal uitgevoerd door het bedrijf Glaxo-Smith-Kline. Nogmaals: het toegestuurde materiaal was wetenschap, maar géén wetenschappelijk bewijs.

3. Het RIVM bood ons een gesprek aan met het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om uitleg te krijgen over de studies. Hier hebben wij gebruik van gemaakt. In dit gesprek hebben wij laten weten teleurgesteld te zijn over de ontoereikende kwaliteit van de studies die wij ontvangen hebben. Het CBG heeft ons toen toegezegd nog meer studies en informatie te sturen. Dit hebben wij echter nooit gekregen.

Wij hebben een brief gestuurd aan het RIVM en daarna bleef het stil.

De wetenschappelijke studies die ons zijn toegestuurd, en de brief die wij als reactie daarop hebben teruggeschreven vindt u in onderstaande uitklapblokken.

Toegestuurde wetenschap

Wij ontvingen een document getiteld: ‘Informatie van het RIVM’, een document getiteld: “Informatie van het CBG (College ter beoordeling van Geneesmiddelen) en 7 wetenschappelijke studies.

Reactie stichting Vaccinvrij op de aangeleverde studies
· Uit het feit dat het ministerie van VWS ons niet antwoord, en het RIVM en College ter beoordeling van geneesmiddelen ons geen wetenschappelijk bewijs hebben kunnen overleggen concluderen wij dat dit bewijs niet bestaat.

· De reactie die wij gekregen hebben komt overeen met nog veel uitgebreidere WOB-verzoeken die in USA zijn gedaan, ook zonder resultaat. Het bewijs dat vaccineren veilig is bestaat kennelijk niet. Dat betekent dat elke consultatiebureauarts die zegt dat er bewezen is dat vaccineren veilig is – keurig conform het standpunt van haar beroepsgroep – feitelijk onjuiste voorlichting geeft.

Wij hebben op 14-06-2019 een brief gestuurd om het RIVM nogmaals te verduidelijken dat wij op zoek zijn naar bewijs, aangezien dit inmiddels het officiële standpunt is van AJN-jeugdartsen Nederland, de beroepsvereniging van consultatiebureau-artsen. En artsen op het consultatiebureau dus zeggen dat veiligheid en effectiviteit van vaccins is bewezen.

De brief kunt u hier downloaden.

 

 
Wij hebben geen reactie gekregen op de bovenstaande brief. Hierna wilden wij weten op welke wetenschap het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft geconcludeerd dat het vaccin op de markt gebracht mag worden. Met andere woorden – als er geen wetenschappelijk bewijs is, wat is überhaupt de wetenschappelijke onderbouwing van het Rijksvaccinatieprogramma?

Wij hebben hier op 06-06-2019 een WOB-verzoek over ingediend bij het CBG. Zie WOB-verzoek nr. 4 (in opbouw)

 

 

 

 

IV. Een onverwacht staartje

 

De stichting zoekt hulp bij de bestuursrechter
Bijna een jaar later, op 05-03-20 ontving de stichting een onverwachte mail van het Ministerie van VWS. In de mail werd aangegeven dat er nog drie openstaande WOB-verzoeken bij het ministerie van VWS aanwezig waren, en vroeg de jurist of wij deze WOB-verzoeken wensten te handhaven.

Natuurlijk wilden wij dat, want wij hadden nog geen antwoord en na enig heen en weer gemail werd de zaak weer opgepakt. Helaas kregen we weer geen antwoord binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 4 weken waarop een WOB-verzoek beantwoord dient te worden. De termijn werd verlengd met 4 weken, maar na 8 weken bleef het besluit op het WOB-verzoek nog steeds uit.

De stichting reageerde met een brief aan het het Ministerie van VWS met de boodschap dat indien wij na een termijn van nogmaals 2 weken nog steeds geen besluit zouden ontvangen, wij de zaak over zouden dragen aan de bestuursrechter wegens het niet volgen van de procedure die is vastgesteld voor het beantwoorden van een WOB-verzoek.

De bestuursrechter verklaart het beroep van de stichting Vaccinvrij gegrond
Op 7 september verklaart de bestuursrechter het beroep van de stichting Vaccinvrij gegrond. De rechter draagt het ministerie van VWS op om binnen twee weken alsnog een besluit te nemen. De rechter bepaalt ook dat als dit uitblijft het ministerie €100,= per dag moet betalen voor elke dag dat deze termijn overschreden wordt.

Op 13-11-20 krijgen wij eindelijk het besluit van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS heeft de termijn met 51 dagen overschreden en dus “een dwangsom verbeurd” van 5100,= Euro.

Dit is een groot bedrag voor ons maar een klein bedrag voor de overheid. Het is bovendien belastinggeld.

 

 

 

 

Het besluit van het ministerie van VWS
Het WOB-verzoek van de stichting Vaccinvrij dat op 24-08-2018 is verstuurd bevatte naast het verzoek om openbaarheid van het wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is voor baby’s, prematuur geboren baby’s en zwangere vrouwen, ook het verzoek om openbaarheid van notulen en van vaccin-contracten.

Het WOB-verzoek kunt u hier downloaden.

 

 
Het besluit van het ministerie van VWS kunt u hieronder downloaden.

 
Besluit WOB-verzoek

Standaard tekst vaccincontract

 

 

 

In U.S.A heeft Del Bigtree op zijn ‘Freedom of Information Request’ een “datadump” gekregen van maar liefst duizend onderzoeken. Hij legt heel goed uit hoe de farmaceutische industrie haar wetenschappelijke studie zo opzet dat er nooit een ongevaccineerde controlegroep is. Dat zou waarschijnlijk direct het bewijs laten zien dat vaccins NIET veilig zijn! Nederlands ondertiteld.

Freedom of Information Request van Del Bigtree in USA van 00:00 – 41:21

 

 

Share This