4G, 5G, vaccins en veiligheid

door | 28 jul 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

Op dinsdag 28-07-20 heeft KPN het 5G mobiele netwerk aangezet. De veilig van 5G frequenties heeft de staat een totale opbrengst van 1,2 miljard Euro opgeleverd.[1]

Wat weten we over de gezondheidsrisico’s van 4G, en de nog sterkere – en de volgens onafhankelijke experts nog schadelijke versie van straling in de vorm van 5G?

“Er zijn momenteel meer dan 6 miljard mobiele telefoons op de wereld, 8 miljard draadloze zendapparaten en naar verwachting zullen meer dan 15 miljard het internet der dingen vormen. We moeten erkennen dat we niet veel weten over de volksgezondheid-, en omgevingsfeiten van deze vorm van straling.” – Dr. Devra Davis over 4G

 
“Ik heb een groot deel van mijn carrière doorgebracht in wat men zou kunnen noemen de ‘marktplaats’ van ideeën van de wetenschap. En net zoals de democratie rust op de vrijelijk gegeven toestemming van de overheid, berust de wetenschap op de vrije uitwisseling van informatie. En die vrijheid van informatie hebben we niet als het gaat om deze kwestie.” – Dr. Devra Davis over 5G

 
Als het gaat om economie of gezondheid trekt de economie kennelijk toch elke keer aan het langste eind.

 

Wie is Dr. Devra Davis?
Dr. Devra Davis is een internationaal erkende expert op het gebied van elektromagnetische straling van mobiele telefoons en andere draadloze zendapparatuur. Dr. Davis was oprichtend directeur van het Center for Environmental Oncology van het University of Pittsburgh Cancer Institute – het eerste instituut in zijn soort ter wereld dat de omgevingsfactoren onderzocht die bijdragen aan de meeste gevallen van kanker.

Dr. Davis heeft een B.S. in fysiologische psychologie en een MA in sociologie aan de Universiteit van Pittsburgh, 1967. Ze promoveerde in wetenschappelijke studies aan de Universiteit van Chicago als Danforth Foundation Graduate Fellow, 1972 en een M.P.H. in epidemiologie aan de Johns Hopkins University als Senior National Cancer Institute Post-Doctoral Fellow, 1982. Ze heeft meer dan 200 artikelen geschreven, die onder andere zijn gepubliceerd in de Lancet en het Journal of the American Medical Association, evenals in de Scientific American en de New York Times.

 

 

Universiteit van Melbourne

Op 3-12-2015 gaf Dr. Devra Davis een college op de universiteit van Melbourne (Australië), met de titel:

“De waarheid over mobiele telefoon en draadloze straling: wat we weten, wat we moeten ontdekken en wat je nu kunt doen.”

 

(niet ondertiteld)
 

De informatie is uit 2015, maar heeft zeker nog niet aan waarde ingeboet. In feite is het risico van 4G al lang duidelijk geworden in de praktijk voor degenen die dat willen zien. Stichtingen als stralingsvrij Nederland zetten zich al jaren in om dit heikele onderwerp onder de aandacht te brengen. En ook de mensen die de ernstige negatieve effecten hebben ondervonden van straling informeren het publiek over de risico’s. De media houden zich helaas weer akelig stil als het gaat om de veiligheid van de bevolking. Maar nogmaals: de belangen voor de telecom-industrie/ overheid zijn kennelijk te groot.

 

 

Wetenschappelijke update

 
Op 17-02-2020 geeft Dr. Devra Davis een wetenschappelijke en beleidsupdate, dit keer is de titel:

“5G, Draadloze straling en gezondheid: Een update betreffende de wetenschap en het 5G-beleid”

(niet ondertiteld)
 

 

 
Het grote experiment wordt nog groter?

 

 

Video-oproep naar alle leden van de Tweede Kamer

De onderstaande video-oproep is gestuurd aan alle leden van de Tweede Kamer. Martin Pall, stralingsexpert, beschrijft de gevaren van 5G. Een half miljoen Nederlanders, oftewel 3% van de bevolking, heeft al last van de straling van 4G.

 

 

 

De overheid negeert het voorzorgsprincipe

De Rijksoverheid negeert bij 5G, net als bij vaccins het voorzorgsprincipe. Zowel bij vaccins, als bij 5G ontbreekt wetenschappelijk bewijs dat het veilig is. Bovendien geeft de bevolking keer op keer aan dat zij last of schade ondervinden. Het antenne-bureau zegt over het voorzorgsprincipe het volgende:

“Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat ingezet kan worden bij wetenschappelijke onzekerheid. Dit principe komt uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid.” – Antennebureau2

 

 

Die zijn er – en wat doet de overheid?

“Zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden, zijn er geen aanwijzingen dat de elektromagnetische velden van antenne-installaties effecten op uw gezondheid hebben. Daarom wordt het voorzorgsprincipe niet toegepast bij het plaatsen van antenne-installaties.” – Antennebureau2

 

 

Waarom de burger boos is!

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn zendmasten in brand gestoken.3,4,5 De burger wordt tot het uiterste gedreven door politici die weigeren gezondheidsrisico’s serieus te nemen. Het patroon dat we zien is dat de autoriteiten menen dat als zij geen bewijs kunnen vinden in de wetenschappelijke literatuur dat iets schadelijk is, daaruit wordt geconcludeerd dat het veilig is. Dit geldt zowel voor 5G als voor vaccins en het is totaal onwetenschappelijk. Als vaccins veilig zijn, dan moet het wetenschappelijk bewijs dat vaccins veilig zijn overlegd kunnen worden, en dat geldt ook voor 5G. Maar dit is wat het RIVM zegt over 5G op 20-01-20:

“In de samenleving zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van blootstelling aan 5G. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten geven, levert de beschikbare wetenschappelijke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.’ – RIVM6

Zelfs met WOB-verzoeken komt het wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig is niet boven water. En bijwerkingen worden al sinds jaar en dag met dezelfde strategie als hierboven afgewimpeld. In het rapport van het overlijden van Freek Haagoort stelt het bijwerkingen centrum Lareb bijvoorbeeld:

“De vraag of het ontstaan en het ernstige beloop van de infecties door de eraan voorafgaande vaccinaties is uitgelokt of is verergerd, is daarmee nog niet beantwoord. De commissie heeft ondanks een uitgebreide zoektocht in de bestaande medische literatuur geen aanwijzingen gevonden dat beïnvloeding door vaccinaties van het verloop van een secundaire infectie aannemelijk is.” – LAREB7

Ten slotte, er komen in de facebookgroep van de stichting Vaccinvrij vele berichten binnen over huidproblemen in gebieden waar 5G al is geïnstalleerd. Men klaagt over hoofdpijn, jeuk, droge plekken, eczeem, huiduitslag.

 

 

 

 
De gezondheidsproblemen halen zelfs de krant. Het Gereformeerd Dagblad bericht hierover:

“Juist omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en ook een versnelde toename van het aantal melanomen (huidkanker) zal veroorzaken.” – Gereformeerd Dagblad8

 

Leve de technologie?

 

 
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This