‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’ – het persbericht dat ons zorgen baart

door | 6 dec 2018 | BMR-vaccin, Nationale politiek

Jongetje met handen op hoofdParijs, 4 september 2018 – Op deze dag laat CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) in een persbericht weten dat zij in samenwerking met de EU-JAV (Joint Action on Vaccination) start met maatregelen inzake vaccinatie.

Waarom baart het ons zorgen? Ten eerste omdat dit persbericht niet in de Nederlandse kranten is gekomen. Buiten het zicht van de burger worden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. En dat wij er niet goed over geïnformeerd worden betekent niet dat wij niets van deze maatregelen zullen merken. Ten tweede baart het persbericht ons zorgen omdat de partijen die de beslissingen nemen niet geïnteresseerd lijken te zijn in een medisch noodzaak, maar vooral in de economische noodzaak.

Wij geven eerst een samenvatting van het persbericht en zullen het daarna stap voor stap met u doornemen.

 

 

Samenvatting

 
1. Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. De organisatie bestaat uit de Europese Commissie, ministeries van gezondheid, internationale beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen, maatschappelijk middenveld, en afgevaardigden farmaceutische industrie.

 
2. De maatregelen worden gecoördineerd door Frankrijk, het land met de meeste know-how op het gebied van verplicht vaccineren.

 
3. De voorgestelde maatregelen omvatten:

• digitaliseren van vaccin gerelateerde gegevens

• stringentere monitoring van immunisatieprogramma’s

• accurate voorspelling van ‘vaccinbehoeftes’ door kennis van vaccinvoorraad, – en vaccinvraag-data

• prioriteiten stellen bij vaccinonderzoek en vaccinontwikkeling; uitwisseling van informatie betreffende bewijsmateriaal van werkzaamheid, risico’s en kosten vaccins

• praktische interventies om het vertrouwen te vergroten

 
4. Opbouwen van een langetermijn coördinatie in heel Europa

 
5. Gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000 waarvan EUR 3.500.000 uit de EU

 

 

Details en dubieuze feiten

 
De tekst van het persbericht van CHAFEA op de onderstaande screenshot in het Engels hebben wij voor u vertaald en van commentaar voorzien, beginnend onder het screenshot.1 De tekst uit het persbericht is schuingedrukt, per alinea staat ons commentaar op het persbericht er rechtgedrukt tussen.

 
Screenshot persbericht Chafea !
Screenshot Persbericht CHAFEA - 2

 

 

Vertaling van het persbericht voorzien van ons commentaar

Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV)
Parijs, 4 september 2018

Het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV), werd op 4 september 2018 in Parijs gelanceerd. Het wordt gecoördineerd door Frankrijk (door het nationaal instituut voor onderzoek op het gebied van gezondheid en geneeskunde INSERM, met de steun van het ministerie van volksgezondheid).

 

Het lijkt een logische keus. Wat niet lukte in Italië (vaccineren zonder slag of stoot te verplichten), is wel gelukt in Frankrijk en daarmee is Frankrijk het enige welvarende land in Europa waar sinds 1 januari 2018 alle elf vaccins verplicht zijn.

 
De reden om vaccineren te verplichten komt in heel Europa op hetzelfde neer: de vaccinatiegraad daalt, en dat heeft verregaande economische gevolgen. De medische reden voor het verplichten van vaccinaties is ver te zoeken, nogmaals: daarover zo meer.

 
De politieke achtergrond van de ‘expertise’ van Frankrijk in het implementeren van verplichte vaccins heeft niet te maken met een effectief antwoord op een vraag vanuit de bevolking. Er zijn geen cijfers die laten zien dat er sprake is van een noodsituatie. De politieke details wijzen op een politiek cliché zo oud als de weg naar Rome: vriendjespolitiek.

 
De ‘kick-off meeting’ bestaat uit de Europese Commissie, gezondheidsministeries, internationale beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen en een breed scala aan belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van fabrikanten, die werken aan vaccinatiebeleid en gezondheidsinstituten. De kernmissie is het streven naar sterkere nationale antwoorden op vaccinatievraagstukken, door een duurzame Europese samenwerking. Hiermee moeten ziektes voorkomen worden in het tijdperk van de duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties worden gepromoot.

 
Het begint de oplettende burger zolangzamerhand duidelijk te worden. De nationale politiek wordt niet langer aangestuurd door de nationale behoeftes van de verschillende landen van Europa, maar door de EU, die wordt aangestuurd door dezelfde lobbyisten van grote (Amerikaanse) farmaceutische multinationals als de WHO. De World Health Organization is onderdeel van de Verenigde Naties, en de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ zijn onder andere beschreven in het European Vaccine Action Plan (EVAP).2, 3

 

 

 

 
Het persbericht gaat verder:

 
‘Immunisatie is een van de grootste succesverhalen wat betreft biomedische interventies en volksgezondheid in de twintigste eeuw en er wordt geschat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er elk jaar 1 tot 3 miljoen levens mee gered worden. Toch is de vaccinatiegraad de afgelopen twee decennia gedaald en dat heeft het geresulteerd in het opnieuw verschijnen van infectieziekten zoals mazelen op het Europese continent.’

 

Over het grote succesverhaal van de WHO verschillen de meningen. En over de schatting – met een marge van 2 miljoen – helemaal. Het is natte vingerwerk dat niet serieus genomen mag worden. Afgezien van de logistiek die ten ene male te kort schiet in derdewereldlanden, worden ook de levensomstandigheden ter plaatse niet meegenomen.

 
Meer info: hier

 
Laten we in Europa blijven. We wonen tenslotte in Europa en niet in Afrika, waar miljoenen kinderen chronische ondervoed zijn. In tegenstelling tot kinderen die wonen in welvarende landen zijn zij daardoor zij te zwak zijn om koorts te kunnen genereren. En dat betekent dat zij aan een griepje of de mazelen kunnen overlijden. In 45% van de overlijdens ‘aan de mazelen’ is de onderliggende oorzaak uitputting en slechte weerstand door honger.4

 
In welvarende westerse landen, zoals Nederland, was de sterfte aan infectieziektes dramatische afgenomen en praktisch opgelost vóórdat men begon met vaccineren. In Nederland was de sterfte aan de mazelen in het jaar vóór de start van het mazelen vaccin: 1 sterfgeval. U leest het goed. En volgens wetenschappelijk onderzoek was het verschil voor en na de invoering van het mazelen vaccin te klein om een verschil op te kunnen merken. Weer: u leest het goed. We hadden, en we hebben het hele mazelenvaccin niet nodig, en toch is de mazelen de officiële aanleiding waarom de vaccinatiegraad weer omhoog zou moeten, en gelooft de massa dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is. Een kwestie van vrijmaken van budgetten voor een ‘goede’ mediacampagne.

 
Meer info: hier, hier, hier en hier

 
Noch in Italië, noch in Frankrijk, noch in andere welvarende Europese landen laten sterfte, – of ziektecijfers aan de mazelen van de afgelopen jaren zien dat er sprake was van een ernstige situatie. Het ‘gevaar van de mazelen’ speelt zich af in de hoofden van politici, die kennelijk meer waarde hechten aan de gladde praatjes van de lobbyisten dan aan de cijfers die hun nationale ‘boekhouders’ bijhouden. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt bijvoorbeeld al meer dan 100 jaar sterftecijfers bij waar niemand; noch politici, noch artsen, noch ouders over geïnformeerd worden. Dat past kennelijk niet in het Europese vaccinatiebeleid.

 
De media hebben de afgelopen maanden hun uiterste beste gedaan om ons bang te maken voor de mazelen, HPV en meningitis. Maar een feit is dat de sterfte aan de mazelen afgenomen was van 2740 gevallen in 1900 tot 1 geval in 1975 nog voordat men begon met vaccineren tegen de mazelen in 1976.

 
Ook wat betreft de sterfte aan HVP, en zelfs men ACWY zijn de cijfers opgeblazen en totaal uit proportie getrokken.

 
Meer info hier, en hier, en hier.

 
‘Voortbouwend op bestaande initiatieven, zal de EU-JAV gemeenschappelijke en duurzame samenwerking opbouwen om concrete instrumenten te ontwikkelen die nuttig zijn voor de gezondheidsautoriteiten van de EU en niet-EU-lidstaten. Deze omvatten efficiënte mechanismen voor de interoperabiliteit van digitale vaccin-gerelateerde gegevens, methoden voor het monitoren van immunisatieprogramma’s, accurate prognoses van de vaccinbehoeften door middel van een concept van de opslag van gegevens over vraag en aanbod van vaccins, prioriteitstelling van onderzoek en ontwikkeling van vaccins, informatie-uitwisseling over bewijsmateriaal met betrekking tot de werkzaamheid, risico’s en kosten van vaccins, evenals de beste vormen en interventies om het vertrouwen te vergroten.’

 

Het komt neer op het volgende. Ten eerste: ‘big brother is watching you’. De privacy van de burger zal verder worden ingeperkt door het monitoren en registreren van ‘vaccin-gerelateerde gegevens’. Daarnaast zal de industrie worden ondersteund om ervoor te zorgen dat ‘vaccinbehoeften’ adequaat vervuld kunnen worden. En het ons niet zal ontbreken aan effectieve mediacampagnes die het vertrouwen in het RVP of het idee van de noodzaak moeten bewerkstelligen.

 
‘Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, verwelkomde het gezamenlijke initiatief: “We kunnen niet voorkomen dat infectieziekten nationale grenzen overgaan, daarom is nauwe samenwerking en coördinatie nodig om te zorgen voor een efficiënte reactie. We hebben een strategische en gecoördineerde aanpak nodig om de huidige uitdagingen aan te pakken voor het verhogen van de deelname aan vaccinatieprogramma’s in de EU en haar buurlanden Het EU-JAV is een belangrijke stap in de richting van gemeenschappelijke oplossingen en het aangaan van een partnerschap om het leven van onze burgers te redden, met name de meest kwetsbare groepen zoals kinderen.”‘

 

Mooie woorden die verbloemen waar het werkelijk om gaat. De vaccinatiegraad daalt. En dat heeft waanzinnig grote financiële gevolgen. En er wordt met man en macht geprobeerd om het tij te keren… Maar er staat een olifant in de kamer waar onze politici niet naar willen kijken: WAAROM daalt de vaccinatiegraad?

 
Waarom willen die ouders niet meer dat hun kinderen volgespoten worden met ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat ouders niet willen dat hun kinderen volgespoten worden met ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen?

 
De veiligheidsnormen om vaccins in te spuiten ontbreken, evenals onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat vaccineren veilig is. Ouders maken zich zorgen over de toename in chronische aandoeningen die, het zou niemand moeten verbazen, door vele onafhankelijke academici en wetenschappers in verband worden gebracht met het injecteren van vaccins.

 
De politiek heeft kennelijk geen boodschap aan de boodschap van de ouders, en waar geld verdiend wordt is kennelijk geld beschikbaar.

 
‘Voor Jérôme Salomon, directeur-generaal van Volksgezondheid, Frans ministerie van Solidariteit en Gezondheid: “Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om betere en lang termijn- coördinatie in heel Europa op te zetten om de immunisatie-uitdaging voor de volksgezondheid te overwinnen. Het EU-JAVA biedt deze unieke kans”. Het gemeenschappelijk optreden wordt gedurende drie jaar gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000, waarvan 3.500.000 uit het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie.’

 

Miljoenen euro’s worden beschikbaar gesteld om de vaccinatiegraad omhoog te krikken. Bizar. Als het vaccin zou doen wat het belooft te doen, dan zou het helemaal niet belangrijk zijn of de vaccinatiegraad 90% is, of 13%, of 58%, of welk willekeurig getal dan ook. Het gevaccineerde kind zou beschermd zijn. Echter, in de onnavolgbare logica van de beleidsmakers, moet niet alleen het kind beschermd zijn, maar moet de ziekte ook nog eens uitgeroeid worden. Want anders kunnen de ongevaccineerde kinderen die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden, ziek worden.
Het klopt helaas niet. Want de virussen in vaccins zijn levende, gemanipuleerde virussen die volgens de bijsluiter en volgens de CDC, en volgens het Nederlands tijdschrift der Geneeskunde in 5%- 10% van de gevaccineerde ‘mazelachtige symptomen’ veroorzaken bij de gevaccineerde kinderen. En bovendien kunnen de virussen uit het vaccin andere kinderen besmetten doordat ze uitgescheiden worden (de officiële term hiervoor is ‘Shedding’). Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe groter het gevaar op een ‘mazelenuitbraak’ veroorzaakt door de virussen uit het vaccin.

 
Meer info: hier, en hier

 

 
’17 EU-lidstaten nemen deel als partners, evenals Noorwegen, Servië, Bosnië en Herzegovina. Samenwerkende belanghebbenden omvatten vele nationale en internationale organisaties zoals de WHO, de OESO, het ECDC en het EMA, universiteiten, verenigingen (bijv. EFPIA, EHMA, EPHA) en federaties, die hun expertise met het project zullen delen en zorgen voor samenhang met lopende initiatieven. http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/ja-vaccination-04092019_en.pdf

 

Geld, noch moeite wordt gespaard, voor deze gigantische operatie die uiteindelijk zonder twijfel zal moeten leiden tot één, groot, gelijkgetrokken, verplicht vaccinatieprogramma voor heel Europa. Laten we ons vooral geen illusies maken. En gezien de schaal van deze operatie is het wel heel opvallend dat de media het er liever niet over hebben. Sommige persberichten bereiken de journalisten kennelijk niet. De burger zou kunnen gaan beseffen wat er aan de hand is…

 

 

 
Bronnen:
1.institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-distrust
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
3. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
4. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/

 

 

 

 
Over de auteurs:
Ellen Vader verzamelt en verspreid informatie over vaccins en aan vaccingerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This