De vaccinatiegraad is de heilige graal van staatssecretaris Blokhuis?

door | 31 jan 2020 | Nationale politiek

De vaccinatiegraad moet omhoog, moet omhoog, moet omhoog – voor wie? Politiek Nederland is sinds de ondertekening van het European Action Plan (EVAP) maar met één ding bezig: het verhogen van de vaccinatiegraad. Vanuit een politiek oogpunt is dit verklaarbaar. De dalende vaccinatiegraad heeft enorme financiële consequenties – en economisch gezien is een hoge vaccinatiegraad gunstig voor de ‘stakeholders’. Maar er zou natuurlijk een medische reden moeten zijn, en die is niet duidelijk. De cijfers die het bewijs zouden moeten aantonen van de effectiviteit en de noodzaak zijn onvolledig en oncontroleerbaar voor de burger. En er is ook geen transparant bewijs dat een hogere vaccinatiegraad garandeert dat infectieziektes niet meer voor kunnen komen. Integendeel – uit de praktijk blijkt dat zelfs met een vaccinatiegraad van 100%, de ziektes waartegen de kinderen beschermd zouden moeten zijn toch kunnen nog ‘uitbreken’. Meer informatie: Mythe 3

 

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis

 
Een fervent voorvechter van het verhogen van de vaccinatiegraad is staatssecretaris Paul Blokhuis.

Paul Blokhuis is de oprichter van de ‘Vaccinatie Alliantie’.1 Deze alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen. De ‘Vaccinatie Alliantie’ is niet voor de burger toegankelijk en er is geen transparantie wat betreft hun werkzaamheden. Voor meer informatie lees ons artikel ‘Nieuwe ‘Vaccinatie Alliantie’ moet einde maken aan de dalende vaccinatiegraad – een reactie vanuit de stichting Vaccinvrij’

 

 

Paul Blokhuis schreef in 2018 in een kamerbrief naar de leden van de Tweede Kamer:

 
“Nederland neemt deel aan de Joint Action on vaccination waarin Europese lidstaten samenwerken en zich gezamenlijk inzetten om de vaccinatiegraad in Europa te verbeteren.”2

Het EU-Joint Action on Vaccination (EU-JAV) is opgericht in september 2018. Het is een ‘Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan’. De organisatie bestaat uit de Europese Commissie; ministeries van gezondheid; internationale beleidsmakers en organisaties; instituten; universiteiten uit 20 landen; het maatschappelijk middenveld en afgevaardigden farmaceutische industrie.3 Meer informatie: EU-JAV
 

 

Vaccinatiegraad is de heilige graal van onze politici?

 
boze vrouw met armen over elkaar De vaccinatiegraad moet omhoog, want ‘anders breken ziektes uit’. Politici maken zich daar ‘zorgen over’.

“Hoewel de gemiddelde percentages voor de meeste vaccinaties nog boven de 90 procent liggen, vind ik de waargenomen daling een zorgelijke ontwikkeling.” – Paul Blokhuis

Wij hebben helaas nog geen politicus gehoord die verklaarde zich zorgen te maken over vaccinatieschade; over de vele meisjes die door het HPV-vaccin veranderden in kasplantjes; de baby’s die wegzakten in autistische aandoeningen, de kinderen die epilepsie, of onverklaarbare leer,- en gedragsstoornissen ontwikkelden, en zelfs niet over de bejaarden die doodziek werden door de griepprik. Er wordt ontkend dat vaccins bijwerkingen hebben, want dat zou de vaccinatiegraad negatief kunnen beïnvloeden – en de vaccinatiegraad is de heilige graal van de politiek – het hoogste streven.

 

 

Zes actielijnen om de vaccinatiegraad te verhogen

 
In november 2018 stuurde staatssecretaris Blokhuis van VWS een Kamerbrief ‘Verder met vaccineren naar de Tweede Kamer’. Hij kondigt daarin hij zes actielijnen aan:

1. Beter aansluiten met onderzoek, voorlichting en communicatie
2. Actief tegengaan van onjuiste informatie
3. Rol van professionals verder versterken
4. Mogelijkheden bieden om vaccinaties in te halen
5. Meer aandacht voor HPV
6. Onderzoek naar oplossingsrichtingen met betrekking tot de kinderopvang

De staatssecretaris legt zijn actielijnen in de brief nader uit.

Uit de brief van Blokhuis: “Ik zie dat er mensen zijn die op zeer actieve wijze misvattingen over vaccinaties verspreiden, al dan niet via internet of in gesprekken met ouders. Dit kan leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Ik vind dit een onwenselijke situatie en daarom ga ik hier werk van maken.”

 
vraagteken in gele cirkelWij voelden ons aangesproken en stuurden in april 2019 vanuit de stichting Vaccinvrij een aangetekende brief naar de staatssecretaris met het verzoek om aan te geven welke misvattingen wij zouden verspreiden. Tot op de dag van vandaag hebben wij daar geen antwoord op gekregen van de staatssecretaris, en niemand heeft ons duidelijk kunnen maken wat hij daarmee bedoeld.

 

 

WOB-verzoek met betrekking tot de vaccinatiegraad

 
Tot op heden zijn overheden wereldwijd niet in staat om het wetenschappelijk bewijs dat een vaccinatiegraad van 95% een uitbraak of de verspreiding van een ziekte te voorkomen te overleggen aan de bevolking. Het ministerie van VWS heeft niet geantwoord op een WOB-verzoek van de stichting Vaccinvrij waarin wij verzochten om ons dit wetenschappelijk onderzoek te sturen. De vaccinatiegraad, nogmaals is heilig – hoeft kennelijk niet aangetoond of onderbouwd te worden met wetenschap.

Er zijn talloze ouders die hun – onderbouwde bezorgdheid hebben geuit in brieven naar de overheid en naar de staatssecretaris persoonlijk. Er zit aluminium in vaccins, een stof waarvan men weet dat het schadelijk is voor zenuwweefsel. Er zit DNA van geaborteerde baby’s in vaccins dat wordt ingespoten bij andere baby’s – waar is de wetenschap dat dit veilig is op langere termijn? Zwangere vrouwen worden gevaccineerd, zonder dat er transparant wetenschappelijk onderzoek toegankelijke is voor de burger – of bestaat – over de effecten van vaccineren op de ongeboren baby.

 

 

Als de vaccinatiegraad maar hoog is!

 
De afgelopen jaren zijn er miljoenen budgetten vrijgemaakt; is er onderzoek gedaan naar het ‘prikgedrag’ van ouders; zijn er communicatiestrategieën bedacht en talloze mediacampagnes gevoerd om de vaccinatiegraad te verhogen. Het is geen eerlijke voorlichting, maar manipulatie.

En kennelijk werkt het (gedeeltelijk). De vaccinatiegraad daalt niet langer. Maar de 95% is nog niet gehaald en de staatssecretaris gaat onvermoeibaar verder.

 

 

Recentelijk verscheen er weer een brief van de staatssecretaris

 
Kamerbrief van Staatssecretaris Blokhuis over ‘Verdere maatregelen verhogen vaccinatiegraad’ van 29 januari 2020

Belangrijkste hoofdpunten hieruit:

 
• Het netwerk van het CBG, Lareb, huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en apothekers (KNMP, apotheek.nl) werkt aan betere afstemming van de informatie die zij en het RIVM aanbieden over vaccinatie.

• Partijen uit de Vaccinatiealliantie willen aan de slag om baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. Deze zorg-professionals en maatschappelijke partijen hebben zich verenigd in de beweging ‘Nederland HPV Kankervrij’, met als doel baarmoederhalskanker in 2035 in Nederland te elimineren.

• Ik vind het positief dat mensen die twijfelen over vaccinatie in de zoekresultaten meer wetenschappelijk onderbouwde informatie te zien krijgen, in plaats van onjuiste informatie over vaccinatie.

• In het kader van de Vaccinatiealliantie heeft een team van experts zich verenigd in de denktank desinformatie. Leden van de denktank zijn op individuele titel actief om onjuiste informatie te weerspreken op sociale media, televisie, en in kranten en vakbladen.

• Ook dit jaar streef ik ernaar om jongeren die 16 jaar zijn geworden de mogelijkheid te bieden om vaccinaties uit het RVP in te halen.

• Ik werk aan het mogelijk maken van vaccinatie voor spijtoptanten en immigranten tussen 18 en 26 jaar. Mijn voornemen is om deze inhaalmogelijkheid in de tweede helft van 2020 van start te laten gaan.

• Lareb gaat haar website uitbreiden met een kennisbank over bijwerkingen en deze wordt begin 2021 gepubliceerd. Daarnaast gaat Lareb aanvullend onderzoek doen naar bijwerkingen, in een geboortecohort dat vier jaar wordt gevolgd. Lareb zal een extra monitoring naar de veiligheid uitvoeren, zoals bij maternale kinkhoestvaccinatie en rotavirusvaccinatie.

• Het blijkt dat het aanbieden van vaccinaties op school vooral meerwaarde heeft voor adolescenten. Ik ga hiermee verder aan de slag.

• Vanuit ethisch en juridisch perspectief zullen bij een keuze voor verplichtende maatregelen aan de noodzaak en de proportionaliteit van de maatregel strenge eisen moeten worden gesteld.

• Het Nederlandse en Europese arbeidsomstandighedenbeleid is helder over vaccinatie. Vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden is het voldoende dat het vaccin wordt aangeboden aan werknemers. Als blijkt dat werknemers risico lopen, is de werkgever verplicht preventieve maatregelen te nemen.

• Ik vind het zeer onwenselijk dat zorg-werkers zich niet tegen de griep laten vaccineren en daarmee een risico vormen voor hun patiënten.

• In de tweede helft van 2020 gaat de jeugdgezondheidszorg te vroeggeboren kinderen en kinderen met een laag geboortegewicht vaccineren tegen rotavirus.

 
De staatssecretaris sluit zijn brief af met:

“Jezelf laten vaccineren is dus ook een daad van naastenliefde. Dankzij de inzet van velen hebben we het afgelopen jaar flinke stappen kunnen zetten om de vaccinatiegraad te verbeteren. Ik ben daar blij mee en trots op.”

 
De staatssecretaris is erg blij met zichzelf. Maar vele burgers zijn helaas niet zo blij met de staatssecretaris.

 

 

 

 
Bronnen:

1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/26/blokhuis-start-vaccinatiealliantie
2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/19/kamerbrief-verder-met-vaccineren
3. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/overzicht-meldingen

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This