Uitbraak van 12.000 gevallen van de mazelen in Oekraïne is veroorzaakt door recente vaccinatiecampagne?

door | 10 mei 2018 | BMR-vaccin, Overig

OekraïneDe afgelopen jaren was er een tekort aan mazelen-vaccins in Oekraïne. De vaccinatiegraad was met 31% in 2016 de laagste van heel Europa, en toch was er geen sprake van een noemenswaardig aantal mazelen-gevallen. In 2017 kwamen er voldoende vaccins beschikbaar voor een ‘inhaalcampagne’ en 90% van de kinderen in Oekraïne kregen de BMR. En sindsdien is er een explosie van mazelen-gevallen. De teller is de 12.000 al ruim gepasseerd! Waarom negeren de media de mazelen-uitbraak in Oekraïne? Wij hopen dat veel mensen dit artikel tot aan het einde zullen lezen, want het zet werkelijk alles op zijn kop.

 

Waarom geen cijfers over 2017?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt van elk land ter wereld de ziekte ,- en sterftecijfers bij voor alle (infectie)ziektes. Op 04-05-2018 publiceerde de WHO de volgende pagina op haar website:

Pagina WHO

 

Oekraïne herstelt de vaccinatiegraad in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen, die dit jaar meer dan 12.000 mensen heeft getroffen, te stoppen

 • ‘Tot nu toe zijn er dit jaar meer dan 12.000 mensen besmet met mazelen in Oekraïne. Er waren volgens de gezondheidsautoriteiten 9158 ziekenhuisopnamen en 9 sterfgevallen (tot 27 april 2018). Sinds de start van de uitbraak in 2017 zijn er grootschalige maatregelen tegen de uitbraak genomen om verdere verspreiding van de ziekte te beperken.
 • In 2008 ontving 95% van de kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen in de Oekraïne hun tweede (en laatste) aanbevolen dosis mazelen-bof-rubellavaccin (BMR) volgens het nationale routineschema. In 2016 was dit percentage gedaald tot 31%, de laagste dekking in de Europese regio van de WHO en een van de laagste in de wereld.
 • Sinds juli 2017 werkt een nationale ‘taskforce’, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, belangrijke belanghebbenden en partners zoals de WHO en UNICEF aan het verhogen van de vaccinatiegraad.
 • Aan het einde van 2017 was de routinematige vaccinatiedekking aanzienlijk verbeterd in vergelijking met voorgaande jaren: 93% van de 1-jarigen ontving de eerste dosis BMR volgens schema in 2017 en 91% van de 6-jarigen kreeg de tweede dosis zoals aanbevolen. Cijfers voor januari en februari 2018 geven aan dat het land op schema ligt om voor het eind van het jaar ten minste 95% routinedekking met beide doses BMR-vaccin te bereiken.1

 

Men zou gemakkelijk kunnen concluderen dat de dalende vaccinatiegraad (van 95% in 2008 naar 31% in 2016) de oorzaak is van een gigantische mazelenuitbraak in Oekraïne. Maar de WHO verdraait de werkelijkheid op een sluwe manier.

 

Uit hun eigen rapport ‘Global Measles and Rubella Update 2018’ komt de volgende informatie van de WHO2

In 2016 – met een vaccinatiegraad van 31% waren er slechts 90 ‘confirmed cases’, dat wil zeggen 90 door een laboratorium bevestigde gevallen van de mazelen. Er was een lage vaccinatiegraad, maar er was niets aan de hand. En dit gold ook voor de drie jaar ervoor. Van 2013 tot 2016 waren er gemiddeld slechts 50 ziektegevallen per jaar.3

Meer vaccins, meer ziekte

Sinds JULI 2017 is de ‘taskforce’ (WHO, UNICEF en ministerie van Volksgezondheid) gestart met het verhogen van de vaccinatiegraad. En direct NA juli 2017 beginnen de aantallen mazelengevallen toe te nemen.

Grafiek mazelengevallen in Oekraïne

De bovenstaande grafiek loopt van Maart 2016 tot April 2018, en geeft per maand het aantal mazelengevallen weer. Rood = door een laboratorium bevestigd Groen = klinisch vastgesteld
Opvallend is dat de rode balkjes (wild mazelenvirus) minder snel stijgen dan de groene balkjes. (Lees wat de CDC en het ‘Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde’ hierover te zeggen hebben verder in dit artikel)

 

De criteria ‘klinisch’ en ‘laboratorium’ diagnoses zijn volgens het ‘Official Journal of the European Union’ als volgt gedefinieerd:4

Klinische criteria:

Elke persoon met koorts EN uitslag EN één van de volgende drie: hoesten, neusverkoudheid of rode ogen.

Laboratoriumcriteria:

Ten minste een van de volgende vier kenmerken:

– Isolatie van het mazelenvirus van een klinisch monster
– Detectie van nucleïnezuur van het mazelenvirus in een klinisch monster
– Mazelen virus-specifieke antilichaamrespons, karakteristiek voor acute infectie in serum of speeksel
– Detectie van het antigeen van mazelenvirus door DFA in een klinisch monster met behulp van mazelen-specifieke monoklonale antilichamen

De laboratorium criteria zijn heel wat grondiger in hun diagnose van de mazelen dan de klinische criteria. Is het mogelijk dat de 12.000 gevallen waar de WHO het over heeft opgeblazen getallen zijn? Het grootste gedeelte van de meest rechtse balk (2018) is groen en dus niet door een laboratorium bevestigd. En nog erger: is het mogeijk dat dit voornamelijk klinische gevallen zijn die door de toegenomen vaccinatiegraad veroorzaakt worden? Met andere woorden:


2016 – weinig vaccins – weinig mazelen

2017 – meer vaccins – meer (vaccin-geïnduceerde) mazelen

2018 – veeeel vaccins – veeeeel (vaccin-geïnduceerde) mazelen?

Nederlansd tijdschrift voor geneeskunde

 

Dit is wat het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde hierover publiceerde in 2017:

‘Binnen 14 dagen na BMR-vaccinatie kan bij een patiënt een ziektebeeld ontstaan dat vergelijkbaar is met besmetting met een wildtype-mazelenvirus. De incidentie van een infectie met wildtype mazelen is laag, dus bij een dergelijk beeld is het waarschijnlijker dat het een reactie is op de vaccinatie. Aanvullend onderzoek kan bij de ouders onrust veroorzaken en daarom zijn geruststellende woorden meer op zijn plaats.’ 5

 

En de CDC (Centers for Disease Control and Prevention):

`Genotypering (het onderscheiden van het type of de stam van het virus) is de enige manier om te onderscheiden of een persoon een wild type infectie heeft van het mazelenvirus of een uitslag veroorzaakt door een recente vaccinatie tegen mazelen. Tijdens uitbraken wordt het mazelenvaccin toegediend om de uitbraak onder controle te houden en in deze situaties kunnen vaccinreacties per ongeluk worden geclassificeerd als gevallen van mazelen.’ 6

 

 

De WHO manipuleert niet alleen de cijfers, maar ook de media

Jongetje met de de mazelenIn de afgelopen tijd hebben we gezien dat het aantal mazelengevallen (12.000 +) ruim genoeg zou moeten zijn om de media te halen. 2395 ziektegevallen in Italië waren in 2017 voorpaginanieuws. Het ‘gevaar van de ziekte’ werd flink aangezet en de uitbraak diende als argument om ‘onverantwoordelijke ouders’ te verplichten om hun kinderen te vaccineren.7

Een uitspraak van Dr. Zsusanna Jakab, regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie uit een persbericht dat eveneens begin 2018 op de website van de WHO verscheen, is veelvuldig overgenomen door alle grote kranten in Europa.

“Elke nieuwe persoon die getroffen is door de mazelen in Europa herinnert ons eraan dat niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, ongeacht waar ze wonen, het risico lopen de ziekte te krijgen en deze door te geven aan anderen die mogelijk niet gevaccineerd kunnen worden. Meer dan 20.000 gevallen van mazelen, en 35 levens verloren in 2017 alleen, zijn een tragedie die we simpelweg niet kunnen accepteren.” Dr. Zsuzsanna Jakab, WHO regionaal directeur voor Europa 8

Maar dr. Zsuzsanna Jakab, die vindt dat 20.000 gevallen over heel Europa een “tragedie is die we niet kunnen accepteren” houdt opvallend genoeg haar mond over 12.000 gevallen alleen in de Oekraïne. Weten de autoriteiten meer dan dat ze willen dat de bevolking weet?

 

Wat is de reactie van de gezondheidsautoriteiten op de plotselinge uitbraak in Oekraïne?

Het aantal gevallen van de mazelen dat door het laboratorium is bevestigd, is relatief klein. Maar ‘Oekraïne herstelt de immunisatiedekking in een gigantische inspanning om de uitbraak van mazelen, die dit jaar meer dan 12.000 mensen heeft getroffen, te stoppen’. Het maakt kennelijk niet uit, of de campagne totaal haar doel voorbij schiet en waarschijnlijk meer mazelen veroorzaakt in plaats van voorkomt. Er wordt een nieuwe bestelling vaccins geplaatst om de ‘epidemie te bestrijden’.

Het ministerie van Volksgezondheid in Oekraïne deelde het volgende mee:

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid (MOH) heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) een nieuwe reeks vaccins tegen mazelen, bof en rubella afgeleverd. Ambtenaren van het ministerie melden dat het gaat om 800.000 doses.’ 9

 

En de Oekraïense Minister van Volksgezondheid voegt daaraan toe:

“Voor betrouwbare bescherming tegen infectieziekten, moet de vaccinatiegraad hoger zijn dan 95% – dan kunnen we praten over collectieve immuniteit. (red: het was al 93%, maar die 2 %…) Voor het eerst is Oekraïne volledig uitgerust met vaccins – betrouwbaar, veilig en effectief. Ik bel ouders om kinderen te laten vaccineren, en artsen moedigen patiënten aan om te vaccineren” –  Minister van Volksgezondheid Dr. Ulana Suprun.”9

 

Onbegrijpelijk. Zij zijn blijkbaar vergeten dat in 2006, in een jaar dat de vacinatiegraad 98% bedroeg, er maar liefst 42.742 mazelengevallen gerapporteerd zijn! 10,11

 

Het bizarre gedrag van politici en beleidsmakers, het gemanipuleer met cijfers, de ‘selectieve’ berichtgeving in de media en de toenemende druk om ouders te verplichten om te vaccineren… Het neemt allemaal dermate extreme proporties aan dat het niet verwonderlijk is dat de burger haar vertrouwen in het systeem verliest. Wij vragen ons ten eerste af of de WHO zich schuldig maakt aan strafbare feiten. Wordt zij niet verondersteld waarheid en de volledige waarheid te spreken? En ten tweede of overheid en bedrijfsleven niet meer interesse hebben in elkaar dan in de burger. En ten derde hoe het mogelijk is dat de media ons niet informeert, en kennelijk (nog) niet op de hoogte is van wat er speelt. Is het niet het werk van journalisten om de waarheid naar boven te halen en te verspreiden?

 

 

 

 

 

 

Bronnen

 1. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
 2. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_April_2018.pdf?ua=1
 3. https://outlook.live.com/owa/projection.aspx link werkt niet meer
 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.159.01.0046.01.ENG&toc=OJ:L:2008:159:TOC
 5. Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde 2017: ‘De mazelen’ na BMR-vaccinatie
  Ned Tijdschr Geneeskd 2017 13 mei;161(19):D1177 https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties
 6. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html
 7. https://nos.nl/artikel/2174034-italie-verplicht-inentingen-voor-twaalf-besmettelijke-ziekten.html
 8. http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2018/europe-observes-a-4-fold-increase-in-measles-cases-in-2017-compared-to-previous-year
 9. http://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2018/05/ukraine-restores-immunization-coverage-in-momentous-effort-to-stop-measles-outbreak-that-has-affected-more-than-12-000-this-year
 10. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragemcv2.html
 11. http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidencemeasles.html

 

Over de auteurs

Mara Gabriëlle is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het vertaal team van de Stichting Vaccinvrij en het kernteam van Vaccinvrij

Daphne Knipping maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

Door Frankema is schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This