Mythe - 11

Voor kudde-, of groeps-immuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig.

De mythe

Voor kudde-, of groeps-immuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig. Als 95% van de kinderen gevaccineerd is, dan kan de ziekte niet meer uitbreken en zijn alle kinderen beschermd, ook de ongevaccineerden.

 

De werkelijkheid

De term kudde-immuniteit wordt door vaccinproducenten misbruikt om vaccins te promoten.

De theorie van kudde-immuniteit werd in 1933 uitgevonden door A.W. Hedrich. Hij keek hoe vaak mazelenuitbraken in de VS voorkwamen tussen 1900 en 1931 (dat was vóór de introductie van een vaccin tegen mazelen). Hij concludeerde dat er geen mazelenuitbraken meer plaatsvonden als 68% van de kinderen de ziekte had doorgemaakt en natuurlijke weerstand had opgebouwd.1,2,3

 

Jaren later namen vaccinonderzoekers deze conclusie over – maar zij brachten er twee veranderingen in aan:

1. Zij spraken niet meer over het doormaken van de ziekte, maar over vaccineren als bescherming tegen uitbraken (en pretendeerden dat de conclusie hierop van betrekking was).

2. Zij verhoogden – zonder wetenschappelijke onderbouwing – het percentage van 68% naar 95%, en verklaarden dat als 95% van de kinderen gevaccineerd waren er geen mazelenuitbraken meer plaats zouden vinden.

 

 

Meer informatie

 

Dr. Sherri Tenpenny over natuurlijke kudde-immuniteit en door vaccins opgewekte kudde-immuniteit

(niet ondertiteld)

 

 

Dr Wakefield – Vaccinaties vernietigen kudde-immuniteit en verzwakken populatie

(Nederlands ondertiteld)

 

 

Del Bigtree – Kudde-immuniteit is een mythe

(ondertiteld)

 

 

 

 

Bronnen:

1. Monthly estimates of the child population ‘susceptible’ to measles, 1900-1931, Baltimore, MD, A. W. Hedrich. American Journal of Epidemiology, Volume 17, Issue 3, May 1933, Pages 613–636
https://academic.oup.com/aje/article-abstract/17/3/613/144482
2.https://www.greenmedinfo.com/blog/herd-immunity-myth-or-reality
3.https://kellybroganmd.com/herd-immunity-fact-fiction/

Terug naar de overzichtspagina met alle mythes

Share This